Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhed

Senest opdateret d. 1/5-2020
DFM
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Jan Hald
Teamleder

Indsatsområdet understøtter samfundets digitale omstilling med et særligt fokus på metrologibehov til nye digitaliseringsteknologier og løsninger til datasikkerhed.

Digitalisering er afgørende for, at danske virksomheder kan bibeholde og udbygge deres konkurrenceevne i de kommende år. Med øget digitalisering øges behovet for nye teknologier til styrket datasikkerhed, fx ved nye metoder til krypteret udveksling af data. En række af fremtidens teknologier inden for digitalisering og datasikkerhed er afhængige af en understøttende metrologiinfrastruktur. Nærværende forslag adresserer følgende emner af stor betydning for danske virksomheder: Kunstig intelligens i automatiseret produktion, modellering af fremstillingsprocesser ved hjælp af digitale tvillinger, udvikling af standardisering og valideringsmetoder til kvantekomponenter til kvantekrypteringssystemer samt tidsreferencer til synkronisering i højhastigheds-datakommunikation.

139 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Petar Popovski (Professor, Aalborg Universitet)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:24

Jeg har læst DFMs forslag med stor interesse. Særligt er forslaget om at etablere en national tidsreference af stor relevans. I sektionen for Connectivity på Aalborg Universitet arbejder vi med design af 5G og beyond-5G (B5G) trådløse systemer. Da latenstid er en af de vigtigste parametre i 5G og B5G systemerne, en forudsætning for fremtidig trådløs kommunikation er en meget nøjagtig tidssynkronisering mellem masterne. Som kritisk infrastruktur til telekommunikation er 5G derfor afhængig af adgang til en pålidelig tidsreference.

Sammen med AAU er DFM medansøger på forslaget "Danish Quantum Communication Infrastructure" (D-QCI) til ny forskningsinfrastruktur. Som led i D-QCI vil en national tidsreference på DFM levere tidssignaler via fiberforbindelse til de danske universiteter. På AAU vil dette understøtte forskningen i 5G og fremtidens teknologier til trådløse kommunikation.

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:56

Kære Petar,

Tak for din positive kommentar og støtte til vores forslag til indsatsområde. Indsatsområdet vil netop understøtte vores fælles forslag om forskningsinfrastruktur, D-QCI. Der har i Danmark ikke tidligere været metrologiaktiviteter på højeste niveau inden for etablering og disseminering af tid og frekvens, men den seneste teknologiske udvikling begynder nu at efterspørge infrastrukturen, bl.a. til 5G og og B5G som du fremhæver. Indsatsområdet er nødvendigt for at DFM kan opbygge basale kompetencer og infrastruktur på tid og frekvens, og D-QCI vil muliggøre at et tidssignal etableret ved DFM kan formidles med høj nøjagtighed til AAU.

Venlig hilsen,
Jan

Ulrik Lund Andersen (Professor, DTU)
Mandag d. 11/5-20 kl. 15:58

Quantum cryptography provides information-theoretic secure communication which is robust against future algorithmic and computational advances. However, despite being information-theoretic secure, practical systems may still be vulnerable to side-channel attacks due to potential device imperfections.

Therefore, for the successful development of quantum cryptography, the adequate characterization of real practical systems is widely recognized as being of outermost importance. Such a characterization task should naturally be led by a National Metrology Institute in collaboration with Universities and governmental institutions.

In Denmark, the best place to carry out such activities would be at the Danish National Metrology Institute. My research team at DTU will be more than happy to collaborate on such activity as this complements our current activities on quantum communication.

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:55

Dear Ulrik,

Thank you for your positive comment. I believe that we will start to see a significant increase practical implementations of quantum cryptography systems in just a few years from now. It is therefore time to bring in metrology since, as you write, real-life systems need fully characterized components and devices in order to document security. We are looking forward to collaborate with you on this task.

Best regards,
Jan

Bernd Bodermann (Dr., PTB)
Mandag d. 11/5-20 kl. 17:24

Digitalisation, data security and metrology for and with quantum technologies are fundamental topics, which in future will introduce novel technological and in particular also novel metrological challenges, and it will be of great importance for the European societies and economy to meet these challenges at its best.
As an example, in modern and future advanced manufacturing operations coming along with more and more complex metrology processes the amount of process data often cannot be handled thoroughly enough to provide the most efficient and secure manufacturing process. Especially the incorporation of strongly model based metrology such as high-resolution microscopy and scatterometry is asking for disruptive data analysis approaches incorporation e.g. artificial intelligence or machine learning methods.
To provide the foundations for the metrological challenges accompanying these novel topics are intrinsically tasks for National Metrology Institutes such as DFM or PTB. The Danish National Metrology Institute combines outstanding expertise and a highest grade national and European networking providing excellent preconditions to promote the research and development in these novel metrology fields. Me and my group (and for sure as well other colleagues) at PTB would appreciate to collaborate in these research areas e.g. in the framework of one of the European networks such as EMN-Q, MATHMET, the Advanced Manufacturing JNP or future common EMPIR projects.

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 16:21

Dear Bernd,

Thanks a lot for your support of our initiative. DFM has in recent years gained experience in developing customized scatterometry solutions for implementation in industrial applications. It is a very strong tool for quantifying properties of micro- and nanostructured surfaces, which are too small to be observed in conventional optical microscopes. The technique can even provide real-time feedback to process parameters to ensure product quality. However, the technique is computationally very intensive, and implementation of AI and machine learning algorithms is indeed one possible way to further enhance the performance.

Best regards,
Jan

Ole Stender Nielsen (Direktør, Apparateq ApS)
Mandag d. 11/5-20 kl. 21:24

I Apparateq udvikler vi elektronik til forskning og videnskab. I rigtigt mange sammenhænge indgår tid og frekvens som kritiske parametre, hvad enten der er tale om samplede målesystemer, digitale snitflader eller netværkskommunikation. Af samme årsag er adgangen til en pålidelig reference for frekvens og tid afgørende i et laboratorium, også hos os. De forskellige referencer, der i dag er til rådighed, har hver deres begrænsning. Ønskeligt er en robust, nationalt forankret tids- og frekvensreference, der kan understøtte vores arbejde.
Et andet ønske ville være udvikling af kalibreringsydelser. Især kunne der være et behov for karakterisering af signalkilder, idet krav til jitter og frekvensdrift fortsat vil være i fokus for fremtidens kommunikation og avanceret måleteknik. Endelig kunne vi også håbe på nye former for frekvensreferencer, f.eks. baseret på en acetylen-stabiliseret laser og en kompakt optisk frekvenskam. Den vil gøre det muligt for os og andre laboratorier at gøre os uafhængig af GNSS-tjenester, men uden at skulle investere i dyre cæsium-referencer, som også har begrænset levetid.

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 16:37

Kære Ole,

Tak for din positive kommentar og konkrete forslag til kalibreringsydelser. En national tidsreference vil både kunne disseminere en tidsskala (”fortælle hvad klokken er”) men også bruges som reference til kalibrering af fx sekundære frekvensreferencer, signalgeneratorer og frekvenstællere. Det vil være naturligt at udvikle sådanne ydelser til at imødekomme de behov, som kommer fra fremtidens kommunikationssystemer som fx 5G.
Det vil bestemt være interessant at udvide DFM’s nuværende aktiviteter inden for frekvensstabile lasere i det nærinfrarøde område til at inkludere anvendelsen af optiske frekvenskamme, således der opnås et fase-kohærent link mellem optiske frekvenser og RF området.

Venlig hilsen,
Jan

Peter Lodahl (Professor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet)
Mandag d. 11/5-20 kl. 21:57

Jeg støtter varmt etableringen af danske metrologiske kompetencer indenfor kvanteinformation, og DFMs forslag rummer en række vigtige områder, som vil være til stor nytte for både universiteter og tech-selskaber. Udvikling og kommercialisering af nye kvanteteknologier er i rivende udvikling. Kvanteteknologier muliggør helt nye og ekstremt hurtige computerudregninger, og ubetinget sikker kommunikation via kvantekryptering. I Danmark har vi førende forskningsgrupper indenfor kvanteteknologi og det vil være vigtigt at have adgang til et kalibreringslaboratorium til karakterisering af kvanteteknologiske produkter og valideringsmetoder til kvantekrypteringssystemer. Dette vil uden tvivl gavne såvel forskningen som innovationen indenfor kvanteteknologi, og dermed sikre at Danmark forbliver blandt de bedste i verden.
På KU har vi allerede en stærk relation til DFM og har draget stor nytte af deres kompetencer inden for optiske frekvensreferencer og præcisionsmålinger. Vi ser frem til at fortsætte og udbygge dette samarbejde.

Peter Lodahl (Professor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet)
Mandag d. 11/5-20 kl. 21:59

Jeg støtter varmt etableringen af danske metrologiske kompetencer indenfor kvanteinformation, og DFMs forslag rummer en række vigtige områder, som vil være til stor nytte for både universiteter og tech-selskaber. Udvikling og kommercialisering af nye kvanteteknologier er i rivende udvikling. Kvanteteknologi muliggør helt nye computerudregninger og ubetinget sikker kommunikation via kvantekryptering. I Danmark har vi førende forskningsgrupper indenfor kvanteteknologi og det er vigtigt at have adgang til et kalibreringslaboratorium til karakterisering af kvanteteknologiske produkter og valideringsmetoder til kvantekrypteringssystemer. Dette vil uden tvivl gavne såvel forskningen som innovationen indenfor kvanteteknologi, og dermed være med til at sikre at Danmark forbliver blandt de bedst i verden.
På KU har vi allerede en stærk relation til DFM og har draget stor nytte af deres kompetencer inden for optiske frekvensreferencer og præcisionsmålinger. Vi ser frem til at fortsætte og udbygge dette samarbejde.

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:47

Kære Peter,

Tak for din støtte til vores forslag til nyt indsatsområde. Det har stor betydning for os at få opbakning fra en af Danmarks førende forskere inden for kvanteteknologi. Dine aktiviteter inden for enkeltfotonkilder og kvantekryptering er begge eksempler på teknologi, der kan forventes at opnå stor udbredelse de kommende år. Det har derfor stor vægt, at netop du fremhæver betydningen af adgang til et kalibreringslaboratorium til karakterisering af kvanteteknologiske produkter og valideringsmetoder til kvantekrypteringssystemer.

Venlig hilsen,
Jan

Davide Bacco (Assist. Professor, DTU Fotonik)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:11

The advent of quantum information science has strongly influenced modern technological progress. Intense research activities have been carried out in the last two decades on such field, producing outstanding results, e.g. in quantum computing, communication, and simulation with the end goal of realizing a Quantum computer and a Quantum Internet.

The Quantum Computer will enable accurate simulations of chemical and biological compounds, while the Quantum Internet could open up a whole universe of new applications, spanning from fundamental physics and secure communications to remote quantum computing. In such a panorama, the proposal of the DFM for the time-frame 2021-2024 will completely fit and contribute to the quantum technologies. During the last years, DFM has demonstrated the ability to carry-on high-level research collaborating both with universities and industries.

I can definitely foresee a prosperous collaboration during the next years with our research cluster at DTU Fotonik. In particular, our team is investigating new protocols for quantum communication and is working towards a co-existence of classical and quantum light in the same fibre infrastructure. A national (or even European) communication infrastructure will boost the entire research.

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 10:45

Dear Davide,

Thank you for your positive comment and for elaborating on the prospects of quantum information science. Your kind words regarding DFM’s ability to carry-on high-level research collaborating both with universities and industries is much appreciated. It is indeed our goal to bridge the gap between basic research at universities and more applied research needed in industry. We are looking forward to the possibilities for further collaboration with DTU Fotonik, in particular within quantum communication.

Best regards,
Jan

Patrizia TAVELLA (Director of Time Department, bureau international des poids et mesures BIPM)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 12:19

BIPM is responsible for generating the international reference time scale Coordinated Universal Time (UTC), which is used throughout the world. To maintain the UTC, national metrology institutes contribute to the BIPM with their atomic clock data from local physical realizations of UTC – named UTC(k). In recent years, a growing number of national metrology institutes have begun contributing to UTC. BIPM would welcome a Danish contribution as each additional physical realization strengthens the UTC and supports the increased societal need for accurate time at national and international level.

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 10:13

Dear Patrizia,

Thank you very much for your comment. BIPM is the top-level international metrology organization, and your support is particularly important for us. We are indeed looking forward to the day when we can contribute to UTC with a Danish realization – UTC(DK).

Best regards,
Jan

Poul-Henning Kamp (Klokkeren fra DIX'en, Selvstændig)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 16:48

Siden slutningen af 1990'erne har jeg med velvilligt husly fra UNI-C, nu DeiC, gratis leveret NTP service til det danske Forsknings-net og danske virksomheder.

Den konkrete anledning var at jeg havde produceret de tidsservere der skulle styre tiden i Naviair/Flyvesikringstjenestens totalopdatering af den teknologiske platform for flyvesikkerhed og flyveledelse i dansk luftrum, "CASIMO" projektet, og da jeg alligevel var i gang, blev der produceret to ekstra tidsservere, en til Lyngby og en til mit eget laboratorium i Slagelse.

Baggrunden for dette var igen, at jeg som operativsystemsudvikler bla. var den første for hvem det lykkedes at synkronisere en computers ur med nanosekunders præcision [Mills, D.L., and P.-H. Kamp. The nanokernel. Proc. Precision Time and Time Interval (PTTI) Applications and Planning Meeting (Reston VA, November 2000)].

Siden da har jeg rådgivet et antal store og små danske virksomheder i forbindelse med tidssynkronisering og ikke mindst pålideligheden deraf.

Der er noget dybt barokt og meget dansk over, at en tilfældig cyklist fra Slagelse som hobby leverer den nationale tids-service, som i alle lande vi normalt sammenligner os med, anses for en vigtigt komponent for retssikkerhed, national sikkerhed og pålidelig udredning af komplicerede begivenheder.

Til sammenligning har f.eks Sverige ikke bare et, men ialt fem nationale tidslaboratorier, spredt ud over landet for maksimal driftsikkerhed.

Vigtigheden af pålidelig og sporbar adgang til præcis tid blev slået fast, da Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed måtte gætte sig frem til i hvilken rækkefølge ting skete da Storebæltsbroen blev påsejlet af en fuld kaptajn, fordi urene på de mange forskellige computere og kommunikations-infrastrukturen, ikke var enige om hvad klokken var.

Når man fortæller udlændinge om Lov om Tidens Bestemmelses og dens klunketidsdefinition "Hvorefter alle har sig at rette" har man sikret sig et godt grin, specielt når man fortsætter med at fortælle at man i de 25 år man har ledt, endnu ikke har fundet ét eneste ur der bare nærmer sig at følge lovens bogstav, idet såvel Kongehuset, Folketinget, Rigspolitiet, Højesteret, Forsvarskommandoen, Beredskabet, Justitsministeriet, Rigsrevisionen og DSB alle har svaret benægtende på at de følger lovens bogstav.

Adgang til sporbar tid og frekvens bliver rent teknologisk vigtigere og vigtigere.

I fundamental fysik er stort set alle måleenheder, meter, kilogram, celcius/kelvin, osv. er defineret i forhold til standard frekvensen og det deraf afledte sekund.

I experimentel fysik er omhyggelig tidssynkronisering det eneste der muliggør eksperimenter som LHC, ITER, ESS osv.

Alt hvad der har med moderne telekommunikation, fra fibertransmission og xDSL på kobbernet og fra DAB radio over fjernsyn til mobiltelefoner, trådløse netværk og satellitkommunikation afhængige af tidssynkronisering.

