Metrologi i den digitale omstilling

Senest opdateret d. 3/5-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet og Produktionsteknologi

Teknologisk Instituts rolle som førende metrologiinstitut skal fastholdes og udbygges med nye ydelser inden for den digitale omstilling med fokus på industri- og energisektoren.

Troværdig metrologi er en forudsætning for, at dansk erhvervsliv kan producere og eksportere varer og er samtidig et fundament for afregning af vand og energi. Den digitale omstilling inden for metrologi muliggør nye teknologiske landvindinger, der vil forbedre dansk konkurrenceevne og kan samtidig skabe optimeringer i energisektoren med CO2-reduktion til følge. Indsatsen sikrer, at Teknologisk Instituts ydelser inden for metrologi udbygges, så virksomhedernes fremtidige behov er dækket og understøtter indførelse af moderne digitaliseret metrologi i industri- og energisektoren.

181 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Gert Munch-Hansen (Senior Vice President, Global Quality Management, Terma A/S)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 15:03

Hos Terma ser vi positivt på dette initiativ som et element i den generelle forskning, udvikling og løft af metrologi i Danmark. Industrien har et stadigt større behov for effektive og digitale målinger. Vi foretager et stigende antal målinger til produktgodkendelse og sporbarhed, hvilket indebærer stadigt stigende omkostninger og håndteringsudfordringer. Forbedrede og mere effektive opsamlingsmetoder og analyse med øget digitalisering påvirker vores konkurrenceevne positivt, og udbuddet af erfaringsdeling og rådgivning er vigtigt på lige fod med udbuddet af referencekalibrering.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 8/5-20 kl. 08:13

Kære Gert Munch-Hansen
Tak for dit positive svar.
Det glæder os, at vores indsats med at sikre den metrologiske infrastruktur i Danmark har væsentlig betydning for bl.a. Terma og at vi på denne måde understøtter en vigtig produktion i Danmark.
I disse år er metrologien i kraftig udvikling drevet af nye digitaliseringsteknologier. De giver mulighed for en mere datadrevet sensorstyring af processer og produktion. Gennem indsatsen vil vi assistere virksomheder med indførelse af den nyeste teknologi inden for digitale online målesystemer og dataanalysemetoder baseret på kunstig intelligens.
Venlig hilsen
David Tveit

Ulrik Pedersen (Equipment Safety Specialist, Tetra Pak Processing Systems, Denmark)
Mandag d. 11/5-20 kl. 11:12

Det er vigtigt for os som producent og eksportør af maskiner og procesudstyr udstyret med måling og logning af bla energiforbrug, luftforbrug, temperaturer og flow, at der er adgang til nyeste viden indenfor metrologi og de muligheder digitalisering giver indenfor fjernkalibrering og on-site ”non-intrusive” måling af flow og temperatur. De nye måletekniske muligheder vil forbedre vores konkurrencesituation. I Tetra Pak ser vi at dette initiativ understøtter den aktuelle udvikling vi har.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 12:15

Kære Ulrik Pedersen
Tak for din positive kommentar.
Det glæder os, at vores indsats med at formidle viden om metrologi har betydning for bl.a. Tetra Pak og at vi på denne måde understøtter en vigtig produktion i Danmark. Vi forventer, at vi med muligheden for fjernkalibrering og forstærket mulighed for online måling og dataopsamling vil kunne assistere danske virksomheder i konkurrence på et internationalt marked.
Venlig hilsen
David Tveit

Said Hussein Hussein (Senior Manager - Quality & HSE, Universal Robots)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 10:24

Hos Universal Robots er måling af emner og samlinger i produktionen essentiel for vores høje kvalitetsniveau. En del ressourcer bliver brugt til at definere de rette målinger, gøre dem målbare, eksekvere på målinger, kontrol af målinger og til sidst eventuel korrigere målinger. Dette kræver robuste processer, systemer og værktøjer, som stiller høje krav til vores medarbejdere. Luftforbrug og temperatur bliver også logget hos UR, da det har betydning for målingernes nøjagtighed. Derfor bruges der ressourcer på overvågningsudstyr og data registrering.
Nyt teknologi, der reducere vores omkostninger på dette punkt, vil gøre UR mere konkurrencedygtig.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:50

Kære Said Hussein Hussein
Tak for dit positive svar.
Det glæder os, at vores indsats omkring metrologi er med til at sikre det høje kvalitetsniveau hos Universal Robots og, at vi på denne måde understøtter en vigtig produktion. Nye digitaliseringsteknologier og datadrevne sensorer vil forstærke muligheden for at definere og eksekvere på målinger og dermed mulighederne for at korrigere processer og produktion.
Gennem indsatsen vil vi assistere virksomheder med indførelse af den nyeste teknologi inden for digitale online målesystemer og dataanalysemetoder baseret på kunstig intelligens.
Venlig hilsen
David Tveit

Hans Ole Olsen (Owner , EuroConsult)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:39

Den digitale omstilling får stor indflydelse på metrologien indenfor områder som infrastruktur, industri og energisektoren. Digitaliseret måleteknik og dataanalyse med kunstig intelligens skal flyttes fra laboratorierne ud i virksomhederne hurtigst muligt. Det kan ske gennem assistance til virksomheder med indførelse af den nyeste teknologi, der giver styrket og forbedret konkurrenceevne. Flytning af måleteknik fra laboratorierne ud i virksomhederne kræver speciel opmærksomhed på applicering af robust udstyr, der er specielt egnet til industrielle miljøer. Udviklingen af nye fjernkalibreringsmetoder og valideringssystemer giver rigtig god mening, da kalibrering er reguleret gennem standarder og kan resultere i betydelige omkostninger. Ved fjernkalibrering kan omkostningerne reduceres betydelig til gavn for industrien, konkurranceevnen og eksporten.

Online målemetoder er vigtige og nødvendige for effektiv dataanalyse. Med professionel assistance understøttes ”Strategien for Danmarks digitale vækst” og ”National strategi for kunstig intelligens”. Når måledata kan anvendes til optimering og styring af produktionen, så kan CO2 emissionerne reduceres til stor nytte for miljøet. Online målemetoder og fjernkalibrering er nødvendig for optimering af måleusikkerhed og dermed afregning af diverse miljøafgifter.

Udover regelmæssig videndeling med øvrige metrologiaktører bør der opretholdes formidling til industrien og SMV’er via gratis webinar, kursus og rådgivningsydelser.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:43

Kære Hans Ole Olsen
Tak for dit positive svar. Det glæder os, at vores indsats med at få flyttet digitaliseret måleteknik og dataanalyse med kunstig intelligens fra laboratorierne ud i virksomhederne hurtigst muligt, bliver værdsat. Vi forventer, at vi på denne måde endnu stærkere kan understøtte dansk industri med øget konkurrenceevne.
Venlig hilsen
David Tveit

Dan Müller (Teknologi Chef, Windestate A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:55

Inden for møllebranchen er der stort behov for en stadig udvikling af metrologidata, i en vindmølle er der mange sensorer og en af de grundlæggende er fra meteorisk data.
Der måles mængder af data, der skal opsamles og håndteres.
Vi er en mindre dansk grøn virksomhed der opsamler og disse data, til analyser osv.
Metoder eller andet der udvikles inden for dette område kan potentielt øge effektiviteten og sikre omkostninger og dermed øge vores konkurrenceevne i et internationalt marked.
Derfor hilser vi dette tiltag velkommen.
Mvh
Dan Müller

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:10

Kære Dan Müller
Tak for dit positive svar. Det glæder os, at vores indsats omkring digitalisering indenfor metrologi er med til at sikre udviklingen indenfor et grønt område som vindbranchen. Nye digitaliseringsteknologier og datadrevne sensorer vil forstærke muligheden for at agere på målinger. Gennem indsatsen vil vi assistere virksomheder med indførelse af den nyeste teknologi inden for digitale online målesystemer og dataanalysemetoder baseret på kunstig intelligens.
Venlig hilsen
David Tveit

Rene Pagh Iversen (Head of Quality & Process Excellence, Ørsted Offshore)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 06:58

Hos Ørsted er vi i høj grad afhængige af at Danmark har en metrologisk infrastruktur på høje med de bedste i verden og at der sker en løbende udvikling. Den digitale omstilling får stor indflydelse på metrologien også indenfor energisektoren. Online målemetoder er vigtige og nødvendige for effektiv udnyttelse af energien uanset om energien kommer fra vind eller biobrændsel. I Ørsted har vi stor gavn af den løbene formidling er kommer fra Teknologisk Institut og ser frem til at være en del af udviklingen.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:57

Kære Rene Pagh Iversen
Tak for dit positive svar. Det glæder os, at vores indsats med at sikre den metrologiske infrastruktur i Danmark har væsentlig betydning for bl.a. Ørsted, og at vi på denne måde understøtter en vigtig energiproduktion.
I disse år er metrologien i kraftig udvikling drevet af nye digitaliseringsteknologier. Netop online målemetoder er ét af de store indsatsområder, da det giver mulighed for en mere datadrevet sensorstyring af processer. Gennem indsatsen vil vi indføre den nyeste teknologi inden for digitale online målesystemer og dataanalysemetoder baseret på kunstig intelligens. Vi vil ligeledes sikre løbende distribution af viden på området.
Venlig hilsen
David Tveit

jesper J. Jørgensen (Produktchef, Siemens)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:25

Hos Siemens A/S producerer og sælger vi en række forskellige typer af sensorer til brug i industrielle processer. Specielt har vi fokus på clamp-on løsninger til flow- og temperaturmåling på rør. Sådanne løsninger påvirker ikke det medie der måles på da der ikke er direkte kontakt mellem målesystemet og selve mediet. Der er behov for øget fokus på at sikre sporbarheden på den type målinger. I øvrigt indgår procesmålinger i stigende grad i sensornetværk som anvendes til procesoptimering og vi støtte derfor op om initiativet i dette aktivitetsforslag fra Teknologisk Institut.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:19

Kære Jesper J. Jørgensen
Mange tak for din kommentar og din støtte til vores forslag. Clamp-on løsninger til flow- og temperatur er noget af det, vi vil arbejde med i dette forslag for netop at sikre sporbarheden og kvaliteten af den type målinger.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Andersen (Senior Manager, Business Development, FAD)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:34

Forsvarsindustrien i Danmark og ikke mindst projektet omkring nye kampfly er afhængig af en stærk metrologisk infrastruktur i Danmark. Teknologisk Institut opretholder en række danske referencenormaler, som er fundamentet for, at dansk erhvervsliv kan opretholde en produktion der kræver sporbare målinger. Det at Instituttets metrologiydelser benyttes af over 2.500 virksomheder årligt fortæller i sig selv betydningen for dansk erhvervsliv.
Det er ligeledes vigtig, at Teknologisk Institut fortsætter med den løbende vidensspredning på området, ikke mindst med den seneste udvikling omkring digitalisering.
Hos FAD bakker vi derfor op om forslaget.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:58

Kære Morten Andersen
Tak for dit positive svar. Det glæder os, at vores indsatsområde på en stærk metrologisk infrastruktur værdsættes af FAD. Nye digitaliseringsteknologier og datadrevne sensorer vil forstærke muligheden for at agere på målinger. Gennem indsatsen vil vi assistere virksomheder med indførelse af den nyeste teknologi inden for digitale online målesystemer og dataanalysemetoder baseret på kunstig intelligens.
Venlig hilsen
David Tveit

Brian Hougaard Sørensen (Senior Metrology Manager, LEGO System A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:51

Hos LEGO System A/S er PMI klart i fokus, når vi kigger på fremtidens produktion. Vi har arbejdet med dette & dens potentiale i et årstid nu, og forventer en programmerings optimering på 50-90% afhængig af emne kompleksitet, hvis dette er kombineret med automatisering af strategier m.m.

Så det er klart et af de mange fokus områder, vi har i forhold til den digitale rejse vi alle er på og vejen imod semi- / fuldautomatisk verifikation.

Den Internationale standard for PMI bevæger sig desuden langsomt frem, men med det rigtige fokus og pres fra industrien vil denne kunne blive forbedret og ensrettet. PMI er klart en nødvendighed for fremtiden i forhold serie, omstillelig & enkelt stk. produktion med lvl1 operatører on shop floor, så har derfor brug for det rigtige fokus.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:50

Kære Brian Hougaard Sørensen
Tak for dit positive og informative svar. Det glæder os at høre, at LEGO har fokus på PMI og allerede har taget hul på emnet i forhold til omstillingen til fremtidens produktion.
Vi ser også et stort potentiale i teknologien, når den kombineres med automatisering og standardisering af strategier hos de enkelte virksomheder. Verificering af disse metoder har derfor meget høj prioritet.
I forhold til anvendelsen af teknologierne, der ligger i den digitale transformation, er det ligeledes vigtigt, at vi med industriens input har fokus på at få sat en retning for udviklingen, der gavner og tilgodeser de danske virksomheders produktion på bedste vis.
Venlig hilsen
David Tveit

Birthe Drachmann (General manger Head of QHSE, Martin Bencher A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 15:27

I Martin Bencher Group transportere vi store og tunge komponenter, primært fra vindmølleindustrien over hele verden. Derved er vi en stor energi forbruger. Vi er meget afhængige af en troværdig og valid metrologi, da vi dels skal overvåge forskellige forhold under transport og dels arbejder løbene med at minimere energiforbruget. Vi fokusere meget på energioptimering og grøn profil i vores transporter. Den digitale omstilling inden for metrologi muliggør nye teknologiske landvindinger, der vil forbedre muligheden for overvågning og medvirke til en mere effektiv udnyttelse af energien med CO2-reduktion til følge. Indsatsen sikrer, at Teknologisk Instituts ydelser inden for metrologi udbygges, så vores fremtidige behov er dækket og understøtter indførelse af moderne digitaliseret metrologi.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:00

