Innovativt produktdesign for danske virksomheders adgang til det globale marked

Senest opdateret d. 11/4-2018
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Helle Westphal
Afdelingsleder

Nye nationale og europæiske strategier får indflydelse på danske virksomheder. For at give adgang til globale markeder og vækst, får de let adgang til web-services med data om kemiske stoffers regulering og modelleringsværktøjer til produktudvikling.

Udvikling af metoder til at ’høste’ og bearbejde data til en serviceydelse, der giver virksomheder overblik og online adgang til konkret, relevant viden om kemikaliers farlighed, risiko under anvendelse i forskellige produkttyper og materialer samt eksisterende og kommende regulering for stoffer på tværs af markeder og brancher.

Nøgleord

56 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Heidi Svane Pedersen (Projektleder - Iværksætteri & Digital detail , Lifestyle & Design Cluster)
Fredag d. 20/4-18 kl. 00:16

Hej helle - det lyder som en indsigt der kan komme vores dialogvirksomheder hos innovationsnetværk Lifestyle & Design Cluster til gavn.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 16:56

Tak Heidi, det er vi glade for at høre. Virksomheder i innovationsnetværkene er i den grad i målgrupppen som virksomheder med behov for hjælp i innovation og som vi gerne vil hjælpe med den nye viden og de nye onlineværktøjer.

Brian Sørensen (Senior Environmental Advisor, Lundbeck)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:46

Der bliver mere og mere fokus på lægemidlers virkning i miljøet (PIE). Mere viden og data(base) på området vil være en god hjælp til virksomhederne ifm. risikovurdering af disse.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:25

Kære Brian Sørensen,
Mange tak for din kommentar. Det er bestemt også relevant at tænke på stoffer anvendt ved produktion af lægemidler, når vi skal vurdere hvilke data, der er relevante. Vi tager ditin-put med videre i vores arbejde med at formidle relevante data og metoder til brug for risikovurdering.

Verner Karlsen (Senior specialist environmental compliance, Radiometer Medical Aps)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 07:21

Det lyder som et rigtig godt initiativ, som vi kan få megen gavn af.

Jeg synes det er vigtigt at holde fokus på de reguleringer der ligger uden for EU, f.eks. Kina som ser ud til hastigt at være på vej med mange tiltag, og det kan være svært at overskue. Mine erfaringer med China RoHS er, at det kan tage lang tid inden der er en pålidelig fortolkning af lovgivning på engelsk. SESEC er en god kilde til at forstå lovgivning og få ting forklaret, men de arbejder meget bredt.

Det vil også være godt med en metode til tidligt at vurdere de stoffer, som vi gerne vil substituere med, så vi undgår "regrettable substitutions" blot fordi vi typisk vælger noget der ligner - og som derfor også bliver begrænset.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:30

Kære Verner Karlsen,
Det er vi glade for at høre, så tak for din kommentar. Krav til stoffer i kemikaliereguleringen i asiatiske lande er noget af det, som vi også oplever at mange danske virksomheder har behov for at få lettere adgang til indsigt i og hjælp til tolkning af. Det er også interessant at høre at RoHS i Kina er relevant for danske virksomheder. Såvel lovgivningsoverblik og substitutionsværktøjer er noget af det, som vi gerne vil prioritere i den kommende periode.

Sune Danø (R&D Manager, Consumables, Struers A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 20:21

Også fra vores synspunkt lyder det som et godt initiativ, som vil være til stor gavn for os. Særligt er der tre aspekter, som er lovende.
For det første er det en stor udfordring at overskue og kemikaliesikkerhedslovgivningen globalt, og holde sig på forkant på hvad det har af betydning for vores eksisterende produktprogram.
For det andet er det en udfordring at tage hensyn til udviklingen i den globale kemikalielovgivning når man udvikler nye produkter.
For det tredie lyder det som en rigtig god idé at kunne modellere kemikaliefrigivelse fra hærdede plastsystemer under forskellige omstændigheder. At kortlægge det eksperimentielt er både tidskrævende og dyrt. Modelleringen vil nok særlig være nyttig tidligt I et udviklingsprojekt.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:43