De nye signalsystemer til jernbanen virker kun hvis alle computere i nettet er helt enige om hvad klokken er.

Moderne medicinproduktion skal kunne spore hver enkelt dosis med sekundnøjagtighed, for at kunne godkendes.

CfCS og Kriminalpolitiet stilles i stigende grad overfor sager hvor den præcise viden om hvad der skete i hvilke rækkefølge, målt i milli- og mikrosekunder, er det eneste der kan afsløre præcis hvor balladen startede.

...og sådan kunne man blive ved.

I de lande vi sammenligner med, er den slags ikke noget problem, I Danmark må alle aktører helt unødvendigt fedte rundt med deres egne tidsservere, eller forlade sig på at jeg ikke skifter hobby til frimærkesamling.

De fleste lande oprettede deres nationale tidslaboratorier som konsekvens af "The International Meridian Conference" i Washington i 1884.

Læser man referatet derfra, udmærker den danske repræsentant sig ved sit totale fravær.

Ti år senere trådte "Lov om Tidens Bestemmelse" i kraft og bekræftede derved Danmarks "tidsløse" status i international sammenhæng.

126 år må være rigelig tid til at se tiden an, nu er det på tide at gøre noget ved tiden.

Forslaget har min varmeste anbefalinger.

Poul-Henning Kamp

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 10:54

Kære Poul-Henning,

Tak for din meget detaljerede kommentar og din anbefaling af vores forslag til indsatsområde. Jeg værdsætter både den interessante historiske baggrund og i særdeleshed de mange konkrete eksempler på behov for nøjagtig tid. Du har i mange år været kendt som Danmarks uofficielle ekspert inden for tid og frekvens, og jeg håber vi må trække lidt på din viden i forbindelse med udfoldelse af indsatsområdet?

Venlig hilsen,
Jan

Jacob Sherson (Prof. MSO, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:54

Jeg har med stor interesse læst DFMs nyeste forslag til et indsatsområde omkring metrologi til digitalisering og datasikkerhed. Som leder af en højteknologisk forskningsaktivitet indenfor både kvantecomputer og kunstig intelligens kan jeg kun varmt støtte en stærk indsats til validering og standardisering af såvel komponenter som metoder. En sådan stærk indsats vil være yderst vigtig til at understøtte det voksende kommercielle marked indenfor både kunstig intelligens og kvanteteknologier.

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:03

Kære Jacob,

Tak for din støtte til vores indsatsområde. Det er vigtigt for os, at førende forskere bekræfter vores forventninger til et voksende marked inden for kunstig intelligens og kvanteteknologi og behovet for validering og standardisering af komponenter og metoder.

Venlig hilsen,
Jan

Martijn Heck (Professor, Aarhus University, TU Eindhoven)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:09

Our expertise is photonic integrated circuits, also known as optical chips. We develop these for various applications, including communications, sensing, metrology and quantum technology. It is essential for us to be part of a value chain, where we have access to, or collaboration with, not only the fabrication facilities, but also the application infrastructure. From this perspective, the proposed activities are very relevant to us, and great synergy can be found. Thus, I fully support this proposal.

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:06

Dear Martijn,

Thank you for your support for our proposal. Although we do not explicitly mention photonic integrated circuits in the short description of the proposal, we are of course aware of your activities in this field and its applications in e.g. quantum technology and communication. Photonic integrated circuits are obviously part of our future, and we are very interested in establishing collaboration with you and your team on the application side.

Best regards,
Jan

Christian Damsgaard Jensen (Leder af Sektion for Cybersikkerhed, DTU Compute)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 16:52

I et digitaliseret samfund som det danske er mange kritiske computersystemer afhængige af en nøjagtig tidssynkronisering, hvilket i dag gøres via satellitsignaler fra f.eks. det amerikanske GPS system. Disse systemer har dog vist sig sårbare overfor nedbrud, jamming eller spoofing af satellitsignalerne, hvilket kan medføre alvorlige problemer med at synkronisere forskellige systemer, hvis de er eneste kilde til tid. Cybersikkerhedsmæssigt er det en problemstilling, som vi i de seneste år har haft fokus på i sektionen for Cyber Security på DTU Compute. Bl.a. har vi udbudt et specialeprojekt om emnet i samarbejde med DFM, der i rollen som medvejleder bistår med viden.

For at sikre kritisk infrastruktur vil det være nødvendigt med en redundant kilde til tidssynkronisering. DFMs forslag om at opbygge en national tidsreference er derfor et vigtigt bidrag til en øget cybersikkerhed i den digitale infrastruktur, hvilket vi støtter op om.

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:17

Kære Christian,

Tak for din støtte til vores forslag om et indsatsområde inden for metrologi til digitalisering og datasikkerhed.
Vi deler din bekymring omkring konsekvenserne for kritisk dansk infrastruktur i tilfælde af at satellitsignalernes troværdighed kompromitteres. Sandsynligheden for at dette sker er ikke stor, og det er antageligt derfor problemstillingen hidtil ikke har haft større bevågenhed. Hvis uheldet alligevel er ude, så vil konsekvenserne for fx. datakommunikation og energiforsyning være ganske alvorlige, og det er derfor særdeles vigtigt at få opbygget en redundant infrastruktur for disseminering af tid.

Venlig hilsen,
Jan

Uffe Bihlet (Head of Department, AddiFab)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:30

AddiFab producerer 3D printere og resiner til 3D print. Vores systemer opsamler en lang række data fra produktionsprocessen, som skal korreleres og behandles i realtid for at kunne sikre en ensartet proces. Målet for AddiFab er at levere en komplet digital tvilling af hele produktionssystemet, og også at kunne fange og udbedre procesafvigelser ved hjælp af intelligent software. Systemerne er også designet til at kunne fungere distribueret over flere lokationer, hvilket gør det nødvendigt at adressere kryptering af data. Dette forslag vil gøre DFM til en oplagt samarbejdspartner for disse agendaer hos os.

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:22

Kære Uffe,

Tak for din positive kommentar. 3D print er stadig en ny og spændende teknologi med mange nye anvendelsesmuligheder. Jeres tilgang med at opsamle data under produktionsprocessen og anvende dem til processtyring ved brug af en digital tvilling og intelligent software har stort potentiale til forbedret kvalitet og øget effektivitet i produktionen. Det er præcis sådanne udfordringer vi planlægger at adressere i indsatsområdet. Vi vil have et særligt fokus på de metrologiske aspekter omkring validitet af de opsamlede data og hvordan usikkerhed herpå håndteres af den digitale tvilling samt indflydelsen heraf på et feedback til procesparametre. Jeg tror også vores planlagte tiltag omkring datakryptering kan blive relevante for jer, om end disse tiltag nok har en lidt længere tidshorisont.

Venlig hilsen,
Jan

Søren Fauerholm Christensen (Kontorchef, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:51

SDFE har med interesse læst DFMs forslag til et indsatsområde om Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhed omfattende etableringen af en national tidsreference til tidsynkronisering af højhastighedsdatakommunikation (tidsstempling, synkronisering, positionering). En sådan reference vil medføre en formel overgang til Universal Coordinated Time (UTC) fra den eksisterende danske lovgivning omkring tid, der ikke længere er tidssvarende. SDFE kan bifalde en introduktion af UTC i Dansk lovgivning, da dette vil have positiv indvirkning på områder, der varetages af styrelsen som realtids datadistribution i forbindelse med eksempelvis Smart City og IoT-tiltag og nøjagtig positionering ved hjælp af den europæiske Galileo konstellation (den europæiske pendant til det amerikanske GPS). UTC kan i dag umiddelbart tilgås fra navigationssatellitter (GPS, Galileo mv.)

For at sikre en nødvendig redundans i adgangen til en pålidelig UTC-tidskilde, vil en overgang til UTC i Danmark imidlertid skulle gå hånd i hånd med etableringen af en passende infrastruktur med en tidskilde (atomur) og officielle danske tidsservere til at generere en dansk UTC samt en sikker og pålidelig måde at distribuere tiden på. Dette er på linje med, hvad der er sket i de fleste lande vi normalt sammenligner os med. SDFE bifalder, at Danmark overgår til UTC og at der i den forbindelse snarest etableres en national infrastruktur til generering og formidling af en national UTC tidsreference.

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:03

Kære Søren,

Tak for din positive kommentar til vores forslag om etablering af en national UTC tidsreference. Det er naturligvis vigtigt for os at få opbakning fra både myndigheder, universiteter samt virksomheder. Jeg er helt enig i, at der i dag er nem adgang til UTC tid fra navigationssatellitterne, hvilket er tilstrækkeligt til mange ikke-kritiske anvendelser. Men som du også understreger, så er der et behov for en national infrastruktur til at sikre redundant adgang til sikker og pålidelig tid, præcis som det sker i langt de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med. Behovet for redundans er særligt stort for kritisk infrastruktur som fx telekommunikation og elforsyning. I Det Tværministerielle Rumudvalgs rapport ”Denmark’s econmic vulnerability to a loss of satellite-based PNT” står der eksempelvis: ”Energinet (har) udvist behørig skepsis overfor GNSS, og givet afkald på effektivitetsgevinster pga. den sårbarhed, der er forbundet med en stor afhængighed af en enkelt (tids-)kilde”.

Venlig hilsen,
Jan

Thomas Hedberg (Compliance Manager / Service ejer af 2 stratum-1 tidsservere, Udtaler mig som privat borger.)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:26

Tilbage i 2013 kunne man i Politiken læse at “Danskerne er verdensmestre i tillid” og når jeg tager et kig i loggen fra mine egne tidsservere og tænker tilbage på nogle af mine egne erfaringerne fra mine år indenfor Informations Teknologi og Sikkerhed, så kan jeg kun give dem ret.

Gang på gang oplever jeg organisationer hvor der overhovedet ikke er styr på hvad klokken er, hvor den kommer fra og hvilke konsekvenser det kan have når uret går forkert.

Som da jeg spurgte en af de største danske IT leverandører om hvordan de stillede klokken på deres servere. De anede det ganske simpelt ikke og teknikerne kiggede forvirret på hinanden. Efter ca. 3 måneder lykkedes det dem at producere en simpel netværks tegning som efterlod langt flere spørgsmål end den besvarede og som slet ikke matchede de prøver jeg havde taget ude på serverne.

Ved analysen af det ISO 27001 inspireret informations sikkerheds ledelses system hos en meget stor dansk virksomhed. Virksomhedens sikkerheds afdeling krævede at der blev brugt ”troværdige kilder” til klokken og listede herefter en kilde hvor alle med en Raspberry Pi i overskud og en internet forbindelse kunne melde sig til - uden nogen kontrol af kvalitet m.m.

Da jeg under et audit af en finansiel virksomhed bemærkede, at deres outsourcing partner havde valgt at benytte mine tids servere til at stille klokken efter uden at have undersøgt hvem eller hvad der stod bag denne service.

Selvom jeg naturligvis bliver lidt stolt når jeg kan se kritisk infrastruktur som en større outsourcing virksomhed, televirksomhed, finansiel virksomhed, leverandør af TV signaler m.m. direkte eller indirekte bruger mine tidsservere til at stille klokken efter, så skræmmer det mig også lidt – for få af organisationer har skænket det en tanke om hvem der står bag den service, mine motiver og/eller evner til drive den stabilt og sikkert.

Alle kilder til tid i Danmark er lige nu reelt styret af udenlandske interesser og kunne i princippet stoppe hvert sekund. Det gælder også mine egne servere – de fungerer f.eks. ikke uden det Amerikanske kontrollerede GPS system. Det har længe været behov for en officiel national tidsreference der kan fungere uafhængigt af udenlandske interesser.

Det er derover mit indtryk at danske organisationer, virksomheder og borgere vil kunne få stor gavn af en service som DFM har beskrevet den og udover en national tidsreference håber jeg det bliver fuldt op med reference design m.m. så alle kan bruge servicen optimalt.

Jeg støtter naturligvis op om projektet.

Mvh,
Thomas Hedberg

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:21

Kære Thomas,

Tak for din støtte til vores initiativ. Dine erfaringer understreger en anden vigtig pointe – nemlig at viden om metrologiaspekterne inden for tid har været begrænset til få virksomheder og privatpersoner. Dette er en naturlig følge af, at vi ikke har haft nationale metrologiaktiviteter inden for tid og frekvens, og således er der i Danmark ikke blevet opbygget en let tilgængelig viden omkring emnet. Videnformidling er også en væsentlig del af det forslåede indsatsområde, og i takt med at viden opbygges ved DFM vil vi aktivt videreformidle viden om metrologiaspekter inden for tid til danske virksomheder og myndigheder.

Venlig hilsen,
Jan

Mark Fisker (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 19:50

Forslaget om brugen af AI, dataanalyse og digitale tvillinger i produktion er nærmest et jomfrueligt område. Mange taler om det men ved ikke hvordan det skal gribes an. Der er derfor meget store muligheder i at finde ud af hvordan vi kan få denne viden ind hos de danske fremstillingsvirksomheder.

Der er især muligheder indenfor kontinuerte og automatiske processer, da disse ofte kæmper med processtabiliteten, der bevirker, at man ofte lægger sig tæt på de øvre kontrol grænser med et større materiale- og energiforbrug som en konsekvens af dette og virksomheden ender derfor med højere omkostninger end nødvendigt.

Det er derfor nogle meget relevante kompetencer for vores medlemmer. Det er samtidigt også relevant med kompetencer til validering af disse metoder således at de kan bruges pålideligt til kvalitetskontrol.

Man kan f.eks. komme langt, hvis man kan identificere de kritiske procesparametre (tid, temperatur, tryk, forbrug, osv.) i en produktionsproces og bygge en digitalassistent eller en selvregulerende proces. Det vil hjælpe vores medlemmer til at kunne køre mere effektivt med mindre bemanding. En bedre styring af procesparametre vil i de fleste tilfælde kunne lede til energioptimering og klimagevinster.

Derfor synes vi at forslaget er værd at støtte op om.

mvh

Mark Fisker

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:38

Kære Mark,

Vi er naturligvis meget glade for, at DI støtter vores forslag til indsatsområde om Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhed. Du fremhæver en vigtig pointe, nemlig at forbedret metrologisk kontrol med kritiske procesparametre i en automatiseret produktionsproces kan reducere materiale- og energiforbrug. Vi ønsker netop at bidrage til en dybere forståelse af, hvordan usikkerhed ved bestemmelse af procesparametrene som fx tid, temperatur og tryk influerer på processtabilitet og produktkvalitet. Vi vil naturligvis gerne samarbejde med nogle af jeres medlemmer for at demonstrere potentialet ved at inddrage en dybere metrologisk forståelse i forbindelse med digitalisering i en automatiseret produktion.

Venlig hilsen,
Jan

Gorm J. Siiger (SonnMedia)
Fredag d. 15/5-20 kl. 08:10

Som en af de ganske få virksomheder i Danmark har vi valgt at stille vores Stratum-1 server til rådighed for andre både private og virksomheder. Den nationale infrastruktur på dette område er ikke eksisterende, og som Poul-Henning Kamp og henviser til så er tiden ekstremt vigtig i rigtig meget infrastruktur men der er meget få retningslinjer/regler på hvordan man skal gøre. Selvom vi sætter en ære i at levere en meget nøjagtig tid fra Stratum-1 så kan ondsindede sagtens sætte en NTP server op hvor tiden går skævt, og er du bruger af den ene så vil din infrastruktur følge den skæve tid. Der er mange virkelig interessante aspekter af at opbygge en tidsintrastruktur man kan stole på, og ikke mindst være en del af. Vi støtter 100% op om forslaget, og har tidligere tilkendegivet at vi stiller vores viden til rådighed for DFM i projektet.

