Klimatilpasningslaboratoriet

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø

Teknologisk Institut vil opbygge et nationalt klimatilpasningslaboratorium. Formålet er at tilbyde udvikling og test af nye innovative produkter og at blive en nordisk HUB for test og dokumentation af klimatilpasningsløsninger.

Det er ikke længere til diskussion, om danske byer og landområder skal klimatilpasses, men mere hvordan og med hvilke løsninger. Vi er de seneste år blevet klogere på udfordringernes omfang. Samtidig er vi blevet mere vidende om hvilke løsninger, der virker godt i en dansk kontekst.

Vandet er den primære klimaudfordring i Danmark, og det er ikke kun skybrud, der giver problemer. Klimaændringerne betyder, at vandet kommer fra flere sider (nedbør, havvandsstigninger, vandløb og grundvand). Derfor er det vigtigt at forstå det samlede vandkredsløb. Hvis man ikke udvikler robuste løsninger, hvor alle parametre kommer i betragtning, kan man risikere at skabe nye problemer ved at løse andre.

Det internationale marked for klimatilpasning er i kraftig stigning. Fx har Nature i 2016 vurderet, at investeringerne i klimatilpasning på verdensplan i 2014 og 2015 var på ca. $316 mia. Teknologisk Institut vil derfor opbygge et nationalt klimatilpasningslaboratorium ved udbygning af de eksisterede laboratoriefaciliteter på Teknologisk Institut i Taastrup. Formålet er at tilbyde udvikling og test af klimatilpasningsløsninger baseret på at omsætte gode praktiske resultater til nye produkter, fx i forhold til nye digitale klimatilpasningsløsninger.

Nøgleord

121 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Morten Frihagen (Adm. direktør, Dansk Håndværk)
Tirsdag d. 17/4-18 kl. 14:11

Der er behov for et særligt fokus på de klimaforandringer som vi oplever i disse år og som påvirker mange by- og landområder i Danmark. Dansk Håndværk bakker derfor op om Klimatilpasningslaboratoriet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 10:07

Kære Morten Frihagen
På Teknologisk Institut er vi helt enige med dig i, at der er et behov for et særligt fokus på klimaforandringer – både i forhold til skybrud, stormflod, vandløb og grundvand. Vi ser frem til et godt samarbejde om aktiviteterne med Dansk Håndværk.
Venlig hilsen
David Tveit

Lars Schrøder (CEO, Aarhus Vand A/S)
Tirsdag d. 17/4-18 kl. 14:56

Det er et godt initiativ. Der er stort behov for test og opsamling af data fra de mange forskellige løsninger der etableres i disse år. De fleste løsninger er endnu på pilot basis og der vil uden tvivl komme flere. Klimatilpasningslaboratoriet kan være en vigtig partner og give den nødvendige beslutningsstøtte.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 10:08

Kære Lars Schrøder
Tak for din kommentar om Klimatilpasningslaboratoriet. Vi ser frem til at samarbejde med Aarhus Vand omkring de mange spændende pilotprojekter inden for klimatilpasning, som finder sted i Aarhus i disse år, og forventer at aktiviteterne vil bidrage til at give den nødvendige dokumentation og beslutningsstøtte.
Venlig hilsen
David Tveit

Michael Kristensen (COO, CCC Climate Change Consulting )
Tirsdag d. 17/4-18 kl. 16:20

Fremragende projekt , der er behov for bred vidensdeling og fuld transparens i klimatilpasnings arbejdet. behovet for indsamling af test og ikke mindst evaluerings data er enormt, Desværre mangler der midler til specielt til evaluering af allerede etablerede klimatilpasnings adoptioner. CCC ser dette som værende et meget vigtigt indsatsområde.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 10:45

Kære Michael Kristensen
Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Det er målet, at aktiviteterne omkring mobilt testlaboratorium skal bidrage til at forbedre evalueringerne af allerede etablerede klimatilpasningsprojekter i Danmark.
Venlig hilsen
David Tveit

Anders Bang Olsen (Adm. direktør, Bang & Beenfeldt A/S)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 12:44

Bang & Beenfeldt A/S har et godt samarbejde med Klimatilpasningslaboratoriet og ser også et stort behov for at der i fremtiden kan testes på de mange anlæg der etableres i disse år. Det er for os vigtigt at der kommer viden, der sikrer at vi bygger de rette anlæg i fremtiden, derfor bakker vi op om dette forslag.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 10:45

Kære Anders Bang Olsen
Tak for din opbakning til forslaget om Klimatilpasningslaboratoriet. Teknologisk Institut mener også det er meget vigtigt, at der kommer mere dokumenteret viden, der sikrer at vi bygger de rette anlæg til klimatilpasning i fremtiden.
Venlig hilsen
David Tveit

Allan Bruus (Spildevandsplanlægger, Forsyning Helsingør)
Fredag d. 20/4-18 kl. 12:48

Som en repræsentant for den danske forsyningsbranche, der står med et stort fagligt og økonomisk ansvar for klimasikring og skybrudssikring af infrastrukturen i vores byområder bakker jeg op om dette forslag. Der er behov for et sted som Klimatilpasningslaboratoriet, der på saglig og faglig vis kan samle og dokumentere effekten af de mange løsninger til klimatilpasning, der bliver etableret i disse år.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 20/4-18 kl. 15:05

Kære Allan Bruus
Tak for din opbakning til forslaget om Klimatilpasningslaboratoriet. Det er ét af hovedmålene med aktivitetsplanen at samle og dokumentere effekten af de mange løsninger til klimatilpasning, der bliver etableret i disse år.
Venlig hilsen
David Tveit

Michael Brask (Salgschef / Projektchef PermaVej, NCC Industry A/S)
Mandag d. 23/4-18 kl. 10:43

Rigtig godt med klimalaboratoriet og de muligheder dette giver for at teste mulighederne der kan afhjælpe klimaudfordringerne. En udbygning vil give ekstra muligheder for tests mv.
Enig i mange af kommentarerne, der mangler specielt en efter evaluering af de udførte projekter med henblik på forbedringer.
NCC Industry´s arbejde med permeable belægninger ønskes forsat udviklet, specielt rensning af vejvand er et af de område NCC har focus på.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 14:01

Kære Michael Brask
Tak for din opbakning til forslaget om Klimatilpasningslaboratoriet. Teknologisk Institut ser frem til at samarbejde med NCC Industry om udvikling af permeable belægninger og rensning af vejvand, der er to af de områder, som aktivitetsplanen vil omhandle.
Venlig hilsen
David Tveit

Bo Brøndum Pedersen
Mandag d. 23/4-18 kl. 14:46

Klimalaboratoriet er meget væsentligt i forhold til udviklingen af nye værktøjer i branchen til håndtering af både regn, spilde og skybrudsvand.
Men jeg har lidt svært ved at gennemskue hvad der er nyt i ansøgningen, kan Teknologisk Institut ikke allerede med uværende forhold tilbyde alt hvad der står i beskrivelsen, bortset fra det mobile testlab?
Jeg savner at det fremgår tydeligt hvor forskellen er imellem ambitionerne hos Klimalaboratoriet og AquaGlobe i Skanderborg - når de markedsfører sig selv lyder det som om det er det samme de vil levere...
Så kort: Klimatilpasningslaboritoriet er en væsentlig aktør for udviklingen, men ansøgning skal vise mere "nyhedsværdi" og tydeliggøre en forskel fra andre aktører som f.eks. AquaGlobe

Mvh Bo Brøndum, Senior Projektleder, Klimatilpasning COWI

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 14:04

Kære Bo Brøndum Pedersen
Tak for din kommentar om, at Klimatilpasningslaboratoriet er meget væsentligt i forhold til udviklingen af nye værktøjer i branchen til håndtering af både regn-, spilde- og skybrudsvand.
Et væsentligt nyt element i aktivitetsplanen er det mobile testlab, hvor man kan tage ud og måle på allerede etablerede anlæg, så man får bedre viden om anlæggene fungerer optimalt. Det mobile testlab skal samarbejde med de mange klimatilpasningsprojekter, der er igangsat, så de produkter, der skal markedsføres i udlandet, har den nødvendige dokumentation for at produkterne holder, hvad de lover.
Et andet nyt element vil være at imødekomme virksomhedernes udfordring i forhold til, at de fleste nye produkter ikke har standarder for test og prøvning, og der er derfor behov for at udvikle prøvningsmetoder sideløbende med de nye produkter.
Det er målet, at Klimatilpasningslaboratoriet skal udføre test af produkter på laboratorieniveau, mens næste skridt med at indbygge produktet i et demonstrationsprojekt fx kan ske i samarbejde med en forsyning (hvor Aquaglobe er en af mulighederne).
Venlig hilsen
David Tveit

Lars Hartmann
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 12:13

Som Urban Designer med særligt fokus på regnvandshåndtering støtter jeg fuldt op om Klimatilpasningslaboratoriet, hvori nye innovative løsninger kan blive udviklet og testet til gavn for både dansk industri og det danske samfund.

