Metrologisk Forskning og Udvikling

Senest opdateret d. 1/5-2020
DFM
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Miljøteknologi og cirkulær økonomi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Jan C. Petersen
Seniorforsker

Indsatsområdet understøtter danske virksomheders og det offentliges nuværende og fremtidige behov for avancerede metrologiydelser. Aktiviteten har fokus på at dække metrologibehov inden for områderne grøn omstilling, sundhed og avanceret produktion.

I perioden udvikles nye metrologiydelser primært inden for områderne grøn omstilling, sundhed og avanceret produktion, hvor behovet for nye ydelser stiger i de kommende år. Ydelserne udmøntes i akkrediterede kalibreringer, nye målemetoder, metrologisk rådgivning og kurser.

Ydelserne inden for grøn omstilling vil bl.a. omhandle miljøforurening, bæredygtige ressourcer, energi og klima. Inden for sundhed udvikles primært ydelser inden for imaging, kvantitativ diagnostik, udviklingsprocesser af lægemidler og sundhedsbeskyttelse. Avanceret produktion vil omhandle nye materialer og nye produktionsteknologier.

Indsatsområdet tager udgangspunkt i DFM’s primære kompetencer, elektrokemi, fotonik, nanometrologi og akustik. Hertil kommer specialkompetencerne berøringsfri temperatur og partikelmåling.

242 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Raimo Korhonen (Partner, Iscent Oy)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 16:16

Iscent is producing sustainable luxury film and paper by employing high volume roll-to-roll nanoimprinting. This technology is inherently green as it eliminates the need for adding foreign materials or chemistry in order to achieve optical effects. High volume nanoimprinting opens up new possibilities for a line of products. However, metrology and quality control are lacking behind in the industry because of challenges in measurements of the exceptionally fine nano level patterns produced with a very high-speed process. We believe that this proposal will be essential for the metrology of advanced production to catch up to the industrial needs.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:05

Dear Raimo,
Thank you for your comment and your support for our proposal. DFM will continue to address the metrology challenges related to roll-to-roll nanoimprinting. We agree that metrology is lacking behind in advanced production industries, including industrial nanoimprinting. Mass produced nanostructures will undoubtedly play a key role in a green society of the future and DFM is committed to develop suitable metrology solutions for quality control in this industry.
Yours sincerely,
Jan

Søren Laungaard (Bestyrelsesformand, PAJ Group)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 12:25

PAJ Group er en mindre højteknologisk virksomhed med fokus på udvikling af avanceret og førende mekatronik, eksempelvis avancerede sensorer. Vi har samarbejdet med DFM gennem flere år om at udvikle en avanceret sensor til at måle oliekontaminering i trykluftsystemer, hvilket vedrører sundhedsbeskyttelse generelt indenfor eksempelvis fødevarer og medicin industrierne, samt grøn omstilling.

Området er reguleret af internationale ISO standarder, og kræver kalibrering og certificering til nationale metrologistandarder, og vi har hverken kompetencerne eller ressourcerne til at løfte udviklingen af disse produkter alene. Teknologien kan endvidere måske også videreudvikles til at detektere CORONA vira i ventilationssystemer (eksempelvis bygninger, skibe, fly og lignende), hvilket vi er i gang med at undersøge sammen med DFM. En sådan sensor - kalibreret til en national metrologi standard - ville naturligvis have stor global interesse, og stor sundhedsinteresse og anvendelse.

Vi ser derfor DFM som en højt værdsat og meget afgørende samarbejdspartner, for at kunne udvikle verdens-førende sensorer i Danmark, og bibeholde samt udvikle avanceret produktion og produktudvikling indenfor Danmark. En yderligere styrkelse af kompetencerne hos DFM har derfor vores fulde støtte, og vi mener at dette vil være til gavn for både PAJ Group, for andre danske højteknologiske virksomheder og for samfundsøkonomien generelt.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 11/5-20 kl. 13:26

Kære Søren,
Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Udviklingen af avancerede sensorer vil også fremadretter være en del af DFM’s aktiviteter inden for indsatsområdet. DFM er glad for samarbejdet med PAJ Group og værdsætter de ideer og forslag, som virksomheden kommer med. Vi ser frem til videre samarbejde omkring udviklingen af avancerede sensorer inden for de felter, du nævner.
Med venlig hilsen
Jan

Poul Jessen (Founder & CEO, BacAlert)
Mandag d. 11/5-20 kl. 13:57

BACALERT har fokus på forskning og udvikling af en sensorplatform til hurtig identifikation af resistente bakterier i sundhedsvæsnet. Vi ser Raman spektroskopi som en vigtig teknologi til at nå dette mål. I samarbejde med DFM har vi tidligere udviklet kommercielle produkter og ser DFM som en vigtig partner i forskning af nye produkter. DFMs indsigt i etablering af målemetoder og brug af måleinstrumenter som referencer er afgørende for at opnå certificering af vore innovative produkter for at opnå adgang til attraktive eksportmarkeder.
For et mekatronisk firma som BACALERT, der behersker markedsanalyser, mekanisk konstruktion, elektronisk hardware, software udvikling og produktion med kalibrering og test, er det nødvendigt at have adgang til akkrediteret metrologi kompetencer, som DFM behersker.

Poul Jessen
Founder af BACALERT og PAJ GROUP

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:17

Kære Poul,
Tak for din positive kommentar og støtte til DFMs nye indsatsområde. Udviklingen af avancerede sensorer til biologiske materialer er et område, der er i vækst og fremadretter vil være en del af DFM’s aktiviteter. DFM vil fortsætte sit arbejde med udvikling af laser baserede sensorteknologier til kvantificering, identifikation af biologiske materialer, herunder bakterier og vira, til brug i sundhedssektoren og farmaindustrien. Specifikt vil vi udvikle en generiske platform til onsite Raman målinger med høj følsomhed og stort dynamisk område. Vi ser meget frem til det videre samarbejde omkring udviklingen af sensorer til bakterier og biomaterialer.
Med venlig hilsen
Jan

Sascha Louring (Seniorkonsulent, Tribologicenter, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 08:23

Jeg har haft et meget udbytterigt samarbejde med DFM i et projekt omhandlende plastsprøjtestøbning. I den forbindelse har DFM lagt et stort arbejde i at karakterisere overflader på støbeværktøjer, og de har med stor ekspertise anvendt fysiske og statistiske modeller til dokumentation af kvaliteten. Det er min opfattelse, at DFM og Teknologisk Institut komplementerer hinanden godt, og jeg håber derfor, at vi også i fremtiden kan samarbejde om at skabe løsninger til gavn for danske virksomheder.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:49

Kære Sascha
Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Udvikling målrettet avanceret produktion vil også fremadrettet være en del af DFM’s indsatsområde. DFM har haft stort udbytte af samarbejdet med Teknologisk Institut og ser frem til at forsætte dette, så vi i fællesskab kan adressere danske virksomheders behov.
Med venlig hilsen
Jan

Jens Michael Carstensen (CEO, Videometer A/S)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 12:56

Videometer laver avanceret instrumentering baseret på spectral imaging inden for life science, hurtigt identifikation af mikrobiologi, og karakterisering af materialer. Videometer ser meget gerne, at DFM gennem dette vigtige indsatsområde styrker disse teknologier i samarbejde med danske virksomheder og i særdeleshed SMVer. Dette vil bestemt kunne føre til spændende og yderst relevante produkter.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:13

Kære Jens Michael,
Tak for din kommentar og støtte til forslaget. DFM udvikler nye kalibreringsydelser og ultra-følsomme målemetoder inden for identifikation og imaging på molekylærniveau. Med Videometers fokus på hyperspektral afbildning inden for life science er der gode muligheder for fremtidig samarbejde. DFM har fokus på at hjælpe og samarbejde med danske virksomheder med henblik på at styrke anvendelsen af højteknologiske målemetoder.
Med venlig hilsen
Jan

Guggi Kofod (CEO, rel8 Aps)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 17:09

Rel8 modner en teknologi som muliggør "Verden's mindste stregkoder" til produkter fremstillet vha. sprøjtestøbning, med det formål at forbedre sporbarheden af små plastikprodukter bl.a. i Life Science, hvor det i dag ikke er teknisk muligt at udføre forsvarlig mærkning af medicinsk udstyr. Vores metode gør brug af meget præcise nanostrukturerer, som vi lægger ud som en scanbar stregkode, der replikeres i plastik-produktets overflade, og dermed sikrer sporing helt tilbage til støbeprocessen, hvilket understøtter processer til forbedring af produktkvalitet og -sikkerhed.

Holdbarhed og metrologisk præcision er essentielle for vores produkt. Forslaget nævner flere steder avanceret produktion, overflader og nanoskala-målinger, specielt indenfor Life Science og lignende brancher med ekstremt høje kvalitetskrav. Rel8 skal kunne dokumentere materialeegenskaber af tynde belægninger nøjagtigt for at dokumentere kvaliteten af vores produkter og processer overfor kunder og for at kunne forbedre og optimere vores fremstillingsmetoder. Det vil være essentielt at kunne gøre det inhouse fx ved hjælp af et kalibreret reference materiale og en enkel og billig sammenlign af vores produkter og metoder med dette reference materiale. Det er i den forbindelse også meget interessant og relevant hvis DFM fortsætter arbejdet med materialeegenskaber så ny materialer og tyndere belægninger kan udmåles nøjagtigt. Generelt er vi også interesserede i at kunne dokumentere overfladestrukturen og standardiserede metoder, og her vil referencemateriale med ruheder under 100 nm også være spændende og relevant.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:59

Kære Guggi,
Tak din detaljerede kommentar med konkrete forslag til kompetencer og ydelser, hvor Rel8 ser specielle krav til nøjagtighed og sporbarhed. DFM forventer i løbet af de næste par år at opbygge kompetencer til kalibrering af hårdheden af specielle materialer, så referencematerialer kan tilbydes. Referencematerialer vil virksomheder kunne anvende til dokumentation for at produktspecifikationer er overholdt. DFM har et samarbejde med det tyske metrologiinstitut, PTB, omkring implementering af en ultra-nøjagtig og følsom kraftsensor, som skal føre til at DFM kan udvide sit måleområde. DFM vil efterfølgende kunne opfylde virksomheders behov for udmåling af nye materialer og ultra-tynde belægninger. Måling af ruhed under 100 nm dækkes ikke fuldt af eksisterende standarder og referencematerialer. DFM vil bidrage med at udvikle specialløsninger til virksomheder, der har behov for sporbarhed i dette område.
Med venlig hilsen
Jan

Hans Nørgaard Hansen (Institutdirektør, professor, DTU Mekanik)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:39

Metrologi spiller en afgørende rolle for produktionsteknologien i Danmark. Metrologien sætter industrien i stand til at styre fremstillingsprocesser, dokumentere enkeltkomponenters overholdelse af specifikationer samt indgå i globale forsyningskæder. Forskning og udvikling i metroligske grundmetoder (herunder definitionen og realisering af SI enhederne) såvel som anvendelsesmæssige aspekter af metrologien er således livsvigtig for dansk industri. DTU Mekanik har i et mangeårigt samarbejde med DFM bidraget til dette område inden for overfladekarakterisering og koordinatmåling. Det er væsentligt, at denne indsats opretholdes og styrkes i fremtiden.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 22:45

Kære Hans,
Tak for din detaljerede kommentar, der understreger vigtigheden af metrologi for dansk industri, og din støtte til indsatsområdet. DFM værdsætter det mangeårige samarbejde med DTU Mekanik inden for overfladekarakterisering og koordinatmåling og vil arbejde for at dette fortsætter. Dette vil bl.a. være aktuelt inden for overflader og geometri, hvor DFM fortsat kan bidrage med specialviden omkring AFM (atomic force mikroskopi) og kalibrering af måleklodser på det højeste nøjagtighedsniveau. DFM vil fortsat via international vidensdeling opbygge yderligere kompetence inden for ruhedsmåling, koordinatmåling og nanoskalamålinger, som vil være til gavn for begge institutter.
Med venlig hilsen
Jan

Kristian Buchwald (VP Gratings, Ibsen Photonics)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:51

Ibsen Photonics fremstiller fotoniske nano- og mikrostrukturer, som benyttes til bl.a. kommunikation, materialbearbejdning og 3D sensning. Disse mikrostrukturer kræver helt særlig metrologi, hvor DFM i flere tilfælde med stor dedikation og sucess har hjulpet med at udvikle nye målemetoder og/eller tilyde måleydelser. Dette samarbjede har stor værdi for Ibsen, og undestøttes af DFM's muligheder for kontinuerligt at videreudvikle og opfinde nye målemetoder for mikro/nano-strukterer.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:14

Kære Kristian
Mange tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Måling af industrielle nano- og mikrostrukturer er et fokusområde for DFM, og vi arbejder løbende med at forbedre og tilpasse vores ydelser til de industrielle krav. DFM har haft stort udbytte af samarbejdet med Ibsen Photonics omkring testning og udvikling af nye målemetoder. Vi ser frem til at fortsætte dette samarbejde, som fører til nye metrologi serviceydelser relateret til mikro- og nanostrukturer, som gavner en række danske virksomheder.
Med venlig hilsen,
Jan

Daniel Otzen (Professor, iNANO, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 16:34

Vi er i min gruppe i stigende grad interesseret i at forstå ​​protein-selvsamling på mikroskopisk skala til bl.a. tissue engineering med hensyn til struktur og viskoelastiske egenskaber. Vi vil helt klar tkunne drage fordel af bestræbelserne på at udvikle super resolution mikroskopi og AFM-karakterisering af gelers og vævs elasticitet. Jeg støtter kraftigt bestræbelserne på at udvide teknologierne på disse områder.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:41

Kære Daniel,
Tak for din kommentar og støtte til DFM’s indsatsområde. Feltet ”super resolution microscopy” har stor interesse, og aktiviteter inden for feltet vokser for tiden kraftigt. Ved DFM har vi identificeret en række teknologier, som giver mulighed for at måle biologiske emner med hidtil uset nøjagtighed. Disse inkluderer “large-area wide field microscopy, localized field enhancement, all optical sub-diffraction limit IR microscopy”. AFM er efterhånden et velkendt nanoskala imaging instrument, som tillader opløsning på molekylær niveau af proteiner og væv samt måling af viskoelasticitet af fysiologiske forhold. Vi ser frem til fortsat samarbejde med iNANO omkring udvikling og forbedring af disse teknologier.
Med venlig hilsen,
Jan

Kasper Moth-Poulsen (Scientist, Con-Science)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 16:36

At Con-Science, we operate in state-of-the-art nanofabrication laboratories, providing a broad platform for the development and fabrication of systems based on nanostructuring. One interesting area for us is in how to investigate the nanomaterials in a precise way, here Kelvin Probe techniques and reference standards for this is a particularly interesting area of research where DFM at several instances has helped us develop our products. We hope that DFM will be able to build on and expand their expertize and knowhow in this area in the future.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 10:41

Dear Kasper
Thank you for your positive comment. At DFM, we value the collaboration with Con-Science in the development of new metrology tools for nanofabrication and nanometrology of new materials. DFM aim at continually improving its capabilities in nanocharacterization with techniques such as Kelvin Probe Force Microscopy. In collaboration with Con-Science, we look forward to push this technique towards higher material specificity while maintaining traceability.
Best regards,
Jan

Anna Hofmann (CEO, Solartes)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 16:52

At Solartes we are developing a new type of thermal material. In the verification of the function of this type of thermal materials, it is important to be able to measure small changes in temperature in a precise and reproducible way. We would be interested in working with DFM on development of reference standards and verification of the function of our solar thermal materials. www.solartes.se

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:36

Dear Anna,
Thank you for your interesting comment and your suggestion for collaboration. DFM is dedicated to collaborative work in the development of experimental techniques addressing the specific needs of companies. Accurate and traceable temperature measurements are already a core competence of DFM. We look forward to work with Solartes in adapting these competences for quantification of thermal properties of advanced materials. Accurate multispectral measurement of emissivity of advanced materials, such as the new Solartes material, is important for quantifying physical properties and thermal characteristics, and DFM is focusing on improving its capabilities in this area.
Med venlig hilsen,
Jan

Henrik Pranov (CEO, Heliac)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 08:35

Metrologi og state-of-the-art viden inden for dette område er af afgørende betydning for udviklingsselskaber som Heliac, hvor der arbejdes med nye produktionsteknologier der kan sikre at den grønne omstilling bliver hurtigere end billigere end hvis man skulle bruge de nuværende mulige løsninger. Groft sagt findes der ikke gode måle-løsninger til de fremstillingsteknologier som vi udvikler, og derfor er specialistviden inden for områder som optisk afbildning og mekanisk aftastning af afgørende betydning for at vi kan vurdere kvaliteten af vores produkter løbende, og dermed optimere produktionen så vi får det bedst mulige produkt ud. På den måde er det metrologiske område vores øjne, der kan se hvad vi laver så vi ikke arbejder i blinde. Derfor støtter vi op op initiativet om metrologisk forskning og udvikling.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:04

Kære Henrik
Tak for din detaljerede kommentar og for at støtte initiativet. Vi vil i de kommende år udvide vores kompetencer inden for udmåling af geometriske strukturer på mikro- og millimeterskala i tæt dialog med udviklingsvirksomheder for at sikre, at kompetencerne dækker deres specialiserede behov. Nøjagtig bestemmelse af kritiske dimensioner på mikro- og millimeterskala er vigtig inden for en række brancher og kan f.eks. være med til at afgøre slid og kvalitet af skærende værktøjer. I tæt dialog med Heliac og andre virksomheder kan udviklingen af specialiserede kompetencer og ydelser fx adressere udmåling af mikrovinkler og mikro-krumningsradier.
Med venlig hilsen,
Jan

Lars Grüner-Nielsen (CEO, Founder, Danish Optical Fiber Innovation)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 10:43

Danish Optical Fiber Innovation (DOFI) er et dansk startupfirma. DOFI er grundlagt med en målsætning om at bringe optisk fiberteknologi med anvendelse af højre ordens rummelige fiber modes fra det nuværende researchstadie til kommerciel anvendelse. Fokus er især på udvikling af effektive modekonvertere.

Jeg støtter etableringen af metrologiske kompetencer indenfor avanceret laser sensorer, og DFMs forslag rummer en række vigtige områder, som vil være til stor nytte for både universiteter og tech-selskaber som DOFI. Specifikt har DOFI diskuteret med DFM om anvendelse af højere ordens rummelige fibre modes til distribuerede sensorer. Optisk fiber baserede distribuerede sensorer bliver vigtigere og vigtigere i vores dagligdag, for eksempel i forbindelse med at sikre lufthavne mod indtrængen af uønskede personer eller sikring af konstant energiforsyning i vores elnet. Med brug af optiske fibre er det muligt at udføre distribueret målinger over mange kilometer med opløsning på få meter. Sådanne sensorer kan udnytte at ikke lineære spredningsmekanismer, er følsomme for såvel træk som temperatur ændringer. Med nuværende teknologi og specielt i eksisterende kommercielle optiske fiber sensor systemer er opløsningen begrænset til nogle metre og tillige er det ikke muligt, at differentiere mellem påvirkninger som resulterer for eksempel fra træk henholdsvis temperatur. Med nye typer af optiske fibre som gør det muligt, at flere såkaldte rumlige modes kan udbredes samtidigt, mener vi dog at det vil være muligt både at opnå bedre følsomhed, bedre opløsning i sted, samt ikke mindst at separere lokale variationer på grundt af træk hhv. temperatur. Succesfuld research inden for dette område vil give danske virksomheder mulighed for at være blandt de bedste I verden indenfor distribuerede målinger af f.eks. temperatur og træk. Det er derfor utrolig vigtigt at vi i Danmark har adgang til et kalibreringslaboratorium til karakterisering og valideringsmetoder til laser baseret fiber sensorer for at kunne bringe nye typer af produkter til marked. Dette vil uden tvivl gavne såvel forskningen som innovationen indenfor feltet. Vi ser frem til at fortsætte og udbygge dette samarbejde.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:24

Kære Lars
Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Vi er enige med dig i at optisk fiber baserede sensorer spiller en stigende rolle dagligdagen, og specielt ser vi et stort potentiale for sensorteknologien i forbindelse med sikring af kontinuert energiforsyning via elnettet. Med de typer af sensorer, du nævner, kan man hurtigt lokalisere problemer i elnettet ved monitering af temperatur- og trækændringer i kablerne og herved minimere energitab. DFM har allerede ydelser til kalibrering af fiberoptiske komponenter og tilbyder bl.a. akkrediteret kalibrering af optical time-domain reflectrometer instrumenter. I indsatsområdet vil vi udvide fiberoptiske målemetoder til højre-ordens optiske fibre og bestemme deres følsomhed over for temperatur- og trækændringer. DFM har tidligere undersøgt forskellige typer af fiber sensorer, og vi ser store muligheder for synergi mellem vores aktiviteter og DOFIs målsætning. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde
Med venlig hilsen,
Jan

Uffe Bihlet (Head of Department, AddiFab)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:53

Som producent af 3D printere har AddiFab et konstant og bydende behov for eksternt udførte målinger som validerer vores teknologi. Helt konkret har vores teknologi især enestående muligheder for at producere emner i metal og keramik, men begge dele skal karakteriseres indgående for at kunne sammenlignes med konventionelt fremstillede emner. En anden materialegruppe som er yderst relevant er genbrugt plastik til sprøjtestøb, som vores teknologi pt er den eneste der kan frembringe 3D printede emner i. På den korte tidshorisont har vi behov for samarbejder om fx tolerancer som kan lede til publikationer i branchetidsskrifter og konferencer. På den længere bane har vi brug for en troværdig 3.part som vi kan drive kundespecifikke udviklingsprojekter op ad, og som kan rådgive omkring standardisering af fx ruhedsmåling af 3D printede emner. Jeg ser nærværende aktivitetsforslag som en velegnet indgang til et samarbejde med DFM.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:30

