Metrologisk Infrastruktur

Senest opdateret d. 1/5-2020
DFM
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
David Balslev-Harder
Teamleder

Indsatsområdet vil opretholde og udvikle den nationale metrologiske infrastruktur i Danmark, som er af kritisk betydning for danske virksomheder. Virksomhederne sikres adgang til globalt sammenlignelige og sporbare målinger, som kræves for at kunne afsætte produkter og ydelser på det globale marked.

Indsatsområdet opretholder og udvikler det Nationale Metrologi Institut (NMI) i Danmark med ansvar for at etablere og vedligeholde Danmarks basale og kritiske metrologiske infrastruktur, samt overholde forpligtelserne som deltager i ”Meterkonventionen”. Det overordnede mål er at sikre danske virksomheder adgang til sporbare og pålidelige målinger, som er en forudsætning for at de kan afsætte deres produkter på det globale marked. Dette omfatter etablering og vedligehold af danske primærnormaler, deltagelse i det globale metrologinetværk, videnhjemtagning fra andre NMI’er, udvikling af nye ydelser og videnspredning. Aktiviteterne er centrale for international anerkendelse af Danmarks måletekniske kompetencer og bidrager til at sikre udlandets tillid til kvaliteten af danske produkter og ydelser.

144 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Daniela Stoica (Dr, LNE)
Mandag d. 11/5-20 kl. 16:20

DFM offers services and metrological traceability, which are of value to international trade. I believe that DFMs existing services in the areas of pH measurement and electrolytic conductivity are worth maintaining and expanding.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:00

Dear Daniela
Thank you for your supportive comment for our focus area. We highly appreciate the good coopeartion with you and LNE during pH inter-comparisons at both EURAMET and BIPM level. We look forward to the onward interaction with you within TC-MC SCEA. We also deeply value our international research collaboration, with you and other NMIs, both within the EMN framework and in on-going research projects. These activities are vital in order to advance our fundamental measurement capabilities. We share a lot of the same challanges, and we truly enjoy your magnificent konw-how with which you always contribute.

Sincerely,
Lisa Deleebeeck and David Balslev-Harder

Eva Trudsø (Lektor, Civilingeniør, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:22

Jeg underviser og uddanner teknikere til dansk industri, og jeg har i mange år manglet undervisningsmateriale, som lagde vægt på og beskrev målinger, måleprincipper og målemetoder. Mine studerende skal ud og måle, og deres kommende virksomheder har brug for at de møder med en kompetence indenfor det at måle, og for at de har en grundlæggende viden omkring selve målesituationen. Vi giver dem muligheden for at prøve det i praksis, men det boglige materiale har været meget ensidigt - med få kilder. Lige indtil DFM tog initiativ til at producere noget materiale, som bredt set kan bruges i af mange undervisningsinstitutioner, heriblandt også på et erhvervsakademi som vores. Jeg har gjort brug af flere af deres kompendier - Introduktion til målinger, Introduktion til måling af luftfugtighed, Introduktion til flowmåling, Introduktion til usikkerhedsbudgetter med videre. Alle kompendier udmærker sig ved at bruge eksempler fra virkeligheden, og sproget er skrevet så mine studerende kan forstå det. Der er efter min mening skabt en kæmpe vidensbank omkring målinger, som ikke var før, og det arbejde mener jeg i høj grad bør støttes. Tro ikke at kompendier som disse er statiske - de udvikler sig med den viden, som opstår på området, og de skal derfor revideres med jævne mellemrum. Det håber jeg virkelig at man vil se positivt på og sikre kommer til at ske fremover. Vi har brug for virkelighedsnært og praksisorienteret undervisningsmateriale hvis vores studerende skal klædes godt på - noget jeg ved at de danske virksomheder også påskønner - ellers ville de ikke have været med i denne udviklingsproces.
Hvert år er der flere møder - arrangeret af DFM - indenfor følgegruppen omkring metrologi, og disse følgegruppemøder er meget vigtige for os undervisere, for det er her vi har lejlighed til at diskutere måleteknik med industrien om med eksperterne indenfor måleteknik. Jeg har haft stor glæde af at kunne deltage i workshops om bl.a. usikkerhedsbudgetter og hvordan man opstiller dem - hvilke målinger man skal foretage, og det samme ved jeg gør sig glædende for mine kolleger. Jeg håber virkelig at disse følgegruppemøder og workshops får mulighed for at fortsætte, fordi det er vigtigt at aftagere (industrien) og undervisere mødes. Det er vigtigt fordi vi her kan afstemme forventninger hos hinanden - industrien får et billede af de kompetencer, som kommende medarbejder har, og vi får et billede af hvad industrien ønsker og har brug for. Det gør os i stand til at tune uddannelserne det rigtige sted hen.
Jeg har haft den stor fornøjelse at tage mine studerende med ud på DFM for at få en rundvisning i deres kalibreringslaboratorier med samt foredrag, og det er virkelig en øjenåbner. De studerende går derfra med en forståelse for hvordan deres egne målinger hænger sammen med det arbejde, som udføres på DFM, og det går op for dem hvorfor de skal være så omhyggelige når de skaber data. Det er som om det besøg er den knage, som de pludselig har til at hænge deres måletekniske faglighed op på - rosinen i pølseenden. Det at kunne vise dem hvordan man arbejder videnskabeligt med målinger motiverer dem på en helt anden måde end hvis de kun skulle høre om det, hvilket ikke er så underligt - her er tale om eksemplets magt.
Jeg ønsker for fremtiden at DFM får mulighed for fortsat at udbrede deres viden om måleteknik, og måske også arbejde hen imod en bredere formidling af emnet - dels til studerende i form af besøg, men også gennem film/videoer om arbejdet i deres laboratorier - gerne på deres platform metrologi.dk. Jeg er nemlig sikker på at der er mange, som vil være interesseret i dette. Hvem ved - måske ligefrem folkeskolen, erhvervsskolerne og gymnasierne vil tage det op? De kunne trænge til det. Og industriens kalibreringsafdelinger har også en mulighed for at konsolidere deres viden, når nu denne viden bliver så tilgængelig. Det kan være at måleteknik ikke bliver for de få men faktisk kan blive for de mange.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 02:29

Kære Eva
Tusind tak for din dedikerede støtte til vore forslag, og for din detaljerede beskrivelse af jeres situation.
De måletekniske kompetencer i virksomhederne er helt centrale for at sikre værdiskabelsen af den metrologiske infrastruktur, når helt ud i de endelige produkter. Jeres indsats som undervisere er højest relevante for at realisere dette. Det glæder mig, at du synes metrologi.dk har udfyldt et kritisk tomrum for måletekniske læremidler, men jeg noterer også, at du ser følgende behov
1) At du ser et stærkt behov, for at der sker en kontinuerlig opdatering af materialet, samt fortsat udvikling af nye læremidler for at holde materialet aktuelt.
2) At samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som vi har opbygget med metrologi.dk har særdeles stor værdi for jer, og skal opretholdes.
3) At den direkte adgang i form af rundvisning ved DFM etc. har stor betydning for undervisere og studerende, men at dette også kan udbredes med f.eks. videomateriale om vores metrologiaktiviteter.
4) At viden om metrologi også er interessant for andre uddannelser fx erhvervsskoler, gymnasier og folkeskoler.

