Konkurrencedygtige og pålidelige materialevalg til fremtidens energiforsyning

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet og Materialeteknologi
Troels Mathiesen
Specialist

Omstillingen fra fossil energi til grøn energi giver nye udfordringer for materialer og udstyr. FORCE Technology vil hjælpe virksomhederne ved at mimere risici og undgå over-konservativt design og materialevalg ved opbygning af viden og specialtest.

Omstillingen fra fossil energi til grøn energi introducerer nye udfordringer for materialer og udstyr. Systemer udsættes for stadigt mere aggressive kemiske miljøer ved høje tryk og temperaturer. Øget procesoptimering og fokus på konkurrenceevne bidrager også til øget pres på de nye teknologier.

FORCE Technology (FT) tilbyder i dag viden og faciliteter der med stor succes hjælper danske virksomheder til at vælge og dokumentere materialer til energisektoren. Erfaringen fra samarbejde med virksomheder har vist, at der også er behov for at kunne teste sammensatte produkter, fx nyt måleudstyr, hvor der indgår kombinationer af metaller, polymerer og elektronik til styring og overvågning. Afprøvning og dokumentation adskiller sig væsentligt fra almindelige materialetest, og behovet kommer fx fra virksomheder, som ikke har erfaring i at leve op til de høje krav, de nye energiteknologier stiller.

Det er projektets formål at etablere en platform af services, som tager afsæt i FT’s testfaciliteter til barske miljøer. Rådgivning og prøvningsfaciliteter vil hjælpe danske virksomheder med kvalifikation af produkter og designs til anlæg for grøn energiteknologi. Projektet vil dermed understøtte udviklingen af grøn teknologi ved at forbedre konkurrenceevnen hos danske SMV’er og bidrage til et større flow af ny teknologi til den grønne omstilling.

 

Nøgleord

42 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jesper Peter Menne Baunsgaard (COO, Ross DK A/S)
Fredag d. 20/4-18 kl. 12:48

Den danske energisektor er midt i en fase hvor der sker et radikalt skifte fra fossile brændsler til sol, vind og biomasse. Men, biomassen er ikke et valg på den lange bane, hvor den bl.a. skal opkonverteres til transportsektorens behov.
Geotermi står på tærsklen til et gennembrud, men der udstår en række udfordring for energiformen som skal løses. I løbet af 2020’erne vil adskillige større kraftvarmeværker forventeligt blive taget ud af drift, og der skal findes andre løsninger.
Geotermi er en af den energikilder der står på tærsklen til et gennembrud, men teknologien har et modenhedsstade som er sammenligneligt med biomasse for 10 – 15 år siden. Geotermi er i dansk sammenhæng naturligt forkommenende vand som tages fra reservoirer i 2000 – 3500m dybde. Vandet har et højt saltindhold (+18%) foruden det indeholder en række andre opløste stoffer og metaller. Når vandet produceres op gennem en varmeveksler sker en række udfældnings- og korrosionsprocesser som volder en række problemer på den tre eksisterende anlæg, foruden af problemerne også er set på udenlandske anlæg i Poland, Tyskland og Holland.
Der kan produceres en positiv forretningsplan for geotermi, men hvis produktionstekniske forhold bliver ved med at drille vil teknologien aldrig når et niveau hvor geotermi bliver en energikilde der er et naturligt valg for fjernvarmeværker.
Force arbejder i dag sammen med Ross DK omkring de geotermiske projekter i Danmark, og Force har vist en dybdegående forståelse for problematikken og har vist at løsninger er indenfor rækkevidde, men vi mangler stadigvæk installation af løsninger og deres (langtids-)effekt på problematikken.
Geotermi har et nominelt niveau i DK på 34MW (før varmepumper). Men, effektivt ligger niveauet nærmere på 12 – 15MW når de nuværende udfordringer i anlæggene i specielt Sønderborg og København tages i betragtning. Force er direkte involveret i disse problemer gennem projektet GEOTHERM. Geoop arbejder aktivt på at skabe op mod 250MW geotermi gennem licenser og samarbejde med fjernvarmeværker, og Geoop håber at Force kan være med som teknologipartner. 250MW skabes ikke med et pennestrøg, men er en proces som forventes at tage minimum 10år, men Geoop skal være klar med energi- og omkostningseffektive løsninger når beslutningen om at tage kraftværksenhederne ud af drift.
Vi skal derfor takle disse udfældnings- og korrosionsproblemer nu, så vi kan adresse de danske udfordringer, men det stiller også Geoop i en position hvor vi kan udvikle anlæg i Nordeuropa på eksportmarkedet.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Fredag d. 20/4-18 kl. 15:52

