IoT-drevet forretningsdesign – Digitalisering af virksomheder og samfund

Senest opdateret d. 4/5-2020
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development IoT, Data & Services Innovation

Danmark skal være det bedste sted at anvende og udvikle IoT-baserede serviceydelser ved at samle og engagere aktørerne i IoT-økosystemet, og styrke nordiske værdier som brugerfokus, funktionelt design, bæredygtighed og ansvarlighed i IoT.

Danmark skal være det bedste sted at anvende og udvikle IoT-baserede serviceydelser ved at samle og engagere aktørerne i IoT-økosystemet, og styrke nordiske værdier som brugerfokus, funktionelt design, bæredygtighed og ansvarlighed i IoT. Indsatsområdet vil udbygge de opbyggede ressourcer indenfor IoT med et fokus på brugerdelen af økosystemet ved at understøtte, at IoT skal:

  • integreres i eksisterende workflows og processer
  • være anvendeligt og driftsikkert der hvor der er behov – både virtuelt og fysisk
  • danne nye muligheder for forretningsdesign
  • naturligt indgå i strategiske tilgange
  • være bæredygtigt implementeret og understøtte den grønne omstilling veldokumenteret
  • være troværdigt og interoperabelt

 

129 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jacob Lundgaard (Netværksleder, Gate 21 og Smart City Cluster Denmark)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 11:04

Et meget lovende og relevant fokusområde at hjælpe virksomhederne med at skabe mest mulig forretning ud af de markante teknologiske og forretningsmæssige muligheder i IoT. Det vil være naturligt at tænke Smart City ind i her, som en naturlig forlængelse af at initiativet bygger videre på nordiske værdier, bæredygtighed og grøn omstilling.
En analyse fra Damvad Analytics fra 2019 vurderer at den årlige globale vækst i Smart City markedet (før Covid-19 dog) er hele 12-17% årligt, hvilket giver et jobpotentiale i danske virksomheder på 35.200 flere smart jobs frem mod 2025 (https://smartcitycluster.dk/wp-content/uploads/2019/08/SmartCityClusterD...).
Efterspørgslen på digitale teknologier til at skabe bæredygtighe løsninger i verdens hastigt voksende byer er nærmest umættelig, men udfordringen er at virksomhederne ofte ikke er i stand til at levere de løsninger, byerne faktisk efterspørger. Så et initiativ som dette, der tænker udvikling både i teknologier, behovsforståelse, forretningsdesign, dokumentation på effekt og økosystemtænkning - passer rigtig godt ind i virksomhedernes udfordringer med at skabe forretning i et voksende globalt Smart City marked.
Gate 21 og innovationsnetværket Smart City Cluster Denmark samarbejder gerne med dette initiativ og ser rigtig gode muligheder for synergier, der kan hjælpe de enkelte virksomheder og løfte området generelt.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 14:55

Kære Jacob,

mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Jeg er enig i den udfordring du bringer på banen omkring virksomhedernes evner til at levere de ydelser som byerne efterspørger. Vi håber at vi som led i indsatsen og samarbejdet med jer kan skabe en platform, hvor byernes udfordringer kan blive mødt med løsninger fra virksomhederne, som giver forretningsmæssig mening for alle.

Vi vil hilse samarbejde med Gate 21 og Smart City Cluster Denmark meget velkomment.

Venlig Hilsen
Martin Krogstrup Nielsen, FORCE Technology

Petar Popovski (Professor, Aalborg Universitet)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 13:52

Dette er en meget rettidig og relevant indsats for IoT kommunikation og IoT systemer. Med den stigende udbredelse af forskellige IoT-teknologier og udvikling af forretningsmodeller omkring dem, har vi stadig en meget begrænset forståelse af udfordringerne med hensyn til, for eksempel:
1) Pålidelighed: hvordan kan man garantere det ekstremt høje pålidelighedsniveau for industrielle trådløse forbindelser?
2) IoT-netværkers skalerbarhed og bæredygtighed: Hvis der f.eks. opstår nye applikationer, vil de nuværende IoT-standarder være tilstrækkelige til at understøtte dem med hensyn til antallet af enheder og / eller kommunikationsmæssige krav pr. IoT-enhed?
3) Sikkerhed, privacy og tillid: disse skal konstant revurderes og udvikles med fremkomsten af ​​nye anvendelsesformer og interaktion med IoT-systemer.

Projektet har seks ambitiøse mål, hvoraf måske det vigtigste er det, der er relateret til den grønne omstilling, hvor IoT er en nøgleteknologi. Projektet overvejer også ankomsten af ​​trådløse 5G og beyond-5G teknologier samt det stigende problem med IoT-datavalidering og troværdighedsanalyser til IoT-produkter.

Vores forskningsgruppe vil drage fordel af dette projekt på flere måder. Arbejder med 5G og beyond-5G teknologier, og dette projekt vil være en vigtig forbindelse til den danske industri for at få den rigtige model for brugssager og krav. Desuden er vi begyndt at undersøge brugen af blockchains i forbindelse med IoT-kommunikation, og i betragtning af vores fremragende tidligere samarbejde med FORCE vil vi betragte dette projekt som en forbindelse til industrien der arbejder med grøn omstilling og er en mulig modtager af blockchain-IoT-løsninger.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 15:01

Kære Petar,

tak for din støtte og input til forslaget. Jeg er meget enig i din anskuelse af aktualiteten af indsatsen og dine pointer omkring tekniske udfordringer. Som led i indsatsen vil vi sammen med partnere som jer, sikre at den nyeset anvendelsesorienterede viden om disse tekniske udfordringer kan viderebringes til danske virksomheder.

I forhold til brugen af block chain i IoT vil vi meget gerne høre nærmere om dette. Lad os tage en yderligere dialog omkring muligheder for at bruge indsatsen til at udbygge vores samarbejde.

Venlig Hilsen

Martin Krogstrup Nielsen, FORCE Technology

Carsten Fosvang (Forretningsudvikler, SEAS-NVE Holding A/S)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 08:29

SEAS-NVE har de sidste 10 år haft stærk fokus på IoT og anvendelse af radioteknologi som primær connectivity for at kunne måle og analysere hvad der sker i vores el net.
Særligt nu, med det store fokus på den grønne omstilling og skift af energiproduktion fra fossilt brændsel til vedvarende og dermed mere fluktuerende energiproduktion kræver at vi har behov for at kunne reagere hurtigere på produktion og forbrug.
Derfor har SEAS-NVE stort fokus på hjemtagning af data via sensorer i nettet og behandling af stabile og troværdige data og det har af stor betydning at sensorer, transmittere og radioforbindelser er stabile. Derfor har vi arbejdet sammen med bl.a. Force Technology for at sikre vores data opsamling og transmission.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 15:11

Kære Carsten,

Mange tak for din kommentar og støtte. Vi håber at vi via indsatsen kan øge vores samarbejde i netop energisektoren, da der her er et stort potentiale for at understøtte den grønne omstilling. Vi håber at i vil have interesse i at blive involveret i demonstrationsprojekter med virksomheder, som udvikler systemer til sektoren.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup Nielsen, FORCE Technology

gert jørgensen (VP sales & Marketing, Presto Engineering)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 11:18

hej Force
Vi lever af sælge Elektronik løsninger i form af mikro-chips . En digitalisering af forretnings områder vil kræve sensor-nodes og ser meget gerne nye brugere og forretningsområder i større omfang starter denne aktivitet. Derfor vil videnspredning og demo- projekter være katalysatorer for sådan øget aktivitet. Dette ser vi gerne gennemført.
Vi har set de første tegn og beviser på at forretningen Danmark ikke kun skal øge vores bruttonational produkt i form af leverancer af produkter men også og i større omfang udvide forretningen danmark ved digitale service ydelser. Videnspredning / europæiske samarbejde / demo -projekter er vejen frem for katalysering af området. Jeg deltager gerne i samarbejde omkring udformningen af det videre forløb

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:41

Kære Gert,
tak for din kommentar og input. Vi tager dit input omkring videnspredning og demoprojekter - det vil komme til at være en væsentlig del af indsatsen.

Venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

René Chester Goduscheit (Professor, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 11:52

Et rigtig godt og relevant projekt. Kombinationen mellem SMV'ere og IOT er rigtig interessant. Og mine erfaringer fra efterhånden mange projekter med SMV'ere er, at værdiskabelsen ikke sker af sig selv. Så additionaliteten af projektet er indlysende! Jeg ser frem til at følge projektet og udnytte synergier fra de øvrige projekter inden for SMV + digitalisering + forretningsskabelse.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:46

Kære René,
mange tak for din kommentar og støtte til indsatsen. Indsatsen vil vi koordinere med de eksisterende og fremtidige projekter inden for området, herunder Servitze.dk. med flere.

Venlig hilsen

Martin Krogstrup, FORCE Technology

Thorvald Horup (CEO, Railmonitor ApS)
Søndag d. 10/5-20 kl. 12:16

Et meget relevant fokusområde at hjælpe virksomhederne med er at hjælpe med at sætte fokus på forretningsprocesser og hvordan processerne tilpasses den nye teknologi. Der er mange dygtige ingeniører som udnytter de forretningsmæssige muligheder i IoT, men for at løsningerne kan skabe optimal værdi skal kundernes forretningsprocesser tilpasses den nye teknologi. Det starter med en forståelse af kundernes nuværende processer, for at kunne tage dialogen med kunderne og hjælp og overbevise dem om nytteværdien af den nye teknologi. Arbejdet med at ændre forretningsprocesserne hos kunderne er en sværere opgave end det at udvikle teknologien, fordi processer for en stor del er mennesker, og at ændre den menneskelige adfærd er en langvarig og svær opgave.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:46

Kære Thorvald,

tak for din kommentar og støtte til forslaget. Jeg er enig i, at vi skal have fokus på at forstå eksisterende processer for at kunne vise potentialet ved digitalisering. Vi vil se på hvordan vi kan udvikle analyse og simuleringsværktøjer, som kan give virksomhederne den nødvendige indsigt i potentialerne.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Christian Hannibal (Digitaliseringspolitisk chef, DI)
Søndag d. 10/5-20 kl. 20:46

Et meget relevant projekt for et erhvervsliv, der kan være med til at understøtte den digitale transformation af dansk erhvervsliv.

