Metrologi til fremtidens digitaliserede industri og samfund

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi

Industriens og samfundets udvikling baserer sig i stigende grad på digitalisering, baseret på data fra målinger, bl.a. fra avancerede sensornetværk. Metrologi med styr på sporbarhed og målenøjagtighed er centrale forudsætninger for denne udvikling.

Industrien stiller stadigt skarpere krav til deres målinger, og måledata er i høj grad et element i virksomhedernes digitalisering. En stadigt stigende mængde måledata tilvejebringes via flere og flere prisbillige sensorer opsat i netværk. For at kunne analysere og udnytte den store datamængde i forbindelse med automatisering, samt ved optimering af processer og produkter, må dataene valideres og behandles via statistiske metoder og anvendelse af kunstig intelligens (machine-learning). For at kunne understøtte danske virksomheder i denne transformationsproces stilles nye krav til den metrologiske infrastruktur. Gennem aktiviteten udvikles en række nye metrologiske serviceydelser for at dække dette behov.

Aktiviteten understøtter samtidig Teknologisk Instituts position som førende dansk metrologiaktør og metrologiinstitut inden for centrale måletekniske områder, herunder med ny viden og nye testfaciliteter ang. berøringsløs og in-line måling.

Nøgleord

96 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Torben Rune (Civilingeniør, Netplan A/S)
Fredag d. 20/4-18 kl. 13:44

Dette initiativ vil i høj grad blive hilst velkomment. I Netplan oplever vi oftere og oftere, at billige måleenheder i f.eks. mobiltelefoner, IoT udstyr og i medikoteknisk udstyr, indgår i systemløsninger, uden at det sikres, valideres, eller i det hele taget overvejes om de pågældende enheder måler rigtigt.
Mængden af IoT måleenheder som tages i anvendelse er kraftigt stigende, og mange brugere tror fejlagtigt, at når blot antallet af enheder er stort nok, så vil statistik på data kunne bruges til at finde fejlramte enheder. Dette er ikke nødvendigvis sandt. Systematiske fejl, produktionsfejl i produktserier, fejl i forudsætningerne for bruge af enheder, og en lang række andre fejl overses, og giver i stigende grad anledning til, at systemernes pålidelighed og nøjagtighed med urette anses for langt højere end teknologi og metodik reelt berettiger.
Der er derfor brug for mere viden på området, for at synliggøre problemstillingerne, og for at sikre, at der ikke implementeres systemløsninger som i storskala baseres på forkert eller fejlende udstyr.
Vi vil i Netplan have stor nytte af de foreslåede initiativ som Teknologisk Institut nævner i oplægget, navnlig inden for vores arbejde med medikoprojekter i regioner og kommuner.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 13:54

Kære Torben Rune
Tak for de positive kommentarer og opbakningen til vores aktivitetsforslag. Det er netop fokus på digitaliseringen af metrologien, der fokuseres ekstraordinært på i dette aktivitetsforslag - samt udfordringen med de mange, billige sensorer, der ikke altid lever op til kvalitetskrav. Så vi er rigtig glade for, at du ser et behov for netop dette.
Venlig hilsen
David Tveit

Bo Eskerod Madsen (CEO, PhD, ReMoni)
Mandag d. 23/4-18 kl. 09:34

Dette er et stort marked med danske styrkepositioner.

Der er helt klart et marked for at forbedre dette område - I ReMoni har vi fokus på overvågning af de tekniske installationer i professionelle bygninger og produktion, ved at kombinere clamp-on sensorer med kunstig intelligens i skyen. Her siger de internationale markedsundersøgelser at markedet passerer 40 milliarder dollar i 2020.

Da vi samtidig er en række danske virksomheder der har nyskabende produkter på området, vil det være yderst relevant at styrke indsatsen.

Godt initiativ.

MVH
Bo Madsen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 16:16

Kære Bo Eskerod Madsen
Der er ingen tvivl om, at dette er et område i vækst og hvor der er brug for en særlig indsats på metrologiområdet - ikke mindst for at understøtte de mange SMV’er, der arbejder med at få nye innovative produkter på markedet. Digitalisering er derfor også et fokusområde i dette forslag. Vi takker for jeres opbakning og ser frem til et fremtidigt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Gert Munch-Hansen (SVP Global Quality Management, Terma)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 09:25

Hos Terma hilser vi også dette initiativ velkomment. Vi udfører og indsamler et stigende antal målinger, der anvendes som til produktgodkendelsesgrundlag og til sporbarhed. Disse målinger medfører tilsvarende stigende omkostninger, håndteringsudfordringer og i nogle situationer begrænsninger i vores fleksibilitet.
Forbedrede og mere effektive målemetoder kombineret med øget brug af digitalisering omkring dataopsamling vil have positiv indvirken på vores konkurrenceevne overfor vores udenlandske konkurrenter.
Vi vil derfor støtte op om at dette tiltag gennemføres.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 09:10

Kære Gert Munch-Hansen
Tak for din positive kommentar. At øge konkurrenceevnen i danske virksomheder ved digitalisering og forbedring af metrologi er en væsentlig del af dette forslag. Vi er derfor glade for, at industrien bakker op om dette.
Venlig hilsen
David Tveit

Maria Svendsmark Hansen (Specialkonsulent, DTU Diplom)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 12:08

DTU Diplom har for nylig investeret i udstyr til 3D optisk opmåling, da diplom ingeniører skal have mulighed for at dygtiggøre sig inden for måleteknik under deres uddannelse og fordi virksomheder har brug for medarbejdere med måleteknisk kompetence.
At Teknologisk Institut og andre GTS institut driver og udvikler nationale laboratorium og opretholder kompetencer på højeste niveau inden for metrologi er af stor værdi for virksomheder og organisationer som bruger måleteknik i praksis.
Mvh,
Maria Svendsmark Hansen, DTU Diplom

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:11

Kære Maria Svendsmark Hansen
Tak for din positive kommentar. At opretholde Teknologisk Instituts førerposition som national reference på en række områder inden for metrologi er en væsentlig del af formålet med dette forslag. Det vil være til gavn både for ingeniører under uddannelse og ikke mindst for SMV'er, der får gavn af forbedrede måleteknologier. Vi er derfor glade for, at også DTU bakker op om dette.
Venlig hilsen
David Tveit

Bo Wiese (Direktør, InterMark Metrology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 14:51

I alle de virksomheder jeg i dag, strategisk arbejder med - er der et kraftigt, stigende behov for valide og sporbare/akkrediterede målinger – dels som grundlag for virksomhedens samt direkte krav fra vores kunder. Optimerede og effektive målemetoder i kombination med øget brug / grad af digitalisering vil have positiv effekt på konkurrence evnen og overfor udlandet.
Jeg vil derfor støtte op om, at dette tiltag gennemføres.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 16:17

Kære Bo Wiese
Det glæder os at få bekræftet, at den viden og den indsats vi i aktiviteten lægger op til omkring nye effektive målemetoder samt understøttelse af virksomhedernes digitalisering direkte er med til at understøtte vores SMV'ers konkurrenceevne. Vi takker for opbakningen og ser frem til vores videre samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Dan Müller (Teknologichef, Windestate A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 13:24

Windestate ser på dette projekt med begejstring.
En vindmølle har et betydeligt antal sensorer og frembringer enorme mængder af måledata, der skal opsamles og håndteres. Som en mindre dansk virksomhed bruger vi mange ressourcer på at opsamle og opbevare disse data, og har samtidig et betydeligt arbejde med at sikre kalibrering og vedligeholdelse af sensorer. Mere effektiv og digitaliseret metrologi vil lette vores omkostninger og øge vores konkurrenceevne i et international hårdt presset marked.
Vi hilser derfor dette tiltag velkommen
Mvh.
Dan Müller