Tak for din grundige kommentar og introduktion til dyb geotermi. Problemer med korrosion og udfældning i stærkt saltholdigt vand kendes i dag fra olie- og gasproduktion i fx produceret vand og injektionsvand. En del af vores erfaringer fra denne branche kan overføres til dyb geotermi, så det er realistisk at ”komme i mål” indenfor en overskuelig fremtid. Vi starter ikke fra nul, men der er behov for at udvikle nye testmetoder i aktiviteten, som er specielt rettet mod geotermi.

Henrik Tækker Madsen
Mandag d. 7/5-18 kl. 10:57

Hos SaltPower, ser vi dette projekt som et vigtigt støtteelement til vores udvikling af osmotisk teknologi til udvinding af elektricitet fra høj saline vandkilder. Vi anvender standard komponter til vores system og har behov for at vide, hvordan bl.a. levetiden af disse påvirkes af det saltholdige vand samt driftsbetingelserne.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Mandag d. 7/5-18 kl. 20:28

Tak for din kommentar, Henrik. Saltkraft går fint i spænd med vores aktivitetsforslag. Der er paralleller til både geotermi og vandinjektionsstystemer, som vi kan tage udgangspunkt i mht materialeudfordringer. Vi synes det kunne være rigtig interessant, at arbejde med og forhåbentlig bidrage til denne lovende teknologi. Saltkraft teknologien blev jo kåret som årets ingeniørbedrift af fagbladet Ingeniøren i 2016.

Henrik Nybo Lomholt (Energirådgiver, Ørsted)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 21:02

Baseret på min erfaring indenfor udvikling af brint- og brændselscelleteknologi vil jeg gerne knytte et par kommentarer til forslaget. Det er et interessant forslag, som kan blive rigtig værdifuldt for branchen. Fremtidens energiteknologi er i rivende udvikling, men fokus er oftest på udvikling af kerneteknologien med henblik på at maksimere virkningsgraden. De tilstødende komponenter og materialer er typisk ikke et fokusområde, når der udvikles ny energiteknologi, hvilket kan være en showstopper. Derfor kan jeg se, at FORCE Technology kan bidrage med rigtig meget i form af materialekendskab og specialtests, som kan hjælpe med til at få ny energiteknologi hurtigere ud på markedet.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:54

Din kommentar glæder mig meget. Vi tilbyder ikke at udvikle kerneteknologien i de nye energityper. Den aktivitet ligger i dedikerede forskningsmiljøer, og bygger ofte på mange års grundforskning. Vores aktivitet er , som du skriver, tiltænkt at supporte de nye teknologier med materialevalg og test af de tilstødende komponenter. Vi har her bredt erfaringsgrundlag fra hele industrien, som vi vil bruge til at opbygge de nye services, rettet mod nye energiteknologier.

