Institut ID:  teknologisk

Materialer til en bæredygtig fremtid

En af de store udfordringer i årene fremover er at udvikle teknologiske løsninger, der kan understøtte en bæredygtig fremtid uafhængig af fossile råstoffer. Der satses internationalt på udvikling af nye energiteknologier til bedre udnyttelse af vedvarende energikilder som fx sol, vind, bølger og...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi og Energi
Teknologisk Institut

Open Nano Innovation Centre – Processer, produkter, innovation og forretning

Formålet med projektet er at etablere en unik forsknings- og innovationsservice, der understøtter den industrielle udnyttelse af nanoteknologi.

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi
Teknologisk Institut

Design og funktionalitet – Materialer 2.0

Teknologisk Institut har med sine relevante spidskompetencer, det nødvendige udstyr, og et solidt internationalt netværk til førende eksperter på en lang række universiteter, en selvskreven rolle i, at udvikle nye innovative nanodesignede materialer.

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi
Teknologisk Institut

Metrologi i den industrielle infrastruktur

I Danmark måler og vejer vi for over 50 mia. kr. om året, og metrologi er traditionelt en essentiel faktor i forbindelse med international handel og kvalitetssikring af virksomhedernes produkter. Men metrologien spiller også en vigtig rolle i forbindelse med virksomheders udvikling af nye produkter...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi
Teknologisk Institut

Klima og klimatilpasning

Klimaet og klimatilpasninger er på den internationale politiske dagsorden som et af de mest presserende områder for det globale samfund. Danmark står med en unik mulighed for at positionere sig internationalt inden for en række teknologier både på områder, der omfatter reduktion af udledningen af...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi
Teknologisk Institut

Bioressourcer og bioraffinering

Der er internationalt fokus på udvikling af bioraffinaderier, hvori biomasse anvendes som råstof til fremstilling af eksempelvis kemikalier, farvestoffer og andre højværdiprodukter samt fast og flydende biobrændsel baseret på non-fossilt kulstof. Disse fremtidsperspektiver samt den nationale...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi
Teknologisk Institut

Avanceret energilagring

Det danske energisystem er unikt på grund af den store andel af vedvarende energi (VE) og en bredt distribueret elproduktion. Men med den langsigtede politiske målsætning om 100% VE i energisystemet, hvor fossile energikilder kun vil blive anvendt i spidsbelastningssituationer og i nødstilfælde,...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi
Teknologisk Institut

CO2-reduktion i industri og service

Industrien og servicesektoren står over for voldsomme krav til energieffektivisering og reduktion af CO2-udledningen. Disse krav forudsætter, at der til stadighed udvikles nye og mere effektive teknologier. I en ny rapport udarbejdet for Energistyrelsen og Dansk Energi fastslås det, at der i...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
Teknologisk Institut

EnergyFlexHouse i byggeriets globale udfordring

Teknologisk Institut har i 2009 fuldført opførelsen af det multifleksible forsknings-, udviklings- og demonstrationsbyggeri EnergyFlexHouse (EFH). EFH består af to bygninger. EFH-Lab er en højteknologisk udviklingsplatform, hvor Instituttet og danske virksomheder og videncentre samarbejder om...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi
Teknologisk Institut

Sider

Abonnér på RSS - Teknologisk Institut