Kvantemetrologi

Senest opdateret d. 14/1-2019
DFM
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Materialeteknologi
Jan Hald
Teamleder

Aktiviteten udfylder et behov for udvikling af metrologikompetencer og -ydelser til kvantemetrolo-gianvendelser og vil væsentligt styrke udviklingen af dansk kvanteteknologi fra universitetsforskning til praktiske anvendelser.

Kvanteteknologi fokuserer på at udnytte fundamentale kvantefysiske egenskaber i forbindelse med udvikling af morgendagens teknologier. Kvanteteknologien har potentiale til at revolutionere en ræk-ke vigtige industriområder fx IT branchen, og der er i øjeblikket en intens global konkurrence på området.

Kvantemetrologi omhandler udvikling af nye målemetoder, hvor nøjagtighed og følsomhed kun er begrænset af kvantefysikkens fundamentale naturlove. Hertil kommer måleteknologi, som understøt-ter den kvanteteknologiske udvikling inden for fx kvantecomputing, kvantekryptering og kvantema-terialer.

DFM vil etablere en række ydelser inden for kvantemetrologi målrettet danske universiteter og star-tup virksomheder. Der forventes en begyndende afsætning af ydelserne ved periodens afslutning, men voksende afsætning i takt med at kvanteteknologi-baserede produkter kommercialiseres. De udviklede kompetencer og ydelser har fokus på kvalitetssikring og kalibrering af nye kvanteteknolo-gibaserede produkter. Det er kompetencer, som bliver kritiske når nye kvanteprodukter skal kom-mercialiseres, men som ingen andre danske aktører har mulighed for at udvikle. Kompetencerne skal være til rådighed tæt på de aktive danske forskningsmiljøer, således at kompetencerne kan integreres i udviklingen af de nye produkter.

DFM vil udvikle kvantelyskilder, ultra-stabile frekvensnormaler, karakterisere kvantematerialer og kalibrere enkelt-foton detektorer. Videnspredningsaktiviteterne omfatter publikationer, konferencer og møder med forskningsgrupper og startups med aktiviteter inden for kvanteteknologi. Herudover planlægges afholdelse af seminarer for virksomheder og universiteter.

Budget:
2019: 3.000.000 kr.
2020: 3.000.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Kvantemetrologi

Nøgleord