Mvh. Gorm J. Siiger

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:01

Kære Gorm,

Tak for din støtte til vores forslag. Vi sætter stor pris på, at I gerne stiller jeres viden til rådighed for DFM. Konkret nævner du risikoen ved at en virksomhed henter tid fra en NTP server, hvor tiden går skævt. Siden 2014 er sårbare NTP-tidsservere blevet udnyttet til såkaldte amplificerede Distributed Denial of Service (DDoS) cyberangreb mod virksomheder, der bl.a. ramte den danske internet service provider One.com [1]. I 2017 adresserede Center for Cybersikkerhed (CFCS) stigningen i en særlig trusselsvurdering om DDoS angreb. Selvom sikkerheden er blevet forbedret i nyere versioner af NTP softwaren, udgør sårbare NTP servere fortsat en trussel på nettet. Sårbare NTP servere var ifølge DKCERT således den tredje hyppigste kilde til advarsler på forskningsnettet i 2018. Selvom CFCS har udgivet vejledninger til at sikre andre dele af internettets infrastruktur, mangler der fortsat en vejledning om tidsservere.

Venlig hilsen,
Jan

[1] https://www.version2.dk/artikel/andres-ntp-servere-gav-onecom-gigantisk-...

Niels Gregersen (Lektor, DTU Fotonik)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:29

Kvantekommunikation og kvantecomputing vil have en stor indflydelse på fremtidens digitalisering og datasikkerhed. DFMs høje kompetenceniveau og gode forståelse af udfordringerne indenfor forskningsverdenen gør DFM til en oplagt partner i karakteriseringen af de komponenter, som eksempelvis kilder af kvantiseret lys, der i dag udvikles som byggesten til fremtidens kvanteteknologi. Når man dertil tager i betragtning den meget store internationale konkurrence, ikke mindst fra Kina, vil det være en styrke på et nationalt plan at kunne udlicitere opgaver vedr. måling og karakterisering fra universiteterne til et institut, der er specialiseret i dette. På DTU Fotonik byder vi et samarbejde med DFM omkring højeffektive enkeltfotonkilder velkomment.

Mvh Niels Gregersen

Jan Hald (Teamleder, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:04

Kære Niels,

Tak for din kommentar. DFM har i indeværende resultatkontrakt etableret en facilitet til kalibrering af enkeltfotondetektorer ved bølgelængder omkring 1550 nm. Desuden har DFM netop har vundet et H2020/EMPIR projekt med titlen ”Metrology for Testing the Implementation Security of Quantum Key Distribution Hardware”. Det er et projekt i samarbejde med i alt 11 europæiske metrologiinstitutter, forskningsinstitutioner og virksomheder. Inden for dette projekt vil vi videreudvikle og validere kompetencer og ydelser inden for kalibrering af enkeltfotondetektorer. Endvidere planlægger vi at udvikle metoder til karakterisering af enkeltfotonkilder, som ganske rigtigt er én af byggestenene til fremtidens kvanteteknologi. Jeg ser således gode muligheder for at styrke samarbejdet med DTU Fotonik inden for højeffektive enkeltfotonkilder.

Venlig hilsen,
Jan

Klaus Bonde Ørskov (CEO, DAMRC)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:54

Datasikkerhed, digitale tvillinger og kompleks håndtering af data er et meget store temaer i fremtidens produktion og ethvert tiltag, der kan være med til at sikre og videreudbygge sikker og stadig mere kompleks håndtering af fremtidens produktionsdata hilser vi yderst velkomment hos DAMRC.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Søndag d. 17/5-20 kl. 10:39

Kære Klaus,

Tak for din støtte til vores forslag til indsatsområde. Vi er overbeviste om, at de kompetencer vi vil udvikle inden for indsatsområdet vil kunne gavne flere af DAMRC’s medlemmer. Inden for indsatsområdet vil vi ganske rigtigt adressere både datasikkerhed, digitale tvillinger og kompleks håndtering af store datamængder. Vores fokus vil særligt være på de metrologiske aspekter, fx i forbindelse med kvantitativ beskrivelse af overfladekvalitet, hvor nye optiske teknologier sammen med kompleks dataanalyse kan implementeres i produktionsprocessen og give direkte feedback til procesparametre.

Venlig hilsen,
Jan

Benjamin Sprenger (Regional Manager, Menlo Systems GmbH)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:36

The field of quantum computing and quantum key distribution is growing rapidly, with many companies, universities, and research institutes shaping the future. The first basic quantum simulators are already being built and tested, and these will perform specific calculations and algorithms faster than classical computers ever could.
Since one of these tasks could be factorizing large numbers in very short times (current cryptography such as public-key cryptography relies on the difficulty of classical computers to do this), it is important to also pursue quantum cryptography. This allows complete security in one-time-key distribution e.g. between banks and for many other kinds of sensitive data transmission. Since the advent of quantum computers is inevitable, it is important to push forward quantum cryptography to ensure security in data transmission in a digitized world.
Additionally, a national time reference is critical. With ever-faster telecommunication and data transmission being set up worldwide, precise synchronization is just one of the many tasks that require precise timing. National metrology institutes must have precise clocks following UTC, and these timing and also accurate frequencies need to be distributed via e.g. fiber networks within the countries and also between neighboring countries.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Søndag d. 17/5-20 kl. 11:06

Dear Benjamin,

Thank you very much for your support. Menlo Systems GmbH is one of the major players in the field of quantum optics, accurate measurements of optical frequencies, and dissemination of optical time and frequency signals. As university spinout almost 20 years ago, you know about all the challenges in bringing quantum technology from the university laboratory into real world applications. With that background, your support for our planned quantum metrology and time & frequency activities is particularly important for us. Furthermore, your arguments for the need of quantum computation, quantum cryptography and distribution of a national time reference are spot on!

Best regards,
Jan

Jörg Helge Müller (Lektor, KU, Niels Bohr Institute)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 20:46

With quantum technologies starting to move out of university labs into economy and society it is of prime importance to have reliable validation procedures at our disposal. A national metrology institute like DFM is the natural and optimal entity to develop and provide this service in coordination and collaboration with all stakeholders. As an active researcher in quantum optics I strongly support the proposal and very much look forward to possible future joint work on quantum enhanced measurement protocols.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Søndag d. 17/5-20 kl. 12:03

Dear Jörg,

Thank you very much for your support. It is important to us that the major research teams within quantum optics see the need for a national metrology institute, which can develop validation procedures for current and future quantum products. Likewise, we look forward to possible future collaboration on quantum enhanced measurement protocols.

Best regards,
Jan

Jesper Mørk (Professor, DTU Fotonik)
Søndag d. 17/5-20 kl. 23:00

Jeg finder DFMs forslag til et indsatsområde omkring metrologi til digitalisering og datasikkerhed overordentlig relevant. Specielt vil det være af stor vigtighed at have en national facilitet med ekspertise og know-how indenfor nøjagtige målinger af standard figures-of-merit for optiske kvantekomponenter. De nye kvantematerialer vi arbejder med på DTU Fotonik, bl.a. i DNRF Centret NanoPhoton, kræver desuden at materialegeometrien kan karakteriseres med en opløsning på nogle få nanometer, og det vil være af stor gavn at få mulighed for at udføre referencemålinger. Givet DFMs omfattende ekspertise med optiske målinger og deres professionalisme, tror jeg det foreslåede indsatsområde kan få stor betydning for forskningen i Danmark indenfor integrerede optiske chips og kvantecomputing, herunder afsøgningen af fremtidige kommercielle muligheder.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 22:40

Kære Jesper,

Tak for din positive kommentar til vores forslag til indsatsområde. DFM har allerede faciliteter til en lang række af optiske målinger, og vi planlægger at udvide disse til nøjagtige målinger på nye typer af optiske kvantekomponenter. Komponenternes ’figures-of-merit’ er typisk de parametre, som slutbrugerne er interesseret i. Men for at optimere komponenternes ydeevne, er det vigtigt at forstå sammenhænge mellem fx materialegeometri og ’figures-of-merit’. DFM har flere teknikker til at karakterisere materialegeometri med nanometers opløsning. Hvis geometrien kan måles fra ydersiden, så er nøjagtig opmåling med AFM en oplagt mulighed. Er der tale om en indre periodisk struktur, kan optiske teknikker med invers modellering være et oplagt valg. Det vil være naturligt at se på fremtidige samarbejdsmuligheder inden for de nævnte områder.

Venlig hilsen,
Jan

Cheng Chen (Computer Vision Developer, Trackman)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:36

The metrology for AI and data analysis is definitely a blank area which is essential for many industrial applications. From computer vision perspective, understanding the full AI pipeline from end to end (hardware to software) is the key of delivering reliable world class products. Exists benchmarking methodology in AI is still mainly for research purpose, the gap between state of arts and industrial applications is still large. One of the reasons behind are application domains can be very different and it is very hard to quantify. I believe if one can provide such kind of studies, it will bring lots of values to many fields.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 22:56

Dear Cheng,

Thank you for commenting on our proposal. Computer vision and AI are definitely challenging. We agree that quantification in AI applications is far from trivial, but absolutely necessary in many potential applications in industry. It is our aim to advance this field by combining AI technology with our knowledge in metrology. We plan to demonstrate the strength of this combination in selected cases in collaboration with industrial partners.

Best regards,
Jan

Sebastian Hofferberth (Professor, SDU)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:18

Secure communication is a key technology for any high-tech nation in a fastly changing world, with the current worldwide health and political crisis only amplifying this requirement. Quantum information technology enables fundamentally secure communication and we are seeing all around the world a strong push towards this capability on a national level. Danish research is at the forefront of developing quantum communication protocols and systems, but turning these from proof-of-principle demonstration in labs to implemented technology on a national level is best done by a single, well-coordinated effort, which is best led by a national research institute.
Similarly, many of the involved concepts play key roles in ultrasensitive metrology, with wide applications from medicine to geosciences. Again, exploiting these potentials to the fullest on a national level is best coordinated by a national institute for metrology.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 23:11

Dear Sebastian,

Thanks a lot for your comment. Quantum communication protocols are indeed one of the quantum techniques, which is expected to be implemented for secure communication in the very near future. There are a number of challenges in implementing such technology; in particular from a specification and standardization point of view, when these communication channels are connected across borders and interfaced with components from various manufactures. Metrology is needed in order to develop standards and to verify performance of the quantum communication components. We also agree that quantum technology has potential applications in a range of other sciences, some of which we will investigate in our other proposal “Metrologisk Forskning og Udvikling”.

Best regards,
Jan

Diego Gardini (ACT.Global)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:28

At ACT.Global we develop photocatalytic coatings for surface disinfection and air purification. Photocatalytic antimicrobial coatings are becoming widespread in the commercial landscape and represent a valid help in limiting cross-contamination in public and sensible areas. We have used DFM services in the past, especially Kelvin probe microscopy to investigate the light response of our coatings. This technique is extremely useful in giving insights into the activity and efficacy of our final product and all products similar to ours. We therefore we strongly support its research and development as we believe it will become one of the standard tools in the characterization of this emerging products.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 10:44

Dear Diego,

It appears that you by accident placed your comment to our proposal “Metrologisk Forskning og Udvikling” under the proposal “Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhed”. Anyway, we appreciate your comment and support for our activities on Kelvin probe microscopy for characterizing photocatalytic materials. We plan to develop the Kelvin probe microscopy technique further in the next period. This is a strong technique to map the electric surface potential of new materials with nano scale resolution. We will apply the technique for characterization of new photovoltaic materials, which is important for the climate change mitigation. In addition, we would also like to extend our collaboration with ACT.Global on the use of Kelvin probe microscopy to quantify the properties of photocatalytic antimicrobial coatings, which have important applications in life science. This activity builds on our competences in both nanometrology for the nanoscale mapping as well as photonics for quantifying the applied UV radiation.

Best regards,
Jan

Henrik Böhmer (Project Manager, Energy Innovation Cluster)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:19

Energy Innovation Cluster har samarbejdet med DFM i flere år og bakker op om at de kan fortsætte den gode udvikling. Flere forslag i materialet kan komme til gavn for energibranchen og specielt aktivitet a) Metrologi til kunstig intelligens, dataanalyse og digitale tvillinger i produktion har et stort potentiale for at skubbe på ønsket om optimering af processer, øget kvalitet og reducere personlig involvering fra medarbejderne (primært pga. risiko og fejl). Dette har stort potentiale for anvendelse i branchen, og noget der efterspørges af mange af klyngens medlemmer. Vi håber derfor at dette indsatsområde prioriteres.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 23:32

Kære Henrik,

Tak for din støtte til vores forslag til indsatsområde. Det er godt at høre, at der er et fint match mellem flere af vores planlagte aktiviteter inden for indsatsområdet og behovene hos jeres medlemmer. Jeg ser frem til muligheden for at samarbejde med jer og nogle af jeres medlemmer på specifikke cases inden for digitalisering i energibranchen.

Venlig hilsen,
Jan

Ivar Chr Miljeteig (Senior Project Manager, Kongsberg Space)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:57

Kongsberg Defence and Aerospace imøteser med glede DFM's initiativ innen Digitalisering og Datasikkerhet. Vi er sikre på at DFM med sin tunge kompetanse innen metrologi har mye å tilføre disse områdene som blir stadig viktigere for samfunnet vårt.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 23:45

Kære Ivar,

Tak for din støtte til vores initiativ omkring digitalisering og datasikkerhed. I nordisk regi arbejdes der på at effektivisere metrologiindsatsen, så metrologiudbuddet i de nordiske lande samlet set styrkes ved at metrologiinstitutterne i de enkelte lande i højere grad komplementerer hinanden. Vi værdsætter derfor også kommentarer fra virksomheder og samarbejdspartnere i vores nabolande. DFM’s samarbejde med Kongsberg Space er et godt eksempel på ’nordisk smart specialization’, hvor det norske nationale metrologiinstitut henviste Kongsberg Space til DFM, idet Kongsberg Space havde brug for DFM’s særlige kompetencer inden for frekvensstabile lasere.

Venlig hilsen,
Jan

Rasmus Riis Kristensen (Leder af teknisk kvalitets team, Nationalt Cyber Crime Center, NC3)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:18

Hos Nationalt Cyber Crime Center i Rigspolitiet (NC3) assisterer vi politikredsene i efterforskning af IT-kriminalitet hos bl.a. danske virksomheder. I vores efterforskning er det vigtigt med en nøjagtig tidssynkronisering af alle computere i virksomhedens netværk, da selv 1/100 sekund afvigelse har enorm betydning. Derfor anbefaler vi alle virksomheder at anvende en NTP-server og at implementere procedurer til at sikre en løbende tidssynkronisering af eksisterende og nye enheder.

