Intelligente Datadrevne Produktionssystemer (INTELLISYS)

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

INTELLISYS viser danske produktionsvirksomheder, hvor og hvordan intelligente og datadrevne produktionssystemer kan udnytte data til at gøre virksomheden mere effektiv og konkurrencedygtig, bl.a. ved at anvende kunstig intelligens (AI).

Hovedformålet med IntelliSys er at synliggøre, konkretisere og udnytte potentialet i intelligente datadrevne produktionssystemer i danske produktionsvirksomheder.

Der har gennem en årrække været fokus på at skabe og opsamle data, hvilket har resulteret i, at mange danske virksomheder ligger inde med uanede mængder af data gemt i deres arkiver. Dette på trods er det stadig de færreste, der lykkes med at anvende disse data, altså er der et udtalt behov for at kunne anvende og skabe værdifulde data blandt de danske produktionsvirksomheder – og derved muliggøre intelligente datadrevne produktionssystemer.

Rationalet for at introducere intelligente datadrevne produktionssystemer er at kunne udnytte effektiv online analyse af ”runtime data” for at få systematisk indsigt i produktionen og derved træffe bedre og hurtigere beslutninger samt muliggøre automatisk tilpasning af produktionen i forhold til de nuværende og forventede omstændigheder – bl.a. baseret på kunstig intelligens (AI).

Nøgleord

73 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Thomas S. Toftegaard (Head of Department of Engineering, Aarhus University)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 11:20

Dette er et meget aktuelt emne som giver stor mening at støtte. Mange af de partnervirksomheder vi er i dialog med indenfor hele digitaliseringsområdet står i netop denne udfordring. Der bliver samlet rigtigt mange data sammen som ikke bliver udnyttet til fulde. Der er både forretningsmæssige muligheder så vel som produktudviklings muligheder gemt ved at løse denne udfordring. En længere række af hurtigt udviklende teknologier som f.eks. machine learning, could computing og distributed ledger teknologier faciliterer dette.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 13:52

Kære Thomas Toftegaard
Tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi hører det samme i vores dialog med virksomhederne. Der er ingen tvivl om, at mange data ikke bliver udnyttet i tilstrækkelig grad, det er dokumenteret flere gange i diverse analyser og det er netop derfor, at der er behov for en ekstra indsats for at synliggøre, konkretisere og udnytte potentialet i intelligente datadrevne produktionssystemer i danske produktionsvirksomheder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Frank Faurholt (Salgsdirektør i Siemens Digital Factory og Formand for Dansk Automationsselskab (DAu), Siemens & DAu)
Søndag d. 29/4-18 kl. 15:45

For at opnå den størst mulige effekt for virksomhederne af at investere i automations og robotudstyr, skal grænsefladerne mellem disse to teknologoområder, om ikke nedbrydes, så standardiseres så godt som muligt.

En af grundtankerne i Industry 4.0, Den 4 Industrielle Revolution, Digitalisering eller Industrial Internet of Things (IIoT) er netop at ”tingene” kommunikerer med hinanden som ”objekter” via veldefinerede grænseflader.

RAMI 4.0 https://youtu.be/NO4qWRVvMiU er et forsøg på at standardisere Industry 4.0
Indenfor ”PLC-Automation” og Robotteknologi har vi fortsat et stort arbejde foran os.

Der findes i dag en række 1:1 løsninger mellem robotter og PLC udstyr, men en mere universel standardiseret kommunikationsløsning fx baseret på OPC UA https://opcfoundation.org/ og PLCopen http://www.plcopen.org/ kunne være interessant.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:26

Kære Frank Faurholt
Mange tak for dit indspil til dette initiativ. Jeg er helt enig i, at standardisering er en af vejene frem for at sikre en effektiv kommunikation mellem forskellige enheder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise

Frank Faurholt (Salgsdirektør i Siemens Digital Factory og Formand for Dansk Automationsselskab (DAu), Siemens & DAu)
Søndag d. 29/4-18 kl. 16:21

Grundlaget for ”Digitalisering” er åbne standarder, hvilket igen muliggør et transparent dataflow, dette både horisontalt og vertikalt.
At robotterne opsamler data (sensor) er vel ikke noget nyt.

Ligeledes har robotterne jo længe kunne virke som et udførende led (handleorgan) ud fra en konkret kommando.

En af grundtankerne ved Industry 4.0 og Industrial Internet of Things (IIoT) er Cyber Physical Systems (CPS), der netop beskriver objekter som kan føle (sensor), tænke (controller) og kommunikerer.

Målet må være at gøre en robot til et Cyber Physical System (CPS) i en Industry 4.0 sammenhæng.

Kunstig intelligens (AI) og Big Data etc. skal også ses i denne sammenhæng.

Tillad mig at bruge et eksempel fra egen virksomhed (Siemens), hvor vi på seneste Hannover Messe 2018 viste et eksempel på ”Intelligente Robotter”, der er i stand til at tilpasse sig deres bevægelsesmønstre via AI.
Dette var et grundforskningsprojekt udført af Siemens Corporate Technology (CT), men som helt sikkert vil udmønstre sig i konkrete løsninger i den nærmeste fremtid.