Kære Uffe,
Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Additiv fremstilling er i en hastigt udvikling, men står stadig over for udfordringer i at kunne konkurrere med traditionelle produktionsmetoder, f.eks. med hensyn til dokumentation af repeterbarhed og reproducerbarhed. Karakteriseringen af de geometriske parametre for fremstillede emner er noget, DFM har stor erfaring med, både med hensyn til form og overfladeruhed. DFM værdsætter samarbejdet med AddiFab, som er medvirkende til videreudvikling af vores kompetencer inden for karakterisering af 3D-printede emner. DFM har tidligere undersøgt forskellige procesparametres indflydelse i forbindelse med sprøjtestøbning, og vi ser derfor store muligheder for videre synergi mellem vores aktiviteter og jeres fremtidige udvikling. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.
Med venlig hilsen,
Jan

Peter Tøttrup (CEO, NLIR APS)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:03

NLIR er en højteknologisk SME med fokus på udvikling af avancerede optiske sensorer. Vi har blandt andet samarbejdet med DFM om at udvikle sensorer til at måling af luftforurening, hvilket vedrører sundhedsbeskyttelse samt grøn omstilling. Vi ser derfor DFM som en meget afgørende samarbejdspartner, for at kunne videreudvikle optiske sensorer hos NLIR og i Danmark helt generelt, samt at have avanceret produktudvikling og produktion i Danmark. En yderligere styrkelse af DFMs kompetencerne indenfor optiske sensorer har vores fulde støtte, og vi mener at dette vil være til gavn for både NLIR og for mange andre danske højteknologiske virksomheder.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Søndag d. 17/5-20 kl. 21:39

Kære Peter,
Tak for din kommentar og støtte til vores indsatsområde. DFM har i en årrække arbejdet med udvikling af sensorer til brug inden for klima og miljø samt life science og hertil anvendt en række forskellige teknikker. DFM vil fortsætte dette arbejde, idet der klart ses et øget behov for sensorer inden for disse områder. Som metrologi institut har DFM fokus på at sensorerne er kvantitative og sporbare til internationale standarder. DFM værdsætter samarbejdet med NLIR og har stor glæde af samarbejdet med jeres medarbejdere og arbejdet med applikationer og videreudvikling af jeres unikke detektorer.
Med venlig hilsen,
Jan

Eugene Simon Polzik (Professor, Center leader, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:26

Advanced metrology is one of the key directions in the area of Quantum Technologies. Sensors of electro-magnetic fields with sensitivity at and beyond standard quantum limits are being developed at leading laboratories and businesses around the world. Applications include medical diagnostics as well as ultra-sensitive radio- and microwave sensors for communication. Sensors of acceleration and force based on optical readout of mechanical oscillators with sensitivity not bounded by quantum limits have been demonstrated at our laboratory and elsewhere. We have been collaborating with researchers from DFM on some of those subjects and hope that in the future DFM will strengthen its position as a leader in quantum sensing and metrology. Denmark has established itself at one of the global centers in Quantum Technologies so far primarily through academic research. it is vital that applied research and development and start-up companies follow up. DFM has a lot of potential to help those developments.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:32

Dear Eugene,
Thank you for your comment and your support for our proposal. DFM has in recent years focussed on activities in quantum metrology and now increasingly also in quantum sensors. To gain knowledge quickly in this field, DFM is engaging with other European national metrology institutes in a quantum metrology network as well as in quantum metrology projects. We agree that advanced metrology is needed to make progress in the area of quantum technologies and therefore have focus on close collaboration with Danish universities and high-tech companies in the quantum technology segment. DFMs scientists have extensive experience working with sensors with sensitivities limited to and below the standard quantum noise limit, which include the application of non-classical light for spectroscopy for health- and biotechnology and quantum metrology. The proposed area of activity will aim at bringing quantum metrology knowledge to companies engaging in products based on quantum technology in order that Denmark can maintain a position at the forefront in the area. We look forward to strengthen our collaboration with your group in this task.
Best regards,
Jan

Mark Fisker (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 19:36

Industrien er i rivende udvikling og forandring og ikke mindst pga. corona krisen. Det er derfor nødvendigt fortsat at udvikle ny viden som vi omsætte til øget konkurrenceevne i form af bedre produkter, mere effektive og bedre processer, øget kvalitet, lavere energiforbrug med andre ord er med til den grønne omstilling. Vi ser derfor flere gode muligheder indenfor forslaget om 'Avanceret Produktion' under DFM som kan komme de danske virksomheder til gode.
Vores medlemsvirksomheder er f.eks. indenfor plastindustrien og her er en af udfordringerne de mekaniske forhold og flydeevnen af plastmaterialet under støbeprocessen med henblik på effektivisering og forbedret kvalitet …

Mange af vores medlemmer er fra fødevareindustrien og her mødes de af stadig større krav til overfadekvaliteten med henblik på hygiejne. Det er meget relevant for vores medlemmer med styrkede kompetencer til at beskrive overflade kvalitet og rengøring som en samlet proces med henblik på at kunne dokumentere at hensigtsmæssige grænser er overholdt og samtidig finde ud af om det er muligt at rengøre på en billigere og mere bæredygtig måde. (Bruge mindre vand/sæbe/energi) Det vil sige, at afklare hvornår det er godt nok.

3D print bruges i stigende grad af vores medlemmer …. og det er relevant med styrkede kompetencer der kan udvikle skræddersyede metoder til test og specifikation af kvalitet.
Free form støbeforme har stort potential men har også udfordringer indenfor bl.a. test og specifikation ….

Mange virksomheder får efterbehandlet overflader med slibning af underleverandører. Det er relevant med bedre kompetencer vedrørende specifikation af overfladen til f.eks. underleverandører for at optimere kvalitet og udgifter. At kunne få udviklet en vejledning til f.eks. en metode hvordan f.eks. rustfrie tanke skal slibes for at opnå en given Ra værdi er noget som i dag varierer maget fra virksomhed til virksomhed og medarbejder til medarbejder og beror mere på en æstetisk vurdering.

I det lys vil jeg på DI’s vegne udtrykke vores støtte til aktivitetsforslaget …

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 15:13

Kære Mark,
Mange tak for den detaljerede kommentar og for din støtte til aktivitetsforslaget. Det er DFM’s mål at opbygge kompetencer og ydelser, der adresserer en række af de behov, du nævner. For at opnå de bedste resultater, foretrækker DFM at gøre det i tæt dialog med virksomhederne, hvoraf mange er medlemmer hos DI. Specifikt vil DFM i forbindelse med flydeevne af plast opbygge kompetencer omkring friktion og i forbindelse med overfladekvalitet og hygiejne videreudvikle kompetencer, der fører til kvantificering af rengøringsvenligheden af overflader med forskellig overfladestruktur. Inden for området geometriske målinger (profilometri og optiske metoder) vil vi fokusere på kvalitet af 3D print og free form støbeforme ved at sikre stor nøjagtighed og sporbarhed ved målingerne.
Med venlig hilsen,
Jan

Morten Madsen (Professor MSO, SDU NanoSYD, Syddansk Universitet)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:21

I solcellegruppen på Syddansk Universitet forsker vi i nye typer tyndfilmssolceller, såsom organiske solceller, og arbejder med Rulle-til-Rulle (R2R) procesteknikker til udvikling af celler og moduler under industrielle forhold. Udvikling af nye solcelleteknologier er et vigtigt element i den grønne omstilling, hvilket især omfatter nye teknologier der er bæredygtige fra materialeudvikling til produktion. Måleteknikker såsom kelvin probe og optisk ellipsometri er væsentlige til karakterisering af materialer og tyndfilm i denne process, og særligt in-line teknikker er vigtige for at optimere udviklingen gennem R2R metoder, rettet mod fremtidig produktion. Jeg støtter kraftigt tiltag der kan opbygge og udvide kompetencer og teknologier indenfor de områder, og ser gode fremtidige samarbejdsmuligheder med DFM her.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:24

Kære Morten
Tak for din kommentar omkring solcelleteknologi og for din støtte til initiativet. DFM har opbygget en lang række kompetencer inden for karakterisering af tyndfilm, deriblandt ellipsometri, optisk skatterometri og SPM-teknikker som AFM og Kelvin Probe Mikroskopi. Derudover har vi udviklet en optisk metode til at karakterisere polymer-tyndfilm med nanostrukturerede overflader til anvendelse i en R2R produktion. DFM ser frem til at gå i dialog med jer for at afdække, hvordan vi bedst bruger vores kompetencer til at støtte udviklingen af fremtidens solceller.
Med venlig hilsen,
Jan

Adrián A. Santamaría (Research Assistant, DTU)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:41

One of the strong interests within the photovoltaic industry is to achieve a large scale implementation of building-integrated photovoltaics (BIPV). For this application, appearance and aestetics have a higher importance than efficiency of energy production. Requirements in urban areas include assessment that reflected light from the materials surface does not produce intense glare to its environment, matching the visual appearance of solar modules with other building materials, and to be able to predict the color appearance when viewed at different angles by people passing by. In our photovoltaic systems team at DTU we´ve been currently tasked by a customer to characterize colored BIPV samples using different coloring technologies and we are performing angular measurements of reflected light to help the customer choose layer materials, pigments, and improve prediction of appearance. And also impact in energy efficiency. We are having initial collaboration discussions with DFM to include some expertise in this kind of optical measurements and this could be an interesting research topic within this PV industry.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 15:39

Dear Adrián
Thank you for your comment and your support of our work. The issue of appearance and aesthetics is very intriguing and of considerable importance for BIPV, as you mention. Employing angular Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF) measurements for characterizing the surface properties and appearance of objects is among our ongoing activities at DFM. DFM will further develop competences in this field and we will be happy to collaborate with you in applying such measurements to photovoltaics
Best regards,
Jan

Lars Nakotte (ALL-IN OPTICS)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:22

Coming out of the field of plastic optical components - the need for implementation of micro and nanostructures into optical design is rising enormous!
Micro and Nanostructures could revolute the way how optical designs are being made and change the world of optics.
By saying that replication of the structures in the field of injection Moulding becomes a lot more relevant and quality checks for this replication need to be made fast and quick to check quality and function during production runs.
Therefore Iam highly interested in results coming out of projects like the above mentioned!

Regards
Lars (www.all-in-optics.de)

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 15/5-20 kl. 16:15

Dear Lars,
Thank you for your comment and support for the proposal. Indeed, micro and nano-structures have an enormous potential in optical design. At DFM, we believe that mass-production techniques such as injection moulding are essential for bringing plastic optical components to the consumer market and we therefore actively engage in developing solutions for in-line characterization and quality control of mass-produced nanostructures. In the process of developing these metrology solutions, we are happy to work together with companies to make sure that the solutions are optimised for their needs.

Best regards,
Jan

Irwan Setija (Senior research scientist, ASML Netherlands)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:05

ASML Netherlands is the largest supplier of lithography equipment for the semiconductor industry in the world. Lithography defines the structures of the integrated circuit and therefore drives the development towards ever increasing performance of integrated logic and capacity of memory devices. Manufacturing of IC's is based on accurate exposure of nm-sized patterns and non-invasive qualification with sub-nm accuracy. This puts very demanding requirements on optical sensing and metrology. The metrological institutes of Europe play an important role in the development of accurate metrology methods. This project contributes to this necessary field of research.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Søndag d. 17/5-20 kl. 21:35

Dear Irwan
Thank you very much for your comment and your support of our initiative. DFM has in recent years gained considerable knowledge in characterization of structures with sub-nm accuracy using imaging scatterometry. Recent development of this technique has shown that it is a versatile tool for characterization of line structures, capable of overcoming the demand for ever-decreasing size of nm-sized patterns of IC’s. DFM is pushing the limits of imaging scatterometry towards smaller structures using structured illumination, photonic nanojet and advanced modelling. We are looking forward to continue this research together with ASML for the benefit of the European industry.
Best regards,
Jan

Kent Kammer Hansen (Seniorforsker, DTU Energi)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 14:52

DMF tilbyder flere services som kan være til gavn for DTU Energi. DTU Energi arbejder med blandt andet PEM fuel cells. Her er det nødvendigt at kunne bestemme ledningsevnen af polymer elektrolytten. Et yderligere aspekt er ledningsevnen som funktion af tid. Her tænkes især på reaktion mellem elektroder og elektrolyt som funktion af tiden. Her kan DMF vise sig at være en stærk partner. Andre områder hvor DMF kan være til gavn er måling af NOx emissioner i forbindelse med udvikling af sensorer til detektion af samme. Dertil kommer muligheden for at detektere CO2. Dette er til nytte i forbindelse med udvikling af direkte kulbrændselsceller, hvor CO2 ønskes at være det primære reaktionsprodukt.
Disse fokusområder gør DMF til en stærk partner for DTU Energi i fremtidige projekter indenfor ovenstående områder.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 18/5-20 kl. 12:26

Kære Kent,
Mange tak for din kommentar og dine forslag til samarbejdsmuligheder relateret til grøn omstilling med fokus på energikonverteringen og miljø og klima monitorering. DFM er enig i behovet for sporbare ledningsevnemålinger af polymerelektrolytter. Dette er et område DFM vil adressere i indsatsområdet ved at styrke vores kompetencer og testfaciliteter for at kunne måle på polymerelektrolytmembraner og membran-elektrode-samlinger, samt afdække variationer og tidsmæssige ændringer. DFM har i en årrække udviklet sensorer til gas monitering inklusive NOx og CO2, og vi vil være interesseret i at adaptere sensorer til forskellige behov, blandt andet kulbrændselsceller. Vi ser frem til det fortsatte samarbejdet.
Med venlig hilsen,
Jan

Jesper Liltorp Mortensen (R&D Manager, Advalight)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:41

Advalight udvikler og producere laser til hudbehandling. DFM har hjulpet med at udmåle, teste og kalibrere optisk måleudstyr, og overholde de medicinske krav til sporbarhed. Advalight vil kunne have en fordel ved stadig at have adgang til disse services. Derudover vil DFM’s evne til udmåle optiske egenskaber på delkomponenter kunne gøre en forskel.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 18/5-20 kl. 12:01

Kære Jesper,
Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. DFM vil fortsætte udviklingen af nye ydelser til kalibrering og validering af lasere, optiske fibre, optiske sensorer og optisk måleudstyr, til blandt andet medicinsk brug. DFM fokuserer på at hjælpe og samarbejde med danske virksomheder med henblik på at styrke kvaliteten of deres produkter og dermed deres konkurrenceevne. Vi ser frem til fortsat at kunne understøtte og samarbejde med jer omkring sporbar kalibrering og validering af jeres komponenter og udstyr.
Med venlig hilsen,
Jan

Christian Koch
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:50

DFM is an important partner within the acoustic metrology community in Europe. An excellent quality of microphone reciprocity calibration as the basic primary representation of acoustical units is the basis of various activities. DFM was and is a comprehensive partner in closed and ongoing EMPIR projects which focuses on the development of novel ear simulators as well as many aspects of measurement, calibration and perception of infrasound and airborne ultrasound. In view of the many open questions and the still very limited knowledge in these fields future research activities are required. Various stakeholders define the impact of these work as for example clinics which benefit from better calibration of audiological devices which finally results in better diagnosis, in particular for newborns and children. The extremely emotional public debate about wind parks and other sustainable energy producing devices as well as ultrasound in the public shows how important new knowledge is which we still miss about the hearing at the borders of the hearing range. In the infrasound frequency range further need comes from the international network of infrasound sensors established for the verification of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty which lacks from serious calibration issues. It is used not only for the monitoring of the nuclear test ban treaty but also for improving experimental date for atmoshperic models to analyse, forcast and manage the climate change. This is absolutely key for the European future.
Christian Koch, PTB

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:35

Dear Christian,
Thank you very much for your detailed comment and your support of the initiative. DFM will increase research efforts in the areas of ultrasound and infrasound while also focussing on hearing assessment. With respect to ultrasound, DFM is proposing to continue research on the characterisation of microphones used for measuring airborne ultrasound, and to extend the measurement systems to also allow assessing devices such as consumer electronics and address novel applications relating to safety for consumers. With respect to infrasound, DFM will develop alternative methods for realisation of the decibel at very low frequencies, since traditional primary methods are not yet adequate. Transfer methods will also be established to other devices such as microphones and sound level meters. Concerning hearing assessment, DFM will support the standardisation of novel devices that allow for a better hearing assessment of persons at any age.
Best regards,
Jan

Michael Høj (Manager, Metrohm)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:50

Metrohm udvikler sensorer til både pH, mV, screen-printed electrodes og generelle elektrokemiske målinger. Metrohm sætter stor pris på DFM's rolle som upartisk reference indenfor sporbarhed ved elektrokemi og som medspiller ved udvikling af applikationer til fx målinger af pH i vand-alkohol blandinger.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:33

Kære Michael,
Mange tak for din kommentar. DFM er glad for at have været en upartisk reference, inden for elektrokemi, for danske virksomheder i de seneste 20 år. Globalt set har fokus mest været på vandige opløsninger. Vi er nu, sammen med partnere, begyndt at foretage målinger på mere komplekse matricer, som vand-alkohol blandinger, som du beskrive. Vi planlægger, at fortsætte fundamental forskning og udvikling, således at vi kan udvide vores services til industri in Danmark.
Med venlig hilsen,
Jan

W. Kunther (Adjunkt, DTU Byg)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:31

I see a demand for development of sensors to monitor the state of construction materials during service life in place, but also for example room climate to improve the energy efficiency of buildings. The development of sensors for improve the effectiveness of construction processes is another field of interest.
Mvh

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:10

Dear Wolfgang,
Thank you for your comment and suggestions for potential activities. DFM has built up considerable competences in gas spectroscopy, gas sensors and particle counting. These competences are applied to measurements needed to ensure a safe living and working environment and can be adapted to specific monitoring requirements. DFM is building up competences in fibre sensors and has recently initiated collaboration with DTU Photonics and DOFI in the application of fibre sensors that have the potential for monitoring construction processes that encompass measuring temperature and stress variations using embedded fibre sensors. We would like to collaborate on specific ideas you may have, particularly related to the green transition of the Danish society, for example improvements in energy efficient buildings.
Best regards,
Jan

Richard Barham (Dr, Acoustic Sensor Networks)
Mandag d. 18/5-20 kl. 12:02

The acoustical measurement community has been tasked with the new challenges of characterising low frequency sound for a wide range of vital applications from defence to climate change. DFM is an important partner in this work and offers a high level of expertise in acoustical research and access to specialised facilties. This capability, coupled with efforts from other collaborators will be instrumental in solving the challenges that have been set out. The new EMPIR Project (19ENV03 - Infra-AUV) set to start in 2020 now provides the means by which this research capability can be utilised.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:41

Dear Richard,
Thank you for your comment and your support of the initiative. DFM will continue its research efforts concerning acoustic calibrations and measurements at the very low frequency range. We agree that collaborative efforts in this field is important in order to make fast progress in support of the vital applications mentioned. DFM is a partner in the Infra-AUV EMPIR project, which is a platform for international collaboration. However, DFM will search for additional international partners to speed up the progress in the field as well as include end users in order that the developments are correctly adapted to their needs.
Best regards,
Jan

Thomas Blunier (Prof, University of Copenhagen, Niels Bohr Institute, Physics of Ice, Climate and Earth)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:12

Physics of Ice, Climate and Earth is one of the leading institutes analyzing old air from ice cores. This research is international and links directly to observations of the current atmosphere. It is crucial to base interpretation of changes of the gas composition (e.g. CO2, methane, nitrous oxide to name a few) on internationally recognized standards. So far there are only very few institutes able to deliver such standards. When it comes to isotopes, even in major greenhouse gases such standards may not even exist. Our community assures that results from laboratories around the world are based on the same reference by organizing expensive and laborious round robins. The initiative of DFM for calibrating gas standards is highly appreciated and crucial for our research.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:09

Dear Thomas,
Thank you very much for your comment and your support for our initiative. Your comment illustrates one of the important needs for the calibration of gas sensors and reference gasses. Your applications require very high accuracy in order to determine minute changes in gas concentrations and isotope ratios, which is not a trivial task. Such needs cannot be met by commercial standard gas calibration laboratories. The ability to provide highly accurate calibrations has a potential high impact when accounting for emission from fossil and renewable sources of green house gasses. DFM has in recent years build up competences in highly accurate determination of amount of substance, including isotope ratios, for various greenhouse gases. These competences are underpinned by successful participation in European measurement comparisons. This work will continue and we will happy to collaborate with your institute.
Best regards,
Jan

Henrik Dörge (CEO, FRS-Systems ApS)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:54

FRS-Systems er en lille startup-virksomhed, der har god gavn af specielt elektrokemi, fotonik og metrologi kompetencerne hos DFM, da vi udvikler optiske sensorer baseret på farvestofkemi og strukturerede overflader. Vi støtter op om indsatsområdet og glæder os til at gøre brug af jeres kompetencer indenfor avanceret produktion, når vi når dertil i vores produktudvikling.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 15:42

Kære Henrik,
Mange tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet. I forbindelse med udvikling, fremstilling og salg af optiske sensorer, især til anvendelse inden for medico-, pharma- og laboratorievirksomhed, er der store krav til kvalitet og dokumentation. Med fokus på nøjagtige og sporbare målinger har DFM kompetencer indenfor elektrokemi (pH- og ledningsevnemålinger), fotonik (herunder sensorer) samt udmåling af overfladestrukturer på mikrometer- og nanometerskala. Vi ser frem til at mødes med jer for at genoptage samarbejdet med fokus på de nye indsatsområder og identifikation af de specifikke metrologiudfordringer i har.
Med venlig hilsen,
Jan

Mikkel Juul Larsen (Forskningsingeniør, IRD Fuel Cells A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 15:28

IRD Fuel Cells A/S er som højteknologisk produktionsvirksomhed inden for grøn teknologi en mulig aftager af DFM's ydelser. IRD producerer komponenter til polymerbrændselsceller og -elektrolyseceller, og virksomhedens produkter udgør dermed et vigtigt led i den grønne omstilling af energisystemet, hvor elektrokemisk konvertering af energi vil være en nødvendighed. Netop nu pågår et større arbejde med certificering og kvalitetssikring for at leve op til kundernes stadigt skrappere krav til. Kalibreringer, målinger og højt sporbarhedsniveau er essentielt i denne indsats. Det kan vise sig, at virksomheden ikke er i besiddelse af den metrologiske infrastruktur, der er nødvendig for at opnå de ønskede standard. DFM’s forslag om metrologisk forskning og udvikling har derfor stor interesse for IRD, da det kan danne grundlag for et samarbejde, der hjælpe virksomheden i mål med certificeringen og dermed fremmer konkurrenceevnen på internationalt plan.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:59

