Institut ID:  teknologisk

Nye teknologier til konkurrencedygtig fødevareproduktion

Med adgang til ny viden, laboratorier og pilotudstyr sikres en effektiv, konkurrencedygtig fødevareproduktion. Fremtidens velsmagende og sunde produkter udvikles, så de tilfredsstiller både den globale forbruger og krav til øget bæredygtighed.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed & fødevarer
Teknologisk Institut

Fødevaresikkerhed 2.0

Fødevaresikkerhed er en dansk styrkeposition, som kræver en indsats i takt med introduktion af nye teknologier og øget digitalisering. Food Safety Culture er et nært forestående paradigmeskifte, som tænker fødevaresikkerhed ind i virksomhedskulturen.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Teknologisk Institut

Digitalisering i jordbruget

Digitalisering åbner mulighed for at øge effektiviteten og forbedre både den sorte og grønne bundlinje i landbruget. Forudsætningen er valide data, der bringes i anvendelse, samt behov for værktøjer til dataopsamling, smarte sensorer og dataanalyse.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Teknologisk Institut

Biobased Business – Valorisering af biomasse

Danmark har potentialet til at blive et vækstcenter inden for biobaseret produktion. Der fokuseres på at udvikle bioraffinerings- og konverteringsteknologier, der kan udvikle nye biobaserede produkter og skabe værdi ud fra biologiske restmaterialer.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Klima og miljø og Sundhed & fødevarer
Teknologisk Institut

Felteksponering og monitorering til forlængelse af anlægskonstruktioners levetid

Anlægskonstruktioner som Femern Bælt forbindelsen er forbundet med ekstremt store investeringer (mere end 50 mia. DKK), og derfor er der tilsvarende store samfundsmæssige gevinster i at udvikle teknologi og løsninger, som kan forlænge levetiden af sådanne konstruktioner yderligere. Storebælt og...

Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
DHI
Teknologisk Institut

Ressourceeffektive anlægskonstruktioner

Udførelsen af store anlægsprojekter er forbundet med et enormt forbrug af byggematerialer, hvoraf beton udgør et af de mest anvendte materialer. Til Femern-byggeriet forventes der eksempelvis at skulle anvendes omkring 3 mio. m3 beton. Samtidig genererer opførelsen af store anlægsprojekter...

Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Teknologisk Institut

Automatiseret armeringsopbygning til anlægskonstruktioner

Formålet med aktivitetsplanen er at udvikle og demonstrere automatiserede arbejdsprocesser til opbygning af armering ved fremstilling af elementer til større anlægskonstruktioner. I forbindelse med store anlægskonstruktioner udføres disse krævende processer manuelt i dag, hvilket medfører stor...

Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Teknologisk Institut

Felteksponering og monitorering til forlængelse af anlægskonstruktioners levetid

Anlægskonstruktioner som Femern Bælt forbindelsen er forbundet med ekstremt store investeringer (mere end 50 mia. DKK), og derfor er der tilsvarende store samfundsmæssige gevinster i at udvikle teknologi og løsninger, som kan forlænge levetiden af sådanne konstruktioner yderligere. Storebælt og...

Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
DHI
Teknologisk Institut

Intelligent og effektiv byggelogistik

Store bygge- og anlægsprojekter er ensbetydende med store leveranceflow – f.eks. materialer, som transporteres fra producenter til byggepladserne og efterfølgende flytning rundt på bygge- og anlægspladsen. I perioder betyder det trængsel og ophobninger og en uønsket, faldende effektivitet. De store...

Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Teknologisk Institut

Indfasning af autonome entreprenørmaskiner

Etablering af Femernforbindelsen mellem Danmark og Tyskland vil blive et af landets suverænt største anlægsarbejder. Over en periode på ca. 6 år vil anlæg af veje, broer, betalingsanlæg, midlertidigt mandskabs-område til husning af op til 3.000 medarbejdere, midlertidig elementfabrik og ikke mindst...

Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Teknologisk Institut

Sider

Abonnér på RSS - Teknologisk Institut