Måleteknologi til deep tech og fremtidens produktion

Senest opdateret d. 12/4-2018
DFM
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Jørgen Garnæs
Seniorforsker

Danske SMV’er er afhængige af stadige forbedringer af produktkvalitet og dokumentation for fx innovativ funktionalitet. Aktivitetsforslaget omhandler udvikling af måleteknologi for overflader med fokus på nye materialer og automatiseret produktion.

Muligheden for at videreudvikle danske styrkepositioner er afhængig af stadige forbedringer af produktkvalitet og dokumentation for fx innovativ funktionalitet. Aktivitetsforslaget har fokus på at opfylde behov ved produktudvikling af innovative materialer, hvor særligt overfladen er af betydning, samt automatiseret produktion inden for bl.a. medicin og fødevarer, hvor særligt overfladens kvalitet er kritisk.

Nøgleord

92 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ya Min Jørgensen (Lead Engineer, LM Windpower)
Mandag d. 23/4-18 kl. 15:15

There are many glued-on components and structure bondlines in wind turbine blades. The surface condition is very important for good bonding. A fast and big scale surface quality control method is extemly important for manufacturing of reliably blades.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 13:21

Dear Ya Min,
Thanks for your comments and input to our proposal. The surface roughness and material properties are important for the functionality of the glue. Therefore, these parameters have a great importance in industrial application and we believe that the competence and knowledge proposed can benefit the task of achieving maximum strength. Let’s get in touch and discuss your challenges in more detail.
Best regards
Jørgen

Stensborg a/s (Dir, Stensborg a/s)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 06:54

Nye ydelser og kompetencer om Udmåling af materialeegenskaber, struktur og tykkelse af funktionelle, overflader for at kvantificere kvalitet er meget interessant og relevant for Stensborg A/S. Det vil være meget interessant og relevant for os med nye nøjagtigt offline metoder optimeret til at udmåle højde, periode og form samt materialeegenskaber som elasticitet, plasticitet, adhæsion af tynde ekstruderede film og strukturerede støbeforme tilegnet vores rulle til rulle (roll 2 roll eller R2R) proces.
Den nye ydelse og kompetencer omkring automatiseret, online billeddannende målesystem med selektion af måleområdet, der muliggør vibrations og orienterings-ufølsom kvalitetssikring af overfladestrukturer er også meget interessant og relevant. Det vil kunne give os muligheden for online at kontrollere kvaliteten uafhængigt af vibrationer, præcise position og orientering under selve vores rulle til rulle produktionen.
Endvider kunne nye ydelser og kompetencer til automatiseret produktionskontrol og integrering af low-cost mikroskoper til offline kontrol være meget interessant og relevant. Det kunne give os muligheden for selv at stå for det fulde check af kvaliteten fx som underleverandør.
Stensborg A/S er en SMV der udvikler og producerer diffraktive overflader med farver i grafisk design i forskellige produkter og materialer. Undertegnede er leder af Stensborg A/S og virksomheden har fokus på en patenteret 3D støbe teknologi for fremstilling af nano- og mikro strukturer samt virksomhedens produktion af støbe forme tilegnet rulle-til rulle (R2R) fabrikation

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:05

Kære Jan Stensborg,
Mange tak for jeres meget specifikke, detaljerede og positive kommentar til alle vores tre nye idéer om måling af overfladers egenskaber. Det lyder bestemt til, at de nye foreslåede aktiviteter vil kunne hjælpe jer. Vi tager kontakt til jer for en nærmere diskussion af netop jeres udfordringer.
Med venlig hilsen
Jørgen

Rafael Taboryski (Lektor, DTU Nanotech)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:59

I min egenskab af forsker ved DTU Nanotech har jeg gennem årene haft mange samarbejdsprojekter med DFM. Disse projekter har især handlet om overfladekarakterisering af nanostrukturerede overflader i en industriel sammenhæng. De ydelser og kompetence der foreslås omkring udmåling af materialeegenskaber, overfladestruktur, tykkelse mm. samt automatiseret, online billeddannende er ambitiøse og relevante for danske virksomheder der arbejder med at udvikle og producere fx mikrostrukturerede funktionelle overflader med nye og specialiserede egenskaber. DTU Nanotech har samarbejdet med DFM i en række nationale anvendelsesorienterede projekter med deltagelse af en række danske SMV’er. De foreslåede ydelser og kompetencer bygger direkte på disse projekter og de videnskabelige publikationer der er udarbejdet som en del af disse projekter. De foreslåede aktiviteter er i synergi med DTU Nanotech’s strategiske indsatsområder fx polymer micro- and nanofabrication og bidrager til at overføre resultater til industrien, særligt SMV’er. Det faglige niveau og kompetencer indenfor centrale overfladekarakteriseringsteknikker er i verdensklasse og gør DFM i stand til løfte innovative aktiviteter på et internationalt højt forskningsniveau. Jeg kan således på det varmeste anbefale fortsat udvikling af DFMs kompetencer og ydelser indenfor anvendelsesorienteret karakterisering af overflader og materialer.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:07

Kære Rafael,
Mange tak for din meget specifikke, detaljerede og positive kommentar til vores nye idéer og vores eksisterende kompetencer. Det er godt at hører at de foreslåede nye aktiviteter er i synergi med DTU Nanotech’s strategiske indsatsområder. De foreslåede nye aktiviteter vil være med til styrke samspillet mellem jer som universiteter og DFM som GTS-institutter med det formål at øge virksomhedernes brug af den allerede eksisterende forskningsinfrastruktur. Vi tager kontakt til jer for en nærmere diskussion af hvordan vores samspil styrkes.
Med venlig hilsen
Jørgen

Kasper Moth-Poulsen (Con-Science AB)
Mandag d. 30/4-18 kl. 13:29

As a SME working with CRO nano fabrication, sensor development and functional surfaces, we find it interesting to have access to institutions that can help us verify and certify the quality and function of our products. In this context we find the proposed activities by DFM very interesting, and hope to be able to make use of their services in the future.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:08

Dear Kasper,
Thanks for your input to our proposal. We believe that our proposed new activities will be helpful to you and the production of innovative therapeutic drugs. We are in touch and are planning to discuss your challenges in more detail.
Best regards,
Jørgen

Theodor Nielsen (CEO, NIL Technology ApS)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:17