Dette tema er bestemt også relevant i en ” Intelligente Datadrevne Produktionssystemer (INTELLISYS)” sammenhæng.

Lazaros Nalpantidis (Assoc. Professor, Head of Section for Sustainable Production, Aalborg University, Dept. of Materials and Production)
Mandag d. 30/4-18 kl. 10:23

Gathering data has been a trend for a while in industry. However, it is not always clear how to use these data, or what type of further investments could actually benefit from their existence. Being able to analyze captured data on runtime and utilize them for taking production related decisions would definitely constitute a big leap ahead. It comes as no surprise that achieving this assumes a tighter integration among sensing technologies, intelligent robotic units, open communication standards, cloud computing and artificial intelligence. All of these aspects are currently under heavy development both from industrial and academic/research players, however robust unified solutions are still difficult to be deployed.
As such, INTELLISYS seems to be spot on offering companies such a possibility.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 14:05

Dear Lazaros Nalpantidis
Thank you very much for your contribution and your support to the Intellisys proposal. Development of technology solutions along with case stories and their business cases are a very important part of the initiative.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Ryholl (Direktør, Roboman ApS)
Mandag d. 30/4-18 kl. 19:30

Der er store muligheder indenfor kunstig intelligens og det er absolut et must, at danske virksomheder investerer i dette område for f.eks. at udnytte den store mængde data som vores automatisering skaber. Jeg har svært ved at forestille mig en virksomhed, der ikke kan få glæde af AI, men teknologien skal gøres mere tilgængelig og der skal skabes gode case stories.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 13:56

Kære Lars Ryholl
Mange tak for din kommentar omkring anvendeligheden og perspektiverne inden for kunstig intelligens. Vi har helt enige i, at teknologien skal gøres mere tilgængelig og der skal skabes gode cases omkring anvendelsen af kunstig intelligens og det er netop et fokus område i Intellisys initiativet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Niels Erik Andersson (Produktionskonsulent, Gartneriet PKM A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 09:21

Det er i dag ikke muligt at sammenkoble det klima som planter udsættes for igennem produktionen og f.eks. den endelige kvalitet af produktet. Klimadata er tilstede i store mængder, men relationen til produktionsdata mangler. Planteproduktion styres i høj grad ved at se i bakspejlet. Hvis AI kan bidrage med forskellige former for early warning, kan produktionsbetingelserne justeres i tide og forbedre produktets endelige kvalitet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 14:18

Kære Niels Erik Andersson
Tak for din kommentar og din perspektivering i forhold til udfordringerne inden for gartneribranchen. Data, der kan anskueliggøre variationer i produktionsbetingelserne, vil være afgørende for kvaliteten og udbyttet, ligesom det vil være i mange andre produktionssammenhænge.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mikkel Viager (Partner & Robotteknologisk rådgiver, Gain & Co)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 08:28

Mange små og mellemstore produktionsvirksomheder ønsker i høj grad at digitalisere for at optimere deres produktivitet. En stor del af disse virksomheder må dog indse at højtflyvende begreber som Industri 4.0 og IoT er uhåndgribelige og svære at komme i gang med at implementere i konkrete cases. De uendelige muligheder for at opsamle procesdata ned til mindste detalje, gør det svært at identificere, prioritere og analysere netop de data der kan give værdifuld viden og input til den løbende optimering og drift. Med udvikling af intelligente løsninger baseret på AI og machine learning til smart analyse af store mængder produktionsdata, vil det forhåbentligt blive nemmere for virksomhederne at komme i gang med at bruge sådanne nye digitaliseringsløsninger, og dermed opnå de store potentielle gevinster.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 13/5-18 kl. 15:10

Kære Mikkel Viager
Mange tak for din kommentar til initiativet og din bekræftelse af at især små og mellemstore produktionsvirksomheder har behov for nye intelligente løsninger, der kan hjælpe dem på vej i deres digitaliseringsrejse.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anders Billesø Beck (Technology Innovation Manager, Universal Robots A/S)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 12:25

Robotter kommer i stingende grad in større og mindre processer i fremstillingsindustrien. Der er ingen tvivl om at for at sikre en konkurrencedygtig fremstillingsindustri i danmark, så er det essentielt at optimere kvaliteten og performancen af den af det produktionsudstyr vi har. Men netop at skabe sig en indsigt og overblik over den data samt især at skabe et grundlag til at reagere på den indsigt er stadig en reeel og uløst udfordring i langt de fleste virksomheder. Det gør dette initiativ absolut støtteværdigt og en nødvændighed for at sikre et konkurrencedygtigt produktionsdanmark.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 13/5-18 kl. 15:17

Kære Anders Billesø Beck
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet og din pointering af vigtigheden af at kunne reagere på det overblik, som man kan få på grundlag af opsamlede produktionsdata. Dette er helt essentielt for produktionsvirksomhedernes konkurrenceevne.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Rasmus Carlsen (Sales Manager, DMG MORI)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 14:13