Lars Hartmann
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 12:13

Som Urban Designer med særligt fokus på regnvandshåndtering støtter jeg fuldt op om Klimatilpasningslaboratoriet, hvori nye innovative løsninger kan blive udviklet og testet til gavn for både dansk industri og det danske samfund.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 15:28

Kære Lars Hartmann
Tak for din opbakning til forslaget om Klimatilpasningslaboratoriet. Det er helt klart målet, at aktivitetsplanen skal bidrage til udvikling og dokumentation af nye innovative løsninger til gavn for både danske virksomheder og det danske samfund. Det er også målet, at danske virksomheder kan styrke deres eksport på klimatilpasningsområdet - både i forhold til produkter og til planlægningsydelser.
Venlig hilsen
David Tveit

Carsten Nystrup
Onsdag d. 25/4-18 kl. 11:56

Som adm. direktør for Novafos, pr.1. januar 2017 det samlede vandselskab for 9 kommuner i Nordsjælland, kan jeg kun tilslutte mig idéen bag Klimatilpasningslaboratoriet, Novafos vil i de kommende år have stor gavn af muligheden for at støtte beslutninger/initiativer omkring klimatilpasning på erfaringer fra Klimatilpasningslaboratoriet specielt, da vi med den ny geografiske udstrækning, vi dækker, vil have opgaver indenfor alle elementer af klimatilpasning fra regnhændelser over grundvandsstigning til stormflod.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 09:07

Kære Carsten Nystrup
Vi er glade for, at du bakker op om idéen bag Klimatilpasningslaboratoriet. Teknologisk Institut ser også store perspektiver i at samarbejde med Novafos omkring klimatilpasning samt vand- og afløbssystemer i de kommende år. Der er ingen tvivl om at Novafos som vandselskab for 9 kommuner vil få en meget væsentlig rolle i at planlægge og implementere løsninger til klimatilpasning - både i forhold til regnhændelser, grundvandsstigninger og stormflod.
Venlig hilsen
David Tveit

Esben Iversen
Mandag d. 30/4-18 kl. 09:25

Som Senior rådgiver for NIRAS inden for klimatilpasning giver jeg min opbakning til dette initiativ.

I forbindelse med et innovationsforløb for Frederiksberg Kommune har vi haft en meget positiv oplevelse af at udnytte eksisterende faciliteter på Teknologisk Institut til at lave en model af projektet. Modellen blev opbygget af brønde, ledninger og faskiner der blev sat sammen med gaffatape. En innovationsworkshop omkring en fysisk model var meget givende for alle parter og gav helt nye perspektiver ind i projektet og tilhørende løsninger.

Jeg håber, at det nye laboratorium giver os muligheden for at arbejde med projekterne "under terræn". Det vil sige at man definerer et niveau som terræn og herfra kan arbejde både op og ned. Man kan så får en bedre forståelse af vandets vej både over og under terræn.

En anden facilitet jeg vil anbefale at indbygge i laboratoriet er en mulighed for at tilslutte vand i de tekniske installationer, der skal testes. Det vil så være muligt at måle på f.eks. flow, modstand, vandstand, sedimenttransportkapacitet, renseevne m.m.

Venlig hilsen
Esben Iversen
Seniorrådgiver Klimatilpasning
NIRAS

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 09:22

Kære Esben Iversen
Tak for din opbakning til initiativet vedrørende Klimatilpasningslaboratoriet. Teknologisk Institut har været glade for at kunne bidrage til innovationsforløbet vedrørende punktvis regnvandshåndtering på Frederiksberg, hvor vi også synes forløbet har givet værdifulde oplysninger til udvikling af løsningen. Det er målet, at udbygningen af Klimatilpasningslaboratoriet skal give muligheder for at arbejde med projekter både over og under terræn, så man får bedre forståelse af vandets vej. Det er også planen, at man efter udbygningen skal kunne måle på både vandstrøm, modstand, vandstand, renseevne mv.
Venlig hilsen
David Tveit

Rudi Jensen (Projektchef - Skybrudssikring, Skybrudskompagniet )
Onsdag d. 2/5-18 kl. 11:09

Vi er en virksomhed, der i samarbejde med førende europæiske virksomheder, producerer og leverer innovative produkter, der sikrer ejendomme og kystområder mod de skadelige oversvømmelser vi oplever ifm. klimaændringerne. Fremtidens løsninger og produkter skal være robuste, for at kunne holde til de udfordringer de udsættes for i det hårde miljø de anvendes i.
At Teknologisk Institut vil opbygge et nationalt klimatilpasningslaboratorium ser jeg som en nødvendighed og bakker også op om projektet og bidrager gerne med viden og erfaring om, hvilke løsninger der vil virke godt i en dansk kontekst.
Mvh: Rudi Jensen / Projektchef - Skybrudssikring / Skybrudskompagniet

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:31

Kære Rudi Jensen
Tak for din opbakning til forslaget om Klimatilpasningslaboratoriet og for at du gerne vil bidrage med din viden og erfaring. Teknologisk Institut mener, at det er meget vigtigt løbende at udvikle og tilpasse produkter og løsninger, der kan hjælpe med at sikre ejendomme og kystområder mod de skadelige oversvømmelser vi oplever i forbindelse med klimaændringerne. Vi er også enige i, at løsningerne skal være robuste, så de passer ind i den kontekst og det miljø de anvendes i, og det vil vi gerne bidrage til med Klimatilpasningslaboratoriet.
Venlig hilsen
David Tveit

Anders Philipsen (CEO, Environment Solutions ApS)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:00

Environment Solutions producerer og sælger barriere mod oversvømmelse. Vi har en stor interesse i Klimatilpasningslaboratoriet i forbindelse med udvikling og test af vores løsninger . Håber i tager højde for at kunne teste større løsninger (stor beskyttelseshøjde) og relativt lange længder. Netop dette er en mangelvare.
Med venlig hilsen
Anders Philipsen, Direktør

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:26

Kære Anders Philipsen
Tak for din interesse i forslaget om Klimatilpasningslaboratoriet i forbindelse med udvikling og test af jeres løsninger til beredskabsområdet mv. Vi vil meget gerne i en nærmere dialog med jer om, hvilke højder og længder I har behov for at få testet i fremtiden.
Venlig hilsen
David Tveit

Thomas Uhd (Branchedirektør, Dansk Byggeri)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 21:01

Det er oplagt at forske mere i de mest optimale klimaløsninger. Der er både den nationale udfordring, hvor kommunerne halter massivt bagefter med klimaplaner og -budgetter og nu hvor de har fået mere ansvar bl.a. for kystsikring også, er der brug for mere viden, så der kan træffes solide politiske beslutninger. Teknisk og eksportmæssigt er der også udviklingspotentiale. Hos Dansk Byggeri er området prioriteret af både Dansk Infrastruktur og Dansk Beton, som arbejder for bedre rammevilkår. Vi samler også løbende på cases, der viser gode klimaløsninger: www.danskbeton.dk/klimasikring/

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:21

Kære Thomas Uhd
På Teknologisk Institut er vi enige med dig i, at der er et behov for at forske mere i de mest optimale klimaløsninger. Det er en stor udfordring for landets kommuner, som fremover har ansvaret for at håndtere både skybruds- og stormflodssituationer og vi forventer at Klimatilpasningslaboratoriet kan være med til at give os alle mere viden, så der kan træffes robuste beslutninger. Vi ser frem til et godt samarbejde om aktiviteterne med Dansk Byggeri.
Venlig hilsen
David Tveit

Philip Hartmann
Torsdag d. 3/5-18 kl. 15:25

Jeg synes, det er et godt initiativ. Udfordringerne med ekstremregn, stigende grundvand samt stormflod og havvandsstigninger er store og bliver kun større fremover. Der kræves samlede løsninger, der tænker i helheder. Mange aspekter skal med. Samtidig vil vi også gerne have vækst og øget eksport af knowhow og produkter i forlængelse af alle de initiativer og anlæg, der gennemføres på dette område fremover. I den forbindelse er det også en stor hjælp og en rigtig indsats at lave et bredt klimatilpasningslaboratorium, som det er skitseret. Jeg forestiller mig, at det kommer til at indgå på linje med andre gode initiativer og organisationer på området, hvor vi i fællesskab skal løse de store kilmatilpasningsudfordringer.
Venlig hilsen
Philip Hartmann
Chefkonsulent
Gate21