Mht. punk2) kan det fremover være relevant at samarbejde med de tekniske fagnetværk omkring seminarer. DFM koordinerer gerne dette og med relevante indlæg. Et samspil i dette regi, med fokus på faglige kompetencer for kommende medarbejdere kan styrke virksomhedernes involvering, og dermed sikre det essentielle samspil mellem undervisere, virksomheder og DFM, som har været succesformlen for de vellykkede læremidler. Vi har sat stor pris på din interesse, input og feedback i vores hidtidige arbejde med metrologi.dk, og håber at kunne fortsætte samarbejdet.
Med venlig hilsen
David

Louise Engberg (Chefkonsulent, DA Åben Virksomhed)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:26

I DA Åben Virksomhed udvikler vi gratis undervisningsforløb til de naturvidenskabelige fag i folkeskolen og gymnasiet. Som en del af undervisningsforløbene skal skoleklasser besøge virksomheder, og opleve hvordan man i praksis bruger lige det, de lærer om i undervisningsforløbet i skolen. Det giver øget faglig begejstring hos børn og unge, når undervisningen bliver autentisk. Vi er netop ved at lægge sidste hånd på undervisningsforløbet "Elektriske sensorer og præcision", der er udviklet til Fysik i gymnasiet, som en hjælp til fysiklærerne, der siden 2017 har været pålagt at undervise i elektriske sensorer. I den forbindelse refererer vi flittigt til det glimrende undervisningsmateriale, der er gratis tilgængeligt på Metrologi.dk, som vi for nyligt er blevet opmærksomme på. Der er mange spændende materialer, som vi vil studere nærmere i den kommende tid og se om ikke der er mere, der vil være relevant for os at bruge i forbindelse med andre kommende undervisningsforløb. DA Åben virksomheds undervisningsforløb inkl. referencer til Metrologi.dk er frit tilgængelige på aabenvirksomhed.dk.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:43

Kære Louise
Tak for din støtte til vores forslag. Vi er meget glade for jeres nylige henvendelse, og øjner et virkelig godt match mellem jeres udvikling af læringsforløb og vores udvikling af læremidler med fundering i virkelighedsnære cases. Initiativet fra Dansk Arbejdsgiverforening, til stiftelsen af Åben Virksomhed, vil få kæmpe betydning for at få flere børn og unge til at vælge en videregående uddannelse inden for de teknologiske eller naturvidenskabelige områder. Det vil vi meget gerne hjælpe jer med.
Mvh
David

Rasmus Pinholt (Gymnasielære, Nærum Gymnasium)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:17

Mit navn er Rasmus Pinholt og jeg er lære i fysik og matematik på Nærum Gymnasium.
Jeg har lavet noget materiale til DA Åben virksomhed. Dele af materialet passer rigtig godt til gymnasiet, og jeg tror at det kunne bruges rigtig godt i matematik med det nye fokus på statistik og spredning.
Til fysik er det godt fordi det kan give eleverne en indsigt i hvad begrænsningerne i et eksperiment er.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:52

Hej Rasmus
Tak for din støtte. Vi er glade for at du har kunnet bruge vores materiale i din undervisning og i din bearbejdning til DA’s ”Åben Virksomhed”.
Mvh
David

Anders Samsøe-Petersen
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 17:02

Jeg synes metrologi.dk er et fantastisk initiativ og jeg kunne godt tænke mig mere af den slags!

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:37

Hej Anders
Tak for din tilkendegivelse. Jeg tolker, at i ved de tekniske uddannelser hos NEXT har glæde af materialet. Sig gerne til hvis du har konkrete tanker mht tilsvarende tiltag.
mvh.
David

Hans Nørgaard Hansen (Institutdirektør, professor, DTU Mekanik)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:44

Opretholdelsen af en relevant og tidssvarende metrologisk infrastruktur er kritisk for Danmarks rolle i det globale videnssamfund. Danske virksomheders mulighed for at trække på højeste niveau af sporbarhed i Danmark er essentiel for deres fleksibilitet og agilitet. Infrastrukturen bliver desuden benyttet flittigt i et samarbejde med DTU til uddannelse af ingeniører og PhD'er. Det er væsentligt at forstå, at finansiering af en sådan infrastruktur ikke udelukkende kan baseres på et kommercielt indtægtsgrundlag. Der er behov for en grundbevilling til etablering og vedligeholdelse af en sådan infrastruktur.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:20

Kære Hans
Tak for din opbakning til indsatsområdet for metrologisk infrastruktur og din understregning af hvor vigtigt det er for danske virksomheder at har adgang til sporbarhed på højeste niveau. DFM værdsætter samarbejdet med DTU Mek, den gensidig adgang til faciliteter samt den faglige sparring. Vi er i øvrigt glade for at kunne sprede vores viden om kalibrering af måleklodser, ruhedsmålinger, lasere osv. via jeres kursus i metrologi. Vi ser også frem til nye muligheder for fælles Ph.D. studerende især på området for geometriske målinger.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Christian Krause (Director, Viso Systems Aps)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:21

Viso Systems kan helhjertet støtte DFM’s forslag til udvikling af den metrologiske infrastruktur. For en SMV som Viso Systems, der udvikler state-of-the-art instrumenter til lysmåling er det vigtigt at have let tilgang til den højeste målekompetence inden lys måling. Både med hensyn til kalibrering af instrumenter og som sparringspartner i vores produktudvikling har DFM været en værdifuld partner og vi ser frem til forsat tæt samarbejde i de næste år omkring karakterisering af vores instrumenter og udvidelse af vores måleevne til også at indbefatte måling af UV-lys.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 01:08