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 11:32

Kære Dan Müller
Tak for din positive kommentar. Digitalisering af måledata - med det formål at øge konkurrenceevnen for mindre danske virksomheder - er en væsentlig del af dette forslag. Vi er derfor glade for, at I bakker op om dette.
Venlig hilsen
David Tveit

Hans D. Jensen (Ledende assessor, DANAK)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:12

DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, og en velfungerende metrologisk infrastruktur udgør "det andet ben" i den nationale kvalitetsinfrastruktur. TI er en væsentlig aktør på dette område og bidrager desuden med meget kompetente medarbejdere ved bedømmelse af laboratorier som tekniske assessorer. TI har medvirket til udvikling af akkrediteringsordningen gennem sektorudvalg mm. og yder via sin akkreditering til præstationsprøvning et væsentligt bidrag til at sikre sammenlignelighed mellem akkrediterede kalibreringslaboratorier på vigtige parametre.
Nye teknologier, håndtering af store datamængder og en større grad af digitalisering vil giver nye udfordringer også til akkreditering af laboratorier, og TI's bidrag til løsninger på dette område imødeses..

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 16:18

Kære Hans D. Jensen
Tak for opbakningen. Vi finder også samarbejdet med DANAK meget værdiskabende i forhold til den metrologiske infrastruktur. I forhold til præstationsprøvning er det, som du skriver, vigtigt at gøre en indsats for at kunne understøtte landets kalibreringslaboratorier – både de eksisterende og dem, der er på vej. Dette er en indsats, vi ønsker at fortsætte og udbrede og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Jan Laursen (Senior Metrologist, Novo Nordisk A/S)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 14:57

Som en stor international pharmacuetisk virksomhed er Novo Nordisk meget afhængig af troværdige og sporbare målinger. Dette er Teknologisk Institut i høj grad med til at sikre, og enhver styrkelse af TI’s serviceydelser, kompetencer og teknologier, hilses derfor velkommen.

Langt de fleste tiltag beskrevet i ”Metrologi til fremtidens digitaliserede industri og samfund” vil være til gavn for Novo Nordisk, men viden-tiltag har en særlig interesse.
For i en verden hvor metrologiske ydelser i stigende grad er blevet en handelsvare mere end det er et element i en virksomheds kvalitetssikring, bruger vi flere og flere ressourcer på at sikre os at vores underleverandører har et tilstrækkeligt metrologisk fundament. Sporbarhed er forholdsvis nemt at skabe, men et måleresultats troværdighed kræver indsatser på rigtig mange fronter. Vi er derfor særligt glade for at kunne støtte op om aktiviteter hos TI der understøtter dette. Om det er metrologisk viden i form af kurser eller efteruddannelse, videndeling i ERFA-grupper, eller specialiseret rådgivning, så er troværdighed et gennemgående karaktertræk som vi værdsætter højt ved TI’s ydelser.

Vi vil derfor gerne støtte op om at dette tiltag gennemføres.

MVH
Jan Laursen, Senior Metrologist, Novo Nordisk A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 16:19

Kære Jan Laursen
Mange tak for støtten til forslaget og for at Novo Nordisk bakker op omkring de nye videnstiltag, som vi ønsker at etablere under aktiviteten. Teknologisk Institut vil fortsat arbejde for at danske eksportvirksomheder har adgang til sporbarhed med de laveste usikkerheder, og at vores MI-målinger er harmoniserede og accepterede internationalt samt at ny viden formidles til virksomhederne via vores erfa-grupper, kurser og rådgivningsydelser.
Venlig hilsen
David Tveit

Brian Truegaard (Teamleder, VandCenter Syd as)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:45

VandCenter Syd as er et vand og spildevandsselskab, med egenproduktion af gas. Danmarks 3. største forsyning, placeret i Odense, med over 200 ansatte, og et af de førende vand- og spildevandsforsyningsselskab inden for innovation og udvikling, hvor vi selvfølgelig også ser på mulighederne for mere data, flere sensorer, og mulighederne for at bruge denne nye viden bedst muligt. Derfor støtter vi op om dette.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:34

Kære Brian Truegaard
Tak for støtten til vores forslag. Vandforsyningssektoren er helt sikkert ét af de steder, hvor vi i de kommende år vil se en stor udnyttelse af måledata. Der installeres allerede i dag elektroniske og fjernaflæste vandmålere rundtomkring i landet, hvor data fra disse allerede nu, men især i fremtiden, vil blive brugt til mange forskellige formål med henblik på at reducere vandspild og vandforbrug, hvor validerede og troværdige måledata og –metoder vil være essentielle.
Venlig hilsen
David Tveit

Per Jørgen Jørgensen (Direktør, Vind-Vind ApS)
Fredag d. 4/5-18 kl. 08:27

Vind-Vind laver strømningssimuleringer af komfort og sikkerhed inde for byggeriet.
Ved beregning af vindlast generes massive mængder data, der efterfølgende skal analyseres.
Vi er interesseret i metoder effektiv håndtering og analyse af store mængder korreleret data, og støtter op om forslaget.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:37

Kære Per Jørgen Jørgensen
Mange tak for din opbakning til vores forslag. Dine kommentarer bakker rigtig godt op om vores forslag, der bl.a. handler om validering og integration af data – bl.a. til digitale beregninger og modeller - og dermed vil vi fortsat bidrage til at sikre sammenhæng mellem modeller valideret med målinger og dermed bidrage til konkurrencekraften for SMV i Danmark.
Venlig hilsen
Davis Tveit

Jens-Martin Jensen (VP Quality, Universal Robots)
Fredag d. 4/5-18 kl. 08:41

Hos Universal Robot ser vi positivt på dette initiativ. I fremstillingen af robotter gennemføres og opsamles mange målinger, der bruges til verifikation og sporbarhed. Disse tests kræver en del arbejde, medfører forøgede omkostninger og sætter begrænsninger i vores fleksibilitet.
Bedre og billigere målemetoder, der samtidig bliver nemmere at indsamle og håndtere, vil være betydelig for Universal Robots konkurrenceevne internationalt.
Vi hilser derfor dette tiltag velkomment.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:15

Kære Jens-Martin Jensen
Mange tak for opbakningen til forslaget og for at Universal Robots kan se fordelen ved de nye videnstiltag, som vi ønsker at etablere. Dette forslag vil sikre, at små og mellemstore virksomheder får adgang til nye, mere automatiserede muligheder for måling og databehandling med de laveste usikkerheder, og at vores MI-målinger er harmoniserede og accepterede internationalt samt at ny viden formidles til virksomhederne via vores erfa-grupper, kurser og rådgivningsydelser.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Søes (Thermo Fisher Scientific)
Fredag d. 4/5-18 kl. 08:47

Thermo Fisher er en stor international virksomhed, der udvikler og producerer laboratorieudstyr i høj kvalitet. For Thermo Fisher er det vigtigt, at vores samarbejdspartnere indenfor det metrologiske områder understøtter den kvalitet. Vi er derfor at stor betydning for os, at metrologisk viden og metrologiske faciliteter er til stede til dette formål. Vi bakker derfor op om dette forslag, der vil sikre og bidrage til fortsat udvikling af Teknologisk Instituts metrologiske services

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:44

Kære Søren Søes
Mange tak for din opbakning til vores projektforslag. Forslaget vil netop bidrage til, at vi fortsat kan arbejde på at sikre og udbygge vores metrologiske services målrettet medicinalindustriens høje kvalitetskrav. Det er vigtigt for os, at vi har et tæt samarbejde både med SMV og hele industrien, så vi løbende kan opdatere vores laboratorieydelser, så de hele tiden matcher industriens krav.
Venlig hilsen
David Tveit