Opsamling af data og kommunikation mellem systemer et interessant og meget aktuelt emne i forhold til konkurrence evnen for danske produktions virksomheder.
Med udgangspunkt i branchen for værktøjsmaskiner er udfordringen ofte at rigtig mange danske virksomheder har meget forskelligt udstyr fra mange forskellige leverandører. De forskellige leverandører af maskiner bruger forskellige protokoller for kommunikation og mange gange er de ønskede data måske slet ikke tilgængelige via dette interface. Der er brug for standarder for kommunikations protokoller og for de data der leveres via disse protokoller.
Opsamling af data kan bidrage til produktions optimering og samtidig vil brug af intelligente sensorer og AI kunne forhindre nedbrud i produktionen som er en stor trussel for virksomheder i dag.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 13/5-18 kl. 15:22

Kære Rasmus Carlsen
Mange tak for dit bidrag og din pointering af vigtigheden af standarder for kommunikationsprotokoller for at kunne skabe et sammenhængende dataflow mellem udstyr af forskellige fabrikater og alder. Det er en meget væsentlig problemstilling, der er en forudsætning for at kunne udnytte data og kunstig intelligens til produktionsoptimering.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Peter Nielsen (Lektor, Aalborg Universitet, Institut for Materialer og Produktion)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:57

Et meget interessant og relevant forslag, som behandler en kritisk problemstilling. Jeg mener især at Machine Learning delen er yderst relevant. Derudover er det min opfattelse at det tit antages at disse er plug-and-play teknologier, men i praksis er der mange udfordringer omkring dataopsamling og behandling som ikke er trivielle. Derfor er jeg i særdeleshed glad for at se den brede tilgang. Disse udfordringer løses ikke alene med nye algoritmer, men kræver en samlet indsats over flere discipliner. Denne udfordring, som ganske rigtigt påpeges, magter de færrest organisationer at løfte.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 13/5-18 kl. 15:34

Kære Peter Nielsen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Udfordringerne med dataopsamlingen er en væsentlig faktor og der er i mange tilfælde langt fra de data virksomhederne opsamler i dag og til en egentlig systematisk indsigt i produktionen via run-time data.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Said H. Hussein (Production Technology Manager, Universal Robots)
Mandag d. 7/5-18 kl. 10:56

Produtionsvirksomheder rundt omkring i Danmark har i mange år brugt data til at optimere deres proces performance. Både inden for kvalitet og "speed". Nogen mere end andre, nogen mere digitale end andre. Det er ingen tvivl om at, det er den vej vi i Danmark skal kunne sætte os i føresædet ifht. teknologier der kan fremme "indsamling af data" og "brug-af-data". Det er udelukkende på den måde vi kan sætte os ind i, hvad der skal til for at kunne udnytte vores produktionsudstyr 100% godt, hver gang.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 13/5-18 kl. 15:39

Kære Said Hussein
Mange tak for din kommentar og din bekræftelse af at aktiviteterne modsvarer reelle virksomhedsbehov. Vi deler din ambition, om at Danmark bør være i førersædet på dette område.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Simon Lyder (CTO, Struct A/S)
Mandag d. 7/5-18 kl. 22:38

Opsamling og intelligent anvendelse af data i produktionsvirksomheder bør i min optik anses som helt essentiel i sikringen af danske produktionsvirksomheders fremtidige konkurrenceevne. Sammenligner man med digitalt fødte brancher, som fx E-handel, anvendes AI i heftig grad til konstant at optimere forretningen på mange planer baseret på opsamlede data, og det er vid udstrækning det, der adskiller de der lykkes, fra de der ikke gør. Indenfor E-handelsbranchen er teknologier, som fx AI netop gjort tilgængelige, så virksomheder af alle størrelser og uden at besidde fuldt kompetencesæt kan gøre brug af disse.
Kan Intellisys være med til, på lignende måde, at gøre allerede kendte teknologier tilgængelige for virksomheder, som ellers vil have svært ved at komme i gang med intelligent anvendelse af produktionsdata, bør potentialet være stort og mulighederne for bred udbredelse ligeså.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 13/5-18 kl. 15:45

Kære Simon Lyder
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi forventer, at kunstig intelligens har et stort potentiale i forhold til produktionsvirksomhederne og det vil netop være et af hovedaktiviteterne i initiativet, at gøre det tilgængelig for en bred vifte af virksomheder gennem afklaringsforløb, hvor mulighederne i kunstig intelligens undersøges og efterprøves ift.
produktionssystemer hos danske SMV’er.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Michael Nielsen (Mananing Director, Beckhoff Automation)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:18

Danmarks produktivitetsvækst – eller mangel på samme – er på agendaen. Det kan overraske, at produktivitetsvæksten i Danmark er markant lavere end i andre EU-lande. En væsentlig årsag, som Erhvervsstyrelsens Redegørelse om Danmarks digitale vækst påpeger, er at danske virksomheder er langsommere til at adoptere nye digitale teknologier som big data analytics, internet of things, robotter og kunstig intelligens end andre lande.