Kvalitetssikring på nanoskala i produktions miljøer vil muliggøre udbredelse af højvolumen produktion af funktionelle overflader baseret på mikro- og nanostrukturer. Low-cost mikroskoper er interessant og relevant således at NIL Technologys kunder i større udstrækning selv ville kunne dokumentere produkters kvalitet. DFMs ydelser og kompetencer er til stor gavn for den fremtidlige udbredelse af produkter baseret på mikro- og nanostrukturer.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:09

Kære Theodor,
Mange tak for jeres meget specifikke, detaljerede og positive kommentar til alle vores tre nye idéer om måling af overfladers egenskaber. En realisering af potentialet i højvolumen produktion af funktionelle overflader baseret på mikro- og nanostrukturer forudsætter som du skriver integrerede metoder til kvalitetssikring. Det lyder bestemt til, at de nye foreslåede aktiviteter vil kunne hjælpe jer. Vi tager kontakt til jer for en nærmere diskussion af netop jeres udfordringer.
Med venlig hilsen
Jørgen

Jan Friis Jørgensen (CEO, Image Metrology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:13

Kompetencer og ydelser om Kalibrering af mikroskoper til automatiseret produktionskontrol er yderst relevante og spændende og kan åbne nye muligheder for brug af vores software i forhold til automatiseret produktionskontrol og nye mikroskoper. Kompetencer og ydelser omkring Udmåling af materialeegenskaber og geometriske strukturer er også yderst relevante og kan også åbne nye muligheder for brug af vores software i forhold til funktionelle belægninger og numerisk kvantificeret kvalitet. Kompetencer og ydelser omkring Automatiseret, online billeddannende målesystem er også en ny og lovende ide som har vores interesse og kan muliggøre hidtil uset robuste, hurtige og præcise målinger af nano-strukturer.

Image Metrology er en SMV der udvikler avanceret software til behandling og analyse af mikroskopi billeder på en nano- og mikrometer-skala. Vi er et yderst innovativt firma, der konstant udvikler nye løsninger for at imødekomme kravene fra vores high-tech kunder. Vi leverer vores produkter direkte til slutbrugere eller gennem udstyrsfabrikanter, og har en eksportandel på 98%.

Mvh
Jan Friis Jørgensen
Direktør

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:34

Kære Jan,
Mange tak for jeres meget specifikke, detaljerede og positive kommentar til vores idéer om måling af overfladers egenskaber. Implementering af ny teknologi og fremtidens automatiserede produktion kræver nye kompetancer og teknologier på softwareside. Det lyder bestemt til, at vores de nye foreslåede aktiviteter vil kunne bidrage positivt til dette. Vi er i kontakt med jer og vil tales nærmere ved om jeres udfordringer.
Med venlig hilsen
Jørgen

Mikkel Kongsfelt (CEO, RadiSurf ApS)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 11:57

I vores udvikling a nano-skala overflade coatings, er hurtig, effektivt og inline kvalitetssikring af overfladerne en kæmpe udfordring. At få bedre adgang til at lave den slags analyser vil være ekstremt vigtigt i udvikling af nye smarte overflader og materialer i det hele taget.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 15:42

Kære Mikkel,
Mange tak for din specifikke, detaljerede og positive kommentar til vores aktivitetsforslag om Måling af overfladers egenskaber. Overfladebehandling er en dansk styrposition, og muligheden for at videreudvikle nye tekniske ideer og fremtidens automatisere produktionen er udfordret af manglende in-line kvalitetssikring. Vi vil meget gerne tale mere med jer om jeres udfordringer.
Med venlig hilsen
Jørgen

Steen Ørsted (DeltaPix Aps)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 15:58

Nye ydelser og kompetencer indenfor Kalibrering af mikroskoper til automatiseret produktionskontrol er meget interessant og relevant for DeltaPix. Særligt til eksportmarkedet efterspørger kunder en kalibrering eller anden dokumentation for verifikation af udstyr. Også i udvikling øjemed og for at vinde nye markeder vil ydelser og kompetencer med fokus på produktionskontrol være relevant og interessant. Undertegnede er direktør i DeltaPix (SMV) der er en førende udvikler og producent af software og hardware indenfor kamera- og digitale billedløsninger, og vi levere bl.a. højkvalitets digitale mikroskoper til en bred vifte af industrier.
Mvh Steen Ørsted, Adm. Direktør, DeltaPix

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:36

Kære Steen,
Mange tak for din meget specifikke, detaljerede og positive kommentar til vores idéer om Kalibrering af mikroskoper til automatiseret produktionskontrol. Det er vigtig at du kan bekræfte at jeres kunder fx efterspørger dokumentation for verifikation af udstyr. Jeg er sikker på, at de nye foreslåede aktiviteter vil kunne bidrage positivt til dette. Vi er i kontakt med jer og vil tales ved om jeres udfordringer.
Med venlig hilsen
Jørgen

Mads Brink Laursen (Adm. direktør, TRD Surfaces Aps)
Fredag d. 4/5-18 kl. 12:34

TRD Surfaces Aps har egenproduktion af slidfaste og korrosionsbestandige overflader til stål, hvor der stilles meget strenge krav til reproducérbarhed, kvalitet og tekniske egenskaber. I denne sammenhæng passer forslaget om udvikling af måleteknologi, især inden for automatiseret produktion, særligt godt. Vi ville være specielt interesseret i at anvende de nyeste metoder til overfladekarakterisering, lagtykkelsesmåling og andre NDT-metoder.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:37

Kære Mads,
Mange tak for jeres kommentar. Det er godt at høre at I kan bekræfte at de foreslåede nye aktiviteter og måleteknologi især passer godt til fremtidens automatiserede produktion. Overflader i stål og korrosion er oplagte udfordringer som vi vil fokusere på i et tæt samspil med jer.
Med venlig hilsen
Jørgen

Kim Bager (Principal Process Engineer, Coloplast A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 14:46

Coloplast arbejder bl.a. med coatning af katetre og svejsning af plastfolier. I disse processer spiller overfladeegenskaberne en væsentlig rolle. Vi er derfor meget interesseret i dels at karakterisere vores materialers overfladeegenskaber, og dels i at få udviklet online karakteriserings systemer

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 15:28

Kære Kim,
Mange tak for dine kommentarer og interesse. Hvis man kan få bedre måleteknologi til karakterisering af materialers overfladeegenskaber og kvantificere kvaliteten tænker vi at det vil bidrage til fx bedre automatisk produktion af katetre og svejsning af plastfolier. Vi ser frem til bl.a. at fokusere på netop denne udfordring.
Med venlig hilsen
Jørgen

Lars Nakotte
Mandag d. 7/5-18 kl. 09:26

The DFM scatterometer and the InFoScat software helped us improving the injection molding process in such a short time with direct feedback on the quality of the replicated nano structures.
We had a direct Feedback of the replication Quality and were able to achieve good results within a short timeframe.

