Intelligente og autonome robotter

Senest opdateret d. 30/4-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Robot- og droneteknologi er en styrkeposition i Danmark. For at indfri det store vækstpotentiale, der ligger både for robotbranchen og slutbrugerne, er det afgørende, at mere intelligente og autonome robotter udvikles og implementeres i nye og eksisterende brancher.

Robot- og droneteknologi er en styrkeposition i Danmark. I de kommende år bliver det vigtigt at fastholde og udbygge positionen, så robotteknologi fortsat kan medvirke til at øge produktiviteten, konkurrenceevnen og i flere tilfælde også den grønne omstilling. I dag er det især inden for robotter til fremstillingsindustrien, at den store volumen ligger, men der sker også en hastig udvikling inden for robot- og droneløsninger til fx landbrug, logistik og byggeri m.m. Vigtige teknologiske katalysatorer for disse fremtidens robotter er øget intelligens og autonomi. Indsatsen vil opbygge infrastruktur (udstyr og kompetence) hos Teknologisk Institut, der kan bidrage til, at Danmark fastholder en stærk, global position inden for robotteknologi. Dette i tæt dialog med og inddragelse af den danske robotindustri.

Indsatsen forankres bl.a. i to nye laboratorier hos Instituttet: AI for Robotics Lab og Autonomous Robotics Lab.

97 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Per Bredesgaard (Forretningsudviklingschef, Aarsleff Rail A/S)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 14:04

Aarsleff Rail har de seneste 1½ år arbejdet tæt samman med TI inden for dette indsatsområde, hvor vi anvender afledte teknologier fra robot og drone teknologi til innovation inden for digitalisering af jernbanesegmentet. Vi har haft stor gavn af den viden og knowhow der allerede er opbygget og forventer, at en yderligere styrkelse ikke kun vil gavne robot og drone industrien, men også innovation og initiativer inden for andre brancher f.eks. jernbanen.
Deri ligger kimen til mange spændende forretningsmuligheder, hvor Aarsleff Rail både er parrat til at satse tid og ressourcer. Vi tror på at vi i samarbejde med innovative miljøer som TI robotteknologi, vil kunne bidrage til at digitalisere en meget traditionel og analog industri. Dette ikke kun til gavn for dansk jernbane, men i særdelsehed som eksport artikkel.
Der er vist ingen tvivl om, at der også i regi af den grønne dagsorden, er behov for at sikre høj effektivitet af jernbaneinfrastrukturen i fremtiden.
Fra Aarsleff Rail kan vi kun anbefale, at det satses yderligere innovationsmidler inden for dette felt - til gavn for industrien, jernbaneinfrastrukturen og den danske eksport.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 07:47

Kære Per Bredesgaard
Mange tak for din kommentar og din perspektivering i forhold til anvendelse af droner og robotter i jernbanesegmentet og som en vigtig enabler i den grønne dagsorden.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Martin Olesen (Fabrikschef, Dansk Retursystem)
Søndag d. 10/5-20 kl. 12:08

I Dansk Retursystem har vi arbejdet sammen med Teknologisk Institut omkring vision systemer. Inden for genanvendelses branchen oplever vi et stigende fokus på kvalitet af vores produkter. Vi ser derfor et behov for bedre systemer til at identificere forkerte materiale typer i en produktstrøm. Dette vil øge muligheden for at dokumentere produktkvalitet og optimere driften.

Det ud over ser vi et behov for yderligere udvikling af gribe teknologi for irregulære materialer. Dette er nødvendigt for at kunne bruge robotter i automatisering af materiale sortering. Det langsigtede mål må være at få en automatiseret sortering der er bedre end menneskelig kildesortering, men de fejl det sidste giver.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 07:51

Kære Martin Olesen
Mange tak for din kommentar og for at dele din erfaring med anvendelse af robotteknologi til materialesortering, herunder de fremtidige udviklingsbehov.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ernest Fuller (Forretningsudvikler - Start-ups, Odense Robotics)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:21

Intelligente og autonome systemer er en styrkeposition i Danmark, og én som TI hidtil har bidraget positiv til i deres indsats for at styrke virksomhederne i segmentet i deres vækst og udviklingen. Fremtidens udfordringer peger i retning af behovet for endnu større viden om mulighederne for udvikling og implementering af systemer i nye anvendelsesområder ikke hidtil udnyttede. F.eks. demografiske ændringer vil stille krav om systemer der kan erstatte manglen på arbejdskraft, systemer der kan lette dagligdagen for den aldrende befolkning er nogle af de nye anvendelsesområde der hidtil er underudnyttet. TI's rolle som videnspartner har hjulpet føde mange levedygtige projekter og forventes at vil kunne bidrage med endnu flere i fremtiden.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:45

Kære Ernest Fuller
Mange tak for din positive kommentar og din redegørelse for nye anvendelsesområder for robotter, herunder i forhold til velfærdsområdet. Vi samarbejder meget gerne om at støtte nye start up virksomheder inden for disse nye segmenter.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

jacob huttel (Teknologisk legeplads. Produktmodning, omron)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:34

Jeg ser et stort potentiale i at kombinere de mobile robotter med Cobots.