Men hvorfor er vi det? Danske virksomheder var hurtige til at udnytte første bølge af digitale teknologier til effektivisering og kategoriseres stadig som et af de mest digitale lande i EU. Nu skyller næste bølge af nye digitale teknologier ind over os, men vi tøver.

Der er ingen tvivl om, at Danmarks evne til at øge produktivitetsvæksten afhænger af, om danske virksomheder tør investere i nye teknologier. Og det gør de kun, hvis de kommer bag scenetæppet og får en forståelse for, hvorfor de nye teknologier vil sætte turbo på væksten.

Transparens i alle lag
Den industrielle revolution kickstartede for alvor samfundsvæksten, og stigende automation i produktionen har lige siden været en væsentlig årsag til, at vores levestandard stiger. Nu står vi her - midt i en ny revolution, kaldet Industrie 4.0 - hvor det ikke handler om at automatisere og sætte strøm til, men hvor det handler om at digitalisere og analysere hele produktionen fra A til Z og dermed tilføre intelligens i alle processer.

Ved at digitalisere produktionen kan danske virksomheder både øge produktiviteten, men også skabe et nyt forretningsfundament. med nye teknologier får maskinerne en stemme og kan kobles sammen i et produktionssystem, som igen kobles sammen med forretningens it-system, som i øvrigt kan trække eksterne markedsdata ind i ligningen.

Derfor kan beslutningstagere skabe transparens hele vejen fra produktionsgulvet til bestyrelseskontoret og samtidig vide, hvad der rører sig ude på markedet. Hurtigt og effektivt. Når data fra produktion og forretning – på tværs af lokationer og lande - samles i skyen, får virksomheder et langt stærkere datagrundlag at drive forretning ud fra.

Fra lavautomatisering til innovativ superliga
Det kræver ikke nye maskiner eller ny hardware at øge produktivitetsvæksten. Mest af alt kræver det softwareprogrammering, hvorfra man styrer og drifter en effektiv produktion. Overgangen fra hardwarebaseret styring af produktionen til softwarebaseret styring i skyen ændrer økonomien for maskinbyggerne, hvilket betyder at mange flytter maskinproduktion tilbage til Danmark. Det betyder også, at selv lavautomatiserede brancher hurtigt kommer op i en superliga af intelligente, innovative virksomheder.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:56

Kære Michael Nielsen
Tak for din kommentar og din indsigtsfulde gennemgang af fordelene og perspektiverne ved digitalisering af produktionen, herunder den tilhørende dataanalytics. Jeg er helt enig i de store perspektiver for både små og store virksomheder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Fredag d. 11/5-18 kl. 10:57

This is a very relevant and actual topic, understanding how to utilize data to optimize production processes, supply chains and business models in manufacturing is an essential element for the competition of Danish manufacturing moving ahead. Focusing on developing the competences to work with the data in industry is of strategic importance's, where both new engineers, technicians and existing employees need to develop practical experience with the industrial applications.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:05

Dear Nigel
Thank you for your contribution and your support. I fully agree that there is a great need to develop practical solutions and getting experience with the industrial applications in order to move forward.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Morten Rufus Blas (CEO, Sensomind ApS)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:23

We at Sensomind have helped many industrial companies take automation and business intelligence to a new level through AI. Our feeling though is that we are just touching the tip of the iceberg. There are many low hanging fruits which can easily improve efficiency by 20-50% - creating new jobs and opportunities. For Danish companies to capitalize on such gains we need initiatives such as INTELLISYS to bring them into focus. Online, intelligent and automated analysis is a prerequisite for the future of production companies.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:39

Dear Morten Rufus Blas
Thank you for your contribution and your support to the Intellisys initiative. It is my believe, that the majority of companies will be able to improve their competitiveness by combining automation, data and AI.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

John Hansen (Salgschef, Hoffmann Group)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:25

Intellisys er et område som optager os meget. Vores kunder samler data, som vi i høj grad leverer og det er et velkomment indsatsområde at få anvendt disse data så godt som muligt. Ganske simpelt giver dette mulighed for at vores værktøjer bliver anvendt endnu mere optimalt, til glæde for både kunde og leverandør. Indførelse/Andvendelse af AI er uden tvivl et indsatsområde der i mine øjne bør prioriteres meget højt. Vi skal ikke kun optimere for på kort sigt at være konkurrencedygtige på prisen, selvom dette naturligvis er vigtigt her og nu. Men vi skal langt mere være bevidste om at vi er nødsaget til at blive ved med at investere i de nyeste teknologier for fortsat at have et smukt landskab af produktionsvirksomheder i Danmark og dermed bevare arbejdspladser. Dejligt med 650 mio, men det burde nok være mere.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:44

Kære John Hansen
Tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at kunstig intelligens er et vigtigt indsatsområde, der vil medvirke til at skabe endnu mere værdi af de data, der opsamles.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Martin Høgsbjerg (Director, Global Manufacturing Technology, Danfoss Drives A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:18