Kære Mikkel,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Det er korrekt, at det kan være en udfordring at etablere metrologisk infrastruktur inden for et nyt teknologisk område. DFM eksisterer for bl.a. at støtte udviklingen af danske virksomheder ved at bidrage med erfaring og samarbejde inden for metrologi, herunder sporbare kalibreringer på højt niveau. Indsatsområdet fokuserer bl.a. på grøn omstilling, og vi vil være meget interesseret i at samarbejde med IRD Fuel Cells for at finde løsninger til jeres metrologiudfordringer, for eksempel omkring polymerbrændselsceller. DFM vil arbejde for at etablere ny kalibrerings- og serviceydelser relateret til grøn omstilling, således at vi kan assistere ved kvalitetssikring af nye produkter.
Med venlig hilsen,
Jan

Nicolas Krogh (CEO, Mipsalus ApS)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:25

MipSalus udvikler en helt ny type lægemiddel baseret på MIP-teknologi (Molecular Imprinted Polymers), hvor den aktive del af lægemidlet er partikler på omkring 200 nanometer (og skal anvendes i meget store mængder). Produktionen er under overførsel fra laboratorieskala til pilotskala og går nu ind i en fase, hvor processerne skal tilpasses optimal produktion.
I denne proces har vi indledt en afsøgning af teknologier, der kan hjælpe os med kvantificering af vores MIP-partikler alle steder i vores processer. Vores initiale samarbejde med DFM har tilkendegivet, at deres fokusområder passer til vores behov. Mipsalus arbejder inden for pharma/biotek, avanceret produktion og samtidigt med et fokus på implementering af cirkulær økonomi specielt i vores opskaleringsprocesser. Vi forventer, at DFM kan vejlede os blandt andet med valg af validerbare teknikker til kvantificering af partikelsuspensioner.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:15

Kære Nicolas,
Tak for din kommentar og detaljerede beskrivelse af jeres måletekniske udfordring. Der eksistere for tiden ikke nogen god kommerciel løsning på udfordringen. Mange in-line partikelstørrelsesmålingsteknikker bruger Lorenz-Mie-spredning til at måle partiklernes sfæriske diameter. Ved brug af denne teknik domineres spredningsmønstrene fra små og stor partikel af de store partikler, hvilket gør det meget vanskeligt at måle størrelsen af de små partikler. Desuden er spredningsmønsteret fra små partikler er meget ens. DFM er i færd med at udvikle en ny sensorløsning til at overvinde disse vanskeligheder. Sensoren er konstrueret således, at den blokerer det indfaldene lys fra en forudbestemt indfaldsvinkel, når der ikke er partikler til stede. Partikler, der passerer forbi sensoren, ændrer vinkelfordelingen i det transmitterede lys og giver således mulighed for bestemmelse af størrelsen og antallet af enkeltpartikler i partikelstrømmen. Vi ser frem til i fællesskab at adressere jeres udfordringen og finde en egnet løsning til kvantificering af partikelsuspensioner.
Med venlig hilsen,
Jan

Peter C. K. Vesborg (Professor i fysik, DTU)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:00

På DTU Fysik forskes der blandt andet i solceller, fotoelektroder til at høste solenergi samt elektrokemisk lagring og katalytisk konvertering af energi. DFM har kompetencer inden for disse områder (fx Kelvin probe mikroskopi, samt analytiske metoder til katalytiske målinger), som er yderst nyttige for denne forskning i teknologier til grøn omstilling.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:36

Kære Peter,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. DFM har opbygget en række kompetencer, der er værdifulde i forbindelse med elektrokatalyse. Vi har kompetencer inden for Kelvin probe mikroskopi og optisk ellipsometri til karakterisering af både de dimensionale- og de elektriske/optiske egenskaber of tyndfilm solceller. Herudover har vi en facilitet til at undersøge effekten af accelereret degradering af solceller ved eksponering til koncentreret UV lys. Med
Kelvin Probe setup er der mulighed for at måle ændringer i elektrokatalytiske nanopartiklers work-function, hvilket kan være interessant for et samarbejde. DFM har mange års erfaring med sensorer til gasmåling, som kan være en hjælp ved monitering af katalytisk aktivitet. Generelt ønsker DFM, at opbygge metrologisk kompetence inden for elektrokemisk lagring og katalytisk konvertering af energi og vi ser frem til at definere et samarbejde med DTU inden for dette område.
Med venlig hilsen,
Jan

Steve Robinson (Mr, National Physical Laboratory)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:59

DFM have made major contributions to collaborative research projects within Europe in the recent past, where they have been at the leading edge of research in acoustic metrology. An example from my own experience is the contribution made the EMPIR project UNAC-LOW (15RPT02) where DFM adapted the techniques for low frequency pressure calibration of microphones to the calibration of hydrophones, and helped to expand the metrology capacity for underwater acoustics in Europe. There is an opportunity to further advance the low-frequency acoustic metrology for air acoustics, vibration and marine acoustics in response to demands from the acoustics community where new challenges are being presented in applications including environmental noise pollution, defence and climate change modelling. I hope that DFM can be a partner in this work - certainly their high level of expertise and experimental capability has a lot to offer. In conjunction with other collaborators, DFM will be instrumental in providing solutions the difficult challenges presented. The new EMPIR Project (19ENV03 - Infra-AUV), which will start in 2020, will provide the opportunity for the research needed to address these needs, and DFM's role will be vital.
Stephen Robinson, National Physical Laboratory, UK.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:45

Dear Steve,
Thank you for your detailed comment and your support for our initiative. DFM will continue research and build up competences in relation to infrasound calibration of hydrophones, which will lead to continuously improved calibration methods. DFM will also develop methods in relation to airborne calibrations within the frame of the EMPIR project INFRA-AUV. These methods will be adapted to hydrophones. It is hoped that with these efforts, the lower frequency ranges will be covered, which is required for monitoring the human effect on the acoustics of the marine environment. We look forward to continue the collaboration with NPL within acoustics.
Best regards,
Jan

Leif Jensen (Lab manager., Insatech A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 15:03

IInsatech A/S levere instrumenter til den danske industri. År tilbage fandt vi, at ledningsevnekalibrering var en udfordring for den farmaceutiske industri. Vi har derpå opbygget et kalibreringslaboratorie, hvis kompetence hovedsaligt er kalibrering af ledningsevne. En stor del af kundeporteføljen er udenlandske farmaceutiske virksomheder. Kærnen i denne ydelse er DFM’s viden og evne til at leverer sporbarhed.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:20

Kære Leif,
Mange tak for din kommentar. DFM tog udfordringen op fra den farmaceutiske industri med at udvikle sporbare ledningsevnekalibreringer baseret på geometriske målinger og nye design af elektrolytiske ledningsevneceller. Dialogen med Insatech og andre virksomheder er af stor betydning med hensyn til behov for udvikling af nye avancerede elektrokemiske målemetoder, som kan medvirke til at løse udfordringer for den farmaceutiske industri. DFM har planer om en række nyudviklinger inden for området, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde med jer.
Med venlig hilsen,
Jan

Stefan Møller Olsen (Manager, fouling release systems and marine technology R&D, Hempel A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:43

Hos Hempel ser vi på metrologi til overflader og nye materialer som et meget relevant indsatsområde. Vi arbejder blandt andet mod en bedre forståelse for adhæsion af malingsfilm på en mikroskopisk/atomar skala. Herunder vil blandt andet nøjagtig udmåling af ultra små kræfter være en spændende kompetence at udforske. Derudover er imaging og kompetencer vedrørende nøjagtige infrarøde spektroskopi af overflader også meget relevant og spændende for vores udviklingsarbejde angående funktionelle overflader.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 22/5-20 kl. 13:16

Kære Stefan,
Mange tak for din kommentar og omtale af jeres specifikke interesser. Overordnet set vil DFM i indsatsområdet fokusere på metrologi til nye materialer og til nye teknologier som en del af metrologi til avanceret produktion. DFM har fornylig etableret en kraftsensorfacilitet i samarbejde med det tyske metrologiinstitut (PTB). Denne facilitet vil være ideel til udmåling af ultra-små kræfter for at få en bedre forståelse af f.eks. adhæsion på mikroskala. DFM vil inden for indsatsområdet etablere en facilitet til infrarød spektroskopi af overflader med en rummelig opløsning på bedre end 1 µm, som fx vil kunne bruges til at studere fase separering. Vi ser frem til at indgå i et samarbejde, som kan adressere de emner du nævner.
Med venlig hilsen,
Jan

Jan Stensborg (Stensborg A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 22:29

Som indsatsområde nævner forslaget flere steder avanceret produktion, overflader og nanoskala-målinger. Nye ydelser og kompetencer der kan vise 3D topologi strukturen af overflader med perioder, dybder og mikro-vinkler på en skala fra 50 nm til 1000 nm vil være meget interessante og relevante for os til nøjagtigt at kvantificere og dokumentere kvalitet af vores produkter og metoder. Eksisterende standardmetoder (SEM, AFM og optisk mikroskopi) er ofte upraktiske og tidskrævende i sin nuværende konstruktion og giver ikke det fornødne nøjagtige overblik på polymere og resist materialer. Forbedret billedbehandling til nøjagtig, hurtig og robust 3D rekonstruktion af overfladestrukturen og kombinationer af forskellige (standard) metoder er helt klart vejen frem.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:00

Kære Jan,
Mange tak for den detaljerede kommentar og præcisering af behovet for forbedret billedbehandling til nøjagtig, hurtig og robust 3D rekonstruktion af overfladestrukturer fx ud fra en kombination af forskellige (standard) metoder. Vi ser også et behov for målrettet at udvikle kompetencer til en nøjagtig 3D afbildning af mønstrede overflader, hvor de enkelte strukturer i mønstret har dimensioner fra 0,1 µm til 1 µm. Målet med 3D afbildning skal være at kunne bedømme hele produktionsprocessen og produktets optiske kvalitet ved både at kunne ”se” og kvantitativt udmåle alle kritiske parameter fra 3D billedet af overfladen. Kritiske parametre er f.eks. hældning, ruhed af sidevægge, ruhed i bunden af huller, hullernes dybde og ikke mindst ensartetheden af mønstret. DFM har kompetencer og ydelser indenfor disse og tilgrænsende områder - særligt AFM, billedbehandling, skatterometri og optisk mikroskopi. Vi ser frem til at opbygge en målrettet og specialiseret kompetence i samarbejde med jer.
Med venlig hilsen,
Jan

Glenda Napier (CEO, Energy Innovation Cluster)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 22:37

På vegne af arbejdsgruppen i Energy Cluster Denmark:
Energy Cluster Denmark vil, som den nationale klynge og innovationsplatform for den samlede energiindustri, understøtte videnproduktion og -spredning om metrologisk forskning og udvikling, da viden herom har stor anvendelse og betydning for den brede energisektor. DFM arbejder i flere sammenhænge med energiindustrien og i takt med at teknologierne og produkterne bliver mere digitale, og integreret i komplekse produkt- servicesystemer, er der behov for sensorer og avanceret målepunkter for optimal energiperformance samt service og vedligehold i hele produktlevetiden.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:04

Kære Glenda,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. DFM værdsætter det mangeårige samarbejde med energiindustrien, inklusive medlemmer i Energy Cluster Denmark. Den grønne omstilling vil for bl.a. olie- og gasproduktion kræve nye målemetoder for at kvantificere, lokalisere og reducere greenhouse gasudslip. Den hurtige udvikling af bæredygtige energikilder kræver at nye typer målemetoder udvikles gennem deres levetid for at sikre en gnidningsfri drift samt for dokumentation af deres effektivitet. DFM vil i indsatsområdet fortsætte sine aktiviteter inden for sensorer og avanceret metrologi, således energiindustriens behov for metrologi kan efterkommes. Vi ser frem til at yde vores bidrag til den grønne omstilling.
Med venlig hilsen,
Jan

Anne Ladegaard Skov (Karakterisering af nye materialer og overflader, Dansk Polymer Center, Kemiteknik, DTU)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 06:03

På Dansk Polymer Center, DTU, ser vi stor nytte i udviklingen af bedre målemetoder til feks klæb, mekaniske egenskaber, 3D visualisering og af overflader, som dette forslag omhandler. Forbedrede teknikker vil tillade bedre fundamental forståelse af udviklede materialer og dermed give bedre muligheder for at udvikle avancerede materialer og processer til nytte for dansk forskning og industri. Vi forventer at udvide vores samarbejde med DFM fremadrettet på grund af deres unikke målemetoder såsom avanceret AFM, der tillader en helt anden forståelse af vores materialer.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:48

Kære Anne,
Mange tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. DFM planlægger at opbygge ydelser og kompetencer inden for overfladestruktur, mekaniske egenskaber og adhæsion, da kendskab til disse parametre er vigtig for en række anvendelser herunder fx maling på overflader. Desuden vil vi opbygge kompetencer inden for nøjagtige højtopløselige infrarøde spektroskopiske metoder anvendt på overflader, som vil kunne kvantificere faseseparation og kontaminering. Vi ser frem til at udbygge et samarbejde med DPC, der er internationalt ledende indenfor silikoneelastomerer og polymersyntese, og være med til at øge forståelsen af materialer samt overføre de opnåede kompetencer til særligt små og mellemstore virksomheder.
Med venlig hilsen,
Jan

Alicia Johansson (Project Manager, NIL Technology ApS)
Fredag d. 22/5-20 kl. 08:44

Samarbejdet med DFM giver NIL Technology unikke muligheder for at følge med i forskning og udviklingen af nye målemetoder til avanceret produktion. NILT er derfor i løbende dialog med DFM omkring nuværende og fremtidlige behov for målemetoder, som kan styrke vores konkurrenceevne og skabe flere arbejdspladser. NILTs interesse er især indenfor nanometrologi og fotonik, hvor DFM har meget stærke kompetencer og unikt udstyr.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 22/5-20 kl. 15:42

Kære Alicia
Tak for din kommentar om nye målemetoder til avanceret produktion. DFM er glad for samarbejdet med NIL Technology, hvor vi bl.a. udvikler optisk skatterometri til opmåling af periodiske gitterstrukturer på nanoskala. Vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde i fremtiden, hvor vi blandt andet vil kombinerer vores spektroskopiske metoder med andre teknologier som AFM og konfokalmikroskopi. Vi ser disse tiltag som væsentlig metrologi, som kan bidrage til at løse en række udfordringer i forbindelse med avanceret produktion.
Med venlig hilsen,
Jan

Ole Bang (Professor, konsulent og CEO, DTU Fotonik, NKT Photonics, SHUTE og NORBLIS)
Fredag d. 22/5-20 kl. 10:27

DTU Fotonik har i mange år haft samarbejde med DFM i flere store projekter, såsom EU projektet QTEA om udvikling af acetylen fyldte såkaldte hulkerne optiske fibre til ultra-præcise frekvens standarder, Innovationskonsortiet BIOFORS om forebyggelse af skadelige biofilm ved ultra-violet (UV) lys og Innovationsfonds projektet UVSUPER om udvikling af high-power UV bredbåndslasere til scatterometry-baseret inspektion af halvleder wafers og nanostrukturerede materialer med ultra-høj opløsning. Samarbejdet med DFM har ledt til flere gennembrud inden for avancerede måletekniske systemer til bla anvendelse i sundheds sektoren og avanceret produktion, hvor DFM enorme ekspertise inden for ultra-præcis metrologi har været afgørende.
Foruden at være professor på DTU Fotonik er jeg konsulent for firmaet NKT Photonics og medejer af to start-up firmaer SHUTE Sensing Solutions og NORBLIS der udvikler henholdsvis plastik fiber sensorer til bla. beton, vindmølle, papir og elevator industrien og avancerede midt-infrarøde bredbånds lasere til bla. forurenings og fødevare kvalitets monitorering, samt midt-infrarøde OCT systemer til ikke-destruktiv inspektion af bla. skibs maling og batterier. Implementation af intelligente indlejrede sensor systemer i byggebranchen til optimering af tørring af beton kan lede til en væsentlig reduktion af den høje CO2 udledning fra denne industri.
Dansk højteknologisk industri inden for avanceret optik og fotonik, altså brugen af lys, er verdensførende i øjeblikket og bidrager signifikant til det danske brutto-national produkt og den meget lave ledighed blandt ingeniører. Jeg anser det som ekstremt vigtigt for den fortsatte fremgang af denne industri, at DFM tilsvarende har en væsentlig styrke inden for ultra-præcis metrologi inden for området og endnu mere vigtigt, at DFM kontinuerligt viderede-udvikler deres viden.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 16:04

Kære Ole,
Tak for din positive beskrivelse af vores hidtidige forskningssamarbejder og for din støtte til indsatsområdet. Som repræsentant for både DTU Fotonik samt to højteknologiske start-up firmaer er din feedback særdeles vigtig for os.
Du beskriver dansk højteknologisk industri inden for avanceret optik og fotonik som verdensførende. Fotonik er et af DFM’s hovedkompetenceområder, og DFM vil med indsatsområdet bidrage til at dansk industri kan opretholde denne position ved at udvikle de nødvendige metrologiydelser.
De mulige applikationer du beskriver for produkterne fra både SHUTE Sensing Solutions og NORBLIS relaterer til sensorer, kvalitetsmonitering og inspektion i en række forskellige brancher inden for bl.a. miljø, klima, energi. Der er således et godt match mellem jeres optiske teknikker og industrielle anvendelser og vores planlagte aktiviteter inden for grøn omstilling baseret på vores kompetencer inden for optik og fotonik. Der er gode muligheder for at de ydelser, som DFM vil udvikle inden for indsatsområdet, kan bidrage til kvantificering af egenskaberne af jeres optiske sensorer og lyskilder. Vi ser gode muligheder for forskningssamarbejder i forbindelse med implementering og test af jeres produkter i nye applikationer.
Med venlig hilsen,
Jan

Jan Friis Jørgensen (CEO, Image Metrology A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 11:49

Jeg har med stor interesse læst forslaget og finder specielt området imaging og spektroskopiske metoder til diagnosticering og specifikation af lægemidler interessant. Image Metrology udvikler software til analyse og mikro- og nano-skopi billeder samt spektroskopiske data hvor løsningerne primært primært sælges på det internationale marked. Det er i den forbindelse essentiel at kunne spare med med et institut som DFM der besidder videnskabelig kompetencer på højt internationalt niveau.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:37

Kære Jan,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Udvikling af højopløselig mikroskopi og spektroskopi til diagnosticering og specifikation af celler og lægemidler vil også fremadrettet være en del af DFM’s aktiviteter. Vi er overbeviste om, at der vil være et stigende behov for kvantitative, sporbare og nøjagtige målinger inden for dette område. DFM har været rigtig glad for det samarbejde, der igennem en årrække har eksisteret med Image Metrology, og vi ser frem til at fortsætte dette.
Med venlig hilsen,
Jan

Rafael Taboryski (Lektor, gruppeleder, DTU Nanolab)
Fredag d. 22/5-20 kl. 15:26

DTU Nanolab driver et af af verdens førende ikke-kommercielle renrum til fabrikation af mikro og nanostrukturer. Renrummet bruges af kommercieller brugere og forskere fra danske universiteter. I en ny satsning arbejder DTU Nanolab på at udvikle en facilitet til fabrikation af mikro- og nanostrukturerede emner og overflader i bløde materialer. Vi har i mange år haft et tæt samarbejde med DFM i dette krydsfelt af akademisk forskning i- og industriel udvikling af avancerede funktionelle overflader gavn for begge parter. Jeg forventer således at DFMs ydelser vil være særdeles relevante for de samme virksomheder, som også bruger vores renrum, samt i regi af fremtidige samarbejder. Adgang til avanceret metrologi på nanoskala er såldes en vigtig forudsætning for at de virksomheder som benytter DTU Nanolabs renrum opnår kommerciel succes. På dette område har DFM og DTU Nanolab således sammenfaldende interesser og komplementærer kompetencer. Vi håber således at DFMs kompetencer indenfor AFM og ikke invasive optiske metoder til karakterissering af nanostrukturerede overflader i bløde materialer kan bevares og yderligere styrkes, især for overfladestrukturer der er mindre end diffraktionslængden af synligt lys.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:18

Kære Rafael,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Vi vil fremover arbejde på at etablere nye måletekniske ydelser indenfor metrologi målrettet nye teknologier og nye materialer. Vi er enige i, at avanceret metrologi er en vigtig forudsætning for at små og mellemstore opstartsvirksomheder, som benytter jeres renrum faciliteter, opnår kommerciel succes. Vi har allerede kontakt til nogle af disse virksomheder og ser frem til at indlede samarbejde med endnu flere, som vil få gavn den række af aktiviteter til karakterisering af overflader, som vi vil igangsætte, og som vil dække området fra 1 nm til 1 µm.
Med venlig hilsen,
Jan

Jaime Castillo-León (Director, AligND Systems AB)
Fredag d. 22/5-20 kl. 17:01

At AligND Systems AB, we fabricate nanowire platforms containing vertically aligned semiconducting nanowires. The nanowires are fabricated and aligned using a revolutionary method that decreases the time and cost of fabrication compared with conventional fabrication methods.
The nano metrology methods existing at DFM for the characterization of nanostructure surfaces as well as for the interaction of nanostructures with biological compounds will be of great help to validate our technology. We believe that a future collaboration with DFM will offer valuable tools to uncover new benefits and application areas from our nanowire technology.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 19:20

Dear Jaime,
Thank you for your comment and support for our nanometrology activities. The field of nanostructure-based biosensing is very exciting and a field that experience an increasing interest globally. DFM’s competences in characterization of nanostructures using AFM and optical methods can contribute to a better understanding of the interaction of nanowires with the biological compounds. The AFM technologies has for example been used to characterize the immobilization of antibodies and enzymes. We look forward to collaborate with you and provide nanometrology tools for your nanowire platform.
Best regards,
Jan

Claus BV Christensen (COO, Acarix AB)
Søndag d. 24/5-20 kl. 14:17

Acarix has since early development of the CADScor System used DFM expertise in acoustics, for testing and design, initially of selected acoustic transducers and later on for design of specialized test equipment. DFMs continued focus on especially low frequency sounds and vibration could be of importance for Acarix to direct future design developments, and for DFM maintaining its role as the competent counseling it is today in this exiting area.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Søndag d. 24/5-20 kl. 21:27