Kære Christian
Tak for din helhjertede støtte. DFM ser en stigende interesse for anvendelser af UV lys i samfundet, hvor dets anvendelser finder voksende betydning. Behovet for karakterisering af UV lyskilder er derfor også stigende og det er derfor dejligt at se en dansk SMV som jeres, der over en årrække har skabt en stærk positionering i markedet, med jeres helt unikke produkter. UV lys er højest aktuelt for de kommende år og DFM ønsker at videreudvikle vores ydelser inden for området. Vi ser frem til at forsætte vores gode dynamiske samarbejde, i nye spændende projekter.
Mvh.
David

Adam Brun (PhD, Forretningsudvikler, Aarhus Maskinmesterskole)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:36

Mål før du tænker. Det lyder som et fjollet slogan - men de mange nye og billige målinger giver uanede muligheder. En forudsætning for dette er at selve målingen i sig selv er troværdig - dette er DFM med til at sikre og udvikle. Så området har kun fået endnu større betydning i takt med at vi automatisere og sikre flere og flere systemer ved hjælp af målinger. DFM er en nødvendig del af det fundament Industri 4.0 og meget andet hviler på. Jeg ser frem til et øget samarbejde med DFM, der kan være med til at sikre at vores kommende studerende udvikler en nysgerrig og kritisk tilgang til det som snart alting står og falder med - nemlig troværdige målinger.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:34

Kære Adam
Tak for din positive tilkendegivelse om den metrologiske infrastrukturs relevans for Industri 4.0 og automatisering hos virksomhederne. Missionen med metrologi.dk er, at understøtte at Danmark har et solidt udbud af arbejdskraft med måletekniske kompetencer, og samarbejdet med jer har været en vigtigt skridt i den retning. Vi ser frem til at videreudvikle vores samarbejde med jer.
Mvh.
David

Tom Stevns (Adjunkt på KEA-Digital, KEA)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:54

Mine studerende på KEA-Digital har i valgfaget "Introduction to Quantum Computing", haft mulighed at udføre et intensivt kvante-relateret øvelsesforløb på DFM. En af dem blev så inspireret at han efterfølgende lige har gennemført sin praktikperiode på DFM. Vedkommende er nu sammen med en nytilkommen medstuderende ved at afslutte deres hovedopgave og "Final report" som bachelors i Software Development fra KEA-Digital også på DFM, hvor de blandt andet arbejder med python programmering af det emeddede dataopsamlingskit "Red-Pitaya" ,som benyttes i forbindelse med datafangst og styringer i laserbaserede forsøgsopstillinger.

Jeg er dybt imponeret og glad på de studerendes vegne over den imødekommenhed Jan Hald og Mikael Østergaard Lassen, lige siden min første henvendelse til DFM, har udvist i forbindelse med at give de unger mennesker muligheden for at arbejde kvanterelaterede problemstillinger i forbindelse med deres afsluttende fase af deres uddannelse.

Med venlig hilsen
Tom Stevns

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:28

Kære Tom
Tak for din positive tilkendegivelse. Det har bestemt været en positiv forløb af at have dine dygtige og engagerede studerende her ved DFM, især med bidraget til praktiske software implementeringer inden for laserstyring og data-opsamling. Vi er positive over for tilsvarende arrangementer i fremtiden.
Mvh.
David

Tom Stevns (Adjunkt på KEA-Digital, KEA)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:47

Kære David,
Det har været lidt af et sats at skulle introducere denne nye kvantebaserede teknologi på erhvervsakademiet KEA. Jeg er derfor glad og tildels lettet over at få din positive tilbagemelding - resultatet med at 2 PBA studerende nu snart er færdige med og kan aflevere deres Final Reports . Jeg vil derfor arbejde videre med at bringe de gode historier og muligheder til mine studerende som deltager i mit valgfag på KEA-Digital og nu også på KEA-Kompetence for det danske virksomheder.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:07

Kære Tom
Det er dejligt at du kæmper hårdt for at opbygge de studerendes interesser for de tekniske fag, og fokuserer på at det skal manifesteres hos de danske virksomheder. For kompetencerne bliver mere og mere efterspurgt.
mvh
David

René Vedel Wilche (Development Manager, Element Metech A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:13

Som et akkrediteret kalibreringslaboratorium har Element Metech brug for sporbarhed til eksterne NMI’er for en række områder/parametre. Som udgangspunkt tilstræber vi at benytte danske NMI’er, da det ofte er besværligt at hente sporbarhed i udlandet.
Vi har således fortsat brug for akkrediteret kalibrering af vores normaler hos DFM, f.eks. inden for områderne akustik, elektricitet, fotonik, ledningsevne, længde, masse og temperatur. Vi kan derfor kun støtte, at de nuværende aktiviteter hos DFM fortsætter, og at vi fortsætter det gode samarbejde som vi har haft i mange år.
For Element Metech er det vigtigt, at vi i Danmark opretholder den metrologiske infrastruktur, herunder vidensdeling mv. med NMI’er, som vi så kan drage fordel af.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:08

Kære René
Tak for din positive støtte til DFM’s arbejde og forslag til fortsat udvikling af den metrologiske infrastruktur. Det glæder os at adgangen til DFM’s normaler og vidensspredning, er til gavn for Element Metech’s kalibrerings og rådgivnings arbejde her I Danmark, og således også for jeres kunder. Vi ønsker selvfølgelig at opretholde og videreudvikle vores gode samarbejde.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Henrik Hansen (DIMS Product Development Manager, Coldjet A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 16:20

Cold Jet ApS er en mindre produktionsvirksomhed inden for fødevareteknologi og vi kan bekræfte at udbuddet af sporbare og pålidelige målinger til ovennævnte målgruppe er særdeles vigtig. Særligt vil det være interessant hvis kompetencer til udmåling af ruhed på svært tilgængelig områder blev styrket. Som underleverandør oplever vi høje krav til dokumentation af overfladekvalitet. Målingerne fra DFM's måleresultater er en essentiel del af vores dokumentation til vores kunder.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:28