De 2 teknologier er ved at være ret vel afprøvede ude i den virkelige verden. Der hvor vi nok stadig famler lidt i blinde, er der hvor vi kombinerer disse teknologier. Og her ser jeg TI kan bidrage, ved at tilføre special viden, inden for både sikkerhed, men også med et AI lag ind over. Og her kommer den teknologiske legeplads ind i billedet. Her kan slutkunder i sammenarbejde med TI prøve og modne "det nye sort" før det slippes løs på produktions gulvet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:52

Kære Jacob Huttel
Tak for din kommentar omkring TI´s rolle i forhold til at skabe en teknologisk legeplads for nye robotteknologier. Det er netop et af de vigtigste formål med indsatsområdet at kombinere nye teknologier, som fx kunstig intelligens med robotteknologi i sikre rammer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Bjarke Nielsen (Ejer, Maybe Robotics)
Mandag d. 18/5-20 kl. 12:03

Maybe Robotics arbejder med netværk og innovationssamarbejder indenfor det grønne segment, herunder både Kommuner og Landbrugsmakiner
Det er en exceptionel spændende udvikling idet de mobile robotter i disse år går fra at være lidt science fiction agtige, til at være gode solide hjælpere på græs og i mark. Danmark har en række kommuner og udviklere der vil denne dagsorden, og derfor har vi brug for et stærkt Teknologisk institut, til at sikre vidensforankring og ikke mindst uvildig test og mærkning af de maskiner der produceres og/eller sælges. Et stort issue er stadig sikkerhed og test af de mobile robotter, der gør at mange brugere stadig står i startblokken. Kan TI være en aktør der sætter "to streger" under sikkerheden, så er vi nået langt, og teknikken vil komme hurtigere ud til gavn for den enkelte bedrift og driftsafdeling.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:57

Kære Bjarke Nielsen
Mange tak for din kommentar og din pointering af vigtigheden af at robotløsninger er testet og sikre. Det er fuldstændigt essentielt i forhold til at kunne udbrede robotteknologien til anvendelsesområder udendørs.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Böhmer (Project Manager, Energy Innovation Cluster)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:01

Robotter og dertilknyttede indsatsområder har et stort potentiale for mange brancher i Danmark, herunder energibranchen. Optimering af processer, øget kvalitet og minimering af personnel er nogle af de prioriteter i branchen, hvor robotter, automatisering og kunstig intelligens har et stort potentiale. Vi har set mange gode resultater af tidligere indsatser fra Teknologisk Institut og bakker op om dette initiativ for at fortsætte den gode udvikling. Vi håber at energibranchen også vil blive prioriteret i fremtiden og mange slutkunder står klar med ønsker til udvikling.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 22:01

Kære Henrik Böhmer
Mange tak for din kommentar og dine venlige ord om Teknologisk Instituts robotsatsning. Vi samarbejder meget gerne om at udbrede robotteknologien til energibranchen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Joakim Espeland (CEO, QuadSAT)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:50

Alt bliver smart med autonomi og AI, har vi viden så ligger vi foran. I QuadSAT fokuserer vi på ad være plattform agnostisk, men ad holde software viden in-house. Vi kan ik som start up konkurrere på hardware, men vi kan på software løsninger for industri specifikke problemer. TI har støttede QuadSAT med udviklings oppgave siden vi først kom til Hubben i 2017 og gennem full gennemførelse af et prosjekt sammen med rumfart organisationen ESA. QuadSAT er lige nu gået til market og hvis vi skal være best i vårt segment så er vi avhengig af at hente autonomi og AI fra en viden institusjon.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 22:09

Kære Joakim Espeland
Mange tak for din kommentar og for at dele dine erfaringer med at samarbejde med Teknologisk Institut. Vi sætter stor pris på samarbejdet og fortsætter meget gerne rejsen med jer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ulrik Max Nielsen (Stifter, Dansk Drone Netværk)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:35

I Dansk Drone Netværk lever vi af, at tilbyde drone ydelser til markedet. Vi har ikke kapaciteten til, at forestå større produktudviklings projekter og er derfor meget interesseret i de løsninger som TI kan udvikle. Dette, da disse løsninger kan være vores fremtidige indsatsområder. Herigennem kan vi bidrage til, at få TI udvikling til markedet på sigt. Vi støtter derfor op om TI´s initiativer til forsat udvikling indenfor robot og drone område.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 22:11

Kære Ulrik Max Nielsen
Mange tak for din støtte til indsatsområdet. Vi sætter stor pris på samarbejdet med at udbrede drone- og robotteknologierne.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anett Madsen (CEO, Gartneriet PKM A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:10

Både robot- og droneteknologi har stor betydning for vores branche. Robotteknologien anvender vi allerede i produktion og pakkeri, for at sikre ensartethed i de produkter vi producerer og leverer. Droneteknologien er et meget spændende område for os, da vi har ca. 200.000 kvm drivhusareal med en årlig produktion på 20 mio. potteplanter. Droneteknologien anvendes allerede mange steder i landbruget, men vi ser også store muligheder i at droner også kunne udvikles til at bruges i drivhusene, det kunne være både til at spotte skadedyr, plantesygdomme, optimering af planteflow i drivhusene, optælling, sprøjtninger, spredning af biologisk bekæmpelse m.m. Vi håber bestemt at det er et område TI vil fokusere på fremadrettet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 22:15

Kære Anett Madsen
Mange tak for din perspektivering i forhold til anvendelse af droner i drivhusene og de mange forskelligartede opgaver, som dronerne kan tænkes at indgå i.
Vi samarbejder meget gerne om at udvikle teknologier, der kan understøtte disse anvendelser.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Christian Walther Bruun (Grøn/Bruun)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:56

Teknologisk Institut har være en afgørende partner i acceleringen af robotklyngen i Danmark forankret i teknisk kunnen, fundraising (soft og hard) og konkrete faciliteter til support og udvikling af nye innovative løsninger indenfor robotteknologien. TI som katalysator især inden International Robotics Innovation Hub (videnspredning) giver rigtig god mening og track-recorden taler for sig selv. Bl.a. med TI som et af de mest hjemtagne institutioner i Europa i Horizon 2020 inden for robotteknologi.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 22:23

Kære Christian Walther Bruun
Mange tak for dine fine ord om Teknologisk Instituts rolle i opbygningen af robotklyngen og Instituttets position i den europæiske innovationsinfrastruktur. Vi agerer meget gerne bindeled mellem virksomheder og den europæiske infrastruktur på robotområdet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Christina E. Wanscher (Netværksleder, RoboCluster)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 19:49