Dear Claus,
Thank you for your comment. It is very good to hear that DFM’s services have been valuable in the development of the CADScor system. DFM will continue developing novel acoustic calibration facilities that cover the low and ultra-low frequency ranges. We expect that these extended capabilities can be transferred along the traceability chain and support different acoustic fields, including human health monitoring, which is of interest for Acarix. Metrology for low frequency vibration will be considered in the future. We look forward to continue working with Acarix.
Med venlig hilsen,
Jan

Roel Baets (Professor, Ghent University - imec)
Søndag d. 24/5-20 kl. 16:46

My field of research at Ghent University and imec is integrated photonics, more specifically silicon photonics. While part of a large research group working on a diverse range of fundamental and applied topics in this field, my own interest mostly relates to sensing for monitoring of critical parameters, be it in medicine or in structural health monitoring, food safety and quality monitoring etc. From my group several spinoff companies have been created in this area. Integrated photonics not only allows to miniaturize devices (of key importance in for example bodily implants) but also allows to drive down the cost of manufacturing very substantially, due to to the wafer-scale nature of the production process of the photonic chips. For example in the case of medical devices, this will be of key importance to move more and more to preventive medicine (with point-of-care devices) or to personalized therapies.
We work on many different optical sensing modalities because the broad application diversity calls for a wide range. In this sense it is good to see that DFM also addresses a broad range. One specific modality of common interest is to use Raman spectroscopy for label-free and highly selective sensing of particular molecules in a sample (environmental sample, medical sample, food sample...). Raman spectroscopy is very powerful but typically requires relatively expensive and bulky infrastructure, which is a barrier to its widespread use. With our work we hope to lower the cost and footprint of Raman spectroscopy very substantially so that it can be used much more widely. Currently we are preparing a proposal under the H2020 program together with DFM with the goal to measure (by stimulated Raman spectroscopy) the composition of gas in food packages with a modified atmoshere for longer preservation. The food industry has a very strong interest in such solutions that allow to follow up on quality (without breaking the food package) all the way from the food producer's side to the retail sector and the end consumer. I hope that this proposal will materialize so that we can start very close collaboration with DFM on this subject, thereby taking advantage of the long-standing expertise of DFM in Raman spectroscopy.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:49

Dear Roel,
Thank you for your detailed comment and your support for our proposal. DFM has built up competences and will continue its research effort in the field of Raman spectroscopy with applications to food and agriculture, pharmaceuticals, medical and materials science. DFM has in the past contributed to the development of photonic sensors and is still developing new sensors We recognise the importance of using integrated photonic circuits for increased benefit, impact and use of sensors. We are looking forward to collaborate with you and to contribute to the development of novel sensor technologies using our metrology approach and scientific expertise.
Yours sincerely,
Jan

Alexander Fateev (Seniorforsker, DTU Kemiteknik)
Mandag d. 25/5-20 kl. 07:44

Vores gruppe hos DTU Kemiteknik arbejder med optiske målemetoder som har meget bredt anvendelsespektrum: fra energi produktion til miljøforurening og produktion af bæredygtige ressourcer. En del af vores aktiviteter er nye optiske sensorer og målesystemer udvikling i samarbejde med vores partner. Derfor er det vigtigt for os når vores nye udviklet sensorer/systemer kan valideres og metrologiske karakteriseres. Det er område hvor DFM har kompetencer og kunne være vores partner og et vigtigt link i kæden fra sensorer/systemer udvikling til videre produktkommercialisering.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:49

Kære Alexander,
Tak for din kommentar og din støtte til DFM’s forslag. DFM har i stigende grad fokus på udvikling af sensorer inden for grøn omstilling og sundhed. Inden for disse områder er der øget behov for nøjagtige og sporbare målinger, således at lovgivningsmæssige forhold overholdes. Det kan være inden for miljøforurening, partikelantal i renrum og urenheder i biogas. Herudover er der behov for sensorer til monitering af læk bl.a. i forbindelse med naturgastransport og giftgasudslip. Der er store potentialer i udvikling af sensorer og systemer til overvågning samt tolkning af data. Vi ser frem til at samarbejde med DTU omkring udvikling af nye sensorer til gavn for industrien og samfundet som helhed.
Med venlig hilsen,
Jan

Peter Folmer Nielsen (CTO & Co-Founder, CAPRES a KLA company)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:52

CAPRES udvikler og sælger mikro- og nanoskala multi pin prober og udstyr til brug ved direkte elektriske målinger på ultratynde film og lagdelte strukturer. CAPRES' udstyr og probe teknologi anvendes af førende firmaer indenfor halvleder industrien world wide. Disse firmaer anvender i stigende grad ultratynde elektrisk ledende materialer og strukturer på nanometer og subnanometer skala hvorfor opbygning af ekspertise indenfor dette felt er af afgørende betydning for CAPRES
CAPRES støtter varmt at DFM fortsat udvikler nye metoder til kvalificering af overfladers elektriske egenskaber på nanoskala og vi ser frem til samarbejde omkring dette arbejde og udnyttelse af opnåede resultater.
En opbygning af kompetencer indenfor Kelvin Probe Mikroskopi, med henblik på at afkoble materialeegenskaber og topografi vil også være et område af stor værdi for CAPRES.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:13

Kære Peter
Tak for din kommentar og din støtte til DFMs forslag. Udvikling af kompetencer til undersøgelser af overfladers elektriske egenskaber på nanometerskala er en af DFMs aktiviteter. Vi har oparbejdet et omfattende erfaringsgrundlag inden for AFM og Kelvin Probe Mikroskopi, og vi vil arbejde på at kunne udtrække materialeegenskaber fra målinger af komplekse strukturer med varierende topografi. Vi påskønner CAPRES’ opbagning til initiativet, og ser frem til at samarbejde med jer med henblik til at finde løsninger til jeres fremtidige metrologi behov.
Med venlig hilsen,
Jan

Lars Pedersen (Director of Sales, Visiopharm)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:57

Visiopharm is a world leader in Augmented Pathology solutions; that comprise precision pathology and high-throughput pathology for tissue-diagnostics and research. As such Visiopharm are experts in automated pathology and quantitative image analysis based on microscopy of biological cell samples, and the development of ultra-sensitive microscopy imaging solutions would potentially enable even more precise diagnostics and analysis. Visiopharm therefore expresses support of the development of more sensitive measurement methods described in the proposition as these would benefit Visiopharm and the Danish medical industry.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:17

Dear Lars,
Thank you for your comment and your support for the proposed activities. DFM is developing several novel label-free imaging modalities for biological samples. Ultra-sensitive measurement methods and imaging techniques are critical for accurate diagnosis during the analysis of pathology images. DFM will develop ultra-sensitive microscopy techniques using quantum-enhanced methods that will enable higher resolution and higher sensitivity than previously possible. We see great opportunities in collaborating with Visiopharm on validation and development of new algorithms for conventional and novel pathology solutions.
Best regards,
Jan

Omar El Gawhary (Associate Professor at TUD and principal scientist at VSL, Delft University of Technology and VSL, Dutch Metrology Institute)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:28

In the last ten years DFM has developed important skills in the domain of contactless nanodimensional metrology and this will play a crucial role in future technologies, both at national and international level.
A sustainable society, based on green conversion, tailored health and advanced production will rely on novel materials and the ability to shape matter at the nanoscale. A National Metrology Institute that can follow and underpin these developments can contribute to the safe introduction of new products and make sure that policies makers can base their decisions on objective evidence.
Contactless optical methods will be instrumental to upgrading the industrial processes and to characterizing materials properties and defects in a fast and not-invasive way. Being able to determine roughness of materials with unprecedented accuracy and precision and determining the optical response of novel nanostructured materials is surely challenging. The unique international network of universities and National Metrology institutes, which DFM is fully part of, can represent the added value to face these metrology challenges.
For this reason, I strongly support this initiative and I hope DFM will secure the required resources to pursue this research. At the same time, I look forward to finding ways to strengthen the collaboration with DFM and other NMIs and Universities in Europe.

Omar El Gawhary (Associate Professor at TUD and principal scientist at VSL, Delft University of Technology and VSL, Dutch Metrology Institute)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:28

In the last ten years DFM has developed important skills in the domain of contactless nanodimensional metrology and this will play a crucial role in future technologies, both at national and international level.
A sustainable society, based on green conversion, tailored health and advanced production will rely on novel materials and the ability to shape matter at the nanoscale. A National Metrology Institute that can follow and underpin these developments can contribute to the safe introduction of new products and make sure that policies makers can base their decisions on objective evidence.
Contactless optical methods will be instrumental to upgrading the industrial processes and to characterizing materials properties and defects in a fast and not-invasive way. Being able to determine roughness of materials with unprecedented accuracy and precision and determining the optical response of novel nanostructured materials is surely challenging. The unique international network of universities and National Metrology institutes, which DFM is fully part of, can represent the added value to face these metrology challenges.
For this reason, I strongly support this initiative and I hope DFM will secure the required resources to pursue this research. At the same time, I look forward to finding ways to strengthen the collaboration with DFM and other NMIs and Universities in Europe.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:40

Dear Omar
Thank you for the comment and your support of our initiative. DFM has in recent years gained experience in developing customized scatterometry solutions for implementation in industrial applications. Scatterometry is a very strong technique for quantifying properties of micro- and nanostructured surfaces, which are too small for observation by conventional optical microscopy. It is a privilege to be part of an international network developing solutions for the European industry. DFM’s is looking forward to collaborate with VSL, other NMIs and universities on the integration of high resolution microscopy, scatterometry and advanced numerical methods for the characterization of sub-wavelength structures.
Best regards,
Jan

Tina Marwood (Research Manager, Thermo Fisher Scientific, Afd Cell Culture Plastics)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:53

Thermo Fisher Scientific, Nunc A/S i Roskilde producerer engangs plastprodukter til laboratorie- og hospitals-brug. En del af vores produkt portefølje er plastprodukter coatet med proteiner for support af celle vedhæftning. Vi har en interesse i at få et dybere indblik i hvordan proteiner binder sig til plastoverfladerne og om denne binding mht lagtykkelse, konfiguration og koncentration ændres i takt med at produktet (plastoverfladen) ældes. Vi ser helt klart advanceret AFM-karakterisering af protein overfladen som et attraktivt redskab til denne karakterisering og vil gerne støtte DFM's bestræbelser for at udvikle dette område.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:14

Kære Tina,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Jeres interesse for karakterisering af proteinbelagte overflader falder godt sammen med nogle af vore interesseområder og igangværende aktiviteter. Vi forudser en række fordele ved brug af AFM til karakterisering af sådanne overflader, idet man med teknologien kan opnå molekylær opløsning uden kompleks prøveudtagning. Desuden kan teknologien anvendes i væske, som er af fysiologisk relevans. I det tilfælde hvor der kræves prøveudtagning, vil vi arbejde på at udvikle metoder, som efterfølgende tillader avancerede AFM-målinger af prøven. Vi ser frem til at finde fornuftige løsninger sammen med jer og således bygge på vores tidligere samarbejde.
Med venlig hilsen,
Jan

Jesper Nørregaard (Chief Scientific Officer, Sparrow Quantum A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:15

Sparrow Quantum A/S fremstiller komponenter i nye materialer til brug for kvanteteknologi og med produktionsteknologier, der ikke er modnet i det samme omfang, som ses i sædvanlig industriel fremstilling. Behovet for kvalitetskontrol er derfor meget stort. Nanometrologi og fotonik er de områder som Sparrow Quantum især ønsker styrket i vor produktion, så en forbedring af pålidelighed og en reduktion af spild kan opnås. Dette kan kun lade sig gøre, hvis de relevante måletekniske metoder udvikles, og det er derfor af stor betydning, hvis DFM kan fastholde og øge sin indsats i de udviklinger. Udvikling af metoder vil endvidere højne Sparrow Quantums muligheder for at benytte europæiske underleverandører og deltage i internationale samarbejder – især inden for EU.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 23:20

Kære Jesper
Tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet. Med jeres rodfæstning i førende forskning i kvanteteknologi og som en af de første firmaer i Danmark, der har bragt state-of-the-art kvanteteknologi til marked, er Sparrow Quantum en af de virksomheder, der kan være med til at udstikke retningen for virksomheders behov inden for kvanteteknologi. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer, så vi kan udvikle den nødvendige metrologi til kvalitetskontrol af nye materialer og komponenter inden for kvanteteknologi.
Med venlig hilsen,
Jan

Mikkel Kongsfelt (CEO, RadiSurf ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:22

In RadiSurf we are developing applications based on a nanometer think coating of what is called polymer brushes. DFM Is the only Institute in Denmark providing services directly related to nanometer characterization of materials relevant for our technology. the proposed research projects extremely relevant for our development and we look forward to future collaborations with the DFM for the future development of our solutions. we therefore greatly support the suggested research projects.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:01

Dear Mikkel,
Thank you for your comment, the support of our initiative and the nice words about DFM’s competences within characterization of nanoscale thin coatings. We are continuously developing our competences in characterization of polymer coatings at the nanoscale, from nanoscale roughness to nanomechanical mapping. In relation to nanoscale roughness we will introduce traceable calibration of affordable AFMs for the industry, and establish a service of traceable calibrations. We will also address the use of AFM in measurements of tribological properties, establishing calibration methods, as well as test various probe materials, including silica, metals and polymers. We look forward to work with you on finding solutions for your metrology needs.
Best regards,
Jan

Henrik Madsen (CTO, Millpond ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:46

Millpond er en mindre virksomhed der arbejder med fremstilling af avancerede optiske komponenter og er specialiseret i fremstillingen såkaldt ”free form”. Free form spejloverflader måles i dag internt i Millpond på samme udstyr der bearbejder spejlene og endnu er der ikke krav fra kundesiden om verifikation af målemetode eller sporbarhed, men der er i optik branchen stadig større fokus på målemetoder til free form spejle og dermed en forventning om at der kommer standarder og referencer på området. En proces Millpond ser sig selv være en del af og kan leve op til. Derfor har Millpond brug for at få eftervist geometriske målemetoders validitet eksternt. 
For at forbedre bearbejdede overfladers kvalitet og forlænge de skærende værktøjers levetid har vi brug for en avanceret og skræddersyet udmåling af værktøjets kvalitet med høj målenøjagtighed og sammenholde det med den skårne overflades kvalitet/finish. Forslaget nævner specifikt ”ruhed på nanskala og metrologi til skærende værktøjer” der er et område hvor vi har et ønske om at implementere automatiserede eller semiautomatiserede metoder, som er robuste og kan give feedback i produktionsprocessen.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:55

Kære Henrik,
Mange tak for din kommentar. Inden for mange felter er der allerede fra kundesiden krav om validering af målemetoder og målingers sporbarhed. Dette vil med stor sandsynlighed også komme til free form spejle og andre free form overflader. Vi ser frem til at samarbejde om at opbygge relevante kompetencer, der kan imødekomme de specielle krav, der vil blive stillet til sådanne komponenter. Slid på værktøjer fører til en væsentlig udgift for mange virksomheder. DFM arbejder med forskellige metoder til at udmåle form og krumningsradius på skærende værktøjer, både online og offline. Vi ser frem til også at samarbejde med Millpond med henblik på at gøre disse kompetencer målrettede til virksomheders behov.
Med venlig hilsen,
Jan

Mads Rytter (Managing Mould Designer, Winther Mould Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:20

Winther Mould Technology fremstiller de støbeværktøjer, der danner grundlaget for plast medico device produktion. Gennem flere år har WMT samarbejdet med DFM omkring optimering af funktionelle overflader til plaststøbeværktøjer. Mikroskopi i højopløsning og enestående databehandling efterfølgende, har givet ny viden og løsningsmuligheder. WMT vil også fremover anvende DFM til karakterisering af funktionskritiske overflader for avanceret produktion.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:56

Kære Mads,
Tak for din kommentar og støtte til vores indsatsområde. Slid på værktøjer fører til betydelige udgifter for mange virksomheder. DFM arbejder med udvikling af forskellige statistiske og eksperimentelle metoder til optimering af slipegenskaber mellem værktøj og plastik for at mindske slitage af værktøjet samt forbedre slutproduktet. Vi ser frem til at forsætte det mangeårige gode samarbejde med Winther Mould Technology med henblik på at gøre de nyudviklede kompetencer tilgængelige for danske virksomheder.
Med venlig hilsen,
Jan

Clemens Schäfermeier (attocube systems)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:28

attocube develops and produces equipment for metrology and research equipment such as cryogenic platforms.
There are quite a number of "referencing" required:
For magnetic sensors, such as magnetic force microscopy, reference samples of a known structure and a known magnetic field properties at the nano-scale are required. This, and other techniques, are able to detect magnetic properties of materials at the nanoscale. They are used in material science, information technology and drug development, just to name a few. Due to the minituarisation, there is a growing demand in such reference samples.
For confocal microscopy, there is a need for samples with precisely known light emitters to validate the operation of the microscope. The samples need to have a size of a few nanometre, their location needs to be known, and their spectrum needs to be known and stable as well. Such samples are vital for a number of applications and companies.
In semiconductor industry, nano-positioners are applied to provide accurate moving and positioning of samples. A platform is required to validate the accuracy, amongst others, of the nano-positioner. These platforms need to be isolated from the environment to guarantee that the measurement result displays the true limit of the device, not the environment. Up to now, there are no standardised platforms available.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:18

Dear Clemens,
Thank you for your comment and for expressing your interest and metrology needs. DFM has many years of experience working with AFM instrumentation and measurements. We will be happy to continue a discussion with you clarify the need for reference materials and standardization of magnetic force microscopy. The development of reference materials and calibration methods are among the key activities at DFM. In particular, we are aiming in the coming years to design and establish new calibration methods and reference materials for fluorescence microscopy, including confocal and super-resolution microscopy. DFM would be very interested in calibration and validation of nano-positioners. We are somewhat uncertain about your required accuracy, but we expect that interferometric distance measurements will be needed. DFM has a strong experience in developing stable laser sources for length metrology as well as interferometric displacement measurements. The environment will inevitably influence the measurement results at the highest accuracy level; however, there are techniques to reduce this influence. We will be happy to meet with you to discuss your requirements in more detail.
Best regards,
Jan

Lasse Lundberg Nowack (Vice President, Vestas Wind Systems)
Mandag d. 25/5-20 kl. 19:30

Forslaget til indsatsområder påpeger flere steder vigtigheden af dette forslag. Eksempel nævnes specifikt kvantificering af strukturen på vindmøllevingers overflade til at optimere driften over møllens levetid. Der er behov kompetencer med særligt fokus måleusikkerhed og særdeleshed sporbarhed for målingerne (digital thread) for at kunne dokumentere at krav er opfyldt overfor kunder og for at sikre en lang levetid for møllerne. Disse krav gør sig ikke alene gældende for vindmøllevinger, men vil i stigende grad være relevant i takt med udbredelsen af metoder som "Model Based Design" og "Model Based Systems Engineering". For disse metoder vil funktionelle vil eksempelvis tolerancer være angivet direkte på de relevante 3D modeller som datasæt, som vil være direkte linket til statiske data for proceskapabilitet. Disse datasæt vil i sidste ende være afhængige metoder for både nøjagtig og effektive målemetoder, som er baseret på bevarelse af den "digitale tråd".