Thomas Heiredal-Clausen (Pricipal Research Engineer, Haldor Topsøe)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:55

Jeg har kigget på forslaget og finder det rigtig aktuelt indenfor udvikling af ny energiteknologi. Haldor Topsøe A/S arbejder blandt andet med udvikling og kommecialisering af anlæg baseret på højtemperatur elektrolyseceller (SOEC). I den forbindelse støder vi af og til på nogle behov for speciel tests indenfor højtemperatur korrosion og elektrisk ledningsevne samt generel elektrokemisk test i autoklaver, som vi ikke selv har kapacitet til. Derfor vil det være rigtig interessant for os at følge og måske tage del i nogle demonstrationsprojekter, hvor der kan udvikles speciel tests.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:23

Jeres interesse i dette projekt betyder meget for os. Det bekræfter, at der er behov for disse ydelser, selv for store firmaer som Haldor Topsøe A/S. Demonstrationsprojekter i samarbejde med industrien er en vigtig forudsætning for at kunne udvikle de nye serviceydelser i forslaget. Industriens input er essentielt, så aktiviteten ikke løber af sporet. Et demonstrationsprojekt sammen med Haldor Topsøe A/S vil have stor værdi for aktiviteten.

Niels Kjærulff (Galvanisør, Sur-Tech A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:20

Forslaget er virkelig interessant, da vi som underleverandør af metalliske overflader ofte bliver mødt med spørgsmål om rette materialevalg i mange sammenhænge, herunder også de skrappe miljøer som forslaget rummer. Vi prøver efter bedste evne at rådgive, men kunne også bruge et kvalificeret testcenter at henvise til.

Udover korrosionsforhold, møder vi også mange forespørgsler omkring triblologi, lodbarhed og f.eks. kombinationer mellem keramiske forbindelser og metaller/legeringer.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Søndag d. 20/5-18 kl. 16:17

Ja, forslaget dækker ikke kun korrosion og metaller, men omfatter også kombinationer af materialer der testes som samlede systemer. Det kan fx være en elektrolysecelle, pumpe, sensor eller andet udstyr som udvikles til nye energityper. Tak fordi du fremhæver denne vinkel i vores forslag, Niels.

Thomas Lund Danielsen (B. Sc. Mech. Eng. Konsulent - Maskinbygning, Konsulent)
Fredag d. 18/5-18 kl. 16:46

Dejligt tiltag..
Som konsulent i netop små og mellemstore virksomheder ser jeg udfordringen i at formidle den netop rigtige teknologi/materiale/prøvnings-metode til rette vedkommende på det rette tidspunkt. Ofte er projekterne solgt og på vej ud af døren inden jeg kommer med på holdet som enten sparring eller deltager.
Det vil være en stor hjælp med let tilgængelig (forståeligt) information på specielt materiale området (med let forståeligt mener jeg ikke ingeniør sprog). Og gerne med Force som one-stop-shop.. Jeg har brug for at kunderne hurtigt kan danne sig en grundviden om anvendelse, ydeevne og eventuelle kvalifikations/verifikations-tests inden jeg kan videreformidle budskabet om test center i de mindre virksomheder hvor beslutningsprocessen ofte er meget kort og hvor fokus er på at få leveret til tiden.
Jeg har ikke mål for hvor tit jeg bliver mødt med løsningen på et materiale/korrosions issue:
"jamen så bruger vi bare syrefast rustfri istedet"... Videre... case closed.. (Ikke altid (faktisk meget sjældent) den rette løsning)
Informations-niveauet skal op for den almindelige erhvervsdrivende, - så ser jeg til gengæld også store potentialer i performance-tests og verifikation indenfor hvad jeg vil tillade mig at kalde "den nye energi sektor". Folk i de små virksomheder skal vænnes til at tage test faciliteterne med på råd tidligt i processen
Kort, men præcist, - Hvad skal der til.. hvad kan lade sig gøre, - hvor hurtigt og hvor er evt. faldgruber i forløbet..
Og sluttelig, - hvilken værdi skaber det for den erhvervsdrivende. (Ofte er fokus på mersalg og service)
Bliver spændende at følge...
My 2 cents...