IoT og 5G kan løfte en lang række industrier, og vi er ikke i tvivl om, at et innovationsløft som det der foreslås i projektet, vil være vigtigt. Derfor har det min fulde opbakning.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:50

Kære Christian,

tak for din kommentar og DI´s støtte til indsatsen. Vi vil invitere til yderligere dialog omkring, hvilke behov i hos DI ser hos jeres medlemmer.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup

Christian Svane (Partner, Prokura)
Mandag d. 11/5-20 kl. 11:08

Kan fuldt ud støtte dette projekt som er vigtigt for fremtidens konkurrecedygtighed i erhvervslivet. Specielt er der er et gap i digitalisering af supply chains herunder mulighed for detaljeret opfølgning både i services og vareflows.

Dette initiativ har min fulde opbakning.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:56

Kære Christian,

tak for din kommentar og støtte til forslaget. Jeg er helt enig i din betragtning om gabbet i digitalisering af supply chain. Vi vil arbejde med at lave et konkret spor for netop dette.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup

Karsten Dehler (Director, Stibo Accelerator)
Mandag d. 11/5-20 kl. 11:37

Hej Martin/FORCE. Tusind tak for denne gode samling af konkrete muligheder til inspiration. SUPER vigtigt at IoT-området er et område i fokus, når man tænker på det store forretningspotentiale og samtidig ved, at +75% af alle IoT-projekter dør inden de forlader pilotstadiet. Jeg tror på, at jeres forslag kan give inspiration og relevant vidensindhold til virksomheder og organisationer, og vil foreslå at Acceleratorer rundt om i landet også tænkes ind i økosystemet.
I Stibo Accelerator har vi netop gode erfaring, når seneste nye forskning/teori kombineres med virksomhedernes praktiske tilgang, og ser gang på gang - også inden for IoT-området - at potentialet ER til stede, og blot skal "hjælpes" lidt i gang eller i den rigtige retning.

Så kort sagt, stærkt oplæg og vi vil som Accelerator gernes tænkes med ind i økonosystemet. /Karsten Dehler

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:59

Kære Karsten,

tak for din kommentar op opbakning til indsatsen. Inddragelse af Acceleratorer vil vi bestemt inkludere i indsatsen da de er en vigtig spiller i økosystemet.

I forbindelse med etablering af indsatsen etablere vi en følgegruppe, som jeg håber at du vil deltage i. jeg vender tilbage med mere om dette, når vi er længere med at etablere indsatsen.

Med venlig hilsen
Martin Krogstup

Jakob Skov (Director of Business Development and Investor R., Centaflow A/S (Viewcare))
Mandag d. 11/5-20 kl. 15:25

IoT drevet forretningsdesign er bestemt relevant for industrien. I praksis oplever vi, at "device teknologien" er relativt mindre en hindring, men derimod samspillet med systemarkitekturen (hastigheder, kapabilitet til store datamængder og ikke mindst sikkerhed b.la. GDPR) og fremfor alt implementeringen/adaption af et potentielt anderledes forretningskoncept. Brugen af data på tværs af et kunde/leverandørforhold kræver opbygning af stærke relationer og tillid. Specielt i krydsfeltet mellem offentlig privat aktør fordrer det ekstra meget af begges parters evne til ønsket om et IoT samarbejde. Jeres forslag er derfor bestemt aktuelt og kunne være en stærk facilitator i udvikling og diskussion af "forretningsdesign" på tværs af industrien.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:03

Kære Jakob,

tak for din kommentar og opbakning til indsatsen. perspektiver på tværs af industrier og i offentlig/privat samspil er bestemt et stort potential, men samtidig udfordrende. Vi vil forsøge at arbejde med modeller for dette. Det kunne være modeller som viser hvordan værditilbud komplementerer hinanden.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup

Peter Jeggesen (COO, Lyngose Systems)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:00

Meget spændende og relevant område, IOT har været på banen i mange år, men der er stadig en hel del der skal gøres for at få IOT implementeret alle de steder hvor det giver mening.
En tilføjelse til emnet kunne være sikkerhedsaspektet, da det kan være en barriere for implementering.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:04

Kære Peter,

tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Sikkerhed er bestemt en af de barrierer som skal adresseres.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup

Rasmus Iversen (Ansvarlig for Forretningsudvikling, IT og Marketing, Danitech A/S)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:58

IoT og digitalisering er et relevant og spændende fokusområde for mange SMV'er inkl. os selv. Digitalisere ens forretning og produkter kan virke meget uoverskueligt og intimiderende med alle de forskellige elementer der skal tages stilling til - og rejsen kan blive dyr, hvis man ikke ved hvad man laver. Derfor er det vigtigt at især SMV'er kan få faglig- og økonomisk støtte til at komme rigtig fra start med deres ideer, så de kan forblive konkurrencedygtige på et teknologisk niveau og i et globalt perspektiv.

Dette fokusområde har min fulde støtte.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:13

Kære Rasmus,

Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Jeg er helt enig i, at særligt SMV'erne har et særligt potentiale, men også store udfordringer. vi vil som en del af indsatsen udvikle modeller og ydelser målrettet dette segment.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup

Anders Østergård (CEO, Fluidan ApS)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:45

Fluidan er en startup, som har udviklet et ny måleinstrument (RheoStream) til brug i proceskontrol i fremstillingsindustri (maling, vaskemidler, lotions, ... tykke væsker - vi måler om de er "tykke på den rigtige måde").
I sig selv er vores måleinstrument et vigtigt skridt op ad automations-stigen for vores kunder, men det er ikke ukompliceret. Ved at holde alle måleinstrumenter opkoblet ved IoT teknologi forventer vi at kunne tilbyde kunderne prædiktiv vedligeholdelse, tilpasset software, og på sigt en ny indsigt i deres processer. Teknologien er der, men hvordan vælger vi rigtigt? Og nok så vigtigt bliver hvordan vi integrerer en IoT-baseret forretningsmodel i vores virksomhed, og hvilke kompetencer, vi skal udvikle for at lykkes.
Så alt-i-alt et super vigtigt initiativ.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:15

Kære Anders,

Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Jeg er helt enig i de udfordringer, som du skitsere. Det er netop dette vi gerne vil kunne understøtte som led i indsatsen.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup

Klaus Elk (R&D Manager, Brüel & Kjær (HBK))
Onsdag d. 13/5-20 kl. 08:33

Når man skal igang med IoT, betyder det oftest også wireless. Der er frygtelig megen complicance at tage hensyn til - især hvis man vil være på verdensmarkedet. Mange lande uden for EU og USA har deres egne godkendelser - det var jo netop et af argumenterne for EU: Een godkendelse for hele EU, men der er stadig masser af mindre lande.
Og da vi taler om dataindsamling kan GDPR også komme i spil. Et af jeres forslag handler om en ekstra godkendelse mht kvalitet mm. Det er det sidste vi har brug for.
Jeg kunne istedet godt tænke mig mere hjælp til at forstå de mange regler i de mange lande og hvordan de skal fortolkes. Man kan godt opleve at regler virker næsten uoverskuelige samtidig med at små garage-firmaer fra andre lande bare racer igennem. Så, hvilke regler skal tages bogstaveligt, og hvornår er det lidt mere afslappet? Er vi bare naive når vi overholder en regel? Hvad med konkurrenter der tydeligvis ikke overholder dem?
Jeg har i det hidtidige arbejde oplevet at der nærmest kun tales om Danmark - stort set aldrig om verdensmarkedet.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:17

Kære Klaus,

mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Compliance er bestemt en udfordring i udviklingen og udrulning af IoT løsninger.

Dit input vil vi tage med videre, da vi skal tage denne udfordring/barrierer meget seriøst

Hilsen
Martin Krogstrup

Jesper Ravsnbjerg (Business Manager, SEAS-NVE Udelys A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:00

SEAS-NVE har kommercielle aktiviteter inden for en række områder. Her under drift og vedligehold af gade- og vejbelysning, for primært kommunerne i DK. An forudsætning for at nå i mål med den ambitiøse 2030-plan, med en 70% reduktion af Co2 udslippet, er at det offentlige Danmark går foran og er med til at vise vejen. Derfor ligger der en stor forpligtelse hos kommunerne, men det skal det private erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner hjælpe med i form af udvikling af produkter, teknologier og uddannelsestilbud, til gavn for alle - både offentlige og private aktører.
Men der foregår også rigtig meget udvikling uden for DKs grænser, bl.a. i EU, men også i resten af verden. Vi skal lade os inspirerer på tværs af grænser os - klimaproblematikken er ikke kun en dansk eller europæisk udfordring.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:48

Kære Jesper,

Tak for din kommentar og opbakning til indsatsen. Dit perspektiv om ansvar og muligheder er jeg bestemt enig i. for at i mødekomme de udfordringer du beskriver, tror jeg at vi skal arbejde med et spor for offentlig privat samarbejde i forbindelse med succesfuld udvikling af IoT løsninger til gavn for samfundet. I forhold til det internationale vil indsatsen sikre at der bliver et forum for industrien og det øvrige erhvervsliv, hvor vi kan drøfte internationale tendenser.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup

Oluf Kristensen (Global Compliance Manager, Nilfisk A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:17

Jeg er meget enig med Klaus Elk, Brüel & Kjær i vigtigheden af at belyse de regulatoriske krav for wireless teknologier i enkeltlande udenfor EU og Nord Amerika.
Mange lande, som tidligere blot accepterede EU godkendelser indenfor radio området, udvikler nu egne tekniske specifikationer og tilhørende godkendelsesregimer med nationale processer, test- og mærkningskrav. Her efterlyses mere overblik over need-to-have / nice-to-have og sammenligning med kendte tekniske europæiske og nordamerikanske krav.
Vores virkelighed er: Et globalt marked, men uden globale godkendelser

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:57

Kære Oluf,

tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Vi vil tage jeres kommentarer omkring regulatoriske krav og godkendelser med i den videre proces. der er ikke tvivl om, at der er behov for at kunne finde ud af hvad der skal til for at få produkter på de globale markeder.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup

Peter Blach (Projektchef, Maskinmestrenes Forening)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:17

Når hele sektorer i stigende grad bliver automatiseret, er der behov for maskinmestrenes konkrete færdigheder inden for automatisering, styring, digital forståelse og el. Der er hos Maskinmestrenes Forening og på maskinmesterskolerne fokus på maskinmestrenes færdigheder inden for disse områder.

