Komplekse Cancer -og CNS-modeller

Senest opdateret d. 21/12-2020
Aktiv
Bioneer
Indsatsområdet Den Sunde Krop under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Fokus på udvikling af patientspecifikke lægemidler øges og der er derfor behov for laboratoriemodeller som i langt højere grad efterligner den sygdomsrelevante biologi i kroppen. Modellerne vil kunne accelerere virksomhedernes prækliniske udvikling.

Både inden for traditionelle cancer-cellemodeller og CNS (neuro)-cellemodeller, mangler kroppens komplekse diversitet af forskellige cellegrupper ofte, hvorfor opnåede resultater ikke altid kan translateres direkte til behandlingseffekter set i patienter. For at forbedre cellemodellerne til lægemiddelscreening er det derfor vigtigt både, at efterligne kroppens tre-dimentionelle (3D) struktur, såvel som at inkludere essentielle og sygdomsrelevante cellegrupper.