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 15:48

Kære Philip Hartmann
Tak for din opbakning til initiativet om Klimatilpasningslaboratoriet. Teknologisk Institut mener også, at der er behov for helhedsløsninger i forhold til klimatilpasning, hvor man ser på påvirkningerne fra både nedbør, vandløb, grundvand og havet. Vi vil meget gerne samarbejde med andre gode initiativer og organisationer inden for klimatilpasning, hvor vi i fællesskab kan løse de store udfordringer. Vores mål på sigt er også øget vækst og eksport af knowhow og produkter i forlængelse af alle de initiativer og anlæg, der gennemføres på klimatilpasningsområdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Mikael Mortensen
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:06

Ingen tvivl om, at Danmark har et særligt behov for at sætte fokus på klimaforandringerne, så vi kan imødekomme påvirkningerne professionelt i såvel by som land- og kystområder. Kloaksektionen under Dansk Byggeri bakker derfor op om Klimatilpasningslaboratoriet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 15:49

Kære Mikael Mortensen
Tak for din opbakning til forslaget om Klimatilpasningslaboratoriet fra Kloaksektionen under Dansk Byggeri. Teknologisk Institut er helt enige i, at man i Danmark har et særligt behov for at sætte fokus på klimaforandringerne, så vi kan fremtidssikre både by-, land- og kystområder. Det skulle gerne give virksomheder, borgere, kommuner og vandselskaber en fordel på både kort og længere sigt.
Venlig hilsen
David Tveit

Hans Blinkilde (Sektionsdirektør, NCC)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:52

Der står "Danmark" mange steder i forslaget. Klimaforandringer rammer globalt. Er der basis for at videretænke "laboratoriet" til et "agentur", som kan være med til at sælge dansk viden og løsninger internationalt?

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:41

Kære Hans Blinkilde
Det er rigtigt, at klimaforandringerne rammer globalt. Tanken bag Klimatilpasningslaboratoriet er, at både danske og udenlandske virksomheder kan få testet deres produkter og løsninger, så de lever op til de krav man kan forlange af robuste løsninger med lang levetid og kendte driftsomkostninger. Der kan være større projekter, hvor der vil være basis for at videretænke "laboratoriet" til et "agentur", som kan være med til at sælge dansk viden og løsninger internationalt.
Venlig hilsen
David Tveit

Jan Foster (Indehaver, Dansk Skybrud Rådgivning ApS)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:09

Jeg støtter op om Klimatilpasningslaboratoriet og deres aktivitetsforslag. Der er behov for en sådan partner i denne branche, så vi får ens og standardiserede resultater, men ikke mindst produkter der virker efter hensigten.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:42

Kære Jan Foster
Tak for din støtte til forslaget om Klimatilpasningslaboratoriet. Teknologisk Institut er enige i, at hovedformålet med aktivitetsplanen er at få standardiserede test og prøvninger, så produkter og løsninger sammenlignes efter det samme grundlag. Det skal i sidste ende være med til at sikre, at vi får produkter, der virker efter hensigten.
Venlig hilsen
David Tveit

Bjarke Fjeldsted (Forretningsudviklingschef, Plastmo A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:17

Plastmo støtter op om Klimatilpasningslaboratoriet. Udvikling af nye løsninger til håndtering af øget og omskiftlige regnvandsmængder står på vores agenda. Som mindre og mellemstor virksomhed er vi dybt afhængige af bistand til både udvikling og test samt indgåelse af samarbejde med andre aktører på området.

Vi hilser, som nævnt, initiativet velkomment.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:53

Kære Bjarke Fjeldsted
Tak for din støtte til forslaget om Klimatilpasningslaboratoriet. Det vil blive prioriteret meget højt, at Klimatilpasningslaboratoriet kan hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udvikle og teste nye løsninger til håndtering af øget og kraftigere regn i fremtiden. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Plastmo.
Venlig hilsen
David Tveit

Anders Søgaard
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 21:46

Som market manager for Rockflow i Danmark, giver jeg min anbefaling til initiativet.

Det er et godt initiativ som TI, har lanceret. Der er brug for en uafhængig aktør, der i samarbejde med andre testmiljøer kan samle og facilitere test og demonstrationer af klimatilpasningsløsninger i Danmark. Initiativet udmærker sig med et meget brugermæssigt fokus ift. de forskellige aktører med tiltag som f.eks. et mobilt test lab.
Det er særligt interessant at få koordineret samarbejdet mellem de forskellige aktører om hvordan koblede løsninger fungerer, så de forskellige tekniske løsninger, hurtigt kan omsættes til konkrete løsningsforslag målrettet stedsspecifikke behov i landets kommuner.

Jeg hilser initiativet velkommen.

Med venlig hilsen/kind regards
Anders Søgaard
Med venlig hilsen/Best regards

Market Manager – Rockflow
M: +45 31983577 E: anders.soegaard@lapinus.com
Lapinus - Part of the ROCKWOOL Group

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:54

Kære Anders Søgaard
Det er helt klart målet med aktivitetsplanen om Klimatilpasningslaboratoriet, at der skal være et tydeligt brugermæssigt fokus, fx i forhold til det mobile testlab, som du også nævner i din kommentar. Teknologisk Institut er også enige i, at der er et stor behov for mere viden om hvordan koblede løsninger til klimatilpasning fungerer sammen, så de kan omsættes til konkrete stedspecifikke løsningsforslag.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Ejsing Jørgensen (Klimatilpasningskoordinator, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:39

Det er min klare opfattelse, at udbygningen af Klimatilpasningslaboratoriet vil være til stor nytte for kommunerne, hvor dokumentationen af de tiltænkte klimatilpasningsløsninger spiller en stor rolle i sagsbehandlingen. Som miljømyndighed i Københavns Kommune oplever vi ofte, at ansøgere til tilladelse til afledning, udledning eller nedsivning af afstrømmende regnvand ønsker at benytte forskellige renseløsninger, hvor der er en mangelfuld dokumentation af renseeffekt og brugbarhed. Når der gives en miljøtilladelse er det et krav, at sagen er fuldt belyst og her spiller en grundig og troværdig dokumentation en vigtig rolle. Det er min overbevisning, at en sådan dokumentation leveret af Klimalaboratoriet, som det er tiltænkt i aktivitetsplanen, vil være en stor hjælp. Jeg vil også gerne foreslå, at der ikke kun kigges på funktionaliteten af klimatilpasningsløsningerne, men også på drift og økonomi af løsningerne.

Københavns Kommune hilser initiativet velkommen.

Morten Ejsing
Center for Miljøbeskyttelse, Vand og VVM.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:52

Kære Morten Ejsing Jørgensen
Teknologisk Institut er glade for din opfattelse af, at en udbygning af Klimatilpasningslaboratoriet vil være til stor nytte for kommunerne. Det er hovedformålet med aktivitetsplanen, at Klimatilpasningslaboratoriet skal bidrage med test og dermed give bedre dokumentation. Renseløsninger til regnvand spiller afgjort en central rolle i den sammenhæng. I de fleste tilfælde, vil der også blive set på drift og vedligeholdelse af løsningerne. I forhold til samlet økonomi af en løsning, er det ofte noget, der er afhængig af det sted, hvor løsningen skal etableres. Det er ambitionen, at Klimatilpasningslaboratoriet skal være med til at give et bedre grundlag at vælge mellem forskellige løsninger på klimatilpasningsområdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Tine Rosenbäck
Torsdag d. 17/5-18 kl. 07:52

HSR Tømrer & Partner A/S bakker op om aktivitetplanen, for som virksomhed i byggebranchen står vi overfor nogle udfordringer på klimatilpasningsområdet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:53

Kære Tine Rosenbäck
Teknologisk Institut takker for din opbakning til aktivitetsplanen. Der er mange virksomheder i forskellige brancher, der arbejder med klimatilpasning og byggebranchen er bestemt ikke alene i forhold til de nye udfordringer, som mange virksomheder står overfor på klimatilpasningsområdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Flemming Lind Andersen (Founder/CEO, Urbanwater ApS)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:55

Jeg har lige hentet og læst klimatilpasningslaboratoriets aktivitetsplan som jeg bakker 100% op omkring.
Vi har allerede fået testet og VA-godkendt vores første produkt via klimatilpasningslaboratoriet, og står med følgende udfordringer, der rækker 2-3 år frem i forhold til godkendelser på vores område:

Vi har et nyt produkt igang, som er en tilpasning af vores standardprodukt til nye omgivelser. Denne vil vi gerne kunne teste og certificere..
Yderligere er vi ved at se på andre typer af løsninger, der ikke umiddelbart kan testes og certificeres i Danmark idag. Også disse vil vi gerne kunne teste og få godkendt via klimatilpasningslaboratoriet.

Desuden er vi ved at se på eksportmuligheder for vore produkter, og her vil det være alletiders at kunne spare omkring internationale udfordringer vedrørende godkendelser. Samt eventuelt arbejde på at udføre de test som kræves af mulige internationale partnere.

Vi ser frem til yderligere samarbejder med klimatilpasningslaboratoriet.

Med venlig hilsen
Flemming Lind
Urban Water ApS

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:45

Kære Flemming Lind Andersen
Teknologisk Institut takker for din opbakning til aktivitetsplanen. Det er spændende, at Urban Water er i gang med at udvikle et nyt produkt. Vi vil meget gerne inddrages i det videre forløb og håber vi kan få en god dialog om test, dokumentation og internationale muligheder. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Urban Water.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Skriver (Adm. Direktør , HSR Tømrer & Partner A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:57

Meget spænede projekt med Klimatilpasningslaboratoriet. Vi beskæftigede os meget med udbedring af forsikringsskader efter bl.a. vejrligs situationer for forsikringsselskaberne. Og ud over at se en stigning i disse hændelser, ser vi også en ændret kompleksitet i disse typer skader, som gør det svært at dæknings bestemme skader ud fra de forsikringspolicer og viden som vi har i dag.
Så alt i alt et meget spænede og relevant projekt

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:46

Kære Henrik Skriver
Det er planen med Klimatilpasningslaboratoriet, at man både skal kunne produktudvikle og teste nye løsninger, men det skal også give mulighed for at teste on-site eller på produkter, der allerede bliver anvendt. Det skulle gerne give en bedre viden om løsningerne, så de kan blive justeret eller erstattet af andre og bedre løsninger, hvis de ikke virker efter hensigten. Det vil forhåbentlig også kunne hjælpe i forbindelse med forsikringsskader, der er opstået som følge af skybrud mv.
Venlig hilsen
David Tveit

Lars Nørgård Holmegaard
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:45

Som Direktør for Lemvig vand & Spildevand A/S samt Klimatorium, kan jeg tilslutte mig Klimatilpasningslaboratoriet.
Handlingsplanen er relevant. Jeg vil gerne tilføje at det globale marked for klima og Vand af Region Midt vurderes til 3.000 mia. kr. pr. år. Dette understøtter yderlige behovet for indsatsen.
Vi ønsker med et samarbejde mellem Klimatorium og TI at sikre at MidtJylland med de klimaudsatte kystnære områder, sikres del i udvikling, men også erfaringer og løsninger herfra tages med.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:46

Kære Lars Nørgård Holmegaard
Vi er glade for at du kan tilslutte dig tankerne bag aktivitetsplanen. Teknologisk Institut ser også et kæmpepotentiale i eksport af vand og klimatilpasningsløsninger til resten af verden og vi ser frem til et godt samarbejde med Klimatorium i Lemvig, bl.a. om løsninger til de klimaudsatte kystnære områder.
Venlig hilsen
David Tveit

Frank Brodersen (Direktør for Miljø&Samarbejder, HOFOR)
Mandag d. 21/5-18 kl. 21:59

Kære David Tveit
Jeg er direktør i HOFOR for området Miljø&Samarbejder. Jeg har blandt andet ansvaret for CALL, Climate Adaption Living Lab, som har til formål at sikre grøn vækst via eksport af danske klimatilpasningsløsninger. I den kvalitetssikring, der skal være af løsningerne, passer Teknologiske Instituts aktivitetsplan rigtigt fint ind. Også den mobile aspekt er rigtigt godt. Håber på et langvarigt samarbejde.
Venlig Hilsen
Frank Brodersen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:02

Kære Frank Brodersen
Teknologisk Institut er glade for, at du kan se, at aktivitetsplanen om Klimatilpasningslaboratoriet vil bidrage til en bedre kvalitetssikring af de klimatilpasningsløsninger, der løbende bliver implementeret. Vi ser også frem til et fortsat godt samarbejde med HOFOR.
Venlig hilsen
David Tveit

Johs Pedersen (Konsulent, Kloakmester, Byggeriets Kvalitetskontrol A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:04

Fantastisk ide at sætte fokus mulighederne for klimatilpasning. Håndtering af regnvand vil utvivlsomt komme til at spille en stor rolle i i fremtiden.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:52

Kære Johs Pedersen
Teknologisk Institut takker for din opbakning til idéen bag aktivitetsplanen for Klimatilpasningslaboratoriet. Vi er helt enige i, at håndtering af regnvand vil komme til at spille en stor rolle i fremtiden og det vil havvandsstigninger, vandløb og grundvand også komme til afhængig af, hvor i landet man befinder sig.
Venlig hilsen
David Tveit

Tom Ewers
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:05

Danske Kloakmestre har dette tema på dagsordenen, hele tiden. Vi bakker derfor op om projektet som kun kan give en større vidensdeling, og ikke mindst samarbejde tværfagligt.
Vores medlemmer står overfor nogle kæmpe store udfordringer i klima- projekterne, så derfor bakker vi i Danske Kloakmestre 100 % op om Klimatilpasningslaboratoriet.
Nye tanker, nye løsninger hilser vi velkomne I danske Kloakmestre.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:52

Kære Tom Ewers
Vi er glade for at Danske Kloakmestre har dette tema højt på dagsordenen. Det er meget vigtigt, at de udførende entreprenører bliver løbende opdateret, så det er de bedste og billigste løsninger, der bliver udført for kunderne. Det er helt klart målet med aktiviteterne, at de skal bidrage til en større vidensdeling og til tværfagligt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Bente Villumsen
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:36

Den regionale Task Force for klimatilpasning i hovedstadsregionen bakker op om Klimatilpasningslaboratoriet. Som Task Force kan vi hjælpe kommuner og vandselskaber i arbejdet med klimatilpasning, hvor vores ekspertise er understøttelse af processerne. Der er mange nye relationer, og vi er mange, der er i gang med en kollektiv læreproces. Det kan være svært for kommuner og vandselskaber at få overblik over, hvilke løsninger der findes, og hvad der virker, og her kan vi som proceskonsulenter ikke bidrage ret meget. Derfor er Klimatilpasningslaboratoriets arbejde med test og dokumentation helt uundværligt. Samtidig er det med til at understøtte teknologiudvikling og forretning på området til gavn for alle parter. Vi er ikke i tvivl om, at Klimatilpasningslaboratoriet er en vigtig brik i spillet om succesfuld klimatilpasning i Danmark.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:54

Kære Bente Villumsen
Teknologisk Institut er glade for at den regionale Task Force for klimatilpasning i hovedstadsregionen bakker op om Klimatilpasningslaboratoriet. Det er korrekt, at hovedformålet med Klimatilpasningslaboratoriet er at arbejde med test og dokumentation af nye løsninger og produkter og samtidig være med til at understøtte teknologiudvikling og forretning på klimatilpasningsområdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Kamilla Aggerlund (Studieadjunkt, Landskabsarkitekt MDL, Skovskolen, Københavns Universitet)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:53

Som underviser indenfor klimatilpasning og grønne tage på Skovskolen, Københavns Universitet, bakker jeg fuldt ud op om Klimatilpasningslaboratoriet, og ser mange muligheder heri.
Jeg ser en stor fordel og styrke i at der både kan teste på nye OG eksisterende løsninger. Og er sikker på at denne kombination vil fremme innovativ produktudvikling inden for klimatilpasning.
Jeg finder det samtidig vigtigt at få standardiserede test, så visse produkter og metoder kan sammenlignes.
Jeg håber derfor at vi kan starte et samarbejde omkring tests og udvikling af standarder inden for grønne tage og vægge.
Venlig hilsen
Kamilla Aggerlund

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:54

Kære Kamilla Aggerlund
I Klimatilpasningslaboratoriet skal man både kunne teste på nye og eksisterende løsninger. På Teknologisk Institut er vi enige i, at der er et stort behov for at få udviklet standardiserede test for en lang række produkter, så løsninger og metoder bedre kan sammenlignes. Vi ser også frem til et fortsat godt samarbejde med Skovskolen og Københavns Universitet på dette område, bl.a. om udvikling af standarder inden for grønne tage og vægge.
Venlig hilsen
David Tveit

Jeppe Sikker Jensen (Udviklingschef, COWI AS)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:00

Spændende initiativ. Der bliver opfundet mange dybe tallerkner, i søgen på løsninger på de klimaudfordringer vi står overfor. Et klimatilpasningslaboratorie kan hjælpe med at få dem stablet i den rigtige rækkefølje ;-)
Hilsen
Jeppe Sikker Jensen
Udviklingschef COWI

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:55

Kære Jeppe Sikker Jensen
Teknologisk Institut er helt enige med dig i, at det gælder om ikke at opfinde den dybe tallerken hver gang i søgen efter nye klimatilpasningsløsninger. Klimatilpasningslaboratoriet skal hjælpe med at få løsningerne dokumenteret, så man kan finde de bedste løsninger og justere de løsninger, der ikke helt fungerer efter hensigten.
Venlig hilsen
David Tveit

Peter Dahlgaard-Jalsing
Torsdag d. 24/5-18 kl. 21:01

Spændende projekt som vi I Anlægsgartnerfirmaet Dahlgaard ApS bakker op om. Det er yderst vigtigt at vi får taget hånd om problematikkerne omkring klimaforandringerne både nu og i fremtiden

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:47

Kære Peter Dahlgaard-Jalsing
Vi er glade for din opbakning til forslaget. Det er vigtigt, at de udførende entreprenører, kloakmestre og anlægsgartnere benytter robuste løsninger, som kan bidrage til at tage hånd om problematikkerne omkring klimaforandringerne - både nu og i fremtiden.
Venlig hilsen
David Tveit

Simon Toft Ingvertsen (Markedschef, EnviDan A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 23:45

Behovet for bedre dokumentation af løsninger og teknologier er åbenlys. Særligt i forbindelse med rensning af regnvand opleves mangelen på dokumenteret viden og erfaringer som en bremseklods for fremdriften af klimatilpasningen på den måde vi helst ser det ske, dvs. ved hjælp af de såkaldt grønne og blå løsninger, der skaber merværdi. Derfor fuld opbakning til sådanne initiativer herfra.
Venlige hilsner,
Simon Toft Ingvertsen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:47

Kære Simon Toft Ingvertsen
Tak for din opbakning til forslaget om klimatilpasningslaboratoriet. Teknologisk Institut er enige i, at der er et stort behov for bedre dokumentation af løsninger og teknologier - og rensning af regnvand vil være et vigtigt fokusområde i aktivitetsplanen. Generelt vil der også være fokus på løsninger, der skaber merværdi for kunderne.
Venlig hilsen
David Tveit

Mia Rix (Projektleder klimatilpasning, Randers Kommune)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:56

Som projektleder for klimatilpasning i Randers Kommune bakker jeg op om forslaget fra Teknologisk Institut om et at etablere et Klimatilpasningslaboratorie. Som kommune gør vi alt hvad vi kan for at implementere klimatilpasningstiltag så hurtigt som muligt og så godt som muligt. Vi arbejder for at lave helhedsorienterede og robuste projekter, der også leverer i virkeligheden. Og i det arbejde er det afgørende, at vi har adgang til pålidelige og robuste løsninger, der er testet i troværdige rammer og af uvildige eksperter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:23

Kære Mia Rix
Teknologisk Institut takker for din opbakning til Klimatilpasningslaboratoriet. Det er positivt, at kommuner, som bl.a. Randers, arbejder for at lave helhedsorienterede og robuste projekter, der også leverer i virkeligheden. Målet med Klimatilpasningslaboratoriet er afgjort, at bidrage til at skabe mere pålidelige og robuste løsninger.
Venlig hilsen
David Tveit

Vibe Gro (Projekt - og dokumentation, PileByg as og Nordic Biomass a/s)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:45

Som SMV i energi- og miljøbranchen er vi afhængige af at have kløgtige og effektive partnere, når vi skal løfte og kvalificere vores eget R&D arbejde. At få denne mulighed her - i regi af Teknologisk Institut - kan blive afgørende for om man som SMV får omsat eget R&D arbejde til et kommercielt produkt/projekt. Det er især vigtigt at have adrætte partnere, da man sjældent har ressourcerne til at fortsætte et udviklingsarbejde over en meget lang årrække. Vi har idag 30 års erfaring i samarbejde med Forskning- og udviklings-institutioner i ind- og udland; de fagpersoner vi kende fra denne TI sammenhæng er netop adrætte! God vind med det!

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:24

Kære Vibe Gro
Små og mellemstore virksomheder vil få et helt særligt sigte i aktivitetsplanen. Teknologisk Institut håber, at blive en både kløgtig og effektiv partner for alle de aktører, der ønsker at samarbejde med Klimatilpasningslaboratoriet og ser frem til et godt samarbejde med PileByg om flere spændende projekter i fremtiden.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Kasper Heinecke
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:57

CALL Copenhagen bakker naturligvis også op om opbygningen af et nationalt Klimatilpasningslaboratorium. Stærke udviklings- og demonstrationsfaciliteter er en central del af fundamentet for et samlet living lab for klimatilpasning, der både kan løfte hjemlig klimasikring og internationalt salg og eksport. Der er brug for teknologisk, men i høj grad også forretningsmæssig innovation, på klimatilpasningsområdet. Som COWI bemærker, er der opfundet mange dybe tallerkner i årenes løb, og et klimatilpasningslaboratorium kan hjælpe med at få dem stablet i den rigtige rækkefølge - og ovenpå et bæredygtigt forretningsgrundlag, kunne man tilføje. Her har Teknologisk Institut de stærkeste forudsætninger for at indfri et stort potentiale ved at skabe et klimatilpasningslaboratorium, der er gearet til at navigere i krydsfeltet mellem industri, forskning og forsyning.

God vind,

Søren Kasper Heinecke

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:25

Kære Søren Kasper Heinecke
Teknologisk Institut takker for din opbakning til Klimatilpasningslaboratoriet. Vi ser frem til et godt samarbejde med CALL Copenhagen om opbygningen og indholdet i Klimatilpasningslaboratoriet, som skal bidrage til stærke udviklings- og demonstrationsfaciliteter og dermed et samlet living lab for klimatilpasning. Vi er også enige i, at der både er brug for teknologisk og forretningsmæssig innovation på klimatilpasningsområdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Kasper Lynge (Udviklingschef, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:14

Spændende projekt som vi på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet gerne ser igangsat. Vi oplever f.eks. en øget interesse fra studerende som gerne vil arbejde med klimatilpasning. Vi vil følge projektet med interesse og gerne hvor det er relevant og muligt bidrage med studerenterinvolverende aktiviteter. Vi ser de unge studerende som værende nogle fantastiske innovationsagenter i blandt andet SMV'er - hvor de studerende tager ny teknologi og viden med ud til virksomhederne som så derved vil kunne flytte sig. Så ved at dette projekt bliver en realitet så vil vores studerende forhåbentlig kunne få en endnu større viden omkring dette emne.

Mvh Kasper Lynge, Udviklingschef Byggeri, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:26

Kære Kasper Lynge
Teknologisk Institut vil meget gerne samarbejde med universiteter, erhvervsskoler mv. om at inddrage studerende mere i klimatilpasningsprojekter, bl.a. via projekter i Klimatilpasningslaboratoriet. Vi ser også de unge studerende som værende nogle dygtige innovationsagenter blandt både store og små virksomheder.
Venlig hilsen
David Tveit

Jens Brandt Bering (Vice President, NIRAS)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:12

NIRAS bakker op om ansøgningen "Klimatilpasningslaboratoriet", da der er et behov for et stærkt fagteknisk samlingssted for test og demonstration af teknologier til understøtning af klimatilpasningsløsninger. Bemærk at vi i DK har 8-10 års reel erfaring med klimatilpasning, mens vi har arbejdet med afløb og spildevand i århundrede. Vi er således "først lige startet" på en lang og udfordrende rejse med at klimatilpasse DK, og derfor er det jo vigtigt at have et godt laboratorie.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:27

Kære Jens Brandt Bering
Teknologisk Institut er glad for din opbakning til aktivitetsplanen. Vi er også enige med dig i, at klimatilpasning stadig er en ny disciplin på mange måder, som vi har beskæftiget os med i mindre end 10 år. Vandet skal håndteres på helt nye måder og det gælder både vand fra skybrud, stormflod, vandløb og grundvand.
Venlig hilsen
David Tveit

Lars Kaalund
Fredag d. 25/5-18 kl. 21:25

KL vil gerne anbefale en udbygning af Klimatilpasningslaboratoriet, det kan være til stor nytte for kommunerne. De står ofte overfor den udfordring at bygherrer søger om tilladelse til afledning, udledning eller nedsivning af regnvand, og vil benytte forskellige renseløsninger, hvor der er en mangelfuld dokumentation af renseeffekt og brugbarhed. Vi har derfor behov for et laboratorie der kan teste og dokumentere.
KL vil følge laboratoriets arbejde, og medvirke til udbredelse af viden om muligheder og resultater.

Lars Kaalund
Chefkonsulent, Teknik og Miljøkontoret i KL

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:26

Kære Lars Kaalund
Teknologisk Institut er glade for din anbefaling til aktivitetsplanen og for at KL vil følge laboratoriets arbejde, og medvirke til udbredelse af viden om muligheder og resultater. Kommunerne har en meget vigtig rolle i klimatilpasningsarbejdet, bl.a. i myndighedsarbejdet omkring tilladelser til afledning, udledning eller nedsivning af regnvand. Vi er også enige i, at der pt. er en mangelfuld dokumentation af renseeffekt og brugbarhed af de forskellige renseløsninger for regnvand/vejvand.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Rask Madsen
Fredag d. 25/5-18 kl. 23:01

Data og erfaring opbygget gennem forsøg i 1:1 er fundament for innovation og gør det muligt at møde dét, som endnu ikke findes. I laboratoriet er det muligt at indsamle data, og skabe en platform for sammenligning mellem det ukendte og det kendte. Opbygning af modeller i virkelig størrelse skaber mulighed for at tolke og opleve det der testes med mange flere sanser end den teoretiske model tilbyder. For mig, som arkitekt, er klimalaboratoriet en mulighed for at skabe dialog mellem tekniker og designer, mellem teknologi og arkitektonisk rum. Klimalaboratoriet bliver det særlige rum, som skaber dialog og synergi på tværs af faglige grænser. Jeg ser frem til samarbejdet om kommende projekter i Klimalaboratoriet med fokus på udvikling af det tværfaglige potentiale og skabelse af meget me’r merværdi.
Morten Rask Madsen
Arkitekt maa

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:27

Kære Morten Rask Madsen
Teknologisk Institut ser også Klimatilpasningslaboratoriet som en mulighed for at skabe dialog mellem teknikere og designere, bl.a. i forhold til forsøg, teknologi, arkitektonisk rum mv. Vi ser også frem til et godt samarbejde om kommende projekter, bl.a. med fokus på udvikling af nye spændende løsninger, der skaber merværdi for bygherrerne.
Venlig hilsen
David Tveit

Peter Daugbjerg (Projektleder, Fredericia Spildevand og Energi)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:19

Håndtering af regnvand, grundvand og havvand er alt sammen komponenter der påvirker drift af renseanlæg, og de vil utvivlsomt få øget indflydelse i takt med de igangværende klimaændringer. Forslaget er meget relevant og vil kunne bidrage til at udvikle og dokumentere løsninger til klimatilpasning.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:29

Kære Peter Daugbjerg
Teknologisk Institut er enige i, at håndtering af regnvand, grundvand og havvand kan påvirke driften af renseanlæg og håndteringen vil desuden få betydning for en lang række af de planlægningsmæssige opgaver, som forsyningsselskaberne sidder med i øjeblikket. Vi ser frem til et godt samarbejde med Fredericia Spildevand og Energi om disse emner i fremtiden.
Venlig hilsen
David Tveit

Jens Rønnow Lønholdt (Direktør og Ejer, LYCEUM Innovation and Process Consultancy)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:32

Jeg kan kun tilslutte mig de ovennævnte kommentarer med at det er en mega god idé at udbygge de eksisterende faciliteter til et egentligt klimatilpasningslaboratorium med en mobil facilitet. Jeg vil derfor ikke gentage mange af de argumenter, som er givet af de tidligere bidragsydere. En enkelt ting, som ikke står helt klart det er, hvordan man vil håndtere delen med stormflod, havvandsstigninger og kystzoneforvaltning. Det er der ikke redegjort for i tilsvarende detaljeringsgrad som for regnvand. I øvrigt synes jeg at man skulle sætte barren noget højere, og satse på ikke bare et nationalt/nordisk HUB, men først et egentligt nationalt Centre of Excellence, som udvikler sig til et Europæisk og senere globalt Centre of Excellence. Rammesætningen for fremtidig udvikling bliver i stigende grad styret af UN's 17 SDG'er (Sustainable Development Goals), hvor en specifikt handler om klima, men andre er også meget relevante for denne aktivitet. Det er kort strejfet i oplægget, men Jeg vil foreslå at der arbejdes meget mere struktureret og detaljeret med det. Digitalisering er en anden vigtig ting nu og fremover, og det fremgår også at man vil satse på det, men det kunne være meget mere specifikt, og især kunne man adressere AR (Augmented Reality), som et af værktøjerne til test og accept af forskellige løsninger. Sidst men ikke mindst bør dette klimatilpasningslaboratorium, som jo grundlæggende er bygget op omkring udvikling og test af hårde teknologiske løsninger til brug i Danmark og til eksport, også indeholde en bløder funktion hvor man, i tråd med tidens trend og behov, ser på helhedsløsninger, teknologi og mennesker, blandt andet set i lyset af at danske kommuner, med den seneste lovgivning vil få ansvar på lokalt niveau for alt vand i kommunen. I fortsættelse af dette, bør grundejerforeninger, digelaug, vejlaug også være en målgruppe, da det dem der skal betale. Så, i lokalerne bør der, foruden rør og koblinger, og opstillede teknologiske løsninger der afprøves, også være nogle sofaer og mødefaciliteter, små udstillinger og posters, hvor ovennævnte kan drøftes og udvikles. Og klimatilpasningerslaboratoriet bør derfor også have medarbejdere der ud over de teknologiske kompetencer har lidt mere blødere strategi og procesorienterede kompetencer.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:30

Kære Jens Rønnow Lønholdt
Tak for din støtte og gode anbefalinger til arbejdet med Klimatilpasningslaboratoriet. Lovgivningen og planlægningen er kommet en del længere i forhold til regnvandshåndtering, hvis man sammenligner med stormflod, havvandsstigninger og kystzoneforvaltning. Derfor er det Teknologisk Instituts forventning, at der vil komme flest løsninger til regnvandshåndtering de kommende to år. På lidt længere sigt er vi helt enige i, at havvand bliver en meget stor udfordring, som også vil kræve udvikling og dokumentation af nye løsninger, som Klimatilpasningslaboratoriet meget gerne vil deltage i. Både UN's 17 SDG'er og digitalisering er generelt meget vigtige områder for alle, der arbejder med klimatilpasning. Disse emner vil i første omgang blive behandlet i samarbejde med Innovationsnetværket for klimatilpasning Vand i Byer, som Klimatilpasningslaboratoriet vil have et tæt samarbejde med. Det samme er gældende omkring de blødere funktioner, som du nævner, herunder helhedsløsninger, teknologi og mennesker, hvor innovationsnetværket Vand i Byer afholder nogle vigtige møder og projekter omkring disse emner. Vi er enige i, at de medarbejdere, som klimatilpasningslaboratoriet råder over, både skal have teknisk indsigt samt strategi- og procesorienterede kompetencer.
Venlig hilsen
David Tveit

Theis Raaschou Andersen (Programleder, Lektor, ph.d. , VIA University College)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 07:21

VIA University College finder opbygningen af et nationalt klimatilpasningslaboratorium yderst relevant og støtteberettiget. Dels ud fra et forsknings- og testsynspunkt, hvor der er brug for moderne og gode laboratoriefaciliteter til at udøve forskning i og dels ud fra et undervisningssynspunkt, hvor klimalaboratoriet vil have en vigtig rolle for uddannelsen af fremtidens klimamedarbejdere.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:21

Kære Theis Raaschou Andersen
Teknologisk Institut er glade for, at du finder opbygningen af et nationalt klimatilpasningslaboratorium både relevant og støtteberettiget. Vi ser også Klimatilpasningslaboratoriet som et sted, hvor der både er mulighed for at teste og dokumentere nye løsninger, men også som et sted, hvor vi i samarbejde med andre vidensinstitutioner kan samarbejde om at uddanne fremtidens klimatilpasningsmedarbejdere.
Venlig hilsen
David Tveit

Christian Wolff (ejer, GHform)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:15

GHform bakker op omkring aktivitetsplanen for Klimatilpasningslaboratoriet.
Det er et stor område hvor GHform som producent producere produkter til i form af linjeafvandings render.
Det er et område hvor vi inden for såvel forskning som produktion er langt fra at finde de løsninger der virker. Alle de løsninger vi arbejder med er i bund og grund at gøre de eksisterende løsninger større. Herved skabes ikke nye og gennemtænke løsninger. Inden for aktivitetsplanen ser jeg mulighed for at der i samarbejde med specialister, med stor viden inden for vandhåndtering, uddannelses institution, kommuner, arkitekter, fremtidsforskere og producenter skabes et miljø hvor nye tanker kan få konstruktiv modspil der kan føre til nye produkter vi ikke kender idag. Produkter der ikke er et nødvendig onde men produkter der bidrager til velfærden i Byens Rum.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:22

Kære Christian Wolff
En stor del af fremtidens løsninger til klimatilpasning er at gøre løsningerne større, så de kan håndtere mere vand. Vi er enige med dig i, at der også er behov for at skabe helt nye løsninger, hvor man fra begyndelsen tænker anderledes end vi gør i dag. Det vil vi meget gerne samarbejde med GH Form om i de kommende aktiviteter under Klimatilpasningslaboratoriet.
Venlig hilsen
David Tveit

Jacob Amholt (Regionschef, HedeDanmark Anlægsgartnere)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:27

Opgaven omkring udvikling af løsninger, i forhold til klimaforandringer, er et nødvendigt og naturligt følge af den verden vi lever i. Der kan derfor kun bakkes op om initiativer der vil styrke dette arbejde, sikre at der fremkommer bæredygtige løsninger og ikke mindst løsninger der kan indbygges, både i nye og eksisterende anlæg.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:22

Kære Jacob Amholt
Teknologisk Institut takker for din opbakning til Klimatilpasningslaboratoriet. Vi ser i høj grad de kommende aktiviteter som løftestang til at samarbejde med branchen om at skabe nye løsninger til klimatilpasning, der kan indbygges i både nye og eksisterende anlæg.
Venlig hilsen
David Tveit

Chanette Ingemann Nielsen (Landskabsarkitekt MDL)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:41

Ved at arbejde med LAR og grønne løsninger til håndtering af regnvand gennem de sidste mange år, kan jeg kun sige at der er i den grad er brug for Klimatilpasningslaboratoriet for at sikre løsninger der er tænkt ind i et større sammenhæng.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:23

Kære Chanette Ingemann Nielsen
Samarbejdet omkring grønne løsninger er et meget vigtigt element under Klimatilpasningslaboratoriet, da det ofte er det grønne element, der skal være med til at ”sælge” løsningerne overfor bygherrerne. Vi ser frem til et godt samarbejde om disse områder i fremtiden.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Klitgaard Jensen (Tilbudskoordinator, Helge Lønhart A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:12

Udvikling og afprøvning af løsninger inden for LAR og klimatilpasning i øvrigt, gør at det ganske enkelt er en nødvendighed med investeringer i Klimatilpasningslaboratoriet. Området vil fremover kun vokse.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:26

Kære Morten Klitgaard Jensen
Teknologisk Institut er glade for din opbakning til aktivitetsplanen. Vi er også enige med dig i, at klimatilpasningsområdet kun vil vokse i fremtiden og at der er behov for større investeringer i test og dokumentation af produkter og løsninger til klimatilpasning.
Venlig hilsen
David Tveit

Michael Nørgaard
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:15

Styrelse af Klimatilpasningslaboratoriet er en klog og logisk fortsættelse af arbejdet med klimatilpasning i Danmark og på TI. Vi har brug at dokumentere løsningerne og finde bredere anvendelse og afsætning, også på de udenlandske markeder. Det kan vi kun støtte fuldt ud.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:26

Kære Michael Nørgaard
Teknologisk Institut er enige med dig i, at målet med aktiviteterne skal være at dokumentere løsningerne, så de finder bredere anvendelse og afsætning, men der er også behov for udvikling af helt nye typer afløsninger. Målet er øget efterspørgsel og afsætning i både Danmark og på de udenlandske markeder.
Venlig hilsen
David Tveit

Mikas Schmidt Christiansen
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:56

I 10 år har jeg været involveret i udviklingen af klimatilpasning i Danmark og set spændende løsninger rundt omkring i verden. Det har til tider været frustrerende at vi ikke har kunnet implementere gennemprøvede udenlandske klimatilpasningsløsninger men jeg har fuld forståelse for at løsningerne skal være tilpasset danske forhold (vejr, økonomi, typografi, historie osv.).
Klimatilpasningslaboratoriet vil fremme muligheden for implementering af flere relevante klimatilpasningsløsninger som vil mindske dyre oversvømmelse og øge Danmarks grøn/blå viden-eksport. Og derfor hilser jeg Klimatilpasningslaboratoriet velkommen. Husk at koordinere tests med udlandet så eksporten fremmes - forhåbentligt af både løsninger og viden.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:27

Kære Mikas Schmidt Christiansen
Teknologisk Institut er glade for din opbakning til aktivitetsplanen. Vi er også enige med dig i, at det er meget vigtigt at koordinere indsatsen med vores udenlandske markeder. Derfor er vi allerede i tæt kontakt med testinstitutter i både Sverige, Tyskland, Holland og England. Desuden er der også en del markeder udenfor Europa, der har fået øjnene op for det arbejde, der bliver gjort i Danmark på klimatilpasningsområdet. Det gælder bl.a. i områder af Sydøstasien, fx i Kina, Indien og Sydkorea.
Venlig hilsen
David Tveit

Miriam Feilberg (Seniorkonsulent, DANVA)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:00

DANVA har i flere år haft et godt samarbejde med Teknologisk Institut og VAnd i Byer om klimatilpasning i byer, og vi støtter denne mulighed for at fortsætte arbejdet med klimatilpasning med fokus på implementering af løsningerne. Vi hæfter os særligt ved og støtter behovet for at se på det samlede vandkredsløb, så både udfordringer og løsninger søges i en sammenhæng og med et samarbejde mellem de primære aktører. Det er også vigtigt at FN's Verdensmål inddrages som et af pejlemærkerne for arbejdet, hvor både mål om vand, klima og byer er særligt relevante. Og endelig er det naturligvis fra DANVAs perspektiv vigtigt at inddrage den store IWA kongres, som skal holdes i 2020 og se på løsninger, der kan præsenteres her. Vi ser frem til et fortsat arbejde med klimatilpasningslaboratoriet, både frem mod 2020 og med endnu mere langsigtede løsninger for øje.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:28

Kære Miriam Feilberg
På Teknologisk Institut er vi også glade for samarbejdet med DANVA. Vi vil meget gerne samarbejde om vand- og klimatilpasningsløsninger i fremtiden og ser også FN’s verdensmål og den store IWA-kongres i Danmark i 2020 som oplagte områder, hvor hele branchen kan stå sammen, så vi sælger Danmark bedst muligt på disse områder. Vi er også enige i, at der er behov for at se på det samlede vandkredsløb, da alle typer vand hænger sammen.
Venlig hilsen
David Tveit

Marina Bergen Jensen (Professor, KU)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:34

Med udsigt til betydelige investeringer i klimatilpasningen i DK er det vigtigt med ordentlig dokumentation af de forskellige løsninger, der udvikles. Både hydrauliske komponenter og metoder til kontrol af regnafstrømningens kvalitet. Her forekommer TI at være en oplagt institution for varetagelse af afprøvninger.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:29

Kære Marina Bergen Jensen
Teknologisk Institut er enige i, at der er udsigt til meget store investeringer i klimatilpasning i både Danmark og resten af verden. Vi ser også test og dokumentation af hydrauliske komponenter og renseløsninger til regnvand som to fokusområder for Klimatilpasningslaboratoriets fremtidige arbejde, som vi meget gerne vil samarbejde om med Københavns Universitet.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Christensen (Konsulent , DM&E)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:51

Behovet for klimatilpasninger og nye løsninger på området er stort og vil kun stige i fremtiden.
Som brancheforening for kloakmestervirksomheder bakker DM&E derfor op om projektet

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:30

Kære Søren Christensen
Teknologisk Institut er glade for Danske Maskinstationer & Entreprenørers opbakning til aktivitetsplanen. Der er behov for nye løsninger og dokumentation af dem - både når det gælder produkter, komponenter og løsninger, der skal håndtere vand fra skybrud, stormflod, vandløb og grundvand.
Venlig hilsen
David Tveit

Rolf Johnsen (Kontorchef, Region Midtjylland)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 06:36

Klimatilpasningslaboratoriet er en naturlig fortsættelse af det store arbejde TI har gennemført over en lang årrække. Kontinuitet og skabelse af nye løsninger der testes er der stort behov for indefor klimatilpasningsområdet. Området er nyt og går på tværs af mange fagfelter. Der er derfor behov for at understøtte offentlige og private aktørerer indenfor dette felt. I Region Midtjylland som indeholder mange spændende tiltag indenfor klimatilpasning, bl.a Life IP projektet C2C CC og omkring 40% af de produktproducerende vandvirksomheder, er vi meget interesserede i at samarbejde og trække endnu mere på TI ekspertise indenfor dette felt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:12

Kære Rolf Johnsen
Vi er glade for, at du ser Klimatilpasningslaboratoriet, som en naturlig fortsættelse af det arbejde, som Teknologisk Institut tidligere har gennemført. Teknologisk Institut er enige i, at klimatilpasningsområdet er nyt og går på tværs af mange fagområder, og at det derfor er vigtigt, at både offentlige og private aktører arbejdet tæt sammen. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med både Region Midtjylland og Coast to Coast Climate Challenge projektet i fremtiden.
Venlig hilsen
David Tveit

Martin Moneaux
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:20

Som kommunekoordinator i Novafos kan jeg klar tilslutte mig udvikling af et Klimatilpasningslaboratorium, der kan være med til at fremme tilblivelsen af robuste og langtidsholdbare klimatilpasningsløsninger, der også bidrager med merværdi i lokalområdet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:12

Kære Martin Moneaux
Teknologisk Institut ser frem til et godt samarbejde med Novafos og de tilhørende kommuner omkring udvikling af robuste og langtidsholdbare løsninger på klimatilpasningsområdet, der bidrager med merværdi.
Venlig hilsen
David Tveit

Marlene Lisa Eriksen
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:45

Der er behov for nationale institutioner, der kan samle, koordinere og danne overblik over de mange klimatilpasningsløsninger, der udvikles i disse år. Der er behov for mulighed for test og dokumentation for nye løsninger.
TI har stor erfaring og stor viden på området, hvorfor det virker helt naturligt, at have et nationalt klimatilpasningslaboratorium liggende her. Forsikring & Pension bakker på den baggrund op om TI's forslag.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:13

Kære Marlene Lisa Eriksen
Teknologisk Institut er glade for din opbakning til Klimatilpasningslaboratoriet. Det er afgjort en hovedopgave at samle, koordinere og danne overblik over de mange klimatilpasningsløsninger, der udvikles i disse år, og det vil vi gerne bidrage til med Klimatilpasningslaboratoriet på Teknologisk Institut.
Venlig hilsen
David Tveit

Lasse Skou Andersen (Projektleder, Hillerød Kommune)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:56

Udvikling og test af klimatilpasningsløsninger lyder som et rigtig godt projekt, som er jeg ser som meget relevant.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:13

Kære Lasse Skou Andersen
Vi er glade for din tilbagemelding og håber at kunne samarbejde med Hillerød Kommune i flere af aktiviteterne under Klimatilpasningslaboratoriet.
Venlig hilsen
David Tveit

Ole Larsen (Sektionsleder, Hofor)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:45

Jeg kan naturligvis kun tilslutte mig de mange positive kommentarer. I tillæg til at understøtte udvikling og test er det særdeles vigtigt for Danske produkter at de verificeres/certificeres efter standarder der kan overføres til udlandet. Netop her er naturligvis ETV interessant, men det vil også være meget værdifuldt hvis laboratoriet har kompetence i andre certificeringer og kan hjælpe til at definere en "international klimastandard". Klimalaboratoriet kan derfor indtage en værdifuld og unique plads med disse roller. Det er dog overordentligt vigtigt at sikre koordination på tværs af de enkelte initiativer da der er mange aktører på klimaområdet. Vi vil derfor meget gerne understøtte initiativet gennem direkte samarbejde hvis det er muligt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:15

Kære Ole Larsen
Teknologisk Institut takker for din støtte til Klimatilpasningslaboratoriet. Vi vil meget gerne inddrage både HOFOR og CALL i udviklingen af Klimatilpasningslaboratoriet og vil bl.a. oprette et Advisery Board, hvor det vil være oplagt at CALL og/eller HOFOR bliver repræsenteret. Vi forventer, at Klimatilpasningslaboratoriet kan være med til at sætte nye internationale klimastandarder på området og er enige i din vurdering af, at det er meget vigtigt at koordinere på tværs af de forskellige initiativer, der er på klimatilpasningsområdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Jens Lauritz Hansen (Orbicon A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:01

Det er et godt initiativ. Der er stort behov for test og opsamling af data fra de mange forskellige løsninger der etableres i disse år. Vi må bare ikke glemme driftsfasen!

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:15

Kære Jens Lauritz Hansen
Teknologisk Institut er glade for at du ser Klimatilpasningslaboratoriet som et godt initiativ. Vi forventer at kunne bidrage med test, dokumentation og opsamling af data - både via test i vores laboratorier på Teknologisk Institut, men også on-site hos kommuner, forsyninger, boligselskaber og virksomheder.
Venlig hilsen
David Tveit

Christian Nyerup Nielsen (Direktør, Rambøll)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:50

Som en dansk rådgiver indenfor klimatilpasning og konkrete tekniske løsninger, til særligt offentlige kunder der har et stort samfundsmæssigt og økonomisk ansvar for sikring af infrastruktur og andre samfundsværdier kan vi bakke op om dette forslag. Der er behov for at der fortsat generes ny data og information herunder at myndigheder, med hjælp fra initiativer som dette, kan tillade nye metoder til løsning af de udfordringer vi som samfund står overfor.

Både på den danske og internationale scene har der gennem en lang periode været en tendens til at fokusere alene på delingen af data gennem netværk og it-platforme - hvilket også er væsentligt - på bekostning af den egentlige datagenerering. Vi støtter derfor dette initiativ og opfordrer til at der fokuseres bredere end ren produkt afprøvning, fx test i integrerede systemer snarere end standardprodukter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:16

Kære Christian Nyerup Nielsen
Teknologisk Institut takker for Rambølls opbakning til dette forslag. Vi ser også et behov for at der generes ny data og dokumentation, så myndighederne får bedre grundlag til at tillade nye metoder til løsning af de udfordringer vi står overfor. Teknologisk Institut vil gerne fokusere på produktafprøvning, men det er bestemt også ambitionen, at der også skal udføres en lang række test af integrerede systemløsninger, hvor vi meget gerne vil samarbejde med de rådgivende ingeniørvirksomheder om disse systemafprøvninger.
Venlig hilsen
David Tveit

Trine Balskilde Stoltenborg (Strategisk projektleder, AquaGlobe v/Skanderborg Forsyningsvirksomhed)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:31

Skanderborg Forsyningsvirksomhed har med ekspertise indenfor vand, spildevand og klima samt sin etablering af AquaGlobe fokus på den fulde vandcirkel. Med Teknologisk Institut som en af partnerne i AquaGlobe og dette initiativ, udløses potentialet for en helstøbt og stærk platform for helhedsløsninger, der kan fremvises hos AquaGlobe i et hertil indrettet showroom, hvor store erhvervsdelegationer alligevel lægger vejen forbi. Vi ser frem til samarbejdet i dette regi også, og fortsætte med at drive hinandens og verdens bæredygtige løsninger frem til fordel for alle.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:40

Kære Trine Balskilde Stoltenborg
Vi ser frem til at Klimatilpasningslaboratoriet kan bidrage til vores fælles vision om en platform, som udvikler helhedsløsninger til klimatilpasning, der bl.a. kan fremvises hos AquaGlobe.
Teknologisk Institut glæder sig også til dette samarbejde med fokus på bæredygtige løsninger, der både kan implementeres i Danmark og i resten af verden.
Venlig hilsen
David Tveit

Svend-Erik Jepsen (fagleder, vand, Dansk Industri)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:54

Alle er enige om, at der venter en stor klimatilpasningsrgning til at hånndtere mere og kraftigere regn, hav vandstigninger med mere. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at vi vællger at investere i de mest effektive og økonomisk mest attraktive løsninger. Det er ofte løsninger der tænker på tværs. Dermed er testfaciliteter der kan sammenligne og optimere nye løsninger vigtigt. Teknologisk Instituts testfacilliteter er et af flere vigtige tiltag for at skabe den innovation og udvikling af nye metoder der er vigtig både for en effektiv håntering i Danmark, men også for at understøtte eksport af danske vandteknologiløsninger. Dermed understøttes vandvisionen om at fordoble dansk vandeksport frem mod 2025 ligeledes.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:41

Kære Svend-Erik Jepsen
Teknologisk Institut er helt enige med Dansk Industri om målene for Klimatilpasningslaboratoriet. Vi ønsker også, at der bliver investeret i de mest effektive og økonomisk mest attraktive løsninger. Det vil både give de bedste og mest økonomiske løsninger i Danmark, men også sikre at virksomhederne er konkurrencedygtige på eksportmarkedet, og det er helt nødvendigt, hvis den danske vandeksport frem mod 2025 skal fordobles.
Venlig hilsen
David Tveit