Hej Henrik
Mange tak for din detaljerede kommentar. Der er andre virksomheder der også har behov for at udmåle ruhed på svært tilgængelig områder og vi håber at kunne igangsætte aktiviteter f.eks. udmåling med lysspredning, aftryk i epoxy eller specielle taster. Det kunne være et mål at udvikle og validere en målemetode der kan bruges til at eftervise at høje krav til en overflades kvalitet er overholdt, selv hvis overfladen er svært tilgængelig.
mvh
David og Jørgen Garnæs

Anders Thorseth (Projektleder, DTU Fotonik)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 17:04

Hos DTU Fotonik arbejder vi med forskning, uddannelse og innovation inden for teknologier der involverer lys. Sektionen Lyskilder & industrielle sensorer på Risø Campus arbejder med anvendelsesnær forskning, specielt for vores team, i tæt samarbejde med den del af industrien der arbejder med LED belysning. Det er helt centralt for at opnå de fordele som LED teknologien tilbyder at vi kan tilbyde pålidelig spektroradiometri af de nye LED lyskilder såvel som af de systemer de indgår i. Det synlige spektralområde vigtigt for belysning, men vi ser en stigende interesse for såvel ultraviolet lys til f.eks. hærdning og desinficering. Også det nærinfrarøde område er interessant til f.eks. overvågning og spektral analyse af miljø og materialer. Sporbarhed af målinger af spektral strålingsflux og spektral irradians, er af stor vigtighed for os og vores samarbejdspartnere. Vi ønsker derfor at kunne trække på kalibreringsfaciliteter fra DFM og ønsker endvidere samarbejde om forskningsprojekter inden for udvikling og brug af lysmåleteknologi. Som læreanstalt ønsker vi samarbejde om at uddanne kompetente kandidater der har en dyb forståelse for metrologiens vigtighed i innovative og industrielle processer. Vi ser DFM som en stærk sparingspartner i det internationale standardiseringsarbejde omkring belysning som vi deltager i, blandt andet i CIE, IEA, og EURAMET.
Med DFM som fundament inden for metrologi ønsker vi at øge gennemslagskraften for dansk forskning og industri, for at øge værdiskabelse, komfort og sundhed med ny lysteknologi.

De bedste hilsner
Carsten Dam-Hansen, Ph.d. Seniorforsker DTU Fotonik
Anders Thorseth, Ph.d. Projektleder DTU Fotonik

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:38

Kære Carsten og Anders
Mange tak for jeres positive og flotte kommentar, samt uddybning af hvordan den metrologiske infrastruktur er relevant for jeres arbejde med de danske lysrelaterede virksomheder. Det er skønt at følge jeres fremragende indsats i standardiseringsorganerne og det glæder os at i har brug af DFM’s viden hertil. Det er spændende at høre at i lige som Viso-system også ser en stigende interesse for UV-lys, i kraft af de nye anvendelsesområder. Der vil ske mange fremskridt inden for de lys relaterede teknologier i de kommende år, og et godt forskningssamarbejde med jer og de relaterede virksomheder vil være af høj betydning, for at indfri de potentielle værdiskabelser. Vi ser frem til dette. Metrologien på lys-området er kun sparsomt dækket i de læremidler som DFM har udarbejdet til metrologi.dk, det vil være relevant at gøre noget ved dette, og ville være oplagt at gøre i et samarbejde med jer.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Steffen Seitz (Dr., Physikalisch-Technische Bundesanstalt)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 17:17

For many years, DFM is has played an active role in the Working Group on Electrochemical Analysis and Classical Chemical Methods (EAWG), of which I am the chair. EAWG belongs to the Consultative Committee for the Amount of Substance (CCQM), administered by the International Bureau for Weights and Measures (BIPM/Paris). It is the international technical committee responsible, among others, for the implementation of the CIPM - Mutual Recognition Arrangement with respect to pH, electroclytic conductivity and coulometric measurements. DFM has coordinated several international comparison measurements and has provided valuable input to the work of the EAWG. I would appreciate if DFM will be able to continue its support of EAWG in future to ensure international comparability of measurement results in the electrochemical area.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 00:14

Dear Dr. Seitz
Thank you for taking time to show your support for DFM’s activities specifically within electrolytic conductivity, pH and coulometric measurements, and for your recognition of DFM’s contributions to EAWG. The mentioned three measurement areas are of very high importance to Danish industry, especially within pharmaceutical production. Therefore, it is of high importance to DFM to ensure international recognition and prove inter comparability within these areas. We are thankful for the good collaboration within EAWG, and look forward to continue our engagement.
Sincerely,
David Balslev-Harder

MICHAEL OLSEN (Laboratoriechef, Electro Energy, Kalibrering)
Fredag d. 15/5-20 kl. 07:54

Vores virksomhed som også inkluderer et Danak akkrediteret laboratorie, har på laboratoriedelen haft stor gavn af kontakten med DFM. Senest har DFM hjulpet os med at blive Danak akkrediteret til masse, hvor der pt. arbejdes på udvidelse inden for området. I den forbindelse har der været behov for både fysiske møder, skriftlig dialog og kurser med DFM. Alt kommunikation med DFM har fungeret meget tilfredsstillende. DFM er en stor kompetance inden for metrologi, og vi kommer til at benytte os af dem igen. Der vil generelt være behov for at have et sted som DFM som har metrologividen, og som kan levere ydelser på højeste niveau, for at understøtte udviklingen af metrologi behovet i samfundet.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:28

Kære Michael
Tak for din kommentar, og godt at høre at DFMs aktiviteter inden for metrologisk infrastruktur er til stor gavn for jeres virksomhed. DFM er selv akkrediteret af DANAK, og vi har et tæt samarbejde med både DANAK og udenlandske akkrediteringsorganer. Vi har således et rigtig godt kendskab til akkrediteringskrav, og vi fungerer ofte som sparringspartner og bidrager med teknisk hjælp for nye kalibreringslaboratorier, der arbejder på at opnå akkreditering. Gennem opbygning og drift af et massekalibreringslaboratorium på primært niveau har vi naturligvis et særligt kendskab til netop dette metrologiområde. Vi er altid glade for at kunne dele ud af vores viden og erfaring til danske virksomheder, og vi håber på et fortsat godt samarbejde med Electro Energy.
Mvh.
David Balslev-Harder

Jens Lykke Sørensen (Udviklingsingeniør, Kamstrup A/S)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 09:42