Kære Birthe Drachmann
Tak for dit positive svar. Vi er enige i, at energioptimering indenfor transport skal bidrage væsentligt til den kommende CO2-reduktion i Danmark. Vi ser frem til at kunne underbygge dette med en styrket digitaliseret metrologi, hvor datadrevne sensorer vil forstærke muligheden for overvågning og for at agere på målinger.
Venlig hilsen
David Tveit

Jens Erik Stengaard (Product Manager Inline Sampling & Analysis, Source Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 15:33

Som producent af måleudstyr, der anvendes i højteknologiske produktionslinje er det vigtigt for os at kunne levere valide måleinstrumenter der sikre producenten fuld sporbarhed. Sporbarheden er essentiel i forbindelse med automatisering af disse højteknologiske produktionlinjer og det er derfor af største vigtighed at metrologien bag følger med og til stadighed udvikles løbende. I sidste ende er det os alle, som forbruger, der får glæde af denne udvikling.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:04

Kære Jens Erik Stengaard
Tak for dit svar. Det glæder os, at vores indsats for en stærk metrologisk infrastruktur bakkes op. Vi ser frem til at kunne hjælpe med udvikling af endnu bedre målemetoder og glæder os til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Lene Maribo Schou (Kalibreringschef, Buhl & Bønsøe A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:13

Hos Buhl & Bønsøe A/S servicerer vi et bredt udsnit af den danske industri med akkrediterede ydelser indenfor kalibrering og validering. For at kunne opfylde vore kunders krav, kræver det en konstant udvikling af vore egne metrologiske kompetencer, måleudstyr og målemetoder. Inspiration og viden til dette henter vi i høj grad hos TI gennem deltagelse i ERFA-grupper ledet af TI samt deltagelse i relevante præstationsprøvninger udbudt af TI. Vi støtter derfor op om dette forslag.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:21

Kære Lene Maribo Schou
Tak for din opbakning til vores forslag. Præstationsprøvninger og videndeling, samt inddragelse af de akkrediterede laboratorier i Danmark gennem fx erfa-gruppen for temperaturmåling, er en vigtig del af vores forslag.
Venlig hilsen
David Tveit

Jesper Kongstedt Nissen (Arbejdsmiljøleder, Vejle Spildevand a/s)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 07:02

I vores arbejde med at optimere løsninger indenfor spildevand er vi i høj grad afhængige af gode og pålidelige målinger af flow, temperatur, tryk, og vakuum samt kvalificeret sparring omkring metrologi og måletekniske opgaver. Indsatsen omkring måling på åbne og lukkede rør vil understøtte vores indsats på klimaområdet. Ligeledes vil en digitalisering øge effekten i vores klimaovervågning. Vi bakker op omkring Teknologisk Instituts forslag om en styrkelse af de metrologiske aktiviteter inden for måling, usikkerhed og sporbarhed på internationalt niveau.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:07

Kære Jesper Kongstedt Nissen
Tak for dit positive svar. Det glæder os, at vores indsatsområde på en stærk metrologisk infrastruktur med nye muligheder indenfor flowmåling i åbne og lukkede rør vil bidrage til klimaovervågning og værdsættes af kommunens afdelinger for spildevand. Nye digitaliseringsteknologier vil forstærke muligheden for at agere på målinger og kunne skabe bedre forebyggelse af klimaeffekter. Gennem indsatsen vil vi assistere med indførelse af den nyeste teknologi inden for digitale online målesystemer og dataanalysemetoder baseret på kunstig intelligens.
Venlig hilsen
David Tveit

Jesper Kjeldal Pedersen (Senior Sales Manager, Tetra Pak Filtration Solutions)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:30

For Tetra Pak Filtration Solutions, som leverer state-of-the-art membran filtreringsanlæg til hele verden, er det af essentiel betydning at vores anlæg performer optimalt både på produkt og energisiden gennem hele anlæggets levetid. Det kan blandt andet sikres ved konstant at overvåge anlæggets driftsparameter gennem digitale online målesystemer kombineret med avancerede automatiske dataanalysemetoder som beskrevet i aktivitetsforslaget og vi ser derfor, at dette initiativ understøtter den aktuelle udvikling vi har arbejdet med i flere år.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:25

Kære Jesper Kjeldal Pedersen
Tak for din positive kommentar. Digitalisering indenfor det måletekniske område ligger os meget på sinde og det er noget, som vi har haft fokus på igennem flere år. Og med dette initiativ vil vi gerne løfte det endnu et niveau op til glæde og gavn for dansk industri. Det er derfor også glædeligt at dansk industri har fokus på det potentiale, der ligger i det og bakker op om forslaget.
Venlig hilsen
David Tveit

Majbritt Hye (Salgsingeniør, MJK)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:00

Det essentielt at man i DK regi, har adgang til test faciliteter og knowhow, hvor man kan teste måleinstrumentering gennem hele processen - både løbende i udviklingsfasen, slut-teste på instrumentet inden det går i produktion samt certificere. Indenfor flowmåling er der en mangel på test- og målefaciliteter til åben kanal måling samt måling i delvist fyldte rør. Med baggrund i den udvikling vi ser på klimasiden, samt den ændring, der er i vandmængderne, så er det vigtigt at vi fremadrettet kan udvikle og tilegne os viden, som bedst mulig understøtter de udfordringer, som vi står overfor både nationalt, men ligeledes internationalt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:28

Kære Majbritt Hye
Det er med de sidste års mange hændelser med skybrud og monsterregn, og de deraf følgende ødelæggelser og problemer med håndtering af vandmængderne, blevet klart, at det er et område, der kræver en særlig indsats. Vi håber derfor, at dette initiativ både kan give danske virksomheder en konkurrencefordel og være med til at udvikle løsninger, der kan afhjælpe problemstillingen. Så tusind tak for kommentaren og for at bakke op om vores forslag.
Venlig hilsen
David Tveit

Flemming Jensen (Sektionsleder, HOFOR)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:05

HOFOR A/S er som landets største fjernvarme og vandforsyningsselskab, interesseret i
afregningsmålerens nøjagtighed. HOFOR er meget interesseret i udviklingen af
digitalisering af måledata og målemuligheder.
Derfor har HOFOR interesse for denne type projekter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:30

Kære Flemming Jensen
Teknologisk Institut har igennem flere år arbejdet med avancerede værktøjer, bl.a. machine learning til analyse af fjernvarmedata og optimering af fjernvarmesystemet via disse analyser. Vi har genereret en masse viden, som vi gerne vil tage et niveau op og bringe i spil sammen med de danske forsyninger og den danske fjernvarmebranche. Vi takker derfor for den positive kommentar og for jeres interesse i at bakke vores forslag op.
Venlig hilsen
David Tveit

Lasse Martinussen (Service & Calibration Manager, Ellab A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:04

Som leverandør af komplette løsninger inden for kalibrering og termisk validering til fødevare, medico og hospitalsbranchen verden over, er det af stor vigtighed for Ellab A/S at have adgang til internationalt anerkendt sporbarhed på højt niveau inden for måling af temperatur, tryk, relativ fugtighed, vakuum og ledningsevne samt kvalificeret sparring omkring metrologi og måletekniske opgaver. Ellab A/S kunder stiller store krav til nøjagtigheden og måleusikkerheden for de målinger og ydelser vi leverer, og derfor er Teknologisk Instituts rolle som videncenter indenfor metrologi samt brede udbud af måletekniske faciliteter meget vigtig for Ellab A/S, både i Danmark og hos vores datterselskaber i udlandet. Teknologi omkring digitalisering, validering og on-line måledata anser vi for at have stor relevans. Vores kunder efterspørger i stigende grad tilgængelighed af certifikater og sporbarhed.
Vi har deltaget i flere af TI’’s aktiviteter og initiativer med gode erfaringer samt læring. Vi støtter derfor i høj grad op om dette forslag.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:15

Kære Lasse Martinussen
Tak for din opbakning til forslaget. Vi vil gennem indsatsen fortsat udvikle vores måletekniske ydelser, så vi kan levere sporbarhed på højeste niveau og sparring om state-of-the-art til vores danske eksportvirksomheder. Vi er enige i, at der i den kommende periode skal gøres en speciel indsats omkring digitalisering og online måling. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Jakob Konradsen (Kvalitetschef hos Eupry, Eupry)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:21

Vi arbejder i Eupry med at levere akkrediteret kalibrering og monitoreringsudstyr til den danske og udenlandske pharma branche, og arbejdet med løbende at forbedre vores og den danske konkurrenceevne er essentiel for os i forhold til at kunne agere som en seriøs spiller på det internationale marked. I den sammenhæng er det nødvendigt for os at have adgang til knowhow og testfaciliteter, samt at kunne spare med andre.
Jeg støtter fuldt og holdent TIs arbejde på området, og støtter op om forslaget, samt ser det som en absolut nødvendig for at holde Danmark på verdenskortet som en seriøs spiller.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:23

Kære Jakob Konradsen
Mange tak for din positive opbakning til vores forslag. Afholdelse af erfa-grupper og temadage samt inddragelse af danske virksomheder i specifikke cases er nogle af de virkemidler, vi vil bruge for at bringe vores viden ud i industrien. Vi arbejder desuden aktivt for at holde Danmark på verdenskortet ved deltagelse i EURAMET-samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Mathias Kristensen (CTO, Lyras A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:47

Hos Lyras er vi på vej på markedet med et produkt, der kan erstatte traditionel pasteurisering af flydende fødevarer med en UV-behandling. Behandlingen med UV medfører store besparelser af både energi og rengøring, og tillader en mere fleksibel drift. Vores første og primære marked er mælk til konsum og osteproduktion. En traditionel pasteurisering verificeres ved at måle ændringer i mælkens kemi, der har et kendt og stabilt forhold til den temperatur og tid, mælken har været udsat for. Da vi afsætter omkring 5% energi i mælken sammenholdt med en HTST behandling for at opnå tilsvarende reduktion af bakterier og sporer, sker der ikke væsentlige ændringer i mælkens kemi. Til gengæld medfører en overbehandling af mælken uhensigtsmæssige smagsforandringer. Vinduet for behandling er snævert, og det er derfor helt afgørende, at vores processer overvåges meget præcist, ligesom vores udstyr og rørføring skal designes til at sikre optimale forhold for de installerede sensorer. Vi overvåger luftmængder, kondensdannelse, tryk, flow på de individuelle strenge, temperaturer og UV intensiteter på forskellige steder i systemet, så mængden af information er stor. Fjernovervågning i kombination med intelligent overvågning er derfor afgørende for både fødevaresikkerheden, produktkvalitet og optimal drift af systemet. Under arbejdet med en fremtidig certificeringsordning til denne nye teknologi, får vi i høj grad brug for TI's kompetencer på området, og vi har allerede indledt en dialog, som skal være med til at sikre os de første dispensationer vi har på vej til sikkert brug af udstyret på mejerier.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:03

Kære Mathias Kristensen
Tak for dit positive svar. Vores indsatsområde på en metrologisk infrastruktur vil i høj grad fremme mulighederne omkring overvågning af luftmængder, kondensdannelse, tryk, flow på de individuelle strenge, temperaturer og UV-intensiteter. Vores arbejde vil ydermere forbedre muligheden for fjernovervågning på forskellige steder i systemet. Nye digitaliseringsteknologier og datadrevne sensorer vil forstærke muligheden for overvågning og for at agere på målinger. Gennem indsatsen vil vi assistere virksomheder med indførelse af den nyeste teknologi inden for digitale online målesystemer og dataanalysemetoder baseret på kunstig intelligens. Det glæder os, at vi på denne måde også kan understøtte fødevareindustrien.
Venlig hilsen
David Tveit

Erik Nielsen (Country Manager, Kistler)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:57

Hos Kistler har vi stort fokus på at kunne levere hurtige, præcise måleværdier til 100% on-line kvalitetskontrol i produktionsprocesser. Med den nyeste teknologi kan vi nu måle og evaluere op til 20 cycles i sekundet på samme station. Integrering, inline evaluering og dataopsamling er fuldt konfigurerbart og kan betragtes som plug&play og opsamling af disse data vil desuden kunne give værdibar information om processens stabilitet og være et godt værktøj til processoptimering og kvalitetsforbedring og der igennem kost reduktion.
Ofte ser vi dog at produktionsfolk vægrer sig for at installere sensorer i processen da de anses for sarte og kræver kalibrering.
Kistler har derfor udviklet en serie af sensorer til måling af tryk, kraft og moment som tåler meget store overbelastninger og derfor ikke er et sart punkt i proceslinien. Desuden har vi lavet en serie af produkter der letter opgaven med at validere målingen i den medicinske industri.
Kistler har samtidig udviklet et koncept til at kalibrere i processen så maskinen ikke skal adskilles for at kalibrere og den nødvendige down-time reduceres til et minimum.
Vi ser store muligheder for dansk industri ved at være på forkant og udnytte den digitale metrologi og støtter derfor op om dette forslag.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:28

Kære Erik Nielsen
Tak for din kommentar. Udvikling af nye sensorer og nye måletekniske opstillinger er en vigtig del af den digitale omstilling. Dynamiske sensorer med piezokrystaller åbner nye muligheder, men kræver også korrekte kalibreringer. Teknologisk Institut har for nyligt udviklet et nyt setup til netop sådanne dynamiske kalibreringer og vi vil med dette aktivitetsforslag udvikle ydelser til at understøtte nye måletekniske udfordringer, fx i form af nye kalibreringsmetoder.
Venlig hilsen
David Tveit

Christian Østergaard Laursen (Managing Partner, MONTEM A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:06

Vi arbejder på at digitalisere byens infrastruktur ved hjælp at distribuerede sensornetværk, bl.a. ved lav-energi hydrologiske målinger i det urbane vandkredsløb eller luftkvalitetsmålinger - derfor er vi yderst interesseret i sensorernes målenøjagtighed og digitaliseringen af denne valideringsproces. Dette er med til at skabe tillid til vores data, samt sporbarhed fra at observationen er foretaget til data er processeret. Vi ser at digitaliseringen for alvor er ved at tage fart i forsyningsverdenen og derfor støtter MONTEM A/S dette foreslag.