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Søndag d. 20/5-18 kl. 16:19

Tak for dit positive indlæg, Thomas. Din bemærkning om “at bruge syrefast istedet”, når noget svigter, kender jeg alt for godt. Udvalget af korrosionsbestandige legeringer er i dag enormt, og materialevalg bør omfatte andre muligheder end 18-8 rustfrit stål vs syrefast. Det er ikke altid at man behøver at kigge opad i hierarkiet. Nogen gange kan lavt legerede og billigere materialer klare jobbet - det afhænger af den levetidsbestemmende mekanisme, fx korrosion, metaltræthed, miljøbetinget revnedannelse etc.

Lars Henrik Nielsen (Statsgeolog, teamleder vedr. geotermi, GEUS, De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:12

Den danske undergrund indeholder meget store geotermiske ressourcer, som kan bidrage til den grønne omstilling af energisektoren i Danmark. Geotermisk varme går meget fint i spænd med sol- og vindgenereret el, idet omlægningen af energisektoren væk fra traditionel kraftvarme giver et behov for varme. Biobrændsel er ikke en tilstrækkelig bæredygtig energiform pga. CO2 belastningen.
Udnyttelsen af geotermisk varme forudsætter imidlertid - udover gode geologiske modeller af undergrunden - viden og erfaring med materialers reaktion på varme saline væsker så en optimal produktion kan opnås uden problemer med tæring, udfældning og andre uønskede reaktioner, som hæmmer og fordyrer produktionen på geotermiske anlæg.
Projektforslaget hilses derfor meget velkommen – der er brug for forskning og erfarings- og vidensopbygning indenfor emnet.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:49

Tak for din kommentar, Lars Henrik. Ja, vandet der kommer op fra undergrunden, er tre til fire gange så salt som havvand, så det stiller særlige krav til materialerne. De andre forhold du nævner med udfældning og uønskede reaktioner, er også noget vi har fokus på. Vurdering af dette kan ofte bygges ind i en korrosionstest, hvad enten den udføres i anlægget eller i laboratoriet. Vi tænker her, at aktiviteten kan bidrage til nye målemetoder, som optimerer driften af anlæggene.

Annemette Riis (Chief Materials Specialist, Corrosion, Grundfos Holding a/s)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:39

Dette projekt har relevans for Grundfos, da det understøtter vores klare vision om, at verden skal være mindre afhængig af fossile brændstoffer. Af erfaring ved vi, at valg af de rette konstruktionsmaterialer er af afgørende betydning for driftssikkerheden i kritiske applikationer. Risiko for korrosion og slid vil fordre specielle materialer. Dette gælder i særlig grad også for geotermiske anlæg, der på grund af det høje saltindhold og relativt høje temperaturer stiller store krav til korrosionsbestandighed. Vi har i dag allerede pumper i højtlegeret rustfrit stål, der anvendes i meget korrosive og saltholdige væsker indenfor områder som afsaltning og mineindustri, men opnåelse af yderligere viden og forståelse af de særlige forhold der forekommer i geotermiske anlæg vil sætte os i endnu bedre stand til at sikre de rette produkter og materialevalg til lige netop denne applikation.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:18

Tak for din kommentar, Annemette. Jeg tror der kan komme noget rigtig interessant ud af et samarbejde om geotermien her i Danmark. Vi har de kompetencer som er nødvendige for at udvikle teknologien jævnfør din og ovenstående kommentarer. Så dejligt at se, at en stor pumpefabrikant også har kig på dette område.

Jesper Vejlø Carstensen (Specialist, Ph.D., MAN Diesel & Turbo)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:25

Vi hilser dette projekt velkommen. MAN Diesel & Turbo har en strategi, der fokuserer på dekarbonisering og omstilling fra konventionel skibsdiesel til mere miljøvenlige brændsler i de store to-takts motorer. Vi kan skrive under på, at dette giver mange materialemæssige udfordringer. Kvalificering af materialer gennem realistiske og relevante tests er en af nøglerne til succes i den grønne omstillingsproces. Selvom projektet synes målrettet til SMV'er, glæder vi os over et projekt, der understøtter udviklingen af grøn teknologi ved opbygning af en service platform.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:35

Hej Jesper. Jeg er glad for at du fandt vores forslag og støtter det med din kommentar. Grøn omstilling til søs, er et område, hvor der sker rigtig meget, som du understreger. Det fremgår måske ikke så tydeligt af vores forslag, men de teknikker og services vi opbygger, vil også understøtte udviklingen i den maritime sektor. Tak fordi du bragte denne vinkel ind i debatten her på siden.