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:59

Kære Lasse,
Mange tak for din kommentar. Forslaget til indsatsområde fremhæver netop metrologi til bæredygtige ressourcer, energiproduktion, nye materialer og ny teknologi. Vi er glade for, at du bekræfter, at der er behov for at have fokus på kompetencer inden for måleusikkerhed og sporbarhed i forbindelse med målingerne med henblik på ”digital thread”. En ”digital tråd” kan forbinde en digital tvilling af produktet med digitale informationer om f.eks. produktionsprocessen, design, performance og sikkerhed over hele produktets levetid. Netop digitale tvillinger er et fokusområde i DFMs forslag til indsatsområdet ”Metrologi til Digitalisering og Datasikkerhed”.
Med venlig hilsen,
Jan

Christian Bak (Seniorforsker, DTU Vindenergi)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 06:40

DTU Vindenergi forsker, foretager innovation, giver forskningsbaseret rådgivning og underviser i vindenergi på internationalt niveau. Blandt mange områder forskes også i drift og vedligehold af vinger. Inspektion af fuldskala vindmøller er vigtig for vindmøllernes drift og foretages systematisk på mange vindmøller. I den forbindelse er det afgørende, at beskaffenheden af vingernes overflade og tilstanden af f.eks. aerodynamiske anordninger på vingerne kan kvantificeres. Dette giver en mulighed for, at bl.a. tabet i energiproduktion for en vindmølle kan kvantificeres. DFM’s forslag til indsatsområder fremhæver f.eks. kvantificering af strukturen på vindmøllevingers overflade for at optimere driften over møllens levetid. Dette emne er således relevant både for vindmølleproducenter, vindmølleejere og det stigende antal virksomheder, der byder ind på at inspicere og vedligeholde vindmøller. Det er derfor vigtigt, at der opbygges kompetencer med fokus på standardisering, validering og troværdighed for kvantificering af vindmøllevingers overfladestruktur. DTU Vindenergi vil derfor gerne samarbejde med DFM om at opbygge sådanne nye kompetencer vedr. vindmøllevingers overfladestruktur og deres indflydelse på de aerodynamiske egenskaber.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 19:28

Kære Christian,
Mange tak for din detaljerede kommentar. DFM’s forslag fremhæver energi og overflader og som eksempel nævnes specifikt kvantificering af strukturen på vindmøllevingers overflade. Detaljeret kendskab til disse forhold kan bidrage til optimering af driften over møllens levetid. Vi er meget glade for, at i vil samarbejde omkring dette emne, og at i kan bekræfte, at i ser et stigende antal virksomheder, der byder ind på at inspicere og vedligeholde vindmøller i de store og efterhånden aldrende vindmølleparker. DFM foreslår også at opbygge kompetencer med henblik på at kunne udføre nøjagtige 3D-rekonstruktioner af bladoverflader, som vi gerne vil kombinerer med vindtunneltest i samarbejde med DTU Vind.
Med venlig hilsen,
Jan

Casper Slots (CCO, Particle3D)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:18

Particle3D, 3D printes patient-fitted bone implant based on the patient’s own CT/MR scan. The fully customized implant enables simple and short procedure times, low risk of post-surgical complications and secures optimal aesthetic and functional outcomes. Our implants are made from a degradable bio-ink of tricalcium phosphate and fatty acids which are natural bodily components. This allows implants to remodel over time and become natural living bone. The implants’ bone-like internal porosities and cavities allow for the creation of channels for blood vessels and nerves within the implants. These channels are critical for bone regeneration and result in a strong ingrowth of bone and fast recovery. Here it is essential for quality control to better understand our manufacturing process. We believe that this proposal will be essential for the metrology of advanced production to catch up to the industrial needs.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:15

Dear Casper,
Thank you very much for your comment and the support for the proposal. DFM is continuously developing capabilities in characterising additively manufactured products and we have been investigating how we can look beneath the surface to obtain a measure of the internal porosity. As you mention, the need for quality control is essential in optimizing the final performance. More general, there is a need in medical applications for documentation and metrological traceable quality control, which DFM will address in the proposed work. We look forward to assist you with metrology solutions in your further development of the highly interesting bone implant platform.
Best regards,
Jan

Jørg Hübner (Direktør, DTU Nanolab)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:43

DTU har en meget avanceret renrum som er brugt i alle TRLs. Mange virksomheder producerer der chips med mikro og nanostrukturer i DTU Nanolabs renrum. Det er vigtig at måling og kalibrering af disse mindste strukturer som er ofte kun få hundrede molekyler stor sker med næsten atomar præcision. DFM er en fremragende samarbejdspartner og vi har i flere tilfælde haft en meget udbytterig samarbejde som har resulteret i fælles publikationer og er med til at DFM er en afgøre partner når det kommer til at måle og kalibrere nye nanoproduktionsteknologier med nye materialer for high-tech virsomheder som arbejder med nanoteknologi.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 21:35

Kære Jörg,
Tusind tak for din kommentar og de rosende ord. Adgangen til højteknologiske produktionsfaciliteter er nødvendig for virksomheder og forskere, der arbejder med komponenter med strukturer på mikro- og nanometer skala. De ofte komplicerede produktionsprocesser stiller høje krav til nøjagtig og sporbar kalibrering af de anvendte instrumenter samt kvalitetssikring af de producerede komponenter. Den kontinuerte introduktion af nye og mere nøjagtige instrumenter kræver stedse udvikling af nye avancerede sporbare målemetoder, således at produkternes kvalitet sikres. DFM følger denne udvikling og er dedikeret til at udvikle ny kalibreringsmetoder, der dækker de behov der vil opstå. DFM har i høj grad værdsat det gode samarbejde med DTU Nanolab, og vi glæder os til at fortsætte dette.
Med venlig hilsen,
Jan

Elisabet Tiana Roig (Acoustic Engineer, WSAudiology (former Widex))
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:05

WSAudiology (former Widex) and DFM are currently collaborating in the area of acoustics. At the moment, DFM is helping us to understand the effect of ultrasounds in hearing instruments. There are other topics that we would like to address with them in the near future, such as the characterization of small spaces for acoustic measurement and the determination of dynamic properties of materials:
• The characterization of small spaces acoustically is relevant because we test our devices in small anechoic chambers. Understanding and improving these facilities will help us to better develop and, therefore, better help the end users.
• The determination of dynamic properties of materials is crucial to address and reduce the feedback phenomenon, which is one of the main challenges we encounter in the hearing aid industry.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:33

Dear Elisabet,
Thank you for your comment and your support of our activities. DFM is happy collaborating with WSAudiology addressing some of the challenges you find in the process of improving hearing aids and we look forward to continue this collaboration. DFM will continue improving our knowledge of measurement of airborne ultrasound, and address the issue of measuring it more efficiently, including design of test sites that can be used away from much specialised facilities, such as an anechoic chamber. Local characterisation of dynamical properties such as the elasticity in terms of Young´s modulus (E) is a competence of DFM based on a MEMS facility developed in collaboration with PTB – the German National Metrology Institute. The local surface dynamical properties and inhomogeneity of e.g. the membrane can influences the quality and performance and contribute to the feedback phenomenon. We will be happy to discuss activities to address these issues.
Best regards,
Jan

Dang Le (Assistant Professor, Aarhus University Hospital)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:13

Jeg forsker i klinisk udvikling af 3D printede hydrogeler på Aarhus Universitetshospital (https://ing.dk/artikel/aarhus-opfindelse-3d-printer-med-kroppens-egne-ma...) bl.a. med teknologiudvikling, der blev udlicensieret til Hyamedix (www.hyamedix.com) i 2019. For at presse til udviklingen af 3d print er det utroligt vigtigt at være opmærksom på de skjulte faktorer der afgør om noget biologisk kan printes eller ej. DFM vil i nær fremtid kunne hjælpe mig og med gruppe med udvikle og karakterisere bedre hydrogelprintningsdyser for at sikre bedre overlevelse af cellerne i printet. Dette muliggøres bl.a med optisk ruhedsmålinger. DFM tilbyder et system med sporbare målinger, hvilket også er utroligt vigtigt for vores arbejde.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:00

Kære Deng
Mange tak for din kommentar. Udviklingen i 3D-printede emner foregår meget hurtigt, dog er der stadig mange udfordringer for at kunne udnytte det fulde potentiale af disse printere, bl.a. i medicinalbranchen. Sammenkædningen af parametre fra selve printeren med kvaliteten af det færdige produkt er essentielle for den videre optimering. Ligeledes kræver en anvendelse til behandling af mennesker en grundig dokumentation med sporbare malinger. Vi ser frem til bistå jer med vores ekspertise på området.
Med venlig hilsen,
Jan

Jens Bukrinski (CEO, CMC assist ApS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:34

Som konsulent i farma & biotek arbejder jeg med udvikloing af lægemiddel produktion, formulering og karakterisering. I alle tre forretningsområder er sporbare målinger helt essentielle, og det er overordentligt vigtigt at vi i Danmark har et stærk nationalt metrologisk institut til at støtte op omkring disse aktiviteter.

Biotek og farma bør være et af de vigtigste indsatsområder i Danmark og metrologi er naturligt en væsentlig del af dette

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 23:52

Kære Jens,
Tak for din kommentar og støtte til vores indsatsområde. Vi anerkender vigtigheden af den danske biotek- og farmaindustri, og vi har i de seneste år arbejdet tæt sammen med en række aktører inden for områderne. Vi har opbygget vigtige kompetencer inden for Raman spectroskopi og AFM i relation til kvalitetskontrol i forbindelse med udviklingen af nye lægemidler og formuleringer. I det foreslåede indsatsområde vil vi fortsætte med at videreudvikle disse kompetencer samt fokusere på nye metrologikompetencer herunder blandt andet bioimaging, som vi ser har store anvendelsesmuligheder inden for biotek-, farma- og fødevareindustrien.
Med venlig hilsen,
Jan

Anders Røpke (ceo, Wind Power LAB)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:37

Wind Power LAB leverer reparationsanbefalinger for vindmøllevinger. Forslaget nævner flere steder overflader og energi og som eksempel nævnes specifikt kvantificering af strukturen på vindmøllevingers overflade til at optimere driften over møllens levetid. Dette emne er overordentligt interessant og relevant for de ydelser Wind Power LAB har udviklet og udbyder. Det vil være spændende og relevant hvis en aktivitet kan hjælpe med til at dokumenter målenøjagtigheden når der anvendes droner til inspektion af vindmøllevingers overflade og det kunne være spændende og relevant hvis aktiviteter kunne hjælpe med til at vi kunne udmåle vindmøllevingernes 3D struktur med en kendt opløsning og målenøjagtighed så vi (på sigt) kunne udbyde en forbedret inspektion til vindmølleejerne der kan optimere møllernes drift og levetid.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:09

Kære Anders,
Mange tak for din kommentar. Der er et stigende behov hos vindmølleejerne for reparationsanbefalinger for vindmøllevinger i de store og efterhånden aldrende vindmølleparker. DFM vil arbejde med at forbinde vingernes overfladeruheden med aerodynamisk ydeevne - og dermed tabet i energiproduktion; hvilket kan gøres med nøjagtige 3D-rekonstruktioner af bladoverflader kombineret med vindtunneltest i samarbejde med f.eks. DTU Vind. Vi vil også udvikle en ydelse der kan dokumentere nøjagtigheden af 3D dronemålinger og en opskrift på hvordan man kan dokumentere en bedste måleevne. Vi vil meget gerne mødes med jer for at optimerer aktiviteterne, med henblik på de behov virksomheder har.
Med venlig hilsen,
Jan

Lars Elmekilde Hansen (Senior Project Manager, Rockwool International A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:32

ROCKWOOL koncernen er i dag verdens førende producent af stenuldsbaserede løsninger med hovedkontor i Hedehusene - med fabrikker Vamdrup og Østre Doense i Danmark, samt produktionsenheder i det meste af den øvrige verden.
ROCKWOOL er frontløber i kampen for global bæredygtighed blandt andet ved at udvikle innovative løsninger til håndtering af klimaforandringerne og ved arbejdet mod mere cirkulær økonomi.
Dette stiller krav til forskning og udvikling, herunder anvendelse af ny måleteknik til måling af temperatur og procesparametre. DFM´s ekspertice inden for berøringsløs temperaturmåling kan bidrage til pålidelige måleresultater, resultere i nye målemetoder, der understøtter udvikling af mere bæredygtig CO2 neutrale produktionsprocesser.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:04

Kære Lars,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. DFM vil videreudvikle kompetencer inden for optiske målemetoder til sporbar berøringsfri temperaturmåling og måling af procesparametre til bedre procesforståelse. Herunder vil DFM bl.a. arbejde med at udvide temperaturmåleområdet til 2200 °C. Vi indgår gerne samarbejde om udvikling af nye teknologier, der adresserer jeres behov. Vi kan trække på mange års erfaring med anvendelse af optiske måleteknikker og sensorer, som for eksempel kan have anvendelse i forbindelse med CO2 reduktion ved omstilling af produktion.
Med venlig hilsen,
Jan

Jan Kafka (CEO, Inmold A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:54

Inmold is focusing on production of nano and micro structured films for various applications using a unique roll-to-roll (R2R) technology. Most outstanding on our technology platform is the high throughput of possible several tens of meter/minute. Our field of application reaches from advanced packaging to functional surfaces with plasmonic, hydrophobic or liquid guiding properties. We apply those structured films within energy sector and life science.
Today´s available systems for inline control allow a characterization of relatively large structures (dimension of hundreds of micrometers or even millimeters) produced at speeds of a few meter/minute. Following the current trend of high throughput production of nano/micro structured films, the industry will be soon in urgent need for more advanced inline quality control. Therefore, we believe this proposal is essential for Danish industry/products to keep up with the competition at international level.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 20:28

Dear Jan,
Thank for your comment and your support for our initiative. DFM has in recent years built up competences in providing customized scatterometry solutions for implementation in industrial applications. Scatterometry is a very strong technology for in-line quality control of micro- and nano-structured surfaces. The technique is very different and advanced compared to most other technologies currently used for inline quality control. Therefore, DFM is focusing on making the technology more accessible to non-specialist without compromising its unique performance. One of the relative new developments is imaging scatterometry, which combines imaging and spectroscopy, and can be applied to R2R quality control. The proposed initiative will further develop technology and DFM will be happy to mature the technology together with Inmold and other Danish industry partners.
Best regards,
Jan

Vicente Cutanda Henriquez (Lektor, DTU)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 20:26

I am Associate Professor (lektor) at Acoustic Technology (DTU Elektro) and also part of the Centre for Acoustic-Mechanical Micro Systems (CAMM), a joint group shared by DTU Elektro and DTU Mekanik.
As a research institution, we really appreciate the constant efforts made by DFM in the area of acoustics. The references are maintained through continuous innovation and attention to details, keeping them in the forefront. There is a proactive search for new tendencies contributing to metrology. This has been very beneficial for DTU. We see DFM acoustics as a part of our research effort, and we therefore can only encourage initiatives as the one proposed here.
Examples of innovative areas on which we collaborate are numerical models of transducers, or the acousto-optical effect. We also get advice and support from DFM in many student and research projects.
We believe the impact of a solid research base in acoustic metrology goes well beyond DTU, extending to the Danish acoustics industry, a large sector with worldwide impact.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 22:00

Dear Vincente,
Thank you for your comment and your support of our initiative. DFM is supportive of collaboration with universities and research centers and see this as a key to develop new measurement standards with the lowest uncertainty attainable. DFM is dedicated to continue close collaboration with the ACT group and CAMM center. Our common interests provide a very solid platform for developing new and innovative solutions related to acoustic calibration as well as knowledge exchange related to emerging acoustic fields such as characterization of metamaterials and testing of new optimized acoustic devices.
Best regards,
Jan

Oleksii Ilchenko (CEO, Lightnovo ApS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 23:05

At Lightnovo we deliver laser-based crystallographic orientation mapping solutions and Raman imaging technology for research-grade and industrial applications. Proper metrology is a very important part for our products. I have collaborated with DFM for the development of standard samples and calibration methods for quantitative Raman spectroscopy in liquids like water solutions of inorganic and organic compounds. We hope to continue our collaboration in this field where DFM could help us with standardization in real-time fermentation monitoring by Raman spectroscopy based on our novel "miniRaman" device.
We also would be like to collaborate with DFM on the development of standard methods for our new product "qRICO microscope" for quantitative crystallographic orientation mapping. We need this because new method requires the development of standard samples and validation/testing procedures for control of orientation determination accuracy.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:52

Dear Oleksii,
Thank you for your comment and support for DFM’s metrology activities. We value the collaboration with Lightnova in the development of reference materials and calibration methods for Raman spectroscopy and imaging. As a metrology institute, DFM has focus on building up expertise in support of standardization of novel measurement methods and instrumentations. Raman spectroscopy / imaging applied to crystallography orientation mapping is a promising new technique and we will be happy to provide support to the development of this technology using our metrology approach and competences. Quantitative Raman spectroscopy is a very important issue for DFM and we are looking forward to continue our collaboration with Lightnovo to develop robust calibration methods.
Kind regards,
Jan

Oleksii Ilchenko (CEO, Lightnovo ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:13

Dear Jan,

Thank you for your interest. Looking forward for productive collaboration.

Best regards,
Oleksii

Marija Majer (Data scientist, Novozymes)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 05:32

As our focus on sustainability and green biotech is gaining more focus and demand worldwide, we need wind in our back in terms of advanced metrological methods DFM is developing. In order to optimize our enzymatic production, technologies like traceable calibration of bacteria counts are vital to support and grow our biobusiness. Non-contact electrochemical measurements on bacteria and biofilm would further enhance our trials of specificity and impact of products in development. Besides DFM´s bleeding edge research in named areas, our business appreciates and is looking forward to the standardization and certification of developed procedures.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:38

Dear Marija,
Thank you for your comment. It is encouraging to hear that Novozymes are interested in our proposed new measurement services. Traceable calibration of bacteria counts will significantly increase the confidence in bacteria enumeration and improve the reproducibility of production where a good control of the colony-forming unit is needed. Non-contact measurement is expected to find applications in in-situ monitoring of bacteria and growth of biofilm. We look forward to engage with you to discuss in more detail how our development best can be beneficial to your developments.
Best regards,
Jan

Søren Thrane (Kalibrering/sporbarhed på målinger, Covi Precision - Herlev)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:00

Metrologi er vigtig til styring af fremstillingsprocesser samt dokumentere disse med sporbarhed til nationale/internationale referencer.
Vi har indkøbt en drejegiver (gradmåler som kan måle "uendelig") som vi ikke kunne få kalibreret andre steder. Fik kontakt til DFM (Søren og Kim), hvor vi har fundet en fin løsning for kalibrering af denne.
Det er vigtigt, at vi har sådanne instittuter i Danmark, hvor fx. nærhedsprincippet gør det nemmere at få løst speciel opgaver

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:58

Kære Søren,
Tak for din kommentar og støtte til DFM’s metrologiske aktiviteter. Vinkelkalibreringer, som du nævner med henvisning til en drejegiver, er et område, hvor DFM er i gang med at udvide sine kompetencer. Vi er derfor glade for, at firmaer som COVI Precision, som arbejder med præcisionsfabrikation, udtrykker behovet for sådanne ydelser. Generelt udfører DFM ofte skræddersyede løsninger til aktører, som arbejder med specialfremstilling.
Med venlig hilsen,
Jan

Kasper Reck-Nielsen (Adm. Direktør, CEKO Sensors)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:50

CEKO Sensors udvikler, producerer og sælger optiske mikrochip (MEMS) sensorer til anvendelse i særligt barske miljøer og industrielle applikationer, herunder vindenergi, højspænding og offshore. DFM leverer en række ydelser og besidder know-how der er essentiel for netop den type teknologi og de anvendelsesområder og markeder som CEKO Sensors beskæftiger sig med. Til industrial IoT området udvikler CEKO Sensors løbende ny optisk mikrochip-baseret sensorteknologi, og DFM er i den sammenhæng en ideel samarbejdspartner med en dybdegående teknisk forståelse og yderst relevante kompetencer ifht. kalibrering og sensorteknologi. Vi støtter derfor op om indsatsområdet metrologisk forskning og udvikling.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 01:59

Kære Kasper,
Tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet. Behovet for højteknologiske sensorløsninger vokser hurtigt og behovet findes inden for vidt forskellige områder, som du nævner. Et af DFMs mål er at udvikle kalibreringsfaciliteter til gavn for højteknologiske SMV'er, således at deres produkter kvalitetssikres og lever op til deres specifikationer. Herudover skal mange sensorer også leve op til lovmæssige krav. DFM har fokus på udvikling af sensorer baseret på optiske målemetoder til måling af f.eks. temperatur, gasmængde og partikler til vidt forskellige applikationer, herunder offshore gasemissionsmålinger og onshore biogas målinger. Et samarbejde omkring sammenligning af de forskellige teknologier og deres følsomhed vil kunne føre til forbedring sensorerne og føre til øget anvendelse.
Med venlig hilsen,
Jan

Bodil Holst (Professor, Universitetet i Bergen.)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:18

Jeg har med stor interesse læst DFMs forslag om Metrologi for Forskning og udvikling. Metrologi er et afgørende værktøj for at sikre den teknologiske udvikling på en række områder i årene fremover. Metrologi på nano-skala er af afgørende betydning for kvalitetskontrol og udvikling af kvante-sensorer og kvante-elektronik, felter hvor Danmark har flere ledende forskningsgrupper og spirende kommerciel teknologi. DFM har unik kompetanse indenfor berøringsløs nanometrologifeltet området også i international sammenhæng. I Future and Emerging Technology Projektet Nanolace, som jeg koordinerer, arbejder vi med at udvikle en ny litografi metode som på sigt skal kunne bruges til at massproducerer ny nanoteknologi, men uden metrologi som sikrere kvalitetskontrol, vil dette aldrig kunne kommersialiseres. Jeg hilser derfor dette initiativ velkommen med åbne arme.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:48

Kære Bodil,
Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Som du understreger, er det vigtigt at metrologi udvikler sig, så kvalitetssikring og sporbare målinger også kan finde sted i forbindelse med fremstilling af kvante-sensorer og kvante-elektronik. Forbedringer af kvante-komponenter kræver, at de kritiske parametre kan måles tilstrækkelig nøjagtigt til at sikre de krævede specifikationer. Dette gælder for eksempel i forbindelse med fremstilling af komponenter til kvante-computere og kvante-sensorer, hvor ultra-nøjagtig litografi anvendes til at fremstille nano-skala strukturer. DFM er partner i EU's forskningsprogram EMPIR, hvor der i et af projekterne arbejdes med denne type metrologiløsninger til gavn for industrien og universiteterne. Sådanne tiltag indgår også i det foreslåede indsatsområde.
Med venlig hilsen,
Jan

Lars Barkler (Direktør, Lithium Balance A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:11

Lithium Balance støtter DFM's forslag om Metrologi for Forskning og Udvikling, og vi har især interesse i fokusområdet Grøn omstilling. Vi udvikler og producerer batteristyresystemer til elektriske køretøjer og energilagringssystemer globalt, og nøjagtigheden af vores systemer er i høj grad afhængig af det danske metrologisystem, og den fortsatte forskning og udvikling inden for metrologi til energiproduktion, energikonvertering og energiopbevaring. Vores høje performance indenfor målenøjagtighed og den indflydelse den har på præcisionen af vores algoritmer er en afgørende konkurrenceparameter for os som dansk SMV i en stærk international konkurrencesituation.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:21

Kære Lars,
Tak for din kommentar.
Metrologi til den grønne omstilling vil være vores primære fokus over de kommende år.
Vi er enige i at metrologi til energiproduktion, energikonvertering og energiopbevaring er centrale emner, og vi vil arbejde for at udvikle disse dele af metrologien yderligere i DFM.
Der er planlagt, at det skal ske i tæt samarbejde med en række andre nationale metrologiinstitutter i Europa. Vi arbejder nu på at etablere et europæisk metrologi netværk, som kan koordinere aktiviteterne.
Endvidere vil der formentlig være mulighed for at søge EMPIR midler fra EU med kaldet ”Green Deal” i 2021 hvor Lithium Balance vil kunne deltage.
Hos DFM er det vores primære mål altid at udvikle de metrologikompetencer, der bedst kan bidrage til danske virksomheders konkurrenceevne.
Vi vil arbejde på også i de kommende år at kunne bidrage med nye grønne metrologiløsninger, der kan styrke jeres konkurrenceevne.
Med venlig hilsen,
Jan

Mikkel Wilmann (Supervisor, Fujifilm Diosynth Biotechnologies)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:37

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies er en førende kontrakt udviklings- og fremstillings organisation (CDMO), der leverer procesudvikling og fremstilling af biologiske mediciner. Vores fokus er at kombinere teknisk ledelse inden for cellekultur, mikrobiel gæring og genterapi med verdensklasse cGMP-produktionsfaciliteter for at fremme morgendagens medicin.
vil støtter fuldt ud udviklingen af kvantitative diagnosticeringsmetoder, metoder til hurtig identifikation af bakterier og vira, og
specifikation af tabletters homogenitet og overfladestruktur. Dette vil kunne give os et hurtig billede af en given produktion og dens tilstand, til gavn for både os og vores kunder.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:18

Kære Mikkel,
Tak for din kommentar og din støtte til aktiviteter i indsatsområdet. Vi er glade for at se, at vores forslag er af interesse for en af verdens førende virksomheder inden for biologiske mediciner. DFM vil fremadrettet udvide sine kompetencer og faciliteter til anvendelser inden for biologisk produktion, hvilket inkluderer Raman spektroskopi, overfladekarakterisering og elektrokemisk spektroskopi. Vi ser frem til at arbejde sammen med jer for at finde de optimale løsninger for jeres behov til inden for kvalitetskontrol, procesoptimering og –validering i forbindelse med produktion af mikroorganismer og tabletter.
Med venlig hilsen,
Jan

Ion Marius Sivebæk (Tribologist/lektor, Novo Nordisk Device R&D og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Mekanik)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:36

Jeg arbejder med tribologi ved DTU og Novo Nordisk. Friktion, slid og smøring er vigtige elementer i dette fagområde. For at beherske tribologien er det vigtigt at
have styr på metrologien. DFM har mange ydelser der kunne være interessante i den sammenhæng. Et eksempel kunne være adhæsionsmålinger. Men studiet af
overflader er også vigtig for Novo Nordisk’s avancerede produktion. Det kunne være interessant at samarbejde med DFM indenfor de ovennævnte områder.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:37

Kære Ion,
Mange tak for din kommentar. Metrologi til nye materialer, nye teknologier og overflader spiller en væsentlig rolle i vores forslag til indsatsområde. For at opnå de bedste resultater af vores forskning og udvikling er det vigtigt for os at samarbejde med brugerne, herunder DTU Mekanik, Novo og andre virksomheder. Ved at samarbejde kan vi udvikle og målrette vores kompetencer inden for overfladestruktur, mekaniske egenskaber og adhæsion til at dække nye udfordringer inden for tribologi, friktion, slid og smøring. I et samarbejde med PTB – det tyske nationale institut for metrologi – har vi udviklet en meget følsom og nøjagtig kraft sensor, som vi vil videreudvikle til at måle f.eks. (lokale) adhæsionskræfter. Vi ser frem til at samarbejde med jer.
Med venlig hilsen,
Jan

Anja Boisen (Professor, head of section, DTU)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:50

“In our center of excellence 'IDUN' we have drug delivery and sensors activities. The sensor part of our team develops multiple analytical methods such as quantitative SERS detection, quantitative volumetric Raman imaging and quantitative crystallographic imaging by Raman microscopy. All these methods require metrology. Therefore, we have previously collaborated with DFM on the development of methodological procedures. I hope to continue our collaboration in the future, exploring new optical measuring techniques.”