En stor del af de 14.000 danske maskinmestre indenfor søfart, industri, energi og byggeri, har som medarbejdere og i lederstillinger ansvar for komplicerede tekniske anlæg, hvis kontinuerlige drift, suppleret med databaseret driftsoptimering, er af kritisk betydning for virksomhedens resultat. Maskinmestre bliver uddannet til at tage medansvar for den teknologiske udvikling, og agerer i stigende grad i en digitaliseret verden. Maskinmestrene optimerer systemerne og det handler i dag lige så meget om data, optimering og automation, som det handler om motorer. Optimering af et anlægs oppetid ved at reparere eller udskifte defekt udstyr lige inden det går i stykker, kan opnås gennem en forudsigelighed i vedligeholdelsen, ved at indsamle og analysere datasæt fra et stort netværk af indlejrede sensorer. Disse sensorer og IoT bruges i stigende grad til at overvåge, forebygge og forudsige den optimale drift og vedligehold af et anlæg.

Maskinmestrenes Forening har været tilfredse med vores projekt samarbejde med Servitize.dk, hvor IoT, produkter og sensorer anvendes til at tilbyde løsninger som en helheds service. Vi samarbejder gerne med det nye initiativ - IoT-drevet forretningsdesign Digitalisering af virksomheder og samfund - og ser gode muligheder for synergier, der kan hjælpe vore 14.000 medlemmer og de enkelte virksomheder samt løfte området generelt.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:43

Kære Peter,

mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget. der er ingen tvivl om at den branche i repræsenterer er yderst vigtig og har et stort potentiale ifht. IoT og forretningsskabelse i SMV'erne.

vi må sammen sikre, at vi får udviklet nogle gode samarbejdsmodeller, som møder jeres medlemmer, der hvor de er.

Vi ser frem til at engagere jer og jeres medlemmer i indsatsen. I forbindelse med Indsatsen vil vi etablere en følgegruppe. jeg vil tage mig den frihed at kontakte dig om dette, når vi kommer længere hen i processen.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Peter Blach (Projektchef, Maskinmestrenes Forening)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:34

Kære Martin
Vi vil se frem til at blive engageret i indsatsen.
Med venlig hilsen
Peter Blach, Maskinmestrenes Forening

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:06

Kære Peter,

tak for din kommentar. Vi vil kontakte dig om nærmere samarbejde i forbindelse med udformingen af initiativet.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Thomas Ritter (Professor, CBS)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 22:52

Jeg er meget tilhænger af kunde- og markedsdreven teknologi, idet der afgørende for dansk succes med IoT er at kunne bygge en profitable og bæredygtig forretningsmodel med IoT. Derfor synes jeg at tilgangen er helt rigtigt, teknologien er der - nu skal den udnyttes. Jeg håber, at samarbejde med kunder finder særligt opmærksomhed i projektet - som en væsentlig del af virksomhedernes økosystem. IoT er ikke kun en teknologi, men også en værdiskaber for kunder, virksomheder og samfundet.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 21:14

Kære Thomas,

tak for din kommentar og opbakning til forslaget. VI er bestemt enige i at samarbejde med kunder er yderst vigtigt. Vi vil i vores modelapparat udviklet modeller, som sikre involvering af kunder, således at kunderne er en integreret del af udviklingen.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Joachim Kristensen (Direktør og Teknologi og forretningsspecialist, Device Intelligence ApS / Public Intelligence ApS)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:05

Det er en meget relevant fokus område. I det nuværende økosystem af IoT løsninger er der mange del-elementer og aktører for hvert enkel led. For at hele økosystemet kan hænge sammen er der en række relevante områder at kigge på som bl.a. disse der bliver nævnt heri. Der er et behov for at kigge dybere ind i hvordan hele omkostningen er ved en IoT løsning fra connectivity til brugergrænseflade, og hvilken forretningsmodel der er relevant for de enkelte aktører. Herudover ser jeg også en klar mulighed for at skabe et større fokus på åbne API'er der giver mulighed for slutbruger (kommuner, industrien eller andre) at anvende præcis den kombination af løsninger der giver størst værdi for deres projekt.
Som jeg ser det er det meget relevant at dykke dybere ned i forretningsmodellerne og finde nye løsninger der breder sig udover abonnementer og "one-time-fees".

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 21:29

Kære Joachim,

tak for din kommentar og opbakning til indsatsen. Det er en rigtig god pointe du kommer med omkring omkostningsanalyse på hele systemet ser ud og hvilke forretningsmodeller der er relevante for de enkelte aktøre i et givent IoT system.

Vi vil tage dit input med videre og sikre at det bliver integret i forslaget. Jeg er helt enig i at vi skal dykke dybere ned i muligehder omkring forretningsmodeller.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Ernest Fuller (Forretningsudvikler - Start-ups, Odense Robotics)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:17

En del af vores medlemmer er i fuld gang med at levere IoT løsninger til deres kunder og vi kan støtte mange af de synspunkter tidligere nævnte. Fokus på datasikkerhed, data "fortrolighed/beskyttelse" og ikke mindst hvordan man aktivt kan bruge den store mængde af data der automatiske generes når industrielle devices pludselige kommer online vil være centrale for vores virksomheder at forstå i fremtiden. Der kan Force og Alexandra være videns providere der kan hjælpe løfte robot og drone branchen til næste niveau.
Dette gælder ikke mindst når der skal italesættes /skabes forståelse for hvordan data kan bruges understøtte den bæredygtige agenda i grøn omstilling.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 21:36

Kære Ernst,

Tak for din kommentar og støtte til indsatsen. Datasikkerhed og fortolighed er essentielt i udrulningen af IoT løsninger. Det er et aspekt, som vi bestemt vil arbejde med. Det samme gælder det potentiale som data fra industrielle systemer giver. Dine pointer er bestemt værdsat og vi tager det med i den videre udvikling af forslaget.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Claus Torbol (CEO, Guldager Group)
Fredag d. 15/5-20 kl. 08:49

Vores fremtidige service koncept kalder vi ”service 2.0”. Dette vil være baseret på IoT løsninger, som kan fortælle Guldager, hvornår der skal udføres service næste gang, Kan vi forudsige problemerne før de opstår, kan serviceorganisationens ressourcer udnyttes bedre.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 21:40

Kære Claus,

tak for din kommentar
Service 2.0 har et kæmpe potential, men det kræver adgang til teknologi og viden om udvikling af systemer som kan enable disse service koncepter. vi vi som led i indsatsen kunne understøtte flere virksomheder i at etablere disse systemer og bringe dem til markedet.

Hvilke erfaringer/faldgrupper har i mødt i udviklingen af Guldagers system?

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Vidar G. Skrindo (Manager, CloudMaps ivs)
Søndag d. 17/5-20 kl. 10:27

Microsoft Azure satser stærkt på IoT løsninger.

Jeg vil anbefale at kikke på disse netsteder for at få en ide.
Azure Cloud: https://azure.microsoft.com/da-dk/overview/
Azure IoT: https://azure.microsoft.com/da-dk/overview/iot/
Azure Stack: https://azure.microsoft.com/da-dk/overview/azure-stack/

www.cloudmaps.dk/it

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 21:41

Kære Vidar,

Tak for din kommentar. Det vil vi se nærmere på.

Venlig hilsen,

Martin Krogstrup, FORCE Technology

Morten Bremild (CEO & Founder, Anyware Solutions)
Søndag d. 17/5-20 kl. 21:23

Mit input vil være at adressere 'elefanten i rummet': Den manglende digitale deltagelse af de fleste borgere i samfundet (kun 16% er 'early adopters' - resten forbliver udeltagende fordi det handler om teknologi og merværdien af fx automation i hjemmet er uklar for de fleste. Denne kommentar lægger selvsagt den præmis til grund, at vi ikke regner smartphones og 'always-on connectivity' som en del af udfordringen - det skal vi snarere se som 'ENABLEREN' for især forretningsudvikling af 'consumer IoT'.

At knække denne kode er i min optik afgørende for en bæredygtig IoT-drevet forretningsudvikling for virksomheder og samfund, og samtidig er en bæredygtig IoT-drevet forretningsudvikling afgørende for en øget digital deltagelse i samfundet.

Der er mange velafprøvede og succesfulde forretningsmodeller inden for 'industrial automation' uanset om dataopsamlingen så er baseret på LoRa, Zigfox, NB-IoT leller WiFi (eller noget helt andet), men det vil være for uambitiøst at køre videre i det spor i mine øjne.

Til gengæld er det interessant at udvikle nye forretningsmodeller, der gør fx et digitalt hjem lige så naturligt som sædevarme i bilen! Det sidste var ikke naturligt for 20 år siden, men det er kommet uden at nogen har formuleret et egentligt behov. Den markedsdynamik skal vi forske i og forstå, hvis digitaliseringen og herunder digitale hjem skal bredes ud i samfundet.

Anyware Solutions (www.anyware.solutions) har ikke knækket koden, og vi kan ikke gøre det alene, men vi har et bud på første skridt i den digitale IoT rejse for den 'almindelige' private forbruger.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 21:46

Kære Morten,

mange tak for din kommentar og perspektiv. Det er en yderst spændende problematik du italesætter. Det er en udfordring med mange facetter og den er meget interessant. Jeg tror at vi vil prøve at etablere et demoprojekt omkring netop dette tema, med særligt fokus på enablende forretningsmodeller samt aktører i et IoT system.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Christian Olesen (CEO, Hamsto)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:02

Hvis vi nogensinde skal komme frem imod Danmarks co2 2030 mål så skal vi have muligheden for at monitorere alt inden vores hjem, kontorer mm. ellers bliver den opgave nærmest umuligt. At man så kan nedskære omkostningen er jo blot en bonus.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 21:47

Kære Christian,

Det er en interessant pointe du bringer op. Kunne man forestille sig et demonstrationsprojekt med fokus på hvad et fuldt monitoreret/styret hjem kunne betyde for energi/resurse forbruget i et givent hjem?

