FT12.02 Metrologisk infrastruktur

Senest opdateret d. 18/1-2021
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Værdi igennem standarder og måleteknisk infrastruktur under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Målet med aktivitetsplanen er at sikre danske virksomheder adgang til den nyeste viden om måletekniske krav og standarder samt kalibreringsydelser på højeste niveau i tråd med virksomhedernes og samfundets behov.

Aktivitetsplanen har fokus på hjemtag af international viden, og på at sikre danske virksomheder indflydelse på og viden om standardisering inden for den legale metrologi, opretholde og udvikle FORCE Technology’s nationale referencelaboratorier og udvikle nye metrologiske services. Planen er tæt koblet til aktivitetsplan 12.01 ’økosystem og videnspredning’, der vil sikre en bred formidling af viden til dansk industri.