Heidi Herup (Product Manager, Insatech A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 09:31

For at vi, som leverandører til industrien, fortsat kan levere valide måleinstrumenter der sikrer producenten og ikke mindst i sidste ende forbrugeren at det vigtigt at metrologien bag følger med i udviklingen.
Sporbarheden er kernen når et on-line instrument skal erstatte en manuel procedure i forbindelse med automatisering af eksempelvis en produktionslinje - det kræver mod og ikke mindst tillid for at kunne slippe de gængse metoder og hér kan TI ofte hjælpe for en mere lempelig overgang.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:32

Kære Heidi Herup
On-line måling, specielt de berøringsløse metoder, har stor fokus i dette forslag. Repræsentativ kalibrering er ofte problematisk og sporbarheden samt kendskabet til måleusikkerheden er, som du skriver, essentiel for at virksomhederne får tillid til teknikkerne. Så tak for at påpege dette. Vi ser frem til vores videre samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Flemming Jensen (Sektionsleder, HOFOR)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:00

HOFOR A/S er som landets største fjernvarme og vandforsyningsselskab, interesseret i afregningsmålerens nøjagtighed. HOFOR er meget interesseret i udviklingen af digitalisering af måledata og målemuligheder.
Derfor har HOFOR interesse for denne type projekter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:35

Kære Flemming Jensen
Tak for jeres interesse i vores projektforslag. Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil se en enorm udvikling i brugen af data fra smart meters inden for alle forsyningsarterne i takt med en stigende digitalisering. Afregningsmålere vil således blive anvendt både til afregning, men i stigende grad også som dataloggere, hvilket stiller store krav til målernes nøjagtighed og datakvalitet.
Venlig hilsen
David Tveit

Lene Schou (Kalibreringschef, Buhl & Bønsøe A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:29

Hos Buhl & Bønsøe A/S leverer vi akkrediterede kalibreringsydelser bredt rundt til dansk industri. For at vi til stadighed kan leve op til vore kunders øgede krav, skal der løbende ske en udvikling af vores metrologiske viden og metoder. I denne sammenhæng er TI en vigtig ressource for os med afholdelse af ERFA-grupper, præstationsprøvninger samt rådgivning omkring metrologi.
Vi støtter derfor op om dette forslag.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:33

Kære Lene Schou
Mange tak for kommentaren. Og ja, videreførelse af ERFA-grupperne og nye tiltag omkring præstationsprøvninger er stadigvæk på programmet - her er stadigvæk en del at gøre.
Venlig hilsen
David Tveit

Niels Bay Petersen (Konsulent, C.K. Environment A/S)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:03

C.K. Environment A/S er dansk distributør og producent af måleudstyr indenfor en række gas- og væskeparametre, til industrier, der ofte efterspørger sporbarhed og datasikkerhed. Vi står i første række når vi ser hvilken teknik der er på vej fra vores udenlandske producenter.
Vi oplever at teknologiudviklingen sætter sit præg på sensorudvikling og kommunikationen mellem sensorerne og datahåndteringen af disse.
Den fundamentale metrologi, kan ikke stå alene, når validering skal ske af komplette målesystemer, der benytter sig af digital kommunikation frem for analoge kredsløb. Når databehandling er ved at blive cloudbaserede, skal der nye værktøjer til for at validering af datakredsløb kan ske og at sporbarheden kan bevares.
Nogle producenter af måleudstyr forsøger at udnytte de muligheder, der er kommet, men hvis de nye muligheder og fordele skal kunne valideres i industrier, der er reguleret på baggrund af gammel teknik, kræver det at GTS institutterne, kan hjælpe virksomhederne med at opfinde de nye værktøjer, der er behov for. Hvordan kan og skal vi validere digitale signaler, og hvordan kan og skal vi validere cloudbaserede databaser og alarmanlæg, f.eks. ?
Uden godkendte og afprøvede værktøjer til validere ring af ny teknik, er der ikke ret mange virksomheder, der er underlagt FDA eller andre danske myndigheder, der tør benytte sig af de nye muligheder, der bliver flere og flere af. Hvis vi fra dansk side ikke er klar til at godkende ny teknik til vores videns tunge nøgleindustrier, vil danske virksomheder miste lidt af sin konkurrenceevne. Det er et fælles ansvar, som vi mener GTS institutterne bør tage del i. VI støtter derfor op om dette forslag.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:19

Kære Niels Bay Petersen
Vi er fuldstændige enige med dig i, at den teknologiudvikling og digitalisering, der i dag foregår omkring måleteknologi, kræver at man i højere grad tænker i nye baner i forhold til kalibrering samt validering af målesystemer, fx dataoverførslen. Udover at arbejde med selve valideringen af de mange data, der genereres af sensornetværkene, er det derfor også hensigten at der etableres testfaciliteter til kommunikationsenheder og netværksprotokoller, bl.a. i forbindelse med smart meters. At virksomhederne får mulighed for uvildig validering og dokumentation af målesystemerne vil bidrage til, at barrieren for at introducere den ny teknologi sænkes. Vi er glade for, at du også ser et behov på dette område og takker for din opbakning.
Venlig hilsen
David Tveit

Jesper Eriksen(JE) ( Product Manager - Flow sensors, Kamstrup A/S, Heat/Cooling Division)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:42

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi.
Internationalt sker der hele tiden nye tiltag og der forskes i f.eks. måling i forbindelse med vand glykolblandinger. Det vil her være vigtigt, at der er høj viden hos institutterne som industrien kan trække på ved behov, så Danmark ikke sakker bagud relateret til institutter og industri i udlandet.
Venlig hilsen
Jesper Eriksen (JE)

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:35

Kære Jesper Eriksen
I takt med at fjernkøling og køling som ”handelsvare” bliver mere og mere udbredt kræves også i langt højere grad mere viden om køleafregningsmålere og faciliteter til at teste kølemålere under realistiske brugsforhold. Vi takker derfor for din interesse i vores forslag.
Venlig hilsen
David Tveit

Hanne Degn-Pedersen (Specialist, Fertin Pharma A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:13

Teknologisk Institut er med til at sikre valide data for Fertin Pharma, da vi dagligt dokumenterer sporbarhed overfor kunder og myndigheder i ind- og udland. Enhver styrkelse af TI´s datavaliditet er derfor også en styrkelse af Fertin Pharma´s datavaliditet. Aktivitetsforslaget, der understøtter TI´s videreudvikling af nye metrologiske serviceydelse, hilses velkommen af Fertin Pharma.
vh
Hanne Degn-Pedersen, Specialist, Technology and Engineering, Fertin Pharma A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:10

Kære Hanne Degn-Pedersen
Tak for din kommentar og støtte. Med dette aktivitetsforslag har vi mulighed for at opretholde højeste niveau af metrologisk sporbarhed i vores referencelaboratorier, som det bl.a. efterspørges af den farmaceutiske industri. Samtidig imødekommer vi behovet fra industrien med nye ydelser, der sikrer ægte sporbarhed (og dermed reproducerbarhed) på målingerne i processen, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Fertin Pharma.
Venlig hilsen
David Tveit

Jakob Konradsen (Kvalitetsansvarlig, Eupry Aps)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:32

Vi arbejder I Eupry med sensorsystemer i pharmabranchen og derfor vil dette forslag åbenlystgavne os og vores konkurrenceevne.Vi ser arbejdet fra TIs side med dette forslag som absolut positivt og det vil helt sikkert kunne hjælpe os at TI udvikler og løbende forbedre standarder for og kvalitet af sensor systemer.
Validering er et helt centralt emne for os , og vi støtter derfor klart TIs forslag.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:10