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Asser Kalsboell (Sr. Digital & IoT Specialist, Grundfos)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:27

IoT har et kæmpe potentiale, men det skal gå hånd i hånd med forretningsskabelse. Hos Grundfos arbejder vi meget med IoT teknologier og hvordan disse kan bidrage til at udvikle vores forretning. Særligt brug af IoT til udvikling af nye service ydelser som predictive maintanace er relevant da det giver værdi for kunden. Det er dog ikke uden tekniske og forretningsmæssige udfordringer at opbygge diss service koncepter, når disse skal være globale og passe ind i mange markeder. Indsatsen er bestemt relevant og har et stort potential for Danmark. Global scalability bør være et tema. Jeg ser frem til at følge indsatsen.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:32

Kære Asser,
Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Vi er helt enige i at der kan være en række tekniske og forretningsmæssige udfordriner selv for store virksomheder som grundfos. Indsatsen skulle gerne bidrage til at reducere disse udfordringer. Global Scalability er en udfordring på mange niveauer herunder tekniske, godkendelses og standardiseringsmæssige. Vi vil arbejde vidrere med hvordan global scalability kan blive en del af indsatsen.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Hans Plessing (Head os Operations, AVN Hydraulilk)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:03

Succesfuld implementering af IOT kræver mere end blot et netværksstik. Som SMV (små og mellemstor virksomhed) er det i den daglige drift en udfordring på kort sigt at investere i de nødvendige kompetencer der kan bygge bro fra et ønske om anvendelse af IOT til en fysisk platform. Det ville være en stor styrke for SMV’er at kunne trække på Forces assistance til analysering og formulering af den teknologi og tilhørende ”value proposition” der skal til, for at styre virksomhedens roadmap imod succesfuld integrering af IOT.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:34

Kære Hans,

manget tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Det er en god pointe at vi som GTS skal kunne bidrage i forhold til rådgivning om teknologi og "value proposition" i en roadmap sammenhæng. det vil vi tage med videre i formuleringen af forslaget.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Søren Nørgaard Madsen (Public Affairs Consultant, TDC Group)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:58

Dette er et vigtigt tema at tage op i den kommende resultatkontrakt, og dermed fortsætte det vigtige arbejde, der allerede er igangsat i de foregående år, hvor TDC (og mange andre danske virksomheder - store som små) har nydt godt af det netværk, som Force og Alexandra har opbygget i Nordic IoT center og i Wireless klubben. Vi har oplevet en enorm saglig formidling af de muligheder, som forskellige infrastruktur-teknologier giver kunderne, hvilket har været til stor gavn for både operatører og kunder. Det har medført, at vi i dag oplever en større forståelse for de muligheder infrastrukturen betyder for udviklingen af IoT løsninger til slutbrugerne. Derfor er det meget naturligt at arbejdet fortsættes ved at bevæge sig op i værdikæden og fokusere mere på selve forretningsdesignet, og hvordan danske virksomheder kan blive bedre til at udnytte mulighederne i IoT til gavn for den grønne omstilling af samfundet og væksten i danske virksomheder. Forretningsmodellen er lige nu den største udfordring for mange virksomheder ift. at få det endelige gennembrud med IoT. I de kommende år vil danske mobiloperatører investere milliarder i fremtidens 5G infrastruktur, og med 5G vil opstå nye forretningsmodeller og muligheder indenfor IoT, som vi vil anbefale, at der bliver arbejdet fokuseret med i de kommende år. Vi tror på, at Danmark kan opnå en førerposition indenfor 5G og IoT, hvis vi formår at samle et stærkt økosystem af danske kompetencer på tværs af fx Force Technology, danske virksomheder, danske operatører og myndigheder.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:38

Kære Søren,

tak for din kommentar og støtte til forslaget. Vi har været meget glade for TDC's engagement i advisory boardet for Nordic IoT Centre. Jeg er enig i at forretningsdesign nu er en af de primære udfordringer for danske virksomheder. 5G bliver en yderst vigtigt teknologi i de kommende år og vi skal sikre at danske virksomheder får udviklet de systemer og forretnigner som udnytter de muligehder som 5G giver.

vi ser frem til det fremtidige samarbejde

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Thomas Juhl (Projektchef, Sensohive ApS)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:16

Vi kan nikkegenkendende til mange af ovenstående kommentarer og ser også netop springet fra POC til drift som en kæmpe udfordring for mange IOT projekter. Og for mange bør man starte ud med nogle små usecases for at få læring men med en skarp value prop for den endelig løsning fra starten. Vi ser frem til at følge indsatsen her.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:40

Kære Thomas,

Tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Vi vil arbejde med at finde nogle gode håndterbare usecases som kan bruges som eksempler i "hvordan man gør det rigtigt"

med venlig hilsen

Martin Krogstrup, FORCE Technology

Martin Brynskov (DITCOM, Aarhus Universitet og Open & Agile Smart Cities, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 15:07

Europa-Kommissionen vil gøre Europa klar til den digitale tidsalder, og hvis Danmark skal stå forrest og være en rollemodel i denne strategi/transformation, skal vi klart have de små og mellemstore virksomheder med på digitaliseringsbølgen. Aarhus Universitets Centre for Digital Transformation in Cities and Communities (DITCOM) har allerede erfaringer med dette område i form af SynchroniCity (europæisk IoT storskala-pilot for smarte byer og samfund) og NGIoT (europæisk IoT roadmap for forskning, udvikling og implementering), som vi er koordinator for, som du også nævner som mulige samarbejdspartnere i dit forslag. DITCOM har med SynchroniCity arbejdet på at åbne det globale marked op for IoT og AI services udviklet af byer og virksomheder, mens vi med NGIoT er med til at skabe en "roadmap" som vil fortælle i hvilken retning den europæiske IoT forskning, innovation, politik og investeringer i fremtiden skal gå.
Forslaget lægger op til et samarbejde på tværs af det danske og internationale IoT-økosystem, og DITCOM vil meget gerne deltage i dette samarbejde og være med til at sætte Danmark på IoT-verdenskortet, ikke mindst i udvalget i Dansk Standard for smarte og bæredygtige byer og samfund (S-491), som DITCOM er formand for.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:44

Kære Martin,

Tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Som du også kan se i mange af kommentarerne fra virksomhederne er der stor interesse i at sikre at løsninger udvikles til det globale marked. Vi er meget åbne overfor at samarbejde, hvilket jeg vil kontakte dig nærmere om når vi formulere det fulde forslag.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:10

Den danske forsvars-, rum- og sikkerhedsindustri har brug for IoT-baserede serviceydelser og ser en stor fordel i at tilgå disse via et større IoT-økosystem. CenSec kan således bringe 140 medlemsvirksomheder inden for disse industrier i indgreb med indsatsområdet, ligesom CenSec er klar til at støtte FORCE's og Alexandra Instituttets internationalisering af området via industrielt samarbejde og forsknings- og testsamarbejde.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:46

Kære Klaus,

Tak for din kommentar og tilkendegivelse om samarbejde. Vi vil meget gerne samarebejde yderligere med CenSec. De virksomheder som i arbejder med er yderst interessante da de stiller høje krav om sikkerhed, robusthed m.m. . Lad os tage en dialog om hvordan vi kan samarbejde.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Berit Aadal (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:43

Dansk Standard ser positivt på Alexandra Instituttet og Force Technology’s forslag om IoT-drevet forretningsdesign. Vi ser ligesom forslagsstillerne, at der er et stort forretningspotentiale for danske virksomheder på IoT området. Ikke mindst hvis udviklingen af IoT produkter har fokus på ”security by design” vil det kunne blive en konkurrencefordel for danske virksomheder. Standarder kan være med til at adresse, hvilke krav der bør stilles til IoT produkter for at sikre sikkerheden i produkterne og dermed også tilliden til disse.
I Dansk Standard arbejder vi konkret med at spille danske input ind til det internationale standardiseringsarbejde inden for cybersecurity i IoT produkter, og vi sætter stor pris på både Force Technology og Alexandra Instituttets indsats i den sammenhæng. I forbindelse med Cybersecurity Act er der pt. momentum for at præge standardiseringsarbejdet inden for cybersikkerhed i produkter, og vi ser et stort potentiale for, at vi med en dansk samlet indsats vil kunne få reel indflydelse på formningen af IoT-området i de kommende år.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:57

Kære Berit,
mange tak for din kommentar og støtte til forslaget. vi er meget glade for samarbejdet med Dansk Standard i national og international sammenhæng og vil meget gerne fortsætte og udbygge dette.
Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

HENRIK BRANDENBORG GRANAU (Ejer, Granau IT)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:12

Jeg ser meget gerne at dette projekt gennemføres.
Det er super vigtigt for en række projekter og faglige netværk, som jeg er involveret i.
Vi vil gerne deltage aktivt i projektet, og jeg deltager også gerne i evt. advisory board eller lignende

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:58

Kære Henrik,
mange tak for din kommentar og støtte til forslaget. vi forventer at etablere en følgegruppe, som du vil blive inviteret til at sidde med i.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Tom Togsverd (Partner, Indesmatech. formand for RoboCluster)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 13:11

IoT-drevet forretningsudvikling er et både oplagt og spændende emne. Indesmatech har leveret mange LoRaWAN-løsninger til såvel virksomheder som til det offentlige, herunder til smart city projekter. Selv om der har været agiteret for IoT i mange år, er der fortsat behov for at få udviklet og demonstreret nye løsninger. Indesmatech bidrager gerne hertil, ligesom vi som privat videnvirksomhed generelt mener, at GTS-virksomhederne kan gøre mere for at inddrage private kolleger i arbejdet med resultatkontrakter.
Med venlig hilsen
Tom Togsverd

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 22:01

Kære Tom,
Mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Jeg er enig i din pointe om et højere niveau af indragelse af private virksomheder i Resultatkontrakten, hvilket vi vi l forsøge at efterkomme i denne kontrakt. Økosystemet og Nordic IoT Centre partnere forventer vi vil blive inddraget i advisory board og demonstrationscases samt andre aktiviteter.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Steen Petersen (CTO Syncsense, Syncsense)
Søndag d. 24/5-20 kl. 09:43

This is, in my optic, an increasingly relevant topic. Not far off are the days where it was only 'the few' that sat and worked with hardware and the interplay with software. But in today's ecosystem where off-the-shelf options are available to tinker with, 4G being available everywhere and 5G on the horizon and the growing communities of 'makers' that are lowering the bar to entry for creating projects in the IoT space, the bridge from 'tinkerer' to business is incredibly important.