Lars Nakotte
Technical Manager at polyoptics GmbH

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 18:44

Dear Lars
Thank you very much for your comment. It is very nice to hear from an independent expert in the leading specialist supplier for optical components and systems that DFM scientists have the right competences for the activities and a very strong dedication towards finishing the tasks on time. We will keep in contact.
Best wishes
Jørgen

Guggi Kofod (CEO // Seniorkonsulent, Rel8 Aps // Inmold A/S)
Mandag d. 7/5-18 kl. 11:53

Det er essentielt for Inmolds og Rel8s forretning indenfor mikro- og nanostrukturering af plastik (nanostrukturer i sprøjtestøbning og roll-to-roll baseret mikro-nano-struktureret støbning op til 100 mikrometer). Vores mulighed for at producere vores specielle strukturbaserede produkter og services ville være stærkt begrænsede uden en facilitet som DFM til at sikre målbarhed og sporbarhed til normaler, helt ned til nanoniveau. Inmold har i flere omgange arbejdet sammen med DFM, og har nydt godt af det høje videnskabelige niveau. Vi ser det som essentielt for vores, og for mange andre SMV'ers fremtid, og muligheder for atkommercialisere, at DFM fortsætter med at udbygge sin position på området med nye ydelser. Forslaget om optisk karakterisering vil være essentielt for at understøtte den høj-hastigheds-produktion som Inmold er i færd med at modne og udnytte til vidt forskellige produkter. Skridtet via sprøjtestøbte emner er nødvendigt for at ende op med en billeddannende scanningsmetode i roll-to-roll-produktion, som vi er meget interesserede i kan fortsætte med at blive modnet.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:52

Kære Guggi,
Mange tak for din meget specifikke, detaljerede og positive kommentar til vores idéer på vegne af virksomhederne Inmold og Rel8s. Vi er meget glade for at høre at nye kompetancer og nye ydelser vedr. sporbarhed til normaler, helt ned til nanoniveau er essentielt for at kommercialisere og for at understøtte høj-hastigheds-produktion. Vi er i kontakt med jer og vil tales ved om jeres udfordringer.
Med venlig hilsen
Jørgen

Flemming Jensen (Technology Specialist, Anodic coatings, Bang & Olufsen)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 12:26

Måling af materialeegenskaber, struktur og tykkelse af behandlede aluminiumsoverflader har bestemt interesse for en virksomhed som Bang & Olufsen. For at overfladerne kan have et dekorativt udtryk og opfylde de gældende overfladekrav, er det bidende nødvendigt at have et godt kendskab til de procesparametre som påvirker overfladerne, hvortil det er nødvendigt med grundige karakteriseringer. Automatiseret, online billeddannende målesystemer vil ligeledes være yderst relevant for aluminiumsfabrikken i Struer.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:43

Kære Flemming
Mange tak for jeres konstruktive og detaljerede kommentar. Det er godt at I kan bekræfte at de foreslåede nye aktiviteter og måleteknologi er yderst relevant for aluminiumsfabrikken i Struer. Behandlede aluminiumsoverflader er oplagt nogen af emner vi har haft i tankerne og som vi gerne vil fokusere på i et tæt samspil med jer.
Med venlig hilsen
Jørgen

Konrad Bienk (R&D Manager, CemeCon Scandinavia )
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:20

God og nemt tilgængelig karakterisering af materialeegenskaberne af både belægninger samt de underliggende materialer er afgørende i CemeCon udvikling, kvalitetssikring, samt vores dialog med kunder. God kendskab til overfladerne inden belægning, samt viden om belægningens egenskaber vil gøre det muligt at målrette udvikling af nye produkter mod specifikke applikationer. Karakterisering af overflader i mikro og sub-micro scala vil i fremtiden være essentielt for videreudvikling af vores produkter, og vidensopbygning.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 16:51

Hej Konrad
Mange tak for den konstruktive og positive kommentar. Vi er meget glade for at I ser karakterisering af overflader i mikro og sub-micro scala som essentielt for videreudvikling af jeres produkter, og vidensopbygning. Aktivitetsforslaget fokuserer netop på overflader og belægninger under overskriften Måling af overfladers egenskaber. Lad os tales ved om mulighederne for et samarbejde.
Med venlig hilsen
Jørgen

Henrik Pranov (CEO, Heliac)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 19:08

Viden om overfladers topografi og optiske egenskaber er fundamentet for Heliac. Derfor ser vi med stor glæde at der til stadighed forskes og udvikles inden for den mere grundlæggende del af dette felt. Dette kan være med til at holde Danmark i front inden for områder der bruger strukturerede overflader, og falder fint i tråd med vores opfattelse af GTS institutternes opgave, nemlig at stille state-of-the-art viden til rådighed inden for dette felt.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:49

Kære Henrik
Mange tak for din kommentar. Udvikling af overfladestruktur med fx ny optiske egenskaber er blevet et dansk fokus- og styrkeområde. Vi har fokus på alle relevante længde skalaer og ser frem til et samspil i de kommende år.
Med venlig hilsen
Jørgen

EN-TE HWU (Associate Professor, Technical University of Denmark)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 14:45

We are developing polymer-based micro-containers for drug delivery in IDUN center located in DTU Nanotech. I am looking forward to this project for characterizing our micro-container's surface property. Furthermore, we are trying to 3D print the micro-containers, thus the 3D printing material characterization is extremely important.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:02

Dear En-Te
Thank you very much for your comments. The applied drug delivery and sensor technology ideas behind IDUN will presumably initiate startups around these technologies similar to the many other successfully companies spun out of DTU Nanotech. Access to analysis of small volumes of materials and molecules will be important for such companies. We are looking forward to starting some formal interaction.
Best wishes
Jørgen

Stephan Sylvest Keller (Lektor, DTU Nanotech)
Søndag d. 13/5-18 kl. 21:57

Jeg starter et stort projekt på DTU Nanotech, som kommer til at fokusere på fremstilling og anvendelse af 3D kulbaserede elektroder. I projektet og de opfølgende forkningsaktiviteter er karakterisering af struktur og egenskaber af mikro- og nanostrukturerede overflader af central betydning. Vi har tidligere samarbejdet med DFM og er overbevist om at de forslåede aktiviteter kan være med til at støtte vores projekter med enestående karakteriserings metoder.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:01