Danmark har en unik styrkeposition indenfor robot- og droneteknologien, og den skal vi blive ved med at fastholde. Særligt ser vi hvordan løsninger og ideer skal accelereres og bringes ud til virksomhederne, og her er Teknologisk Institut en vigtig partner. Teknologisk Institut bygger bro mellem forskning og konkret anvendelse, er en vigtig partner i Europæiske projekter og kan hjemtage midler til gavn for den danske industri. Danmark har et stærkt hjemmemarked, som kan blive yderligere udbygget igennem Teknologisk Instituts ydelser. Fra RoboClusters side fortsætter vi det gode samarbejde med at konkretisere og bringe i spil nye innovative ideer indenfor sikker menneske-robot interaktion, multi-robot systemer samt autonome systemer. Samt ikke at forglemme den integrerede robotteknologi som fundamentet for fleksibel produktion.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:35

Kære Christina E. Wanscher
Mange tak for din kommentar og for din opbakning til indsatsområdet. Vi sætter stor pris på samarbejdet med RoboCluster.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Mathiesen (Chef For Det Nationale Videnscenter For Automation Og Robotteknologi, SDE)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:16

Implementering af intelligente og autonome robotter er et væsentligt punkt til at løfte den nuværende viden til det næste niveau. Videnscenteret vil meget gerne deltage i kommende projekter sammen med TI. Endnu en gang er det vigtigs at se på de små og mellemstore virksomheder. Hvordan bliver de klædt på til at blive fortrolige med teknologien.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 12:20

Kære Lars Mathiesen
Mange tak for din kommentar. Vi samarbejder gerne med videnscenteret om nye initiativer i forhold til de små og mellemstore virksomheder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Morten Rasmussen (Direktør, Danish.Care)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:33

Intelligente og autonome robotter er for os i Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi et særdeles interessant perspektiv, som taler direkte ind i nogle af de problematikker, som den demografiske udvikling afstedkommer. I forhold til velfærdsområdet vil denne type teknologi kunne bidrage til opgaveløsningen til gavn for ældre borgere, personer med funktionsnedsættelse og patienter på hospitalerne. Manglen på arbejdskraft til stige i de danske kommuner i de kommende år og netop derfor kan en målrettet inddragelse af intelligente og autonome robotter finde nye anvendelsesområder, fx på pleje- og omsorgsområdet samt i forhold til logistik- og serviceopgaver. Teknologien kan også være med til at sikre næste generation af danske hjælpemidler og velfærdsteknologi, hvor især kunstig intelligens og automatiseret robotteknologi forventeligt vil være en ny og vigtig bestanddel til gavn for den danske branches udvikling også internationalt via eksport. Teknologisk Instituts mangeårige og målrettede arbejde med robotteknologi har sikret Danmark en international styrkeposition, der sideløbende har bidraget særdeles positivt i forhold til udviklingen af velfærdsteknologi. Danish.Care bakker fuldt ud op om dette initiativ og bidrager gerne med viden fra og forankring til vores 123 medlemmer.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 12:23

Kære Morten Rasmussen
Mange tak for dit indspil til dialogen omkring intelligente og autonome robotter og for din perspektivering i forhold til velfærds- og sundhedsområdet. Vi sætter pris på samarbejdet og opbakningen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ditte Klint Heede (Konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:50

Dansk Standard ser positivt på Teknologisk Instituts forslag om intelligente og autonome robotter, da det er en dagsorden som Dansk Standard også har særlig fokus på. Robotområdet er et teknologisk område i massiv vækst og hvor teknologien gør en række nye applikationer mulige. Det rejser en række vigtige spørgsmål omkring sikkerhed, security, og robusthed, særligt i robotters brug af kunstig intelligens, samt robotters interaktion med mennesker og det miljø de arbejder i. Dette er emner som standardiseringsudvalg, herunder robotudvalget, i Dansk Standard har særligt fokus på. Ambitionen er at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav. Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder inden for robotteknologi, som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv. GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 12:28

Kære Ditte Klint Heede
Mange tak for opbakningen til indsatsområdet. Vi deltager meget gerne i standardiseringsarbejdet omkring autonome robotter.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas (CEO, Robobend ApS)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:44

Teknologisk Institut har været/er involveret som partner i vor nye standard kantpresser robot, RoboBend - og deres ekspertise er med til, at vi undgår mange faldgrupper og ved at trække på deres erfaring får sat kursen rigtigt for løsningsideer og konsekvenser. Vi ser et kæmpe potentiale i at binde de enkelte enheder (maskiner og processer) mere sammen i fremtidens virksomheder og med standard robotløsninger og AI som en "drivers" i dette. Vi ønsker derfor alt det bedste for TI's nye projekt.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 12:31

Kære Thomas
Mange tak for opbakning og tak for at dele dine erfaringer med samarbejde med Teknologisk Institut.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Tom Togsverd (Partner, Indesmatech. formand for RoboCluster)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 11:29

Intelligente og autonome robotter er ét af de højestt prioriterede områder for det kommende nationale cluster for robotter, droner og automation, som RoboCluster fra 2021 bliver en del af. Som medlem af Fremstillingsindustrien og tidligere branchedirektør for DI Digital er det min vurdering, at der over hele landet - og i alle brancher - vil være eller blive behov for de kompetencer og løsninger, som Teknologisk Institut på dette satsningsområde kan bidrager med. Samtidig vil jeg opfordre Teknologisk Institut til at indtænke 5G og andre kommunikationsformer i de kommende løsninger, fordi sikker udveksling af data i realtid er vigtig for stadigt flere high performance computing anvendelser - på sundhedsområdet, inden for logostik og medier samt i industrien. Jeg kan derfor kun give indsatsområdet intelligente og autonome robotter mine bedste anbefalinger.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 12:37