==========

Dette er efter min mening et emne der er i stigende grad, relevant. Det er ikke længe siden, hvor det kun var 'de få', der sad og arbejdede med hardware og samspillet med software. Men i vores økosystem, hvor 'off-the-shelf' mulighederne er tilgængelige, 4G er overalt og med 5G på horisonten og de voksende samfund af 'makers', der gøre det mere tilgængligt at skabe projekter i IoT-området så er broen mellem 'skaber/opfinder/maker' til forretning utroligt vigtigt.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:54

Kære Steen,
Mange tak for din kommentar. jeg er meget enig i at disse teknologier hurtigt er blevet relevante for rigtigt mange virksomheder, hvilket gør det yderst aktuelt at gøre disse teknologier yderligere tilgængelige for virksomhederne så de hurtigt og relativt nemt kan komme igang med at arbejde med disse teknologier.
Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Lina Petrova (Senior Business Developer, Teknologiudvikling ApS)
Søndag d. 24/5-20 kl. 14:13

Hos Teknologiudvikling taler vi ofte med veletablerede danske SMV'er, som ønsker at udvikle deres forretning til at omfatte IoT. Der er dog en række udfordringer forbundet med innovationsprocessen, hvor virksomhederne typisk ikke har erfaring med software-aspektet. De står overfor omfattende udviklingsopgaver, hvor de på den ene side skal udvikle en helt ny type produkt og sideløbende også skal udvikle og implementere en ny forretningsmodel (SaaS, salg af data el.lign.) som enten erstatter eller kører sidenløbende med deres eksisterende forretning. Vi kender flere smv'er som i forbindelse med innovationsprojekter har trukket på FORCE's ekspertise på området. Etableringen og fastholdelse af ekspertise omkring IoT og den strategiske forretningsmæssige udvikling er centrale for vækstskabelsen i SMV'erne i Danmark.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 06:16

Kære Lina,

tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Det er bestemt udfordrende for virksomhederne når de innoverere på flere større parametre samtidigt . succesfuld implementering af IoT kræver at virksomhederne kan innovere på eksempelvis produkt, leverancemodel og forretningsmodel samtidigt. Dette er yderst udfordrende. I forslaget vil vi forsøge at udvikle værktøjer som kan understøtte denne proces.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Claus Andersen (CEO, Pieter Mourtisen Airtech)
Søndag d. 24/5-20 kl. 17:50

Jeg er generelt enig i de mange gode tilkendegivelser om at IOT er et emne som fortjener fortsat og større opmærksomhed. Som SMV er det afgørende at have videnspartnere som er helt fremme med ny og relevant viden om teknologi og som samtidig formår at omsætte denne viden til brugbare værktøjer og forløb for os. På den måde kan vi trods vores begrænsede intellektuelle resurser udvikle vore organisationer og værditilbud til kunderne. I vores virksomhed er vi pt særligt optagede af forebyggende vedligehold i relation til IOT og hvordan vi klogt kobler dette til vores forretningsmodel. Jeg hilser derfor dette initiativ velkomment.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 06:13

Kære Claus,

Tak for din kommentar op opbakning til forslaget. Din pointe om at have adgang til anvendelsesorienteret via videnpartnere er netop en del af kernen i forslaget. I forhold til forebyggende vedligeholdelse og dets kobling til forretningsmodeller, vil vi tage dette perspektiv med videre i udviklingen af forslaget.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Dorte Zacho Martinsen (CEO, BM Silo ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:25

Som bestyrelsesmedlem i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og formand for SMV:Boardet under SMV:Digital er HELE området omkring digitalisering, vidensdeling, bæredygtighed og innovation punkter som står øverst på min dagsorden. Ud over det driver jeg til daglig en SMV virksomhed, hvor jeg de sidste 11 år har haft fuld fokus på hvordan vi kan udarbejde en økonomisk forretningsudvikling ved at inddrage netop de områder som ligger under IoT. Det hele er kun lykkes ved fælles hjælp fra professionelle rådgivere via forskellige projekter i Erhvervsfremme systemet og GTS'erne, samt en unik interesse fra vores medarbejdere i konstant at have lyst til at efter- og videre uddanne sig indenfor de nye områder.
For langt de fleste SMV virksomheder er det svært at finde tid til at andet end den daglige drift, og derfor er det vigtig at der forsat bliver arbejdet målrettet på at hjælpe flere SMV'erne i gang med den digitale dagorden - få styr på begreberne som IoT og udbrede kendskabet til nye forretningsområder, innovation, uddannelse mv. således at vi styrker dansk erhverv i alle erhverv. Det skal være let og overskueligt at komme i gang, for har man først oplevet en lille digital succes så har man mod på flere og større projekter.
Personlig ved jeg at havde vi ikke valgt den vej for mange år siden, så havde det ikke været muligt at producere stålsiloer i Danmark - vi importer 90% af vores råvarer og eksportere 90% af vores omsætning tilbage til hele Verden igen - og selv om vi er kommet godt på vej så har det seneste projekt sammen med Force i Servitize sat fokus på endnu et spændende IoT område som rummer mange nye forretnings muligheder.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:47

Kære Dorte,
Mange tak for din kommentar og støtte til forslaget. Jeg er helt enig i at disse initiativer målrettet SMV'erne digitalisering er yderst vigtig. Det er samtidig vigtigt at det er nemt at komme igang og at vi som GTS evner at møde virksomhederne der hvor de er.

Vi vil meget gerne involvere Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og SMV Digital i den yderligere udformning af initiativet så vi sikre at det er alignet med andre initiativer.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Christian Broberg (CEO, Founder, Senti)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:30

Dette tiltag vil vi meget gerne støtte op omkring hos Senti og et bredere partnerskab om fælles løsninger og åbne standarder mener vi er vejen frem for at gøre Danmark til et førende land indenfor store dele af IoT værdikæden. Senti søger netop også partnere til at videreudbygge vores open source platform, så den fuldt ud understøtter danske og internationale standarder og mekanismer for IoT data mobilitet. Dette sikrer at data er nemme at flytte mellem platforme, og samtidigt muligheden for at undgå leverandør afhængighed til US Cloud leverandører.
Gennem partnerskaber understøtter vi målrettede IoT økosystemer og vertikaler for hele den danske branche indenfor miljøteknologi, energioptimering, bygningsmonitorering, og bygningsadministration.
Igangværende projekter og kundeopgaver arbejder p.t. med:
- Horisontal understøttelse for åbne og lukkede miljødata
- Digital Twin modeller for miljødata
- Context Brokering så data for en bestemt type sensor er ensartet i alle platforme
- Mekanismer for data mobilitet
- CO2 og Energi Benchmarking på tværs af vertikaler der skal skabe indsigt og transparens
- Vidensformidling af data på tværs af aktører
- Model for reference platform for distribuerede miljødata mhp national/international benchmarking
Vi ser disse projekter og tiltag som vigtige elementer i den samlede danske indsats for at anvende IoT til at understøtte hele den grønne omstilling og bæredygtige transformation.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:50

Kære Christian,
Tak for din kommentar og opbakning til forlaget. Vi vil meget gerne høre nærmere om hvordan i arbejde med åbne standarder og global scalability af systemer. Dertil kommer at de brancher og cases i arbejder med er yderst interessante. Vi vil meget gerne bruge jeres erfaring i forslaget og håber at i vil deltage i en følgegruppe for initiativet.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Carsten Beck (Fremtidsforsker, Instituttet for Fremtidsforskning)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:58

Instituttet for Fremtidsforskning støtter op om tankerne, som de er skitseret fra Force og Alexandra. De behov som bliver identificeret ser jeg som meget relevante for dansk erhvervsliv - og for så vidt uanset om det er SMVer, store virksomheder eller vinklet mod andre typer af organisationer. En af de tendenser som står tydeligere og tydeligere er behovet for at samarbejde om de muligheder som IoT og andre teknologier stiller til rådighed for erhvervslivet. Det føles som om vi stadig befinder os lidt på den del af hype-kurven, hvor teknologien og perspektiverne er løbet forud for virkeligheden. Derfor er behovet for konkret samarbejde og handlings-anvisninger. En af de udfordringer som jeg ofte støder på er at fremtidens teknologiske "kvantespring" bliver udsat fordi der er travlt på den korte bane. Det gælder ny teknologi og det gælder andre typer af forandringer som på radikal vis kan ændre markeds-vilkårene for virksomhederne. For en årrække siden lavede vi på Instituttet for Fremtidsforskning en scenarie analyse af bæredygtig forretnings-udvikling. Og den for så vidt på samme tid uendeligt jordstrygende og samtidig uendeligt vanskelige løsning var "Begynd at samarbejde omkring fremtidens løsninger". Hvis potentialet i den nye teknologi skal indfries så kræver det samarbejde mellem alle former for aktører.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 22:04

Kære Carsten,

tak for din kommentar og opbakningen fra Institut for fremtidsforskning. jeg er enig i din betragtning om stadiet på "hype" kurven, men tror også at vi er lige ved at være der, hvor vi kan se en bred adoption af disse teknologier. Det kræver som du siger ofte samarbejde, hvilket også er omdrejningspunktet i dette initiativ.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Peter Gorm Larsen (Professor, Aarhus University)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:09

Jeg synes også at dette lyder som et meget interessant forskningsområde. Set fra min side vil det være perfekt at linke dette sammen med digital twin området og den beskrivelse der er der indenfor virtuel tests.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:41

Kære Peter,
tak for din kommentar. Digitale tvillinger er bestemt et interessant område som læner sig op af dette. Vi arbejder også med initiativer omkring digitale tvillinger og fremtidens test i følgende forslag som du meget gerne må give en kommentar.

http://bedreinnovation.dk/fremtidens-hybride-testbed

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Teit Poulsen (Direktør, Altoo Aps)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:46

IoT er gået fra at være et koncept for differentieret løsninger til at være en fundamental del af informations samfundets måde at opsamle, videre distribuere og analysere data på en intelligent effektiv og værdiskabende måde. Så Økosystem tanken og focus er ekstremt relevant. Danske SMV'ere har store muligheder for at udvikle IP som kan indgå som en del af en væsentligt større sammenhæng. En sensor kan for eksempel anvendes på tværs af mange brancher og applikationer, med genbrug af det fysiske interface, men i helt forskellige værdiskabelses kæder.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:39

Kære Teit,
tak for din kommentar og støtte til initiativet. Økosystem tankegangen har udviklet sig en del de seneste år og vi tror at dette kan forløse potentiale for danske virksomheder, hvis vi formår at samarbejde og forstå det økosystem vi indgår i. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde.
Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Erland Grønnegaard (Vice President, Head of R&D Decanters, Alfa Laval Copenhagen)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:49

With an installed base of more than 25000 decanters, we in Alfa Laval see obvious business opportunities, when we connect as many of these as possible. Then we can support our customers within a lot of areas starting with simple surveillance and information about running conditions followed by more and more advanced services in the coming years like predictive maintenance, self-optimization, self-diagnosing, etc. We are also working dedicated to create a digital twin for our decanters and we are working with many other projects within the IoT area. Therefore we fully support this initiative.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:37

Dear Erland,
Thank you for your comment, interesting insights and support for this initiative. We would like to discuss with you how you handle global scalability from a technical standpoint and what challenges you see. could you elaborate a bit on that?

