Kyster under forandring

Nils Drønen
R&D Manager
Indsendt af DHI i kategorierne Byggeri og anlæg og Klima og miljø

De danske kyster er under forandring. Storme som Bodil og Egon eroderer kysterne og de kystnære byer trues med oversvømmelse. Der er derudover et pres på kystens biologi fra tab af gravemateriale fra marine projekter og fra miljøfremmede partiklers spredning i miljøet. I denne aktivitet vil vi udvikle modeller og metoder, der kan støtte samfundet til at indrette sig fornuftigt overfor disse udfordringer og som samtidig virker styrkende på Danmarks konkurrenceevne på området.

Budget:
2016: 3.500.000 kr.
2017: 3.500.000 kr.
2018: 3.500.000 kr.
Baseret på aktivitetsforslag:
Kyster under forandring

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...