Kære Jakob Konradsen
Mange tak for din kommentar og din støtte til vores forslag. Dette forslag understøtter en styrkelse af de danske SMV’ers konkurrenceevne internationalt, hvilket er en hjørnesten i Teknologisk Instituts arbejde. Det stigende fokus på udnyttelse af sensornetværk adresseres desuden fra en metrologivinkel i dette aktivitetsforslag, hvor der støttes op om validering og kvalitetssikring af hele sensorsystemer.
Venlig hilsen
David Tveit

Rune Hylsberg Jacobsen (Lektor, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:44

Tak for et godt aktivitetsforslag. Jeg har særligt hæftet mig ved, at forslaget berører: ”metrologiske data-analyseværktøjer baseret på statistiske metoder, validering og mønstergenkendelse, bl.a. gennem anvendelse af machine learning”. Jeg finder at disse aspekter er meget tidssvarende og spændende. Potentialet for at udnytte data til at skabe ny og dyb indsigt samt for at kunne forædle produkter og tjenester med højere ”intelligens” er enormt. Successen bag dette beror i høj grad på kvaliteten af data.
Når vi arbejder med statistiske metoder og maskinlæring inden for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet er ”gode data” afgørende for de modeller, analyser og konklusioner vi kommer frem til i vores forskning. Gode testfaciliteter og en god testpraksis er derfor afgørende for kvalitetssikring af data så vi kan minimerer situationer, hvor data fra ukalibrerede sensorer og data med manglende kommentarer fylder op databaser uden reel nytte.
Med jeres aktivitetsforslag ser jeg en lovende mulighed for udvikling af produkter (værktøjer) og serviceydelser til sikring af datakvalitet og en forbedret dataanalyse.
Held og lykke med initiativet.
Med venlig hilsen
Rune Hylsberg Jacobsen, Lektor, Aarhus Universitet

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:36

Kære Rune Hylsberg Jacobsen
Tak for din kommentar. Vi er glade for din støtte til dette projektforslag. I takt med en stigende udbredelse af IoT, hvor sensorer i hobetal bliver installeret i stort set alle mulige applikationer og genererer en enorm mængde data, bliver behovet for at kunne validere og kalibrere sensorer med nye teknikker også enormt stort. Vi ser et stort potentiale i at kunne arbejde med forædlede data via nye teknikker, som fx Machine Learning. Og vi ser meget frem til fx at samarbejde med AU om at udvikle disse avancerede teknikker.
Venlig hilsen
David Tveit

Jesper Freltoft (Vice President, Terma)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:03

Hos Terma anvendes måleteknologi i høj grad, både i produktudvikling og i produktion. Som ansvarlig for produktionsteknologi oplever jeg i høj grad udfordringer med at finde enkle og effektive målemetoder og ikke mindst den efterfølgende databehandling. Vi arbejder med komplekse produktionsprocesser og nye mere automatiserede muligheder for behandling af store mængder måledata på tværs af processerne vil være vigtigt for vores konkurrenceevne. Vi støtter derfor op om dette forslag.
Med venlig hilsen
Jesper Freltoft, VP Integrated Manufacturing and Logistics Engineering, Technology & Innovation, Terma A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:18

Kære Jesper Freltoft
Mange tak for støtten til forslaget og for at Terma bakker op omkring de nye videnstiltag, som vi ønsker at etablere under aktiviteten. Teknologisk Institut vil fortsat arbejde for at danske eksportvirksomheder har adgang til nye, mere automatiserede muligheder for måling og databehandling med de laveste usikkerheder, og at vores MI-målinger er harmoniserede og accepterede internationalt samt at ny viden formidles til virksomhederne via vores erfa-grupper, kurser og rådgivningsydelser.
Venlig hilsen
David Tveit

Joy Oelkers (Kvalitetsansvarlig, Energinet, Dansk Gas Distribition)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:33

På Måleteknisk Laboratorium ved Dansk Gas Distribution, (Energinet) henter vi sporbarhed ved Teknologisk Institut for vores måleudstyr. Vi benytter os ligeledes af nogle af de ringkalibreringer Teknologisk Institut udbyder, TI er vigtige for os ift. de forskellige metrologiske ydelser, de tilbyder. Vi benytter os bl.a. af relevante måletekniske kurser for at opretholde den nødvendige metrologiske forståelse inden for flere parametre. Ligeledes er vi med i erfagruppen på temperaturområdet, som jævnligt informerer os om ny viden og tiltag på området. Tiltagene i dette forslag er relevante for os og det er vigtigt for os, at Teknologisk Institut fortsat kan hjælpe os og at de i den forbindelse får mulighed for, at udvikle nye kompetencer og ydelser.
Venlig Hilsen
Joy Oelkers
Gas-kalibreringslaboratorium, Energinet

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:33

Kære Joy Oelkers
Tak for kommentaren. Vi har i efterhånden en del år tilbudt danske forsyningsselskaber og dansk industri mange metrologiske ydelser. Via vores udbud af måletekniske kurser, præstationsprøvninger, rådgivningsydelser og erfa-grupper kan vi sikre et højt niveau inden for måleteknik. Vores forslag vil sikre de udbud, men også videreudvikling af ydelserne, så forsyningsselskaberne og industrien kan være på forkant med de nyeste måleteknologier.
Venlig hilsen
Davis Tveit

Erling Salling Olesen (Direktør, Ecopartner ApS)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:19

Ecopartner driver mere end 100 vindmøller i Danmark og Tyskland. Opsamling og bearbejdning af data er en essentiel del af vores forretning, herunder også måling og prognosticering for fremtidige vindmølleplaceringer. Jeg vurderer at det foreslåede projekt om metrologi til fremtidens digitaliserede samfund kan blive et værdifuldt bidrag til vore løbende optimeringsbestræbelser.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:21

Kære Erling Salling Olesen
Mange tak for din opbakning til vores projektforslag. Forslaget vil netop bidrage til, at vi fortsat kan arbejde på at sikre og udbygge vores metrologiske services målrettet vindmølleindustriens høje målekrav og øgede forventninger til digitalisering. Det er vigtigt for os, at vi har et tæt samarbejde både med SMV og hele industrien, så vi løbende kan opdatere vores ydelser, så de hele tiden matcher industriens krav.
Venlig hilsen
David Tveit

Ulrik Vagn Pedersen (Quality Assurance Manager, Tetra Pak Processing Systems A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:55

Det er vigtigt for os som producenter, at der er adgang til viden om nye muligheder inden for digitalisering af processer, at håndtering af data automatiseres, da højere effektivitet og kvalitet opnås ved udnyttelse af nye måletekniske muligheder. I Tetra Pak ser vi at dette initiativ understøtter den aktuelle udvikling vi har.

Med venlig hilsen
Ulrik Vagn Pedersen
Quality Assurance Manager
Tetra Pak Processing Systems A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:25

Kære Ulrik Vagn Pedersen
Tak for din kommentar. Vi er glade for din støtte til dette projektforslag. I takt med en stigende udbredelse af IoT, hvor sensorer bliver installeret i mange forskellige applikationer og genererer en enorm mængde data, bliver behovet for databehandling og for at kunne validere og kalibrere sensorer med nye teknikker også tilsvarende stort. Vi ser et stort potentiale i at kunne arbejde med forædlede data via nye teknikker, som fx Machine Learning i samarbejde med SMV i Dansk Industri.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Møller Nicolaisen (Quality Assurance & Calibration Manager, Ellab A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 09:42

Som leverandør af komplette løsninger inden for kalibrering og termisk validering til fødevare, medico og hospitalsbranchen verden over, er det af stor vigtighed for Ellab A/S at have adgang til internationalt anerkendt sporbarhed på højt niveau inden for måling af temperatur, tryk, relativ fugtighed, vakuum og ledningsevne samt kvalificeret sparring omkring metrologi og måletekniske opgaver.