Med venlig hilsen,
Christian Østergaard Laursen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:58

Kære Christian Østergaard Laursen
Mange tak for din positive kommentar til vores projektforslag. Vi er fuldt opmærksomme på den teknologiske udvikling, der sker med udvikling og implementering af mange forskellige sensorer til måling af multiple parametre. Den udvikling er i høj grad med til at diktere vores fokus på digitalisering af metrologien og på validering af data fra disse sensorer. Det er vigtigt, at sikre værdien af de mange data, der kommer fra disse sensorer. Det vil vi i høj grad arbejde aktivt på de kommende fire år.
Venlig hilsen
David Tveit

Henryk Stawicki (Senior Standardiserings Konsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:48

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, der tilbyder kunder at få indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder gennem et udvalg hos os. Vi rådgiver og underviser også med udgangspunkt i standarder og best practices. Vi er en erhvervsdrivende fond. Det betyder, at vores overskud investeres i udvikling af nye aktiviteter.
Det er vigtigt for Dansk Standard at vores kunder altid kan være opdateret med ændringer i standarder, samt de har indflydelser på indholdet af relevante standarder og dermed bidrager til udvikling af den nyeste teknologi. Dansk Standard er derfor meget interesseret i udviklingen af digitalisering af måledata og målemuligheder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:07

Kære Henryk Stawicki
Mange tak for din opbakning til vores projektforslag. Teknologisk Institut er i høj grad afhængig af standarder og deltager aktivt i standardiseringsarbejde indenfor flere områder. Indenfor metrologi er standarder yderligere vigtige, så data bliver sammenlignelige på tværs af laboratorier og landegrænser. Selv om udviklingen indenfor sensorteknologi og generering af data går ekstremt stærkt, så er standardisering og metrologi begge essentielle i forbindelse med validering af data. Vi ser frem til sammen med bl.a. Dansk Standard at fortsætte udviklingen indenfor dette område.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Kristensen (Product Manger - Calibration, Insatech)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:12

Vi oplever stigende dokumentationskrav til de produkter og ydelser vi leverer til vores kunder. Materialers
anvendelighed i forhold til processer samt instrumenternes måleteknisk performance. Det er en
forudsætning for at være leverandør er at kunne levere den samlede pakke.

Udstyret og teknikken er under konstant udvikling. Primært er effektiviseringen, automatisering, overvågning,
diagnosticering og digitalisering de drivende parametre. Udstyret bliver i højere grad mere komplekst og mere nøjagtigt.

Sporbarhed på kalibreringscertifikatet er selvfølgelig en forudsætning, men et akkrediteret certifikat med
en beregnet dokumenteret måleusikkerhed er en stigende nødvendighed. For at kunne beregne og dokumentere den
samlede kvantificerede fejl er inden for deres specificerede kvalitetskrav.
En ting er at kunne udstede et akkrediteret certifikat. Det sætter selvfølgelig krav til faciliteter, udstyr, skills,
metodikker og dokumentation. Men fremtiden vil byde på tekniske udfordringer i forhold til at kunne håndtere udstyrets
elektroniske interface og medfølgende øgede funktioner ( bla. Diagnosticering) behovet for dataopsamling / databehandle / trendanalyser.

Det er vigtigt at vi som leverandør har samarbejdspartnere / kalibrerings udbydere som TI der følger udviklingen af metoder
og udstyr der anvendes af vores kunder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:11

Kære Morten Kristensen
Tak for din kommentar. Samarbejdet med leverandører af udstyr er vigtigt for os, ikke mindst fordi vi ved at sikre, at den nyeste viden er tilgængelig for leverandørerne kan være med til indirekte at sikre, at slutbrugerne får den viden, de har brug for, for at udføre sporbare målinger. Vi vil med dette forslag fortsætte arbejdet med bl.a. erfa-gruppen for temperaturmåling og temadage inden for de fagområder, som forslaget understøtter.
Venlig hilsen
David Tveit

Kirsten Marie Rosenberg (Sektionsleder, DANAK)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:32

DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, og en velfungerende metrologisk infrastruktur er af stor betydning for den nationale kvalitetsinfrastruktur. TI er en væsentlig aktør på dette område og bidrager til DANAKs arbejde med meget kompetente medarbejdere som tekniske assessorer i forbindelse med bedømmelse af laboratorier. TI medvirker til udvikling af akkrediteringsordningen gennem deltagelse i sektorudvalg mm. og yder via sin akkreditering til præstationsprøvning et væsentligt bidrag til at sikre sammenlignelighed mellem akkrediterede kalibreringslaboratorier.
Nye kalibreringsydelser af betydning for sundhedssektoren og klimaovervågning, samt udvidede muligheder for at sikre sammenlignelighed mellem laboratorier via akkrediterede præstationsprøvninger bidrager til en effektiv kvalitetsinfrastruktur, og TI's løsninger på dette område imødeses.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:19

Kære Kirsten Marie Rosenberg
Tak for opbakningen. Vi finder også samarbejdet med DANAK meget værdiskabende i forhold til den metrologiske infrastruktur. I forhold til præstationsprøvning er det, som du skriver, fortsat vigtigt at gøre en indsats for at understøtte de danske kalibreringslaboratorier – en indsats som vi ønsker at fortsætte og udbrede. Det er også et fokusområde for os, at vi hele tiden udvikler nye akkrediterede ydelser for at sikre, at danske virksomheder altid har nem adgang til troværdig dokumenteret sporbarhed af deres målinger.
Venlig hilsen
David Tveit

Heidi Herup (Product Manager, Insatech A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:16

Der er et voksende behov for bedre kvalitetsstyring i industrien - og vi kommer derfor ikke udenom kalibrering og sporbarhed i dén sammenhæng når udstyrets performance skal stå mål med de også stigende krav til nøjagtigheder - derfor er den metrologiske platform vigtig, så vi støtter fuldt ud op om et bedre, bredere og tidsvarende tilbud til industrien. Vi skal nok levere dataene I ønsker ;)

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:39

Kære Heidi Herup
Tak for din opbakning til forslaget. Vi vil gennem indsatsen fortsat udvikle vores måletekniske ydelser, så vi kan levere sporbarhed på højeste niveau. Vi ser frem til sparring om bl.a. målinger på biobrændsler og er enige i, at der i den kommende periode skal gøres en speciel indsats omkring digitalisering og online måling.
Venlig hilsen
David Tveit

Bo Madsen (CEO, ReMoni)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:59

Dette er et stort marked med danske styrkepositioner. Der er helt klart et marked for at forbedre dette område - I ReMoni har vi fokus på overvågning af de tekniske installationer i professionelle bygninger og produktion, ved at kombinere clamp-on sensorer med kunstig intelligens i skyen. Her siger de internationale markedsundersøgelser at markedet passerer 20 milliarder dollar i 2020. Da vi samtidig er en række danske virksomheder der har nyskabende produkter på området, vil det være yderst relevant at styrke indsatsen.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:21

Kære Bo Madsen
Der er ingen tvivl om, at dette er et område i vækst og af stor betydning for Danmark - her er der brug for en særlig indsats på metrologiområdet, ikke mindst for at understøtte vores mange SMV’er. Digitalisering er derfor også et fokusområde i forslaget. Tak for opbakningen - vi ser frem til et fremtidigt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Kim Andersen (Maskinmester, Tech Instrumentering ApS)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 08:44

Det lyder fornuftigt med en stadig større og fortsat god fokus på metrologi. Danmark er afhængig af udvikling og opfindelser, og alt dette skal bakkes op af valide målinger i processen. Disse målinger skal man sikre er korrekte, og det hjælper i til med ved at have fokus og fortsætte jeres arbejde. Jeg kunne personligt godt tænke mig man inddrog en lidt mere praktisk tilgang, så det der udføres på lab afspejler virkeligheden endnu mere.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:09

Kære Kim Andersen
Tak for din kommentar og opbakning til vores projektforslag og til vores fortsatte arbejde indenfor metrologi. Du har fuldstændig ret i, at det er en udfordring at få vores in-house laboratoriemålinger sat bedre i spil med hensyn til målinger i ”marken”, og at der er forskellige udfordringer med dette. Vi vil dog med dette projektforslag netop bygge bro mellem on-site udfordringerne og laboratorierne, bl.a. i forbindelse med faciliteter til målinger i åbne kanaler. Vi ser frem til fortsat dialog med dig omkring denne ”brobygning”.
Venlig hilsen
David Tveit

Troels Pedersen (Process Technologist, GEA Process Engineering A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:19

I tørrings processer er det af stor betydning at kunne måle materiale fugt for en mere automatiseret styring af processen, desuden er det af interesse at have adgang til vejr data der kan kobles med kvalitets og produktivitets data for specifikke anlæg.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:12

Kære Troels Pedersen
Tak for din kommentar og dine input. Inline måling af materialefugt og kvalitetssikring af vejrdata er vigtige elementer i vores forslag.
Venlig hilsen
David Tveit

Monica Buligin (Quality coordinator, Hydro Extrusion Denmark A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:08

Digital online og inline målesystem kan have mange positive effekter på processen. Man kan inline kvalitetskontrollere produktet, og øge din sporbarhed. Med dataopsamlingen har man mulighed for at analysere processen. Det kan åbne op for agere med rettidig omhu, optimere processen og kapabiliteten. Ligeledes kan målemetoder skabe mulighed for for monitorere processens energibelastning.
Mulighederne er mange

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:05

Kære Monica Buligin
Tak for dit positive svar. Det glæder os, at vores indsatsområde på online og inline metrologi finder anvendelse hos Hydro Extrusion Denmark. Nye digitaliseringsteknologier og datadrevne sensorer vil forstærke muligheden for at styre processer på målinger. Gennem indsatsen vil vi assistere virksomheder med indførelse af den nyeste teknologi inden for digitale online målesystemer og dataanalysemetoder baseret på kunstig intelligens.
Venlig hilsen
David Tveit

Carl Hellmers (Direktør, Fredericia Fjernvarme)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:13

Fjernvarmeselskabet er helt afhængige af valide måle- og sensordata. Kobling af forbrugsdata og optimering af varmeproduktion og –fordeling er helt nødvendig i den grønne omstilling, hvor anvendelse af fluktuerende sol- og vindenergi skal udnyttes. Forbrugsmåling er et væsentligt element og vi forventer at fjernvarmemålingen i fremtiden også i øget omfang skal registrere dynamiske ændringer i forbruget og ikke blot det akkumulerede forbrug. Derfor er det vigtigt for os, at metrologien følger med i den digitale udvikling, således disse data kan anvendes til mere avanceret styring og kontrol af sammenhæng mellem grøn produktion og konkret behov. Teknologisk Institut er som uvildig sparringspartner en vigtig medspiller i udnyttelse og udvikling af teknologien indenfor måling og kalibrering af målerdata.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:31

Kære Carl Hellmers
Tak for kommentarerne. For Teknologisk Institut er det vigtigt, at metrologien udvikler sig i forhold til de nye måletekniske muligheder med stadig flere måledata, samt ikke mindst at det finder anvendelse i praksis til gavn for virksomheder og samfund, hvor digitaliseringen i disse år går stærkt.
Vi er i den sammenhæng meget opmærksomme på, at smart meters har fundet stor anvendelse inden for fjernvarme og bevirker nye styrings- og overvågningsmæssige muligheder til gavn for bl.a. øget energieffektivisering og anvendelse af VE.
I den forbindelse glæder det os naturligvis, at fjernvarmeforsyningerne finder tiltaget vigtigt og vi ser frem til fortsat godt samarbejde herom.
Venlig hilsen
David Tveit

Ebbe Nørgaard (Direktør, DryingMate A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:42

DryingMate A/S udvikler og sælger skræddersyede og energieffektive tørringsanlæg til industrivirksomheder. Produkternes vandindhold er særdeles vigtigt for styring af tørringsanlægget. Derfor er udviklingen af robuste og digitaliserede metoder til on-line måling af fx vandindhold på ønskelisten. Vi støtter derfor op om initiativet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:24

Kære Ebbe Nørgaard
Tak for kommentaren. Vores arbejde med måling af vandindhold og vandaktivitet ønsker vi at fortsætte - specielt rettet mod online måling og en høj grad af digitalisering for optimering af nøjagtigheden - og håber, at dette kan bidrage til at forbedre energieffektivitet af tørringsanlæg.
Venlig hilsen
David Tveit

Mette Oht Klitgaard (Faglig Chef, Danske Vandværker)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:59

Vandbranchen er afhængig af pålidelige målerdata til forbrugerafregning. Herunder muligheden for at få testet målere ved at opretholde laboratorier til test. Det lyder derfor spændende at i vil opretholde og udvikle ydelser og laboratorier – bl.a. nationale reference laboratorie indenfor måling af vandflow, som bruges til kalibrering og verificering af vandmålere. Det er vigtigt at vandbranchen er en del af dette projekt, da vandbranchen også undergår en digitalisering og der er behov for pålidelige data.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:12

Kære Mette Oht Klitgaard
Tak for din opbakning til vores projektforslag og kommentar om, hvor vigtigt pålidelige måledata er for jer. Vores allerede etablerede flowlaboratorie - til bl.a. test af vandmålere - er i dag en del af den europæiske metrologiske infrastruktur, og din støtte til dette projektforslag kan være med til at sikre, at vi kan fortsætte dette samarbejde fremadrettet. Det har stor betydning for os, at I som vandbranche bakker op om vores projekt og vores laboratorier, så vi fortsat kan levere ydelser af høj kvalitet til jeres medlemmer.
Venlig hilsen
David Tveit

Peter Sejersen (Plastindustrien, Rørsektionen)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:04

I industrien vil vi se frem til at dette forslag gennemføres: Vores medlemmer gennemfører dagligt produktion der forudsætter en lang række kalibrerede målinger (tryk, temperatur, geometriske mål). Sporbare kalibreringer er nødvendige for at kunne opretholde vores godkendelser. Godkendelserne kan både være nordiske via Insta-Cert og europæiske. Ved at tage de beskrevne skridt og derved udvikle muligheder for en digitalisering af kalibreringerne forventer vi at kunne opnå både en rationalisering af processen samt en omkostningsbesparelse på tværs af vores industri.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:59

