FT05.01 Økosystemer og videnformidling i Grøn vækst gennem acceleret innovation i produktion, materialer og kvalitetssikring

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Grøn vækst gennem accelereret innovation i produktion, materialer og kvalitetssikring under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Denne beskrivelse rummer plan for formidling vedr. indsatsområdet FT05: ”Grøn omstilling gennem accelereret innovation indenfor produktion, materialer og kvalitetssikring” samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Målet for aktivitetsbeskrivelsen er at sikre, at indsatsområdet i 2021 samlet set kommer i aktiv berøring med 150 virksomheder i 2021. Herunder at sikre videndeling, så flest mulige interessenter bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden. De nærmere mål for dette er fastlagt under ”Indhold” og måles typisk i ”reach”, dvs. hvor mange personer, der eksponeres for formidlingen.