Hej Sune Danø, mange tak for din kommentar og støtte til vores aktivitetsforslag. Netop for en virksomhed med mange specialiserede produkter er det også vores erfaring, at det er svært at holde sig opdateret med krav i kemikalielovgivningen for alle relevante markeder. Ligeledes at der er behov for at være på forkant med kommende krav og stoflister af forskellig art ved udvikling af nye produkter.
Udvikling af et modelleringsværktøj, der kan forudsige migration af kemikalier fra plastsystemer, er også noget af det, som vi forventer kan give god værdi for producenterne.

Lars Baungaard (Kvalitets- og miljøchef, Nordic Territory, Nordisk Wavin A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 16:02

Vi kan kun støtte op om dette initiativ. Vi mærker en stærk stigende interesse/bekymring for hvilke stoffer der migrere ud i vores drikkevand og hvilken betydning det kan få for vores helbred på kort og lang sigt. Det er derfor afgørende vigtigt, at vi i drikkevandssektoren får en øget viden om de stoffer, der kan afgives til drikkevandet på dets vej fra brønd til vandhane. Ved at få et bedre vidensniveau på dette område, vil vi i plastrørsindustrien bedre kunne sætte krav til vore levrandører og dermed sikre at forbrugeren får det bedst mulige produkt samtidig med at vores omkostninger forbliver i kontrol.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:28

Kære Lars Baungaard,
Tak for din kommentar og støtte til initiativet. Vi ser meget frem til at kunne bidrage med bedre viden på dette område. Som du skriver er der behov for øget viden om de stoffer, der kan migrere til vores drikkevand fra bl.a. polymerer i produkter i vandforsyningen, så man kan stille de rigtige krav og fokusere på de relevante stoffer og produkter. Vi håber derfor meget at kunne udvikle dette område.

Peter Møller (Professor, Københavns Universitet)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:24

Det lyder som et rigtig godt initiativ at udvikle modelleringsystemer til undersøgelse af migration af kemiske stoffer fra forskellige matricer.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:29

Kære Peter Møller,
Tak for din kommentar og støtte til forslaget.

Søren Thor Larsen (Health and Safety Specialist, Ph.D., Haldor Topsøe A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:04

Spændende projekt med store perspektiver. Værktøjet kan hjælpe SMV'er, som ikke råder over en vifte af fagspecialister, med på en cost-effektiv måde at fremskaffe oplysninger til brug for fx. varedeklarationer. Mange moderne forbrugere er optaget af at få oplysninger om en vares oprindelse, miljø- og klimabelastning samt genanvendelsespotentiale - en interesse der kun tyder på at blive endnu større i årene fremover.
Jeg stiller mig lidt mere tvivlende overfor hvor stor en værdi modellen har i forhold til substitution. Det er ofte en meget kompleks proces at substituere kemikalier i tekniske produkter, og der er en lang række hensyn at tage. Men modellen kan måske spille en rolle i en initiel screeningsproces...
Jeg har ingen anelse om hvorvidt der eksisterer konkurrerende initiativer, men projetket virker i hvert fald spændende og med stort potentiale. Good luck :-)

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:58

Kære Søren Thor Larsen,
Mange tak for dine kommentarer til forslaget. Det er netop vores håb at kunne stille vissse informationer til rådighed på en måde, der gør det lettere at være SMV i forbindelse med stof- og produktvurderinger i relation til bl..a deklarationer og miljøbelastning. Vi er helt enige i at modeller til substitution har sine begrænsninger, når der er tale om komplekse processer og produkter til særlige tekniske anvendelser, men det er vores intention og forventning at man indenfor visse segmenter vil kunne få god gavn af sådanne værktøjer.

