Interaktiv visualisering af komplekse geometrier og datasæt

Senest opdateret d. 1/5-2018
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Informations- og Kommunikationsteknologi

Vi vil udvikle softwarekomponenter til interaktive visualiseringer af komplekse geometrier og datasæt og derved øge konkurrenceevne og time-to-market inden for ex. byggeri, digital produktion, energi og miljø, rummet og rådgivende ingeniører.

Effektiv interaktiv visualisering af komplekse geometrier og datasæt er en fælles udfordring for en række danske erhverv inden for bl.a. byggeri, entreprenør- og ingeniørbranchen, arkitektur, energi, film, TV- og reklameproduktion samt undervisning. Interaktive visualiseringer bliver ofte brugt til at analysere problemer, få hurtig feedback på designideer eller beslutninger eller til træning af mennesker i forskellige erhverv. Dermed har disse direkte indvirkning på virksomheders time-to-market for produkter og ydelser. Alexandra Instituttets målsætning er at udvikle lettilgængelige softwarekomponenter til interaktive visualiseringer af komplekse geometrier og datasæt for at øge danske virksomheders konkurrenceevne.

Nøgleord

20 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Thomas Howalt (Teacher/Director/Author/Producer, The National Film School of Denmark)
Søndag d. 22/4-18 kl. 20:58

Sammensmeltningen på produktionsområderne for film, tv og spil er for længst ved at smelte sammen, men ligeledes ser man denne relation sprede sig til enhver form for visualisering og konkretisering af byggeprojekter, maskiner, - lige som effekten af at kunne prævisualisere med høj detaljerigdom og til lav kostpris kan ikke overvurderes. Dette er en gamechanger. Glæder mig til at følge resultaterne.

Kenny Erleben
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:48

Tak, Jeg er meget enig. Det bliver rigtig spændende at se denne udvikling. Der er efter min mening kæmpe potentiale.

Niels-Peter Jensen
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:50

Vi ser store muligheder indenfor dette område, specielt for cloud baserede visualiseringsteknikker. Når vi kigger på dette, støder vi på problemer omkring visualisering på web platforme og vi har indtil nu ikke rigtigt kunne flytte vore produkter ud på web, men må fortsat holde fast i desktopløsninger. I produkterne indgår store datamængder, GIS og runlige modeller, som stadig er for tunge at håndtere i en browser. Vi ser derfor frem til at kunne begynde at arbejde med mere effektive komponenter, så vi bedre kan omfavne mulighederne for at kunne arbejde med disse teknologier i fremtidige produkter.

Kenny Erleben
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:27

Tak for din mening. Vi er meget enig med dine betragtninger. Det er en væsentlig pointe at web-baseret visualisering og cloud baseret services kan gå sammen hånd i hånd. Tak for at understrege dette i din kommentar.

Jesper Mosegaard (Director of Products, Luxion)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 22:01

Luxion Aps støtter dette forslag.

Hos Luxion udvikler og sælger vi visualisering-værktøjet KeyShot, som gør det nemt at lave fotorealistiske visualiseringer ud fra CAD modeller. I KeyShot kan fx produkt-designere, ingeniører og reklamefolk uden forudgående viden om 3D visualisering selv lave billeder og animationer i høj kvalitet. Hos Luxion kan vi - i den grad - nikke genkendende til at CAD data ofte kan være utroligt store. Det er ikke uhørt at vores kunder har scener med 100, 200 millioner polygoner eller mere. Vores realtime ray-tracer i KeyShot har ikke noget problem med disse, men hvis vi kigger på den typiske spilteknologi baseret på OpenGL/Vulkan/Metal så er 100 millioner polygoner meget.

Mine anbefalinger til Alexandra Institutter er følgende

1) Der nævnes mange forskellige mulige initiativer i forslaget - fra Vulkan/WebGL/DX12 over "Gis data på online platforme" til "automatisk justering af detaljegrad i CAD modeller". Altsammen relevante og spændende emner - men hver enkelt af disse kan uden problemer udfordre en håndfuld specialister i 2-3 år. Min anbefaling er derfor meget hurtigt efter opstart at finde et fokus med et par virksomheder og forfølge dette således at der leveres teknologi der har både en klar målgruppe, en robusthed der gør det kommercielt relevant, og en forskningsmæssig højde der gør løsningen unik.