Kære Peter Sejersen
Tak for din kommentar og interesse for vores foreslåede aktiviteter. Hos Teknologisk Institut udvikler vi en metrologisk infrastruktur med akkrediterede og sporbare referencer på højde med de bedste i verden. Den viden, vi skaber, deler vi på temadage, i erfagrupper og i artikler. Vi vil med forslaget bringes os helt på forkant i den digitale omstilling indenfor metrologi og sensorteknologi. Vi vil ligeledes deltage i udvikling og standardisering omkring den måde hvorpå vi opsamler og anvender måledata. Det glæder os, at vi på denne måde kan bidrage til rationalisering af processen samt en omkostningsbesparelse i jeres område.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Holm Christensen (Direktør/CEO, Medico Support)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:15

Den digitale omstilling har større og større indflydelse på de krav og ønsker vi møder fra vores kunder og de løsninger vi implementerer.
Medico Support A/S leverer totale løsninger indenfor kalibrering & validering, udover at vi også sælger måletekniske udstyr og er meget påvirket af den digitale omstilling, som vi ofte møder I den regulerede branche. Vi støtter derfor op omkring dette tiltag fra TI.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:13

Kære Morten Holm Christensen
Tak for din kommentar og støtte til vores tiltag. Med vores forslag vil vi hjælpe til med at bringe danske virksomheder i front, når det gælder digital omstilling og metrologi.
Venlig hilsen
David Tveit

Torben Rune (Direktør / Civilingeniør / Telekommunikation, Teleanalyse)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:48

Jeg er rådgiver for flere kommuner som står på spring for at udnytte IoT til indsamling af miljødata som vandflow, vejtemperaturer, vind, lufttryk, radon osv. De starter oftest med transmissionsdelen i projektet dvs. IoT på LoRaWAN eller 4G/5G, mens måledelen (desværre) ofte betragtes som kendt og gennemprøvet teknologi, som man ikke behøver at bruge ressourcer på. Argumentet er, at når blot antallet af målere er stort nok, kan fejl udlignes statistisk.
Derfor er der brug for en indsats overfor målinger som er tiltænkt store indsamlingssystemer dvs. IoT bårede systemer, så metodeviden kan bringes ordentligt ind også i disse typer af projekter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:17

Kære Torben Rune
Tak for dine super gode refleksioner og kommentar til vores projektforslag. Det er essentielt for brugen, at de mange data, der i dag genereres af bl.a. IoT-devices, valideres og kvalitetssikres. Det er – som du skriver – ofte ikke det første man tænker over, når virksomheder etablerer IoT-løsninger. Men set fra vores stol, så er det vigtigt, at metrologien også understøtter data fra IoT-løsninger, så der dermed opnås data af højere kvalitet og dermed også langt mere anvendelige data. Det er netop en del af vores projektforslag, så derfor rammer dine refleksioner spot-on på dette emne.
Venlig hilsen
David Tveit

Lorenzo Carli (Metrology Specialist, Novo Nordisk)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:49

Novo Nordisk and Teknologisk Institut have a long lasting and very fruitful collaboration in different areas within metrology and calibration. We have embarked ourselves in the journey towards Digital Transformation which is one of the fundamental elements of Metrology 4.0 and we can already see the benefits of it. We can definitely strongly support and encourage this initiative and we are always open to exchange knowledge and inputs regarding industrial needs.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:58

Dear Lorenzo Carli
Thank you very much for your positive feedback. It is a pleasure and very important to have Novo Nordisk onboard on this digital journey towards the digital transformation of Metrology. Based on the areas where the benefits already are seen, we are all encouraged to develop the digitalized methods for both specification, documentation and reporting of metrology, in a way that are best suited for the industrial needs.
Best regards
David Tveit

Ask Emil Løvschall-Jensen (COO, Seaborg ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:17

Seaborg Technologies er et reaktorudviklings-startup og Europas største af sin slags. Vores udviklingsaktiviteter har et særligt fokus på flydende salte i en række ekstreme miljøer (meget høje temperaturer, bestråling mv.). Forslaget ”Metrologi i den digitale omstilling” indeholder en række elementer, som særligt inden for energiområdet kan bidrage positivt til vores udvikling og den nationale industri inden for højtemperatur salt til en række energianvendelser.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:18

Kære Ask Emil Løvschall-Jensen
Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag. Med vores forslag her, sammen med vores fortsatte deltagelse i europæiske måletekniske projekter, vil vi være med til at sikre danske virksomheder adgangen til den nyeste viden og teknologi inden for måling i barske miljøer.
Venlig hilsen
David Tveit

Bjarke Pålsson (Adm. direktør, Mark & Wedell A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:55

Mark & Wedell er leverandør af produkter og løsninger til det globale marked indenfor miner, kraftværker, genanvendelse og forskning. Dette inkluderer bl.a. udstyr der anvendes til prøveudtagning og måling på biobrændsler og affald. For at kunne levere pålidelige og nøjagtige målinger er Mark & Wedell – og dermed producenten og kunder, samt i sidste ende forbrugeren – afhængige af at metrologien bag følger med udviklingen. Dette stiller krav til den metrologiske infrastruktur, herunder digitaliseringen. Vi støtte derfor op om initiativet i dette aktivitetsforslag fra Teknologisk Institut.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:41

Kære Bjarke Pålsson
Tak for din opbakning til forslaget. Det er godt, at vores metrologiske indsats på fugt i materialer kommer til nytte. I den kommende periode vil vi gøre en ekstra indsats omkring målinger på biobrændsler, bl.a. med anvendelse af digitalisering. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Marit-Solveig Seidenkrantz (Professor, Aarhus University)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:12

På Institut for Geoscience, Aarhus University, forsker vi bl.a. i årsager, processer og effecter af klimaforandringer; vi leverer internationalt anerkendt forskning på højeste niveau. I forbindelse med denne forskning er vi afhængige af klimamålinger af høj kvalitet, som er nøjagtige og sporbare, og som kan bruges til at sammenligne klimaeffekter over tid og sted. Derfor er en solid metrologisk infrastruktur i Danmark af stor betydning .
Teknologisk Institut yder et vigtigt bidrag til metrologi i Danmark ved at vedligeholde og udvikle referencenormalerne og sporbare målemetoder (bl.a. flow/nedbør, lufttryk og temperatur). Desuden er Teknologisk Instituts løbende vidensspredning på området også vigtig. Jeg støtter derfor forslaget.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:43

Kære Marit-Solveig Seidenkrantz
Tak for din opbakning til forslaget. Vi vil fortsat arbejde på at videreudvikle metrologien i forbindelse med klimamålinger, og arbejder bl.a. på at udvikle nye kalibreringsprocedurer for instrumenter til måling af nedbør.
Venlig hilsen
David Tveit

Thomas Perch-Nielsen (Udviklingsingeniør, MAN Energy Solutions)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 06:21

Hos MAN-ES er vi afhængige af at kunne foretage præcise målinger på vore skibsmotorer. Grundet konkurrence og klimahensyn har vi fokus på effektiviteten af motorerne, hvilket kræver, at vi selv bliver bedre til at foretage state-of-the-art målinger for at påvise denne effektivitet. Vores grundlag for at foretage præcise målinger hviler på, at der er en god metrologisk infrastruktur til at støtte op om vores aktiviteter. Dette forslag vil således hjælpe os til at fortsætte den kurs vi har, samt hjælpe os med at stå stærkere i en international sektor med voksende konkurrence fra andre lande.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:16

Kære Thomas Perch-Nielsen
Tak for dit positive svar. Det kontinuerlige arbejde med at udvikle og udvide den metrologiske infrastruktur i Danmark er noget, vi vil arbejde målrettet hen mod, så vi fortsat kan forbedre effektiviteten af skibsmotorer og dermed forblive konkurrencedygtige indenfor dette område.
Venlig hilsen
David Tveit

Frank Boutrup Nielsen (Project Quality Manager, MHI Vestas Offshore Wind A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 07:46

Hos MHI Vestas Offshore er vi afhængige af at vi kan sikre/få valide kalibreringer på en række områder. Opretholdelse af nationale referencer og deltagelse i standardiseringsgrupper er derfor yderst vigtigt, så vi får et dansk aftryk på omverdens krav til vores produkter. Digitalisering af certifikater vil imødegå en ellers tidskrævende, besværlig og omkostningstung proces i forbindelse med dokumentation af disse processer.
Mvh
Frank Boutrup
Project Quality Manager

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:56

Kære Frank Boutrup Nielsen
Tak for din kommentar og interesse for vores foreslåede aktiviteter. Hos Teknologisk Institut opretholder vi en metrologisk infrastruktur med en række nationale referencer på højde med de bedste i verden. Vi vil med forslaget indgå i det europæiske standardiseringsarbejde omkring digitalisering af certifikater. Vi vil ligeledes deltage i udvikling og standardisering omkring den måde hvorpå vi opsamler og anvender måledata. Det glæder os at MHI Vestas Offshore Wind vil være med i udviklingen.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Christiansen (Senior Key Expert, Siemens Gamesa)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:36

Hos Siemens Gamesa oplever vi et stigende behov for at kunne lave mere præcise måler samt usikkerheds beregninger. For at sikre et højt kvalietets niveau har Teknologisk været en kompetent samarbejdespartner, der løser opgaverne til tiden i et veldokumenteret format.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:21

Kære Søren Christiansen
Tak for dit positive svar. Præcise målinger, samt kendskab til ens måleusikkerheder er et område, hvor vi også ser vigtigheden af at kunne fortsætte og videreudvikle de nationale ressourcer - til gavn for den danske vindmølleindustri, og derved den grønne omstilling i samfundet.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Kofoed (Ingeniør, Vestas Wind Systems A/S, Vestas Wind Systems A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:48

I vindenergiindustrien værdsætter vi at den metrologiske infrastruktur i Danmark er i højeste klasse, idet vi i stadigt større omfang foretager kritiske målinger, der er af afgørende konkurrencemæssig betydning for vores produkter på det globale marked.
Vi støtter derfor op om et øget fokus på metrologi, som dette forslag lægger op til.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:23

Kære Henrik Kofoed
Tak for din opbakning til vores projektforslag. Vi ønsker fortsat at forbedre og udvide de områder, hvor vi kan være til hjælp for den danske vindmølleindustri, således at den store mængde arbejdspladser og viden, der allerede er koncentreret i Danmark, kan udnyttes endnu bedre, til gavn for den danske samfund og den grønne omstilling.
Venlig hilsen
David Tveit

Allan Nielsen (Team leder, LEO Pharma)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:16

Hos LEO Pharma er vi dybt afhængige af en velfungerende metrologisk infrastruktur. Digital omstilling er i øjeblikket meget synlig i forbindelse med udvidelse af produktionsfaciliteter, og vi er i høj grad afhængig af forskning og viden der kan hjælpe os på dette område - det værdsætter vi at Teknologisk Institut bidrager med.
Vi kommer i fremtiden til at styre og justere produktion baseret på kritiske digitale målinger i forbindelse med transformation fra analoge målinger.
I samme forbindelse med dette, er der stor fokus på energioptimering og CO2 reduktion, og disse vil ogå blive løbende målt digitalt - i den forbindelse er validiteten af målingerne enormt vigtigt.
Vi støtter i aller højeste grad op om forslaget!

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:26

Kære Allan Nielsen
Mange virksomheder er i en proces med øget fokus på og implementering af digitalisering i forbindelse med nye investeringer. Den grønne dagsorden, som der er særlig opmærksomhed på lige pt., kræver store investeringer og ikke mindst velfunderet beslutningsgrundlag baseret på bl.a. flere retvisende og valide målinger samt gode algoritmer til at analysere den enorme datamængde, der er til rådighed.
Venlig hilsen
David Tveit

Andrea Merlone (Senior Researcher / Chair BIPM CCT WG Environment - Chair WMO Reference stations group, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRiM)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:23

INRIM, the Italian Metrology Institute, has an active cooperation with DTI, from more than a decade through the EURAMET. DTI contributes to collaborative research projects within Europe. Among others DTI staff provides active and valuable contributions to several EMPIR projects coordinated by me: “Metrology for Meteorology 1+2”, “Calibration and accuracy of non-catching instruments to measure liquid/solid atmospheric precipitation”, “Climate reference stations”, “Air Temperature Metrology”, all concerning research aimed at improving the technical and scientific knowledge on climate and atmospheric science. The knowledge achieved by DTI staff, through the participation in them mentioned projects is unique and should be maintained and increased. DTI contribution in the European metrology panorama, with specific focus on environmental metrology is relevant and should prosecute in the future.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:08

Dear Andrea Merlone
Thank you very much for your valuable support and encouraging words.
We will continue to contribute to research and development aimed at environmental metrology and plan among others to establish a new calibration facility for automatic weather stations including non-catching precipitation gauges.
Best regards
David Tveit

Dr-Ing. Florestan OGHEARD (Project Manager, CETIAT)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:31

European collaboration within metrology and metrology infrastructure is of paramount importance, especially for competitiveness and efficiency of european companies and research institutes. Moreover, it is important to have independent metrology institutes in Europe for maintaining a sustainable metrology infrastructure able to collaborate from state level to european level projects. CETIAT and DTI collaboration have been fruitful in the scope of european research projects (Joint Research Projects " Metrology For Drug Delivery " I & II) since 2012, and CETIAT is looking forward to pursue and extend the collaboration with DTI in the coming years.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:22

Dear Florestan Ogheard
Thank you so much for supporting DTI in the continuous European collaboration within metrology. As you state it is important to have independent metrology institutes with state-of-the-art laboratories to support the many international companies in Europe producing products where precise measurement is essential. We at DTI look forward to increasing our excellent collaboration with CETIAT in the coming years.
Best regards
David Tveit

Carsten Starbæk (Sales Manager EME, Additel Corporation)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:47

Additel er en verdensomspændende producent af kalibreringsværktøjer, med europæisk kontor i Danmark. Vores motto er ”Metrology Made Simple”. Vi ser en stigende efterspørgsels for automatiseret udstyr der hjælper med at gøre metrologien digital, enkel og simpel. I Danmark er vi langt fremme med den digitale udvikling, derfor ser vi Ti som en vigtig partner, når vi deltager i diverse test, møder og events.
TI er som andre internationale institutter vigtige i udviklingen af vores produkter.