Peter Sejersen (Direktør, Sejersen Konkurrencekraft)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:18

Godt initiativ og godt at der også fokuseres på migration i forbindelse med produkter i kontakt med drikkevand. Der er nye mandater på vej fra EU kommissionen, der skal varme op til en europæiske harmonisering af reglerne i hele Europa. Her er er det vigtigt at have dansk ekspertise til rådighed. Kun herved kan vi sikre os indflydelse, og et krav-niveau som passer til danske forhold og til den danske industri. Jeg håber at der i jeres projekt også er ressourcer og muligheder for at I kan involvere jer i det internationale arbejde på dette område.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:54

Kære Peter Sejersen,
Mange tak for din kommentar. Det er et meget interessant aspekt at inddrage den nyeste viden og projektets resultater i det internationale arbejde. Såvel lovgivningsaspektet og let adgang til nyeste krav som migrationsmodelleringen er relevant i den sammenhæng.

Henrik Aktor (AA Water ApS)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 18:31

Hej Helle
Jeg kan godt lide initiativet - specielt værdiskabelse ved at gøre kompliceret information tilgængelig.
Jeg håber at I vil bruge tid på at undersøge, spørge og teste virksomhedernes behov - evt. med en "sociologisk vinkel". Hvilke services er reelt efterspurgt, hvad mangler i markedet og hvad opleves som de primære barrierer. Måske kan der åbnes op for mulige innovationer gennem en dyb indsigt i brugerne/købernes behov.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:41

Kære Henrik Aktor, mange tak for din kommentar. Det er en meeget god pointe - og det er nødvendigt - at tage udgangspunkt i de services, som reelt vil blive efterspurgt og hvad der mangler i markedet. Alle de foreslåede aktiviteter bør derfor udvikles/modnes i samarbejde med de fremtidige brugere.

Eva Høy Engelund (Associate Senior Officer, CO-RO)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:17

Kære Helle
det er et meget relevant initiativ, som i høj grad vil kunne lette hverdagen for mange danske virksomheder. CO-RO er fx på markeder i Asien, Mellemøsten, Afrika, Europa samt USA og har i høj grad brug for værktøjer til at skabe overblik over lovgivninger og tendenser indenfor uønskede kemikalier. Som producent af fødevarer har vi selvfølgelig fokus på migration af kemikalier fra fødevarekontaktmaterialer og bruger en del tid på at holde os opdaterede på mange landes lovgivninger og krav i forhold til dette. De beskrevne værktøjer vil kunne hjælpe med dette, men også give os nem adgang til viden om toksiciteten af kemikalier, der potentielt bliver strammere reguleret. Der er mange lovgivningsmæssige tendenser at forholde sig til, når man er global, og derfor er det essentielt for os at kunne vurdere tendensernes betydning for vore produkter og emballager. Værktøjerne kan konkret hjælpe os til at forstå farligheden af kemikalier anvendt i forbindelse med specifikke emballager samt den potentielle migration til fødevaren, og vil derfor kunne bidrage til vores vurdering af emballager i regioner, hvor der ikke er klare lovgivningsmæssige retningslinjer. Vi ser derfor frem til at følge arbejdet med projekterne.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:45

Kære Eva,
Mange tak for din interesse for aktivitetsforslaget. Det er et interessant aspekt at bruge viden om regulering og vurderinger af uønskede kemikalier i forskellige regioner og koble det med behovet for vurdering af emballager de steder, hvor der ikke er klare retningslinjer i lovgivningen på området.

Charles Nicholas Edwards (Senior Biosafety Specialist, Ambu A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 16:04

Hej Helle,
AMBU A/S is a leading manufacturer and supplier of medical devices for the healthcare sector worldwide, including Denmark. With operation in a global market, we are constantly faced with many local regulations which are not always easy to navigate. We, therefore, welcome DHI’s proposal to develop new online-tools for comparing global regulations and requirements on medical devices and chemicals.
Migrating substances (extractables and leachables) in medical devices have gained much attention in recent years, and with the new European MDR-IVDR directive, the regulatory requirements concerning the migration of substances from medical devices will become more demanding. We acknowledge the need for new tools for prediction of migrating substances from surfaces, e.g. on medical devices which would be fruitful in the product development phase. Furthermore, there is much attention on the substitution of harmful substances, e.g. SVHC and endocrine disruptors, which is a complex task for regulated products. However, in the product development phase there is a need for new tools that can identify problematic substances and if possible make suggestions for suitable substitutes that do not compromise product functionality.
Has DHI considered implementation of an online-service (in suggestion 1) which operates in real-time to identify substances that are emerging as problematic? – such a service could be of great value.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:11