2) Jeg vil anbefale at I bygger på eksisterende løsninger til visualisering - Unity eller Unreal indenfor spil verdenen - eller sågar vores eget værktøj KeyShot når vi snakker design og arkitektur. Herunder identificerer den niche eller målgruppe hvor disse visualiseringsværktøj ikke forventes at levere løsninger. Fx. nævnes GIS data som, mig bekendt, ikke er et format der nemt at integrerer i hverken Unity eller Unreal. Udvikling af plugins til import/export/polygon-reduktion kunne være relevant indenfor dette emne.

Jeg ser frem til at hører meget mere fra jeres glimrende forslag - og til forhåbentligt at få netværk til at diskutere moderne GPU programmering i OpenGL 4.6, Vulkan og Metal 2 :)

Med venlig hilsen

Jesper Mosegaard
Director of Products
Luxion Aps
www.keyshot.com/

Kenny Erleben
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:24

Tak for de gode råd og støtte. Vi vil meget gerne kigge mere på KeyShot, det kunne være rigtig spændende at supplere op med. Det vil være en sand fornøjelse at få diskuteret og delt en masse viden om moderne GPU programmering med mere. Det ser vi bestemt frem til:-)

Damian Brown (Sentio Simulations)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:31

In the context of Industry 4.0 many observers have recognised the great potential to bring data from the CAD world to a broad range of users using well known game engines such as Unity and Unreal in combination with emerging hardware in the AR/VR domains. One of the major challenges to realising these benefits is the complex task of only rendering the relevant aspects of complex geometries/assemblies in mid/high fidelity while simultaneously removing or reducing the fidelity of less relevant, distant and internal structures, either in the runtime of the viewing application or during some simple pre-processing step. This area of research is highly relevant and extremely close to the current market needs.

Kenny Erleben
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:33

Thanks for the support to this proposal. I agree 100% with your statement. It seems there is a need for re-work how to use level of detail like ideas of CAD/CAM models when pushing such geometry into game engines or other interactive visualization settings without compromising the models.

Jens Chr. Bennetsen (Project Director , Ramboll )
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:04

Anvendelse af tynde klienter idag i forbindelse med tunge data opgaver er i konstant vækst og behovet vil ligeledes stiger fremadrettet. her igennem at kunne underbygge og støtte beslutningsprocessen for større og komplekse områder vil den anvendelse være væsentlig for mange områder der arbejde med beregning og visualisering af data. de visuelle præsentation er nøglepunkter for at kunne kommunikere komplekse problemer og løsninger i vores samfund. anvendelserne er mangfoldige og vi ser frem til at kunne anvende jeres studier og outcome i vores videre arbejde.

Kenny Erleben
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:16

Tak for jeres støtte. Vi ser også fremtil at kunne inddrage jer i vores fremtidige arbejde på dette område.

Matias Søndergaard
Onsdag d. 23/5-18 kl. 06:09

Hej Alexandra Inst og Kenny, rigtig spændende og yderst relevant forslag. Vi, i Rokoko, ved hvor vitalt det er for virksomheder let at kunne visualisere kompleks data på enkle og intuitive måder. Vores ønske er selvfølgelig er det bliver orienteret imod så meget 3D, bevægelsesdata som muligt, hvor vi ser et stort kompentiale for fx. at skabe virtuelle miljøer til træningsformål og til interaktionstest af bygninger og designs.
Vh. Matias

Kenny Erleben
Onsdag d. 23/5-18 kl. 07:19

Hej Rokoko,

Tak for jeres støtte. Jeg er meget enig i at bevægelsesdata er et spændende visualiseringsområde at kigge på. Især når der er tale om store data mængder af bevægelsesdata så er det heller ikke trivielt at håndtere.

Mvh

Kenny

christian wong (læge phd, hvidovre hospital)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 22:00

Jeg mener at disse principper også kan bruges i min 'branche' som er den sundhedsvidenskabelige, da vi har mulighed ofr at bruge 'værktøjer' som dette til at optimere patient behandling, som jeg allerede har set at denne gruppe er i gang med i relaterede projekter.

venligst

Christian, overlæge, PhD

Kenny Erleben
Fredag d. 25/5-18 kl. 06:51

Tak for din støtte. Jeg kunne ikke være mere enig i at visualisering i forbindelse med patient behandling kunne give klinisk personale værktøjer som kan have en meget positiv indflydelse på den kliniske process. Især når det handler om medicinske billeder eller andet data såsom gang analyser, eller andet sensor data. Det er en spændende ide at flytte disse nye visualiseringsteknikker ind i "klinikken". Det er noget jeg personligt gerne vil kigge nærmere på. Mvh Kenny