Kære Stephan
Mange tak for din gode kommentar. Det er rigtigt godt at høre at vores eksisterende kompetancer er "enestående"; det er et rigtigt godt udgangspunkt når vi skal udvikle nye kompetancer og ydelser med 100% fokus på virksomheders behov. Vi ser meget frem til vidensdeling på dette område med fokus på at styrke danske virksomheders muligheder.
Med venlig hilsen
Jørgen

Dang Le (Adjunkt, PhD, AARHUS UNIVERSITY, Dept of Clinical Medicine)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:24

Although 3D printing has become a highly automated process, the failure rate of prints is not negligible. 3D printing is slow sequential process with relatively low throughput, which emphasizes a need for REALTIME surface metrology to detect when the 3D printing process is not producing a specimen according to specs. With sufficient R&D efforts, such equipment could hopefully be miniaturized to be mounted on the printer itself.
The proposed metrology activities are highly relevant to my work and definitely addresses a valuable unmet need.

Dang Le

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:33

Dear Dang
Thank you very much for your detailed and specific comments. It is very convincing when a young and reward winning scientist like you confirm the need for surface metrology to detect when the 3D printing process is not producing a specimen according to specifications. We are looking forward to collaboration and interaction on the subject and transfer of knowledge to Danish companies.
Best wishes
Jørgen

Anne Deacon Juhl (Aluminium Specialist, AluConsult/Dansk Materiale Netværk)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:22

Med bred kontakt til de små og mellemstore virksomheder, der benytter aluminium oftest overfladebehandlet er dette projekt yderst interessant. Overflader med specifikke egenskaber kræver, at virksomhederne har mulighed for at kvalitetsikre - meget ofte ved hjælp af dyrt udstyr. At kunne købe sig til denne ydelse vil være en stor fordel for SMV´erne.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:44

Kære Anne
Mange tak for den detaljerede kommentar. Det er overbevisende at høre fra et fagligt netværk som jeres, der har en bred kontakt til små og mellemstore virksomheder, at de foreslåede nye aktiviteter er yderst interessante. Vi ser frem til i et fagligt samarbejde med jer at formidle kompetancer til særligt SMV'er for at styrke den danske konkurrenceevne.
Med venlig hilsen
Jørgen

Casper Slots (MSc in Engineering In Health & Welfare Technology, Particle3D)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:14

Particle 3D bruger en kombination af computer-aided design og et knoglelignende materiale til at 3D-printe knogleimplantater, der er så naturtro, at de snyder kroppen. For at anvende 3D-printning til knogleimplantater er der et stort behov for at integrere metoder til kvalitetssikring af processer og målinger i fremstillingen. De ydelser og kompetence der foreslås omkring Udmåling af overfladekvalitet af 3D-printede komponenter fx til spirende medicinske anvendelser er spændende og meget relevante. Størrelse, form og overfladekvalitet af 3D-printede knogleimplantater kan variere uhensigtsmæssigt og der vil blive stillet store krav mht. dokumentation for 3D-printede knogleimplantater af myndigheder. Kompetencer og ydelser vedr. dette er derfor også spændende og meget relevante.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:53

Kære Casper
Mange tak for den præcise og positive kommentar til vores aktivitetsforslag. Det er overbevisende at høre fra en SMV som jeres, at de foreslåede nye kompetencer og nye ydelser er spændende og meget relevante. Vi ser frem til et fagligt samspil og til at hører meget mere detaljeret om jeres teknologi og måletekniske udfordringer i jeres foredrag på Metrologidagen.
Med venlig hilsen
Jørgen

Frederik Weis (R&D Manager, Palas GmbH)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:47

We strongly support DFM’s plans to establish an accredited calibration facility for a new type of white-light particle counters for cleanroom applications e.g. in the pharmaceutical industry. As an innovation-driven SME and manufacturer of particle measurement devices we and our customers benefit from the high quality&expertise on a metrological level and the independent measurements. Since the requests for such calibrations will be increasing in the future the DFM activities are highly relevant and also the quality of our products will benefit.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:17

Dear Frederik
Thank you very much for you positive and specific comment. It is very important that You can confirm that the suggested activities have an international level and that also international customers can benefit from the suggested activities. We are looking forward to further interaction.
Best wishes
Jørgen

Sønnik Clausen (Senior forsker, DTU)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 16:20

Præcis berøringsløs temperaturmåling af overflader i udviklingsopagver for kunder og forskningsprojekter anvendes bredt og det er derfor vigtigt at der findes et sted i Danmark, hvor man kan hente hjælp og få kalibreret udstyr i krævende anvendelser. Specielt er der pt. ikke gode faciliteter at finde mht temperaturmåling i plast (f.eks. 3D print) og den danske måleevne i højtemperatur området kunne være bedre. Det er vigtigt, at kunne måle spektralt ved forskellige bølgelængder for plast og coatings, da IR temperaturmåling med de gængse metoder kan være behæftet med stor usikkerhed mht hvor langt ned i materialet der måles.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:23

Kære Sønnik
Mange tak for din detaljerede og positive kommentar. Det er afgørende at du kan bekræfte at der pt ikke er gode faciliteter at finde mht temperaturmåling i plast (f.eks. 3D print) og at den danske måleevne i højtemperatur området kunne være bedre. Vi ser frem til begynde vidensdeling om disse emner.
Med venlig hilsen
Jørgen

Niels B. Larsen (Professor, DTU Nanotech)
Fredag d. 18/5-18 kl. 07:16

Vi arbejder på DTU Nanotech med næste generation af mikro-3D print (stereolitografi) af bløde polymermaterialer til avancerede vævsmodeller. Det vil give dansk forskning og industri helt nye muligheder inden for medicinudvikling og, på længere sigt, personaliseret medicinering. Vi opbygger i disse år gennem flere samarbejdsprojekter med industrien stærke kompetencer i printerteknologier og i nye printbare materialetyper. Det er afgørende i både udviklingsfasen og for bredt industrielt optag af teknologien at kunne udføre kvantitativ karakterisering på mikro-skala af de printede emners form og mekaniske egenskaber, såvel til forståelse af processerne som til kvalitetssikring efter industriel opskalering. DFMs eksisterende kompetencer og forslag til nye ydelser inden for mikro-skala karakterisering matcher mange sider af dette behov.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:30