MVH

Carsten Starbæk

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:44

Kære Carsten Starbæk
Tak for din kommentar og støtte. Det er en vigtig opgave for os at understøtte udbredelsen af god måleteknik. Det gør vi bl.a. ved at understøtte produktudvikling med fokus på metrologisk sporbarhed og gennem afholdelse af temadage og erfa-grupper.
Venlig hilsen
David Tveit

Erik Steen Jensen (CEO, Blade Test Centre A/S (Blaest))
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:09

Hos Blaest udfører vi en række forskellige strukturelle test på vinger til vindmølleindustrien. Det er vigtigt for os, at Danmark har en metrologisk infrastruktur på høje med de bedste i verden, og at der sker en løbende udvikling og vidensdeling indenfor metrologi og sensorteknologi. Den digitale omstilling får stor indflydelse på den måde vi opsamler og anvender måledata. Vi har en ambition om at kunne trække mere viden ud af de opsamlede data samt løbende at kunne dele data on-line med vores kunder. Vi har vi stor gavn af den løbende formidling der kommer fra Teknologisk Institut og ser frem til at være en del af udviklingen.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:54

Kære Erik Steen Jensen
Tak for din kommentar og interesse for vores foreslåede aktiviteter. Hos Teknologisk Institut udvikler vi en metrologisk infrastruktur på højde med de bedste i verden. Den viden, vi skaber, deler vi på temadage, i erfagrupper og i artikler. Vi vil med forslaget bringe os helt på forkant i den digitale omstilling indenfor metrologi og sensorteknologi. Vi vil ligeledes deltage i udvikling og standardisering omkring den måde hvorpå vi opsamler og anvender måledata. Det glæder os, at Blaest vil være med i udviklingen.
Venlig hilsen
David Tveit

Viggo Andersen (Vice President Quality, Kamstrup)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:44

Kamstrup udvikler og producerer en række målere indenfor legal metrologi. Til vores certificerede og akkrediterede processer er kalibreret måling med god og sporbar usikkerhed grundlaget for vores eksistens. Det er derfor meget afgørende for Kamstrup, at vi i Danmark har mulighed for såvel sparring som sporbar kalibrering, hvilket vi får fra Teknologisk Institut for både temperatur og flowmåling. Vi bakker derfor fuldt op om dette forslag.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:21

Kære Viggo Andersen
Teknologisk Institut har igennem mange år arbejdet med metrologi og haft akkrediterede prøvestande. Det er vores ambition at være blandt de førende i Europa indenfor en række metrologiske grene, bl.a. temperatur- og flowmåling, så vi kan servicere dansk industri med state-of-the-art laboratorier og udstyr og ikke mindst viden indenfor de forskellige områder. Vi takker derfor for opbakningen til forslaget.
Venlig hilsen
David Tveit

Svend Secher Dam (Adjunkt, Erhvervsakademi Aarhus)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:55

Som undervisere inden for metrologiområdet hos Erhvervsakademi Aarhus arbejder vi løbende med at udbyde og tilpasse relevant efter/videreuddannelse, hvor kursister fra erhvervslivet bliver klædt på til at yde det bedste i deres respektive jobfunktioner. Teknologisk Instituts indsatsområde på metrologiområdet finder vi derfor af stor betydning, da vi anerkender de store ændringer der sker og er sket med hensyn til digitalisering, som de danske virksomheder - og dermed vores kursister og studerende i høj grad påvirkes af. I vores afdeling, hvor vi beskæftiger os med laboratorie, fødevarer og miljøteknologi finder vi indsatsens fokus på metrologien i industrien særligt interessant og vil se frem til at følge bl.a. udviklingen på non-intrusive målinger i fødevareindustrien, med højere sikring af fødevaresikkerhed, kvalitet og optimeringsmuligheder til følge. Også inden for energisektoren kan vi se værdien i at øge viden og effektivisere udnyttelsen af brændselstyper.

Det er vigtigt for Erhvervsakademi Aarhus at vores uddannelser er opdateret på de faglige områder vi underviser i og at dansk erhvervsliv sikres de bedste muligheder for udvikling og vækst, så vores studerende kan komme ud og gøre en forskel. Vi er derfor meget interesseret i den digitale omstilling inden for metrologiområdet og støtter forslaget fremsat af Teknologisk Institut.

Svend og Sie, undervisere hos Erhvervsakademi Aarhus, kompetencecenter for Laboratorie, Fødevare og Miljøteknologi

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:42

Kære Svend Secher Dam og Sie Woldum Tordrup
Tak for jeres kommentar. Efterspørgslen for non-intrusive målinger er stigende i flere brancher pga. fordele ved at produktionen ikke nødvendigvis skal lukkes ned og noget skal skilles ad. Dette sikrer kontinuert produktion, korte nedetider og mindre oprydning/rengøring bagefter.
Aktivitetsforslaget støtter op omkring opbygning af knowhow på nye områder, udvikling af nye ydelser og formidling af ny viden til gavn for mange danske virksomheder. Dette øger omstillingsparathed og konkurrenceevnen.
Venlig hilsen
David Tveit

Kim Brandt (Calibration and Validation Manager, Getinge Danmark A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:59

Hos Getinge arbejder vi med validering og kalibrering af autoklaver og vaskemaskiner til hospitalsvæsenet og Pharma industrien. Sporbarhed til nationale referencenormer, f.eks. inden for temperaturmåling, er vigtig for at vi kan sikre troværdige og nøjagtige valideringer for vores kunder. Desuden er adgangen til den nyeste viden inden for metrologi vigtig for os. Den viden gør Teknologisk Institut tilgængelig bl.a. ved afholdelse af temadage og møder i erfa-gruppen for temperaturmåling, og vi støtter derfor op om dette forslag.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:46

Kære Kim Brandt
Tak for din støtte til vores forslag. Det er vigtigt med en velfungerende metrologisk infrastruktur i Danmark, så danske virksomheder kan sikre høj kvalitet i deres målinger. Det understøtter vi med vores forslag. Samtidig er det også vigtigt, at den nyeste viden bringes ud i virksomhederne - det vil vi fortsætte med at gøre via netop erfa-grupper og temadage.
Venlig hilsen
David Tveit

Leif Nielsen (Leder af Danfoss PL35 Laboratoriet, Danfoss A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:56

Danfoss udvikler og markedsfører digitale teknologier og er i en stadig udvikling inden for automatisering og digitale tilslutninger. Det ændrer den måde, vi arbejder på, både internt og udadtil på produktporteføljen, så vi kan give vores kunder yderligere succes.
Digitaliseringen indebærer mere end blot komponenter, teknologi og funktioner. Det betyder, at vi søger innovationen i alt hvad vi gør, i interne processer, men også for at give vores kunder den ultimative, digitale oplevelse fra start til slut.
Her i det akkrediterede flow laboratorie, hvor vi bl.a. tester energimålere, har vi igennem årene haft et yderst givtigt samarbejde med TI, på både tests og i åbne vidensudvekslinger på flow/energi metrologien. Danfoss kan kun støtte forslaget.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:27

Kære Leif Nielsen
Mange tak for din kommentar og positive opbakning til vores projektforslag. Vi sætter stor pris på det samarbejde, vi allerede har med Danfoss og den vidensudveksling, der foregår mellem vores flowlaboratorier. Kun gennem tæt samarbejde og løbende dialog med vores samarbejdsvirksomheder kan vi løbende udvikle vores laboratorier til at matche de krav, der stilles af industrien nu og i fremtiden. Vi ser frem til fortsat godt og tæt samarbejde i fremtiden.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Abildgaard (Direktør, Viborg Fjernvarme)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:02

Hos Viborg Fjernvarme arbejder vi på temperaturoptimering på distributionssiden for derigennem at forbedre virkningsgraden på kommende varmepumper. En forudsætning for at optimere er at anvende de data, som vi efterhånden får fra mange forskellige komponenter i nettet, til at sammensætte relevante og optimale setpunkter for pumper og produktionsenheder.

Dette forslag tror vi på vil fremme vores forståelse og viden omkring hvordan vi sammensætter, kalibrerer og anvender mangfoldige data og til tider uoverskuelige datasæt til helt konkrete formål.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:37

Kære Morten Abildgaard
I er allerede godt i gang med at udnytte de muligheder, digitalisering tilbyder. Meget data fra mange kilder kan opsamles. Men som I også har fundet ud af, kræver det intelligente, velovervejede algoritmer at drage fuld nytte af de opsamlede data. Hvis ikke den kunstige intelligens får hjælp, bliver resultaterne ikke ret gode og i værste fald ubrugelige.
Venlig hilsen
David Tveit

Peter Daugbjerg (Projektleder, Fredericia Spildevand og Energi A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 22:32

Med klimaændringerne har vi set øgede regnmængder som giver hydrauliske kapacitetsproblemer i spildevandsystemerne. En væsentlig forudsætning for at optimere håndteringen af de øgede vandmængder, og dermed også reducere mængden af overløb, er at der er adgang til pålidelige data på af både flow og stof. Fredericia Spildevand og Energi ser derfor meget positivt på Teknologisk Instituts indsats på området, og håber det giver anledning til yderligere samarbejde fremover.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 22:42

Kære Peter Daugbjerg
Det er med de sidste års mange hændelser med skybrud og monsterregn, og de deraf følgende ødelæggelser og problem med håndtering af vandmængderne, blevet klart, at det er et område, der kræver en særlig indsats. Vi håber derfor, at dette initiativ kan være med til at udvikle løsninger, der kan afhjælpe problemstillingerne. Så tusind tak for kommentaren og for at bakke op om vores forslag.
Venlig hilsen
David Tveit

Michael Høgedal (Head of Construction Optimisation & Standards, Siemens Gamesa Renewable Energy)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 22:34

Dette er et spændende og yderst relevant initiativ, som vi glæder os til at følge.
Vi igangsætter løbende målekampagner og indsamler et stigende antal data til udviklng og validering af vores modeller, som blandt andet benyttes til simulering og optimering af vindmølleinstallation offshore.
Effektivisering af målemetoder, dataopsamling og -processering og generelt digitalisering er afgørende for vores fortsatte teknologiske udvikling og konkurrenceevne.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:14

Kære Michael Høgedal
Tak for din positive opbakning til vores projektforslag. Vi ønsker fortsat at forbedre og udvide de områder, hvor vi kan være til hjælp for vindmølleindustrien og Siemens Gamesa Renewable Energy, så den store mængde arbejdspladser og teknologiske viden, der allerede er indenfor inden for vindmølleindustrien i Danmark og Europa, kan udnyttes endnu bedre - til gavn for den globale grønne omstilling.
Venlig hilsen
David Tveit

Svend Erik Bjerg (Driftsleder, Lemvig Varmeværk)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:50

Som fjernvarmeværk er det vigtigt for os at kvaliteten af data fra vores varmemålere løbende sikres gennem arbejde på det metrologiske område, og at vi kan finde sparringspartnere og initiativtagere på området. I vores drift anvender vi et stigende antal målinger fra forskellige kilder såsom både vejrprognoser, målinger i rørnettet samt fra fjernaflæste varmemålere som igen er udgangspunktet for en gradvist bedre og bedre drift via de optimeringsmuligheder der ligger i anvendelsen af data og mere avancerede analyseteknikker – herunder også kunstig intelligens og machine learning. Det er vigtigt for os at der overordnet ses på valideringen og pålideligheden af sådanne værktøjer – Lemvig Varmeværk hilser derfor initiativet velkomment.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:48

Kære Svend Erik Bjerg
Tak for din kommentar og opbakning. Det er bekræftende for os at høre, at der fra fjernvarmeforsyninger som Lemvig Varmeværk er interesse i vores bestræbelser på at støtte udviklingen indenfor bl.a. brug af kunstig intelligens og andre datadrevne værktøjer til fjernvarmen. Vi håber, at vores aktiviteter kan være med til at sikre en øget pålidelighed og relevans af fremtidens digitale værktøjer via et grundlæggende metrologisk fundament.
Venlig hilsen
David Tveit

Torsten. Lippert (Cand. Scient., Trescal A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:05

Trescal A/S er nationalt metrologi institut på det elektriske område og medlem af EMN (European Metrology Network) for Smart Electrical Grids. Vi oplever tydeligt en stigende grad af digitalisering og et stigende behov herfor i forbindelse med dataopsamling, analyse og overvågning. De teknologiske tiltag der er nødvendige for at realisere den grønne omstilling kræver også en langt højere grad af digitalisering end vi kender i dag. Det er ikke rigtig Smart endnu, så dette forslag har vores opbakning.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:44

Kære Torsten Lippert
Den grønne omstilling, som må forventes at komme i et højere gear i den nærmeste fremtid, vil umuligt kunne køres i mål uden digitalisering i et vist omfang. Bedre målinger sammenholdt med bedre beslutningsalgoritmer er her vigtige redskaber.
Venlig hilsen
David Tveit

Fredrik Bentsen (Ingeniør, Verdo Varme)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:33

Hos VERDO udnytter vi i vid udstrækning hjemtagne data fra vores varmekunder såvel som fra adskillige datakilder i distributionsnettet og produktionen. Fjernvarmedata har et stort potentiale inden for energieffektivisering og optimering i den daglige drift og mere langsigtede renovering af rørnettet, og vi arbejder løbende på at forløse dette potentiale til glæde for både forsyningssikkerheden og vores kunder. For at sikre pålideligheden af f.eks. målerdata betyder det meget for os, at data i sidste ende er metrologisk valide, hvilket danner basis for en robust dataoptimeret drift og for at undgå fejl i analyser. Vi har stor glæde at sparrings- og projektpartnere på området og ser et reelt behov for initiativer som dette, hvorfor vi gerne vil bakke op om forslaget.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:44