John Rasmussen (Professor, Aalborg Universitet)
Søndag d. 27/5-18 kl. 18:23

Det lyder særdeles spændende og meget støtteværdigt. Jeg er specielt interesseret i visualisering af komplekse data. Meget af mit arbejde er består i at lede efter sammenhænge i store eller små datamængder, hvor man oftest er henvist til statistiske metoder for at undersøge sammenhænge. Det er min overbevisning, at effektive og interaktive metoder til datavisualisering kunne forene menneskets evne til at opdage komplekse sammenhænge med IT-teknologiens evne til at håndtere store datamængder.

Kenny Erleben
Søndag d. 27/5-18 kl. 19:01

Tak for din støtte. Det er en rigtig god pointe at interaktive visualiseringer kombineret med mennekser giver helt nye muligheder for at navigere og forstå komplekse data. Dette er jeg meget enig i.

John Rasmussen (Professor, Aalborg Universitet)
Søndag d. 27/5-18 kl. 18:29

Det er et spændende forslag, som har relevans for min forskning. Jeg arbejder med biomekaniske modeller, som vi forsøger at gøre prædiktive, dvs. at de kan anvendes til at forudsige konsekvensen af f.eks. forskellige kirurgiske indgreb eller fysioterapeutiske interventioner. Heri indgår evnen til at skabe realistiske bevægelsesmønstre for mennesker baseret på deres fysiske forudsætninger samt, f.eks., statistisk information om bevægelser. Jeg vil gerne støtte forskning i dette område, som jeg finder meget perspektivrigt.

Kenny Erleben
Søndag d. 27/5-18 kl. 19:06

Tak for din støtte. Det er et meget spændende område du nævner. Der er mange udfordringer i at gøre biomekaniske modeller prædiktive. Jeg kan selv også lide ideen om at kombinere simuleringsmodeller med statisk information. Det er godt du nævner at man skal have både simulering og data med i tankerne, når denne udfordring skal løftes.

Mads Robenhagen Mølgaard (Fagteknisk Chef, Geo)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:49

Spændende forslag. Hos Geo arbejder vi med webbaseret digitalisering og visualiseringer af komplekse og tunge datasæt, 2D/3D geometrier og afledte analyseresultater som alt sammen præsenteres så brugervenligt og nemt tilgængeligt som muligt. Data er primært relateret til undergrunden, terrænoverfladen og samspillet mellem disse.

Geo har på baggrund af de nye services oplevet en meget stor interesse fra byggeriet, rådgiverne, kommuner, regioner og stat og en række andre brancher og vi kan derfor kun nikke genkendende til det beskrevne markeds- og samfundsbehov i aktivitetsforslaget. Det er absolut et område med meget stort potentiale, og vi kan derfor støtte op omkring projektforslaget som virker meget lovende.
Det er for Geo vigtigt at de udviklede softwarekomponenter og services, som er understøttet af skattemidler, bliver udstillet lettilgængelige og gerne som åben og gratis kode. Herved sikres at danske virksomheder i markedet har mulighed for at konkurrerer på ens vilkår uanset størrelse, at der opbygges standarder som har interesse for alle, at der ikke udføres statsstøttet udvikling som kan skade private virksomheders udviklingstiltag og at den samlede vækst på området bliver maksimeret bedst muligt fordi der er flere aktører i spil. Ligeledes er det vigtigt at muligheden for at deltage i afledte samarbejdsprojekter, som nævnt under punkt 4., gøres tilgængelig for alle

Interessant projektforslag som understøtter en udvikling der er under opblomstring i det private erhvervsliv. Geo vil meget gerne inddrages og bidrage med vores erfaringer.

Kenny Erleben
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:15

Mange tak for jeres støtte til vores projekt. Vi vil naturligvis meget gerne inddrage jer i samarbejde, eksempelvis gennem konkrete cases i projektet. Det er klart målet, at den udviklede software vil blevet gjort lettilgængelig for alle virksomheder, som måtte have interesse i det. Det er netop formålet med Resultatkontrakt projekterne at bidrage til at løfte en hel branche, dvs. en større gruppe danske virksomheder.