Gathering data as mentioned in many of the comments is something we have done for a long time, and therefore lots of data is available.
Data collection is also the simplest part, while aggregation, analytics and finally the value-creation becomes more challenging and unfamiliar to many businesses.
Competences in this field is also lacking for most, as process skills need to be combined with data science skills, which are profiles not currently available from system integrators nor our own business.
The content of IntelliSys is therefore in my eyes very relevant to bring us further on the data-journey towards the potentials that lies ahead of us.
This initiative will not only help within our own factories but also help to understand what value our own products (Danfoss Drives – Frequency Converters) can bring to our end customer in terms of data-insight.
I will curiously follow and support this program.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:55

Dear Martin Høgsbjerg
Thank you for your contribution and your support to the Intellisys initiative. I fully agree that improvement of processes for data aggregation and data analytics is a very important task in the initiative and this will form the basis for value-creation in the companies.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Jane Wulff (Head of Standards, GS1 Denmark)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:34

Elektronik datafangst og datakommunikation i forsyningskæden kræver standarder, og den øgede digitalisering øger også vigtigheden af korrekte stamdata. Der er ingen tvivl om at intelligente og datadrevne produktionssystemer kan anvende AI til at optimere processer og der er i dag meget data opsamlet som ikke anvendes. Så dette emne er meget relevant og aktuelt for mange virksomheder.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:00

Kære Jane Wulff
Tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Standarder for datakommunikation vil uden tvivl være en meget vigtig faktor i forhold til at få udnyttet det fulde potentiale af datadrevne produktionssystemer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Charles Møller (Professor, Aalborg University)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 14:00

Intelligente produktionssystemer er et helt centralt tema hvis vi skal løfte den danske industri, og et fokus på at øge tilgængeligheden for SMV'er er et område som ikke kan få fokus nok!
Der er flere drivere i at skabe intelligente produktionssystemer, dvs. integrerede produktionssystemer, og ikke blot isolerede automationsøer. Data er afgørende her, og det forudsætter brug af teknologier som f.eks. AI og andre analytiske værktøjer.
Men den vigtigste faktor for forretningsmæssig succes er effektiv implementering, og her er der stort behov for viden og eksempler fra danske SMV'er.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 13:37

Kære Charles
Tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Jeg er helt enig i din betragtning om vigtigheden af at skabe integrerede datadrevne produktionssystemer. Din pointe med, at vi skal sikre en effektiv implementering hos de danske SMV´er er ligeledes helt afgørende for disse virksomheders konkurrenceevne.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Maria Windt Jul
Mandag d. 21/5-18 kl. 08:05

Et meget relevant og støtteværdigt projekt. De muligheder vi har i dag for at opsamle og anvende data til at træffe rigtige beslutninger i virksomhederne kræver, at vi bliver dygtige til at behandle data rigtigt samt anvende AI til at optimere allerede automatiserede løsninger. Dette områder kan bidrage til at sikre rentabilitet i dansk produktion.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 13:40

Kære Maria Windt Jul
Mange tak for din støtte til forslaget og din bekræftelse af at data og AI er vigtige forudsætningerne for at virksomhederne kan træffe de rigtige beslutninger.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jakob Stepping (Director, Eltronic A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:15

Der er ingen tvivl om, at der ligger et enormt potentiale gemt i dette område. Som eksempler kan nævnes forbedret kvalitet, øget performance, energioptimering, reduceret vedligehold eller cost-out. Data mining og AI er dog et "emerging skill set" for mange virksomheder og brancher, og der mangler både kompetencer, konkretisering af potentialet og standardiserede værktøjer - og ikke mindst de risici der følger med kunstig intelligens i data drevne produktionssystemer.
Der ligger derfor en væsentlig opgave i at modne teknologierne samt gøre denne anvendelig, før produktivitetsstadiet kan opnåes.
Mvh. Jakob Stepping

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:15

Kære Jakob Stepping
Mange tak for din kommentar og for din perspektivering i forhold til både udfordringerne og potentialerne ved data drevne produktionssystemer. Vi er helt enige i, at modning af teknologierne samt lette implementeringen af disse, vil være helt afgørende for at udløse dette potentiale.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Sune Wolff (CTO & Partner, Unity Studios ApS)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:54

Systematisk dataopsamling samt fuld traceability af den opsamlede data har et kæmpe potentiale. AI, machine learning, expert systems samt cognitive services er alle vigtige teknologier for at kunne udnytte den opsamlede data optimalt. Ligeledes er teknologier som AR og VR vigtige for at kunne visualisere data og præsentere denne for brugerne.
Det giver derfor stor mening at støtte op om dette forslag.
Mvh. Sune Wolff.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:58

Kære Sune Wolff
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Jeg er helt enig i, at AR og VR er vigtige teknologier for at kunne visualisere data og processer og vi ser ligeledes gode muligheder for at anvende teknologierne inden for træning af medarbejdere.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Søren Tranberg Hansen (PostDoc / Founder, Aalborg Unviersitet / BrainBotics)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:06