Kære Niels
Mange tak for din detaljerede og positive kommentar. Det er vigtigt at hører at I gennem samarbejdsprojekter med industrien opbygger stærke kompetencer i printerteknologier og i nye printbare materialetyper. Vi ser frem til samarbejde og vidensdeling til gavn for de omtalte innovative virksomheder der arbejder med optag af ny teknologi.
Med venlig hilsen
Jørgen

peter Bargholz (Metronic ApS)
Fredag d. 18/5-18 kl. 07:44

Hos Metronic ApS, er vi specialister i Infrarød temperaturmåling, vi tilbyder markeds bedste program i Infrarøde temperatursensorer
og termografikameraer fra Tyske Optris. Der er mange fordele ved at bruge IR-sensorer, hurtig reaktionstid, måle temperatur på overflader som ikke kan berøres, robust, økonomiske.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:35

Kære Peter
Mange tak for din kommentar. der bl.a. bekræfter fordele, også økonomiske, ved berøringsfri temperaturmålinger.
Med venlig hilsen
Jørgen

Jesper Hattel (Professor, DTU Institut for Mekanisk Teknologi)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:02

Vi arbejder med udvikling af digitale tvillinger af fremstillingsprocesser i produktionen, og her spiller avanceret og pålidelig måleteknologi en helt afgørende rolle ved kalibrering og validering af de forskellige numeriske modeller. Dette gælder bla. geometrisk metrologi, karakterisering af overflader samt kontaktløs måling af temperaturer. DFMs forslag er et vigtigt initiativ i styrkelsen af den udvikling.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:20

Kære Jesper
Mange tak for din positive og detaljerede kommentar. Det er godt at høre at pålidelig måleteknologi er helt afgørende for den spirende udvikling af computermodeller som skal simulere både materialer og processer som indgår i fremtidens fx automatisk produktion. Vi ser meget frem til vidensdeling på dette område med henblik på at styrke danske virksomheder muligheder.
Med venlig hilsen
Jørgen

Rune Bech Abrahamsen (R&D engineer, MOCON Europe A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:06

Vi har til flere projekter fremstillet applikationstilpassede IR CO2 sensor og har derfor haft brug for teoretisk og teknologisk sparring samt mere specifikt fået foretaget målinger af reflektans ved 4.2um af nogle specielt designede paraboler. Opgaverne er blevet foretaget på DTU/RISØ med Sønnik Clausen som primær kontaktperson.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:34

Hej Rune
Mange tak for din kommentar. Vi foreslår at udvikle nye kompetencer og måleevner til berøringsfri temperaturmåling og dette felt er tæt knyttet til spektroskopi og målinger af reflektans. DFM vil indlede et tæt samarbejde der involverer vidensdeling om netop disse emner med Sønnik Clausen, DTU/RISØ. Vi ser frem til også at etablerer en kontakt til jer.
Med venlig hilsen
Jørgen

Stefan M Olsen (Manager Fouling Release and Marine Technology, R&D, Hempel A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:47

At Hempel we work on the forefront of coating science. Very often our limitations are defined by the in depth understanding on the processes and structures in nano to microscale within the films. We have previously collaborated with DFM to increase our understanding with good success. We will be looking for similar opportunities in the future, and we will therefore strongly support the initiative.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:30

Dear Stefan
Thank you very much for your comments. We very pleased that a world-leading coating supplier can confirm the high level of DFMs existing capabilities and the need for further competences and services. We will contact you to obtaining further suggestions on choices of technology and specification of services.
Best wishes
Jørgen

Jacob Sørensen (Quality- & Metrology Engineer, Trelleborg Sealing Solutions)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:15

Måling og kvalitetssikre af emners overfladeegenskaber er ikke ukendt i tætningsverden, så at kunne indfører dette proces trin automatiseret/in-line, vil betyde bedre/oftere kontrol og derved evnen til at efterleve konstant snævre kunde specifikationer.

Udvikling af en ny teknologi til berøringsfri temperatur på plast emner vil muliggøre automatiseret korrektion i forbindelse med produktion af tætning emners dimensioner og dermed være med til at sikre den ønsket tætningsfunktionalitet.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:46

Kære Jacob
Mange tak for den positive og detaljerede beskrivelse af behovet for udvikling. Vi foreslår netop nye aktiviteter med henblik på at udvikle nye kompetancer til at kvalitetssikre emners overfladeegenskaber og berøringsfri temperatur på plast emner. Vi ser frem til et samspil.
Med venlig hilsen
Jørgen

Sanjukta Bose Goswami (Postdoc, Technical University of Denmark)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:29

The bullet point about “Measurement of material properties, structure and thickness of functional, coated or treated surfaces to quantify quality” is interesting and relevant. I will lead the attention to that e.g. surface material properties can be relevant and interesting for sensor development and search for new tools for characterizations of pharmaceutical and materials. Here in DTU Nanotech we work on characterizations of materials and drugs for drug delivery applications thus specific topics are e.g. micromechanical sensors, polymer degradation and polymer-drug interaction and the suggested competences and services would be relevant for industrial take-up of these new ideas.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:59

Dear Sanjukta
Thank you very much for Your very specific comments and leading our attention to the applied use within micro mechanical sensors and pharmaceutical materials which would be relevant for industrial take-up of these new ideas. We will take this comment into account when writing the final proposal and keep in close contact to benefit dabish companies.
Best wishes
Jørgen

Lars Bo Madsen (Vice President, Manufacturing & Supply Chain, Ibsen Photonics A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 17:24

Ibsen Photonics A/S udvikler og fabrikerer transmissionsgitre til en bred vifte af industrier såsom medtech, målesystemer til fødevarer, telecom, laserer og spektroskopi. Ibsen producerer både højt specialiserede standardgitre og kundespecifikke gitre. Den store alsidighed og det fleksible produktions miljø stiller store krav til løbende og præcis kvalitetskontrol. Den foreslåede udvikling af: ”Automatiseret, online billeddannende målesystem” ville være meget gavnligt for os og kunne hjælpe os med at fastholde og yderligere forfine den høje kvalitet som vi ønsker at levere til vores kunder.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:57

Kære Lars Bo
Tak for den specifikke kommentaren til den foreslåede udvikling af nye kompetencer og nye ydelser til automatiseret, online billeddannende målesystem. Det er rigtigt godt at hører at det er relevant for en virksomhed med succes og vækst som jeres der skræddersyr optiske gitre af højeste kvalitet til specielle anvendelser. Vi ser frem til videre samspil:
Jørgen

Mads Rytter (Managing Mould Designer, Winther Mould Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:57

Winther Mould Technology har altid haft fokus på nødvendigheden af anvendelse af den sidste nye viden, inden for fremstillings plast teknologi, til Medico produktion.