Ellab A/S kunder stiller store krav til nøjagtigheden og måleusikkerheden for de målinger og ydelser vi leverer, og derfor er Teknologisk Instituts rolle som videncenter indenfor metrologi samt brede udbud af måletekniske faciliteter meget vigtig for Ellab A/S, både i Danmark og hos vores datterselskaber i udlandet. Teknologi omkring digitalisering, validering og on-line måledata anser vi for at have stor relevans.
Ellab A/S eksport er på ca. 95 % og ser derfor gerne en styrkelse af de metrologiske aktiviteter inden for måling, usikkerhed og sporbarhed på internationalt niveau.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 21:54

Kære Morten Møller Nicolaisen
Tak for din opbakning til forslaget. Vi vil igennem aktiviteten fortsat udvikle vores måletekniske ydelser, så vi kan levere sporbarhed på højeste niveau og rådgivning om state-of-the-art til vores danske eksportvirksomheder. Og det termiske område har vi specielt stor fokus på. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Majbritt Hye (Salgsingeniør BSc, MJK Automation )
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:58

Dette initiativ er afgørende for, at man fremadrettet kan udvikle og producerer instrumentering, hvor måleteknikken og målenøjagtighed er beviseligt i højsædet. Idag anvendes data i utallige sammenhænge og det vil på sigt blive nødvendigt, at kvalitets stemple data, så de anvendes i henhold til den datakvalitet som de indeholder.

Med venlig hilsen,
Majbritt Hye

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:35

Hej Majbritt Hye
Det ligger os meget på sinde at være med til at sikre at måledata, fra hvilket instrument de nu måtte komme, ikke bare er et tal i fx et SRO-system, men at der også er knyttet en form for
kvalitetsstempel til dem, som netop fortæller noget om deres usikkerhed og kvalitet. I fremtidens mere og mere digitaliserede samfund, hvor måledata vil blive brugt til at styre alt fra trafik til spildevandssystemer, er viden om nøjagtighed og kvalitet af data af essentiel betydning.
Venlig hilsen
David Tveit

Kim Lumholtz (Salgschef, Dantec Dynamics A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:42

Hos Dantec Dynamics er vi eksperter indenfor flowmåling og sætter pris på den fortsatte udvikling af måleudstyr og sporbarhed i en digital verden der understøtter industri og forskning. Det er nødvendigt med uvildige laboratorier til test og kontrol af måledata og vi støtter naturligvis op om innovation inden for dette.
Venlig Hilsen
Kim Lumholtz

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:32

Kære Kim Lumholtz
Tusind tak for din opbakning til vores projektforslag og til vores laboratorier indenfor flowmåling. Det er væsentligt for os, at vi har fortsat samarbejde med specialiserede virksomheder som Dantec Dynamics A/S, der kan levere højteknologisk state-of-the art måleudstyr, således at vi fortsat kan understøtte industrien med hensyn til både kalibrering og udvikling indenfor luft- og flowmåling.
Venlig hilsen
David Tveit

Henning (elektro ingeniør , Meneta Advanced Shims Technology A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:36

Angående trådløs temperatur måling.
Vi har i dag flere steder hvor vi måler med IR temperaturmåler bl.a. på
bremse skiver som vi måler med en sort farve for at måle nøjagtigheden bliver bedst muligt.
Vi måler også direkte på sort gummi overflade.
Begge målemetoder giver ikke særlig god nøjagtighed +/- 2 grader. Vores område er -20 °C til + 600. I der høje område er der større unøjagtighed.

Vi er derfor meget interesseret i fosfortermometri og vil gerne lave prøver eller forsøg med måling.
Vi ser derfor frem til et møde hvor vi kunne diskutere om det er muligt at installere på vores maskiner.
Venlig hilsen Henning Simonsen
Meneta Advanced Shims Technology A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:01

Kære Henning Simonsen
Tak for din støtte og din kommentar. Som du selv er inde på et det uhyre svært, at sikre sporbarhed på traditionelle trådløse temperaturmålinger og der er også store udfordringer med
kontaktmålemetoder. Mange af de vanskeligheder kan man komme udenom med fosfortermometri. Dette forslag giver os mulighed for at arbejde videre med bl.a. fosfortermometri, og vi ser frem til at samarbejde med Meneta Advanced Shims Technology om at sikre sporbarhed i jeres test-setup.
Venlig hilsen
David Tveit

Steen Schmidt (CTO, GPower)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:51

Hos GPower udvikler vi måleinstrumenter som har målekonfidens i højsædet. Onsite kalibrering er en del af vore løsninger, og tiltag der gør dette lettere vil styrke vore produkter og Danmarks internationale konkurrenceevne generelt. Vore instrumenter bliver mindre, mere decentrale, og mere autonome. Alt sammen noget der nødvendiggør digitale løsninger på konfident sporbarhed. Trenden er at kunderne ønsker at måle langt mere, og kalibrere langt oftere end hidtil. Vi ser frem til samarbejdet med Teknologisk Institut på området.
Mvh Steen Schmidt

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 21:39

Kære Steen Schmidt
Tak for din kommentar. Der er et stigende behov i dansk industri for nøjagtige in-line ikke-forstyrrende målinger. Ved kalibrering bliver disse mere retvisende ift. applikationen, og evt.
produktion kan køre videre uhindret. Forslaget adresserer disse behov via udvikling af bedre metoder til sådanne målinger. Validering af den stadigt stigende mængde af måledata, der opsamles, fx via sensornetværk bestående af mange små sensorer, er vigtig. Machine learning kan bruges til dette og sikre bedre beslutningsgrundlag i autonome opstillinger.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Holm Christensen (CEO/Direktør, Medico Support A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:48

Medico Support A/S leverer totale løsninger indenfor kalibrering & validering, udover at vi også sælger måletekniske udstyr og er stærk afhængig af en forsat udvikling af måletekniske parameter, til dokumentering af udstyr, såvel egne som vores kunder, som ofte arbejder I en reguleret branche med øgede krav til nøjagtighed, måleområder og nye metoder.
Vi støtter derfor op omkring dette tiltag fra TI.

Med venlig hilsen
Morten Holm Christensen
Medico Support A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:26

Kære Morten Holm Christensen
Tak for at I støtter op omkring forslaget. Vi vil arbejde mod fortsat at udvikle både vores laboratorie- og rådgivningsydelser, så den nyeste viden og state-of-the-art faciliteter er til rådighed for de danske virksomheder. Endvidere vil vi fortsat udbyde ringkalibreringer, så virksomheder som jeres får hjælp til at møde dokumentationskrav på dette område.
Venlig hilsen
David Tveit

Jesper Kongstedt Nissen (Arbejdsmiljøleder, Vejle Spildevand A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:04

I vores arbejde med at optimere løsninger indenfor spildevand er vi i høj grad afhængige af gode og pålidelige målinger af flow, temperatur, tryk, relativ fugtighed, vakuum og ledningsevne samt kvalificeret sparring omkring metrologi og måletekniske opgaver.