INTELLISYS kan blive et vigtigt element i konkretiseringen af den fjerde industrielle revolution i Danmark, og gøre dansk produktionsindustri mere fleksibel og konkurrencedygtig. Bedre udnyttelse af data, kan være med til at forbedre automation og styring, hvilket vil medvirke til at:  
• Gøre virksomheder mere konkurrencedygtige  
• Bevare IPR, der ellers kunne gå offshore 
• Bevare jobs i udvikling og produktion
• Reducere fremstillingstid for færdige varer, hvilket gør det muligt for systemer at reagere på ændringer i efterspørgslen i detailsektoren.  
Danmark har en industri, som primært består af små og mellemstore virksomheder (SMV’er), og intelligent produktion kan dermed have stor betydning for danske SMV’er, som allerede er under pres i forhold til at beholde produktionen i Danmark. Som konkurrenceparameter benytter danske produktionsvirksomheder sig nemlig allerede i stor stil af fleksibilitet og tilpasning efter individuelle kunders behov - altså nøjagtigt det som projektet INTELLISYS sigter efter.  

Danmark har et stærkt udgangspunkt for at blive førende indenfor intelligent datadreven produktion, og for at hjemtage langt flere arbejdspladser - men det kræver yderligere modning og afprøvning af datadreven  produktionsteknologi således det kan skabe værdi i danske virksomheder. Dette kan INTELLISYS bidrage til.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:02

Kære Søren Tranberg Hansen
Mange tak for din kommentar og din perspektivering i forhold til fremstillingsindustrien. Vi er helt enige i, at der er meget at hente ved en bedre udnyttelse af data og med dette initiativ skulle vejen for SMV´er gerne blive lettere og kortere. Tak for din støtte.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Morten Nielsen (Cluster Manager, RoboCluster)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 18:42

Dette er et yderst relevant og støtteværdigt forslag. Vi oplever i RoboCluster stor interesse fra danske virksomheder der netop ønsker at styrke deres datadrevne tilgang til produktionen. Flere af virksomhederne oplever dog udfordringer i denne proces, bl.a. fordi det ikke altid er muligt at finde en løsning der matcher virksomhedernes behov med deres investeringsmuligheder – hvilket specielt er udfordrende for små og mellemstore virksomheder.
Mange virksomheder har desuden en ide om at de gerne vil eller bør anvende kunstig intelligens i deres virksomheder, uden de dog ved hvordan de helt konkret kan bringe det i anvendelse.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:10

Kære Morten Nielsen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Dette initiativ har netop fokus på, at få skabt det rette match mellem de udfordringer som virksomhedernes står overfor og de teknologiske muligheder som data og kunstig intelligens kan give virksomhederne.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Christian Hannibal (Fagleder, DI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 09:42

Danske produktionsvirksomheder har fået sat fart på deres digitale omstilling. Meget har dog handlet om "blot" at gøre produktionen hurtigere og mere effektiv. Næste skridt er at tilføje ny værdi til produkterne gennem avanceret digitalisering. Det kan VR, Kunstig intelligens m.m. bidrage til.

Derfor er det essentielt, at mulighederne konkretiseres, så danske virksomheder kan lade sig inspirere til at tage de næste skridt op af digitaliseringsstigen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:47

Kære Christian Hannibal
Mange tak for dit indspil. Vi er helt enige i, at det er vigtigt at få taget de næste skridt på digitaliseringsrejsen. Ofte ser vi, at fokus i første omgang er effektivisering af eksisterende produktion, men vi er helt enige i, at endemålet gerne skulle række meget længere end det, således at det resulterer i egentlig forretningsudvikling.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Bostrup
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:12

Levering af data er i dag muligt fra selv de mest simple sensorsystemer som optiske og induktive sensorer. Vi IO-LINK sendes såvel procesdata som diagnosedata til overordnet niveau.
Kun et mindre tal af virksomheder udnytter disse data til at træffe beslutninger som kan optimere produktionsprocessen.
Derfor finder vi behandling af data og udnyttelse af opnået viden, særdeles vigtig og indgår gerne i projekter for at fremme denne proces.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:56

Kære Henrik Bostrup
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at mange virksomheder ikke udnytter deres data i tilstrækkelig grad. Vi har ved analyser af fremstillingsindustrien set at kun omkring 30% af de adspurgte virksomheder analyserer på indsamlede data og kun 20% bruger disse til direkte aktive handlinger i produktionen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas Grønholt (Strategic Account Executive, Salesforce)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:56

Jeg er fuldt ud klar over at der mange gevinster at høste ved at anvende de data der ligger og samler støv ift produktion, men jeg savner generelt i debatten, også denne, at virksomheder i højere grad ta´r et udefra og ind perspektiv istedet. Bag enhver "dims" idag er ofte data, men bag dimsen en kunde!. Det er super at eks biler, vand- og el-målere kan levere data til leverandøren og dermed optimere produktion og interne processer fremadrettet, men mindst ligeså vigtigt, at jeg som kunde tilbydes services i relation til disse data. Senest har jeg brugt en halv fridag på at lukke en montør ind og udskifte min vandmåler til en ny smart IOT Connected version, og jeg er sikker på mit vandværk er glade for det. Selv er det eneste jeg har fået et 25,- kr tillæg for udskiftning af måler ...