Best regards,
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Avnit Singh (CEO, TechBBQ)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:30

Vi støtter selvfølgelig op om initiativet. TechBBQ er en af Danmarks største startup organisationer og laver et stort event en gang om året med 5000-8000 deltagere.
Det er vigtigt at der kommer mere fokus IOT, sammenlignet med andre lande i norden, gør vi i Danmark for lidt på området.
For startups er det vigtigt at kunne få den nødvendige viden om IOT, så man kan få de rigtige godkendelser til sit produkt.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:48

Kære Avnit,

tak for din kommentar op opbakning til initiativet. jeg er meget enig i din pointe om at Danmark gør for lidt - det skal vi lave om på. I forhold til godkendelse af produkter er dette et meget vigtigt punkt for startups og andre virksomheder, især når det kommer til at nå ud på de globale markeder.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Søren Steen Rasmussen (Partner, LNP Corporate Finance)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:50

Med stigende automatisering i hjemmet og på arbejdspladserne er IOT teknologierne et oplagt område at forstå bedre og dermed være med til at finde løsninger, der kommer borgerne og industrien til gavn. Det er et område, hvor Danmark har en oplagt mulighed for at gøre sig gældende og måske endda være med til at sætte et større grønt aftryk. Det er også et vigtigt område at tilsikre datasikkerhed på.

Vi hilser forslaget velkomment og ser det som en mulighed for at dansk industri kan bygge en styrke position og være med til at påvirke udviklingen i det fremadrettede.

Søren Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:29

Kære Søren,

Tak for din støtte til dette forslag. Det er vigtigt for os i FORCE, at også teknologiinvestorerne kan se hensigten med forslaget.

Bh Søren

Jim Koldborg (Økonomi og IT-chef, PASCHAL-Danmark A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:35

I den evigt stigende kamp for at optimere vores omkostninger, reducere CO2-aftrykket og få mere værdi for et mindre ressourceforbrug, er IoT vejen frem.
Der er uanede optimeringsgevinster at hente ved inddragelse af flere og mere korrekte tidstro måledata i vores forretningsprocesser.
Vi har selv udviklet et system til tidstro måling af støbetryk i beton – mens betonen pumpes i forskallingsformene ude på virkelighedens byggepladser!
Udvikling og validering af selve støbetrykket, var den ”nemme” del – det svære har været som SMV at identificere stabile, langtrækkende, minimalt energiforbrugende IoT-devices som kan sende de datasæt som vi har brugt for, og valg af netværk til transport af datapakker fra vores IoT-devices og frem til en alsidig web-portal hvor vi og slutbrugerne kan visualisere, behandle data, modtage LIVE-advarsler ved for høje støbetryk m.m. samt en GPDR-compliant brugerstyring.
Jeg har flere gange løbet panden mod en mur, da vi er pionerer i vores niche af byggebranchen og søger at udvikle devices til optimering af et relativt lille udlejningsmarked for forskallingsforme, bro-understøtning m.m.
Potentialet er stort – både for os, entreprenørerne og samfundet qva. nye muligheder for reduktion af betonens støbe- og hærdetider samt anvendelse af nye støbemetoder / betontyper.

Vi er visionær en SMV-virksomhed, på forkant med vores mere traditionsbundne byggebranche, og derfor er det svært at løfte tunge udviklingsomkostninger til IoT-devices, Web-portaler m.m. for relativt få antal devices.
Opstartsomkostningerne for de første devices er ganske enkelt for store for nuværende! Mange gode idéer går tabt, da vejen fra at se en ny ”genial” måling med stort gevinstpotentiale, og hele vejen frem til at gøre det operativt samt brugervenligt er meget lang og dyr!
Det vil få en meget stor hjælp og accelerere IoT-udbredelsen i Danmark, hvis der kan etableres et IoT-videnscenter for SMV-ere, så vi hurtigt kan adgang til viden om valg af teknologi, devices, portaler etc. så vi billigt kan sende services på markedet/produktion og få erfaringer fra slut-brugerne.
Dette projekt vil være en stor hjælp for os og andre SMV’ere!
Vi tilbyder gerne vores samarbejde i forbindelse med pilot-cases.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:52

Kære Jim,

mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget. jeg er meget enig i at potentialet for disse løsninger er stort. Det er, som du skriver udfordrende og tungt at udvikle IoT løsninger og vi skal arbejde med, hvordan man gør vejen fra ide til løsning bedre og hurtigere. Særligt i forhold til etablering af et videncenter for SMV'er bør vi som en del af initiativet se hvordan vi bedst etablere dette.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Esben Skov Laursen (Lektor, Ph.d., UCN)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:12

Hej Martin
Et meget spændende og relevant projekt som vi ser frem til at følge.
På UCN, Teknologi og Business har vi startet et forskningsprojekt netop inden for IoT med fokus på potentialet i (mekanisk forankret) SMV’er. Disse virksomheder er ofte kendetegnet ved at være meget usikre på hvordan de skal gribe digitaliseringen af deres produkter an, samtidig med at de har meget begrænset ressourcer.
Målet med projektet er derfor i samarbejde med lokale virksomheder at udvikle en række demonstratorer, som kan virke som inspirationscases for virksomhederne og samtidig indgå i den fremtidige undervisning af vores studerende, samt danne grundlag for udvikling af egentlige modeller, metoder og værktøjer. I arbejdet med udviklingen af demonstratorerne har vi ikke blot fokus på at løsningerne er tekniske mulige, men også at de er værdiskabende og økonomisk bæredygtige, for brugerne såvel som virksomhederne.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:55

Kære Esben,

Mange tak for din kommentar og opbakning til initiativet. Det lyder som et yderst spændende projekt i har under udførelse. Det er vigtigt med initiativer, som kan inspirerer SMV'er både i forhold til teknologi og forretning. Lad os tage en drøftelse af mulighederne for at samarbejde.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Erik Møller (Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:17

I MARCOD, som er en maritim klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse læst programudformningerne for en række af foreslåede indsatser fra FORCE.
Set fra de maritime SMV´ere og en række større medlemmer i de maritime netværk, vi faciliterer, så er der mange gode perspektiver af relevans for deres vækst og udvikling i op mod 10 af programforslagene fra FORCE. Det gælder både for direkte søfartsvirksomheder, udstyrsleverandører, serviceleverandører, shipping og logistik, kompetenceleverandører som maritime skoler og kursuscentre mv. Mange relevante perspektiver er nævnt i programmerne, men der findes flere endnu, som kan tages med i den endelige gennemførelse, synes vi.
Lidt summarisk vil vi fremhæve følgende som maritime brancheinteresser i programmerne.

• Der er særlige udfordringer omkring digitalisering og connectivity, IoT og datadrevet forretningsudvikling for søfart og dets leverandør og servicevirksomheder samt i relation til myndigheder og regelsæt. Men det er høst relevant for en stor branche at videreudvikle de mange ting, der er på vej.
• Emissioner, nye brændstoffer og energiformer, produktlevetid og cirkulære initiativer og grøn omstilling generelt er også hårdt tiltrængt som indsatsområde for at kunne opnå de opstillede mål.
• Sensorsystemer, -teknologier og kloge testmetoder og systemer er vitale for den kommende udvikling i den maritime branche. Fail fast metoder er ikke populære i det maritime, det skal være gennemprøvede løsninger, der lanceres.
• Viden og kompetencemæssige behov til spredning i branchen – og i uddannelserne - parallelt med den teknologiske og systemmæssige udvikling. Risikovurdering og sikkerhed kan også nævnes.

MARCOD/Erik Møller, Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:00

Kære Esben,
mange tak for din kommentar og opbakning til initiativet. Jeg er enig at det maritime har særlige udfordringer når det kommer til digitalisering men samtidigt også et stort uudnyttet potentiale.

Det maritime erhverv er super interessant fordi det rummer mange grundlæggende udfordringer når det kommer til digitalisering herunder: global scalability, connectivity, krav til sikkerhed, cybersikkerhed og rodbusthed. jeg vil tage dit input med i den videre udvikling af initiativet .

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Morten Thyme Falck (Specialkonsulent, Københavns Kommune)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:30

Hej Force,

Der er allerede skrevet rigtig mange gode input hvor flere også har fokus på det socio-materielle perspektiv og det socio-tekniske ændringsperspektiv ift. IT-forandringsledelse og IT transformationer som IoT, efter min mening, falder ind under. Med 2 1/2 års driftserfaring med et storskala IoT projekt med 1.000 fyldemeldere (sensorer) i Københavns Kommune vil jeg pege på følgende ift. overskriften 'integreres i eksisterende workflows og processer' - udover alt det tekniske der skal fungere og være tænkt over.