Desværre oplever NC3 jævnligt, at IT sikkerhed ofte ikke har der største fokus hos virksomhederne. NC3 ser gerne at virksomheder bliver klædt bedre på med viden og råd, og vi har derfor udgivet virksomhedsguiden ” Forholdsregler ved brud på it-sikkerhedssystemer” sammen med Dansk IT.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 17:05

Kære Rasmus,

Tak for din kommentar. Vi er bekendte med den udfordring politiet kan have med efterforskning af IT-kriminalitet som følge af manglende tidssynkronisering af computere. Anbefalingen om løbende tidssynkronisering med reference til en NTP server er helt rigtig, men som fx Poul-Henning Kamp og Thomas Hedberg skriver ovenfor, så forlader mange større virksomheder sig på privatpersoners NTP tidsservere. Dette skyldes i høj grad, at vi i Danmark ikke har en national tidsskala og en tilhørende NTP service, og vi har ingen myndighed som kan rådgive danske virksomheder om adgang til troværdige tidsreferencer. Det er begge udfordringer vi vil løse under indsatsområdet ”Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhed”. Vi vil opbygge en troværdig tidsreference, som løbende verificeres ved sammenligning med nationale tidsreferencer i andre lande via BIPM (Bureau International des Poids et Mesures ). Desuden vil vi videreformidle viden om adgang til nøjagtig og troværdig tid danske virksomheder.

Venlig hilsen,
Jan

Jan Arlt (Lektor, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:13

Precision metrology and quantum science are closely linked and strongly interdependent in this age of the second quantum revolution. Quantum science defines the fundamental measurement procedures for determining our standard units. In turn any enhanced quantum measurement will be measured against these standards and may result in its improvement. Similarly, many technologies that may result from these developments, such as quantum computing or quantum cryptography will necessitate high precision references, such a high precision time standard.
Given the recent developments within the European quantum flagship and investments e.g. by the Novo foundation, it is important that that DFM strengthens its capabilities in this area as proposed above. Given my groups strengths in precision measurements on atomic systems and quantum simulations future collaborations are highly desirable.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 17:44

Dear Jan,

Thanks a lot for you positive comment and your support for our proposed activities. Indeed, with the recent redefinition of the SI units in May 2019, most of the SI base units and their realizations rely heavily on quantum science. Thus, metrology at the highest accuracy level needs quantum physics. On the other hand, new applications of quantum physics in e.g. quantum cryptography and quantum computing needs metrology in order to validate performance at a high level of integrity.
Your fundamental experiments involving precision measurements on various atomic quantum systems are quite fascinating, and I hope that we will have the opportunity to strengthen our collaboration in the future.

Best regards,
Jan

Kirsten Marie Rosenberg (Sektionsleder, DANAK)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:35

DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, og akkreditering af laboratorier forudsætter tilgang til en velfungerende metrologisk infrastruktur. Her har nationale referencelaboratorier en nøglerolle for akkrediterede laboratorer som kilde til dokumenteret sporbarhed af målinger og tilgang til grundlæggende tekniske kompetencer.
Det konstateres at der i dag ikke eksisterer et dansk referencelaboratorium inden for det metrologiske område for tid og frekvens. DFM’s forslag om at etablere en dansk infrastruktur inden for metrologiområdet ”tid & frekvens” vil være et vigtigt bidrag på et i dag udækket kompetenceområde, som DANAK kan støtte op om. Udover at understøtte den nationale metrologiske infrastruktur ser DANAK et potentiale i, at nye akkrediterede kalibreringsydelser kan etableres og udbydes til laboratorier og danske virksomheder.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 18:02

Kære Kirsten,

Tak for støtten til vores forslag til nyt indsatsområde. Som nationalt metrologiinstitut (NMI) er det en af DFM’s hovedroller at etablere metrologisk infrastruktur i form af primær- og referencenormaler på de nye områder, som efterspørges af danske kalibreringslaboratorier og virksomheder. Der har i Danmark hidtil ikke været aktiviteter inden for tid & frekvens på NMI niveau. Det bliver nødvendigt at etablere sådanne aktiviteter i takt med det voksende behov for nøjagtig tid inden for fx synkronisering af datakommunikation og tidsstempling af digitale transaktioner. Dette behov er i et vist omfang drevet af nødvendigheden for redundans i forhold til de tidssignaler, som kan nedtages fra satelitbaserede systemer som fx GPS.
DFM vil udnytte de kompetencer som opbygges inden for metrologiområdet til at etablere nye akkrediterede kalibreringsydelser inden for måling af fx tidsinterval og frekvens. Nye kalibreringsydelser vil blive udbudt både til akkrediterede kalibreringslaboratorier og direkte til virksomheder.

Venlig hilsen,
Jan

Cathal J. Mahon (Senior Executive Advisor (formerly Interim CEO for Qubiz), University of Copenhagen Technology Transfer Office)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:13

Quantum Technologies continue to attract ever-increasing amounts of funding and interest from a diverse and ever-increasing number of public and private sector actors, clearly endorsing the paradigm-shattering potential of these technologies across a broad range of industries and society itself. Quantum Metrology also continues to play an indispensable role in the development and maturing of these technologies for both commercial applications and applications of vital importance for national security and sovereignty: this is why it is even more crucial to support DFM's program.

The primary objective of Qubiz was to facilitate bringing quantum technologies to market. In this context, DFM clearly demonstrated that it was an invaluable Contributing Partner for Qubiz since DFM played a key role in both developing and bringing an acetylyne-stabilized, narrow line width laser to market. As such, DFM possesses indispensable skills and knowledge that complement those of the quantum physics researchers and which were instrumental in Qubiz reaching its objectives.

The same applies for the current Quantum Metrology Program proposal, and which is even more relevant given the recent announcement of the European Quantum Communication Initiative (QCI) of which Denmark is a member.

I am completely confident that DFM will continue to provide this essential expertise and consequently fully endorse the Quantum Metrology Program - Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhed.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Søndag d. 24/5-20 kl. 10:20

Dear Cathal,

Thank you very much for your support to our proposal on Metrology for Digitalization and Data Security, which includes activities aimed at quantum materials, quantum computation and quantum cryptography. Your nice words about DFM’s role in the Qubiz project are also appreciated.
DFM’s research activities target real-world applications, new measurement services and new metrology products. In this way we often complement the basic research activities at universities and we play an active role in bringing new technologies to market. The narrow linewidth acetylene-stabilized laser developed as part of the Qubiz project is one such example. This product, the Stabilaser 1542, is now sold to research institutes and high-tech companies worldwide and used as an optical frequency reference in their research activities in quantum technology and metrology.
We also aim to make a difference in the next contract period, and quantum communication is one example of an emerging technology, where we believe that DFM’s competences in photonics and metrology can help in bringing the technology to market.

Best regards,
Jan

Karsten Rottwitt (Professor, DTU Fotonik)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:00

Jeg har med stor interesse læst og hørt om DFMs forslag omhandlende metrologi til digitalisering og datasikkerhed. Jeg finder dette overordentligt relevant og vigtigt. Vi har indenfor de seneste 5-10 år set en voldsom interesse indenfor området og i hele verden (Kina, EU, USA UK), er der blevet investeret bredt indenfor kvante-teknologier i såvel forskning som anvendelse, og vi har allerede set flere virksomheder som baserer deres eksistens på kvante-teknologier. Ikke mindste derfor er DFMs forslag særdeles vigtigt. På DTU Fotonik har vi flere aktiviteter hvor vi kunne have stor interesse i samarbejde med DFM. I min gruppe arbejder vi bl.a. med processering af kvantetilstande for eksempel frekvenskonvertering af kvantetilstande og vi forventer at dette vil have anvendelse indenfor mange områder blandt andet kommunikation med kvantetilstande, og sensorer. Derfor vil adgang til ekspertise og ikke mindst reference målinger af kvantetilstande vil være af stor vigtighed for os. Vi kender allerede DFM fra forskellige andre forskningsaktiviteter indenfor optik. I enhver henseende fremstår DFM som seriøse og professionelle. Jeg er derfor ikke i tvivl om at det foreslåede indsatsområde kan få stor betydning for forskning og innovation i Danmark indenfor emnet såvel som for at øge muligheden for at allerede etablerede virksomheder i Danmark kan påtage sig at tage ny kvante-teknologi i brug. Vi håber at kunne bidrage til sådanne aktiviteter og ser frem til at etablere samarbejde indenfor dette emne.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Søndag d. 24/5-20 kl. 10:40

Kære Karsten,

Tak for din støtte til vores forslag til indsatsområde. Du nævner specifikt jeres interesse for frekvenskonvertering af kvantetilstande og de mulige anvendelser heraf inden for kvantekommunikation og sensorer. Det er et område, som i høj grad også har DFMs interesse. Vi har netop demonstreret konvertering af ’klassisk’ kohærent laserlys fra 282 THz (1064 nm) og 353 THz (849 nm) til 635 THz (472 nm) med 95 % intern konverteringseffektivitet ved brug af sum-frekvens generering [1]. Det er den højeste konverteringseffektivitet som endnu er publiceret. Den teknologi vi har anvendt vil også kunne bruges til frekvenskonvertering af kvantetilstande, hvilket vil gøre det muligt at interface forskellige kvantesystemer. Det er bestemt et område vi gerne vil forfølge, og meget gerne i samarbejde med DTU Fotonik.

Venlig hilsen,
Jan Hald

[1] https://doi.org/10.1364/OE.385826

Astrid Bækby Knudsen (Standardiseringskonsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:04

Dansk Standard ser positivt på DFM’s forslag om Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhed, da kvante-teknologi, kunstig intelligens og datasikkerhed er en dagsorden, som Dansk Standard har særlig fokus på. Især initiativet om at ”… etablere standarder inden for kvantekryptografi og til kvalitetssikring af kvantematerialer til fremtidens kvantecomputere, udvikling af nye værktøjer til bestemmelse af måleusikkerhed i processer der anvender kunstig intelligens, og opbygning af en national reference for tid samt formidling heraf via datanetværk” ser vi store potentialer i fra Dansk Standards side.
Europæisk set er standardisering af kerne-teknologier og kvantekryptografi i sin vorden, og hvis vi ønsker danske styrkepositioner på den europæiske dagsorden, skal vi fra dansk side påvirke det europæiske niveau aktivt i nærmeste fremtid. Det er vigtigt, at vi fra dansk side spiller ind og er med til at definere de standarder, der er et vigtigt redskab i at fremtidssikre danske virksomheders konkurrenceevne.
Der er lige nu en unik chance for at være med til at kridte banen op og definere, indenfor hvilke områder og i hvilken prioritet man skal udvikle standarder for kerne-teknologier og kvantekryptografi i på europæisk plan. Dansk Standard ønsker at samle interessenter fra bl.a. GTS’er, universiteter og industri i et stærk netværk som kan sikre danske fingeraftryk i en nyligt etableret europæisk gruppe om kvante-teknologier.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder inden for kvante-teknologi og kan herved effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:36

Kære Astrid,

Mange tak for din positive kommentar og og støtte til vores forslag til indsatsområde. Vi er bekendte med, at de første internationale initiativer omkring standardisering inden for kvanteteknologi og specielt kvantekryptografi er ved at blive påbegyndt. DFM er partner I H2020/EMPIR projektet med titlen ”Metrology for Testing the Implementation Security of Quantum Key Distribution Hardware”. Det er et projekt i samarbejde med i alt 11 europæiske metrologiinstitutter, forskningsinstitutioner og virksomheder. Projektet startes i efteråret 2020, og inden for projektet vil DFM videreudvikle og validere kompetencer og ydelser omkring kalibrering af enkeltfotondetektorer. Projektet er et såkaldt ’præ-normativt projekt’, og det vil specifikt bidrage med data til standardiseringsarbejdet inden for bl.a. ETSI ISG-QKD (European Telecommunications Standards Institute, Industry Specifikation Groups, Quantum Key Distribution), som er den standardiseringsgruppe der er længst fremme på kvantekrypteringsområdet. Der planlægges i projektet også samarbejde med ISO/IEC, ITU-T, som har påbegyndt tilsvarende initiativer.
DFM bakker op om et dansk initiativ omkring standardisering inden for kvantekryptering, og det er netop nu sådan et initiativ vil have mulighed for at få international indflydelse til gavn for danske virksomheders konkurrenceevne. Deltagelse i standardiseringsarbejde ligger klart inden for rammerne af det forslåede indsatsområde.

Venlig hilsen,
Jan

Niels Reitzel (Principal Scientist, Coloplast A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 08:35

DFMs forslag omkring ”Kunstig intelligens i automatiseret produktion, modellering af fremstillingsprocesser ved hjælp af digitale tvillinger” finder en god klangbund i Coloplast hvor AI helt sikkert vil kunne finde større udbredelse end nu indenfor f.eks. sensorbaseret overvågning. Det er yderst vigtigt, at der er styr på de nævnte fokusområder som validering af statistiske modeller og usikkerhedsanalyser til dokumentation af kvalitet for at kunne sikre brugbare robuste modeller.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:49

Kære Niels,

Tak for din positive kommentar. Det er vigtigt for os, at de store danske virksomheder bekræfter de behov, vi har identificeret i beskrivelsen af indsatsområdet.
Sensorbaseret overvågning af produktionsprocesser giver i kombination med AI et stort effektiviseringspotentiale. Det er vores opfattelse, at implementeringen heraf ofte udsættes eller helt undlades da validering af statistiske modeller og uskkerhedsanalyser til dokumentation kan være for stor en udfordring. Det er netop her der er brug for metrologikompetencer, og hvor det forslåede indsatsområde vil gøre en forskel. Din kommentar understreger, at det selv hos store virksomheder som Coloplast A/S kan være en udfordring at løfte sådan en opgave alene.

Venlig hilsen,
Jan

Roel Baets (Professor, Ghent University - imec)
Søndag d. 24/5-20 kl. 16:52

As a professor working at Ghent University and imec, Belgium, my field of expertise is integrated silicon photonics. Already today silicon photonics play a prominent role in telecommunication and datacommunication, in essence to convert high bandwidth electronic signals to optical signals and vice versa. This prominent role will only grow in the future. It is expected that with the advent of quantum technologies, integrated photonics will become a key technology to build practical and reliable systems at affordable cost. Our collaboration with Danish institutes in this field has, in the past, mostly focused on DTU, in particular the DTU Fotonik team. We would be very interested to extend such collaborations to DFM.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Søndag d. 24/5-20 kl. 17:55

Dear Roel,

Thanks a lot for your comment. We would like to use our competences and facilities in photonics and nanometrology to characterize and validate the performance of integrated photonics components. We have had just a few requests for that in the past, but we agree that integrated photonics will play a much larger role in the future, for example in the field of quantum cryptography. We are of course open to discuss possibilities for future collaboration.

Best regards,
Jan

Ulrich Hoff (Seniorrådgiver i kvanteteknologi / Daglig leder af QuantumDTU, DTU Fysik)
Mandag d. 25/5-20 kl. 00:04

Som repræsentant for kvanteteknologinetværket QuantumDTU på Danmarks Tekniske Universitet har jeg med stor glæde læst DFMs forslag "Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhed". Forslaget om at etablere kompetencer inden for standardisering og karakterisering af kvantekommunikationsteknologier samt opbygning af en national tidsreference falder på et tørt sted og vil på afgørende vis underbygge og øge Danmarks innovationspotentiale på området. Internationalt er der bred konsensus om, at kvantekommunikation og -kryptografi er de kvanteteknologier, der først vil vinde indpas i samfundet på stor skala, og de første generationer af teknologierne er da også allerede kommercielt tilgængelige. Senest har Samsung annonceret en ny 5G smartphone med indbygget quantum random number generator som led i overgangen til et nyt datasikkerhedsparadigme.
En klar satsning på kvantekommunikation findes også i den nyligt publicerede forskningsstrategi for EUs Quantum Flagship og EuroQCI initiativet, der sigter mod at etablere en pan-europæisk infrastruktur for kvantekommunikation. Danmark har stærke forsknings- og innovationskompetencer inden for kvantekommunikation, og det er forventeligt, at det vil udmønte sig gennem etableringen af en række nye teknologivirksomheder. Det vil være helt afgørende, at den teknologiudvikling kan blive understøttet af de danske GTS institutter gennem etablering af kompetencer og ressourcer, som dem DFM foreslår. I lyset af DFMs eksisterende aktiviteter inden for kvanteteknologi er det oplagt, at disse kompetencer etableres netop her.