Kære Fredrik Bentsen
Tak for din opbakning til forslaget. Vi vil fortsat arbejde frem mod at kunne understøtte en bedre datavalidering og vurdering af måleusikkerhed i data fra fjernvarmenettet via de foreslåede tiltag. Også i forhold til analyseredskaber, der bl.a. udnytter kunstig intelligens, er det vores opfattelse, at der i stigende grad er behov for at sikre datakvaliteten for i sidste ende at opnå en høj forsyningssikkerhed og indfri potentialet for energioptimering. Vi er derfor glade for at høre, at en forsyning som Verdo Varme hilser de foreslåede aktiviteter på området velkomne.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Andersen (Head of Technical Service, Diehl Metering ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:35

Diehl Metering udvikler og producere målere indenfor metrologi samt udvikler fjernaflæsning og analyseværktøjer. Det er derfor helt essentielt at der sikres høj kvalitet for målenøjagtigheden, da det ligger til grundlag for optimeringer i driften hos værkerne og den grønne omstilling. Analyser baseret på datagrundlaget fra målerne er nødvendig i den grønne omstilling set i forhold til optimering og forbrug. Diehl Metering støtter derfor op om forslaget.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:50

Kære Morten Andersen
Teknologisk Institut har igennem mange år arbejdet med prøvestande med høj kvalitet til test og kalibrering af bl.a. forbrugsmålere. Desuden har vi arbejdet med avancerede værktøjer, fx machine learning til analyse af fjernvarmedata og optimering af fjernvarmesystemet via disse analyser. Vi vil gerne bringe den viden i spil sammen med de danske forsyninger og den danske fjernvarmebranche. Vi takker derfor for den positive kommentar og for jeres interesse i at bakke vores forslag op.
Venlig hilsen
David Tveit

Tommy Mikkelsen (Calibration Manager, TMIK)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:47

Vi har på Lundbeck et stigende behov for at udføre målinger og kalibreringer som er på et niveau som skaber sikkerhed, tillid og validitet iht. vores processer og produktionsenheder, og i den forbindelse er det vigtigt at blive sammenlignet med andre virksomheder som arbejder indenfor metrologiområdet, derfor betragter vi Teknologisk Instituts udbud af præstationsprøver, som en vigtig del af verificeringen af vores formåen indenfor området.
Ligeledes anvender vi Teknologisk Instituts udbud af kurser, ERFA grupper og temadage indenfor metrologiområdet, som væsentlige faktorer for opdatering af vores viden inden for de respektive områder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:34

Kære Tommy Mikkelsen
Flere virksomheder efterspørger bedre viden omkring hvordan deres målesystemer performer. Teknologisk Institut er DANAK-akkrediteret til at udbyde præstationsprøvninger og udvikler løbende nye præstationsprøvninger med deltagere fra ind- og udland.
Som en vigtig del af den danske infrastruktur udbyder Teknologisk Institut som nævnt mange måletekniske kurser og står bag flere erfagrupper. Derudover arrangerer Teknologisk Institut flere temadage årligt. Alt sammen for at sikre vidensdeling og for at hjælpe dansk erhvervsliv med at holde sig opdateret.
Venlig hilsen
David Tveit

Daniel Schumann (Head of working Group Traceability of Liquid Flow Measurement, PTB - National Metrology Institute of Germany)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:55

For many years PTB and DTI are collaborating on various projects. Starting with key comparisons and relevant research projects. Currently we're working together in the European EMPIR research project MetroWaMet. The ongoing mutual exchange is not only mandatory fulfilling research objectives furthermore it is necessary for a future-proof European metrology collaboration and infrastructure. Only with high metrological level and independent metrological organisations such as DTI this is possible.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:29

Dear Daniel Schumann
Thank you so much for taking your time to back up our project proposal and commenting on the importance on European collaboration within the metrology area. DTI is proud to be an active member and contributor to the continuous international development and quality assurance within metrology. We are looking forward to participating in more projects together with PTB.
Best regards
David Tveit

Peter Bode Nielsen (Afdelingsleder, AffaldVarme Aarhus)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:35

Hos en stor fjernvarmeforsyning som AffaldVarme Aarhus er kombineret data fra SCADA- og distributionssiden er et vigtigt redskab til at opnå en optimeret drift og vedligehold, grønnere varmeleverance, reducerede omkostninger og billigere varme til kunderne. Derudover skaber en stigende grad af digitalisering mulighed for forlængelse af systemers levetid, smartere planlægning af gravearbejde, bedre produktionsplanlægning og energiudnyttelse samt at vi kan detektere afvigelser i systemerne så der kan handles i tide.
Vi ser således meget positivt på, at der i initiativer som dette støttes op på det metrologiske område inden for både sensornetværk, datavalidering og brug af værktøjer, hvor der indgår kunstig intelligens.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:41

Kære Peter Bode Nielsen
Tak for din kommentar og beskrivelse af hvordan data udnyttes i en stor fjernvarmeforsyning som AffaldVarme Aarhus og skaber gode muligheder for bedre energiudnyttelse via stigende grad af digitalisering.
Vi er glade for at høre, at vores planlagte aktiviteter omkring metrologi inden for digitalisering også understøtter digitaliseringen inden for fjernvarmebranchen, som bestemt er et vigtigt fokusområde for os i den kommende tid - ligesom det tidligere har været det gennem en række både afsluttede og igangværende projekter og opgaver i samarbejde med jernvarmeforsyninger.
Venlig hilsen
David Tveit

Bo Wiese (CEO, InterMark Metrology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:10

Digitalisering er kommet for at blive - Jeg håber den under de rette forudsætninger kan hjælpe med gøre kvalitets metrology tilgængelig for en bredere målgruppe. Den vil sandsynligvis hjælpe både produktivitet
og kvalitet. Den vil ligeledes imødekomme ønsker fra medicinal industrien. For at nå dette er det en nødvendighed med First Movers.
Det er godt at se Teknologisk være med til at sætte dagsorden for den udvikling

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:16

Kære Bo Wiese
Tak for din kommentar. Du har ret i, at digitalisering efterspørges af medicinalindustrien. Flere andre brancher øjner også de muligheder en øget digitalisering indenfor metrologi kan give med øget produktivitet og ikke mindst kvalitet. Implementering af digitalisering i metrologi er dog ikke en trivialitet, hvorfor vi netop har valgt at træde frem med dette aktivitetsforslag.
Venlig hilsen
David Tveit

Luis Torres (Temperature laboratory ansvarlig, Senmatic A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:21

As a Danish manufacturer of sensor solutions for the industry, we put emphasis in the quality of our measurements and traceability. As our customer’s requirements increase with upcoming new technologies, we look forward for the support that the Danish technological institute offers, and perhaps future cooperation as the digital transformation gives rise to new opportunities.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:47

Dear Luis Torres
Thank you for your comment and support. Maintaining the national reference laboratory for contact thermometry is one of the main priorities of the proposal, so that we can continue to deliver the highest level of traceability to the Danish temperature laboratories.
Best regards
David Tveit

Hans G. Enggrob (Direktør, Lyninco ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:40

Hos Lyninco udvikler og implementerer vi digitale løsninger til vandsektoren, specielt med fokus på de store oversøiske markeder, så som Indien, hvor potentialet for danske løsninger og produkter er meget stort. Indenfor IoT og sensorer til måling af vand (flow, niveau, kvalitet etc.), er det overordentlig vigtigt at produkter er simple, robuste og kan rekalibreres med jævne mellemrum uden stor ekspertviden. Initiativet indenfor den metrologiske infrastruktur med etablering af nye faciliteter til flowmåling i åbne eller lukkede rør- og kanalsystemer for at understøtte virksomheder, der fremstiller produkter til vandsektoren, hilses derfor velkomment. Jeg foreslår at I også har fokus på udvikling af operationelle kalibreringsværktøjer der kan anvendes i felten, og f.eks. tilgås online. I vandsektoren forventes flere avancerede vandkvalitetssensorer i fremtiden, og specielt her er det vigtigt med simple og low-cost kalibrerings- og valideringsværktøjer. Energiområdet er foreslået som et fokusområde, men overvej også vandområdet, da eksportpotentialet (også) er stort her. Men i øvrigt mange gode tiltag i beskrivelsen. Sig til, hvis der er behov for mere input.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:20

Kære Hans G. Enggrob
Tak for din positive kommentar. Vi er fuldstændig enige i dine betragtninger omkring det store behov for digitalisering af vandsektoren, hvilket også er et fokusområde indenfor den metrologiske infrastruktur, herunder bl.a. test og kalibreringsfaciliteter for flowmåling i både åbne og lukkede rørsystemer, for at kunne understøtte dansk industri i deres udvikling og eksportmuligheder indenfor vandsektoren. Nogle af de andre tiltag, vi kigger på, er non-intrusive og fjernkalibrering af flowmålere for at understøtte den digitale udvikling i vandsektoren.
Venlig hilsen
David Tveit

Jonathan Pearce (Principal Research Scientist, National Physical Laboratory)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:06

NPL, the UK National Metrology Institute, is responsible for realising, maintaining and disseminating the UK's measurement standards and providing the national measurement infrastructure. NPL has a fruitful and long-running cooperation with DTI. DTI is an active participant in collaborative projects throughout Europe, and in particular in the EMPIR industry projects that I coordinate, "EMPRESS" and "EMPRESS 2", which are focused on improving temperature metrology for high value manufacturing. Reliable, traceable thermometry is crucial for almost every technological process, and DTI, in collaboration with others across Europe, has dramatically progressed SI-traceable surface temperature measurement for industrial applications. Industry 4.0 and digitalisation of industry is critically dependent on reliable sensors. To this end, it is vitally important for Europe to have independent metrology institutes to maintain an impartial measurement infrastructure which is key to a healthy economy, quality of living, and other nationally important metrics. DTI's activities are entirely consistent with the aim, and NPL supports and continues to collaborate with DTI in this field.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:49

Dear Jonathan Pearce
Thank you very much for your comment on the importance of traceable thermometry and an independent metrological infrastructure to the digital transformation. We fully agree. It is very important for DTI to continue to collaborate with NPL and other national metrology institutes in European metrology projects and EURAMET technical committees. In the coming period, we seek to strengthen further our role in the European metrology community for the benefit of the Danish industry and we are looking forward to collaborating with NPL in the future.
Best regards
David Tveit

Mikkel Wilmann (Supervisor, Fujifilm Diosynth Biotechnologies)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:20

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies er en førende kontrakt udviklings- og fremstillings organisation (CDMO), der leverer procesudvikling og fremstilling af biologiske mediciner. Vores fokus er at kombinere teknisk ledelse inden for cellekultur, mikrobiel gæring og genterapi med verdensklasse cGMP-produktionsfaciliteter for at fremme morgendagens medicin. I år er et af vores fokuspunkter digitalisering og dette er helt i tråd med forslaget stillet af Teknologisk institut. Vi støtter fuldt op om forslaget.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:18

Kære Mikkel Wilmann
Tak for din kommentar. Mange produktionsvirksomheder har stigende krav til kvalitetsstyring og -kontrol. I særlig høj grad indenfor medicinalindustrien. Det kræver bl.a. bedre dataopsamling og intelligent databehandling, hvilket der er fokus på i aktivitetsforslaget.
Venlig hilsen
David Tveit

Esben Rasmussen (Head of Test Center, Svendborg Brakes)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:02

Der er et stort potentiale ved at styrke forskningen og de praktiske anvendelsesmuligheder indenfor metrologi med fokus på industrien. Svendborg Brakes er global markedsleder indenfor intelligente bremseløsninger. Vi udvikler og tester bremse- og hydrauliksystemer der opererer i temperaturer fra -50 til +70 grader celsius. Vi har et full-scale Test Center, hvor måling og dataopsamling bliver benyttet i stor udstrækning indenfor tryk og temperature. Svendborg Brakes ser derfor meget positivt på dette initiativ og støtter op omkring
forslaget.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:50

Kære Esben Rasmussen
Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Hos Teknologisk Institut opretholder vi det nationale referencelaboratorium for kontakttermometri, og gør en dyd ud af at hjælpe danske virksomheder med at sikre metrologisk sporbare temperaturmålinger helt ud til målingerne på testsetups og i de industrielle processer. I løbet af den seneste periode har vi udviklet nye metoder til sporbar måling af overfladetemperatur og vi vil i den kommende periode fortsætte dette arbejde i samarbejde med industrien i Danmark.
Venlig hilsen
David Tveit

Hanne Degn-Pedersen (Specialist, Fertin Pharma A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:40

Fertin Pharma producere medicinske produkter og dokumenterer dagligt valide målinger med henvisning til sporbarhed overfor kunder og myndigheder i ind- og udland. Enhver styrkelse af TI´s indsatsområder er derfor også en styrkelse af Fertin Pharma´s datavaliditet og troværdighed.
Aktivitetsforslaget, der understøtter TI´s digitale omstilling, hilses velkommen af Fertin Pharma.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:21

Kære Hanne Degn-Pedersen
Tak for din opbakning til initiativet. Med dette forslag vil vi fortsat understøtte de sporbare målinger på højeste niveau, og dermed være med til at sikre datavaliditet og troværdighed i de danskproducerede produkter, fx hos medicinalvirksomheder som Fertin Pharma.
Venlig hilsen
David Tveit

Anders Hjulmann (Produkt- og industrichef, Endress+Hauser A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:07

Som producent af instrumenter til måling af flere forskellige proces parametre ser vi hos Endress+Hauser med stor interesse på dette initiativ. Med udgangspunkt i den digitale omstilling, har vi i flere år arbejdet på at digitalisere proces- og kalibreringsdata og på samme tid gøre disse tilgængelige i et sikkert og efterprøvet Iiot økosystem. Vi ser en øget efterspørgsel efter teknologi som understøtter netop disse muligheder. Efterspørgslen er drevet øgede krav til optimering, sporbarhed, optimal dataanalyse og forbedret konkurrenceevne.