Debasish Chakraborty (CEO, RenCat)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:23

We at RenCat work with high-temperature reactors for generating hydrogen from ammonia. Because of the high-temperature atmosphere, we have to be extremely careful in material selection. To know about corrosion resistance of materials is extremely important for us. 'Competitive and reliable materials for future energy technologies' seems quite interesting as a one-stop shop for testing our materials.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 18:54

Thank you for your comment, Debasish. A one-stop shop within material selection is indeed what we would like to be offering – also in the future. This package typically includes selection of material candidates from experience and literature. If needed, best candidates are then qualified by testing – often using a customized test. We already do such testing of single materials today. In the proposed activity, we want to develop new services that to a larger extent test the entire system, e.g. a complete pump design or similar.

Erik Mansig (Business Unit Manager, Daka Denmark A/S )
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:15

Som ansvarlig for Daka Denmarks biodieselproduktion byder jeg projektet velkommen. I eksisterende produktion er der behov for at optimere materiale valg i udstyr grundet hård fysisk og kemisk belastning. Men også i optimering og udvikling af vores proces og nye typer råvarer er der behov for at sikre og teste korrekt materialevalg.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 16:40

Tak for din kommentar, Erik. Biodieselproduktion er en meget interessant og forholdsvis ny proces som vi ønsker at understøtte bedre i fremtiden med materialevalg og specialtest. Der er beslægtede problemstillinger med biogas og oile/gas produktion, så din kommentar er yderst relevant ifht vores forslag.

Niels M. Christensen (Maskiningeniør - Produktspecialist , Accoat A/S )
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:33

Jeg syntes det lyder rigtig spændende. Fluorpolymer baserede belægninger har rigtig gode korrosionsbeskyttende egenskaber, samtidig med at de modvirker opbygning af Scale. Teknologien bliver brugt mange steder, bla. inden for olie & gas men også i kemisk proces industri.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 16:52

Der foregår mange spændende ting med udvikling af fluorpolymer baserede belægninger til nye formål, bl.a. geotermi og biogas. Belægningerne er meget bestandige, og det kræver kradse og specialdesignede test at dokumentere egenskaberne. Disse aktiviteter falder godt i tråd i projektforslaget. Vi hilser derfor din kommentar meget velkommen. Tak for det, Niels.

René Holm
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:30

I vores virksomhed fylder materialer rigtig meget, og dette forslag vil kunne hjælpe med at finde de helt rette materialer, når vi arbejder med udvikling uden for vores comfortzone, vi bakker derfor med denne kommentar op om forslaget.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:09

Tak for din kommentar, René. Altid rart at høre fra firmaer, der har hands-on på materialer. Med alle de nye energiteknologier, der er i spil, kan man nemt komme ud af comfortzonen. Med aktiviteterne i vores forslag, håber vi at udvide comfortzonen.

Charlotte Forsingdal
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:01

I omstillingen til vedvarende energi er det vigtig at have flere forskellige teknologier at spille på. I den forbindelse finder Dansk Standard det væsentligt at undersøge om potentialet for de forskellige teknologier kan øges ved at anvende andre materialer, især for de teknologier som fx dyb geotermi, der ikke er så udbredt i dag, og det giver god mening at fastsætte fælles spilleregler for i en standard.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:18

Standardisering er absolut noget vi har kig på. Vi arbejder allerede sammen med søsterorganisationer i Europa indenfor fx dyb geotermi. Det er vigtigt, at vi ikke isolerer os på området med standarder, så dette samarbejde har stor værdi for os. Vores projektforslag vil kunne styrke dette samarbejde yderligere gennem fortsat vidensdeling på tværs af landegrænser. Tak for din kommentar, Charlotte.