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:04

Kære Thomas Grønholt
Mange tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at det er meget vigtigt at få kundeperspektivet med. Vi ved fra analyser af fremstillingsindustrien, at der er mange, der arbejder med effektivisering af eksisterende produktion, men kun en femtedel arbejder med at gøre produkterne mere intelligente, således at de kan samle data op fra kunderne. Når det så er sagt, så er der forholdsvis store forskelle mellem forskellige brancher.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Mathiesen
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:47

Meget relevant projekt. Vi står i en situation hvor vi er i gang med at belyse, og forhåbentlig løse, netop disse udfordringer. det vil være et skridt i den rigtige retning at få dette op at stå.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:06

Kære Lars Mathiesen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kasper Aagaard (Programchef, Væksthus Syddanmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:51

Væksthusene møder ca. 2.000 vækstparate virksomheder om året. Opkvalificeringen af virksomheders datadrevne produktionssystemer samt forståelsen for den forretnings-udvkling, teknologien kan drive, er et helt gennemgribende tema, som Danmark skal investere massivt i de kommende år. INTELLISYS er i den sammenhæng helt central.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:23

Kære Kasper Aagaard
Mange tak for din kommentar og din perspektivering i forhold til jeres arbejde med at understøtte vækst i de danske produktionsvirksomheder. Vi er helt enige i udfordringerne og vi ser de samme perspektiver. Tak for støtten til initiativet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Julie Hjort (Programleder, Danish Design Centre)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:50

Sikke et spændende og aktuelt initiativ. Det bakker vi om og. I vores arbejde møder vi også et stort behov fra virksomhederne til at tilgå og arbejde med den data, som de indsamler. Jeg overvejer om der kan være synergier til vores arbejde i Dansk Design Center, hvor designere og designmetoder kan bidrage til at forstå, analysere og visualisere, hvordan data bedst kan sættes i system og anvendes til forskellige nye løsningsområder. Vi har før undersøgt dette i et samarbejde med Maersk og det kunne være spændende at afsøge nye løsninger sammen, der gør gøre dataens værdi mere synlig og tydelig for virksomheden.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:45

Kære Julie Hjort
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Det lyder meget spændende med et samarbejde omkring visualisering af data, herunder at målrette visualiseringen til forskellige funktioner og dermed medarbejdere i virksomheden.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Casper Hansen (Direktør, Technicon ApS)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:22

Jeg vil gerne på det kraftigste støtte op omkring dette projekt. Opsamling, analyse og brug af data fra produktion kommer utvivlsomt til at drive en signifikant bølge af produktivitetsforbedringer. Det er mange spændende perspektiver i projektet, men lige så mange dystopier ift. data og sikkerhed, det er derfor vigtigt at emnet gentagende gange bliver taget op i nye kontekster. Applikationer ift. hvordan data i produktionen kan underbygge de 17 verdensmål syntes jeg er særligt vigtige. Jeg glæder mig til at se mere til projektet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:47

Kære Casper Hansen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Perspektiverne i forhold til hvordan data i produktionen kan underbygge FN´s verdensmål er en spændende ide og vi indgår meget gerne i en dialog herom.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas Almdal (Team Lead, Leica Geosystems)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:01

Store mængder data er ikke kun en udfordring i produktionsvirksomhederne; også i f.eks. entreprenørbranchen, er det en udfordring at omdanne de store mængder rå data til værdiskabende værktøjer der kan bidrage til at øge produktiviteten og skabe vækst.
Et initiativ som dette kan spille en stor rolle i at udvikle nye metoder til dataanalyse og procedurer for implementering, hvis applikation man meget let kan forestille sig anvendt også i andre brancher end produktionsindustrien. Det er derfor et meget støtteværdigt forslag hvis resultater vil kunne komme mange danske virksomheder til gode i deres digitale omstilling; potentielt set endda på tværs af brancher.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:50

Kære Thomas Almdal
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at der vil være store perspektiver i at udnytte de udviklede metoder i andre segmenter.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Cornelius Olesen (Formand, DIRA - Danish Industrial Robot Association)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:22

Dette emneområde er evigt aktuelt fordi vi har brug for en nemmere og mere praktisk orienteret tilgang til at binde de mange allerede eksisterende "Ø-systemer" sammen til et hele.
Vi har i dag velfungerende (standard)systemer der løser specifikke opgaver: SRO/SCADA, MES, Shop-Floor, Planning, Performance Management m.v. men vi har behov for løsninger og metoder der kan binde disse løsninger sammen så vi på tværs kan udnytte data på et højere niveau, der skaber fleksibilitet og bedre udnyttelse af virksomhedens produktionsapparat.