Kamstrup udvikler og sælger legale målere af elektricitet, vand og fjernvarme/køling i hele Verden. Alle producerede målere verificeres imod disses respektive standarder før afskibning til kunden, som sammen med måleren modtager et certifikat med verifikationsresultater. Derfor er det naturligvis afgørende for virksomheden at Danmark besidder en veludbygget og kompetent infrastruktur indenfor fundamental metrologi, således at der også fremover kan leveres produkter med sporbarhed til nationale og internationale standarder. Derfor støtter Kamstrup op om initiativet til udvikling og udbredelse af metrologisk infrastruktur i Danmark.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:29

Kære Jens,
Tak for din støtte til vores indsatsområde omkring metrologisk infrastruktur. En af metrologiens vigtigste roller er netop at bidrage til, at produkter lever op til deres specifikationer, til kundernes forventninger og i mange tilfælde også til lovmæssige krav i henhold til internationale standarder. Dette kan kun opnås gennem internationalt samarbejde og gensidig anerkendelse af målinger foretaget overalt i den globaliserede verden. Arbejdet omkring fortsat international anerkendelse af målinger foretaget i Danmark er netop en af hjørnestenene i dette forslag til indsatsområde. Det er afgørende for os, at større virksomheder som Kamstrup er med til at fremhæve vigtigheden af den metrologiske infrastruktur.
Mvh
David Balslev-Harder

Erling Tørnes Nielsen (Teknisk leder, Dandiag A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 06:55

Som akkrediteret kalibreringslaboratorium på masse og volumen, har jeg et stort behov for at kunne få mit udstyr kalibreret på et laboratorie på et højt niveau (NMI), derfor benyttes DFM.
Ligeledes har jeg i mit arbejde behov for at have dygtige og kompetente metrologi folk jeg kan arbejde sammen med for løsning at nogle af de problematikker der kan opstå i udvikling af nye parametre eller videreudvikling af eksisterende.
DFM skal styrkes for dansk industri og dansk metrologi.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:22

Kære Erling
Tak for din kommentar og opbakning til metrologisk infrastruktur. Vores relation er et godt eksempel på hvordan Dandiag A/S indgår i multiplikatoreffekten, til at videre distribuere sporbarheden fra DFMs primærnormaler, samt hvordan DFM som GTS institut via vejledning, kan kombinere dette til at optimere processen i hele fødekæden. Vi ser frem til fortsat at kunne hjælpe med udvikling af nye parametre og videreudvikling af eksisterende for at styrke den samlede metrologiinfrastruktur for at styrke dansk industri.
mvh.
David Balslev-Harder

René Bové Andersen (Maskintekniker, M.D. Rustfri)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:17

M. D. Rustfri fremstiller, vedligeholder og servicerer rustfrie procesanlæg indenfor Pharma, Food og Biotec. I disse brancher møder vi høje dokumentationsbehov med krav om store sporbarheder til materialer og udstyr.
Heriblandt høje sporingskrav til materialer med produktkontakt, hvor overfladebeskaffenheden er vigtig for bl.a. modvirkning af bakterievækst. Derfor er ruhedsmåling af produktberørte overflader en vigtig del af vort dokumentationsportefølje.
Vore ruhedsmålere får vi kalibreret hos DFM, da det er vigtigt for os at det foregår hos et pålideligt og kompetent laboratorie.
Vi er meget tilfredse med DFMs ydelser og vil med denne kommentar gerne støtte at f.eks. specielle kompetencer og ydelser indenfor dette felt fortsat udvikles.

De bedste hilsner
René Bové Andersen

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:08

Kære René
Mange tak for den detaljerede kommentar og din beskrivelse af de høje krav til dokumentation og sporbarhed som i er underlagt, samt at adgangen til pålidelig kalibrerings laboratorier har høj værdi for jer. Ruhedsmåling er en specialiseret kompetence der er vigtig for jeres branche og DFM er enige i at det er vigtigt at feltet fortsat udvikles. Der bruges - så vidt vi forstår - mange ressourcer på at forarbejde overflader så specifikationerne overholdes og der vil være stor værdiskabelse i at vise at en billigere overfladebearbejdning er lige så effektiv til at modvirke bakterievækst. Det er relevante udfordringer som DFM ønsker at arbejde videre med.
Mvh
Jørgen Garnæs og David Balslev-Harder

Christian Koch
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:50

DFM is a highly appreciated partner within acoustic metrology in the world. Calibrations from DFM have high quality and are an important stone in the wall of acoustic traceability in the system of the BIPM (organised in the CCAUV) and Euramet (via the TCAUV). Many mainly small and medium enterprises benefit from reliable calibrations and contribute with their innovation significantly to technological development and to the sustainable development of an economy. In medical applications calibration ensure correct and specific diagnosis, for example in audiology or ultrasound diagnosis. And, last but not least in legal metrology calibrations form the basis of all activities promoting safety, fair competition and trading and consumer protection.
Christian Koch, PTB

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:55

Dear Christian
Thank you for your kind words and your substantial description of the role of metrology nationally and internationally. DFM acknowledge the importance of maintaining calibration references of the highest quality, being of benefit to medium or small enterprises and the innovation within, but also to support the strong international collaboration to ensure international traceability and fair trading. DFMs work at the BIPM-CCAUV and the EURAMET-TCAUV will continue unabated as a means to help disseminating best calibration practices and standardisation. DFM will further maintain and improve the existing infrastructure in order to accommodate new calibration services to our customers.
Sincerely,
David Balslev-Harder

Knud Erik Meyer (Lektor, DTU Mekanik)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:28

Vi anvender bl.a. infrarød temperaturmåling i vores forskning, som et vigtigt element i at forstå og kvantificere processer og strømninger. Vi har haft stor glæde af at kunne få hjælp til valg at IR-udstyr og rådgivning fra Sønnik Clausen. Generelt er DFM en vigtig brik i puslespillet med at sikre målinger på højt internationalt niveau i Danmark.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:29

Kære Knud
Tak for din kommentar og dine perspektiver for anvendelse af infrarød (berøringsfri) temperaturmåling. Din kommentar understreger værdien ved, at DFM opbygge specialiserede kompetencer på højt internationalt niveau, som er let tilgængelig for forskere og udviklere på tværs af tekniske områder og derved er med til at løfter teknologisk fremgang og innovation.
med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Richard Barham (Dr, Acoustic Sensor Networks)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:55

Acoustical calibration services at DFM are the best available in Europe and globally. While other NMIs offer similar services, DFM are able to offer flexible solutions to tackle specialised or more unusual test requirements, and are my first choice in such instances, whether the services are for my own use, or if I am called upon to make a recommendation. DFM is also one of the few trusted laboratories for leading international key comparisons whether in CCAUV or EURAMET.