Kære Tom Togsverd
Mange tak for din opbakningen til indsatsområdet. Vi sætter stor pris på samarbejdet med RoboCluster og glæder os også fremadrettet til samarbejdet. Vi er helt enige i, at sikker udveksling af data i realtid er en forudsætning for mange anvendelsesområder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas Sølund (CTO, Spin Robotics)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:44

Den fleksible produktion bliver mere og mere aktuelt. Det oplever vi selv, hvor vores kunder begynder at efterspørge collaborative robot systemer som er nemme at omstille og programmere. Både store og små produktionsvirksomheder. Ligeledes er der større og større fokus på at kunne levere Industri 4.0 dataopsamling til at øge process kvaliteten. Som en af mange danske robot- og produktionsteknologi startup virksomheder, hilser vi forslaget meget velkommen, da vi i høj grad afhænger af at GTS´er og andre større aktører i markedet sætter fokus på de nye teknologier og forretningsmuligheder. Det modner markedet og får vores kunder til at efterspørge løsninger som Teknologisk Institut foreslår i opslaget.
Med venlig hilsen
Thomas Sølund, CTO & co-founder

Thomas Sølund (CTO, Spin Robotics)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:13

Når avanceret robotteknologi skal kommercialiseres, er intelligens og specielt AI en nøgleteknologi. Kunder og slutbruger kræver i højere grad end tidligere, at robotsystemer kan bruges, programmeres og omstilles nemt uden behov for ekspert bistand. Nøglen til dette er at putte mere intelligens og autonomi ind i robotterne, på den måde bliver systemerne nemmer at bruge for en kunde. Derfor hilser vi forslaget meget velkommen.
Med venlig hilsen
Thomas Sølund, CTO & co-founder

Per Martens (General Manager, SCHUNK Intec A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:21

Der er ingen tvivl om, at der skal sættes yderligere resourser af til, at styrke Danmark position i verden indenfor dette område. Vi har tidligere været førende indenfor Robot og Drone teknologi men bliver idag presset fra andre industri nationer. Fremstillingsindustrien får i de kommende år behov for mere og mere anvancerede robotter og automationsteknologier for at kunne matche verdensmarkedets krav om effektiv og rentabel produktion. Intelligente løsninger som industrien selv håndtere uden brug at dyr expert bistand er fremtiden.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:07

Kære Per Martens
Mange tak for din kommentar og din støtte til yderligere indsats på robotområdet. Verden står jo ikke stille, så det kræver en vedvarende indsats at holde sig i front i forhold til andre nationer og netop robotteknologien er jo en af nøglerne til en mere konkurrencedygtig produktion i Danmark.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Bjørn Polenz (Investment manager, Robotics, invest in Odense)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:29

Fremtiden ligger indenfor den software og de teknologier, der skal sikre brugbare Intelligente og autonome robotter. Ideen om samarbejdet imellem robot og menneske, en udvikling som vi her i Danmark har været foregangsland for, er jo netop at der på vores universiteter og i vores forsknings- og udviklingsmiljøer bliver mulighed for at forske videre ad den vej. Inden for snart sagt alle brancher ligger det jo lige for, at mennesket får beslutningsstøtte og hjælp til at udføre alle mulige forskellige slags opgaver. For at vi i Danmark kan blive ved med at finde på innovative løsninger til gavn for samfundet, så er det vigtigt at vi har mange forskellige miljøer, hver der kan forskes og testes. For det er jo alt fra sortering af vasketøj, til at finde dine ynglingsfilm på Netflix, til at du ikke selv gider at køre din bil, som der bliver en understøttende del af fremtidens intelligente og autonome robotter. Fælles for de mange områder som i fremtiden bliver berørt er, at det forskning og udvikling af software og algoritmer, der skal sikre, at Danmarks levestandard forbliver en af verdens bedste.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:10

Kære Bjørn Polenz
Mange tak for din kommentar og din støtte til yderligere forskning og udvikling i forhold til fremtidens intelligente og autonome robotter. Som du pointerer, så er der mange perspektivrige anvendelsesområder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jonatan Kondrup Andersen (R&D Engineer, KEN Hygiene Systems A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:41

Kombinationen af AI og mobile robotter skaber en uanet mængde af muligheder, både i automations- og cobot-verdenen, og er samtidig et område i massiv vækst. Jeg ser store løsninger og forretningsmuligheder her, og jeg er overbevist om at Teknologisk Institut har mulighed for fortsat at være frontløber inden for feltet, som på denne vis kan være med til at skabe grønnere rammer og robotløsninger for fremtidens verden. Jeg giver derfor intelligente og autonome robotter mine varmeste anbefalinger.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:14

Kære Jonatan Kondrup Andersen
Mange tak for din kommentar og din anbefaling af indsatsområdet, herunder perspektiverne i forhold til den grønne omstilling.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kasper Støy (Professor, IT Universitetet i København)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:30

Igemmen 20års forskning indenfor området og i kraft af mine roller some med-grundlægger af robot startup virksomheder (Universal Robots, Flow Robotics) viser det sig igen og igen at det handler om at forstå anvendelsesområderne i detaljer og ikke tro på science fiction historierne. Der er ikke noget marked for "Intelligente og autonome robotter". Der er derimod marked i at gå ud at forstå konkrete problemstillinger og se om en tillempet version af "intelligente og autonome robotter" kan gøres så anvendelig at der er kunder der vil betale. Jeg mener TI er optimalt placeret for at indgå i den dialog med slut-brugerne og arbejde på at lave proof-of-concept løsninger på konkrete opgaver med deres solide bagground i "Intelligente og autonome robotter". Hvem skulle ellers gøre det?