Anders Rønne Rasmussen (Udviklingsingeniør, GreenHydrogen)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 00:07

Meget interessant og relevant forslag! Hos GreenHydrogen udvikler vi elektrolyseteknologi, som bl.a. anvendes i forbindelse med lagring af vedvarende energi i form af brint. Vi bestræber os konstant på at øge ydeevnen og reducere prisen på teknologien. I den forbindelse er nøglen ofte drift ved høje tryk og temperaturer, hvilket stiller store krav til de anvendte materialer. Optimal udvælgelse af robuste og ikke-fordyrende materialer er afgørende for at vi når vores mål.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:40

Tak for din kommentar, Anders. Vi anser også elektrolyseteknologien som særdeles interessant. Optimering af materialerne, kan her give det afgørende gennembrud for teknologien. Vi har tidligere udviklet termisk sprøjtede elektrodeoverflader med høj effektivitet til alkalisk elektrolyse. I dag deltager vi et projekt, hvor vi tester korrosionsbestandige legeringer til en ny type elektrolysecelle. Aktivitetsforslaget fremmer et fortsat samarbejde mellem virksomheder, universiteter og GTS til udvikling af elektrolyseteknologien.

Alan Friis (Daglig leder, Staalcentrum)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 05:29

Det er et meget interessant forslag, som jeg ser kan have en generel anvendelse ved valg af materialer til krævende miljøer. Vi hører ofte at virksomheder mangler praktisk viden om valg af ståltyper når et 'standard' rustfrit stål ikke kan modstå påvirkningerne i et konkret procesmiljø. Derfor bakker vi varmt op om dette forslag, der kan styrke indsatsen med at vælge de rette materialer og sikre at konstruktioner generelt designes til opgaven således at økonomi i levetiden kan optimeres.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:43

Tak for din støtte, Alan. Din kommentar understreger også Thomas Danielsens bemærkning ovenfor om “at bruge syrefast istedet” når noget svigter. Så simpelt er det ikke at vælge det rigtige materiale. Materialevalg er ofte en proces der omfatter grundig gennemgang af kendte referencer (track-records), litteraturdata, testresultater, økonomi- og leveringsforhold. I projektforslaget vil udvikle vores services indenfor materialevalg gennem vidensopbygning og udvikling af specialtest, og med et særligt fokus på de nye energiteknologier.

Lene Gottrup Barfod (CEO, Resolvent)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:17

I Resolvent oplever vi, at de komponenter vores kunder har til rådighed i udviklingen af energilagringssystemer kommer ofte har meget begrænsede materiale beskrivelser, dette giver udfordringer (behov for test/karakterisering) i arbejdet med prototype - og produkt udvikling, og senere hen test jf. overholdelse af standarder (og dermed garanteret brug).
Jeg er derfor overbevist om, at vi har brug for ekspertise indenfor karakterisering af disse materialer og systemer og støtter hermed op om dette projektforslag.
Mvh Lene

Energisystmer der

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:42

Tak fordi du bekræfter dette punkt i vores forslag, Lene. Materialebeskrivelser, standarder eller retningslinjer findes endnu ikke til de nye energilagringssystemer. Det forventes, at aktiviteterne i forslaget med vidensopbygning og fit-for-purpose dokumentation kan give et skub i denne retning mht etablering branchestandarder.