Anders Hjulmann (Produkt- og industrichef, Endress+Hauser A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:08

Som producent af instrumenter til måling af flere forskellige proces parametre ser vi hos Endress+Hauser med stor interesse på dette initiativ. Med udgangspunkt i den digitale omstilling, har vi i flere år arbejdet på at digitalisere proces- og kalibreringsdata og på samme tid gøre disse tilgængelige i et sikkert og efterprøvet Iiot økosystem. Vi ser en øget efterspørgsel efter teknologi som understøtter netop disse muligheder. Efterspørgslen er drevet øgede krav til optimering, sporbarhed, optimal dataanalyse og forbedret konkurrenceevne.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:37

Kære Anders Hjulmann
Tak for din kommentar til vores forslag. Med forslaget vil vi understøtte kvaliteten af de målinger, der udføres og registreres digitalt ved kalibrering og i industrielle processer. Samtidig vil vi udvikle nye metoder til kalibrering og optimering, som udnytter mulighederne i den digitale omstilling.
Venlig hilsen
David Tveit

Kurt Jørgensen (Senior Metrology Specialist, Chr. Hansen A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 07:50

I en virksomhed som Chr. Hansen A/S er vi afhænge af robuste sensorer og valide resultater hver dag,
dette ser vi bedst muligt ved at erfarings og vidensdeling mellem producenter, rådgiver og slutbruge i uformelle sammenkomster som ERFA grupper,
det er her de gode løsninger bliver bedre.
Vi vil derfor til enhver tid bakke op om sådanne initiativer.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:39

Kære Kurt Jørgensen
Mange tak for din kommentar og opbakning til vores forslag. Vi er glade for at vores initiativer, som fx erfa-gruppen for temperaturmåling, skaber værdi hos Chr. Hansen, og vi vil med vores forslag fortsætte erfa-grupperne. Ligeledes vil vi i den kommende periode afholde en række temadage i tæt dialog med industrien.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Kleinstrup (Product Test Competence Manager, Phillips-Medisize A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:49

Som udvikler og producent af medicoudstyr til hjemmebrug, er det essentielt for Phillips-Medisize A/S med akkrediterede og internationalt anerkendte samarbejdspartnere med laboratoriefaciliteter. Det er derfor vigtigt at understøtte udviklingen inden for den metrologisk infrastruktur i Danmark, da det kan være med til at give danske virksomheder som os en konkurrencefordel internationalt og dække de behov vi har på det metrologisk område i fremtiden fx inden for mikroflow.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:53

Kære Morten Kleinstrup
Teknologisk Institut har igennem flere år arbejdet med at udvikle prøvestande til sporbare målinger af meget lave flow (såkaldt mikroflow), for at kunne udbyde akkrediterede ydelser til fx kalibrering og test af insulinpumper. Det er blandt andet sket via deltagelse i internationale og nationale projekter. Vi takker for interessen og for at støtte op om udvikling af den metrologiske infrastruktur i Danmark.
Venlig hilsen
David Tveit

Thomas Aabo (Manager, Kaleido Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:53

Kaleido Technology forsker og udvikler wafer-level glas og 3D glas til smartphone industrien. Glas støbning til dette formål kræver meget præcis kontrol af temperatur styring, samt præcise dynamiske temperatur målinger i området 600-700 C. Nuværende standard termometriske målemetoder (TCs) har flere negative egenskaber eg. stor usikkerhed, kompliceret integrering og varmetab. Dette resulterer i længere process tid og i variationer på wafers, som i sidste ende har en negativ effekt på vores produkter.
Kontaktløse termiske målinger ville løse mange af vores proces problemer, men nuværende målemetoder er simpelthen for unøjagtige til at implimentere i vores teknologi.
Jeres focus på "metrologi i industrien", i forhold til temperatur målinger i vanskelige miljøer er derfor et meget relevant omrade for Kaleido, som vi gerne vil være en aktiv partner i at udvikle og bringe ind i et produktionsmiljø.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:41

Kære Thomas Aabo
Tak for din kommentar og interesse i at indgå i et partnerskab omkring vores foreslåede aktiviteter. Hos Teknologisk Institut har vi et fortsat øget fokus på at levere ægte metrologisk sporbarhed helt ud til procesmålingerne. Det har vi, fordi sporbarhed er nøglen til mere nøjagtige målinger, bedre reproducerbarhed i processerne og i sidste ende en højere produktkvalitet. Vi har igennem de sidste par år udviklet et nyt set-up til bedre måling af overfladetemperatur vha. fosfortermometri, og vi er blandt de første i Europa til at introducere teknologien for industrien. I den kommende periode vil vi fortsat arbejde med at udbygge vores faciliteter inden for fosfortermometri og vi ser frem til at gå i dialog Kaleido Technology om forbedret måling i vanskelige miljøer.
Venlig hilsen
David Tveit

Joy Oelkers (Kvalitets og Måletekniker, Evida Syd)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:23

På måleteknisk laboratorium Ved Evida, har vi haft stor glæde af erfagruppen for temperatur. Det giver god sparring.
Jeg ved at Teknologisk Institut arbejder på en løsning til at måle overflade temperatur, med mindre usikkerhed. Dette er vigtigt for os da vi måler temperaturen på svejsninger på gasrør. Vi har haft god gavn af ringkalibreringer, hvor vi kan sammenligne vores udstyr og metoder med andre firmaer og se vi overholder, hvad vi skriver vi overholder. Teknologisk institut er vigtig for vores sporbarhed. Og de har en del kurser vi har benyttet os af for at udvikle vores kompetencer .
Venlig hilsen Joy

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:23

Kære Joy Oelkers
Tak for din opbakning til forslaget og den brede vifte, du nævner af forskellige ydelser, vi kan tilbyde på det metrologiske område. Vi arbejder fortsat på at kunne tilbyde opdateret sparring og viden, både i form af erfa-grupper og kurser. Måling af overfladetemperatur er ligeledes et fokusområde, som vi vil arbejde på, og det er bekræftende at høre interessen i resultaterne fra laboratorier som jeres.
Venlig hilsen
David Tveit

Ken Bjørke Vejbæk (Elektroingeniør, Bavarian Nordic)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:12

Bavarian Nordic udvikler og fremstiller vacciner. Virksomheden er inden i en særdeles progressiv udvikling af nye produkter og produktionsmetoder, og vækst med fokus på produktionsprocesserne, instrumentering og sensor teknologier der indgår i styring og overvågning.
Vaccineproduktionen gør brug af avanceret procesudstyr, hvori instrumentering indgår til styring og dokumentation af vigtige kvalitetsegenskaber i det færdige produkt. Sporbarhed af måleresultater helt ind i processen er derfor et regulatorisk krav samt en nødvendighed til sikring af processens reproducerbarhed. Metrologiområdet i virksomheden sikrer et velfunderet kendskab til processerne de måleteknisk krav, instrumentering og kalibrering der opretholder måleteknisk performance. I Bavarian Nordic foregår en digital transformation af papirbaseret system til dokumentation af kalibrerings- og testresultater. Transformationen sikrer dataintegritet og tilgængelighed af data for virksomhedens medarbejdere samt effektivisering of arbejdsgangene. En anden vigtig del af transformationen, omfatter et behov for et standardiseret format til digital repræsentation af kalibreringsdokumentation fra vores eksterne leverandører af kalibreringsydelser.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:03

Kære Ken Bjørke Vejbæk
Mange tak for din kommentar og dine input til vores forslag. Det er en vigtig del af vores forslag at kunne levere sporbarhed på højeste niveau fra vores referencelaboratorier, og samtidig understøtte at sporbarheden føres helt ind i processen. Vi holder os på højeste niveau ved fortsat at holde os opdateret på den nyeste viden gennem samarbejdet med de øvrige nationale referencelaboratorier i Europa, og udvide vores egne faciliter, så de modsvarer behovet i Danmark. Dertil vil vi fortsat arbejde på at bringe den nyeste viden ud i industrien via erfa-grupper og temadage. Et fokus fremadrettet ligger også på at understøtte behovet for digital håndtering af metrologisk data, hvor vi vil deltage i udviklingen i samspil med metrologiinstitutterne i resten af Europa.
Venlig hilsen
David Tveit

Jens Quirin Hansen (Daglig leder, DMI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:28

Hos DMI ser vi meget positivt på dette initiativ . Præcise målinger, måleteknik og dataanalyse er en meget vigtig del af vores virksomhed, med hensyn til overvågning af vejr, klima og hav

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:27

Kære Jens Quirin Hansen
Tusind tak for opbakningen.
Vi vil fortsat arbejde med at forbedre måleteknik og kalibreringsmetoder til meteorologiske formål og deltager i flere europæiske forskningsprojekter med netop dét formål, samt i det europæiske metrologinetværk for ”Climate and Ocean Observation”. Under indsatsen vil vi bl.a. etablere nye kalibreringsfaciliteter til automatiske vejrstationer, herunder regnmålere af ”non-catching” typen, som jo er problematiske at kalibrere i dag. På sigt vil vores arbejde med ”fjernkalibrering” også være meget relevant for meteorologiområdet.
Venlig hilsen
David Tveit

René Vedel Wilche (Development Manager, Element Metech A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:27

Som et akkrediteret kalibreringslaboratorium har Element Metech brug for sporbarhed til eksterne NMI’er for en række områder/parametre. Som udgangspunkt tilstræber vi at benytte danske NMI’er, da det ofte er besværligt at hente sporbarhed i udlandet. Denne sporbarhed benyttes så videre ved kalibrering inden for bl.a. industri- og energisektoren, hvor Teknologisk Institut har rettet en speciel indsats mod at få en førerposition.
Vi har således fortsat brug for akkrediteret kalibrering af vores normaler hos Teknologisk Institut, og specielt inden for temperaturområdet. Ligeledes har vi brug for de ILC’er som Teknologisk Institut tilbyder, så vi sikre at vores sporbarhed er i orden, og dermed de kalibreringer vi foretager for bl.a. industri- og energisektoren. Vi kan derfor kun støtte, at de nuværende aktiviteter hos Teknologisk Institut fortsætter, og at vi fortsætter det gode samarbejde som vi har haft i mange år.
For Element Metech er det vigtigt, at vi i Danmark opretholder den metrologiske infrastruktur, herunder deltagelse i erfagrupper og vidensdeling med NMI’er, som f.eks. erfagruppe for temperatur der varetages af Teknologisk Institut.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:25

Kære René Vedel Wilche
Tak for kommentaren og støtten til initiativet. Vi er glade for din anerkendelse af vores bestræbelser på at opretholde højeste niveau i den nationale metrologiske infrastruktur, samt at det giver værdi for jer at kunne hente sporbarheden indenfor landets grænser. Vi ser ligeledes frem til den fortsatte sparring med Element Metech i temperatur-erfagruppen.
Venlig hilsen
David Tveit

Igor Zukan (Lead Engineer for Measuring Technologies, Grundfos A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:25

Grundfos A / S producerer millioner af pumper i mange forskellige typer og størrelser fra en lang række komponenter fremstillet i forskellige materialer og ofte med smalle tolerancer. Fra dette synspunkt er digital omstilling ekstremt vigtig for os med henblik på at reducere målecyklustid, indsamling af big data, virtuel programmering og samling og hurtig fejlfinding i produktionen baseret på detaljerede målerapporter. Vi støtter dit initiativ og leder efter nye muligheder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:59

Kære Igor Zukan
Mange tak for støtten til initiativet og interessen for digitalisering og nytænkning på metrologiområdet. De områder, du nævner, rammer i den grad hovedet på sømmet i forhold til hvordan den digitale omstilling åbner op for en verden af nye muligheder. Og det er lige præcis i et produktionsmiljø, hvor en bred portefølje af komplekse emner med smalle tolerancer tegner hverdagen, at det detaljeorienterede arbejde med udvikling og validering af metoderne vil kunne gøre en kæmpe forskel. Det bliver uden tvivl en spændende digital rejse.
Venlig hilsen
David Tveit

Finn Christensen (Senior QMS Specialist - Metrology, Novo Nordisk A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:30

Novo Nordisk A/S støtter forslaget. Vi er særlig interesseret i følgende dele af forslaget:
• ”Fokus på metrologi i industrien” fx udvikling af: Fjernkalibrering af klimakamre, autoklaver, inkubatorer m.fl., on-site ”non-intrusive” måling af flow, temperatur og materialefugt til medicinalindustrien, samt deltagelse i det Europæiske EMPIR-forskingsprogram, f.eks. med udvikling af den nye målemetode ”fosfortermometri” under EMPRESS projekterne.
• Etablering af et testsystem til validering af digital produkt- og fremstillingsinformation (PMI) for geometrisk dimensionering og toleranceinformation, samt etablering af en ny virksomhedsfølgegruppe for digitalisering og udbydes nye rådgivningsydelser om online målemetoder og selvkalibrering.
• Det europæiske samarbejde om digitale kalibreringsresultater og digitale kalibreringscertifikater (EURAMET EMPIR Project: SmartCom, 17IND02)

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:03

Kære Finn Christensen
Tusind tak for den brede opbakning til forslaget. Støtten og interessen fra Novo Nordisk, der inkluderer en bred vifte af fokusområderne i forslaget, understøtter vigtigheden af udviklingen på de enkelte områder for metrologi i industrien. Derudover tydeliggører det betydningen af de universelle digitale løsninger, der vil have stor betydning for udviklingen af hele metrologiområdet.
Det er en opbakning, som bekræfter os i, at det brede samarbejde omkring den digitale udvikling er helt essentiel, og som samtidig motiverer til at udvikle teknologier og løsninger, der vil skabe værdi i alle metrologiens afkroge.
Venlig hilsen
David Tveit

Hanne Birch Madsen (Afdelingsleder, Rambøll)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:28

Inden for vandområdet sker der i øjeblikket en stor udvikling på datasiden, og fra mange sider ønkes flere og bedre data/målinger. Det gælder både for rent vand, spildevand og klimavand.
Realtidsdata spiller en stor rolle i forhold til smarte og bæredygtige løsninger, der fx bygger på machine learning, og som vil kunne optimere drift, så både ressource og energi spares.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:34

