FT05.03 Validering og overvågning af produktion og produkter i omstillingen til grøn produktion

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Grøn vækst gennem accelereret innovation i produktion, materialer og kvalitetssikring under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Aktivitetsplanen bidrager til aktivitetens mål igennem at identificere og tilvejebringe metoder til effektiv bedømmelse af produktegenskaber og metoder til proceskontrol. Metoder som kan bidrage til minimering af ressourcespild og et grønnere aftryk.

Målsætningen for delaktiviteterne i denne periode er primært identifikation og specifikation af behov og potentiale indenfor produktion, hvor nye detektionsmetoder og automatiske evalueringskoncepter som f.eks. AI og ML på måledata med fordel kan inddrages.

Endvidere er et mål at specificere  udviklingsmål for forøgelse af måledata med udgangspunkt i identificerede behov og metoder, samt at specificere dataarkitektur og in-line anvendelse i realistiske scenarier, samt at identificere relevante NDT-metoder i forbindelse med kvalitetssikring af nye materialer. F.eks. ved plast og plastsamlinger, kompositter og AM-produkter.