Den nye ydelse og kompetencer omkring automatiseret, online billeddannende målesystem med selektion af måleområdet, der muliggør vibrations og orienterings-ufølsom kvalitetssikring af overfladestrukturer vil give os muligheden for online at kontrollere kvaliteten af de kritiske områder på et sprøjtestøbt emne, således at vi løbende kan optimere proces sparameterne for sprøjtestøbning. Som en lille SME, er Winther Mould Technology ikke i stand til selv at udvikle disse teknologier, så DFM's aktiviteter på dette område kan give vores service et stort løft.

Ydelsen Kalibrering af mikroskoper til automatiseret produktionskontrol og integrering af mikroskoper til offline kontrol er meget relevant. Det kunne give os muligheden for løfte kvalitetssikringen af vores processer til næste niveau.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:47

Kære Mads
Mange tak for den specifikke kommentar. Det er den vigtigste opgave for DFM at understøtte mindre SMV’er og vi er derfor særligt tilfredse når I kan bekræfte at de foreslåede nye aktiviteter er relevante. Vi ser frem til et samspil.
Mvh
Jørgen

Mirza Karamehmedovic (Lektor, Institut for Matematik og Computer Science, DTU)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:08

Vedr. den nye ydelse og kompetencer indenfor automatiseret, online billeddannende målesystem med selektion af måleområdet: denne serviceydelse muliggør robust karakterisering af overfladestrukturer, og flytter grænser for kompleksitet i pålideligt producerbare strukturer. Ydelsen er også et springbræt for ny forskning indenfor karakterisering af funktionelle overflader, hvor et mere robust metrologisk grundlag gør, at potentialet i avancerede modellerings- og beregningsmetoder kan udnyttes bedre.

Mirza Karamehmedovic
Lektor, Institut for Matematik og Computer Science
DTU

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:05

Kære Mirza
Tak for den specifikke kommentar. Det er godt at du kan bekræfte at kompetancerne vil få videnskbelig høje og flytter grænser. Vi ser frem til vidensdeling med henblik på at understøtte virksomheder.
Med venlig hilsen
Jørgen

Lars Muhlig (CEO, LMteknik ApS)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:54

Som en certificeret servicepartner inden for renrumteknik skal vi altid følge udviklingen i renrumsteknologi meget nøje for at kunne levere de nyeste renrumsinstallationer og den bedste service til vores kunder. Derfor er vi glade at DFM er i kontakt med en producent af en ny type partikeltæller for rene rum. Vi har mulighed som en af de første servicepartner til at reklamere for denne hvidtlys partikeltæller, og derfor er det meget relevant at DFM udvikler nye og nøjagtige kalibreringsmetoder for at hjælpe til en mere pålidelige renrumklassificering.

Lars Muhlig
CEO / LMteknik ApS

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:35

Kære Lars
Mange tak for kommentaren. Det er rigtigt godt at høre at kalibrering af nye avancerede “hvidlys” partikeltællere er meget relevant for nøjagtige kalibreringsmetoder for at hjælpe til en pålidelige renrumklassificering. Vi ser frem til et samspil med jer med henblik på at etablere lavere måleusikkerhed og derved undgå overflødige stop og filterskifte.
Med venlig hilsen
Jørgen

Ulla Tedaldi (QA-Manager, Innoventa Medica)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:01

Innoventa Medica er certificeret af Lloyd’s Registrer Quality Assurance indenfor ISO 13485:2012 (snart 2016) og Medical Device Directive 93/42/EEC. Dette er vigtigt for at kunne sikre de bedst mulige produktionsmiljø I vores renrum, såvel for vores egen produktion som for vores partnere. DFM’s planer om at udvikle kalibreringsydelser for en ny partikeltæller til rene rum, baseret på hvidt lys, vil bidrage til at gøre renrumsovervågning mere nøjagtigt og pålideligt, hvilket kan øge produktkvalitet og konkurrencedygtighed.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:58

Kære Ulla
Mange tak for din specifikke kommentar. Det er meget vigtigt at hører fra en produktionsvirksomhed i Danmark at de foreslåede nye aktiviteter vil bidrage til at gøre renrumsovervågning mere nøjagtigt og pålideligt, hvilket kan øge produktkvalitet og konkurrencedygtighed. Vi ser frem til at vekselvirke med jer omkring de nye kompetancer der skal udvikles.
Med venlig hilsen
Jørgen

Brian Grønkjær Kuhre (Coboti ApS)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:21

For procesudstyr til fødevare- og pharmaindustrien er nye ydelser til udmåling af materialeegenskaber, struktur og tykkelse for belagte og behandlede overflader, f.eks. af aluminium og kunststof, yderst relevant. Også ny teknologi og nye ydelser inden for berøringsfri temperaturmåling vil kunne medvirke til bedre at kunne styre processerne, og bl.a. hjælpe til med at sikre ensartede/homogene produkter, samt øge produktkvaliteten. Berøringsfri temperaturmåling vil desuden betyde forbedret hygiejne, dvs. øget rengøringsvenlighed og nedsat risiko for kontaminering/krydskontaminering.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:55

Kære Brian
Mange tak for din specifikke kommentar til netop forslaget om at udvikle kompetencer og ydelser til at måle materialeegenskaber, struktur og tykkelse for belagte og behandlede overflader. Du skriver at aluminium og kunststof er yderst relevant; vi vil i det endelige aktivitetsforslag sikre at disse materialer er en inspiration ved valg at teknologi og til præcisering af ydelser.
Med venlig hilsen
Jørgen

Rasmus Grusgaard (Innovationskonsulent, Plastindustrien)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:16

I Plastindustrien er måleteknologi og dokumentation helt centrale emner - i særdeleshed for de virksomheder, der fremstiller plastprodukter i højeste kvalitet. I denne forbindelse er særligt overfladernes egenskaber og kvalitet meget væsentlige, både i formværktøjs-sammenhæng og i produktsammenhæng.
Værktøjsoverfladen influerer både på kvaliteten af de producerede emner og produktiviteten hvorved de fremstilles. I aktuelt projektsamarbejde har DFM vist sig uovertruffen i forhold til at arbejde metodisk med såvel dokumentation af formoverflader som hypoteser til forbedring af disse. Det afspejles i produkterne, der samlet set produceres bedre og mere lønsomt. Vi bakker derfor fuldt op om aktivitetsforslaget.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:49