Hej Charles Nicholas,
Mange tak for din kommentar og konstruktive idé. Jeg lægger særligt mærke til at du påpeger at producenter af medicinsk udstyr kan få gavn af såvel on-line-værktøjer til at få overblik over regionale/nationale reguleringer af kemiske stoffer som viden og prediktion af migration af kemiske stoffer fra materialer. Den stigende interesse for og regulering af netop særligt farlige stoffer, herunder stoffer med endokrine effekter, er en særlig udfordring for producenter af produkter til 'kritiske anvendelser' som medicinsk udstyr, og hvis vi kan imødekomme et behov for substitutionsværktøj til jeres branche, vil du komme mange til gavn.
Vi overvejer, hvordan man kan udvikle en on-line service, der på baggrund af indsamlede data i real-time, kan identificere stoffer, der er på vej til vurdering som problematiske - det er en meget konstruktividé, der formentlig kan være værdifuld for mange producenter i mange brancher.

Stefan Bengtson
Søndag d. 27/5-18 kl. 09:47

Kære Helle
Substitution af problematiske kemikalier er meget oppe i tiden, specielt kemikalier som er mistænkt for at have endogene effekter.
Der er specielt brug for nye brugervenlige substitutionsværktøjer som kan vægte miljø og sundhed overfor den tekniske funktionalitet af et givent kemikalie.
Jeg ser kun positivt på udviklingen af sådanne værktøjer.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:01

Kære Stefan,
Tak for din konstruktive kommentar vedr. udviklingen af værktøjer til substitution af kemikalier - det er en af vores ambitioner at kunne udvikle og stille sådanne værktøjer til rådighed, så virksomheder kan finde inspiration til substitution at stoffer, hvor også den teknske funktionalitet tages med i betragtning.

Stine Rosendal Tangaa (PhD i kemi og miljøbiologi)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:37

Rigtig godt initiativ! Ved at samle viden og data, giver det virksomhederne et bedre overblik og skaber mere sammenhæng i reguleringsarbejdet. Jeg savner dog noget om nanopartikler og hvordan disse skal håndteres - de bruges og udledes, men desværre mangler der viden og information omkring deres effekter på miljø og mennesker, samt hvordan vi skal regulere produkter der indeholder nano. Dette kunne helt sikkert tilføjes og dermed øge brugbarheden for flere virksomheder. Men et rigtig godt forslag, med mange muligheder både nu og i fremtiden.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:37

Kære Stine,
Tak for din respons på udviklingsplan og det er godt at se, at du mener det vil være anvendeligt i danske virksomheder. Vi er enige i, at der også mangler viden om nanopartikler og effekter på såvel miljø og mennesker - både til brug for udvikling af lovgivningen på området og som grundlag for virksomheders valg af stoffer i produktionen.

Nicklas Raun Jacobsen (Seniorforsker)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:27

Kære DHI og Helle.
Angående punkt 2. En formidling af velkendte farlige stoffer kan være betydelig for virksomheder tidligt i udviklingen. Specielt hvis det fører til en indtænkning af sikkerhed allerede tidligt i design og udviklingsfasen. Kan man ikke erstatte velkendte skadelige stoffer kan det være bedre helt at lukke projektet ned inden for mange penge er spildt. Hele tanken virker god og også som en gennemførlig mulighed. Vil dette program tilbyde forslag til substitutionen?