Vi bakker op omkring Teknologisk Instituts forslag om en styrkelse af de metrologiske aktiviteter inden for måling, usikkerhed og sporbarhed på internationalt niveau.
Mvh Jesper Kongstedt Nissen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:03

Kære Jesper Kongstedt Nissen
Tak for din opbakning til vores forslag til bedre metrologi. Forslaget vil sikre bedre informationer på rest og spildstrømme - dels ved at sikre pålidelige målinger gennem bedre sensorer dels ved at sikre bedre erfaringsudveksling omkring udnyttelsen af de målinger, der udføres.
Venlig hilsen
David Tveit

Ebbe Nørgaard (Direktør, DryingMate A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:51

Projektet vurderes generelt relevant og interessant, men særligt indsatsen omkring måling af fugt i materialer har vores interesse. DryingMate udvikler og producerer energieffektive tørringsanlæg, som handler om at fjerne vand fra ikke flydende materialer på den mest energieffektive måde. Derfor er valide målinger af produktets slutvandindhold særdeles vigtigt for styring af tørringsanlægget og for ikke at overtørre produktet. Overtørring koster ekstra energi og har stor indflydelse på det tørrede produkts egenskaber, så præcis måling af vandindhold er afgørende for et tørringsresultat.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:25

Kære Ebbe Nørgaard
Tak for dine kommentarer. Vores arbejde med måling af vandindhold og vandaktivitet ønsker vi at fortsætte udviklingen af, specielt rettet mod at forbedre in-line måling, fx i forbindelse med tørringsanlæg som jeres. Vi håber med denne udvikling at kunne bidrage til at forbedre energieffektiviteten af nye såvel som eksisterende anlæg.
Venlig hilsen
David Tveit

Peder E Madsen (Product Manager, Senmatic A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 20:17

Senmatic A/S producerer og eksporterer sensorer. Som producent har vi i høj grad behov for videreudvikling, ny teknik og nye sporbare målemetoder. Vores nuværende kunder efterspørger sporbarhed og det vil de også gøre på nye sensortyper. Vi ser derfor gerne Teknologisk arbejder med i front, så metrologien og sporbarheden bliver en god og naturligdel i de nye målesystemer/metoder Vi håber således også i fremtiden at kunne hente vores sporbarhed hos Teknologisk.
Venlig hilsen
Peder E Madsen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:03

Kære Peder E Madsen
Mange tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at metrologi og sporbarhed bør være en naturlig del af nye målesystemer og sensornetværk. Via vores deltagelse i EMPIR-programmet har vi mulighed for at være med i front, når der udvikles ny metrologi til nye sensorer på europæisk plan, og vi gør meget ud af at videreformidle den nye viden via bl.a. kurser. Vi er glade for samarbejdet med Senmatic og vi ser frem til fortsat at kunne bidrage med sporbarhed på højeste niveau, så metrologien kan integreres i jeres nye sensorer og målesystemer. Dette understøttes alt sammen af vores aktivitetsforslag, og vi takker for støtten.
Venlig hilsen
David Tveit

Thue Lindballe (Laboratory Manager, Apator Miitors ApS)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:29

Apator Miitors ApS develops state of the art smart water and heat consumption meters. Meters that are part of the metrological infrastructure described in "Metrologi til fremtidens digitaliserede industri og samfund" and to utilize them optimally is of course in our interest. This project should help Danish utilities realize the full potential of smart metering.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:40

Dear Thue Lindballe
Thank you very much for your support of our project proposal. It is very important for us to be able to support the metering industry and its increasing development within smart metering. Water suppliers in Denmark are rapidly implementing smart metering and it is essential for Teknologisk Institut to be part of this metrological infrastructure thereby helping both water suppliers and the metering industry, such as Miitors, to reach the full potential of smart metering.
Best regards
David Tveit

Mikkel Wilmann (Engineer, Biogen)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:57

Biogen anvender en del in-line målinger især på væske flow området, hvor en styrkelse af referencer standarder og deres akkrediteret kalibrering, vil have stor betydning for vores turn around tid og dermed øget produktivitet. Vi imødekommer forslaget om clamp on flow området skal styrkes i DK, da der pt. ikke er mange mange muligheder når flow raten er stor. Andre parametre så som tryk, temperatur, dugpunkt, ledningsevne, gasser stiller vi også høje krav til, derfor er det vigtitgt at have samarbejdspartnere i danmark, der kan tilbyde disse ydelser med valide data og af en høj kvalitet. vi støtter op om forslaget.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:58

Kære Mikkel Wilmann
Tak for kommentaren. Nøjagtige clamp-on målinger eller lignende in-line målinger, der forstyrrer minimalt eller slet ikke, er placeret højt på manges ønskeliste i procesindustrien og blandt forsyningsselskaberne. Eksisterende clamp-on og in-line metoder kan være ret fejlbehæftede og give dårlige målinger, som ikke altid er retvisende. Forslaget lægger op til videreudvikling og fornyelse af metoderne til at afhjælpe denne problemstilling.
Venlig hilsen
David Tveit

Hans Peter Hansen (Specialist, H.Lundbeck)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:15

I industrien opleves det et stigende behov for valide målinger, og i den forbindelse er det yderst relevant med Teknologisk Instituts udbud af præstationsprøver, som er en vigtig del af fundamentet for metrologi. Ligeledes er Teknologisk Institut en vigtig ressource for rådgivning, inden for et bredt område af metrologien.
Teknologisk Instituts udbud af kurser / ERFA grupper og temadage er meget væsentlige, som f.eks. de netop afholdte temadage om fugt måling. Spændende og meget relevante, især da der sjældent udbydes kurser på et så højt niveau.
Initiativerne om udvikling af berøringsløse målinger hilses velkomne, da man så øger mulighederne for uberørt drift på produktionsanlæg, hvilket resulterer i flere drift timer.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:23

Kære Hans Peter Hansen
Tak for jeres opbakning til forslaget. Under aktiviteten planlægger vi at udbyde nye præstationsprøvninger til danske virksomheder og laboratorier, ligesom vores kurser og rådgivningsydelser bliver opdaterede, så vi hele tiden formidler nyeste viden. Vi er glade for at høre, at temadagene har ramt rigtigt. Det tager vi til os og vil arbejde med at kunne tilbyde noget, der er lige så relevant for jer fremover.
Venlig hilsen
David Tveit

Torsten. Lippert (Cand. Scient., Trescal A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:46

Glimrende forslag. Som nationalt reference laboratorium på det elektriske område, Trescal A/S, er vi bla.a. involveret i udviklingen af værktøjer til overvågning af de elektriske transmissions og distributions netværk (Smart Grids). Et af målene er at kunne detektere når et problem er ved at opstå og dermed forhåbentlig forhindre et nedbrud, hvilket kræver indsamling og real-time analyse af enorme data mængder. Desuden er det yderst vigtigt at danske reference laboratorier kontinuerligt udvikler nye kompetancer på højeste niveau på metrologiområdet både for at kunne opfylde industriens behov og for at bevare og styrke vores position i det internationale samarbejde. Forslaget har derfor vores fulde opbakning.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:13

Kære Torsten Lippert
Vi er enige i, at der er paralleller mellem nogle af de problemstillinger I ser ved elektriske smartgrids, og de løsninger som søges af industri og varmeforsyninger. Og det er oplagt, at vi
udveksler erfaringer på området. Vi er også meget enige i, at de danske metrologiinstitutter skal sikre, at kompetencer på højeste niveau er tilgængelige for danske virksomheder og at Danmark er internationalt anerkendt på metrologiområdet. Vi takker for opbakningen og ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

René Wilche (Development Manager, Exova Metech A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:47

Som et akkrediteret kalibreringslaboratorium har Exova Metech brug for sporbarhed til danske NMI’er, og vi benytter bl.a. Teknologisk Institut. I den forbindelse er det vigtigt, at der hele tiden sker en udvikling, herunder nye teknologier og måleteknikker. Specielt er berøringsløs temperaturmåling en udfordring i relation til kalibrering for vores kunder, så EMPIR deltagelse er i denne sammenhæng meget interessant.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:45