Kære Rasmus
Mange tak for den specifikke kommentar. Det er rigtigt godt at I bakker op om forslaget og at bekræfter at måleteknologier helt centralt for de virksomheder, der fremstiller plastprodukter i højeste kvalitet. I er en brancheorganisation for plastvirksomheder i Danmark der har omkring 230 medlemmer, og jeres medlemsvirksomheder tæller knap 30.000 danske jobs. Vi er frem til et samspil med jer der skal optimere relevansen af de foreslåede nye aktiviteter for hele plastindustrien.
Med venlig hilsen
Jørgen

Feisal Kroushawi (Application Engineer, Ara Scientific ApS)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:19

THz imaging technology has demonstrated itself as a new NDT tool specifically within ‎food packaging industries where human health is of utmost importance. The X-rays ‎based methods may not be acceptable due to ionizing radiation.‎

We know for sure that our THz imaging systems can perfectly identify extraneous objects ‎or internal defects in fairly dry materials (products). This is a necessary precondition because moisture (and water) heavily attenuate THz light and may preclude detection of ‎foreign bodies inside.‎

Determination of quantity and quality of nuts contained inside of nutshell is just one of ‎the problems as applied to agriculture, which Terahertz imaging systems can effectively ‎solve. Visual inspection fails to identify the number of nuts inside a nutshell. Terahertz ‎image of a peanut, in a nutshell, can clearly show a discernible defect (for instance a ‎missing nuts under the shell).‎

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:59

Dear Feisal
Thank you very much for your comments. It is very convincing that you can describe very detailed the actual application from customers who need advanced terahertz technologies and confirm the need and advantages specifically within ‎the food packaging industries where human health is of utmost importance. We will contact you to obtaining further suggestions on choices of technology and specification of the new services.
Best wishes
Jørgen

Leonardo De Chiffre (Professor, DTU)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:59

DTU Mekanik og dets Center for Geometrisk Metrologi har gennem årene haft et frugtbart samarbejde med DFM, bl.a. indenfor overfladekarakterisering på mikrometer- og nanometer-niveau. P.t. vedrører samarbejdet additiv fremstillede medicinske implantater, som er et lovende område indenfor 3D-print. De foreslåede ydelser og kompetencer forventes at skabe bedre muligheder for virksomheder med produkter indenfor modificerede polymeroverflader o. lign. DFM’s faglige niveau og kompetencer indenfor overfladekarakteriseringsteknikker er på højeste niveau, hvorfor DFM forventes at gennemføre de beskrevne, innovative aktiviteter på et internationalt højt forskningsniveau. Jeg kan således på det varmeste anbefale den skitserede, fortsatte udvikling af DFM’s kompetencer og ydelser indenfor industriel karakterisering af overflader og materialer.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:07

Kære Leonardo
Mange tak for kommentaren. Vi er meget glade for at du her på bedreinnovation.dk kan bekræfte at DFM’s faglige niveau og kompetencer indenfor overfladekarakteriseringsteknikker er på det "højeste niveau". Det er den ideel forudsætning for at udvikle de foreslåede nye kompetancer og ydelser der har 100% forkus på behovet i danske virksomheder der arbejder med teknisk innovation og automatisk produktion. Vi ser frem til at dele ny viden og indhentes yderlig forslag om teknologivalg fra jeres side.
Med venlig hilsen
Jørgen

Anselm Deninger
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:35

Terahertz technology has proven to be a valuable tool for applications in sensing, measurement and testing, especially in cases where a non-contact method is required for optically opaque materials. Terahertz imaging and thickness profilometry enable the inspection of compound materials, including multi-layered plastics as well as paint structures, and provide a higher spatial resolution than radio waves. However, an international intercomparison trial of time-domain terahertz transmission measurements, which was initiated by NPL (UK) and involved 18 academic and industrial participants, demonstrated an unacceptable variability of measurement results obtained from a set of identical samples.
We therefore support the proposed activities by DFM, since we can foresee an increased need for advanced terahertz technologies with accurate calibration services. Having the competencies and calibration facilities for precise measurements close to the companies in need will become decisive for terahertz applications to move out of the lab and into the real world.

Dr. Anselm Deninger
Product Manager Terahertz Technologies
TOPTICA Photonics AG
Munich, Germany

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:00

Dear Anselm
Thank you very much for your comments. It is very convincing that you can foresee an increased need for advanced terahertz technologies with accurate calibration services and you point out the unacceptable variability of measurement results between the participants who have measured which also included companies. We will contact you to obtaining further suggestions on choices of technology and specification of the new services.
Best wishes
Jørgen

Jespr Duedahl (Måletekniker, Stansomatic A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:00

En virksomhed som vores der stanser og bukker metal emner, hvor de fleste emner har en pladetykkelse på 0,05mm til 0,3mm. Er vi på udkig efter noget hurtig og berøringsfri geometrisk opmåling af vores emner, som evt. vil kunne bygges in-line med vores produktionsproces. Så håber jeres forskning også vil kommer ind på geometrisk opmåling af metal/plast emner.
Mvh.
Jesper Duedahl

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:42

Kære Jesper
Mange tak for din kommentar med præcise ønsker til kompetancer og ydelser. Aktivitetsforslaget indeholder netop et punkt om "udmåling af 3D overfladers form og dimensioner" på side 3. Her tænker vi bl.a på kalibrering af optiske måleteknologier til hurtig kvalitetskontrol og automatiseringsløsninger der er relevant for mange komponenter og produktionsprocesser. Vi vil tage initiativ til en yderlige diskutere med jer om mulige teknologivalg og forslag til specifikation af ydelser.
Med venlig hilsen
Jørgen

John Aa. Sørensen (lektor, EIT, DTU Diplom)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:49

DTU Diplom er interesseret i adgang til nye måletekniske metoder af
relevans for Industri 4.0 området.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:01

Kære John
Mange tak for din kommentar. Industri 4.0 er bl.a. kendetegnet ved integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktionsrobotteknologi og her er det som du påpeger meget relevant med adgang til nye måletekniske metoder. De nye kompetencer og nye ydelser i aktivitetsforslaget involverer næsten alle store datamængder og er egnede til integrering med automatisk produktion fx forudsigelse af fejl og optimering af vedligeholdelsesprocessen. I det endelige aktivitetsforslag vil vi prøve at ydbygge og dokumentere relevansen af de foreslåede nye aktiviteter for Industri 4.0. Vi ser frem til et samspil og til fx at diskutere yderlige nye forslag mht. fokusering på nye aspekter der er relevante for Industri 4.0.
Med venlig hilsen
Jørgen

