Metrologisk Forskning og Udvikling

Senest opdateret d. 14/1-2019
DFM
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Jan Hald
Teamleder

Metrologisk Forskning og Udvikling understøtter industriens behov for udvikling af nye metrologi-ydelser og sikrer DFM adgang til og deltagelse i det globale samarbejde om metrologiforskning mel-lem de nationale metrologiinstitutter.

Dansk industris teknologiske udvikling og konkurrenceevne forudsætter adgang til nye måletekniske ydelser for at sikre korrekt specifikation af nye innovative produkter, samt for at kvalitetssikre og optimere produktionen. Denne ansøgning omfatter videreudvikling af DFM’s grundlæggende metro-logikompetencer inden for nano- & dimensionel metrologi, fotonik, berøringsfri termometri, akustik og elektrokemi. Aktiviteten resulterer i etablering af nye efterspurgte metrologiydelser rettet mod bl.a. lægemiddel- og medicobranchen, den akustiske industri, samt højteknologiske produktionsvirk-somheder inden for nanoteknologi og fotonik. Der udvikles i alt 14 nye ydelser. Alle ydelser vil ha-ve et højt videnniveau og være unikke i Danmark, 9 ydelser vil være unikke globalt.

Budget:
2019: 8.100.000 kr.
2020: 8.100.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Metrologisk Forskning og Udvikling

Nøgleord