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:21

Kære Kasper Støy
Mange tak for din kommentar og din opbakning til indsatsområdet. Vi er helt enige i, at løsningerne skal tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger i dialog med slutbrugerne.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mads Bendt (CEO, Capra Robotics ApS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:51

Vi vil rigtig gerne at der også bliver fokus på mobile robotter i det offentlige rum. Dette giver flere udfordringer. Bl.a. kan man ikke forvente at de personer der er i det offentlige rum har forkundskaber mht. at omgåes disse robotter. Der er således, som vi ser det, brug for at robotten kan formidle sine intentioner på en sådan måde at nævnte personer intuitivt forstår dette. Samtidigt er det vigtigt at robotten også holder øje med om nævnte personer reagerer adækvat i forhold til robottens intention.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:27

Kære Mads Bendt
Mange tak for dit indspil til aktiviteterne i indsatsområdet. Efterhånden som robotterne bevæger sig ud i det offentlige rum vil det stille større krav til robotsystemerne og pointen med at kunne formidle intentionerne, så det er intuitivt forståeligt er yderst relevant.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas Bak (Professor, Institutleder, Aalborg Universitet)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 17:00

Forskere og studerende på Aalborg Universitet har historisk haft en tæt og succesfuldt samarbejde med TI indenfor en lang række af robotområder. TI er ofte reference hvad angår forståelsen af af konkrete problemer, demonstrationer og bindeledet til private virksomheder. TI's foreslåede prioriteringer spiller rigtigt fint sammen med universitets fokus i retning af cloud robotics, cognitive robotics og human aware robotics. Der er en helt klar fælles interesse i AI, robot autonomi, samarbejde og kommunikationsteknologi. Ud over konkrete teknologiske samarbejder er universitetet også interesseret i at trække på TI's store erfaring med slutbrugere af robotteknologien.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:33

Kære Thomas Bak
Mange tak for din opbakning til indsatsområdet og for at dele dine erfaringer med samarbejdet med Teknologisk Institut. Vi ser tilsvarende at samarbejdet med universiteterne er helt afgørende for at vi i fællesskab kan løfte de forsknings- og udviklingsmæssige udfordringer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Flemming Truelsen (Direktør, Cobot Lift ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:29

Hej Anne-Lise.
Jeg synes det lyder som et meget relevant indsatsområde. Vi arbejder bla indenfor logistik (pakkecentraler og lufthavne) hvor mere intelligens, efter min overbevisning, er vejen frem ifht mere automatisering af disse områder med stor forskellighed i opgaverne.
Vh Flemming

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:37

Kære Flemming Truelsen
Tak for din støtte til indsatsområdet og din kommentar om jeres konkrete behov i forhold til fremtidens logistik løsninger.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Tom Simonsen (CEO, Co-founder, Conpleks)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:15

I Conpleks’ arbejde med autonome udendørs mobile robotter har TI gennem årene stået som en stærk videnspartner og samtidigt været værdifuld tovholder på relevante initiativer på knowhow og videndeling samt bindeled til universiteter og forskningsmiljøet.

Det nye fokus på øget intelligens og autonomi er utvivlsomt nøglen til nye anvendelser eksempelvis i landbrug og logistik og netop denne forankring gør TI’s oplæg til et satsningsområde interessant i forhold til robotter i udendørs sammenhæng og grænsescenarier.

I denne vision ser vi også et fortsat fokus på sikkerhed, standardisering og mulighederne for test i det offentlige rum som et vigtigt element, der kan være med til at sikre den brede danske robotklynges fortsatte førerposition og Conpleks støtter naturligvis op om TI’s initiativer på indsatsområdet for AI og autonomi og samlingspunkt for den danske robotindustri.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:42

Kære Tom Simonsen
Mange tak for din kommentar og for din perspektivering i forhold til nye anvendelser i landbrug og logistik. Vi er helt enige i et fortsat fokus på sikkerhed og standardisering og vi arbejder løbende på at teste nye løsninger i omgivelser, der modsvarer den endelige anvendelse.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Pernille Birch (Erhervspolitisk konsulent, Dansk Metal)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:00

Der er ingen tvivl om, at robotterne er fremtiden i fremstillingsindustrien. Mange steder i industrien har man allerede taget robotterne til sig, og det har gjort mange virksomheder meget mere effektive. Robotterne overtager desuden de tungeste og mest trivielle opgaver, der letter det fysiske pres på de ansatte, der samtidig kan lave andre ting. Robotterne er altså på mange måder en stor gevinst, og derfor skal man naturligvis fortsat understøtte Danmarks førerposition inden for robotteknologi.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:06

Kære Pernille Birch
Mange tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet, herunder pointeringen af de arbejdsmiljømæssige fordele, der ligger i at implementere robotter.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ivar J.B.K. Jensen (Cluster Technology Specialist, Vestas R&D)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:05

Wind Turbine Generator.
Fremtidig indsatsområde for innovation omkring Robot og UAV bør indeholde udvikling omhandlende automatisering af vedligehold og reparation af vindmølle dele og komponenter, hvor tilgang foretages med UAV, da vedligehold og reparation af vindmøllekomponenter og dele, er forbundet med høje omkostninger for tilgang til komponenterne generelt
Eftersom operationer i vindmølle regi, foretages ved tilgang via kran, mandskab lift, platform eller rope access, vil disse operationer kunne understøttes eller erstattes med robot/UAV, ved udvikling, og nedbringe tid for operation, højne sikkerhedsmargen for operation for mandskab, samt højne kvalitet af udført operation, og dermed sænke omkostninger på drift af vindmøller.
Indsatsområder ønskelig: Automatiseret vedligehold/reparation med robot teknologi, tilgang ved UAV teknologi.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:16

Kære Ivar J.B.K. Jensen
Mange tak for din kommentar og for at dele dine erfaringer omkring vedligehold og reparation af vindmølle dele og komponenter. Blot til information, så eksisterer der et europæisk initiativ omkring robotter til inspektion og vedligehold, hvor Teknologisk Institut er partner. Initiativet hedder RIMA og du kan læse mere om det her: https://rimanetwork.eu/
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Michael Linden-Vørnle (Leder af DTU Space DroneCenter, Danmarks Tekniske Universitet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:58

