Institut ID:  teknologisk

Det biobaserede samfund

Teknologisk Institut vil indhente, udvikle og anvende viden, der skal bruges til at opbygge fremtidens biobaserede samfund, hvor alt fra fødevarer og foder til materialer og energi produceres uafhængigt af fossile kulstofressourcer. Fokus vil være på bio-ressourcer, -...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi, Materialeteknologi, Klima og miljø og Energi og energieffektivitet
Teknologisk Institut

Bæredygtigt byggeri

Kommende EU-krav og stigende interesse for frivillige ordninger på bæredygtighedsområdet udfordrer byggebranchen, men åbner også op for store udviklingsmuligheder. Gribes disse muligheder rettidigt og håndteres innovativt, kan det føre til øget...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Energi og energieffektivitet og Klima og miljø
Teknologisk Institut

Bæredygtig Transport

Den danske transportsektor står midt i en radikal omstilling fra udelukkende at bruge fossile brændstoffer til fremtidig anvendelse af flydende og gasformige biobrændstoffer og el. Fremtidens persontransport vil blive elektrificeret, medens den tunge transport vil bruge flydende...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Klima og miljø og Energi og energieffektivitet
Teknologisk Institut

Understøttelse af Virksomheders brug af Online Communities

Vi opbygger viden om det potentiale, som internetbaserede interessefællesskaber – online communities – udgør for virksomheder. Med fokus på teknologiske, organisatoriske og forretningsmæssige muligheder og udfordringer. Denne viden udbydes som rådgivning...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Alexandra Instituttet
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Teknologisk Institut

Smart City software infrastruktur og serviceprovisionering i energisektoren

Formålet med resultatkontrakten er at muliggøre en åben markedsmodel i energisektoren for at sikre en hensigtsmæssig balancering af el-nettet. Det ændrer balancen mellem sektorens interessenter, og kræver udvikling af nye standardiserede softwarekomponenter,...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Energi og energieffektivitet og Service og offentlig innovation
Teknologisk Institut
Alexandra Instituttet

Styrket miljøteknologi igennem verifikation - DANETV

Innovative teknologiske løsninger skal i brug hurtigst muligt, hvis vi skal møde de kommende års miljø- og klimaudfordringer. Det er et akut behov for både teknologiproducenter og -brugere, og for samfundet lokalt og globalt. DANETV er et verifikations- og testcenter, der udfører uafhængig...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi og energieffektivitet
Teknologisk Institut
FORCE Technology
DHI
DELTA
Teknologisk Institut (AgroTech)

Nye innovationsformer – next practice

Behovet for at øge danske virksomheders træfsikkerhed i markedet, når det gælder nye produkter og services, har aldrig været større. Mange SMV er konkret udfordret af at skulle skabe merværdi gennem nye positioner i værdikæden og udvikle services, som rækker ud over kerneproduktet. Den innovations...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation
Teknologisk Institut

Teknologisk infrastruktur – standardisering, proficiency tests og akkreditering

Udvikling og fremstilling af nye produkter til fremtidens markeder fordrer et globalt perspektiv, hvor virksomheder indgår i en international konkurrencesituation. Skal danske virksomheder fortsat kunne gøre sig gældende i dette konkurrencebillede, fordrer det adgang til en teknologisk...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi
Teknologisk Institut

Bæredygtig infrastruktur – teknologi til broer, veje og tunneler

Viden om hightech-løsninger på velkendte og åbenbare teknologiske problemstillinger i byggeriet samt evnen til at udnytte potentialer, hvor løsningen vil kunne medføre store gevinster for eksport og positionering af den danske byggeindustri på dette område, er begrænset i Danmark. For at danske...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi
Teknologisk Institut

Hightech-byggekomponenter og -materialer

Viden om hightech-løsninger på velkendte og åbenbare teknologiske problemstillinger i byggeriet samt evnen til at udnytte potentialer, hvor løsningen vil kunne medføre store gevinster for eksport og positionering af den danske byggeindustri på dette område, er begrænset i Danmark. For at danske...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi
Teknologisk Institut

Sider

Abonnér på RSS - Teknologisk Institut