Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter (JVU)

Thorkild Qvist Frandsen
Seniorkonsulent

Målet med Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter (JVU) er at udvikle en IT-infrastruktur til vurdering af nye innovative teknologiprodukter med det formål at øge produktiviteten og at reducere landbrugsproduktionens miljøpåvirkning. På den måde skabes vækst i både leverandørindustrien samt i selve landbrugsproduktionen. Systemet opbygges i moduler og har i første omgang fokus på at opbygge viden om klima- og miljøpåvirkninger af to af de vigtigste og potentielt miljøforurenende primærproduktionsområder i Danmark, dvs. husdyrproduktion og væksthusdyrkning.
Målgruppen er miljøteknologiske virksomheder, teknologileverandører, rådgivere, myndigheder samt primærproducenter.

Budget:
2016: 2.400.000 kr.
2017: 2.400.000 kr.
2018: 2.400.000 kr.
Baseret på aktivitetsforslag:
Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...