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:09

Dear Anja,
Thank you for your comment and your support of our metrology activities. DFM has a strong commitment to support the development of novel analytical methods and sensors using a metrology approach. Recently, we have had focus on applications for pharmaceuticals and medico technologies, and we will continue strengthening our competences within the field of biological sciences, where there is a need for a more rigorous metrology approach. DFM is participating in a number of international measurement comparisons in order to demonstrate equivalences using Raman spectroscopy to determine amount of substance. We aim to develop methods and standards for bioimaging applications that are essential for the advancement of pharmaceutical and medical sciences. We look forward to continue our fruitful collaboration with IDUN.
Best regards,
Jan

Frank B. Rasmussen (Adm. direktør, TechRas Miljø ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:41

DFM fortsatte udvikling af metrologiydelser er vigtig for den grønne omstilling. Bl.a. skal nye måletekniske ydelser blandt andet anvendes til at forbedre miljø- og klimaparametre omkring f.eks. partikelforureningen. Partikelforureningen på land er allerede ved at have politikernes fokus og fremadrettet vil også partikelforureningen af atmosfæren fra jetfly udstødning få fokus i klimadebatten, da denne forurening er blandt de største bidragere til det øgede skydække (nanopartikler fungere som skykondensationskerner = grundlaget for dannelse af skyer). Det ændrede klima , med bl.a. voldsomt øgede regnvejrsmængder, har en stor samfundsøkonomiske omkostninger. Indsatsen i at forbedre udviklingen af metrologiydelser vil bidrage til dokumentation af en mere bæredygtig og klima- og miljøvenlig udvikling i samfundet, hvilket er nødvendigt for at vælge den mest rigtige vej.
Med venlig hilsen
TechRas Miljø ApS

Frank B. Rasmussen

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:55

Kære Frank,
Tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet. Vi er enige i, at nøjagtige målinger af partikler er vigtig for en bedre forståelse af partikelforureningen i forbindelse med miljø og klima. DFM foretager akkrediteret kalibrering af partikeltællere til ren rum og vil fremadrettet arbejde med at etablere sporbarhed til miljø partikeltællere, som typisk er baseret på gravimetrisk bestemmelse. En øget forståelse af partikelforureningen og dens oprindelse er af afgørende betydning for klimadebatten, og derved også et vigtigt grundlag for at kunne lave en fornuftig grøn omstilling. Vi vil meget gerne indgå i et samarbejde med jer omkring partikelforurening af atmosfæren og hvilke metrologiske tiltag, der skal gøres for at bedre forstå deres bidrag til skydække.
Med venlig hilsen,
Jan

Sune Bro Duun (Udviklingschef, Topsil GlobalWafers A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:45

Topsil GlobalWafers A/S er en af verdens ledende leverandør af ultra-rent silicium til halvlederelektronikindustrien, og udvikler hele tiden bedre kontrol og forståelse af kompleksiteten i produktionsprocessen af silicium. En udvikling af nye analysemetoder til præcis bestemmelse af materialers multispektrale udstråling ved temperaturer på fast of flydende silicium i området 1200-1500 C° er vigtig for bedre kontrol af processen. Topsil GlobalWafers A/S støtter op om forslaget for udvikling af nye målemetoder, hvor forbedrede emissivitetsmålinger vil være særligt interessant.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:22

Kære Sune,
Tak for din kommentar og støtte til DFM’s metrologiske aktiviteter. Produktionen hos Topsil GlobalWafers er et godt eksempel på behov for bedre målemetoder til bestemmelse af parametre, der er vigtige for komplekse processer, i nævnte tilfælde måling af høje temperaturer. DFM vil udvide sine kompetencer inden for berøringsfri temperaturmåling op til 2200 °C og samtidig udvikle nye metoder til mere nøjagtig bestemmelse af materialers temperatur. Der vil også være fokus på udvikling af metoder til måling af multispektral termiske udstråling, som du angiver kan være særlig interessant for Topsil. Vi vil meget gerne indgå i et samarbejde med Topsil GlobalWafers, således at vi mere præcist kan adressere jeres behov med hensyn til emissivitetsmålinger.
Med venlig hilsen,
Jan

Arnau Verdaguer (Director of Products, HPNow)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:54

HPNow develops and manufactures on-site hydrogen peroxide generators. Our products are used in the areas of bio-security and biofilm control, a field with increasing need for standards, as shown in the ongoing coronavirus pandemic. We value DFM's expertise and reputation in these areas, and expect to enter into an even tighter collaboration going forward.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:45

Dear Arnau,
Thank you for your comment and your approval of DFM’s competences. DFM has extensive experiences in characterization of surface texture for roughness and evaluation of hygiene performance for biofilm control. We are happy to work with companies like HPNow as well as other knowledge institutions with the aim of promoting testing and standardization of surface hygiene and disinfection, for example in response to the COVID-19 crisis.
Kind regards,
Jan

Ivan Kassamakov (Ph.D., UNIVERSITY OF HELSINKI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:17

Nanotechnology boosts almost all fields of research and industry. This reaches from the rapidly developing fields of high-tech electronics to more conventional fields like automotive, Nanotechnology boosts almost all fields of research and industry. This reaches from the rapidly developing fields of high-tech electronics to more conventional fields like automotive, aerospace, and pharma. The emerging fields are built on innovations in nanotechnology whereas older fields use nanotech to revitalize entire industries. Companies turn to nanotechnology to find new materials to make cars and planes lighter and safer. Drug developers find new business paths by nanonizing old drugs into more effective forms. High-tech electronic companies squeeze transistors smaller, deep into the nanometer scale, to make mobile data access even faster.
To achieve all this, people need a better tool with which they can see, understand what they are doing and provide traceable measurements. The potential users for the super-resolution technology are everyone who needs to see in 3D at the nanoscale.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 18:02

Dear Ivan
Thank you for your comment. We agree that super-resolution microscopy applied to inorganic materials will be a major breakthrough in optical metrology. Microscopy is one of the most widely used techniques due to its robustness and its ease of use. Super-resolution microscopy is aimed at replacing conventional microscopy when high-resolution measurements of small objects are needed. DFM appreciates the cooperation with the University of Helsinki on super-resolution microscopy with photonic nanojets. As a metrology institute, DFM has focus on building up novel analyzing methods for super-resolution microscopy measurements with the aim of achieving the best possible resolution. The method we develop is a full vectorial digital twin model of the super-resolution microscope. DFM is looking forward to continue our collaboration with the University of Helsinki in the development and validation of super-resolution microscopy.
Best regards,
Jan

Shuang M. Andersen (Associate Professor, University of Southern Denmark)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 22:04

Our group is devoted in developing renewable energy, emission control materials and critical material recycling. I see a great potential and fast growing speed for material market required by the green transition; however, also potential supply-demand gap, if only using primary and classic production. As knowledge institution, we develop proof-of-concept production methods, which need to be constantly aligned with the social demand and global situation.
I fully support proposal for accredited calibrations and new evaluation methods, which reflects societal challenge and political emphasis. This will accelerate implementation of new production method, promote combination of production with recycling, and improve sustainability of the society.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 18:41

Dear Shuang,
Thank you for your comment and your support of activities in our proposal. We share your views, that accredited services and traceable measurements are instrumental for faster implementation of the green transition. Standards and traceable measurements are still ill defined and in need of further development. This is especially the case in the areas of energy storage and conversion. DFM will focus on metrology related to the transition to renewable energy sources, their usage and sustainability. In order to make fast progress in these activities, DFM aim to increase dialog with academic institutions such as SDU.
Kind regards,
Jan

Lise Schmidt Aagesen (Konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:13

Adgang til pålidelige målinger er helt fundamentalt for det danske samfund og danske virksomheders konkurrenceevne på det globale marked og det er helt essentielt, at der til stadighed afdækkes behov for udvikling af nye målemetoder målrettet nye teknologier og grøn omstilling og med ekstraordinært fokus på SMV segmentet.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:24

Kære Lise,
Mange tak for din kommentar. Betydningen af metrologi for samfundet som helhed kan næsten ikke udtrykkes mere præcist. Tak for det.
Med venlig hilsen,
Jan

Lars-Ulrik Aaen Andersen (Institutdirektør, DTU Fotonik)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:18

På DTU Fotonik udvikler vi en lang række optiske målemetoder. For at disse kan have en kommerciel interesse, er det altafgørende at præcision og sporbarhed er til stede. Derfor er DFM's aktiviteter nødvendige for den kommercielle udnyttelse af dansk forskning. DTU Fotonik er involveret i en række forskningsprojekter, hvor udkommet blandt andet er nye målemetoder, både inden for sundhedsteknologi, energiteknologi og materialekarakterisering. Jeg støtter derfor helhjertet dette forslag fra DFM.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 00:06

Kære Lars-Ulrik,
Tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet. DFM ansatte har i mange år indgået i forskelligartede samarbejder med DTU Fotonik, fra små projekter med to personer, som medvejledere i MSc og Ph.d. arbejder til store støttede forskningsprojekter. DFM sætter meget stor pris på dette samarbejde, som ofte har resulteret i nye metrologiydelser hos DFM, nye prototype produkter hos virksomheder eller anvendelse af DFM’s metrologikompetencer og stort set altid i publikationer i internationale tidsskrifter. Vi ser frem til at fortsætte dette frugtbare samarbejde, hvor vi bl.a. kan bidrage med de nye metrologikompetencer, der bliver etableret i de kommende år.
Med venlig hilsen,
Jan

Jukka Rantanen (Professor, Dpmt of Pharmacy, University of Copenhagen)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:47

We have been working successfully with DFM on surfaces and metrology for life science during the past years. This work has been focusing on better understand the robustness of active pharmaceutical ingredients (API), such as the analysis of dehydration of model compound (theophylline monohydrate) crystal including the mechanical properties and molecular arrangements in these crystals. Especially, the competences regarding accurate infrared spectroscopic methods on the surface having a resolution better than one µm are relevant and exciting! We would be glad to strengthen our collaboration and exchange of competences through, e.g., PCP2 - Particles for Continuously operating Powder handling Processes - DFF/FTP financed project. We are interacting with many Danish small and medium size companies, and I am seeing the availability of these techniques locally in Denmark extremely important for the Danish fine chemical industry.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:29

Dear Jukka,
Thank you very much for your comment. Surfaces and metrology for life science are part of the proposed activities. The analysis of the dehydration of theophylline monohydrate crystal has included determination of the mechanical properties, a competence that we will strengthen as well as offer reference materials with well-determined properties of hardness, which can be used for quality control by companies. We are happy that you confirm the relevance of competences regarding accurate infrared spectroscopic methods and the general need for competence being available locally. We look forward to continue collaboration in PCP2 and exchange competences.
Kind regards,
Jan

Søren Jensen (Adm. direktør, Heveas ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:54

Som en mindre virksomhed, der med stærk fokus på slutbrugeres behov, udvikler og afsætter innovative produkter inden for digital health, wellness og consumer-segmenterne, oplever Heveas ApS et stærkt øget behov for adgang til komplementære kompetencer på højeste niveau. Dette dels for at være i "compliance" med myndighedskrav og dels for at kunne differentiere vores produkter ved at "bundle" forskellige teknologier i nye produkter. Vi forventer et stærk øget indhold af connectivity/IoT samt anvendelse af nye (bæredygtige) materialer i vores produkter i de kommende år, hvor integrationen af EUs Green Deal (punkt 2.1.3) bliver et "selling point". Her har vi brug for en samarbejdspartner ift. metrologi, der forstår den mindre virksomheds behov og begrænsninger ("fail fast" / "fix fast"), og hvor vi kan gå "straight to business" ved på en ubureaukratisk måde at få kontakt med de forskere, der skal bearbejde en given problemstilling for os. Her har DFM en proven track record i at levere input og ydelser på højt niveau i et godt og tillidsfuldt samarbejde, hvilket er forudsætningen for at skabe innovation hurtigt. Vi håber, at DFM får mulighed for at udbygge denne position i de kommende år, så vi fortsat har mulighed for at kunne trække på deres spidskompetencer i både korte samt længerevarende projekter.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:06

Kære Søren,
Tak for din kommentar, din støtte til indsatsområdet og de pæne ord om DFM. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig i flere projekter over de seneste 8 år. Projekterne har været meget forskelligartede, hvilket afspejles i jeres varierede produktportefølje. Du formår at udfordre vores tænkemåde og den metrologiske tilgang med dine ideer. Vi ser frem til mere inspirerende samarbejde i fremtiden.
Med venlig hilsen,
Jan

Toni Torras Rosell (R&D Engineer, DPA Microphones)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:05

Som mikrofonproducent finder vi vores samarbejde med DFM meget vigtigt, da de opretholder de primære standarder for mikrofonkalibrering og har unik viden om mikrofonens ydeevne i ikke-trivielle situationer (f.eks. infralyd, ultralyd, afhængighed af atmosfæriske forhold osv.). Disse sæt ekspertise sammen med deres avancerede faciliteter og udstyr gør det muligt at udfordre eksisterende mikrofonteknologi og fortsætte med at skubbe deres grænser.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:16

Kære Toni,
Tak for din kommentar. DFM vil fortsætte med at videreudvikle de primære og sekundære akustikkalibreringssystemer, således at de kan anvendes til kalibrering af mikrofoner, som ikke kun bruges som laboratorie- og referencenormaler. En vigtig del af DFM’s akustikaktivitet vil fortsat omhandle forskning omkring miljøeffekten (tryk og temperatur) på mikrofoners følsomhed. Vi vil også evaluerer indflydelsen af mikrofoners enkelte komponenter på dens følsomhed, effekter der indtil videre ikke er forsket i. Vi vil i vores forskning dække frekvensområdet fra infra- til ultralyd.
Med venlig hilsen,
Jan

Morten Christensen (Quality & Technology Director., Mekoprint Graphic Electronics)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:57

Mekoprint has a long proven record of accomplishment producing flexible printed electronics sensors, and is considered one of the pioneers within the industry. One of the critical parts when manufacturing printed electronics is the ability to do inline characterisation of the printed sensors. This could be solved by non-intrusive material characterisation methods such as IR spectroscopy. The ability to do inline process control is needed in order to really disrupt and create innovative printed electronic sensor applications.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:44

Dear Morten,
Thank you for your comment. DFM is currently working on in-line characterization of surface embossed polymer films using visible light. DFM has many years’ experience with infrared spectroscopy and spectroscopic characterization of printed electronics would be a natural addition to our tools for materials characterization. This technique could provide information about the composition and the structure of molecules as well as morphological information. We will be happy to discuss this approach with Mekoprint.
Best regards,
Jan

Konrad Bienk (CEO, CemeCon Scandinavia)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:31

CemeCon Scandinavia A/S er specialiseret i avanceret overfladebehandling af værktøjer og sliddele. Vi skal overfor vores kunder dokumentere kvaliteten og vi er ligeledes interesseret i at kunne kvantificere kvaliteten for at forbedre vores fremstillingsmetoder. Det er vigtigt at der bliver opbygget danske kompetencer f.eks. vedrørende materialeegenskaber af tynde belægninger og ruheden af glatte overflader. Dette er afgørende for at forstå egenskaberne og udfordringerne i den belægninger vi laver. Det er desuden vigtigt at overflader er helt rene inden belægning påføres og det vil være meget relevant og interessant hvis der kunne opbygges kompetencer omring kvaliteten af den rengjorte overflade på en nanometerskala.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:24

Kære Konrad,
Tak for din kommentar. Overflader og nanoskala-målinger udgør en væsentlig del af indsatsområdet. At i mener, det er vigtigt, at der opbygges kompetencer inden for disse områder bekræfter behovet. Vi vil gerne gå i dialog med jer, så vi sikrer os at målrette aktiviteterne omkring materialeegenskaber af tynde belægninger og ruheden af glatte overflader, så de udfordringer i måtte have bliver dækket. DFM vil samarbejde med FORCE Technology omkring overflader og hygiejne med fokus på opbygning af kompetencer omring forbedring af kvaliteten af den rengjorte overflade på nanometerskala, således at biofilm og bakterievækst hindres. Vi forventer. at de opbyggede kompetencer også dækker behovet for overflader, der skal fungere som underlag for belægninger, hvor vedhæftning kan forringes af f.eks. organisk materiale eller sæberester.
Med venlig hilsen,
Jan

Finn Christensen (Senior QMS Specialist - Metrology, Novo Nordisk A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:28

Novo Nordisk A/S støtter forslaget. Vi er særlig interesseret i følgende dele af forslaget:
• Standardisering af partikelmåling for rene rum, som har været til gavn for mange virksomheder, især dem der fremstiller lægemidler indenfor Sundhed og Life Science. Den avancerede produktion kræver fortløbende adaption af nye teknologier, nye materialer og digital processtyring. Det er derfor vigtigt at metrologien følger denne udvikling til at kunne håndtere fremtidens udfordringer i Metrologi. Et konkret fokusområde er udviklingen af standardisere kalibreringsmetoder til partikelmåler, der kan adskille levedygtige fra inerte partikler, herunder reference partikler, der kan efterligne levedygtige partikler i et ellers sterilt kalibreringsopstilling.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:26

Kære Finn,
Tak for din kommentar og din støtte til de forslåede aktiviteter. inden for partikelmetrologi og kalibrering af partikeltællere. DFM vil videreudvikle kompetencer inden for kalibrering af partikeltællere til rene rum til glæde for den danske industri inden for sundhed og life science, og vi vil deltage i standardiseringsarbejde, således at sammenlignelige målinger kan udføres. Du peger på kommende nye teknologier, som vil kræve nye metrologiske tiltag. DFM følger nøje udviklingen og vil adaptere nye metrologydelser i takt med at behovet opstår. Vi er for nyligt begyndt at levere størrelses-certificerede referencepartikeler, og vi ønsker at ekspandere inden for dette område. Vi sætter pris på forslaget om en særlig indsats i forhold til levedygtige partikler, hvilket passer godt med andre igangværende aktiviteter omhandlende bakterier og lignende biologiske partikler. Vi vil meget gerne indgå i dialog med jer omkring måling af levedygtige partikler og hvordan de kan adskilles fra inerte partikler.
Med venlig hilsen,
Jan

Jonathan R. Brewer (Associate Professor, Director, Danish Molecular Biomedical Imaging Center (DAMBIC), University of Southern Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:25

At the Danish Molecular Biomedical Imaging Center (DAMBIC) we work with multiple advanced imaging modalities to study biological samples and their interaction with the environment. Development of bioimaging techniques, tools and standards are therefor vital to our work.
One promising branch of methods is the Raman based imaging techniques, such as CARS and SRS. They facilitate label free chemically specific imaging in live biological samples and are used by broad range of research groups and companies in Demark. Further development of these techniques towards, for example, better detection sensitivity or faster scan times would an important and necessary advancement of the field.
Another interesting field with the potential for further development and application is Atomic force microscopy (AFM). While AFM is widely used in surface science further development of techniques and applications for biological samples would be advantageous. Examples of these applications could be measurements of mechanical properties such as cell elasticity or characterization of protein coatings of nanoparticles or surfaces.
In general, bioimaging is a rapidly evolving field which needs further developments and standardization of methods and we therefore support and would be interested in research in this area.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 00:06

Dear Jonathan,
Thank you for your comment and support for DFM’s proposal. DFM has built up strong competences in Raman based techniques with improvements in sensing and calibration methods. We have a particular interest in label free chemically specific imaging techniques, such as SRS, IR and PTIR microscopy, where we can benefit from our expertise in optical spectroscopy. We will continue our efforts in advancing the field of bioimaging with optical methods such as quantum-enhanced SRS microscopy and optical photothermal infrared imaging.
AFM is also a key competence of DFM with many applications in material sciences. We have used AFM for characterization of drug formulations (ex. coating) and are aiming at expanding the application of the technique to biological samples with delicate mechanical properties. The understanding of mechanical properties of cells and tissues is essential for the advancement of pharmaceutical and biomedical technologies.
We will be happy to collaborate with DAMBIC on future development and standardization in the field of bioimaging.
Best regards,
Jan