Angående punkt 3. Modellering af afgivelsen af stoffer fra relevante matricer. Det lyder som en meget bred pakke da relevante matricer ikke er yderligere specificeret under punktet. Længere nede under centrale aktiviteter får jeg indtrykket af der udelukkende er tale om plastmaterialer, og det gør opgaven mere overskuelig og sikkert også mere gennemførlig. Dog tænker jeg alligevel at kompleksiteten af nye materialer og den sparsomme viden og data der er tilgængelig, vil betyde at det bliver for hypotetisk at modellerer. Men det lyder interessant med en netbaseret vurdering af stoffers migration fra plastmaterialer.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:42

Kære Nicklas,
Tak for din interesse for vores udviklingsplan. Ja, det er netop hensigten at der skal udvikles og stilles værktøjer til rådighed for virksomheder, der kan assistere ved valg af stoffer, så man sikrer sig mod at anvende identificerede kemiske stoffer med særligt skadelige virkninger og får tilbudt viden om alternativer.
Mht. modellering af migration fra matricer, så har du ret i at det i første omgang primært er plastmaterialer, som vi har tænkt på - og hvor der dels findes viden, der kan bruges som baggrund for opsætning af en algoritme til modellering og dels er bred anvendelighed til mange forskellige produkttyper (alt fra legetøj over fødevareemballage til medicinsk udstyr fx). Men det er selvfølgelig en ambition at kunne tilføre andre materialetyper - det er noget af det, som vi vil se på mulighederne for, når vi - forhåbentlig - kan tage fat på projektindholdet.

Frank Engelbrecht (Projektleder , Lifestyle & Design Cluster )
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:34

Et helt igennem spændende og yderst relevant emnefelt inden for design og cirkulær økonomi. Hvis jeg skal ønske eller tilføje noget til de mange kommentarer skulle det være vigtigheden af et godt designet brugerinterface, når værktøjet er færdigt, måske med to indgange (begynder for den uerfarne smv eller studerende og ekspert for den erfarne bruger med behov for ekspertviden).

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:03

Kære Frank,
Tak for din interesse for forslaget og konstruktive kommentar. Vi tager det til os, at det er vigtigt med et godt designet brugerinterface - det vil helt sikkert være afgørende for brugernes oplevelse af anvendeligheden, så tak for det.

Sidsel Dyekjær (senior sagsbehandler, Miljøstyrelsen)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:22

Spændende forslag, som også falder godt i tråd med tidens behov for langt mere viden om kemiske stoffer i produkter, og behov for substitution både til gavn for miljø og sundhed og ift. cirkulær økonomi og genanvendelse.
En opdateret oversigt over globale regler er også meget relevant

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:04

Kære Sidsel Dyekjær.
Mange tak for din interesse og kommentar til forslaget.

Stig Irving Olsen (Lektor, Danmarks Tekniske Universitet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:33

Kære Helle,
Det er et meget interessant forslag. Især for SMVer vil oversigten over regulering af kemikalierne globalt give god indsigt. Jeg er dog mere interesseret i den anden del, da der er stort behov for substitution af skadelige kemikalier og fordi kemikalier spiller en stor rolle (barriere for) i implementering af circulær økonomi. I kunne overveje i denne del at tage et bredere perspektiv på miljøeffekter end de rent (øko)toksikologiske.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:07

Kære Stig,
Mange tak for din interesse for forslaget. Det er da en interessant vinkel at medtage andre miljøparametre end de 'kemiske' skadeeffekter - mon ikke du fx har 'water og carbon footprint' i tankerne? Det kunne da være rigtigt spændende at tale med dig om kilder til denne type data og hvordan de skal kunne tilgås for at skabe værdi.

Michael Raunkjær (Principal Scientist, Novo Nordisk A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:40

Et godt og spændende forslag med stort potentiale for virksomheder med global kemisk produktion. Der er et stigende behov for overblik over international kemikalielovgivning - herunder at kunne følge tendenser og signaler, der kan føre til en ændring af lovgivningen. Specielt kan fokus på niveau af substitution samt krav til substitutionsdata (for solventer og kemikalier som ikke kan substitueres) give stor værdi.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 23:21

Kære Michael Raunkjær,
Mange tak for din kommentar. Det er vores håb at vi med projektet kan udvikle bedre værktøjer, der kan bidrage til et stærkt overblik over relevant lovgivning og substitutionsmuligheder for kemikalieforbrugende virksomheder - og ja, det er særligt interessant om der kan findes en systematik, der kan identificere 'morgendagens' uønskede stoffer ved identifikation af hvilke signaler, der viser en trend.