Digitalisering/automatisering/dataficering kræver analyse ned til den mindste del af en arbejdsproces = nyt kendskab til en opgave. Man må heller ikke tro at man kan skille arbejdspraksis, arbejdsorganisering og databehandling ad. Her tilbyder organisationsteori et analytisk blik på arbejde og organiseringen af arbejde der viser, at det hænger uløseligt sammen. En sammenfiltring der kræver ét samlet dedikeret arbejdsfællesskab hvor man 360 grader rundt afdækker og analyserer opgaverne i bund. Her giver et analytisk blik på begge perspektiver (både det sociale og det materielle) en større og bredere indsigt til at kunne handle vidende. Det handler kort sagt om, ikke at overse spændvidden af IT-forandringen, hverken menneskeligt eller teknisk.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:02

Kære Morten,
Tak for din kommentar og opkakning til forslaget. Jeg er helt enig i din pointe omkring hvordan IoT integreres i eksisterende workflows er yderst vigtig. Jeg vil meget gerne i dialog med dig omkring den videre udvikling af forslaget for at sikre at vi får de rette elementer ind i initiativet omkring implementering af IoT i kommuner.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Morten Thyme Falck (Specialkonsulent, Københavns Kommune)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:02

Kære Martin,

Du er velkommen. Jeg skal tænke over hvem der ellers i Kommunen / Teknik- og Miljøforvaltningen kan være relevante afhængig af dine opfølgende spørgsmål.
Kontaktinfo ndf.

Alt godt
Morten Thyme Falck
Specialkonsulent
Driftsviden
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Islands Brygge 37, 1. sal, By, 1. sal - 1123
2300 København S
Mobil 6037 9341
E-mail thymer@kk.dk

Jesper Keis Hansen (Forretningsudvikler - Technology Transfer Office, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:03

Som gæst i Wireless klubben vil jeg gerne takke for nogle gode netværksmøder og muligheder for at møde ejere af praktiske problemstillinger. Aarhus Universitet vil gerne samarbejde med henblik på at løse de problemstillinger, hvor specielt kompetencer fra Institut for Ingeniørvidenskab kan bringes spil. Instituttet er i en vækstproces og i gang med at rekruttere >200 nye (hovedsagligt) internationale forskere. En del af deres forskning falder indenfor "IoT og digitalisering af virksomheder og samfund". Disse forskere flytter til Aarhus og går selvfølgelig i gang med at lære dansk, men det tager tid og deres arbejdssprog er engelsk i starten.

Jeg har deltaget på flere af FORCE's workshops/klubmøder og rejst min anmodning gentagne gange om at ændre sproget fra dansk til engelsk - det være sig det der bliver præsenteret samt den efterfølgende dialog for at både disse forskere og alle jer andre deltagere kan få gavn af den viden de mennesker har.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:05

Kære Jesper,
tak for din kommentar, opbakning og ikk emindst deltagelse i IoT og Wireless klubben,.

Lad os tage en videre dialog om samarbejde med AU.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:05

Developing a Nordic and Danish competence within the area of Digitization is essential to help the many manufacturing Danish SME's transition to advanced manufacturing. Having a cross-sectorial hub will be essential in ensuring SME's have access to both expertise and facilities .This is essential, as having these capabilities in-house is simply not feasible for many SME's. Increasing the scope and capacity of digital capabilities as proposed, will enable even more Danish companies - especially SME's to develop competitive digital products and services across all sectors.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:26

Dear Nigel,

Thank you for your comment and support for this proposal. I could not agree more that we need a cross-sectorial knowledge and application hub for these technologies to support implementation in Danish SMEs

we look forward to the future collaboration with MADE

Best regards.
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Angela Leth (Business Development Manager, Pressalit)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:43

Relevant projekt som jeg ser frem til at følge, da vi selv kigger ind i IoT-drevet forretningsdesign.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:27

Kære Angela,
Mange tak for din opbakning til indsatsen.
Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Jakob Bjerre (CEO, Develco A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:19

Fra Develco kan vi kun støtte, at der til stadighed er fokus på IoT og hvorledes man kan udvikle nye forretningsområder ved implementering af IoT i sine produkter og services. Som dansk udviklingshus er det også vigtigt for os, at der til stadighed bliver informeret fra flere sider om, at IoT ikke kun er software, men også integration af elektronik i apparater og maskiner. Develco er typisk blot et enkelt led i økosystemet af samarbejdspartnere der bidrager til en samlet IoT løsning. Men et projekt som dette kan være med til at inspirere flere til at samarbejde på tværs af brancher og kompetencer i det danske landskab af aktører indenfor IoT. Således at der kan blive skabt unikke løsninger indenfor både hardware og software.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:29

Kære Jakob,
tak for din kommentar og Develcos støtte til initiativet. Jeg her helt enig i din pointe om at et samlet økosystem vil være stærkt og vil kunne bidrage til at danske virksomheder udvikler og implementerer nye IoT løsninger teknisk og forretningsmæssigt succesfuldt.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Per Reinholdt (Sekretariatsleder, Dansk Center for Lys)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:34

Dansk Center for Lys varetager interesser for danske aktører med specielle kompetencer og interesser indenfor belysning. Det er efter vores opfattelse essentielt, at vi i Danmark har adgang til eksperter indenfor IoT. Det er afgørende, at vi forstår, hvordan belysning kan integreres med andre sektorer og ekspertdomæner. Vi oplever, at mange i industrien og den kommunale sektor er meget interesserede i IoT; men man kan mangle konkret sparring om hvilke tekniske krav, der skal stilles til løsningen, og hvordan den integreres i og med de opgaver, muligheder og udfordringer, som virksomheden eller kommunen har. Man kan også mangle konkret viden om, hvem man kan benytte som leverandører på IoT. Det ser vi, at dette forslag vil bidrage positivt til, og vi støtter derfor meget gerne op om samme.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:37

Kære Per,

Mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget fra Dansk Center for Lys. Som mange analyser har vist og som der også er kommet til udtryk i andre kommentarer her på siden, ser virksomhederne og den offentlige sektor ofte følgende udfordringer omkring udvikling og implementering af IoT:
- viden om tekniske krav
-integrations i eksisterende worksflows
- adgang til de rette partnere

vi håber at dette forlslag kan bidrage til at virksomheder og andre aktører kan overkomme disse udfordringer

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Thomas Birk Jensen (Business Development Manager Nordic - IoT, Arrow)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:49

Vi møder mange virksomheder som har svært ved at navigere i alle de muligheder som findes, og derfor søger de rådgivning og support til at lægge sig fast på hvad og hvordan de skal løse deres udfordringer og udvikle deres forretning. De ved dog at implementerer de det ikke på et eller andet plan, bliver de stærkt udfordret i nær fremtid, for udviklingen går meget stærkt.
Det samme gør sig gældende for offetnlige instanser. Det er også vigtigt at de følger med tiden, og optimerer måden at de drives på.
Vi ser det derfor vigtigt at mange forskellige virksomheder og instanser vidensdeler erfaringer for at hjælpe Danmark til at være førende indenfor dette felt.
Vores lokale Ingeniørteam støtter op om dette initiativ og bidrager gerne med den viden og erfaring vi har gennem vores ledende Globale leverandører og partnere.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:43

Kære Thomas ,
Tak for din kommentar og opbakning til initiativet. Vi er også af den optfattelse at virksomheder og den offentlige sektor nu har fået øjnene op for mulighederne i at implementere IoT og digitale forretningsmodeller. tvivlen er nu mere omkring, hvad man skal gøre herunder:
- hvilke teknologier man skal vælge
- hvordan skal forretningsmodellen se ud
.- hvilke leverandører skal man vælge.

vi håber at initiativet kan bidrage til at løse dette for flere. Vi vil meget gerne i yderligere dialog med Arrow som led i initiativet. vi håber at Arrow vil deltage i følgegruppen for indsatsen.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

teknologivalg

Morten Lund (Sektionsleder, Forsker, Aalborg Universitet / Økonomi)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:52

Fantastisk indsats, som vi gerne vil støtte og bidrage til.
Efter mange års forskning og arbejde med forretningsdesign, er det åbenlyst for os at teknologi har været centralt for vækst og forretningssucceser, men vi har også set at forretningsmodeller og forretningsdesign er centralt i at understøtte det.
Indsats er derfor yderst relevant, fordi det netop handler om at styrke rummet mellem disse ting. Vi er i færd med at etablere Business School, Aalborg University, hvor det er centralt for os samle det fantastiske netværk af virksomheder der er omkring, også her ser vi at indsatsen være relevant, for både os vores netværk af erhvervsvirksomheder.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:02

Kære Morten,
Tak for din kommentar og opbakning til forslaget.
Det er en meget spændende problemstilling du beskriver med vigtigheden af forretningsdesign for teknologiudvikling og omvendt. Vi vil meget gerne samarbejde med Business School, Aalborg Universitet omkring dette. Dette kunne være omkring udvikling af værktøjer som bidrager til at samtænke teknologi og forretningsdesign.

Det der er vigtigste for FORCE Technology er at vi udvikler faglige netværk, værktøjer , demonstratorer osv. med fokus på at få flere danske virksomheder til at være succesfulde i markedet med nye digitale løsninger.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Paul Martin Schwartz (Forretningschef, IoT, Cibicom A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:33

Cibicom er, som national operatør af samfundskritisk kommunikations- og broadcast netværk, initiativtager til etableringen og driften af et landsdækkende trådløst netværk til kommunikation med IoT sensorer og aktuatorer. Vi har baseret vores IoT netværksinfrastruktur på den åbne, fleksible og globale IoT standard "LoRaWAN". Derved stiller Cibicom et offentligt tilgængeligt netværk til rådighed for såvel private som offentlige virksomheder, for derved at lette processen at komme igang med innovation, bæredygtighed og digitalisering vha. IoT.
En vigtig del af IoT økosystemet er Cibicom er en aktiv deltager i Nordic IoT Centre samarbejdet og vi synes det nærværende initiativ er spændende og vi bakker derfor 100% op om det nærværende initiativ fra Force Technologies og Alexandra Instituttet.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:07

Kære Paul,

Mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Vi er meget glade for at have Cibicom med i Nordic IoT Centre. Vi håber at dette initiativ kan booste økosystemet yderligere og sikre at endnu flere virksomheder får udviklet nye IoT basserede forretninger. Dertil kommer at vi håber på at kunne bygge bro imellem offentlige aktører heunder særligt kommuner og virksomheder omkring udvilking og implementering af IoT basserede løsninger.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE technology

Prevas A/S (Adm. Dir., Prevas A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:03

Godt initiativ. Som skandinavisk udviklingshus igennem mere end 35 år indenfor produktudvikling (hardware, software , mekanik og QA) er vi en væsentlig del af IoT-økosystemet og ser dette projekt som en vigtig del i forbindelse med udbredelsen af kendskabet til mulighederne ved Iot drevet forretningsudvikling.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:09

Kære Prevas,,

mange tak for Jeres kommentar og støtte til forslaget. Vi håber at i fremadrettet vil være med til at være retningsgivenede for Nordic IoT Centre og dette initiativ, skulle det opnå finansiering.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Niels Martin Jorgensen (Direktør, EKTOS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:24

I EKTOS arbejder vi dagligt med bl.a. direkte og praktisk implementering af IoT-funktionalitet i industriel apparatteknik. Vi udvikler kundespecifikke løsninger og vores test- og certificeringsdivision hjælper med at få godkendt løsningerne verden over, f.eks. EU, USA, Canada, Sydkorea og Japan.
EKTOS-gruppen støtter dette initiativ og den kommende indsats, som er nyttig og nødvendig for dansk industri.