I am currently the Chair of IEC TC29 and DFM's contributions in that committee are invaluable. The work on microphones requires data and insight from careful and high quality measurments where DFM has a long-standing reputation.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:46

Dear Richard
Thank you for your gracious words and recognition of DFMs services within acoustic metrology. DFM acknowledge that advancement within standardization and acoustic metrology are truly attained through sincere communication between the two. DFM will continue to push forward on further development of existing calibration systems; to improve calibration uncertainties in a broad frequency range, and to enable a degree of flexibility which will allow for calibration of non-laboratory standard devices. Your comment positively motivates us to pursue this. You emphasize the value of international cooperation through support of international key comparisons. DFM will pilot a coming international comparison and a couple of preliminary studies that will promote existing or new standards.
With best regards
David Balslev-Harder

Lasse Høgstedt (ph.d., udviklingsingeniør, NLIR Aps)
Mandag d. 18/5-20 kl. 22:11

NLIR er et spin-off firma fra Fotonik-instituttet på Danmarks Tekniske Universitet. Vi arbejder med at udvikle følsomme infrarøde detektorer baseret på en nyskabende tilgang med ikke-lineær frekvenskonvertering af infrarødt lys op til det synlige område. I den forbindelse har vi flere gange haft brug for ekspertisen på DFM indenfor non-kontakt temperaturmålinger, f.eks. til måling af mK-temperaturforskelle, følsomhedstest af nye produkteter samt udvikling af kalibreringsmetoder til IR-spektrometre. En fortsat adgang til DFM's førende kompetencer på dette område vil være kritisk for vores videre udviklingsarbejde med sensorplatforme til process- og fremstillingsindustrier verden over.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 03:24

Kære Lasse
Tak for din kommentar og rosende støtte til DFM’s metrologikompetencer inden berøringsfri termometri. Den ulineære op-konverterings teknologi som jeres produkt er baseret på, giver nogle helt nye muligheder for hvad der er muligt indenfor IR målinger og giver fremtidsudsigter til store forbedringer mht. overvågning og kontrol i industrielle procesanlæg. Vi er glade for at DFM’s infrastruktur og kompetencer inden for berøringsfri termometri, er til gavn for udviklingen af jeres produkter. Teknologier som jeres er også med til at med til at skubbe på de metrologiske muligheder og kompetencebehov, og det er enormt spændende at være med til at skubbe disse grænser sammen med jer, og måske skabe en ny dansk førerposition .
Med venlig hilsen
David

Carsten H. Rasmussen (Kvalitetschef, Dansk Vægtkalibrering A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 07:59

Dansk Vægtkalibrering er en DANAK akkrediteret virksomhed der gennem en årrække har beskæftiget sig med legal metrologi samt kalibrering af vægte. Gennem en årrække har DFM været en uvurderlig hjælp som sparring partner og rådgiver i udvikling og effektivisering af metoder og beregninger i vort laboratorium.
Samarbejdet med DFM har fungeret meget tilfredsstillende, og vi har i DFM en meget kompentent samarbejdspartner i vort arbejde.
Med reduktionen af indsatsen fra sikkerhedsstyrelsen på masse området nationalt såvel som internationalt er det endnu vigtigere for danske virksomheder at bevare en internationalt anerkendt samarbejdspartner som kan bistå de danske virksomheder i deres laboratorie arbejde.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:37

Kære Carsten
Tak for dit indlæg og pointering af at DFM’s kompetencer inden for massekalibrering er endnu mere essentielle end tidligere. DFM har opbygget, vedligeholdt og udbygget sit massekalibreringslaboratorium gennem mere end 30 år. Vi har herigennem opbygget et unikt kendskab til vejning, dataanalyse og kvalitetssikring, som vi udbreder til samfundet, blandt andet gennem konsulentbistand til Dansk Vægtkalibrering A/S og andre danske virksomheder. Vi ønsker fortsætte det gode samarbejde.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Steve Robinson (Mr, National Physical Laboratory)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:44

The acoustical standards for air acoustics maintained by DFM and the calibration services provided are arguably the best in Europe and the world. Since 2016 (when our own air acoustic calibration work was shut down), we have relied on DFM extensively to provide traceable calibrations. DFM has an unsurpassed reputation for excellence, and the staff are highly respected by their peers. DFM takes a leading role international key comparisons in CCAUV and EURAMET, and is highly active within EURAMET TC-AUV, and the working groups of CCAUV (a particular example of the latter being the SPWG where DFM made significant contributions to the new CCAUV strategy drafted in 2019).
I am currently the Chair of EURAMET TC-AUV and Convenor of working groups in IEC TC87 and ISO TC43 SC3, and I have the opportunity to observe the impact of DFM's excellent work first hand.
Steve Robinson, NPL (and EURAMET TC-AUV Chair)

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:26

Dear Steve
Thank you for your supportive comment, and kind compliments. The closing of NPL’s Sound-in-Air calibration facilities has had a huge impact to the European metrological capabilities within acoustics. To DFM, it has led to the need of covering important parts the missing capabilities, and to new obligations both as a provider of calibration services at the highest level, and as a partner in European and International cooperation through both EURAMET TCAUV, and BIPM CCAUV. In order to fulfill these roles, DFM will maintain and upgrade the existing calibration systems to fulfill traceability needs in an extended frequency range, and continue DFM’s participation in the international cooperation and standardization bodies to which it has membership.
Sincerely yours,
David Balslev-Harder

Leif Jensen (Lab manager., Insatech A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 17:02

Insatech A/S levere instrumenter til den danske industri. År tilbage fandt vi, at ledningsevnekalibrering var en udfordring for den farmaceutiske industri. Vi har derpå opbygget et kalibreringslaboratorie, hvis kompetence hovedsaligt er kalibrering af ledningsevne. En stor del af kundeporteføljen er udenlandske farmaceutiske virksomheder. Kærnen i denne ydelse er DFM’s viden og evne til at leverer sporbarhed.
Da vi giver sporbarhed til 3. part kunne vi godt bruge bedre usikkerhed på ledningsevne kalibreringer på ultrarent vand.
En anden analyse på rent vand er TOC. Der findes efterhånds en del firmaer som kan levere akkrediteret opløsninger som kan benyttes til kalibrering. Dog er der samme udfordring som ved ledningsevne, hvor man har havde svært ved at levere sporbarhed ved tilstrækkelige lave værdier. Her er der brug for nytænkning.
Ved ledningsevne har DFM fremstillet en rig som kan levere sporbarhed ved ultrarent vand, måske man kan gøre noget tilsvarende ved TOC, hvor man så kan kalibrerer instrumenter, som kan benyttes som ”overføringsstandard” til on-site instrumenter.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:18