Harald Simonsen (Senior Fiber Manufacturing Manager, NKT Photonics A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:32

NKT Photonics har gennem mange år deltaget i flere EU projekter sammen med DFM. DFM besidder på en række område særlige kompetencer - specielt på det optiske område, og har derfor været en vigtig partner i disse projekter.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:30

Kære Harald,
Tak for din kommentar. Projektsamarbejde er afgørende for effektivt at få bragt DFMs nye avancerede metrologikompetencer ud i anvendelse i industrien. Vi har været meget glade for samarbejdet med NKT Photonics, som er en af Danmarks førende højteknologiske virksomheder. Vi deltager i flere projekter sammen med jer, hvor der udvikles nye fotonik produkter med et stort kommercielt potentiale. Vi er stolte over at være en vigtig partner i disse projekter.
Med venlig hilsen,
Jan

Rasmus Grusgaard (Innovationskonsulent, Brancheforeningen Plastindustrien)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:28

I Brancheforeningen Plastindustrien anerkender vi DFM's store rolle indenfor metrologi. Overordnet set er måleteknologi og karakterisering i stigende grad en væsentlig forudsætning for dansk produktion med høj værdiskabelse, særligt indenfor de nævnte områder. Ydermere er det vores vurdering at det er uundværligt med et stærkt dansk institut, der arbejder med fundamental beskrivelse. Konkret har vi for nyligt samarbejdet med DFM i et internationalt projekt om sprøjtestøbning hvor DFM's bidrag har været en dyb forståelse af den opnåede kvalitet, baseret på fysiske og statistiske modeller.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:40

Kære Rasmus,
Tak for din kommentar og din støtte til DFMs forslag til Metrologisk forskning og udvikling. Mange tak for den positive og flotte kommentar om hvordan den metrologiske infrastruktur og forskning er relevant for dansk industri. DFM’s rolle som National Metrologiinstitut og GTS-institut er blandt andet at arbejde med fundamentale måleteknologier med henblik på at forbedre produktkvaliteten af industrifremstillede emner. Statistiske og fysiske modeller af fremstillingsprocessen er stærke værktøjer til kvalitetsforbedring af emner produceret ved for eksempel sprøjtestøbning, og minimering af slitage på sprøjtestøbningsforme. DFM er glad for samarbejdet med Plastindustrien, samt muligheden for at formidle den sidste nye metrologividen til Plastindustriens medlemmer
Med venlig hilsen,
Jan

Poul Zimmermann Nielsen (Space Solutions Manager, ESA BIC Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 18:13

Udmærket forslag. Jeg noterer mig at DFM i "Metrologisk Forskning og Udvikling" har nævnt "Avanceret produktion". Indenfor rumfart er der udviklet mange innovative produktionsteknologier og med mange nye materialer som måske også har krævet udviklinger indenfor metrologi løsninger specielt for nye materialer og nye teknologier. Jeg ved ikke om DFM allerede har kontakt til ESA - European Space Agency - for metrologi. Ellers vil ESA BIC Denmark meget gerne hjælpe med dette og er klar til sammen med DFM at vurdere mulighederne, for at få adgang til nye rum-metrologi-løsninger.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 00:27

Kære Poul,
Tak for din kommentar. Metrologi er helt klart en vigtig disciplin for ESA, som selv har metrologilaboratorier i deres faciliteter. Men som du påpeger, er der en stadig udvikling inden for rumfartteknologi og metrologiaktiviteter må nødvendigvis følge med. DFM deltager for tiden sit andet ESA projekt. I begge projekter har DFM hovedsagelig bidraget med sine kompetencer inden for udvikling af meget frekvensstabile lasere. Vi søger netop et nyt projekt. DFM finder det meget interessant at deltage i ESA opgaver, og vi vil gerne mødes med ESA BIC Denmark for at høre om flere muligheder.
Med venlig hilsen,
Jan

Nynne Meyn Christensen (Center manager, Center for Advanced Bioimaging, SCIENCE, Københavns Universitet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:14

Center for advanced bioimaging (CAB) er en mikroskop core facilitet på Københavns Universitet som servicerer forskningen på især SCIENCE og SUND. Det er af stor vigtighed at vi kan kalibrere mikroskoperne og sørge for at de yder optimalt, så forskningen får de bedste betingelser. CAB vil gerne udtrykke en stor støtter til DFMs mål om udvikling af referencer til fluorescens og superopløsning mikroskopi, da der er en mangel på gode referencer indenfor for disse felter. Gode referencer vil kvalificere forskningen til stor gavn for hele imaging feltet.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:34

Kære Nynne,
Mange tak for din kommentar og din støtte til de foreslåede aktiviteter. Der er en spændende udvikling i gang inden for biologisk mikroskopi, og CAB spiller en førende rolle i at stille nye avancerede mikroskoper til rådighed for videnskaben. Vi har erkendt, at med den nye udvikling, især med hensyn til hastighed og opløsning, følger nye udfordringer for at kunne verificere ydeevne og kalibrering af mikroskoper med lav signalintensitet og dimensioner ned på nanometerniveau. DFM kan udvikle referencer til fluorescens- og superopløsning mikroskopi. Vi har for nylig opbygget kompetence til kalibrering af lysintensitet på enkelt foton niveau, og vi har kompetence til at kalibrere nanoskala dimensioner. Vi ser frem til at samarbejde med CAB for at udvikle standarder, som er egnet til bred anvendelse.
Med venlig hilsen,
Jan

Lars Lindvold (Seniorforsker, DTU Sundhedsteknologi)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:25

Mit samarbejde med DFM går 20 år tilbage, da jeg på daværende tidspunkt arbejdede med at udvikle metoder til at replikere mikro- og nanostrukturer med optiske egenskaber. DFM var på daværende tidspunkt en stor hjælp i arbejdet med at finde de bedste karakteriseringsmetoder til disse anvendelser fordi de havde oparbejdet den nødvendige ekspertise inden for dette felt. Derfor er det spændende, at DFM nu udvider denne ekspertise til også at omfatte kombinationen af overflade plasmon resonans (SPR) og elektrokemiske måleteknik. Denne unikke kombination vil gøre de muligt at karakterisere kemiske processer på nanoskala i grænseflader, så som biofilm, immuno reaktioner og fotokatalytiske reaktioner for bare at nævne nogle få. Da aktiviteten ydermere sigter mod sporbarhed i målingen vil det være meget relevant for industrielle anvendelser.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:23

Kære Lars,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Vi har været glade for det mangeårige samarbejde og for at bidrage med optiske karakteriseringsmetoder i forbindelse med jeres udviklingsarbejde. Vores udviklede ydelser inden for sporbare målinger samt medarbejderes ekspertise inden for både optik, nano og elektrokemi, giver en unik mulighed for at kombinere fagområderne og tilbyde nye sporbare måletekniske ydelser. Dette gælder specielt en måleteknik baseret på SPR og elektrokemi, som vi forventer vil kunne være til gavn for industrien. De interessante anvendelser, som du nævner, biofilm, immuno reaktioner og fotokatalytiske reaktioner er blandt de emner vi vil adressere.
Med venlig hilsen,
Jan

Tue Hassenkam (Associate professor, Københavns Universitet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:40

Jeg arbejder til dagligt med AFM og afledte teknikker, til at karakteriserer strukturer på nanometer skala. Jeg har fornøjelsen af at arbejde sammen med DFM på et EU projekt. Vi har i min gruppe brug for kalibrerings standarder som passer med de typer målinger som vi laver. Vi udvikler nye metoder til karaterisering og har derfor konstant brug for at opdatere vores standarder. Vi vil helt klar kunne drage fordel af sammenspil med DFM i bestræbelserne på at udvikle AFM-karakterisering af materialer helt ned til molekyle niveau. Jeg støtter kraftigt DFM forslag om Metrologi for Forskning og Udvikling.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:29

Kære Tue
Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Hos DFM har vi mange års erfaring med AFM-målinger på metrologisk niveau, og vi arbejder på at udvide vores kompetencer med disse og relaterede teknikker som Kelvin Probe Force Mikroskopi. DFM påskønner samarbejdet med Københavns Universitet omkring udvikling af referencematerialer til AFM- og relaterede metoder, og vi ser frem til fortsat samarbejde i fremtiden.
Med venlig hilsen,
Jan

Flemming Hjorth (Head of BD, New Services, ESVAGT A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:04

Esvagt have a long history in offshore emergency rescue and response and we are constantly looking for new ways to improve offshore safety and environmental response. Our experienced and well trained crew is the most important factor and rapid reaction is of utmost importance in these situations. By the assistance of various sensors, image analysis, machine learning etc. it could be possible to achieve results not imaginable when only considering human limitations.
Within the offshore wind industry, which is the other focus area for Esvagt, there are also more options for improvements of technology utilization and obtain even more benefit from the service operation vessels staying in the offshore wind farms. We could consider new opportunities for rethinking fuel consumption and fuel types as well as having more equipment permanent onboard the vessels e.g. for characterization and inspection.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 00:49

Dear Flemming,
Thank you for your comment. The production of energy based on oil and gas or wind has a number of special challenges. Applying appropriate measurement technologies and sensors will make a good contribution to make offshore operations more safe and green. DFM has for a number of years developed highly sensitive trace gas sensors that can be placed in fixed positions or attached to drones. DFM will continue developing trace gas sensors and include advanced procedures based on machine learning and artificial intelligence in order to improve safety and maintenance in a marine and offshore working environment. We are looking forward to work with ESVAGT on new approaches to detect pollution from oil and gas production.
Best regards,
Jan

Ulla Tedaldi (QA-manager, Innoventa Medica)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:12

Vi har som innovations- og produktionsvirksomhed indenfor medical devices, stor glæde af DFMs ydelser. Dels benytter vi os af deres kalibreringsfunktion af partikeltællere i forbindelse med vores daglige monitorering og dels samarbejder vi om et EU projekt omkring muligheden for opbygningen, kalibrering og test af hvidlys partikeltæller.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:50

Kære Ulla,
Tak for din kommentar. DFM sætter stor pris på det frugtbare samarbejde vi har haft med Innoventa Medica, og ser frem til at fortsætte dette. Vi forbedrer løbende vores akkrediterede ydelser inden for partikelmetrologi og vil arbejde på at udvide vores ydelser til også at inkludere partikelmålinger i relation til miljøundersøgelser. DFM deltager gerne i spændende udviklingsprojekter i samarbejde med danske virksomheder.
Med venlig hilsen,
Jan

Leo van Gruijthuijsen (Senior projektleder, Dansk Gasteknisk Center A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:01

Dansk Gasteknisk Center er en servicevirksomhed inden for energi og miljø med fokus på gasanvendelsesområdet. Vi udfører bl.a. biogasanalyser, bestemmelse af metanemissioner og andre typer målinger, der understøtter den grønne omstilling. Sporbarhed er af afgørende betydning for vores ydelser. Vi ser gerne, at DFM får en større rolle ved udvikling af referencemetoder og -materialer til disse målinger, og vi støtter derfor forslaget og især de potentielle aktiviteter inden for grøn omstilling.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:49

Kære Leo,
Tak for din kommentar og din støtte til aktiviteterne omkring grøn omstilling. DFM har gennem en årrække udviklet spektroskopiske metoder til absolut bestemmelse af mængden af gasser. Metoderne kræver ikke referencegasser, da de er baseret på kendskab til molekylernes linjestyrker, som er konstant for de specifikke molekylære absorptionsovergange. Metoderne er derfor velegnede til in situ målinger, såsom metanemissioner fra boreplatforme og biogasanlæg. De spektroskopiske metoder kan ligeledes anvendes til monitering af molekylære urenheder i biogasanlæg og udslip af flygtige gasarter fra oliefelter. DFM mødes gerne med DGS for i fællesskab at definere områder hvor gasmonitering kan være interessant og nyttig.
Med venlig hilsen,
Jan

Martin Gertz Andersen (Chef for Eksterne Relationer, DTU Miljø)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:01

jo mere præcise målinger af emissioner baseret bl.a. på metrologiske data og direkte målinger (som vi foretager dem på DTU Miljø på ex. biogasanlæg) desto bedre modelværktøjer kan vi udvikle til at vurdere miljøeffekten af CO2 reducerende energitiltag.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 01:09

Kære Martin,
Tak for din kommentar. Vi er helt enig i din vurdering, DFM har stor interesse i at måle gasemission fra biogasanlæg og er i færd med at udvikle sensorer til dette formål. Sensorerne er baseret på DFM’s mangeårige erfaring med molekylær spektroskopi. I vores teknologier anvender vi kendskab til linjestyken af molekylære absorptionslinjer til absolut bestemmelse af mængden af gas uden regelmæssig brug af referencegasser til kalibrering af sensorerne. DFM ser gerne et samarbejde med DTU Miljø omkring måling af emissioner.
Med venlig hilsen,
Jan

Tobias Gehring (Associate Professor, Technical University of Denmark, Department of Physics)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:51

In a recent collaboration with DFM we at DTU Physics demonstrated a stimulated Raman spectrometer whose sensitivity was improved by squeezed light in a proof-of-principle experiment. Further development of such spectrometers to imaging of samples and improving a state-o-f-the art stimulated Raman spectrometer is of high interest to us and will benefit from DFM's expertise.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:26

Dear Tobias,
Thank you for your comment. DFM is happy to collaborate with DTU and put DFM’s many years’ of experience with infrared spectroscopy and spectroscopic characterization to new use, such as for quantum enhanced spectroscopy and microscopy of bio-samples. We foresee that this relatively new field of research might pave the way for a new generation of microscopes, where weak absorption transitions can be imaged without the use of markers or by increase of optical power. A continued collaboration will undoubtedly benefit both research and innovation in the field of quantum sensing.
Best regards,
Jan

Jørgen Schou (seniorforsker, dr. scient., DTU Fotonik)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:19

DTU Fotonik arbejder med en CZTS solcelle af bæredygtige, uskadelige og hyppigt forekommende elementer, såsom kobber, zink, tin og svovl. CZTS laget er typisk 800 - 1000 nm tykt og er den lysabsorberende del af solcellen. Materialet er vanskeligt at fremstille med høj fotovoltaisk effektivitet, og det har vist sig at mikrostrukturen af materialet er altafgørende for de fotoelektriske egenskaber. Det kan være krystallinske faser af uønskede materialer med en anden støkiometri eller blot for små CZTS mikrokrystaller. Det er her vigtigt at vi kan sammenligne gode og dårlige celler med et stort ud valg af karakteriseringsteknikker. Her kommer DFM ind i billedet og kan gøre en forskel med de optiske metoder som ellipsometri og andre scanning probe teknikker, specielt ved korngrænser og i hele mikrokrystaller. Netop Kelvin Probe målinger er meget vigtige for mikroforståelsen af CZTS-materialet. Et nyt relateret forskningsprojekt om to-dimensionale overgangsmetalsulfider vil også med fordel kunne karakteriseres med Kelvin probemålinger. Vi ser derfor frem til at samarbejde med DFM i udvikling og karakterisering af sulfider som fotovoltaiske materialer.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:31

Kære Jørgen,
Tak for din kommentar og støtte til DFMs aktiviteter inden for solcelleforskning. Vores samarbejde med din gruppe omkring karakterisering af CZTS tyndfilm har vist vigtigheden af en korrekt fortolkning af Kelvin Probe data på komplekse overflader. En videreudvikling af denne metode, evt. kombineret med optiske metoder som elliprometri, vil kunne give anledning til fremskridt inden for tyndfilmssolcellers effektivitet. Vi ser derfor frem til et frugtbart samarbejde med DTU Fotonik omkring karakterisering af fotovoltaiske elementer.
Med venlig hilsen,
Jan

Jeeva Sellathurai (Scientist, Thermo Fisher Scientific)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:05

In Thermo Fisher Scientific, Roskilde (Nunc A/S) we work with developing products for 3D cell culture and our products are used for e.g. stem cell research, tissue engineering and drug development. AFM measurement of the elasticity of gels used for 3D cell culture will provide us with a new tool for characterizing the gels and thus enable us to develop products for advanced 3D cell and tissue culture. We can therefore strongly support that DFM receives resources to further develop their expertise in this area.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:45

Dear Jeeva,
Thank you very much for your comment and your support of our initiative. We have identified the elasticity measurement in the kPa range as a topic that is both challenging and important. It is demanding, as it requires traceable calibration of small forces in AFM and careful control of multiple parameters and sample status. AFM measurement of gel mechanics has been prevailing in the science community, but accurate and reproducible measurements has been hard to achieve. However, it is getting increasing relevant to be able to accurately determine the mechanical properties of gel, tissues and cells, as they are becoming playing an critical role in cell and tissue culturing, stem cell differentiation, and interaction with implants and devices. We are really happy to hear that this can be confirmed by Thermo Fisher Nunc, a world leader in manufacturing of cell culture consumables. We look forward to collaborate with you in this new field.
Best regards,
Jan

Lars Holmegaard (COO/Head of Projects, Danish AM Hub)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:08

Arbejdet med additive manufacturing (3D Print) kræver stor indsigt og forståelse af f.eks. geometri i relation til AM-specifikke emner. Det kan kræve en nøjagtig og sporbar karakterisering af deres dimensioner, og i nogen sammenhænge også overfladens beskaffenhed. Det gør sig særligt gældende, hvis AM-emner skal indgå til f.eks. fødevare- eller medicinproduktion, hvor der er særlige krav til f.eks. ruhed, hygiejne, sterilitet osv. I Dansk AM Hub ser vi et stigende fokus på udvikling og produktion af AM-emner indenfor medico-branchen. DFMs arbejde kan blive særdeles værdifuldt og relevant i forhold til at assistere danske SMV'er i den sammenhæng.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:29

Kære Lars,
Mange tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Additive manufacturing har endnu ikke udfoldet sit fulde potentiale som produktionsmetode, og dette skyldes til dels udfordringer med f.eks. repeterbarhed af geometrien og tilstrækkelig kvalitet af de fremstillede overflader. Her vil sporbar og nøjagtig karakterisering af emnerne være alfa og omega i at skubbe udviklingen videre, og vi ser frem til i fællesskab med Danish AM Hub og AM-branchen generelt at adressere de metrologiske udfordringer, der følger med.
Med venlig hilsen,
Jan

Irma Rosli (Development Engineer, Akasel A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:15

At Akasel, we continually develop products for metallographic sample preparation. Recently we have started to adopt AFM measurements on samples polished using our products. Being able to visually display and measure the surface quality on a nanoscale level helps us to better understand and therefore develop the quality of our products. The AFM we are currently using is a low cost AFM from ICSPI and the portability of this microscope means I am able to make AFM measurements while working from home. However, there is a lack of calibration for this application. While the microscope produces useful images and a reliable representation of a polished surface, it still cannot compare to the measurements done by a more advanced AFM. Therefore DFM's effort in providing a calibration tool as well as uncertainty measurements for low cost AFM will greatly help small companies to have access to high quality measurements even when using a portable and more affordable AFM.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:38

Dear Irma,
Thank you very much for your comment! It is thrilling to learn that another Danish SME has found AFM as a useful tool in production and validation, and has acquired an affordable AFM following DFM’s consultancy. DFM has been working on AFM for a little short of 30 years, and we are witnessing a substantial increase of interest in AFM geometrical measurements for optical coating, polished surface, medical devices, etc. To be able to acquire high fidelity images at the nanoscale rather than simple roughness parameters seems to become more and more relevant as the high-tech manufacturing industry is constantly lifting its requirements for characterization. However, AFM’s widespread application has been limited by the high price tag, strict requirements for environment, and high level of expertise required performing the measurements and analysing the data. We think this is how DFM can be of help for the industry. On one hand we are trying to reduce the cost of AFM measurements by automation; on the other hand we are looking into affordable AFMs in the range of 50 kDKK so that in-house characterization, which is desired by most companies, is possible. DFM will develop calibration procedures for these new types of AFM so that the industry can have the confidence in their use in various applications.
Kind regards,
Jan

Anastasiia Krasnoshchoka (Scientific and operations manager, ATLANT 3D)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:19

At ATLANT 3D Nanosystems we develop the first-ever standalone Nanofabricator technology and launched atomic layer 3D printing services for smart automated micro and nanodevices prototyping and manufacturing. Research and development within metrology for new materials is of interest for ATLANT, at a later stage of company's development we will be interested in measurement of the resulting structures from the fabrication process. We can therefore support that DFM receives resources to further develop their expertise in this area.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:49

Dear Anastasiia,
Thank you for your comment and support. The production techniques and capabilities are fast becoming more advanced and sophisticated, and your Nanofabricator is certainly at the forefront of this development. With more advanced and specialized techniques follows the need for more advanced characterisation capabilities. We will expand our capabilities in accurate measurement of properties of structures in the micro- and nanoscale regime. We will be happy to interact with you to make sure that your metrological requirements are addressed.
Kind regards,
Jan

Morten S. Jellesen (Seniorforsker, Technical University of Denmark)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:47

Overfladetopografi har stor betydning for kvaliteten af emner f.eks for korrosionbestandighed af stål og ensartet farve ved titaniumanodisering. I sektionen for Materiale- og Overfladeteknologi på DTU Mekanik har vi en række projekter i samarbejde med danske højteknologiske SMVer, hvor vi i flere tilfælde har haft god gavn af DFMs kompetencer inden for overfladeruhed. Vi støtter fuldt op om den fortsatte indsats hos DFM inden for overfladekarakterising

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:27

Kære Morten,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Overfladeproblemer på produkter er ofte relateret til en kombination af materialeegenskaber og overfladestruktur. Til at adressere sådanne problemstillinger kan samspillet af jeres materialeviden og analysemetoder og DFMs måletekniske kompetencer inden for overfladekarakterisering være en del af løsningen. Den fælles viden passer godt til indsatsområdets fokus på avanceret produktion. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen,
Jan

Morten Kirkelund (Head of Vibration transducers and Operational Manager DPLA, HBK - Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurements A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:03