Jeg har følgende kommentarer til Martin Krogstrup Nielsens punkter i beskrivelsen:

MKN: IoT skal integreres i eksisterende workflows og processer
Kommentar: Ja, og det er det allerede i de sammenhænge, hvor IoT allerede nu er et naturligt element.

MKN: IoT skal være anvendeligt og driftsikkert der hvor der er behov – både virtuelt og fysisk
Kommentar: Ja, og for at undgå overimplementering er det her vigtigt at have IoT-udvikling er drevet af et nødvendighed og ikke at teknologirammer

MKN: IoT skal danne nye muligheder for forretningsdesign
Kommentar: Ja, der er absolut nogle spændende forretningsmuligheder, som er langt mere vidtrækkende end teknologierne selv

MKN: IoT skal naturligt indgå i strategiske tilgange
Kommentar: det afhænger rigtigt meget af udviklingen af forretningsmuligheder for produkter og serviceydelser, som anvender IoT-baserede løsninger

MKN: IoT skal være bæredygtigt implementeret og understøtte den grønne omstilling veldokumenteret
Kommentar: IoT er ikke et produkt i sig selv - det er en funktionsimplementering på lige fod med al anden funktionalitet i elektroniske apparater og skal vel derfor implementeres i samme bæredygtighedsgrad som al anden elektronik.

MKN: IoT skal være troværdigt og interoperabelt
Kommentar: det er vigtigt med politisk forståelse, forbruger-/borgerforståelse, datasikkerhed.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:12

Kære NIels Martin,
Mange tak for din kommentar, opbakning til forslaget og store involvering i Nordic IoT Centre.

jeg er meget enig i alle dine konkrete kommentarer. jeg vil tage dem med i den videre udvikling af forslaget.

vi ser frem til det fremtidige samarbejde.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Martin Nielsen Nørskov (Head of IoT, SaaS & Business Development, make:net a/s)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:44

Kære Martin,

Jeg er meget enig i vigtigheden i at få sat yderligere skub i den datadrevne innovation, da der ligger et stort uforløst potentiale med at indsamle de relevante data, der efterfølgende kan konverteres til en øget værdiskabelse.

Teknologien til indsamlingen af data via IoT sensorer er allerede tilgængelig i dag og der eksisterer ligeledes nogle interessante use cases, men der er behov for endnu flere…. Fordi hos mange af de virksomheder (Private, såvel som Offentlige) som vi er i dialog med, oplever vi ofte, at de har svært ved at konvertere deres indsamlede data til at skabe nye forretningsmodeller.

Så der er efter vores vurdering, et stort behov for projekter som dette, så her hos make:net a/s støtter vi med stor selvfølgelighed op omkring dette initiativ. Ligesom vi naturligvis gerne vil stille vores IoT Service platform og vores kompetence til rådighed for projektet.

Dbh
Martin

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:18

Kære Martin,

Tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Jeg er helt enig i at der er behov for flere usecases. dertil kommer at jeg er enig i at der kan være en kløft imellem at kunne opsamle data og kunne udnytte denne forretningsmæssigt.

Mange tak for tilbuddet omkring deltagelse i initiativet. Det hilser vi meget velkomment. Jeg vender tilbage når vi er kommet længere i processen.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Ulrik Kragh (Direktør, UdviklingVejen)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:04

UdviklingVejen samler mere end 465 virksomheder fra Trekantområdet, samt det Syd og Sønderjyske.
Vi oplever hos vores medlemmer, at yderligere praksisnær viden om anvendelse af IoT vil skabe konkurrenceevne for Danmark.
SMV virksomhederne forstår godt begreberne og perspektiverne i IoT i forretningsmodeller, som kilde til kundeindsigt, som data for værdiskabelse hos slutkunderne, samt opsamling af realtidsviden om processer og produktion. Der er dog behov for konkret hjælp til at at flytte virksomhederne fra at forstå begreberne, og over til konkret at skabe vision, strategi og
implementering af IoT i alle led i virksomhedernes værdi- og forsyningskæde.
Derfor giver dette projekt god mening for styrkelsen af konkurrenceevnen hos danske SMVer.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:29

Kære Ulrik,

mange tak for din kommentar og opbakningen fra Udvikling Vejen. Jeg er meget enig i din betragning og den udfordring du skitserer. det virker til at der er en markedsfejl som gør at broen imellem potentiale/ide og implementering ikke er tilstrækkelig holbar eller bred.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Kristian Baasch Thomsen (Standardization Manager, Kamstrup A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:08

Danmark og EU står overfor at skal indfri ret ambitiøse klimamål og der er fokus på, at Grøn vækst og en cirkulær økonomi skal bære EU ud af den pludseligt opståede økonomiske krise vi er havnet i. Digitalisering udpeges til at være en af de vigtige værktøjer til at komme i mål med Green Deal. Forudsigelse: Der vil blive målt mere og behovet for data vil kun stige - Data, som skal flyttes fra sensorer og målere til Head-End systemer. Det vil i overvejende grad ske Trådløst, hvis vi skal kunne måle alle de steder, som er nødvendige for at give et digitalt billede af de fysiske forhold. Behovet for viden om og indsigt i IoT teknologiers muligheder - og begrænsninger - er meget aktuelt.
Hos Kamstrup udvikler og producerer vi batteridrevne, trådløse produkter, som har krav til levetider på op til 20 år. Da de ikke oplades i levetiden, er det meget vigtigt at vide, hvad værdien af data er, hvilken dataopløsning (datamængde) er nødvendig, hvilken dataaktualitet (transmissionshyppighed) skal der til og hvilken sikkerhed for at data kommer frem er påkrævet for at løse opgaven pålideligt og sikkert. Det kræver indblik i kundernes verden og indsigt i den "Use Case", som skal løses af systemet. Det, at have forståelse for de "eksisterende workflows og processer", som skal løses lettere, billigere og smartere, f.eks. med IoT, er uhyre vigtigt. Det er tillige vigtigt at forudsige de fremtidige behov, så disse tænkes ind i platformsarkitektur og systemdesign (for senere implementering når aktuelt). Det er vigtigt, dels for at bruge ressourcerne så klogt som muligt, men også for at bruge spektrum og Duty-Cycle så værdifuld som muligt. Det smitter af på Total Cost of Ownership og ikke mindst på den cirkulære økonomi.
Jeg kan kun hylde at dette forslag løfter IoT op fra at være teknologier til i større grad at fokusere på værdiskabelsen (forretningsmæssige, miljømæssige, sikkerhedsmæssige...) ved at anvende IoT og trådløs forbundne enheder. Teknologi giver mening når det giver værdi.
Jeg håber meget, at dette forslag får opbakning og at vi kan få en debat og erfaringsdeling i Wireless Klubben.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:35

Kære Kristian,

Mange tak for din kommentar og Kamstrups opbakning til initiativet.

Jeg er helt enig i at digitalisering og data er nogle af de vigtigste drivere til grøn omstilling. Jeg er glad for at Kamstrup støtter op omkring indsatsen og fokuset på værdiskabelse. vi håber at dette kan bidrage til at få flere iot drevne forretningssucceser i markedet.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Bjarne Nielsen (IoT Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:58

Hvis vi skal skabe synlig værdi med IoT skal vi evne at få hele værdikæden til at fungere optimalt fra uddannelse, analyse, design, komponenter, IoT enheder/devices, infrastruktur, data opsamling/organisering, præsentation (BI), Machine Learning og slutlig nogle resultater vi kan træffe solide beslutninger ud fra. Vi er hver især "eksperter" indenfor vores eget område, men kravene fra virksomhederne nu og ikke mindst i fremtiden rækker ud over enkeltstående smalsporet løsninger - der vil være et større krav til samarbejde på tværs i alle led. Vi skal evne at sætte alle vores individuelle færdigheder og viden i spil for at levere de værdiskabende løsninger, som kan skabe effektivisering, konkurrenceevne og ikke mindst vækst. Derfor støtter vi op om dette initiativ.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:38

Kære Bjarne,
Tak for din kommentar og opbakning fra IoT Denmark til forslaget.

Din betragning omkring værdikæde er jeg helt enig i. Jeg fornemmer også på tidligere kommentarer at samarbejde er yderst vigtigt for at virksomheder og offentlige institutioner i Danmark kan lykkes med implementering af IoT som er værdiskabende.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE TEchnology

Kasper Andersen (Product & Software Manager, Eltronic A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:13

Jeg har desværre ikke læst alle kommentarerne, men vil gerne give input fra vores side.

Hos Eltronic arbejder vi dagligt med industri 4.0. Vi leverer blandt andet en digitaliseringsløsning (DIAP) til den generelle industri, som hjælper med optimering af deres produktion, anlæg, overvågning af energiforbrug og lignende. Vi leverer hele løsningen fra hardware til dataopsamling, visualisering og hjælp til optimering herefter. Vi gør utrolig meget i at få gennemgået alle steps med kunderne - lige fra det tekniske før installation til hele workflowet og forbedringer. Baseret på vores erfaring så er det utrolig vigtigt, at løsningerne bliver integreret i de allerede eksisterende workflows og processer, som derved skaber en endnu større værdi.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:02

Kære Kasper,

Mange tak for din kommentar. Jeg er meget enig i det du beskriver omkring vigtigheden af at kenne og implementere i de eksisterende workflows. Vi håber at i vil dele jeres viden som jeres bidrage til initiativet.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE technology