Kære René Wilche
Tak for din kommentar. Det er vigtigt, at måleteknikker- og teknologier løbende udvikles, så kalibreringslaboratorier og dansk erhvervsliv som helhed får adgang til bedre målemetoder. Det foranlediger lavere måleusikkerheder, som bl.a. resulterer i øget kvalitet, sikkerhed og konkurrenceevne. Som NMI med flere nationale referencelaboratorier er det Teknologisk Instituts pligt at forbedre måleevnen, hvilket afspejles i forslaget.
Venlig hilsen
David Tveit

Ken Vejbæk (Ingeniør M.Sc.EE, Bavarian Nordic)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:56

Bavarian Nordic udvikler og producerer vacciner under aseptiske forhold, ved brug af procesudstyr hvori indgår måleudstyr med krav til sporbarhed af måleresultater, der indgår i styring og regulering, samt online dokumentation af vigtige kvalitetsegenskaber af det færdige produkt. Metrologi og indgående sensor teknologier er dermed en vigtig del til sikring og dokumentation af et højt GMP niveau af virksomhedens produkter og produktion. Bavarian Nordic er inden i en særdeles positiv vækst indenfor udvikling og produktion af vacciner, og har derfor stort fokus på at produktionsprocesserne instrumenteres med sensor teknologier der sikrer optimale drift betingelser, proces stabilitet, dokumentation og oppetid. Dermed anser vi det i virksomheden som særdeles vigtigt at vi også gennem ekstern sparring har mulighed for at inddrage nyeste viden på metrologi området, til styrkelse af den måde vi instrumenterer vores processer og udstyr, samt dokumenterer kvaliteten af de færdige produkter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:49

Kære Ken Vejbæk
Tak for din kommentar. Opretholdelse af en stærk metrologisk infrastruktur med konstant udvikling af bedre måleteknikker, udbud af måletekniske kurser og kompetent rådgivning sikrer, at den danske industri kan opretholde optimerede og pålidelige produktionsapparater. Med tiltag som nævnt i forslaget håber vi, at kunne styrke den farmaceutiske industri i Danmark yderligere.
Venlig hilsen
David Tveit

Kim Brandt (Validation Manager, Getinge Danmark A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:26

Sporbarhed og kvalitet på de målinger som foretages i sensornetværk har stor betydning for muligheden for at udnytte sensornetværket til validering. Hos Getinge arbejder vi meget med validering af autoklaver. Der sidder mange følere som måler temperaturen forskellige steder og flere af dem holdes op imod hinanden så eventuelle udfald kan fanges. Derved sikrer man at autoklaveringen foretages ved den rette, stabile temperatur. En række af vores aktiviteter er underlagt strenge eksterne krav, f.eks. fra FDA og ISO, og vi støtter op om Teknologisk Instituts forslag, som vil understøtte et fortsat højt måleteknisk niveau i Danmark.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:24

Kære Kim Brandt
Mange tak for din kommentar og støtten fra Getinge Danmark til vores aktivitetsforslag. Validerede metoder til dataanalyse af målinger foretaget i sensornetværk er en central del af vores aktivitetsforslag. Sammen med en sikring af sporbarheden på de målinger, som indgår i netværket, vil den samlede kvalitet af sensornetværket øges. Med dette forslag vil vi udvikle serviceydelser, så vi kan hjælpe den farmaceutiske industri i Danmark med validering af sensornetværk, så de skrappe eksterne krav kan overholdes.
Venlig hilsen
David Tveit

Thomas Aabo (R&D Engineer, Ph.D., Kaleido technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:37

Kaleido Technology forsker og udvikler wafer-level glas og 3D glas til smartphone industrien. Glas støbning til dette formål kræver meget præcis kontrol af temperatur styring, samt præcise dynamiske temperatur målinger i området 600-700 C.

Nuværende standard termometriske målemetoder (TCs) har flere negative egenskaber eg. stor usikkerhed, kompliceret integrering og varmetab. Dette resulterer i længere process tid og i variationer på wafers, som i sidste ende har en negativ effekt på vores produkter.
Kontaktløse termiske målinger ville løse mange af vores proces problemer, men nuværende målemetoder er simpelthen for unøjagtige til at implimentere i vores teknologi.

Derfor vil vi gerne indføre meget præcise kontaktløs termiske målinger til at forbedre vores processer og dermed kunne levere en højere kvalitet af glas wafer-level produkter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:12

Kære Thomas Aabo
Tak for din kommentar og din støtte til vores aktivitetsforslag. For at kunne styre en proces som jeres mere præcist er der brug for reproducerbarhed på jeres målinger. Det kommer via ægte sporbarhed helt ud i selve processen, hvor alle bidrag til usikkerheden er medtaget og reduceret. I EMPIR-projekterne EMPRESS og EMPRESS 2 arbejder vi med at skabe sporbarhed på en ny metode til måling af overfladetemperatur kaldet fosfortermometri, hvor de traditionelle usikkerhedsbidrag minimeres eller fjernes. Disse tiltage vil vi bringe tættere på den danske industri med dette aktivitetsforslag, så vi også kan hjælpe jer med jeres udfordringer.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Veng (Project Quality Manager, MHI Vestas Offshore Wind A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:46

MHI Vestas Offshore Wind ser gerne dette forslag gennemført.
MHI Vestas Offshore Wind udvikler, producerer og opstiller vindmøller offshore både nationalt som internationalt. I vores processer har vi stor afhængighed af metrologi indenfor flow, temperatur tryk mm. Nye måletekniske metoder og bedre vidensdeling omkring metrologi vil have stor betydning for vores virke i et international krævende marked.
M.v.h.
Morten Veng

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:16

Kære Morten Veng
Tak for at I støtter op omkring forslaget. Vi vil arbejde mod fortsat at udvikle både vores laboratorie- og rådgivningsydelser, så den nyeste viden og state-of-the-art faciliteter er til rådighed for de danske virksomheder. Endvidere vil vi fortsat udbyde og forbedre flow- og temperaturmålinger, så også virksomheder i vindindustrien som jeres får hjælp til at møde dokumentationskrav på dette område.
Venlig hilsen
David Tveit

Ulrich Buch (Team Leader / Proces el tekniker, Ardaghglass holmegaard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:49

Forbedrede procesmålinger og bedre udnyttelse af data i sensornetværk har stor betydning for Ardagh Glass Holmegaard, hvor forarbejdningen af glas kræver meget høje temperaturer. Vi anvender allerede en række forskellige sensorer og metoder til måling af bl.a. temperatur, men med temperaturer helt op til 1500 °C og et barskt miljø med flydende glas er der høje krav til udstyret. Bedre adgang til nye teknikker og metrologisk sporbarhed ved høje temperaturer står derfor højt på vores ønskeliste. Mere nøjagtige temperaturmålinger og en høj kvalitet i vores sensornetværk giver mulighed for at vi kan køre vores processer mere effektivt og derved spare både energi og tid. Vi støtter derfor forslaget fra Teknologisk Institut og ser frem til samarbejdet bl.a. i temperatur erfagruppen og EMPIR projektet EMPRESS 2.
M.v.h
Ulrich Buch