Som nævnt i forslaget, er DFM sammen med bla. DTU medansøger på ansøgningen Danish Quantum Communication Infrastructure (D-QCI) til det nationale roadmap for forskningsinfrastruktur. Med udgangspunkt i den foreslåede metrologiske infrastruktur for tid og frekvens hos DFM, vil D-QCI gennem en fiberforbindelse give danske universiteter adgang til ultrapræcise tids- og frekvenssignaler. Dette vil i første omgang understøtte forskningen i fremtidens datakommunikation og kvanteteknologier og på sigt bredes ud til at levere en kritisk infrastruktur for danske finansielle institutioner og virksomheder inden for telekommunikation.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:55

Kære Ulrich,

Tak for din positive kommentar til vores forslag til indsatsområde. Det er vigtigt for os at få opbakning fra de væsentligste aktører og netværk inden for kvanteteknologi, og derfor er vi særligt glade for støtten fra kvanteteknologinetværket QuantumDTU. Din kommentar supplerer fint vores argumenter omkring behovet for metrologiaktiviteter inden for kvanteteknologi og især kvantekommunikation.
Vores forslag til indsatsområde og D-QCI vil komplimentere hinanden rigtigt godt. Indsatsområdet adresserer primært opbygning af viden og etablering af en infrastruktur ved DFM, mens D-QCI initiativet er nødvendigt for at disseminere tid- og frekvenssignaler til (i første omgang) danske universiteter. Specielt vil D-QCI ikke blot sikre udbredelse af en stabil RF frekvens men også en stabil optisk frekvens, hvilket efterspørges af flere universiteter.

Venlig hilsen,
Jan

Martin Bech (Divisionsdirektør, DeiC - Danish e-Infrastructure Cooperation)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:39

Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC) koordinerer den nationale digitale forskningsinfrastruktur med formålet at sikre computing, storage og netværksinfrastruktur til dansk forskning, uddannelse og innovation. En lille del heraf er at vi i dag huser en tidsserver til nationalt brug, og DeiC kan bidrage til D-QCI med sin fiberinfrastruktur.
Infrastruktur til nøjagtig tidssynkronisering er et område, som DeiC gerne ser styrket. Adgang til en nøjagtig tid- og frekvensreference er efterspurgt af danske forskningsgrupper, og får øget betydning i de kommende år. Derfor støtter DeiC op om DFMs forslag om en national tidsreference, der udgør en grundpille i forskningsinfrastrukturforslaget D-QCI.
Igennem det nordiske samarbejde i NORDUnet og med de europæiske forskningsnet i GÉANT, er vi bekendte med den opbyggede tidsinfrastruktur i vores nabolande, og må konstatere at de stort set alle har eksisterende infrastruktur eller projekter som som er langt længere fremme end i Danmark. Det er derfor positivt hvis dette forslag kan munde ud i at vi også på dette område kan komme op på linje med de lande vi ellers sammenligner os med.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 18:15

Kære Martin,

Tak for din positive kommentar og støtten til vores forslag omkring en national tidsreference. Hvis indsatsområdet opnår støtte, og specielt hvis D-QCI også finansieres, vil det være oplagt for DFM at søge samarbejde med DeiC omkring disseminering af tid og frekvenssignaler via fiberinfrastruktur.
Vi er enige i, at behovet for nøjagtige tid- og frekvensreferencer vil vokse de kommende år. I Europa har ca 85 % af alle lande en national reference for tid, og selv små lande som Luxemborg, Nordmakedonien og Bosnien har de seneste år etableret nationale tidslaboratorier. Det er på tide vi gør tilsvarende i Danmark.

Venlig hilsen,
Jan

Helle Søby Thygesen (Kontorchef, Børsmæglerforeningen)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:40

Børsmæglerforeningen er brancheforeningen for medlemmer af et reguleret marked (børs) og/eller virksomheder, der i væsentligt omfang driver aktiviteter rettet mod regulerede markeder, såsom handel med værdipapirer. I de seneste år har vores medlemmer fået et øget behov for en nøjagtig tidssynkronisering af deres forretningsure. EU regulering (MiFIDII/MiFIR) stiller krav om nøjagtigheden af tidstempler på handler med værdipapirer, hvilket kræver adgang til en infrastruktur for tidssignaler.
I flere af Danmarks nabolande er der, i samarbejde med de nationale metrologiinstitutter, opbygget en fiberbaseret infrastruktur til at understøtte de finansielle virksomheder. Fraværet af en tilsvarende dansk infrastruktur stiller vores danske medlemmer svagere i forhold til deres udenlandske konkurrenter. Børsmæglerforeningen hilser derfor DFMs forslag om en dansk national tidsreference velkommen, og vi håber, at den på sigt vil komme danske finansielle virksomheder til gavn.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 22:32

Kære Helle,

Tak for støtten til vores forslag om etablering af en national tidsreference. Vi er meget glade for, at I som brancheforening kommenterer på vores forslag, da jeres ene kommentar beskriver et behov hos mange af jeres medlemmer. Børsmæglerforeningens medlemmer er ikke blandt de typiske kunder til vores metrologiydelser, men vi er bekendt med kravene i MiFIDII direktivet omkring nøjagtig tidsstempling ved finansielle transaktioner, og den tidsreference vi planlægger at etablere vil opfylde direktivets krav til nøjagtighed. Det er endnu et vigtigt argument for etablering af en national tidsreference, hvis denne kan hjælpe med til at styrke de finansielle virksomheders konkurrenceevne.

Venlig hilsen,
Jan

Yunhong Ding (Founder / CEO, SiPhotonIC ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:08

At SiPhotonIC ApS we fabricate state-of-the-art silicon photonic integrated chips, and one of our focus areas is applications within quantum communication and computation. These fields are currently developing at a quick pace, which puts increasingly stricter requirements on the fabrication and design processes. This must be followed by an expanded effort within characterization and validation of the developed quantum materials and systems, and given DFM’s expertise in these areas I therefore strongly support their proposal.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 22:42

Dear Yunghong,

We appreciate your comment and support to our proposed activities in quantum communication and computation. As one of the Danish start-ups working in the field of quantum technology, you are exactly the type of company we hope to support with collaboration and new services developed under the proposed “indsatsområde”. You specifically mention “characterization and validation of developed quantum materials and systems” – and this is exactly what we plan to do. I’m sure that our strong competences and well-equipped laboratories in both photonics and nanometrology can help quantifying the properties of the silicon photonic integrated chips manufactured by SiPhotonIC ApS.

Best regards,
Jan

Morten Hannibal Madsen (Site Manager, Microsoft)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:21

The Microsoft Quantum Labs are a network of sites which share Microsoft’s goal of developing and building the world’s first general-purpose scalable quantum computer, bringing to bear the best of private and public sector talent, resources, and infrastructure.
Microsoft Quantum Lab - Lyngby aims to build the materials for the physical platform for the world's first scalable quantum computer. We are working on developing topological quantum materials based on hybrid epitaxial crystal growth.
The fragile nature of qubits is well-known as one of the most significant hurdles in quantum computing. Microsoft is addressing this challenge by developing a topological qubit that is more robust against outside interference.
It is therefore very interesting for us that DFM proposes to develop methods for characterization of quantum materials for quantum computers. Methods for high resolutions structural characterization techniques such as AFM and SEM have special interest for us. Development of optical methods for nano-metrology, such as dark-field imaging and scatterometry, will also be interesting for us.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 23:02

Dear Morten,

Microsoft is one of the key players in the development of quantum computers. Therefore, we really appreciate your comment and support. The work that takes place at the Microsoft Quantum Labs is state-of-the-art research, and it is very likely that Microsoft will be able to present the world’s first general-purpose scalable quantum computer. The fact that you see a need for externally developed methods for characterization of quantum materials, even though you have your own high level experts and top facilities, indeed justifies our proposal. DFM has a strong expertise in structural characterization of nanoscale components, in particular using AFM and optical techniques like scatterometry. We would be very interested in applying these techniques for characterizing quantum materials. Dark-field imaging is an interesting technique, which can be developed in our own laboratories. We have researchers with strong experience in SEM, but for this kind of work we rely on collaboration with DTU Cen for access to their facilities.

Best regards,
Jan

Omar El Gawhary (Associate Professor at TUD and principal scientist at VSL, Delft University of Technology and VSL, Dutch Metrology Institute)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:25

Our societies are evolving at high pace, so does technology which is true driving force of such evolution. New developments come along with new challenges and DFM can surely play an instrumental role in addressing and providing solutions to some of those challenges.
To what concerns the transition towards a digital society and economy, it is expected that new products and service will require larger memories made of increasingly small elements (sub 10 nm critical sizes). In such devices, the impact of defects will be dramatic, as well as deviations from the nominal design. Contactless, non-destructive methods will remain essential for industrial processes at the basis of this revolution. DFM has built a sound experience in the field of nanodimensional metrology by light and can surely represent a key player to address the challenges represented by this development. More specifically, one can foresee two possible ways to underpin industry: from one hand to make use of novel ways to process the huge amount of data generated by the experiment, for instance by using methods from AI. A role of National Metrology Institutes in Europe, such as DFM, will be to assess the metrological values of such innovative methods. On the other hand, the integration of methods from quantum technologies with classical methods can be a way to bridge the gap of what currently possible in terms of sensitivity on a metrology viewpoint and what it will be needed in the near future. I it crucial that DFM will have the proper resources at disposal to take up this challenge together with other partners in Europe, both from Academia and NMIs networks. From both my affiliations, at TU Delft and VSL, I’m surely interested in collaborating with DFM on some of these challenges.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:57

Dear Omar,

Thanks a lot for your comment and support. You present a specific challenge – how to measure critical dimensions in the field of microelectronics down to sub 10 nm in a contactless non-destructive way. This is indeed an important challenge. We do not have a big microelectronics production in Denmark, but the sub 10 nm scale is also important in new nano-photonic components as explained in the comment below by Søren Stoppe from DTU. In the EMPIR project BeCOMe DFM has initiated studies on how to resolve structures smaller than the classical diffraction limit, which limits the resolution of conventional optical microscopes. One technique uses new advanced optical imaging techniques which creates huge complex datasets from which information can be extracted. Here we expect to gain in performance by implementing AI techniques. Another technique uses special quantum light sources, which allow us to do measurements with a higher sensitivity than with any classical light source, including lasers. We would very much like to continue these activities, and we look forward to new opportunities for collaboration with VSL and TU Delft.

Best regards,
Jan

Jesper Nørregaard (Chief Scientific Officer, Sparrow Quantum A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:39

Forslaget til indsatsområde er særdeles interessant for Sparrow Quantum A/S. Især indsatsen vedrørende udvikling af standardisering og valideringsmetoder til kvantekomponenter til kvantekrypteringssystemer vil være helt afgørende for Sparrow Quantums evne til at eksportere vores komponenter til såvel EU som resten af den industrialiserede verden. En trediepartsvalidering er meget ofte det afgørende argument for vores potentielle kunder, når det endelige valg af leverandør træffes af kunden i en kompliceret udbudsrunde. Den nuværende mangel på internationalt accepterede metoder er derfor især til skade for virksomheder som baserer deres forretning på eksport. I Danmark har en rettidig bevågenhed inden for andre højteknologiske indsatsområder tidligere dannet grundlag for meget store eksportindtægter, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at etablere en tilsvarende basis for en lignende fremtidig indtjeningsmulighed.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:10

Kære Jesper,

Mange tak for din kommentar og din støtte til vores forslag til indsatsområde. Det er særligt vigtigt for os at få støtte fra Sparrow Quantum A/S, som er et af de danske start-ups inden for kvanteteknologi. Vi er meget opmærksomme på behovet omkring standardisering og udvikling af valideringsmetoder, og har stor forståelse for vigtigheden heraf for virksomheder der ligesom Sparrow Quantum A/S primært baserer deres forretning på eksport. Som du kan se i kommentaren ovenfor fra Astrid Bækby Knudsen, så er Dansk Standard også parat til at tage initiativer på området. DFM er gennem det kommende EMPIR projekt ”Metrology for Testing the Implementation Security of Quantum Key Distribution Hardware” samt gennem vores deltagelse i det europæisk metrologinetværk (EMN) ”Quantum Technologies” i tæt kontakt med førende europæiske aktører inden for standardisering af kvanteteknologier. Det forslåede indsatsområde vil gøre os i stand til at øve indflydelse på standardiseringsprocessen til gavn for danske virksomheder.

Venlig hilsen,
Jan

Emil Højlund-Nielsen (CEO, Copenhagen Nanosystems Aps)
Mandag d. 25/5-20 kl. 19:32

Vi arbejder til daglig kommercielt med avanceret databehandling og optiske simuleringer som kernen i vores produkt, SpectroWorks™. Næste skridt indenfor industrien bliver digitalisering af metrologi. Her er det afgørende at Danmark med DFM i spidsen kan fastholde kompetencerne og det høje vidensniveau fremover. Mere konkret ønsker vi at udvikle vores løsninger sammen med DFM til at også at inkludere kunstig intelligens til partikelgenkendelse og inverse modellering til industrielle anvendelser. Copenhagen Nanosystems ApS hilser derfor FDMs forslag velkomment.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:23

Kære Emil,

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag til indsatsområde. Partikelgenkendelse er en interessant problemstilling, som bliver særdeles udfordrende når partiklerne har en størrelse mindre end bølgelængden af synligt lys, ca. 0,5 µm. Det er netop for disse små partikler, at det bliver rigtigt interessant at anvende kunstig intelligens og inverse modellering på optiske metoder, der er baseret på hvorledes så små partikler spreder lys. Planlagte aktiviteter omkring måling af antals- og størrelsesfordeling af små partikler anvender både kunstig intelligens, som hører hjemme under nærverende indsatsområde, men også teknologiker fra vores indsatsområde ”Metrologisk Forskning og Udvikling”. Se eventuelt kommentaren på dette indsatsområde af Nicolas Krogh, Mipsalus Aps. Mipsalus har et konkret behov for at måle partikler under 1 µm i væske i forbindelse med deres produktion af lægemidler.

Venlig hilsen,
Jan

Jesper Nygård (Professor, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 00:23

Udviklingen i kvanteteknologier dikterer et kommende behov for karakterisering og kvalitetssikring af kvante-komponenter og -materialer. Mens der på den ene side er et stigende forhåbninger til de potentielle kvanteteknologier, er det mindre klart præcist hvilke specifikke teknologier der vil kunne realiseres og i hvilket tempo. Denne mangel på et pålideligt roadmap gør det yderst relevant at opbygge et ’beredskab’, så der nationalt findes redskaber og standarder som virksomheder og institutioner kan trække på. DFMs forslag til indsatsområde indenfor Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhed indeholder aktiviteter som kan sikre netop denne opbygning, der naturligt kan ske indenfor rammerne af et GTS institut. Ved Center for Quantum Devices, Niels Bohr Institutet, KU, hvor der udvikles elektroniske komponenter og materialer til kvante-elektronik, ser vi meget gerne et fortsat samarbejde med DFM omkring fx målemetoder og karakterisering af kvantematerialer til kvantecomputing.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:44

Kære Jesper,

Mange tak for din kommentar og støtten til vores forslag til indsatsområde. Du fremhæver en interesant problemstilling i forbindelse med markedsmodning af kvanteteknologier. Forskningsinstitutionerne arbejder på mange forskellige tekniologier, som adresserer de samme anvendelsesområder. Vi er stadig så tidligt i processen, at én bestemt teknologi endnu ikke har vist sig at være overlegen. Det ses fx inden for udvikling af qubits (kvantehukommelse), hvor wikipedia lister ikke mindre end 10 potentielle fysiske implemteringer. Det er derfor vigtigt med standardiserede metoder til at kvantificere performance af de forskellige teknologier. Det er også sandsynligt, at flere forskellige teknologier kan eksistere samtidigt, og det kan være nødvendigt at interface teknologierne. Her er det ligeledes vigtigt med fastlagte standarder for at teknologierne kan ”snakke sammen”. Det er udfordringer, som DFM gerne vil bidrage til at løse via forslaget til indsatsområdet.
DFM ser frem til et fortsat samarbejde med Center for Quantum Devices omkring målemetoder og karakterisering af kvantematerialer.