Intelligente, autonome systemer kommer efter alt at dømme til at spille en stor rolle i fremtidens samfund. På DTU Space er vi særligt interesserede i det vi kalder "autonom infrastruktur". Her handler det ikke så meget om de individuelle systemer og deres kapacitet, men om hvordan systemerne kan samarbejde. Fokus er på, hvordan et system af systemer kan fungere autonomt samtidig med at det er fuldt integreret i vores eksisterende infrastruktur. En sådan autonom infrastruktur skal naturligvis være både sikker og effektiv. Teknologisk Instituts oplæg til satsningsområdet "Intelligente og autonome robotter" er et rigtig godt initiativ, der naturligt understøtter vores visioner for autonom infrastruktur.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:19

Kære Michael Linden-Vørnle
Mange tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet. Det er dejligt at få bekræftet samspillet med jeres aktiviteter inden for autonom infrastruktur.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jesper Holst (Senior Project Manager R&D, Sky-Watch)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:28

Som droneproducent følger vi ligeledes mange af de tiltag der kører omkring autonomi, AI, onboard processing o.l. Vi har haft - og har i dag samarbejde med TI indenfor forskning relateret til intelligente autonome systemer.

Jeg vil hermed også gerne bifalde fokus indenfor området 'Intelligente og autonome robotter' som beskrevet i vedlagte PDF.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:20

Kære Jesper Holst
Mange tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet omkring intelligente og autonome robotter. Vi er frem til at fortsætte samarbejdet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:11

The TI Robot Institute play a central role in MADE's Agile automation projects which together with the universities develop robotic and automation solutions to the Danish Manufacturing sector. Investing in the development of these solutions to other sectors will both strengthen the general robot ecosystem in Denmark and help drive innovation in other area. As solutions developed in one sector will open up for new solutions in another. For example, the development of a robot care solution for patients in a hospital provides solutions to robot operator interactions on the assembly line. MADE support this suggestion.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:36

Dear Nigel
Thank you very much for your comment and your support for the application. We agree that there is a great potential for interaction between different application areas.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Lazaros Nalpantidis (Associate Professor, DTU - Technical University of Denmark)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:29

Many industries still rely solely on humans or human-driven machines for performing the majority of needed tasks. Agriculture and construction activities are just some of those. However, the cost of dedicated human labour, especially in western societies, often leads to questionable and non sustainable practices, such as the wide use of herbicides in agriculture, or increased customer prices due to expensive construction methods. Automation of such tasks is very difficult due to the unstructured nature of those environments. However, robots that exploit AI-driven perception mechanisms are able to operate autonomously and in a seemingly intelligent manner. Thus, intelligent autonomous robots are key elements for automation to penetrate new and challenging tasks and industries.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:09

Dear Lazaros Nalpantidis
Thank you very much for your comment and for pointing out that intelligent autonomous robots are key technologies to penetrate new industries.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Else Dyekjær Mejer (EU-Konsulent, South Denmark European Office)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 22:49

Teknologisk Institut har de seneste år etableret sig på den europæiske scene som en af de førende indenfor udvikling og anvendelse af robotteknologi og AI. Dette kommer til udtryk ved det imponerende hjemtag af EU-midler, der kommer de danske virksomheder til gode både rent finansielt samt ved at få Teknologisk Instituts europæiske netværk stillet til rådighed.

I de kommende EU-programmer, Horizon Europe og Digital Europe, kan denne position forhåbentlig blive udnyttet og udbygget, blandt andet ved at styrke brugen af AI i robotics samt ved at styrke International Robotics Innovation Hubs i samarbejde med de øvrige europæiske hubs og gode nationale samarbejdspartnere.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:13

Kære Else Dyekjær Mejer
Mange tak for din kommentar og din støtte. Vi ser ligeledes de kommende EU-programmer som nøglen til både at opbygge viden i Danmark, men ligeledes til at skabe en sammenhængende europæisk innovationsinfrastruktur og netværk til gavn for de danske virksomheder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jesper Grenaa (Konsulent, ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:07

Danmark er verdensførende inden for produktion og udvikling af robotter, særligt har vi udmærket os inden for cobots. Teknologierne har haft stor betydning for dansk produktion og det er vigtigt at vi fastholder fokus og prioritering af området, hvis vi forsat vil være førende - særligt når investeringstunge og ambitiøse nationer som USA og Kina ånder os i nakken. Der er derfor mange spændende og værdifulde perspektiver i forslaget, og hele området for intelligente og autonome robotter har et stort dansk potentiale for ikke kun industrien, men også mange andre brancher. TI har de rigtige forudsætninger for at kunne løfte opgaven og vil kunne trække på en stor erfaring og viden på området.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:16

Kære Jesper Grenaa
Mange tak for din kommentar og din opbakning til forslaget, herunder dit synspunkt om fokus og prioritering af robotområdet, for at fastholde den nuværende danske position på området.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Nikki
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:12

Det er en spændende udvikling, som jeg vil følge nøje. Der er et stort potentiale for optimeringsprocoesser og sikkerhedsoptimering

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:18

Kære Nikki
Mange tak for din kommentar og opbakning til indsatsområdet, herunder aktiviteterne omkring sikkerhed.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anders H. Dall-Hansen (Forretningsdirektør, Lederindsigt)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:12

Det kan blive et endnu større erhvervseventyr for robotklyngen i Danmark¨.

