FT05.03_2022 Validering og overvågning af produktion og produkter i omstillingen til grøn produktion

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Grøn vækst gennem accelereret innovation i produktion, materialer og kvalitetssikring under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

I aktivitetsplanen FT05.03 for 2022 er der fokus på at konkretisere de teknologier til kvalitetsovervågning, som er identificeret i 2021, bl.a. gennem opbygning af test-setups til afprøvning af røntgen- og detektorteknologierne i laboratoriet.

Målsætningen for delaktiviteten i 2022 er at opbygge et test-setup baseret på x-ray, til afprøvning af nogle af de i 2021 identificerede detektions- og målemetoder til senere afprøvning på målgruppens identificerede problemstillinger.

Endvidere er målet  - med udgangspunkt i de i 2021 identificerede behov - at udvikle nye målemetoder for tilvejebringelse af måledata og for automatisk evaluering, der under hensyn til datainfrastruktur og in-line anvendelse er anvendelige i realistiske miljøer. Endvidere er målet at specificere og udvikle relevante NDT-metoder i forbindelse med kvalitetssikring af nye materialer. F.eks. ved plast og plastsamlinger, kompositter og AM-produkter, herunder potentielt emner fremstillet under delaktivitet FT05.01.