kristian friis (chef konsulent, DANVA)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:06

Kristian Friis, DANVA
DANVA finder projektet meget interessant og relevant. Vandselskaberne og dets leverandører arbejder til stadighed for at produkter der anvendes i vandbanen er så sikre for folkesundheden som mulig. Bedre viden og nemmere tilgang til denne, vil være til gavn for produktudviklingen og de valg af materialer, som vandselskaberne ønsker at anvende til komponenter i kontakt med drikkevand.
Jeg er formand for den styregruppe der driver mærkningsordningen DK-vand. En certificeret ordning for plastrør, hvor vandselskaber og producenter arbejder sammen. For at opnå et certifikat skal producenterne udføre en del tests, som er både tidskrævende og forbundet med store omkostninger. Kan dette minimeres samtidig med at der er nem adgang til vurderinger af stoffer der identificeres gennem den toksikologiske screening, vil potentielle nye farlige stoffer, der skal udgås/minimeres kunne tages med ind i vurderingerne.
Ovennævnte er ikke kun gældende for rør. Vi har kontakt til flere danske producenter af andet udstyr til vandbanen, fra kilde til kande, som ønsker, at deres produkter er så sikre som mulige og gerne med en certificeret dokumentation. Dette projekt vil være gavnligt for denne proces til glæde for vandkundernes sundhed og som en kvalitetsmæssig forbedring for virksomhederne på eksportmarkedet.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 23:15

Kære Kristian,
Tak for din interesse for forslaget. Det er netop tanken at resultaterne af dette projekt bl.a. skal afføde viden om modeller for såvel stoffer til substitution som viden om stoffers migration fra materialer. Det vil forhåbentlig kunne bidrage til en mere smidig proces for producenter og importører ved test og vurdering af produkter af rør og udstyr til brug i vandbanen, så der fortsat kan sikres god drikkevandskvalitet og gode produkter.

Dorte Andersen (Assistant Environment and Sutainability, Kvist Industries A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:09

Initiativet er helt sikkert meget relevant for alle brancher og sektorer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose alle involverede parter for at begynde på et så omfattende arbejde, som projektet her vil kræve, såfremt det bliver igangsat.
I møbelbranchen møder vi rigtig mange krav ikke bare fra nationale myndigheder, men også fra individuelle institutioner, hvilket gør navigationen i kriterierne ganske besværlig. Derfor vil jeg opfordre til, at en sammenligning mellem de forskellige reguleringsordninger også inkluderes i udarbejdelsen af serviceydelse 1. Sammenligningen kunne omfatte en overskuelig oversigt over identiske såvel som forskellige grænseværdier for hver reguleringsordning, således at man hurtigt kan vurdere om en test eller udregning til udfyldelse af ét kriteriedokument kan genanvendes til udfyldelse af et andet.
Serviceydelserne 2 og 3 vil være meget fordelagtige at realisere, dog er jeg bekymret for, hvorvidt serviceydelse 3 vil kunne substituere en emissionstest fuldstændigt, da et certifikat eller en regulering ofte kræver, at man direkte udfører en emissionstest via en bestemt metode. En international anerkendelse af modellen/algoritmen som erstatning for en emissionstest vil således være nødvendig, hvis formålet er, at det bliver muligt at erstatte fx en test af formaldehydemissionen med en modelleret værdi af emissionen.
Jeg ser frem til at følge projektets udvikling :)

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:46

Kære Dorte Andersen,
Mange tak for din interesse. Det er lige præcis hensigten at virksomheder bl.a. skal have adgang til at se, hvordan et givet stof er regulereret på tværs af forskellige lister og lovgivninger. Det er rart at høre, at den del er ramt rigtigt. Din kommentar giver anledning til overvejelser om, der bør ses på guides og værktøjer for specifikke brancher, hvor man kan sammenligne krav mellem forskellige krav i lovgivning og kriteriedokumenter for fx miljømærker.
Prediktion for modellering af afgivelse af stoffer fra visse materialer vil nok først kunne erstatte migrationstest på længere sigt, men jo bedre data og erfaring man kan få ved at sammenligne prediktioner med konkrete tests jo større accept af modellen må der forventes. Mange tak for dine konstruktive kommentarer til projektforslaget.