Kære Leif
Mange tak for din støtte til vores forslag. DFM har udviklet en række ydelelser for at mødekomme udfordringerne fra den farmaceutiske industri. En af de centrale ydelser er kalibrering af ledningsevne, hvor DFM har udviklet et system til kalibrering ned til ledningsevneniveauet for ultrarent vand. Ved sammenligninger samarbejder vi internationalt med andre metrologiinstitutter for at muliggøre en forbedring af usikkerheden for ledningsevnemålingerne herunder for ultrarent vand. Vi vil naturligvis fortsætte med dette samarbejde. – Dit forslag til udvikling af et system til måling af TOC er yderst interessant, og det vil være en naturlig fortsættelse af vores andre aktiviteter inden for elektrokemisk analyse og passe fint med DFMs øvrige måletekniske kompetancer. Vi vil medtage det i vores overvejelser for udvikling af nye ydelser og ser frem til forsat godt samarbejde med Insatech.
med venlig hilsen
Carsten Thirstrup og David Balslev-Harder

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:36

CenSec bidrager gerne med at vidensprede indsatsområdets resultater til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, herunder klyngens 140 medlemmer, men også andre virksomheder i Danmark og udlandet, som er del af CenSecs store virksomhedsnetværk i ind- og udland.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:07

Kære Klaus
Tak for din kommentar. DFM værdsætter CenSec’s støtte og samarbejdstilkendegivelse som vil være af stor værdi for både indeværende indsatsområdet samt til DFM’s indsatsområde: ”Metrologi til digitalisering og datasikkerhed”. Vi ser frem til samarbejde med jer og jeres medlemmer.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Jan Guldberg (Senior Process Engineer, Ambu A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:49

Ambu A/S er en dansk verdensomspændende virksomhed som udvikler, producerer og markedsfører medicinsk udstyrer inden for forretningsområder er anæstesi, kardiologi og neurologi, hvor de vigtigste produkter er endoskoper, ventilationsprodukter til kunstig åndedræt, engangselektroder til EKG-test og neurofysiologiske undersøgelser. For Ambu A/S er sporbare og pålidelige målinger særdeles vigtig. DFM's kompetencer til optisk måling af ruheder på svært tilgængelige områder har hjulpet os til at beskrive og analysere vores produkter. Målingerne har været en del af vores produktudvikling og har dannet grundlag for vores efterfølgende produktbeskyttelse.. Som producent oplever vi høje krav til dokumentation, målingerne fra DFM er en essentiel del af vores dokumentation.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 02:44

Kære Jan Guldberg
Tak for din positive kommentar og påpegning af hvordan den adgang til pålidelige målinger er essentiel for, at i kan afsætte og beskytte jeres produkter på det globale marked. Vi er glade for at Ambu A/S har kunne drage nytte af DFM’s infrastruktur inden fro optiske ruhedsmålinger på svært tilgængelige områder, et kompetenceområde som DFM har en forsat udvikling indenfor. Der sker en rivende udvikling inden for medicinsk udstyr og jeg kan forstå at Ambu er særdeles godt med i den udvikling. DFM værdsætter den gode dialog med Ambu og håber vi kan hjælpe med at imødekomme fremtidige behov.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Torsten. Lippert (Cand. Scient., Trescal A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:28

For Trescal A/S som nationalt reference laboratorium (DI - Designated Institute) for AC målestørrelser og som medlem af DANIAmet (sammenslutningen af danske nationallaboratorier) indtager DFM en vigtig rolle for koordineringen af indsatsen for udviklingen af den metrologiske infrastruktur i Danmark og for det internationale forskningssamarbejde. Adgang til sporbarhed på højeste niveau, for os især Josephson primær normalen for DC spænding, er yderst vigtigt. Sammen med vores AC normaler danner Josephson normalen en væsentlig del af grundlaget indenfor det elektriske område, og sikrer dermed at industriens/andre laboratoriers behov for højniveau akkrediteret kalibrering kan imødekommes. Hvis et udenlandsk NMI skal benyttes til at hente sporbarhed er det ofte både mere besværligt og tidskrævende og ikke mindst forbundet med en øget risiko for transportskader. Vi støtter derfor i allerhøjeste grad DFM's aktiviter indenfor den fundamentale metrologi og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:24

Kære Torsten
Mange tak for din opbakning til DFM og vores rolle for koordineringen af indsatsen for udviklingen af den metrologiske infrastruktur i Danmark samt din understregning af, hvor vigtigt det er for danske virksomheder at have adgang til sporbarhed på højeste niveau. For primærnormalen for DC spænding med Josephson kalibrering er vi klar over udfordringen med transport af normaler og vigtigheden af, at vi kan tilbyde Trescal og andre virksomheder primær spændingskalibrering. DFM værdsætter det mangeårige samarbejde med Trescal og den faglige sparring. Vi ønsker naturligvis at videreudvikle den fundamentale metrologi og opretholde og videreudvikle vores gode samarbejde.
med venlig hilsen
Carsten Thirstrup og David Balslev-Harder

Niels Hougaard (EMC and Safety Test Engineer, Bolls ApS)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:31

Vores firma beskæftiger sig blandt andet med måling af elektrisk støj/radiostøj og sikkerhed på elektriske produkter, og med klima/temperaturtest og lys.
Til dette anvender vi mange forskellige måleapparater, og for at give troværdighed til vores målinger skal måleudstyr være kalibreret.
For at sikre at kalibreringen sker efter troværdige værdier, er en sporbarhed vigtig. Det er ikke nok at vide, at noget vejer 2,5 kg, hvis det ikke vides hvor meget 1 kg. vejer.
Sporbarheden sikrer, at der kan refereres til troværdige værdier.
I vores firma får vi kalibreret visse måleapparater eksternt, sporbart selvfølgelig, og disse måleapparater bruger vi så til kalibrering af den øvrige apparatbestand.
Sporbarheden fortsætter således ind igennem firmaet, og det er derfor kun en lille del af kalibreringen, der genererer omsætning uden for firmaet.
De seneste år er der kommet nye krav til sporbar kalibrering ind i vores firma. Fremkomsten af LED-lys og -lamper har fået os til at bygge et lysmåle-laboratorium, og da lys ikke bare er lys, skal det måles, og for at kunne måle på det, er sporbart kalibrerede lyskilder blevet et behov.
Så selvom man måske kunne tro, at de helt basale enheder ligger fast (hvad de så heller ikke helt gør), er der alligevel udvikling på området, - måske ikke for de enheder (meter, liter, candela, osv), man måler, men på de behov, der er for måling.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:51