Der er behov for dette til SMV'erne fordi SMV virksomhederne har brug for de samme avancerede produktionsstøtte systemer som de store virksomheder, de har bare ikke ressourcerne.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:54

Kære Cornelius Olesen
Mange tak for dit indspil, herunder pointering af SMV´ernes behov for produktionsstøtte systemer, der kan forbinde de eksisterende standardsystemer. Ligeledes tak for opbakningen til initiativet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lykke Brogaard Bertel (Postdoc, UNESCO Centre for Problem-Based Learning in Engineering Science and Sustainability, Aalborg University)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:25

IntelliSys er et særdeles interessant og relevant forslag, som udover at bidrage med viden om intelligente, datadrevne produktionssystemer.til bl.a. SMV’er, også vil kunne bidrage med afgørende viden og indsigt til den fortsatte opkvalificering og uddannelse af landets ingeniører, særligt med henblik på hvilke kompetencer der er nødvendige i fremtiden, bl.a. i relation til AI, IoT og innovativ interaktion med data i produktionen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:38

Kære Lykke Brogaard Bertel
Mange tak for din støtte til initiativet og din kommentar, herunder perspektiverne for efteruddannelse og opkvalificering inden for AI, IoT og data.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Esben Juul Sørensen
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:00

Hej Anne-Lise,

Var til RoboCluster arrangement d. 30. og fik snakket med Lars Dalgaard. Så jeg når vist lige at give min mening til kende.
Talmo beskæftiger sig med computer vision og dataanalyse fra forskellige sensortyper, primært i 3D domænet (herunder SLAM, SfM, metrologi, odometri, photogrammetry, stitching, landmark recognition).

Vi bruger både traditionelle computer vision metoder samt i større og større grad AI til analyse-delen. Vi har igennem nogle projekter implementeret AI systemer i både større og mindre virksomheder og en stor del af udfordringen er at indsamle/generere træningsdata for AI-delen samt en effektiv og billig driftløsning hvor for eksempel de nye webservices både giver adgang til fleksible og skalerbare back-end løsning samt integrerede front-end løsninger hvilket er helt afgørende for virksomhederne. Dette giver f.eks. også adgang til transfer learning men dog samtidig et sikkerhedsaspekt.

Med andre ord: fleksibiliteten og turn-around tiden for fuld implementering af AI systemer er afgørende for penetreringsraten i produktionsvirksomhederne.

Talmo kan her bidrage med erfaring samt få specificeret nogle gode udfordringer vi kan arbejde videre med i dette projekt i samarbejde. Samtidig ser vi også gode muligheder for demonstrationscases og at vi kan lære noget fra TI-domænet og de andre deltagere.

Vi støtter derfor initiativet. Tror dog alle vinder på at det bliver koordineret med Alexandra som byder ind med lignende initiativer her på bedreinnovation.dk
Endelig håber jeg start-up virksomheder tænkes ind i projektet som I meget fint har specificeret i projektet "Emerging Robotics", da der er lige så stort potentiale i dette projekt.

VH Esben Juul Sørensen

Talmo - Applied Vision

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:46

Kære Esben Juul Sørensen
Dejligt at du nåede at kommentere på forslaget og at du finder det interessant. Ligeledes tak for at dele dine erfaringer omkring implementering af AI systemer i virksomhederne samt invitationen til samarbejde omkring demonstrationscases.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Martin Vejling Andersen (Senior Programme Manager, Linak A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:12

Relevant forslag. Der ligger et stort potentiale i at gøre data tilgængelig for at kunne optimere/øge produktiviteten af processer og produktion. Vi samler en masse data op, men at anvende alle disse data er stadig en udfordring. Struktureret data og AI kunne være vejene frem til at give tilstrækkeligt indsigt, så den enkelte medarbejder er i stand til at optimere produktionen. Næste skridt kunne være selvoptimerende produktionsprocesser baseret på data og AI.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:54

Kære Martin Vejling Andersen
Mange tak for din støtte til initiativet. Vi ser ligeledes en rejse for mange virksomheder, hvor man starter med at få indsigt i produktionen gennem systematisk opsamling af data, der på sigt kan muliggøre automatisk tilpasning af produktionen, bl.a. baseret på kunstig intelligens.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Leif Elsborg (Afdelingschef, EUC Syd)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:48

Dette er et meget relevant projekt, som vi kun kan støtte. Vi er en teknisk skole som igennem vores videnscenter for automation og robotteknologi arbejder med nye teknologier, som vores elever og kursister skal kunne håndtere i fremtidens produktionsenheder. Vi arbejder til daglig med uddannelse og træning af medarbejdere både lærlinge, faglærte og ufaglærte, som skal betjene og ikke mindst vedligeholde de enkelte anlæg, i forbindelse med træning ser vi store muligheder i VR og hvorledes man kan lærer i en simuleret verden, herunder også hvordan man også arbejder med en digital tvilling.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:04

Kære Leif Elsborg
Mange tak for din støtte til initiativet. Vi ser ligeledes store muligheder i træning af medarbejdere ved hjælp af nye digitale teknologier som VR og AR. Det er ligesom vigtigt, at der er et godt match mellem virksomhedernes implementering af datadrevne produktionssystemer og det tilhørende uddannelses- og træningsudbud.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre