Klimatilpasningslaboratoriet

Senest opdateret d. 14/1-2019
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
Kristoffer Amlani Ulbak
Sektionsleder

Teknologisk Institut vil opbygge et nationalt klimatilpasningslaboratorium. Formålet er at tilbyde udvikling og test af nye innovative produkter og at blive en nordisk/europæisk HUB for test og dokumentation af klimatilpasningsløsninger.

Hvorvidt danske byer og landområder skal klimatilpasses er ikke længere til diskussion. Nu er spørgsmålet hvordan og med hvilke løsninger. Manglende test og dokumentation af produkter og løsninger er en stor udfordring for, at producenter kan sikre, at de lever op til de krav, der efterspørges. Derudover vil test og dokumentation også skabe grundlag for yderligere optimering og anvendelser af produkter og løsninger indenfor klimatilpasning. Teknologisk Institut har gennem de seneste år opbygget indgående kendskab til udfordringernes omfang samt hvilke klimatilpasningsløsninger, der virker godt i en dansk kontekst, og har dermed en central rolle i den fortsatte udvikling indenfor området.
Vand er den primære klimaudfordring i Danmark og det er ikke kun skybrud, der giver problemer. Klimaændringerne betyder, at vandet kommer fra flere sider (nedbør, havvandsstigninger, vandløb og grundvand). Derfor er det vigtigt at forstå det samlede vandkredsløb, for at kunne vælge de bedste løsninger. Mange kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder er godt i gang med at udføre nye anlæg til klimatilpasning. Danske og udenlandske slutbrugere af klimatilpasningsløsninger efterspørger i høj grad testmetoder og dokumentation på etablerede og nye løsninger. Uden dette vil det være svært at positionere løsningerne på både det danske og internationale marked.
Med denne aktivitetsplan vil Teknologisk Institut sætte fokus på udvikling, test og dokumentation af klimatilpasningsløsninger. Vi vil gøre rammerne for SMVere bedre, så det bliver nemmere at komme fra ide til produkt. Vi vil fokusere på at omsætte gode praktiske resultater til nye produkter fx i forhold til at indarbejde digitale løsninger. Vi vil sætte et større fokus på, at dokumentere løsninger, både de allerede eksisterende og nye under udvikling. Det vil foregå i vores Klimatilpasningslaboratorie samt på de lokaliteter, hvor de konkrete anlæg etableres. Målgruppen for aktiviteterne er primært producenter af klimatilpasningsløsninger samt de kommuner, forsyningsvirksomheder og rådgivere, der efterspørger nye innovative løsninger til klimatilpasning.
Ønsket er på sigt at centrere viden omkring Klimatilpasningslaboratoriet, så Teknologisk Institut kan blive en nordisk/europæisk HUB for test, udvikling og dokumentation af klimatilpasningsløsninger til gavn både nationalt og internationalt.

Budget:
2019: 1.466.000 kr.
2020: 1.466.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Klimatilpasningslaboratoriet

Nøgleord