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:53

Kære Ulrich Buch
Tak for din opbakning til forslaget. Som du er inde på, er det kompliceret at lave nøjagtige temperaturmålinger ved høje temperaturer. Vi er glade for, at vi med udvikling af nye metoder kan bidrage med viden og opbygning af knowhow til at forbedre og evt. erstatte de nuværende teknologier. Machine learning kan være løsningen for bedre og mere korrekt udnyttelse af sensornetværk med mange sensorer. Som nævnt i forslaget vil vi undersøge hvorvidt machine learning-teknologi vitterlig kan bruges til dette formål i praksis.
Venlig hilsen
David Tveit

Esben Rasmussen (Head of Test Center, Svendborg Brakes)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:38

Der er et stort potentiale ved at styrke forskningen og de praktiske anvendelsesmuligheder indenfor metrologi med fokus på industrien.
Svendborg Brakes er global markedsleder indenfor intelligente bremseløsninger. Vi tester og udvikler bremser og hydraulik der opererer i temperaturer fra minus 50 og op til plus 70 grader celsius. Vi kører full-scale test og field test under mange forskellige forhold. Måling og dataopsamling bliver benyttet i stor udstrækning indenfor tryk og temperatur – hvor fx benyttelsen af sensornetværk samt berøringsløs måling vil være afgørende for, at være i stand til nemmere at håndtere flere målinger og større datamængder.
Svendborg Brakes ser derfor meget positivt på dette initiativ og støtter op omkring projektet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:45

Kære Esben Rasmussen
Tak for din støtte til forslaget. Måling af overfladetemperatur er vanskelig og heldigvis er der efterhånden konsensus omkring vigtigheden af denne måletekniske udfordring. Sensornetværk og adgang til større mængder af måledata er ønskværdigt i mange grene af dansk industri. Korrekt analyse af data bliver til gengæld også mere udfordrende og med risiko for fejlagtige konklusioner. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der holdes fokus på datasikkerhed og validering af målinger. Initiativer i forslaget vil behandle de nævnte punkter.
Venlig hilsen
David Tveit

Tom M. Hansen (Laboratoriechef, AMETEK Denmark A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:52

Ametek Denmark A/S som jeg repræsenterer er verdensførende inden for produkter til temperaturkalibrering, med en eksport andel på omkring 97 %.
Sensorteknologi inden for de signalområder som temperaturmåling i bred forstand omfatter, har derfor også vores store bevågenhed, og derfor kan vi kun anbefale og støtte dette initiativ sat i værk af Teknologisk Institut.
Måling af berøringsløst af overfladetemperatur, har igennem lang tid været en stor udfordring. Vi kan derfor også med stor interesse støtte alle tiltag der kan pege i retning af løsninger inden for dette gråzoneområde.
Specielt trådløs datatransmission, hvorigennem pålidelige data kan opsamles og behandles via statistiske metoder til endelige størrelser, der kan bestå kritiske valideringsprocesser vores store interesse.
AMETEK Demark A/S støtter derfor op omkring dette initiativ.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:08

Kære Tom M. Hansen
Tak for opbakningen. Den videre udvikling af vores temperaturlaboratorium og introduktionen af nye ydelser er en central del af dette forslag. I 2019 bliver definitionen af temperaturenheden ændret, og det vil åbne op for helt nye muligheder i forhold til sporbar temperaturmåling. Dette er en udvikling vi vil følge tæt, og videreformidle til vores danske eksportvirksomheder. Digitaliseringen i forbindelse med måling, som du også peger på, giver mange muligheder, såfremt datagrundlaget er valideret og analyseværktøjerne er på plads. Denne problemstilling er også et emne vi ønsker at arbejde videre med.
Venlig hilsen
David Tveit

Troels Schönfeldt (Co-founder and CEO , Seaborg Technologies)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:22

Seaborg Technologies er et reakorudviklings-startup og Europas største af sin slags. Over de næste år forventes vores aktiviteter at blive mere og mere centreret omkring eksperimenter med flydende salte i en række ekstreme miljøer (meget høje temperaturer, bestråling osv.), som ofte er fysisk utilgængelige. Forslaget ”Metrologi til fremtidens digitaliserede industri og samfund” indeholder en række elementer, som i høj grad kan bidrage til kvaliteten af vores fremtidige forsøg samt muliggøre nye forsøgsopstillinger. Derfor vurderer vi at forslaget har stor værdi for Seaborg som virksomhed, og støtter således op om dette aktivitetsforslag.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:13

Kære Troels Schönfeldt
Tak for støtten til vores aktivitetsforslag og tak for din kommentar. Det er glædeligt, at kunne være med til at hjælpe danske SMV’er med at løse deres udfordringer, og det gælder også de udfordringer Seaborg Technologies står overfor. Det er meget krævende udfordringer, som kræver at man er med helt i front på det måletekniske verdenskort, hvilket vi har mulighed for med dette aktivitetsforslag og vores deltagelse i EMPIR-projektet EMPRESS 2.
Venlig hilsen
David Tveit

Kurt Jørgensen (Måletekniker, Chr. Hansen A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:07

Som måletekniker i fødevare industrien som Chr. Hansen A/S er en del af, drager vi stor nytte af alle former for sammenkomster på tværs af fagområder og særligt på temperatur områder hvor der kan være mange ubekendte faktorer, højre krag til pression ved kalibringer og pålidelighed af resultater spiller og en stører og støre rolle i dagligdage så udvikling af national reference laboratorie er vigtigt.
Vi i Chr. Hansen vi derfor give vores opbakning til det forslag.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:18

Kære Kurt Jørgensen
Tak for din kommentar. Teknologisk Institut har flere nationale referencelaboratorier og det er vigtigt, at vi kan give dansk erhvervsliv måleteknisk opbakning. Vi tilbyder praktiske og teoretiske måletekniske kurser, erfa-grupper og rådgivning.
Venlig hilsen
David Tveit

Mathias Kristensen (R&D Manager, Ultraauqa A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:54

Hos Utraaqua producerer vi enheder til UV belysning af vand med henblik på at nedbringe mængden af patogener, alger eller andre uønskede organismer til et defineret niveau, ofte for at kunden skal kunne opfylde lovkrav. For at kunne garantere effekten af behandlingen, skal vi kende en mængde parametre for vandkvaliteten, og marginalerne er afgørende for succes - de kemiske parametre er afgørende for produktets og sensorernes levetid, de optiske og biologiske er altafgørende for systemets effekt.
Vi oplever ofte, at parametre angivet af kunde eller rådgiver i udbudsmateriale er baseret på stikprøver eller usikre sensorværdier og gennemsnitsværdier, og valget står derfor mellem at indregne samtlige usikkerheder i dimensioneringen og byde ind med for voldsom kapacitet, eller risikere et grimt tilretningsforløb efter levering. Omfattende og troværdige datasæt på individuelle parametre for et projekt (udsving i flow, UVT, temperaturer, turbiditet osv.) gør det muligt for os at udnytte vores spidskompetence som SMV - at sælge intelligente, kundetilpassede løsninger, hvor et lavt omkostnings- og energiforbrug giver os en skarp konkurrencefordel mod standardløsninger baseret på standardantagelser. Herudover er det naturligvis værdifuldt for os, at de sensorer vi overvåger vores eget udstyr med, er troværdigt kalibrerede, både i forhold til tillid mellem os og kunden og i forhold til at lette fejlsøgning.

Vi håber også på flere og bedre data, og hilser et projekt som dette velkomment!

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:21

Kære Mathias Kristensen
Mange tak for din godt underbyggede kommentar. Teknologisk Institut vil på baggrund af dette projekt kunne supportere SMV i bedre målinger, målemetoder og ikke mindst erfaringsudveksling omkring metrologi. Digitalisering omkring metrologi vil understøtte behovet for måledata af højere kvalitet. Vi takker for støtten fra Ultraaqua.
Venlig hilsen
David Tveit