Venlig hilsen,
Jan

Tommi Sørensen (GOmeasure)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:23

En betydelig del af den danske økonomi afhænger i dag af GNSS signaler til at levere position, navigation og tid. Vi har i mange år levet af at gøre disse signaler tilgængelige for vores kunder. Vi oplever dog et øget pres på troværdigheden af de informationer vi modtager på grund af bla. spoofing. Derfor har vi arbejdet meget på algoritmer og produkter der kan opfange og afværge jamming og spoofing angreb. Vi ser et øget behov for sikkerhed i alle de brancher og industrier vi arbejder i. Det kan være infrastruktur, 5G, datacentre, metrologi, banker og børser, militært osv. Derfor støtter vi op om DFMs forslag.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:50

Kære Tommi,

Mange tak for din kommentar og støtten til vores forslag til indsatsområde. Din kommentar er vigtig, da den bekræfter at fx jamming og spoofing er et reelt problem for de brancher og industrier, som er afhængige af nøjagtig tid. Vi er opmærksomme på, at der er en række teknologier, som kan bidrage til at opfange og afværge den type angreb. For den mest kritiske infrastruktur vil en fuldstændig uafhængig og redundant tidsreference, som vi forslår i indsatsområdet, være den enenste løsning, der kan sikre tilstrækkelig integritet.

Venlig hilsen,
Jan

Anders Røpke (ceo, Wind Power LAB)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:38

Forslaget nævner bl.a. metrologi til kunstig intelligens, dataanalyse og digitale tvillinger i produktion. Hvis disse kompetencer også fokuserer på beslægtede aktiviteter indenfor inspektion af vindmøllevinger vil de være interessante og relevante for WindPower LAB. Vi udbyder automatisk detektion af defekter på vindmøllevingers overflade ved brug af droner og kunstig intelligens. Hvis en aktivitet kan hjælpe os til at validere vores inspektionsprocedurer med statistiske metoder og vurdere usikkerheden vil det styrke vores kompetence og markedets accept af metoden. En digital tvilling af vindmøllevingen kan på sigt forbedre vindmølleejernes brug af vores målinger.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:00

Kære Anders,

Tak for din kommentar til vores forslag til nyt indsatsområde. Anvendelsen af kunstig intelligens er i vores indsatsområde ikke nødvendigvis begrænset til fremstillingsindustrien, og inspektion af vindmøllevinger kunne bestemt være et emne, som vil være relevant for os. DFM har fra tidligere projekter erfaring med at kvantificere defekter på vindmøllevingers overflader ved målinger i laboratoriet – typisk målt på afstøbninger af møllevinger. Vi har ligeledes udviklet teknologi til automatiseret inspektion og kvantificering af korrosion på overflader. Vores kompetencer fra disse to områder vil være et godt udgangspunkt til at udvikle AI til dronebaseret inspektion af møllevinger. Jeg håber det er noget, vi vil få mulighed for at samarbejde om i nærmeste fremtid.

Venlig hilsen,
Jan

Niels Bruhn Brønnum (CEO, Power Curve ApS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:32

Power Curve design power upgrade solutions for wind turbines based on vortex generator technology. Power Curve is only independent global supplier of upgrade solutions that has design capabilities to regain turbine production lost due to blade surface roughness. A major contributor to blade surface roughness is rain erosion of the leading edge of the turbine blade. Relating the topography of the eroded blade to the aerodynamic performance is a complex task, and thus advanced modelling is required by employing e.g. AI. However, to demonstrate the accuracy of the final models, validation methods are needed. The proposed activity by DFM within metrology for AI, data analysis and digital twins is therefore highly relevant.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:10

Dear Niels,

Thank you for your comment and support. Your interest in surface roughness of wind turbine blades is closely related to the interests expressed in the comment above by Anders Røpke from Wind Power LAB. Validation of complex AI solutions that links the aerodynamic performance to the blade topography is definitely within the scope of the suggested “indsatsområde”. I hope we will have the opportunity to collaborate with Power Curve ApS in the near future.

Best regards,
Jan

Sven-Christian Ebenhag (Senior Scientist Time, Frequency and Optics, RISE Research Institutes of Sweden)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:56

RISE Research Institute of Sweden is the National Metrology Institute (NMI) of Sweden, and the Time and Frequency Laboratory at RISE is responsible for the national time scale UTC (SP). We find on a daily basis the societal benefits of a national time scale, effects that are increasing as the society becomes more digital, and encourages all countries to establish their own national time scale and connect it to the UTC collaboration through BIPM.
The Swedish society benefits from the national time scale as a source for traceable time, where its’ generation and operation is under control of the national government. The time scale is distributed to the telecom infrastructure, financial market, authorities, security market, research and academia, and private users. UTC (SP) is used both as a primary time source and as a redundancy for satellite-based systems such as global navigation satellite system (GNSS). The interpretation and solution to fulfil EU directives regarding traceable time stamping is also supported by the impartial experts of the NMI.
The development of society leads to more and more advanced systems that work together, which means that time stamping with a common traceable time is of utmost importance for the community infrastructure.
RISE also supports the development of UTC (DK) with regards to research since it does not only emits traceable time but also secures national competence for the benefit of the technology development in Denmark. Also, an established UTC(DK) will strengthen the Nordic collaboration using traceable links between the Nordic countries (Norway, Finland, Denmark and Sweden) to support national infrastructure development in power distribution and telecommunication. Given the transition to more climate-smart energy sources, the need for time-stamped traceable measurements is increasing. The financial market is a sector that is also undergoing strong development and regulations where traceable timestamps are of the utmost importance.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:34

Dear Sven-Christian,

Thanks a lot for your comment and support for our proposal regarding establishing a national time scale. It is important for us to hear how your society benefits from the Swedish time scale. Sweden and Denmark are not that different, and we should expect similar benefits for a Danish timescale. The fact that you see a growing need for time in Sweden tells me that it is about time we initiate similar activities in Denmark.

Your statement about research activities is important. You say that we should not just establish and disseminate the time scale. We should also build knowledge through research to support technology development in Denmark. This is precisely what DFM does in other fields of metrology, and this is one of the reasons why DFM should be responsible for a Danish timescale.

We would definitely like to collaborate with you and the other Nordic time labs in order to quickly build up our knowledge in the field and then support our national infrastructure development in e.g. power distribution and telecommunication.

Best regards,
Jan

Jan Kafka (CEO, Inmold A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:36

In our current sensor development for life science applications and environmental analysis, we realized the importance of smart algorithms for image recognition and light diffraction analysis. Due to the large variety of existing commercial sensors, the criteria for commercial success is not to build a sensor as such. Sensitivity, response time, and price became extremely important. The implementation of AI would allow to simplify the construction of sensors by application of a more complex but time efficient data analysis.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:41

Dear Jan,

Thanks for your comment. We appreciate the feedback we get from small hi-tech companies like Inmold A/S. Indeed, complex and efficient data analysis is one obvious way to improve performance and quality of sensors. These days, digital sensors generate huge amount of data, and in order to optimize performance it becomes essential to extract as much relevant information from the data as possible. AI can help doing that, and we would like to pursue collaboration with Inmold A/S on this topic.

Best regard,
Jan

Søren Stobbe (Lektor, Technical University of Denmark)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 23:53

Det er af stor vigtighed for dansk forskning og innovation, at vi opretholder og videreudvikler danske kompetencer indenfor metrologi på højeste niveau. På DTU Fotonik udvikler vi en række ny kvante- og nanofotoniske komponenter med kritiske dimensioner fra 1 til 10 nanometer, og karakteriseringen stiller store krav til måleudstyret, fordi der er tale om tre-dimensionelle strukturer, som oftest bliver karakteriseret med scanning elektronmikroskoper, men de har i dag ikke tilstrækkelig opløsning. Jeg finder det meget positivt, at forslaget fra DFM adresserer flere af disse udfordringer inden for kvante- og nanometrologi, og resultaterne vil helt sikkert være til stor nytte for både forskning, high-tech start-ups og etableret industri i Danmark.

og DFMs forslag adresserer disse udfordringer.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:53

Kære Søren,

Tak for din kommentar og støtten til vores forslag til indsatsområde. Nøjagtig udmåling af nye kvantekomponenter med kritiske dimensioner under 10 nm er bestemt en udfordring, se eventuelt også kommentaren fra Omar El Gawhary (VSL, TU Delft) ovenfor. DFM kan foretage udmålinger på denne skala med AFM, men den teknik er kun brugbar på emner, der kan måles fra ydersiden. Indlejrede strukturer er en væsentlig større udfordring. DFMs fortsatte udvikling af skatterometri-teknikker, hvor strukturers dimensioner bestemmes på baggrund af hvordan de spreder lys, kan være en løsning til nogle af jeres måletekniske udfordringer. Inden for indsatsområdet vil vi gerne se på AI løsninger til at maksimere den viden, vi kan ekstrahere fra de store datamængder, som genereres ved skatterometri. Det er forventningen, at det kan gøre det muligt at udmåle strukturer som dem I fremstiller ved DTU.

Venlig hilsen,
Jan

Mario Usuga Castaneda (Research project coordinator, Single Quantum)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:16

Our society is currently experiencing a clear transition towards quantum technologies, enabled by years of experience in manipulating quantum systems.
For instance, at Single Quantum we produce and commercialize high-quality single photon detectors whose mechanism is deeply rooted in quantum effects that nowadays we can control and manipulate. This transition to quantum technologies features other quantum devices as well (quantum memories, single photon emitters, etc.), and it is reaching full systems that are having an impact in different applications including communication technologies such as QKD and quantum networks. Furthermore, quantum computers started to emerge very recently and promise a breakthrough in computation technology.
In this context, it is very promising to see DFM´s interest towards quantum initiatives: I think it is timely and indeed very relevant since metrology, characterization and standardization will be at the backbone of these emerging technologies.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:38

Dear Mario,

Thanks a lot for your positive comment and support for our proposal. Being established in 2012, Single Quantum is already one of the older companies in quantum technology. With your experience, your feedback is very valuable to us. Your comment confirms the needs we see for metrology, characterization and standardization. In the current contract period we have developed services for calibration of single photon detectors in the telecom wavelength range with traceability to the definition of optical power as realized with our cryogenic radiometer. This work will continue in the new EMPIR project “Metrology for Testing the Implementation Security of Quantum Key Distribution Hardware”. I think it would be relevant for both of us to discuss possibilities for future collaboration about traceability in single photon detection.

Best regard,
Jan

Peter Mandix Sehestedt (Chefkonsulent i rumkontoret, Styrelsen for Forskning og Uddannelse)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:11

DFMs forslag om en national national tidsreference til tidsynkronisering af højhastighedsdatakommunikation (tidsstempling, synkronisering, positionering) er i overensstemmelse med en af hovedanbefalingerne i rapporten ”Denmark’s econmic vulnerability to a loss of satellite-based PNT” offentliggjort i marts 2019 af Det Tværministerielle Rumudvalg. En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at den nationale tidsinfrastruktur i Danmark er mindre udviklet end i mange andre lande og dermed gør Danmark sårbar over for nedbrud i ruminfrastrukturen:

“It emerged from this analysis that Denmark’s existing infrastructure for accurate time is less developed than in many other countries, which implies that users that need very accurate time for their applications need GNSS to be an integral part of their solution. Whilst risks and vulnerabilities arising from receiver or environmental challenges can be mitigated with a good oscillator, more fundamental problems with GNSS is likely to result in severe problems across many sectors as there is no obvious ‘plan B’ to GNSS. A reference to UTC in the legal definition of time, along with a national time-scale disseminating legal time, could mitigate this risk and add an ultimate fall-back option of physical transfer of a synchronised clock from the laboratory to the user in need. Another alternative is to construct infrastructure that could provide traceable time from the Swedish or German UTC timescales to Danish territory.”

Initiativet til undersøgelsen ved det Tværministerielle Rumudvalg fulgte I kølvandet på, at risikoen for nedbrud i den globale ruminfrastruktur for første gang blev fremhævet i Beredskabsstyrelsens rapport ”Nationalt Risikobillede” i 2017. I rapporten valgte styrelsen at inkludere ”rumvejr” og dermed undersøge konsekvenser af bl.a. solstorme for satellitter i bane om jorden blandt i alt 13 samfundsrisici.

Den efterfølgende undersøgelse konstaterede, at Danmark er afhængig af satellitter for en stor del af sin offentlige og private infrastruktur og dermed også sårbar over for nedbrud som konsekvens af fx rumvejr eller terror. Rapporten blev udarbejdet af London Economics i et tæt samarbejde med ministerierne i Det Tværministerielle Rumudvalg, som i årlige statusrapporter i løbet af de sidste år har dokumenteret de satellitbaserede tjenesteydelsers betydning for digitaliseringen af den danske økonomi.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:03

Kære Peter,

Tak for din kommentar til vores forslag om nyt indsatsområde, hvor du fokuserer på planerne om at etablere en national tidsreference. Vi er naturligvis bekendte med rapporten fra Det Tværministerielle Rumudvalg, som endnu var under udarbejdelse, da vi påbegyndte vores egne undersøgelser omkring behov og status for en national tidsreference. Vi håber meget at forslaget til indsatsområde vil opnå finansiering, så vi herved får mulighed for at imødekomme den sårbarhed, som ifølge rapporten eksisterer idet Danmark på nuværende tidspunkt ikke har en national tidsreference og dermed ikke har et alternativ til satiletbaserede tidsreferencer.