Vi følger spændt med.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:23

Kære Anders H. Dall-Hansen
Mange tak for dit indspil til dialogen omkring intelligente og autonome robotter. Der er et væsentligt vækstpotentiale i robotklyngen, herunder inden for mobile robotter og servicerobotter.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jonas Hovgaard (Projektleder, Lederindsigt)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:14

Det er jo en vigtig mærkesag for Danmark, digitaliseringen er en front som skal udvikles. Det skal bare ikke koste arbejdspladser

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:27

Kære Jonas Hovgaard
Tak for din kommentar til indsatsområdet. Ift. arbejdspladser, så har erfaringerne vist at øget øget automatisering generel har en positiv indvirkning på konkurrencekraften og dermed står virksomhederne stærkere i markedet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Casper Skouboe Madsen (Konsulent)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:18

Jeg ser et kæmpe potentiale inden for robot- og droneteknologi. LIge nu bliver de brugt meget til survaillance, inspektion, navigation osv. Med mere forskning kan jeg se flere elementer med service og maintenance indenfor flere industrier, bl.a. offshore med servicering og vedligeholdelse af vindmøller.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:39

Kære Casper Skouboe Madsen
Mange tak for din kommentar og din opbakning til indsatsområdet. Vi ser også et stort potentiale ift. service og vedligehold.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jens Cortsen (CEO, PhD, Zensi Robotics ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:51

Teknologisk Institut, Odense har i flere år arbejdet mere og mere indenfor kollaborative robotter fra starten af Universal Robots og dermed har være med til at kunne hjælpe og sætte den rette udviklingsstrategi for vores sensor system , som kommer til at gøre alle robotter kollaborative i fremtiden. Fremtidens robotter vil være meget mere kollaborative end i dag. Dertil skal vi bruge en central vidensplatform som Teknologisk Institut robot afdeling driver i dag.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:41

Hej Jens Cortsen
Mange tak for din opbakning og for at dele dine erfaringer med at samarbejde med Teknologisk Institut.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Eric Juergen (Researcher, Aarhus University - Marine Mammal Section)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 18:36

it is imperative to continue development of robotics and drones to expand our ability to monitor the environment and lower costs. Automated delivery and control of f.x., multispectral, laser or acoustic sensors can acquire more information at times of day/night, at localities, or in temperatures/weather that humans do not prefer. In the field of wildlife monitoring this is a great advantage for collecting data on animal numbers and behavior seldom accessible to human observers. Also, drones/robotics are low-noise and do not have human scent, therefore can operate in proximity to wildlife otherwise impossible to achieve, improving data resolution. The continued integration of drones/robotics into Denmarks environmental monitoring programs will help deliver upon obligations to the Danish public and the EU. I strongly support further development of these technologies.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:55

Dear Eric Juergen
Thank you for your comment on how robots and drones can be used to monitor wildlife and the environment.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Hans Clausen (CEO, NovoSolution)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 18:54

Spændende forslag det vil jeg ser frem til at følge nærmere!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:57

Kære Hans Clausen
Mange tak for din kommentar. Der vil være god mulighed for at følge aktiviteterne gennem workshops, cases og andre formidlingstiltag.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Morten Bodilsen (Adm. direktør, Cestek Automation)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:04

Det føles stadig som om Danmark er godt med eller lidt foran på mange robot områder. Men denne fordel bevares kun, hvis vi til stadighed udvikler os og finder på endnu bedre måder at anvende den forhåndenværende teknologi. De kollaborative robotter stiller nye krav til de processer og arbejdsgange som de danske produktionsvirksomheder anvender. Vi ser specielt introduktionen af mobile robotter som et område, der vil implementeres på de danske arbejdspladser i nær fremtid. De mobile robotter kommer i dag i flere forskellige brands med hver deres mekaniske platform og styrings-software. På software siden er der behov for en uvildig aktør, der har de nødvendige kompetencer for at udvikle en samlende software, der sikrer at man kan anvende flere forskellige typer af robotter på den samme produktions-facilitet.
Men det er også vigtigt at se på de "begrænsninger" der er ved indførelsen af autonome robotter. Hvordan påvirker de medarbejderne? Hvad er vigtigt at informere om og tage stilling til inden man indfører robotterne? Her er der behov for en spredning af viden og erfaring, så de danske produktionsvirksomheder indefor alle brancher, hurtigt og sikkert kan implementere denne teknologi med succes.
Vi har gennem vores projekter med autonome robotter set, hvor stor betydning en ordentlig forberedelse har!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:00

Kære Morten Bodilsen
Mange tak for din kommentar og for at dele dine erfaringerne omkring implementering af autonome robotter. Der er ingen tvivl om at en god forberedelse ift. medarbejderne er essentielt i forhold til at opnå succes.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Carsten Zaar (Divisionschef, Nomi4s I/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:01

Nomi4s er et affaldsselskab som ønsker at genanvende så meget plast som muligt, en genanvendelse som hos Nomi4s fremkommer via avancerede sorteringsteknologier, hvor vi bl.a. anvender robotter til sorteringen. Den avancerede sorteringsteknologi sikrer, at vi kan udsortere nogle rene plastpolymer, og derved fastholde plast i i kredsløbet. Nomi4s har gode erfaringer i samarbejde med Teknologisk Institut, og har således fået input til alt lige fra udsorterede plastprodukter, og hvordan disse kan genanvendes til robotteknologi, herunder robotbevægelser, gribeteknik og sensorteknik.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:04

Kære Carsten Zaar
Mange tak for din kommentar og for at dele dine erfaringer omkring sorteringsteknologier, herunder anvendelse af robotter til affaldssortering.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

CLionadh Martin (Founder, Coalescent Mobile Robotics)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:29

We are a startup developing mobile robots to automate the transportation of goods within supermarkets and the retail industries. Our product requires no technical knowledge from the people who use it (indirectly through an app). A common problem across all retail industries is that they struggle to find employees that are technically skilled enough to keep up with digital transformation. A lot of upskilling is required to keep up with these trends and stay competitive. By automating the transportation of goods within retail we allow them to make significant savings which can be reinvested in upskilling their current employees which is good for everyone.
We are currently situated in the Startup Hub at DTI, and their skills and technical know-how, especially in the field of robotics is playing a key role to our future success.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:15

Dear CLionadh Martin
Thank you for your comment on how robots can be used to transport goods within supermarkets and the retail industry. We are pleased to help new robotics start-ups. Good luck with the company going forward.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Mads Mikkelsen (Områdeleder, Trifork)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:51

Det er vigtigt at vi i Danmark kan fortsætte med at være førende indefor udvikling af nye innovative løsninger, heriblandt intelligente og autonome robotter. Der ligger en stor vækst i dette område og mange eksisterende virksomheder såvel som nye opkommende virksomheder har brug for viden og kompetencer indenfor dette område for at forblive konkurrence dygtige og global førende indenfor dette område.