Peter Uhd Jepsen (Professor, Danmarks Tekniske Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:58

Min forskergruppe på DTU arbejder med THz teknologi, og vi er meget interesserede i et tæt samarbejde med DFM indenfor dette felt. En af vores forskningsretninger er ulineær THz spektroskopi, hvor det naturligvis er vigtigt at kende intensiteten af lyset for at kunne give kvantitative størrelser for ulineariteter mm. Vi ser store udfordringer med kalibrerede målinger af THz kilders egenskaber, specielt med hensyn til absolut feltstyrke og energi, og et samarbejde med DFM vil uden tvivl være fordelagtigt.
Kontaktfri målinger af materialers indre struktur (lagdeling, kemisk komposition) er en vigtig potentiel anvendelse af THz teknologi, og har vores store interesse. Et samarbejde med DFM i denne retning er derfor også meget interessant for os.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:40

Kære Peter
Mange tak for kommentaren til "THz faciliteter til automatiseret produktion". Vi er meget glade for at du her på bedreinnovation.dk kan bekræfte at du er meget interesseret i at dele viden med os gennem et samarbejde slev om området er nyt på DFM. Vi er meget glade for at du her på bedreinnovation.dk også kan bekræfte at kontaktfri målinger af materialers indre struktur er en vigtig potentiel anvendelse. Vi ser frem til et samarbejde.
Med venlig hilsen
Jørgen

Guido Tosello (Associate Professor, Technical University of Denmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:35

DTU Mekanik collaborates with a variety of insitutions and companies on a large porfolio of research projects at a high and specialized scientific technical level. We see a need for robust measurement of material properties and structure of structured, coated and treated surfaces to quantify their quality. We also see a need for automated, online imaging measuring system and a need for better calibration of microscopes used in e.g. automated advanced production control and we would like very much to share knowledge and interact with DFM on these subjects.
We have worked intensively in collaboration with DFM on these subjects in different research projects and we look forward to continuing our collaboration with DFM.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:02

Dear Guido
Thank you very much for your good and specific comment. It is very important that you can confirm by experience from collaboration with companies on a large portfolio that there is a need for the new proposed competences and services. We are looking forward to knowledge sharing and collaboration on the proposed new activities with the dedicated focus on strengthening Danish companies' opportunities.
Yours sincerely
Jørgen

Ken Vejbæk (Ingeniør M.Sc.EE, Bavarian Nordic)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:06

Bavarian Nordic udvikler og producerer vacciner under aseptiske forhold, ved brug af procesudstyr hvori indgår måleudstyr med krav til sporbarhed af måleresultater, der indgår i styring og regulering, og online dokumentation af vigtige kvalitetsegenskaber for det færdige produkt. Metrologi og indgående sensor teknologier er dermed en vigtig del til sikring og dokumentation af et højt GMP niveau af virksomhedens produkter og produktion. Bavarian Nordic er inden i en særdeles positiv vækst indenfor udvikling og produktion af vacciner, og har derfor stort fokus på at produktionsprocesserne instrumenteres med sensor teknologier der sikrer optimale drift betingelser, proces stabilitet, dokumentation og oppetid. Dermed anser vi det i virksomheden som særdeles vigtigt at vi også gennem ekstern sparring har mulighed for at inddrage nyeste viden på metrologi området, til styrkelse af den måde vi instrumenterer vores processer og udstyr, samt dokumenterer kvaliteten af de færdige produkter.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:03

Kære Ken
Tak for din fine kommentar. Det er overbevisende når at en virksomhed i vækst indenfor den farmaceutiske branche kan bekræfte at der er særdelse vigtigt at kunne inddrage nyeste viden på metrologi området til at dokumenterer kvaliteten af de færdige produkter. Vi ser frem til at indhentes yderlig nye forslag om teknologivalg og specifikation af nye ydelser fra jeres side.
Med venlig hilsen
Jørgen

Jan Lasson Andreasen (Senior R&D Engineer, Device R&D, Novo Nordisk A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:17

Overflader og coatings har afgørende betydning for funktion og kvalitet af medicinsk udstyr og primær emballage markedsført af Novo Nordisk, med hensyn til en række egenskaber som friktion og slid mod andre overflader, vedhæftning til andre materialer, antikorrosion, biokompatibilitet, adsorption og grænselag for transportprocesser mm. Forbedrede og nye karakteriseringsværktøjer og metoder til at skabe øget forståelse for sådan egenskaber af overflader og coatings gennem produktets levetid åbner muligheder for nye innovative løsninger, hvorfor dette initiativ bestemt har vores interesse.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:51

Hej Jan
Mange tak for den meget velovervejede og detaljerede kommentar. Vi er overordentligt glade for at Danmarks største medicinalvirksomhed - der er kendt for at arbejde uhyre grundigt og målrettet med netop teknisk innovation og automatiseret produktion for jeres medicinsk udstyr - meget detaljeret og præcist kan bekræfte at de foreslåede nye aktiviteter har jeres interesse. Vi vil tage kontakt til jer for at indhente yderlig forslag om teknologivalg og specifikation af de nye ydelser fra jeres side.
Med venlig hilsen
Jørgen

Thomine Stolberg-Rohr (R&D Physicist, Danfoss IXA)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:22

I Danfoss IXA udvikler vi optiske sensorer til røggasmålinger og har gennem det seneste årti i flere omgange søgt hjælp og sparring hos Sønnik Clausen. Undervejs har dette involveret ganske vanskelige udmålinger af emissivitet på meget små og meget tynde overflader på infrarøde kilder i IR-lab på DTU Risø. Vi er derfor begejstrede for DFMs aktivitetsforslag om styrkelse af netop overflademålinger samt at disse faciliteter skal stå tilrådighed for danske virksomheder.

Jørgen Garnæs (Seniorforsker, DFM A/S)
Fredag d. 1/6-18 kl. 02:01

Mange tak for din kommentar. Vi foreslår som noget nyt her på DFM at udvikle nye kompetencer og måleevner til berøringsfri temperaturmåling og dette felt er tæt knyttet til emissivitet på meget små og meget tynde overflader. DFM vil indlede et tæt samarbejde der involverer vidensdeling om netop disse emner med Sønnik Clausen, DTU/RISØ. Vi ser frem til at tage kontakt til jer for at få yderlig detaljer og evt. forslag om teknologivalg og specifikation af nye ydelser fra jeres side.
Med venlig hilsen
Jørgen