Venlig hilsen,
Jan

Rasmus Flytkjær (Head of Space, London Economics)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:20

Det er med stor glæde (og en del stolthed) jeg har læst DFMs forslag til en national dansk tidsinfrastruktur, bl.a. med reference til de anbefalinger vi gav i rapporten om Danmarks sårbarhed overfor udfald i satellitbaserede PNT-tjenester. Specielt følgende citat fra rapporten indkapsler vores tanker vedrørende redundans i tidskilder: ”Energinet (har) udvist behørig skepsis overfor GNSS, og givet afkald på effektivitetsgevinster pga. den sårbarhed, der er forbundet med en stor afhængighed af en enkelt (tids-)kilde”. I min optik er det helt afgørende, at Danmark får en national infrastruktur (og en ny tidsbestemmelseslov), så man kan høste disse effektivitetsgevinster på en ansvarlig måde.
Private leverandører på området anbefaler tre gensidigt uafhængige tidskilder, som er omfattet af uafhængige risikofaktorer. Det betragtes som en selvfølgelighed, at en af disse kilder er en kablet forbindelse til den nationale tidsinfrastruktur, en anden kilde er GNSS, og den tredje er typisk leverandørens egen kilde (fx eLoran, STL).
Den foreslåede udvikling i Danmark ligger i øvrigt fint i tråd med den internationale udvikling, eksempelvis Storbritanniens investering i et National Timing Centre (£36m, https://www.gov.uk/government/news/worlds-first-timing-centre-to-protect...), og flere demonstrationsprojekter i USA, der skal udmønte sig i øget sikkerhed indenfor synkronisering.
Vi mener derfor, at DFMs forslag vil være til gavn for Danmark.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:14

Kære Rasmus

Tak for din positive kommentar og støtte til vores forslag omkring nyt indsatsområde. Som medforfatter til Det Tværministerielle Rumudvalgs rapport ”Denmark’s econmic vulnerability to a loss of satellite-based PNT” er du en af de personer, som har størst viden om status og behov på området i Danmark. Desuden er jeg bekendt med, at du også var medforfatter til rapporten ”The economic impact on the UK of a disruption to GNSS” fra 2017. Du har således også et dybtgående kendskab til situationen i et af de lande, som de seneste år har investeret betydelige beløb i at udbygge deres infrastruktur til formidling af en national tidsskala. Dit udsagn om, at DFMs forslag vil være til gavn for Danmark, bør derfor tillæges særlig stor vægt.

Venlig hilsen,
Jan

Mikkel Wilmann (Supervisor, Fujifilm Diosynth Biotechnologies)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:27

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies er en førende kontrakt udviklings- og fremstillings organisation (CDMO), der leverer procesudvikling og fremstilling af biologiske mediciner. Vores fokus er at kombinere teknisk ledelse inden for cellekultur, mikrobiel gæring og genterapi med verdensklasse cGMP-produktionsfaciliteter for at fremme morgendagens medicin. I år er et af vores fokuspunkter digitalisering og dette er helt i tråd med forslaget stillet af DFM. Vi støtter fuldt op om forslaget.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:25

Kære Mikkel

Tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdets aktiviteter. Vi værdsætter naturligvis feedback fra en af de førende virksomheder inden for fremstilling af biologiske mediciner. Jeg kan forestille mig en række områder, hvor digitalisering kan hjælpe til at forbedre fremstillingsprocesserne, fx ved inline monitering af produktegenskaber, som kan bruges til regulering af processparametre i realtid og derved minimere variationer i det endelige produkt. Vi tager meget gerne en snak med jer omkring muligheder for samarbejde.

Venlig hilsen,
Jan

Poul Thorlacius-Ussing (Overingeniør, Center for Cybersikkerehed)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:09

Jeg har med stor interesse læst DFMs forslag om at etablere en national tidsreference. Center for Cybersikkerhed er myndighed og informationssikkerhed og beredskab i telesektoren og vi følger naturligvis udviklingen af 5G nøje. En robust og præcis tidssynkronisering er helt afgørende for at den trådløse kommunikation kan opfylde kommende krav til hastighed og tilgængelighed. Her er der brug for et robust alternativ til GPS, der alt for let kan forstyrres.
Teleinfrastrukturen er allerede i dag at betragte som national kritisk infrastruktur og derfor vil tidssynkronisering ligeledes bliver national kritisk funktion.
I Center for Cybersikkerhed arbejder vi som et led i den kommende Nationale Strategi for Cyber- og Informationsikkerhed på et initiativ vedr. en tværsektoriel analyse, af behovet for etablering af et eller flere tidsstyringssystemer som alternativ til det eksisterende satellit-baserede.
Analysen skal, ud over en afdækning af det sektorielle behov for tidsstyring, afdække følgende områder for tidsstyring i de kritiske sektorer:
• Præcision – hvor stor nøjagtighed i tidsstyringen er der behov for i de enkelte kritiske sektorer, dels det aktuelle behov, dels det forventede behov over en 5 – 10 års periode.
• Tilgængelighed – hvor længe kan den enkelte sektor opretholde et tilfredsstillende serviceniveau, hvis den aktuelle kilde til tidsstyring falder bort.
• Redundans – I hvilket omfang vil den enkelte kritiske sektor have behov for etablering af redundans for en tidsstyringsløsning.
Jeg ser derfor god synergi mellem DFMs forslag og arbejdet med krav til tidsstyring som national kritisk funktion.

Med venlig hilsen
Poul Thorlacius-Ussing
Chef for Rådgivning og Standarder
Center for Cybersikkerhed.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:44

Kære Poul,

Mange tak for din kommentar. Center for Cybersikkerhed, der er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, er som national it-sikkerhedsmyndighed en central aktør i forhold til vores forslag omkring etablering af en national tidsreference ved DFM. Du skriver, at tidssynkronisering bliver en national kritisk funktion. Det er vi helt enige i, og vi er overbeviste om, at en national tidsreference med fordel kan etableres ved DFM. Det er samme løsning som er valgt i alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Som nationalt metrologiinstitut har DFM direkte adgang til viden og hjæp fra de udenlandske nationale metrologiinstitutters tidslaboratorier – fx fra RISE i Sverige, som ved Sven-Christian Ebenhag har kommenteret ovenfor.

Jeres initiativ vedr. en tværsektoriel analyse er et godt udgangspunkt til at sikre, at der etableres en infrastruktur til tidssynkronisering som opfylder nuværende og kommende behov. DFM vil meget gerne bidrage til denne analyse, og det vil klart være en opgave, som kan gennemføres som en del af indsatsområdets planlagte aktiviter.

Venlig hilsen,
Jan

Lars-Ulrik Aaen Andersen (Institutdirektør, DTU Fotonik)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:11

Dansk forskning inden for kommunikations- og kvanteteknologi er på internationalt højeste niveau, og har samtidig resulteret i mange danske spin-out virksomheder. For at sikre at disse virksomheder også er internationalt konkurrencedygtige, er kvalitet, sporbarhed og præcision af deres produkter altafgørende. DFM vil med dette forslag kunne give danske virksomheder en afgørende fordel på et hastigt voksende marked. Jeg vil derfor give min varmeste anbefaling af dette forslag.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:31

Kære Lars-Ulrik

Mange tak for din kommentar og din anbefaling af vores forslag til indsatsområde. Du fremhæver vigtigheden af, at DFM kan bidrage til at sikre kvalitet, sporbarhed og præcision i de produkter som fremstilles i danske spin-out virksomheder inden for kommunikations- og kvanteteknologi. Vi er helt enige i denne observation, og det understøttes i øvrigt også af kommentarerne ovenfor fra virksomhederne SiPhotonIC, Sparrow Quantum og Single Quantum.

Generelt er det vigtigt for DFM, at forskningsaktiviteter etableret inden for indsatsområdet resulterer i nye kompetencer og ydelser, der gør DFM i stand til at hjælpe højteknologiske virksomheder med at afsætte deres produkter. Det sker ofte ved udvikling af måletekniske ydelser hvormed produktspecifikationer kan udmåles med sporbarhed til SI enhedssystemet.

Venlig hilsen,
Jan

Mikkel Sørensen (Head of DTU Skylab, DTU Skylab)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:06

Jeg har med stor interesse læst DFMs forslag vedrørende metrologi til digitalisering og datasikkerhed.

Kvanteteknologi, kunstig intelligens og datasikkerhed er elementer, der står helt centralt i den højaktuelle digitaliseringsagenda, som er væsentlig for både forskningsmiljøer og fremtidige vækstvirksomheder.

På DTU Skylab understøtter vi bl.a. startup-virksomheder, der udspringer af DTUs tekniske miljøer, og ét af vores strategiske fokusområder er netop omkring digitalisering. En stærk indsats, som kan være med til at understøtte det voksende kommercielle marked indenfor områder som kunstig intelligens og kvanteteknologier kan i den sammenhæng være meget værdifuld.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:41

Kære Mikkel,

Tak for din kommentar til vores forslag til indsatsområde. Hvis forslaget opnår finansiering, vil det være oplagt at mødes med jer for at se på samarbejdsmuligheder med de startup-virksomheder, som I understøtter. Mange højteknologiske virksomheder har behov for særlige metrologikompetencer, specielt de virksomheder der udvikler nye fysiske produkter og skal kunne dokumentere over for kunder, at produkterne lever op til deres specifikationer. På digitaliseringssiden ser vi også gode muligheder for projektsamarbejder og virksomhedscases.

Venlig hilsen,
Jan

Mads Rostgaard Sonne (Seniorforsker, DTU Mekanik)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:57

Jeg har med interesse læst DFMs forslag til kommende indsatsområder og finder aktiviteterne omkring dataanalyse og digitale tvillinger i produktionen særdeles relevante. Vi fra sektionen for Proces- og Produktionsteknologi støtter aktiviteter der omfatter forskning og videnspredning inden for anvendelsen af digitale tvillinger og kunstig intelligens på data fra sensorbaseret overvågning af produktionsprocesser. Fokus på metrologiske udfordringer ved validering af statistiske modeller og usikkerhedsanalyser synes også relevant.
På DTU Mekanik har vi allerede gode relationer til DFM og har draget stor nytte af deres kompetencer. Vi ser frem til at fortsætte og udbygge dette samarbejde.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:12

Kære Mads,

Tak for din positive kommentar. Vores interesse inden for anvendelsen af digitale tvillinger og kunstig intelligens i produktionsprocesser er ganske rigtigt fokuseret på de metrologiske aspekter som validering af statistiske metoder og usikkerhedsanalyser. Det er vores vurdering, at disse aspekter ofter undervurderes når produktionsprocesser digitaliseres, hvorved det fulde digitaliseringspotentiale ikke indfries. Fra DFM’s side vil vi også meget gerne styrke vores samarbejde med DTU Mekanik, og netop på digitaliseringsområdet vil vores kompetencer supplere hinanden rigtigt godt.

Venlig hilsen,
Jan

Finn Christensen (Senior QMS Specialist - Metrology, Novo Nordisk A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:27

Novo Nordisk A/S støtter forslaget. Vi er særlig interesseret i følgende dele af forslaget:
• Anvendelsen af digitale tvillinger og kunstig intelligens på data fra sensorbaseret overvågning af produktionsprocesser, inklusiv metoder til validering af og bestemme af måleusikkerhed for disse metoder. Understøttelse af Industri 4.0.
• Etablering og formidling af national tidsreference. Vi har behov for let tilgængelig reference på absolut tid og relativ tid, som kan integreres i vores globale produktionsmiljø. Dette er en forudsætning for præcis processtyring, således at alle handlinger udføres på de planlagte tidspunkter.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:27

Kære Finn,

Tak for din positive kommentar og støtte til vores forslag til indsatsområde. Det var forventet, at vores planlagte aktiviteter omkring digitale tvillinger og kunstig intelligens i produktionsprocesser ville have jeres interesse. Novo Nordisk A/S er jo netop en produktionsvirksomhed med et stærkt fokus på metrologi. Vi vil meget gerne mødes med jer til en snak om mulige samarbejder, virksomhedscases og projektmuligheder på dette område.

Det er lidt mere overraskende, at I har særlig interesse i vores forslag om etablering og formidling af en national tidsreference. Ved nærmere eftertanke er det dog indlysende, at det i en kompleks produktion med betydelige krav til sporbarhed også er kritisk, at alle handlinger under produktionsprocessen kan synkroniseres og tidsstemples via en sporbar tidsreference. Umiddelbart vil jeg forvente, at den NTP server, DFM planlægger at etablere som en del af indsatsområdet, vil kunne opfylde jeres behov for adgang til nøjagtig og sporbar tid. Det er dog et område, som vi gerne vil diskutere nærmere med jer.

Venlig hilsen,
Jan

Rasmus Grusgaard (Innovationskonsulent, Brancheforeningen Plastindustrien)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:09

Brancheforeningen Plastindustrien giver sin fulde støtte til DFM's forslag. Af de tre temaer har det første (a) umiddelbar og direkte relevans for vores produktionsvirksomheders konkurrencedygtighed og de to øvrige må forventes at være en væsentlig forudsætning for morgendagens produktion i Danmark.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:57

Kære Rasmus,

Tak for støtten til vores forslag til indsatsområde om Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhed. Vi er altid meget glade for positive kommentarer fra brancheforeninger, da jeres ene kommentar beskriver et behov hos mange af jeres medlemmer. Netop for Plastindustrien er det oplagt, at aktivitetsforslaget ”Metrologi til kunstig intelligens, dataanalyse og digitale tvillinger i produktion” må have størst interesse. Vi deltager sammen med flere af jeres medlemmer i projektet Super-Moulds, som finansieres af Innovationsfunden. I dette projekt ser vi på optimering af plastsprøjtestøbning, hvor DFM blandt andet arbejder med et forstå sammenhænge mellem metrologiske egenskaber af formens overflade og friktion mellem form og emne. Dette arbejde har givet os et indblik i nogle af udfordringerne i plastindustriens produktionsprocesser, og vi har stor tiltro til at vi også kan bidrage på andre områder med fokus på digitalisering. Det kunne være en god idé at mødes til en mere detaljeret snak om, hvordan DFM bedst kan understøtte jeres medlemmers metrologibehov.

Venlig hilsen,
Jan

Frank K. Christensen (Afdelingschef, Naviair)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:10

Naviair evaluerer løbende sårbarheden af vores infrastruktur i forhold til muligheden for tekniske- og/eller cyberrelaterede systemnedbrud. Som udgangspunkt er Naviair derfor interesserede i alle tiltag – interne såvel som eksterne – der kan forbedre vores samlede ’system resilience’. Naviair ser derfor positivt på, at sikkerheden i den danske netværksinfrastruktur kan blive styrket gennem et nationalt fiberbaseret alternativ til tidssignaler fra GPS.
Naviair er derfor særligt interesseret i forslagets punkt c) Etablering og formidling af national tidsreference.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:12

Kære Frank,

Mange tak for din kommentar og interesse i vores forslag om etablering og formidling af en national tidsreference. Naviar har ansvaret for at lede fly sikkert gennem dansk luftrum. Navigation og positionsbestemmelse inden for luftfart er i sidste ende baseret på tidsmålinger; det gælder både GPS, radar og transpondersignaler. Vi finder det derfor naturligt, at I har interesse i vores forslag omkring en national tidsreference, som på sigt kan blive et alternativ til tidssignaler fra GPS og dermed øge redundans i jeres systemer. Det vil være oplagt med en nærmere snak om jeres forventninger til fremtidige behov, hvilket vil passe ind i Center for Cybersikkerheds planlagte behovsanalyse jfr. deres kommentar ovenfor.

Venlig hilsen,
Jan

Harald Hauglin (Sjefingeniør, tid- og frekvensmetrologi, Justervesenet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:49

Justervesenet støtter DFM sitt satsningsforslag innen 'Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhet'. Justervesenet er Norges nasjonale metrologiinstitutt og er blant annet ansvarlig for å realisere den nasjonale tidsskalaen UTC(JV).