Derfor er det yderst vigtigt at der bliver forsket og udviklet videre indefor Intelligente og autonome robotter og at der støttes op om dette og at vi har videnspartnere indenfor dette område hos b.la. TI.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:17

Kære Mads Mikkelsen
Mange tak for din kommentar og for opbakningen til indsatsområdet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Rasmus Steenberg Andersen (CIO, MapsPeople a/s)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:02

Hos MapsPeople arbejder vi med indendørs kortlægning og navigation, og har til det formål udviklet vores MapsIndoors platform (SaaS). Hvor vores udviklingsindsats i begyndelsen primært var fokuseret på at tilvejebringe overblik og vejvisning for individer samt asset tracking, har vi de seneste år udvidet formålene til at inkludere robotter i hospitals- og serviceindustrien og robotter og droner i lagerhaller.
MapsPeople har stor gavn af samarbejdet ikke bare med danske og udenlandske aktører som AAU, Combine, Det Gode Firma og franske Elistair - og specielt TI - for at kunne få værdifuld feedback på fysiske tests i troværdige omgivelser med fokus på sikkerhed, innovation og værdi for slutbrugere.
Vi ser frem til at kunne fortsætte samarbejdet med TI omkring sikker interaktion mellem robotter, droner og mennesker, og en øget intelligens i koordineringen og samarbejdet robotter og droner imellem.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:21

Kære Rasmus Steenberg Andersen
Mange tak for opbakningen og for at dele dine erfaringer om samarbejde med danske og udenlandske videnspartnere, herunder Teknologisk Institut. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet om sikker interaktion mellem teknologi og mennesker.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Allan Dalsgaard (Mechanical Engineer, Sealing System A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:12

Med et konstant øget fokus på sundhed og sikkerhed for ansatte i industrien og en kamp for at fastholde produktion i Danmark, udfordres konkurrenceevnen i landets virksomheder. Der hersker efterhånden ingen tvivl om at vejen frem mod en bæredygtig og effektiv position i markedet går gennem udvikling og implementering af intelligente og fleksible robotløsninger. Kollaborative robotter er hos os et stort fokusområde og her har vi med stort udbytte benyttet Teknologisk Instituts faciliteter og ekspertise til fysiske test af udstyr. Samtidig bidrager TI med stor viden på området omkring sikkerhed. Øgede muligheder på dette område styrker alle i branchen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:25

Kære Allan Dalsgaard
Mange tak for din kommentar og din opbakning til indsatsområdet. Sikkerhed er et meget vigtigt område i forhold til implementering af mere autonome og fleksible robotløsninger i industrien og vi har behov for at samle erfaringerne til gavn for alle.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Louise Halgaard Gotfredsen (Specialkonsulent & Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:31

Syddansk Sundhedsinnovation ser positivt på forslaget om Intelligente og autonome robotter. Anvendelsen af robotter på sundhedsområdet er kun i sin spæde vorden, men der er en almen opfattelse af, at robotter kan yde et vigtigt bidrag i den fremadrettede udvikling og effektiviseringen af sundhedsvæsenet. Derfor er robotter også et særligt fokusområde for Region Syddanmark via bl.a. regionens innovationsstab Syddansk Sundhedsinnovation. Robotter på sygehuse kan understøtte personalet i mange opgaver og give dem mulighed for at arbejde smartere. Men robotter på sygehuse er også et komplekst felt med mange snitflader, og det kræver både teknisk- og sundhedsfaglig indsigt, samt tæt samarbejde, hvis de forventede gevinster skal høstes

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:27

Kære Louise Halgaard Gotfredsen
Mange tak for din støtte til indsatsområdet og for at anskueliggøre hvilke potentialer, der ligger i anvendelsen af robotter i sundhedsvæsenet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ulrik Pagh Schultz (Associate Professor, University of Southern Denmark)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:00

Robotter har vist sig at være essentielle for at fastholde produktionen i Danmark, og er en integreret del af mange sektorer af industrien. Men de er fanget indenfor! Industrirobotterne er yderst effektive, men kan ikke arbejde i et ustruktureret og kompliceret udendørs miljø. Ligeledes den nye og fleksible mobile robot fra MIR: den udfører mange nyttige funktioner, men kun indenfor. Derfor skal vi have mere udvikling af mobile robotter (kørende og flyvende) til udendørs brug, f.eks. til landbrug, miljøovervågning, logistik, byggepladser osv. Vi er i fuld gerne med at lave den nødvendige forskning på Mærsk Instituttet ved Syddansk Universitet, og regner med at TI står klar til at hjælpe os med at få det ud i verden!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:30

Kære Ulrik Pagh Schulz
Mange tak for din kommentar. Vi hjælper meget gerne med at få robotforskningen fra SDU ud i mange forskellige brancher, som landbrug, byggeri, logistik mv.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:33

Robot- og droneteknologi bør fortsat være et stort indsatsområde i det danske GTS system. Det kræver fremadrettet endnu mere viden, men også oversættelse til løsninger, der fungerer i praksis ude i også små virksomheder - denne oversættelse er TI i forvejen gode til, så SMVdanmark støtter gerne op. Vi kommer til at opleve mangel på arbejdskraft og netop dette område vil kunne løfte denne udfordring samtidig med, at robotterne tager de tunge løft.