Rune Jacobsen (Chefkonsulent, M.Sc. , Industrisamarbejdet, - en del af Dansk Industri (DI))
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:21

På områder hvor danske fremstillingsvirksomheder har åbenlyse fortrin og markedsmuligheder kan vi kun støtte, at der fokuseres på materialesiden. Energisektoren indenfor ”grøn vækst” er en af disse. Da frembringelse af energi med relativt uprøvede metoder, der samtidigt for nogle materialeegenskaber kræver væsentligt mere end vanligt, er dette initiativ absolut anbefalelsesværdigt. Bemærk at konkurrenceevnen er meget vigtig for fremstillingsindustrien, så omkostninger skal være en del af denne optimeringsopgave.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:49

Ja, omkostninger og pålidelighed er altafgørende for konkurrenceevnen. Det er noget vi absolut har fokus på, så vi har valgt at fremhæve i det titlen på vores forslag. Det er nemt at lade sig forføre af mulighederne ved eksotiske materialer, men vi må ikke glemme pris og leveringsforhold. Dette er et vigtigt budskab i vores forslag. Tak for din kommentar, Rune.

Kasper Bondo Hansen (Afdelingsleder / Projektleder, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S / Fast Track)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:30

Som medarbejder i Siemens Gamesa Renewable Energy, er en stor spiller på markedet til at levere grønne energiløsninger, er jeg overbevist om det er essentielt at vi finder materialeløsninger der gør os konkurrencedygtige. I dette valg af materialer, vil pålideligheden spille en stor rolle. Uden den ønskede pålidelighed, vil der utvivlsomt komme ekstraregninger oveni prisen, hvilket vil sænke konkurrenceevnen for dette område.

Skal der leveres grønne energiløsninger til konkurrencedygtige priser, skal vi have styr på materialevalg og pålidelighed i hele værdikæden indenfor grøn energi. Derfor er jeg overbevist om at dette tiltag vil være et rigtig godt bidrag til at vi kan fortsætte vores omstilling fra fossil energi til grøn energi.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:19

Tak for din kommentar, Kasper. Dejligt at du underbygger temaet om pålidelighed i vores forslag. Vi har bl.a. arbejdet sammen med vindindustrien om at finde coatingssystemer der kan holde i 25 år, dvs. levetiden af en havmølle. Ekstrapolation til så lang levetid var en vanskelig opgave, som krævede en helt speciel tilgang af tests og inspektionskampagner. På tilsvarende vis vil vi angribe nye materialemæssige udfordringer i takt med at de opstår i forbindelse med den grønne omstilling.

Lars Rise (Production Engineer, AAK Denmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:57

I AAK bestræber vi os løbende på at minimere energi forbruget til at producere højt forædlede vegetabilske olie til fødevareindustrien. Både i forbindelse med egen dampproduktion og i procesanlæggene til forarbejdning af olie. Vi ser det som en absolut nødvendighed at have tilgang til specialist viden som Force tilbyder omkring materiale valg i dette arbejde. Og kan derfor kun anbefale det nævnte aktivitetsforslag.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:05

Tiltag til fx varmegenvinding ser vi i mange firmaer. Det kan ofte betale sig at trække kalorier ud af produkter, spildstrømme etc. Denne tendens forventes at forsætte, og vores forslag kan bidrage til nye løsninger på materialesiden. Vi er derfor glade for at du støtter vores forslag med gode eksempler fra Jeres produktion. Tak for det, Lars.

Rasmus Rode Mosbæk (Energy Storage Consultant, Hybrid Greentech ApS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:45

Med et stigende antal installerede batteri energilagrings anlæg både til lands og i marine sektoren er der behov vejledninger omkring installation, vedligehold og inspektioner. Derudover test og karakterisering af moduler der indgår i disse anlæg yderst relevante. Jeg støtter derfor dette aktivitetsforslag.

Rasmus Nielsen (Skibsingeniør, Scandlines Danmark ApS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:48

Vores erfaring med ny teknologi (batteriinstallationer) har vist at godkendelses processen kan være meget omfattende pga. manglende viden omkring om den nye teknologi. Her vil det være en stor hjælp at få dokumenteret egenskaber, samt risici på nye teknologier som fx batterier og fuelcells (brint)