Jeg har lest forslaget til innsatsområde med stor interesse. Forslaget omfatter tre metrologiområder som er essensielle for digitale verdikjeder. Jeg vil spesielt utdype støtten til forslaget innen etablering og formidling av en nasjonal tidsreferanse, UTC(DK). Justervesenet har de siste årene jobbet aktivt med å forstå sårbarheter knyttet til bruk og avhengighet av nøyaktig tid fra GNSS innen ulike sektorer (energiforsyning, luftfart, telekom, etc. ). Mulige kritiske sårbarheter er knyttet til modernisering/digitalisering av sensorsystemer for bl.a. overvåking av luftrom og overvåking/kontroll av elektriske kraftnett. Det er også kritiske avhengigheter av synkronisering innen 5G mobile datanettverk. Mer generelt er tidsstempling/synkronisering en underliggende nesten 'usynlig' teknologi som inngår i mange lag av digitale verdikjeder i alle samfunnssektorer. Disse relevante perspektivene er fanget opp DFM sitt satsningsforslag og i rapporten "Denmark’s economic vulnerability to a loss of satellite-based PNT". Det er derfor godt begrunnet at Danmark har behov for (i) spesialkompetanse innen tid/frekvens og (ii) tilgang til bakkebaserte robuste og sporbare tidskilder for kritisk infrastruktur. En effektiv start på å fylle disse behovene er formulert i DFM sitt forslag: Etablering av en nasjonal tidsreferanse ved DFM og deltakelse i europeisk/globalt praktisk samarbeid og forskning innen robust og sporbar tid. Justervesenet støtter derfor DFM sitt forslag og ser dessuten fram til muligheten av å styrke samarbeidet mellom de nordiske nasjonale tidslaboratoriene.

Harald Hauglin, PhD
Sjefingeniør, fagansvarlig for tid og frekvens
Nasjonalt laboratorium
Justervesenet

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:39

Kære Harald,

Mange tak for din kommentar og støtten til vores forslag omkring etablering af en national tidsskala. Vi kan lære meget af vores nordiske naboer på dette område, idet Sverige og Norge på mange måder minder om Danmark. Din kommentar lægger sig tæt op af Sven-Christian Ebenhags kommentar ovenfor, som beskriver forholdende i Sverige. Du nævner specifikke brancher som energiforsyning, luftfart, og telekom, der alle har (eller får) behov for nøjagtige og redundante tidsreferencer. Vi har været i kontakt med de samme brancher, og der er flere kommentarer herfra ovenover. Du nævner også deltagelse i europæisk/globalt samarbejde og forskning inden for robust og sporbar tid. Det er ligeledes vores opfattelse, at forskningsdelen er et væsentlig element for at opbygge metrologikompetencerne på det højeste sporbarhedsniveau. Netop derfor bør en dansk tidsreference etableres ved DFM, da vi har adgang til forskningssamarbejder og videnudveksling med de øvrige europæiske nationale metrologiinstitutter.

Venlig hilsen,
Jan

Agata Bialy (R&D Project Manager, NIL Technology ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:56

NILT has a long and very positive history of collaborating with DFM. Currently, we are working together on a project combining measurements and simulations of roll-to-roll nano embossing process. The scope is to create a “digital twin” for better understanding of the process, which can give a great value to NILT and other partners involved.
Therefore we fully support this proposal and would be more than happy to continue our collaboration with DFM

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:48

Dear Agata,

Thanks a lot for you comment and support for our proposed activities. The “R2Rmon” project you mention is indeed our first attempt at creating a “digital twin” for understanding and simulating a production process. It is based on our scatterometry activities, where micro- and nanostructured samples are measured by analyzing the complex spectra of light scattered off the structured surface. Before the R2Rmon project, we analyzed samples one at a time with this technique. However, in collaboration with NIL Technology ApS and the Finnish partner Iscent Oy we now analyze in a continuous roll-to-roll process. This is much more challenging as it creates a lot of data that needs to be analyzed in real-time using complex methods. As I said, this is our first attempt at creating a “digital twin”, but we hope the experience we get from this project will allow us to target even more complex production processes.

Best regards,
Jan

Irma Rosli (Development engineer, Akasel A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:50

At Akasel, we develop products for metallographic sample preparation. Our customers come from a wide range of industries; steel fabrication, automotive, surface engineering, as well as educational institutions. In this business, characterisation of samples from the industry is useful in failure analysis as well as quality assurance. To have a software aiding the characterisation process is a great help and we therefore fully support DFM's proposal.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:02

Dear Irma,

Thanks a lot for your comment and support for our proposal. DFM has developed various methods for surface characterization, both optical techniques using microscopy and advanced data analysis as well as tactile techniques. We use AFM microscopes, also combined with digital image analysis, for the highest possible resolution. The industry standard is (usually) based on tactile roughness measuring instruments or profilometers, and we have accredited calibration and testing services using these techniques. We also see a potential for better software to aid in the characterization process. I suggest we meet and discuss your ideas and needs in more detail – hopefully we can help you.

Best regards,
Jan

Carsten Strunge (Senior Engineer, Control System Development, Energinet Elsystemansvar A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:37

Energinet hilser dette initiativ velkommen. Energinet er nationalt systemansvarlige for den danske el- og gas-forsyning. Vi er derfor naturligt interesserede i, at de digitale løsninger vi anvender, både nu og i fremtiden understøtter krav om en fortsat høj forsyningssikkerhed i Danmark.

Vi ser det er nødvendigt med mere fokus på standarder omkring kvantecomputere og kvantekryptografi, herunder også kobling til de internationale standarder for cybersikkerhed for produkter og digital produktinteroperabilitet. Udbredelsen af kvantecomputing ses både som en mulighed og som en trussel - eksisterende anvendte standarder er ikke klar til kvantecomputernes mulighed for at bryde eksisterende mainstream kryptografiske metoder. Etablering af standarder inden for kvantekryptografi og til kvalitetssikring af kvantematerialer til fremtidens kvantecomputere bør derfor have høj prioritet, så vi fortsat kan have tryghed omkring sikkerheden i vores digitale verden. Dette gælder i såvel vores kritiske infrastrukturer, i industrien og som værn om vores privatlivs fred.

Der bør derfor også etableres et samarbejde med andre GTS-institutter, som FORCE og Alexandra Instituttets Security Lab, vedr. indsatsområdet: Digital sikkerhed, tillid og dataetik. Disse to indsatsområder vil komplementere hinanden med på den ene side en dansk test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet for digital cybersikkerhed og på den anden side udvikling af fremtidens kryptografiske mekanismer omkring kvantecomputere og kvantekryptografi.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:12

Kære Carsten,

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag til indsatsområde. Din beskrivelse af udfordringer og muligheder med kvanteteknologi er meget præcis: kvantecomputeren kan gøre nuværende krypteringsalgoritmer usikre, men kvantekryptografi kan give en krypteringsteknologi som helt fundamentalt ikke kan kompromiteres.

Vi er enige i, at FORCE og Alexandra’s forslag til indsatsområde ”Digital sikkerhed, tillid og dataetik” adresserer tilsvarende udfordringer med hensyn til datasikkerhed. Vores tilgange til problematikken er dog vidt forskellige, idet DFM fokuserer på fremtidens muligheder inden for kvanteteknologi. Det er oplagt at koordinere aktiviteterne inden for de to indsatsområder, således at vi kan lære mest muligt af hinanden.

Venlig hilsen,
Jan

Michael Drewsen (Professor i fysik, Aarhus Universitet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:17

Digitalisering af vores samfund gennemgår en hastig udvikling i disse år med helt nye banebrydende koncepter baseret på kvanteteknologi som fremtidige vigtige elementer.

Skal Danmark kunne være blandt de førende lande inden for forskning i og udviklingsarbejdet med disse nye teknologier, er det af stor vigtighed at vi på national plan har adgang til standarder af høj kvalitet til kalibrering af forskningsinstrumenter og for i sidste ende at kunne certificere kvanteteknologiske produkter.

Som forsker med interesse i kvanteteknologi har jeg allerede haft stor glæde at DFMs store kompetence inden for optiske frekvensreferencer, men der er et klart behov for etableringen af yderligere nationale kompetencer i relation til digitalisering. Blandt disse vil etableringen af en distribuerebar dansk tidsreference være et vigtigt element.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:24

Kære Michael,

Tak for din positive kommentar til vores forslag til indsatsområde. Det er vigtigt for DFM med positiv feedback fra Danmarks førende forskere inden for kvanteteknologi. Kalibrering af universiteternes forskningsinstrumenter har ikke altid højeste prioritet, men til præcisionsmålingerne, som ofte kræves ved udvikling af ny kvanteteknologi, bliver det vigtigt med pålidelige måletekniske referencer. Et eksempel herpå er de optiske frekvensreferencer, som DFM har udviklet bl.a. i samarbejde Aarhus Universitet og med støtte fra Innovationsfonden via Qubiz projektet. Distribution af tid- og frevensreferencer er et andet eksempel på metrologiske referencer, som efterspørges på de danske forskningsinstitutioner.

Venlig hilsen,
Jan

Caroline Tastesen (Kontorchef, Transport- og Boligministeriet, Internationalt Kontor)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:36

Den danske lovgivning om tid hører ressortmæssigt under Transport- og Boligministeriet med forankring i Internationalt Kontor. I forbindelse med besvarelse af et udvalgsspørgsmål til ministeren i 2018 (TRU alm del spm. 143) omkring den danske tidslovgivning indhentede Internationalt Kontor input fra DFM i deres rolle som Danmarks Nationale Metrologiinstitut.

Den teknologiske udvikling i de senere år har medført et øget fokus på området for tid. Det Tværministerielle Rumudvalg – hvor Transport- og Boligministeriet har sæde – udgav i 2019 rapporten ”Denmark's economic vulnerability to a loss of satellite-based PNT”. I forbindelse med udvalgets undersøgelse af det danske samfunds afhængighed af positions-, navigations- og tidsstyringssatellitter blev man bl.a. opmærksom på den øgede betydning af præcis og nøjagtig tid for implementering af nye teknologier i samfundet.

For at kunne holde sig opdateret på den teknologiske udvikling har Internationalt Kontor i Transport- og Boligministeriet sat pris på at kunne indhente viden fra DFM. Vi håber på også fremover at kunne trække på DFMs tekniske viden på området for tid.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:29

Kære Caroline,

Tak for kommentaren til vores forslag til indsatsområde. Som flere ovenfor allerede har kommenteret, er den danske lov om tidens bestemmelse fra 1893 ikke tidssvarende. Loven refererer til middelsoltid, mens vi i praksis følger UTC tidsskalaen ligesom resten af verden. DFM støtter en opdatering af loven, og vi bidrager naturligvis gerne med vores tekniske viden i den proces. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at vi i Danmark ikke har den samme grundlæggende viden på området som i de 85 % af de europæiske lande, hvor der er etableret et tidslaboratorium og tilhørende forskningsaktiviteter ved det nationale metrologiinstitut. Som du nævner, er der en øget betydning af præcis og nøjgtig tid for implementering af nye teknologier i samfundet. Alene af den grund er det vigtigt, at der etableres danske forskningsaktiviteter inden for området.

Venlig hilsen,
Jan

Anders Kühle (Product Manager, QDevil ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:42

Som product manager i QDevil ApS, en selvfinansieret startup I kraftig vækst, vil jeg gerne støtte op om initiativet om opbygning (og fastholdelse) af dansk ekspertise inden for kvantemetrologi; også selvom QDevil indtil videre udelukkende udvikler og sælger udstyr til forskning inden for elektrisk kvante-computer forskning, så altså ikke optiske teknologier, og ikke beskæftiger sig med kvante-chip udvikling. Men det er der andre i Danmark der arbejder på, og jeg mener at kvanteteknologi området som helhed bør prioriteres højt både inden for forskning og inden for understøttelse af danske virksomheders nuværende og fremtidige aktiviteter.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:47

Kære Anders,

Tak for kommentaren og støtten til vores forslag til indsatsområde med aktiviteter inden for kvantemetrologi. Feedback fra de danske startup virksomheder inden for kvanteteknologi er særligt værdsat. DFM har ikke hidtil haft aktiviteter inden for elektrisk kvante-computer forskning. Det er dog et område, som fint kunne indpasses inden for indsatsområdets rammer, og vi har medarbejdere med stærke kompetencer inden for elektrisk metrologi. DFM er naturligvis interesseret i at se på fremtidige samarbejdsmuligheder med Qdevil ApS.

Venlig hilsen,
Jan

Mirza Karamehmedović (Lektor, Danmarks Tekniske Universitet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:07

Jeg finder DFMs forslag til indsatsområde om Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhed højst relevant og aktuelt. Særligt interessante er forslag vedrørende kunstig intelligens på data fra sensorbaseret overvågning af produktionsprocesser, samt karakterisering af kvantematerialer. Jeg ser her et stort potentiale for yderligere samarbejde mellem DFM og DTU Compute,
med gevinst for dansk industri til følge. Udover at yderligere styrke DFMs kompetencer indenfor det strategiske nøgleområde AI, vil et samarbejde indenfor modellering og løsning af inverse problemer, samt Uncertainty Quantification (UQ), være særligt produktivt. DTU Compute har et stærkt forskningsprofil indenfor disse områder. På sigt vil en integration af kunstig intelligens og state-of-the-art UQ i løsning af inverse problemer, som forekommer i metrologiske problemstillinger, være af stor interesse både akademisk og ved udvikling af næste generation af metrologiske metoder. DFM har nu i flere år været min samarbejdspartner i forskningsprojekter indenfor analyse, modellering og løsning af inverse spredningsproblemer, og jeg værdsætter deres faglige indsigt, eksperimentelle formåen og konsistent høje kvalitet.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:41

Kære Mirza,

Tak for din positive kommentar og de pæne ord om vores medarbejderes faglige kompetencer. DTU Compute vil bestemt blive en vigtig samarbejdspartner inden for indsatsområdets aktiviteter vedrørende kunstig intelligens, modellering og løsning af inverse problemer. Som du specifikt nævner, så vil Uncertainty Quantification have særlig metrologisk interesse. Den traditionelle metode til beregning af måleusikkerhed følger normalt JCGM 100:2008 ”Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement” (GUM). Denne metode forudsætter, at der kan opstilles en modelfunktion, som relaterer måleresultatet til inputstørrelser med kendte estimatværdier og usikkerheder. Metoden kan ikke umiddelbart anvendes ved invers problemløsning og når der anvendes kunstig intelligens til bestemmelse af måleresultater. Her bliver der brug for ny formalisme, som på sigt også bør standardiseres. DFM deltager aktivt i revision af GUM’en, og vi kan her bidrage med nye metoder til usikkerhedsberegning.
Jeg forventer, at vi fremadrettet også vil have et succesfuldt samarbejde med dig og DTU Compute.

Venlig hilsen,
Jan

Nika Akopian (DTU Fotonik)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:37

I very much support this proposal — it is timely and will further strengthen DFM and Denmark in quantum technologies. In our group, we develop various quantum photonic devices for forthcoming quantum information networks (the Quantum Internet). Some examples are: (1) sources of single and entangled photons that are frequency-locked to a standard atomic reference, ensuring that all the nodes in the network communicate at the same standard frequency; and (2) quantum materials that can be fabricated with the ultimate precision of a single atomic layer, allowing for the design and realization of advanced of multi-qubit devices for quantum information networks. I sincerely look forward to a potential fruitful collaboration with DFM.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:54

Dear Nika,

Thanks a lot for your comment and support for our proposal. Your two examples are well-aligned with planned activities and existing competences at DFM. DFM has strong competences in frequency-locked light sources; in particular with our Stabilaser 1542, which is sold to customers worldwide. I think the competences we have in this field could help you in frequency locking your single photon and entangled photon light sources. Furthermore, DFM has developed cw entangled light sources using sub-threshold optical parametric amplifiers. With respect to your second example, it may be of your interest that DFM employees have just submitted a paper on the use of single atomic layers as a nano-scale length standard for use in AFM measurements. We should discuss if our techniques for characterization of materials and surfaces at the nanoscale could help with your quantum materials development.

Best regards,
Jan