Peter Werner Hansen (Partner - Innovation expert - medical devices, Technolution)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:01

Godt tiltag der vil give virksomheder som Technolution lettere adgang til vigtig data og viden om kemikalier.
Særligt er der et stort potentiale for udviklere og producenter af medicinsk udstyr i nye værktøjer til forudsigelse af stoffers migration, før der besluttes tests.
Vi hilser oplægget velkommen og vil følge udviklingen nøje.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:30

Kære Peter,
Tak for din interesse for og kommentar til forslaget. Det er bl.a. intentionen at netop udviklere i virksomheder kan få gavn af de nye værktøjer ved valg af stoffer og materialer til nye produkter, så disse kan evalueres før de kommer i produktion.

Mia Katharina Podlech (polymerspecialist, Dansk Materiale Netværk)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:20

DHI er påbegyndt arbejdet med at udvikle et værktøj til en sammenhængende vurdering af et materiales tekniske funktionalitet og farlighed for mennesker og miljø. I dets vorden ser værktøjet ud til at blive meget brugbart, idet det inkluderer vigtige parametre, som ellers vil kunne overses i materialevalgssammenhænge.

Samtidig tror jeg, at det vil lette materialevalg for mange, specielt SMV’ere, idet nødvendige oplysninger nu er samlet et sted, i stedet for at der skal bruges tid og penge på adgang til mange forskellige databaser og faglitteratur.

For at værktøjet bliver så komplet, og dermed så anvendeligt som det har potentiale til, er det vigtigt at der fortsat arbejdes med det. Herved kan det blive et stærkt og foretrukket værktøj til materiale substitution i eksisterende produkter, men også når der skal foretages samfundsmæssigt fornuftige materialevalg i nye produkter.

Helle Westphal (Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:33

Kære Mia,
Tak for din opbakning til og interesse for aktiviteten. Med dette forslag vil vi gerne kunne fortsætte med udvikling af værktøjer til gavn for de udviklere i SMV'er, der står problemstillingen at skulle vælge de mest egnede stoffer ud fra såvel funktionalitet som miljø- og sundhedsegenskaber.

Andreas Lorenzen (Kemiker, Farvefabrikken Skovgaard og Frydensberg)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:49

Migrationsværktøjet ville være af stor værdi for en virksomhed som vores(farvefabrikken Skovgaard og Frydensberg).

Mht. substiotutionsværktøjet ser jeg en dybere screenings funktion som et meget vigtigt redskab. Oftest er problemet ikke hvad man skal gøre ved de store banditter(det er i reglen gjort), men mere hvordan man identificerer let problematiske stoffer, som ikke er på fx kandidatlisten, men stadigvæk godt kunne trænge til at blive erstattet med et mere tidssvarende produkt.

Margrethe Winther-Nielsen (R and D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:02

Kære Andreas,
Mange tak for kommentaren og støtten til vores forslag. Det glæder os, at I finder et migrationsværktøj af stor værdi. Substitutionsværktøjet vil netop gøre det muligt at kunne skelne mellem stoffer af forskellig farlighed og dermed også at identificere "let problematiske stoffer".

Jesper Amsinck (Logistikchef, Matas)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:04

Det kunne være meget relevant at der blev udviklet et værktøj, hvor virksomheder som importerer eksempelvis emballage, kunne tage leverandørens ingredienslisten og registrere i onlineværktøjet og herefter modtagen en rapport omkring farlige stoffer, om kombinationen er problematisk, eller kunne erstattes af et bedre produkt. Det vil sikre miljøet og give sikkerhed i virksomheden

Margrethe Winther-Nielsen (R and D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:49

Kære Jesper,
Tak for den meget relevante kommentar om at tilgodese importørernes behov for værktøjer. Det er også vigtigt, som du påpeger, at vi forholder os til, om kombinationen af stoffer i et produkt er problematisk og ikke alene ser på det enkelte stof.

