Intelligent monitering af funktionskritiske stålkonstruktioner (iMON)

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Informations- og Kommunikationsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Effektivisering af asset management via indsigt i stålkonstruktioners reelle fysiske og kemiske belastninger. Via in-situ sensorik og monitering baseret på Big Data skabes et beslutningsstøtteværktøj for funktionskritiske strukturer.

Robust energi- og transportinfrastruktur og grøn omstilling er drivere for dansk økonomi, og udviklingen går mod at optimere asset management for større, funktionskritiske komponenter i den trafikale infrastruktur og forsyningssektoren en teknisk rapport fra Dansk Energi a), og fremhævet i FORSK2025 b). Denne udvikling skaber et enormt potentiale og behov for innovation indenfor drift og vedligehold for at minimere cost of ownership (COO), som kan opnås gennem øget digitalisering og monitering.

Potentialet udspringer af den rivende udvikling indenfor sensorik, Internet of Things, Big Data og avanceret dataanalyse, som muliggør udvikling af smarte og kosteffektive løsninger. Særligt ift. at planlægge vedligehold af stålkonstruktioner, fx procesanlæg, termisk- og biogas-energiproduktion, broer og vindmøller samt via monitering af belastninger under drift at optimere design- og miljøomkostninger gennem optimering af levetid.

Digitalisering af opsamling og analyse af data er trædesten på vejen til optimering af drift og vedligehold på kritiske stålkonstruktioner. Industrien kalder på beslutningsstøtteværktøjer som enablere for at innovere indenfor feltet, og aktiviteten vil udvikle serviceydelser til faciliteringen af denne innovation:

Projektets omdrejningspunkt er således fire serviceydelser med fokus på fremme af innovation indenfor drift og vedligehold:

• IT-platform til smart monitering af kritiske stålkonstruktioner
• Evaluering, validering og værdiskabelse baseret på datastrømme
• Monitering af mekaniske påvirkninger på kritiske stålkonstruktioner
• Monitering af skjulte påvirkninger over større komponentarealer

Aktiviteten vil have en samfundsøkonomisk effekt på to fronter: Dels ved reduktion af COO, dels ved at bidrage til at fastholde og udbygge de sammenlagt ca. 97.000 arbejdspladser i den primære og sekundære målgruppe og dens underleverandører, som i alt tæller mere end 11.300 SMV’er c) d).

a) Asset Management i netselskaber, Dansk Energi, 2015
b) FORSK2025 – fremtidens løfterige forskningsområder, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, juni 2017. ”For offshore vind er der […] behov for forskning rettet mod radikal innovation installation, drift og vedligehold”, s.70. samt afsnittet ”Infrastruktur til effektiv transport”, s.96, ”[…] økonomisk og miljømæssigt bæredygtig udvikling og vedligeholdelse af havne, jernbaner, veje, broer […]”.
c) http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/Branchestatistik/samfundsbidrag/
d) IT-Branchens Nøgletal 2017, https://itb.dk/styrk-din-forretning/analyser-rapporter

Budget:
2019: 5.525.000 kr.
2020: 5.525.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Intelligent monitering af funktionskritiske stålkonstruktioner

Nøgleord