DFM's forskning inden for det akustiske metrologifelt er en essentiel aktivitet som bidrager til at styrke Danmarks position som et af de førende lande i verden inden for akustik og lydteknologi som bl.a. omfatter høreapparater, audiologisk udstyr, måleinstrumenter, anden underholdningsindustritelekommunikation, konsulentvirksomhed og samt forskning ved universiteterne. Metrologiforskningen spiller en stadig vigtigere rolle i at kunne sikre at målinger og resultater baseret på solid indgående viden, når det drejer sig om krav til støjreduktion, og god lyd og livskvalitet. Brüel & Kjær Sound & Vibration støtter fuldt ud DFM's aktiviteter og forskning inden for akustikmetrologien vedrørende akustikområdet. De danner fundamentet for at lave præcise og akkurate pålidelige målesystemer der opfylder stadig større krav fra myndigheder og vores kunder, hvad enten de arbejder med lyd i miljøet eller lyden fra deres egne produkter. DFM skaber samtidigt grundlag for at udvikle nye løsninger og metoder inden for Brüel & Kjærs fagområder.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:22

Kære Morten,
Tak for din kommentar and din støtte til DFM’s forskning inden for akustik. Akustik har i mange år været en vigtigt metrologidiciplin ved DFM, som skal medvirke til at opretholde Danmarks stærke internationale position inden for akustiske målesystemer. Det kan kun lade sig gøre ved kontinuert at følge udviklingen og ved at opbygge de nødvendige kompetencer i samarbejde med jer. DFM udvider også sine kompetencer ved at deltage i EMPIR projekter som EARS og det kommende INFRA-AUV, hvor DFM og HBK er partnere, som skal etablere ultra-præcise referencer ved ultra-lave frekvenser. Derudover, er det også vigtig at styrke forskning inden for audiometriske målinger, som indgår i aktiviteterne grøn omstilling og sundhed.
Med venlig hilsen,
Jan

Steen Hansen (Formand, FVM, Foreningen for Værkstedsteknisk Metrologi)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:17

Foreningen for Værkstedsteknisk Metrologi (FVM) blev stiftet i 1982.
FVMs primære fokusområde er sammenhængen mellem specifikationer, måleteknik og kalibrering samt anvendt måleteknik.
Gennem tiltag som temadage, netværk, udgivelse af fagbøger og kalibrerings-instruktioner, messerejser og virksomhedsbesøg har vi skabt et forum for formidling af seneste nyt indenfor måleteknik, udveksling af viden og erfaring blandt foreningens medlemmer.
FVM har stor glæde af samarbejdet med DFM, hvis grundforskning er helt essentiel for oparbejdelse af den måletekniske viden, nye teknikker og ikke mindst at sikre sporbarhed til danske og internationale normaler der er helt fundamental for brugen af geometrisk måleteknik.
FVM hilser alle nye tiltag velkommen, og vi ser frem til det fremtidige samarbejde med DFM og stiller os gerne til rådighed for sparring, ideer der kan hjælpe vores mere end 300 medlemsvirksomheder, der hver dag har opgaven med at være er i stand til at levere den af kunderne krævede kvalitet eller den nødvendige måletekniske dokumentation. Hermed er vi alle med til at sikre at arbejdet ikke går til udenlandske virksomheder, fordi vi ikke kan opfylde de stillede krav.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:06

Kære Steen,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. DFM har haft stor glæde af at samarbejde med FVM i gennem mange år. Gennem deltagelse i aktiviteter arrangeret af FVM kommer vi i tæt kontakt med industrivirksomheder og får indblik i deres metrologiske behov.
Med venlig hilsen,
Jan

Christian Mammen (CEO, JJ X-Ray A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:47

JJ X-Ray har i mere end 25 år udviklet og leveret produkter og systemer til et stort antal synkrotron- og neutronfaciliter. Som leverandør af højpræcisions videnskabeligt udstyr, hvor kendskabet til materialers overfadeegenskaber på nanometer skala er altafgørende, er DFM en uvurderlig samarbejdspartner. Både i kraft af deres enorme ekspertise på metrologiområdet, og i kraft af deres imponerende park af state-of-the-art udstyr. JJ X-Ray vil fuldt ud støtte en videreførelse af DMF’s aktiviteter til gavn for os, og andre virksomheder der skaber værdi og vækst af højteknologisk karakter.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:49

Kære Christian,
Tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet. Vi er glade for at se at en dansk SMV inden for hightech sektoren udtrykker interesse for DFM’s kompetencer inden for karakterisering af overfladeegenskaber på nanometerskala. DFM har arbejdet med nanoskalakalibrering igennem mange år, og vi udfordres stadig af efterspørgslen af overfladekvalitet inden for hightech sektoren med hensyn til nøjagtig måling af nanometerskala ruhed og geometriske profiler med ultra-lav tolerance. Vi anser JJ X-Ray som en meget værdiful partner og vi ser en række muligheder for samarbejde omkring metrologiske udfordringer.
Med venlig hilsen,
Jan

Lotte Stoklund (Scientist / Teamleder, Coloplast A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:53

Udvikling af spektroskopiske metoder til hurtig identifikation af bakterier/vira samt berøringsfri måling af bakterier er interessant for vores præ-kliniske arbejde, og vi støtter derfor op omkring aktivitetsforslaget.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:51

Kære Lotte,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Udviklingen af optiske sensorer til hurtig identifikation af bakterier og vira er et område i vækst og som vil indgå i DFM’s fortsatte aktiviteter. I indsatsområdet vil DFM arbejde videre med udvikling af optiske teknologier, som har potentialet til at erstatte dyre og tidskrævende laboratorietestprocedurer og samtidig reducere de høje risici og omkostninger forbundet med spredning af antibiotika resistente og virulente bakterier. Specifikt vil vi udvikle en generiske platform til onsite berøringsfri optiske målinger af bakteria of vira. Vi ser frem til at kunne støtte jeres præ-kliniske arbejde med vores teknologi og samarbejde omkring udviklingen af optiske sensorer til bakterier og vira.
Med venlig hilsen,
Jan

Nicolas Stenger (Associate Professor, DTU Fotonik)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:48

At DTU Fotonik we are using scanning probe microscopies (SPM) to assess the quality of our samples and as a crucial tool for our experiments on optical components relevant for telecommunication technologies. SPM has also become a key characterization tool to probe the surface of important technological devices, providing access to topographic, electronic and optical properties with a few tens of nanometers resolution only. DFM is currently working on developing metrological standards in order to provide a baseline in SPM measurements and in particular in Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM). KPFM is a method able to map the static electromagnetic near-field of materials, thus giving important informations about the electronic properties of technologically relevant platforms such as field effect transitors. All too often, SPM measurements lack a standard baseline which is hindering direct comparison between measurements done between different universities, technological institutes or private research institutions. We believe that DFM's proposal will be essential in the development of SPM and KPFM methods by providing these standards. We would like also to point that optical near-field probe microscopy is also a fast growing field, on an academic and industrial level, and at DTU Fotonik we would be glad to collaborate with DFM on future project involving these characterization methods.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:06

Dear Nicolas,
We are very grateful for your comment. As technologically interesting components are shrinking in size while increasing in complexity, more advanced characterization techniques are required to assess their properties. Since local variations in e.g. the electronic states introduced by micro- and nanofabrication is not readily available with far-field methods, we have to use techniques like KPFM. When working on the true nanoscale with surface sensitive methods like KPFM, the exact nature of the very surface of the material is crucial and influenced heavily by e.g. adsorbants from the surrounding atmosphere. As such, developing a standard and a measurement procedure to, as you say, provide a baseline is exactly critical in order to be able to compare results and use the existing body of knowledge to push the field even further. The field of optical near-field probe microscopy is another very interesting area, and we would be happy to collaborate with you in the future to assist in solving the metrological challenges inherent in this method as well.
Best regards,
Jan

Paul Feng (Managing Director, COAPC)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:05

In COPAC, we work with trace gas detection for applied applications. DFM provides key resources for measurement and calibration. We can strongly support that DFM receives resources to further develop their expertise in this area.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:11

Dear Paul,
Thank you very much for your comment and your support of our initiative. DFM has in recent years built up metrological competences in trace gas detection. We have developed laser based spectroscopic methods for the determination of amount of substance and developed a number of gas sensors. We will continue to develop calibration techniques to determine amount of substance without using reference gases as well as design novel compact and robust gas sensors for trace gas sensing. We look forward to collaborate with and assist COPAC in their further development of trace gas detection systems as well as provide calibration of novel gas sensors using our metrology approach and scientific expertise.
Best regards,
Jan

Christer Bisgaar (Manager, R&D Biotechnology, FOSS Analytical)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:16

Hos FOSS laver vi måleudstyr til fødevareindustrien, bl.a. flow cytometre til tælling af somatiske celler og bakterier i mælk. I den forbindelse er vi stødt på et behov for kalibreringspartikler til flow cytometri med bedre nøjagtighed i fht partikel tælling, og vi har haft en god sparring med DFM omkring størrelsesmåling og karakterisering af mikropartikler. Blandt vores andre metoder forventer vi også et stigende behov for NIST sporbar farvemåling. Så vi støtter op om at DFM får mulighed for styrket kompetence inden for disse områder.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:07

Kære Christer,
Tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet. DFM er førende inden for sporbar kalibrering af partikelstørrelser og partikeltælling. Vi er glade for støtten til vores partikelmetrologi fra en førende virksomhed inden for industriel anvendelse af flow cytometri. DFM vil udvide sine kompetencer til sporbar kalibrering af fluorescens/farve, og vi forventer at kunne tilbyde en fuld kalibreringsløsning til flow cytometri, som inkludere partikelstørrelse og fluorescensegenskaber.
Med venlig hilsen,
Jan

Mirza Karamehmedović (Lektor, Danmarks Tekniske Universitet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:16

DFMs forslag til indsatsområde om Metrologisk Forskning og Udvikling er afgørende for at fremtidssikre konkurrencedygtighed af et bredt spektrum af danske højteknologiske virksomheder. Forslaget er også essentielt for DFMs kompetenceudvikling, så instituttet kan blive ved med at tilbyde state-of-the-art metrologisk service i de kommende år. Metrologisk Forskning og Udvikling indebærer betydeligt potentiale for fortsat samarbejde mellem DFM og DTU Compute indenfor modellering og løsning af metrologi-motiverede inverse problemer. Jeg har et veletableret forskningssamarbejde med DFM indenfor optisk karakterisering af nano-strukturer, og nye elementer som snarest tilføres dette samarbejde er fotoniske nanojets (PNJ) og state-of-the-art Uncertainty Quantification. På sigt opnår vi nye metoder for højopløselig mikroskopi indenfor produktion og sundhed. En formel ramme for en sådan videreudvikling af metrologiske metoder vil klart gavne forskningen og samarbejdet, såvel som aftagerne.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 01:38

Kære Mirza,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. DFM værdsætter det mangeårige samarbejde med DTU, som har resulteret i en række publikationer i internationale tidsskrifter. Vi er overbeviste om, at de nye elementer i dette samarbejde, som du nævner, vil bidrage til nye forbedrede metrologiydelser hos DFM samt genere international bevågenhed. Vi ser frem til samarbejdet.
Best regards,
Jan

Jonas Hoeg Thygesen (Principal Scientist, Novo Nordisk Pharmatech A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:18

Novo Nordisk Pharmatech A/S støtter indholdet af DFM's ansøgning indenfor området Metrologisk Forskning og Udvikling. Forslaget indeholder flere interessante punkter ift. de produkter og services Novo Nordisk Pharmatech A/S tilbyder. Vi anser eksempelvis arbejdet vedr. Atomic Force Mikroskopi og Sub-micron mid-infrared photothermal imaging som meget interssante områder hvor industrien vil kunne drage nytte af yderligere forskning indenfor området.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:02

Kære Jonas,
Tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet. Novo Nordisk Pharmatech A/S er en førende virksomhed inden for fremstilling af farmaceutiske ingredienser. Vi har været glade for vores samarbejde I forbindelse med fælles interesser for Raman spektroskopi, AFM og IR-imaging. Vi udvider løbende vores AFM baserede service, tilbyder nye funktionaliteter inden for mekanik, elektriske egenskaber, og ultra-lav ruhedsmålinger. VI vil også fortsætte med at udvikle målekompetencer og referencematerialer relateret til Raman and IR spektroskopi, og vi vil arbejde på at inkludere industripartnere i disse tiltag, således at de nye kompetencer hurtigt kommer til nytte for danske virksomheder.
Med venlig hilsen,
Jan

Erling Sandermann Olsen (M.Sc.E.E., Research & development, Microphones, Department Manager, BKSV-DPLA Microphones, Brüel & Kjær Sound & Vibration A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:59

BKSV-DPLA varetager primærkalibrering af trykfølsomhed af mikrofoner og ladnings-og spændingsfølsomhed af accelerometre, udpeget som Designated Institute af Sikkerhedsstyrelsen. Omsætningen af primærkalibreringer i BKSV-DPLA er unikt høj på verdensplan, og vores måleusikkerhed er blandt de laveste der udbydes. BKSV-DPLA arbejder løbende med forskning i og udvikling af kalibreringsmetoderne. En del af forsknings- udviklings- og standardiseringsarbejdet sker i samarbejde med DFM, bl.a. i EMPIR forskningsprogrammet, IEC, EURAMET og CCAUV. BKSV-DPLA finder DFMs forskning inden for akustik af vital betydning for Danmarks førende position inden for akustisk metrologi og akustik generelt. Det gælder ikke mindst arbejdet med måling af infra- og ultralyd og udvikling af kalibreringsmetoder til audiologisk udstyr. Et nyt EMPIR projekt, Infra-AUV, hvor både DFM og BKSV-DPLA deltager, starter i år. Projektet skal udvikle primære referencer og sporbarhed for akustik og vibration ved ekstremt lave frekvenser, et nyt område der er initieret af behovet for monitorering af forbud mod atomprøvesprængninger, men som også har stor betydning for overvågning af vulkanaktivitet, tsunamier og for atmosfæriske klimamodeller. DFM er en central partner i det projekt. Vi finder DFMs deltagelse i det internationale metrologiarbejde i EURAMET og BIPM samt deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde af essentiel betydning for dansk metrologis placering i det internationale metrologisamarbejde og for mange, både danske og udenlandske, aftagere af akustiske kalibreringsydelser.

Med venlig hilsen

Erling Sandermann Olsen og Jacob Holm Winther, BKSV-DPLA

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:45

Kære Erling og Jacob
Tak for jeres kommentar støtte til vores akustikaktiviteter. Samarbejde med andre danske aktører er meget vigtig for DFM, især med BKSV-DPLA, der holder andre akustiske normaler og er en del af den stærke danske industrielle sektor inden for akustik. Det er en central opgave for DFM at udvide sporbare akustiske målinger til at dække et bredt frekvensområde fra ultralyd til det ekstreme infralyd, da en sådan udvidelse støtter applikationer inden for en række områder, som i nævner. Især ser vi det som et vigtigt tiltag i forbindelse med forbedring af klimamodeller. Vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde samt deltage i det kommende EMPIR projekt sammen med jer.
Med venlig hilsen,
Jan

Martin m. Larsen (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:17

På afdelingen for Bioscience arbejder vi med både miljøteknologi og især overvågning og modellering af effekterne indenfor både miljøfremmede stoffer og klimaparametre, og vi har lige set på pH målinger i havvand udført i overvågningsprogrammerne og kan se meget stor spredning på resultaterne. Det betyder, at vi reelt ikke kan anvende de udførte målinger til at følge forsuringen af danske farvande. Der er i høj grad brug for en metrologisk indsats både for at sikre anvendbare data, men måske også for udvikling af pH målinger i havvand generelt. Samtidig er det vigtigt med en skærpet indsats på metrologien bag for at sikre, at data kan anvendes internationalt, specielt i Nordsøsamarbejdet under Oslo-Paris konventionen.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 01:28

Kære Martin,
Tak for din kommentar. Jeres observation viser, hvor vigtigt det er. at anvende sporbart kalibreret udstyr for at sikre ækvivalens i målinger. DFM deltager i internationale sammenligninger af pH målinger, netop for at sikre at data kan sammenlignes internationalt. DFM har i mange år udbudt pH kalibrering. For at adressere de specifikke udfordringer, der er i forbindelse med havvand, foreslår vi et samarbejde.
Med venlig hilsen,
Jan

Evert Håkansson (Specialist Metrology and Calibration, Gambro Lundia AB (part of Baxter International Inc.))
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:23

Gambro Lundia AB (numera Baxter) i Lund, Sverige är ett globalt medicintekniskt företag som tillverkar produkter för kronisk och akut dialysbehandling. Vårt uppdrag är att rädda och upprätthålla liv och är därmed klassat som en samhällsviktig verksamhet.
Gambro Lundia AB inledde 1997 ett samarbete med DFM inom området elektrolytisk ledningsförmåga (konduktivitet), vilket är en av de viktigaste storheterna inom dialys. Samarbetet fortgår än idag och har bland annat lett till utveckling av nya och mer robusta kalibreringsmetoder, direkt spårbara till fysikaliska storheter som längd, temperatur och resistans.
Närheten till den spetskompetens och de kalibreringsresurser som DFM genom åren har byggt upp inom området elektrolytisk ledningsförmåga är av yttersta vikt för Baxter’s kalibreringsverksamhet. DFM bidrar därmed såväl direkt som indirekt till kvalitetssäkringen av våra produktionsprocesser och serviceverksamheter i hela världen.
Vi betraktar DFM som ett av de ledande nationella mätinstituten inom området konduktivitet, inte bara i Europa utan i hela världen. När Baxter valde att lägga framtida forskning och utveckling av dialys- och renvattenprodukter i Lund i Sverige, har närheten till den robusta metrologiska infrastrukturen inom regionen, där DFM ingår och har en viktig roll, sannolikt haft stor betydelse.
Ett framtida samarbete inom området elektrolytisk ledningsförmåga kommer med stor säkerhet att leda till nya och bättre kalibreringsmetoder, vilket för DFM möjliggör en utökning av antalet kalibreringstjänster. Exempelvis vore det önskvärt att kunna mäta konduktiviteten hos vattenbaserade NaCl-lösningar i ett utvidgat temperaturområde, exempelvis 15-45°C, med spårbarhet och med känd mätosäkerhet.
/Evert Håkansson, Metrology and Calibration Specialist in Baxter Lund Sweden

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:14

Kære Evert,
Mange tak for din kommentar og din støtte til DFM. Vi har haft megen glæde af samarbejdet med Gambro Lundia AB/Baxter gennem årene med udvikling af elektrolytisk-ledningsevne-kalibreringsydelser, hvor I var med helt fra begyndelsen, som du også skriver. Vi forstår, hvor vigtigt det er ved udvikling af pålideligt udstyr til dialysebehandling, at DFM kan tilbyde elektrolytisk ledningsevnekalibrering på højeste niveau. Derfor har vi været glade for vigtige input og videnskabelig sparring med Gambro Lundia AB/Baxter, hvilket også har været med til at fastholde og videreudvikle DFMs position inden for området. Jeres forslag til kalibreringsydelse baseret på NaCl-opløsninger i udvidet temperaturområde vil indgå i vores planlægning af aktiviteter. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde!
Med venlig hilsen,
Jan

Rune Juul Christiansen (Postdoc, AH Metal Solutions A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:30

Som erhvervs postdoc hos AH Metal Solutions har jeg samarbejdet med DFM i et projekt omkring korrosionsegenskaber af stål. Her gav DFMs kompetencer inden for overfladekarakterisering et vigtigt bidrag til forståelse af problemstillingen. Vi støtter op om ansøgningen og ser frem til et fremtidigt samarbejde

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:13

Kære Rune,
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Vi er glade for at DFMs kompetencer inden for overfladekarakterisering kunne hjælpe AH Metal Solutions med jeres problemstilling. Som du nævner har overfladestrukturen stor betydning for egenskaber såsom korrosionsbestandighed, hvilket er vigtigt at have inden for medico- og bilindustrien. I højpræcisions metalstansning af små stålemner kan metallet udsættes for store vrid og stræk, som kan føre til en kompliceret overfladestruktur. Jeres problemstillinger passer godt ind under indsatsområdets fokus på avanceret produktion.
Med venlig hilsen,
Jan

Pernille Klarskov Pedersen (Assistant Professor, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:52

I Terahertz Photonics gruppen på Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet arbejder vi med terahertz stråling i spektroskopiske opstillinger samt mikroskoper til at undersøge materialeegenskaber i materialer såsom halvledere, polymerer og biomolekyler. Vi interesserer os særligt for at kunne måle på materialer, der kan have betydning for en grøn omstilling såsom solcellematerialer og genbrugsplastic. Terahertz teknologien er en forholdsvis ung og kompleks optisk teknologi, der i forhold til mange optiske teknikker ikke er udpræget brugt i industrien. Selvom den med høj præcision kontraktfrit kan måle egenskaber såsom elektrisk ledningsevne eller brydningsindeks med høj præcision, er der endnu en række teknologiske, herunder metrologiske, barrierer at overkomme for fremtidens industrielle terahertz systemer. Jeg har gennem mine seneste to år på Aarhus Universitet oplevet DFM som en værdigfuld sparringspartner i missionen om at bringe terahertz teknologien tættere på industrien. DFM kan agere som et værdifuldt bindeled mellem den forskning vi udfører på universitetet og den industrielle anvendelser, ved bland andet at bidrage med metrologisk benchmarking af teknologien i for hold til de industrielle krav. Et område som kan være udfordrende at finde ressourcer til i forskningsverdenen. Overordnet set er jeg overbevist om at DFM kan spille en vigtig rolle i forhold til at bringe avancerede optiske tættere på industrielle anvendelser, særligt med deres forslag til indsatsområde inden for metrologisk forskning og udvikling, som jeg fuldt ud støtter op om.

Jan C. Petersen (Seniorforsker, DFM)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:55

Kære Pernille,
Tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet. DFM har fokus på metrologisk benchmarking af nye målemetoder for at facilitere industrielt optag, især inden for optiske teknikker. Terahertz spektroskopi og –mikroskopi er et lovende nyt område, som vi meget gerne vil udforske med industriel anvendelse for øje. Eksempelvis kunne det bruges til at udvide vores nuværende aktiviteter inden for in-line karakterisering af roll-to-roll trykte polymerfilm, evt. i retning af solceller eller genbrugsplastik, som du foreslår.
Med venlig hilsen,
Jan