Jesper Amsinck (Logistikchef, Matas)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:07

Jeg kunne forstå at plast industrien ikke synes det er gunstigt at flere virksomheder benytter sig af biomateriale, da dette giver udfordringer i genanvendelsen. Jeg mener jo blot at de må omstille sig, da mange vil styre i retningen af bio produceret emballage.
Vi må ikke forvente at forbrugerne kan kildesortere, det skal håndteres centralt.

Margrethe Winther-Nielsen (R and D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:50

Kære Jesper,
Mange tak for din kommentar. Det er en interessant problemstilling, hvordan nye typer af plastmaterialer skal og kan håndteres i fremtiden.

Conny Hanghøj (Projektleder, Videncenter for Fødevareudvikling)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:34

Vi oplever at virksomhederne har stor interesse i innovation og udvikling af nye produkter. SMV'erne er i stigende grad interesseret i cirkulær økonomi og at producere eksempelvis emballage på en mere bæredygtig måde - genbrug uden uønskede materialer.
En database hvor virksomhederne får adgang til opdaterede og validerede data omkring problematiske kemikalier er vi sikre på vil blive hilst velkommen i industrien/erhvervet.
I Videncenter for Fødevareudvikling ser vi store muligheder i ovennævnte projekt.

Margrethe Winther-Nielsen (R and D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:52

Kære Conny,
Tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Det er netop vores intention med forslaget at give virksomhederne redskaber til at producere mere bæredygtige produkter og kunne designe materialer, der kan indgå i en cirkulær økonomi.

Bjarne Nielsen (Global Industry Manager, Palsgaard A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:45

Palsgaard A/S er en aktiv spiller på det globale marked indenfor for produktion af fødevare emulgatorer samt emulgatorer til plastindustrien, f.eks. fødevare kontakt materialer. I takt med den øgede samhandel med andre markeder er der behov for værktøjer som kan lette tilgængeligheden af andre landes lovgivninger, samt give mulighed for let at sammenligne de forskellige regulatoriske krav. Vi ser positivt på udvikling af regulatoriske værktøjer som kan lette tilgangen til et globalt marked. Der stilles stadig større krav til dokumentation af mulige migrerende stoffer fra matricer, herunder fra f.eks. fødevarekontaktmaterialer. Derfor er viden om migration af stoffer vigtig i F&U fasen samt i godkendelsesfasen for det færdige produkt. Validerede modeller som kan forudsige denne migration er derfor vigtige værktøjer i udviklingen af bæredygtige produkter baseret på naturlige materialer som også er i overensstemmelse med regulatoriske krav

Margrethe Winther-Nielsen (R and D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:58

Kære Bjarne Nielsen,
Tak for din kommentar og opbakning til de foreslåede aktiviteter. Som du skriver bevæger virksomhederne sig i dag på et globalt marked, hvor de skal forholde sig til en række forskellige landes lovgivninger. Vi håber meget, at vores aktivitet med udvikling af en cloudbaseret adgang til validerede data og krav til reguleringer for kemikalier på globale markeder kan imødekomme jeres behov. Udviklingen af valide migrationsmodeller, ser vi helt klar som et vigtigt skridt til at reducere udviklingstiden for nye produkter.

Martha Lewis (Architect, Material Specialist, Henning Larsen Architects)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:26

This is an excellent proposal, which could provide solid information for consultants working with material selection and specifications in the building industry. There is currently a lot of hype about circular economy; however, the means to actually evaluate the content of products, in particular the profiles of chemicals in building materials, are woefully inadequate. Any tool that provides easier access to information regarding chemicals of very high concern, would be a valuable resource for the Danish architects and engineers working to minimise health hazards in the built environment today and in the future.

Margrethe Winther-Nielsen (R and D Program Manager, DHI)
Fredag d. 1/6-18 kl. 00:15

Dear Martha Lewis,
Thank you very much for your supporting comment. We agree, that minimizing health hazard in building environment is of high importance. It is our ambition to make the tools useful within a broath range of industries including the building industry.