Kære Hanne Birch Madsen
Tak for dit indlæg og pointering af vigtigheden af data og måling inden for vandområdet. Vi vil med initiativet støtte op om den metrologiske side af digitaliseringen, både hvad angår måling, dataopsamling, validering og pålideligheden i anvendelser, hvor der bl.a. indgår kunstig intelligens. Med dette forslag vil vi desuden kunne udnytte synergien ved at arbejde parallelt med digitalisering i flere sektorer og brancher, såsom indenfor fjernvarmen.
Venlig hilsen
David Tveit

Jesper Lemmich (CTO, FaunaPhotonics)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:46

FaunaPhotonics støtter op om dette initiativ. I arbejdet med udvikling af vores AI baserede digitale insektsensorer er vi afhængige af at kunne koble vores målinger af insektevents med præcise målinger af temperatur, fugt etc. både internt i vores sensorer og i forhold til det eksterne miljø (hvor vi måler insektaktiviteten og foretager artsbestemmelse), samt ikke mindst sammenspillet mellem disse, dels for at kunne modellere præcis insektadfærd, men også for at kunne forstå helt præcist, hvilken effekt (hvis nogen), vores sensorer har på det insektmiljø, vi forsøger at afkode. Her forventer vi at Teknologisk Instituts nye indsatsområde: Metrologi i den digitale omsætning kan bidrage med vigtig viden og metodik.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:05

Kære Jesper Lemmich
Tak for din opbakning til vores initiativ. Det er vigtigt at have fokus på datakvaliteten, også tidligt i udviklingen, som I har. I vores forslag vil vi understøtte at målinger, der indgår i sensornetværk, også kvalitetssikres, og vi ser frem til at bidrage med viden og metodik vil jeres videre produktudvikling.
Venlig hilsen
David Tveit

Thue Lindballe (CEO, Apator Miitors)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:18

Apator Miitors ApS develops state of the art water and heat consumption meters. We strongly support the ongoing work of maintaining a high quality of the metrological infrastructure in Denmark. Digitalization of the utility sector is essential to us and how we position our products in the European market. The benefits of digitalization are many and we support a continued focus on the subject. We need laboratories for testing our technologies and we hope that a strong knowledge center within digitalization of metrology can help utilities obtain the full potential of new technologies.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:07

Dear Thue Lindballe
Thank you so much for commenting and supporting our project proposal. It is essential that our focus on digitalization within metrology is aligned with our industry partners. We – like you – see the enormous potential in digitalization of the utility sector and with this project proposal we will ensure that we, with state-of-the art laboratory facilities, can continue to support both industry and the utility sector.
Best regards
David Tveit

Peter Møller Jensen (Chief Engineer, Meneta Advanced Shims Technology A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:00

Hos Meneta Advanced Shims Technology fremstiller, udvikler og tester vi støjdæmpningsløsninger til bremsesystemer inden for den automotive sektor og bruger i den forbindelse en lang række af forskellige målemetoder. Vi har fx. brug for nøjagtig måling af temperaturen i området fra -20 °C til 600 °C på overfladen af de roterende dele i vores testsetup og imødeser Teknologisk Instituts tiltag med fosfortermometri på overflader. Vi støtter derfor i høj grad op om dette forslag og ser frem til at være med til at afprøve denne teknologi i praksis.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:06

Kære Peter Møller Jensen
Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag. Vi har i løbet af de seneste år arbejdet på at forbedre sporbarheden på måling af overfladetemperatur, bl.a. ved hjælp af fosfortermometri. Temperaturmåling under vanskelige miljøforhold, som du beskriver, har et øget fokus for os i dette forslag, men det vil også være et fokus i de projekter, vi i fremtiden vil deltage i på europæisk plan.
Venlig hilsen
David Tveit

Michael Hansen (Senior Manager, Grundfos)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:09

Grundfos ser en stigende anvendelse af sensorer i og omkring vores løsninger og et stærkt miljø omkring metrologi og verifikation af de løsninger er vigtigt for os. Derfor ser vi positivt på dette forslag

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:20

Kære Michael Hansen
Teknologisk Institut har igennem mange år arbejdet med at skabe test- og kalibreringsfaciliteter med høje metrologiske standarder og desuden arbejdet med avanceret dataanalyse af måledata. Det er faciliteter og viden vi gerne vil bringe i spil og videreudvikle sammen med danske virksomheder, og vi takker derfor for den positive kommentar og for at bakke forslaget op.
Venlig hilsen
David Tveit

Carl-Emil Larsen (Direktør, DANVA Dansk Vand og Spildevandsforening)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:53

For DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening, er innovation inden for metrologi og digital omstilling et vigtigt indsatsområde med stor betydning for at styrke eksport og skabelse af arbejdspladser i Danmark. Det kan således have betydning for at leve op til Vandvision 2025, den samlede danske vandsektors vision for at fastholde en innovativ sektor og fremme vækst og beskæftigelse, eksempelvis i forhold til vandsektorens muligheder for at mindske udledningerne af drivhusgasser og fremme en energi- og klimaneutral vandsektor, samt for at leve op til de globale klimamål.
Effektiv håndtering af vand og udvinding af energi baseret på vand og drikkevand er elementer i grøn omstillingen inden for industri og energi. Bedre målemetoder, udvikling af sensorer og teknologier vil fremme en mere datadrevet vand- og spildevandssektor og den beskrevne indsats, hvor virksomheder assisteres ”med indførelse af den nyeste teknologi inden for digitale online målesystemer og dataanalysemetoder”, og hvor der udvikles nye fjernkalibreringsmetoder og valideringssystemer, kan styrke grøn omstilling i vandsektoren.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:58

Kære Carl-Emil Larsen
Tak for dit positive svar. Vi er glade for, at vi med initiativer kan medvirke til gennemførelsen af Vandvision 2025. Vi vil med forslaget bringe os helt på forkant i den digitale omstilling indenfor metrologi og sensorteknologi og dermed fremme vækst og beskæftigelse, også i forhold til vandsektorens muligheder for at mindske udledningerne af drivhusgasser og fremme en energi- og klimaneutral vandsektor. Vi vil ligeledes med forslaget indføre ny teknologi ved måling af flow i åbne og lukkede rør, og derved understøtte en styrket grøn omstilling i vandsektoren og forbedre mulighed for øget klimasikring.
Det glæder os, at DANVA vil være med i udviklingen.
Venlig hilsen
David Tveit

Lars Saugstrup (SQA Manager, Kamstrup)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:10

Der er brug for en stærk satsning på metrologi hvor digitalisering får større og større indflydelse. Jeg imødeser især øget fokus på digitalisering af det geometriske område, hvor specifikationer, måleteknik og dataanalyse i højere grad betragtes i sammenhæng. Øget strategisk opmærksomhed på området i sammenhæng med ERFA, rådgivning og uddannelse vil give danske virksomheder en konkurrencemæssig fordel.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:10

Kære Lars Saugstrup
Tak for dine kommentarer. Digitalisering er i høj grad på vores agenda og vi planlægger en ny erfa-gruppe på området.
Venlig hilsen
David Tveit

Bjarne Hunderup (Projektleder, Fjernvarme Horsens)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:36

Som fjernvarmeværk med produktion og distribution af varme til vores fjernvarmekunder er det vigtigt at have et overblik over den energi der produceres og den energi der aftages i byens varmeinstallationer.
For at opnå en optimal udnyttelse af produktionsenheder og byens producenter af overskudsvarme er det afgørende at måle- og målerdata udnyttes i fjernvarmeverdenen både som basis for en energieffektiv styring men også til sikring en konkurrencedygtig varmepris. Det bedste valg af opvarmningsform og en optimal udnyttelse af knappe ressourcer.
Smart meters og fjernaflæsningsnetværk giver nye muligheder for at styrke den daglige drift og danne grundlag for fremtidens investeringer.
Udvikling af systemer til fejlfinding og optimering i distribution af fjernvarme baseret på digitalisering af målingerne i sensornetværk sammen med brug af avancerede analyseværktøjer, herunder kunstig intelligens, ligger i sammenhæng med de aktiviteter, som vi aktuelt har samarbejde om.

Teknologisk Institut er som uvildig sparringspartner en vigtig samarbejdspartner til udvikling og formidling af fremtidens teknologi omkring måledata.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:37

Kære Bjarne Hunderup
Tak for din kommentar og opbakning. Vi ser ligeledes et stærkt behov for at kigge nærmere på data og udnyttelsesmulighederne af data fra fjernvarmenettet til flere af de formål, du nævner, herunder udnyttelse af overskudsvarme og optimering af energieffektiviteten. Vi er i høj grad opmærksomme på fortsat at udvikle os indenfor området, hvor vi kan understøtte de mange forsyninger gennem vidensdeling og sparring på tværs af de enkelte værker gennem både projekter og initiativer som dette. På denne måde arbejder vi løbende på at metrologien følger med undervejs i den hastige digitalisering, der foregår indenfor fjernvarmebranchen, og at vi kan tilbyde et højt niveau indenfor både sparring og konkrete projektsamarbejder på området.
Venlig hilsen
David Tveit

Steffen Rasmussen (Teknisk Konsulent, HH instruments A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:39

En forudsætning for optimal energi optimering er nøjagtigt og kalibreret måleudstyr. Som salgs/konsulent virksomhed indenfor dette felt oplever vi stor efterspørgsel på metrologisk udstyr, dog har mange kunder ikke kendskab til brug og drift af dette. Derfor investerer mange kunder i udstyr som reelt ikke har en værdi.

Et eksempel kunne være øget fokus på nøjagtighed af fugt- og temperaturmåling, som bruges i forbindelse med blandt andet tørreprocesser. En unøjagtighed i en fugtmåling, vil kunne bevirke at et produkt “overtørres” og der derved bruges for megen energi i processen, eller omvendt kan produktet ende med at blive tørret for lidt, og derved risikeres dårlig produktkvalitet, som ligeledes kan have økonomisk og indirekte påvirkninger på miljøet.
Det samme gør sig gældende inden for fx. flow og energimåling, hvor der i stor udstrækning i dag bruges udstyr i industrien, som har for ringe nøjagtighed, som igen medfører forkert beregning af energiforbrug i sine processer, forkert indikation ved før og eftervalidering af nye energiinstallationer, forkert afgiftfastsættelse, osv.

I HH Instruments ser vi meget positivt på dette initiativ, og tilslutter os holdninger om at målinger af en høj kvalitet er en forudsætning for optimering af industri og enegisektoren.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:08

Kære Steffen Rasmussen
Mange tak for din positive kommentar og opbakning til vores forslag. Det er en vigtig opgave for os at kommunikere vigtigheden af høj kvalitet i målingerne ud til industrien i Danmark, og samtidig præsentere de danske virksomheder for løsninger, som effektivt og korrekt understøtter, at sporbarheden på de målinger, der udføres, bringes helt ind i processerne. Netop det understøtter vores forslag ved hjemtagning af ny viden via vores europæiske samarbejde og formidling til industrien via erfa-grupper og temadage.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Aanæs
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:31

Dette område er et sted der sker en større udvikling, og er centralt for en digitalisering af produktionen, også kendt som industri 4.0 etc. Hvorfor der er rettidigt omhu, at have som indsats område for TI, med den profil og rolle i det danske samfund de har. Konkret handler digitalisering om data behandling, og hvis denne data skal relateres til det der foregår i produktionen på en meningsfuld måde, skal der opsamles relevante data. Det er det dette projekt over ordnet set handler om, som jeg ser det - hvorfor jeg fuldt ud støtter op om det.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:09

Kære Henrik Aanæs
Tak for støtten til forslaget og for dine kommentarer. Vi er enige i dine betragtninger, og de vil indgå i vores videre arbejde med den endelige ansøgning til Styrelsen.
Venlig hilsen
David Tveit

Niels Bay Petersen (Konsulent, C.K. Environment A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:00

C.K. Environment bifalder det øgede fokus på energisektoren. Det er vores opfattelse at der mangler viden om teknologier til måling af gasmængder og brændværdi til Energisektoren. Det er væsentligt at man kender til den forventede pålidelighed og repeterbarhed af sådanne målinger af hensyn til miljø, sikkerhed og taksering.
Enkeltstående fundamental metrologi og kalibrering kan ikke stå alene. Digitalisering og on-line historik, er afgørende for at kunne reagere i tide, men pålideligheden af den nye form for overvågning skal også kontrolleres. Valideringsmetoder og -værktøjer af digitale on-line dataplatforme er ikke et særligt velbeskrevet område.
C.K. Environment er også i den forbindelse begyndt at arbejde med fjernkalibrering og -validering af software til overvågning af måleparametre generelt.
I forhold til at formidle disse løsninger til relevante virksomheder, ville det være til gavn for alle parter, hvis også GTS-institutterne kunne bidrage med viden på området, så virksomheder i højere grad kommer med på den digitale omstilling, uden fejltrin.
GTS-institutterne kan bidrage med at højne tilliden til den nye omstilling mod mere fjernovervågning til gavn for tidsbesparelser, kontrol og kvalitet, som i sidste ende også vil være til gavn for de danske virksomheders konkurrenceevne.
Derfor ser vi det samlede forslag for Metrologi i den digitale omstilling for meget relevant for de danske virksomheder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:05

Kære Niels Bay Petersen
Tusind tak for kommentaren - vi er rigtig glade for, at I tager godt imod forslaget. Du skriver at, valideringsmetoder og -værktøjer af digitale online dataplatforme ikke er et særligt velbeskrevet område – det er vi helt enige i, og derfor får dette område specielt fokus hos Teknologisk Institut de kommende år. Det er interessant at I også er begyndt at se på mulighederne i fjernkalibrering – det er da et oplagt område for samarbejde. Vi agter at etablere en ny erfagruppe omkring digitalisering af metrologien og den håber vi at I vil bidrage til.
Venlig hilsen
David Tveit