Kære Niels
Tak for din kommentar og for din vigtige pointe med, at måleudstyr skal være kalibreret for at kunne give troværdighed om jeres produkter, samt uddybningen af hvordan sporbarheden viderebringes gennem interne kalibreringer i virksomheden. Udviklingen i jeres lysmåle-laboratorium er meget spændende, og det understreger behovet for den løbende udvikling af kalibrerings metoder og infrastruktur. De senere års udvikling af nye lyskilder har resulteret i nye måle- og kalibreringsteknikker, og DFM har haft en væsentlig rolle i dette. DFM vil opretholde sine primærnormaler og videregive sporbarhed inden for radiometri, og inden for det beslægtede område, spektro-radiometri, ønsker DFM at udvide og forbedre infrastrukturen til videregivelse af sporbarhed. Vi ser frem til, at det kunne komme jer til gavn.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Kim Dam-Johansen (Institutdirektør, professor, DTU Kemiteknik)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 20:12

DTU Kemiteknik arbejder med alle typer af temperaturmålinger i vor forskning indenfor energi og procesteknik. Berøringsløs temperaturmåling er et vigtigt værktøj i mange anvendelser og indgår i mange samarbejdsprojekter med danske virksomheder. Det er vigtigt, at disse temperaturmålinger, ofte foretaget under komplekse forhold, er troværdige og er af høj kvalitet. DTU Kemiteknik har stor glæde af at kunne få kalibreret forskningsudstyr hos DFM.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:50

Kære Kim
Tak for din opbakning til DFM’s indsatsområde og aktiviteter inden for berøringsfri termometri. Vi er meget glade for samarbejdet med DTU Kemiteknik inden for berøringsfri termometri og gasmålinger, og håber at det vil blive endnu stærkere i årene fremad. DFM vil styrke kalibreringsevner inden for berøringsfri termometri hvilket gerne skulle blive til gavn i jeres forskningsprojekter. Inden for grøn energi ser vi også samarbejdsmuligheder, hvor DFM blandt andet er med i at opbygge et europæisk metrologinetværk.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Teit Poulsen (Direktør, Altoo Aps)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:37

Metrologi er fundamentet for måleteknisk kvalitet og dermed kompatibilitet mellem metoder, produkter mm. Det er en infrastruktur som rigtig meget af vores innovation og sikkerhed bygger på. Så vi ser dette som et område der kræver solid investering for at sikre den danske elektronik og højteknologiske industri den platform som er en forudsætning for at det hele fungere i høj kvalitet.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:47

Kære Teit
Mange tak for din kommentar, og for at understrege, at metrologi er fundamentet for måleteknisk kvalitet, innovation og sikkerhed. Vi forstår, at I som leverandører af højteknologiske produkter har set hvordan metrologi spiller en væsentlig rolle, og vi er derfor rigtig glade for din opbakning til vores forslag til Metrologisk Infrastruktur.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Jørg Hübner (Direktør, DTU Nanolab)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:49

Producerende virksomheder i DTU Nanolab er afhængig at udstyr til at producere nanoteknologi baserede chips og strukturer er kaliberet ofte til næsten atomer præcision. Derfor er det afgrøden for denne industri at DFM har muligheder og infrastruktur til at kaliberet også mikro og nanostrukturer og er i stand til at følge den teknologiske udvikling som går i retning af mere komplicerede 3D geometrier i nanoskalaen.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:30

Kære Jørg
Mange tak for din kommentar. DTU Nanolab er i høj grad essentiel for den teknologiske udvikling i danske virksomheder, der ikke har mulighed for at investere i de faciliteter, som i stiller til rådighed. Sporbare kalibreringer af højeste kvalitet er ydermere afgørende for, at opretholde det høje kvalitetsniveau. Vi ser frem til også i fremtiden at samarbejde om at løse de metrologiske udfordringer, der ligger i højteknologisk produktion på af stadig mere avanceret karakter.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Elisabet Tiana Roig (Acoustic Engineer, WSAudiology (former Widex))
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:06

At WSAudiology (former Widex) we develop hearing aids. One of the major challenges in terms of acoustics is the characterization of ultrasonic performance. In this regard, the DFM’s knowledge in this area together with their laboratory facilities are helping us to understand this phenomenon and we are very satisfied with this collaboration. DFM’s acoustic laboratory has proven to be very versatile and can easily be adapted to measurement of miniature acoustics, such as hearing aids and another small consumer electronic devices. We plan to continue to partner with DFM and, therefore, we expect that this area of expertise as well as the lab facilities are maintained in the coming years.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:58

Dear Elisabet
Thank you for your comment. We appericate your acknowledgement of DFM’s competences and our assistance to characterize ultrasonic performance in your components. Thank you for emphasizing that the flexibility that our acoustic laboratory provide is of high relevance to you. This is in alignment with earlier comments, and DFM will make an effort to uphold and extend this versatility. In earlier conversations we have addressed several future possibilities and we look forward to be able to address these challenges.
Sincerely,
David Balslev-Harder

Thomas Ohm (VP Business Unit Executive Product Compliance, Force Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:10

Der eksisterer et godt samarbejde på tværs af GTS institutterne, og specielt på metrologiområdet giver det god mening, idet FORCE Technology har fokus på brugen af standarder og DFM fokuserer på bl.a. undervisning og dermed kendskabet til standarder og måleteknik. Det skaber markedsadgang og tryghed for producenter af elektriske og mekaniske apparater og installationer

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:25

Kære Thomas
Tak for din kommentar. Det er vigtigt for virksomhederne, at de oplever et sammenhængende metrologiinfrastruktur selvom den er delt op på flere aktører. Derfor værdsætter vi meget det gode samarbejde vi har på metrologiområdet, både i DANIAmet og metrologi.dk.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Torben Jacobsen (CEO, NESBI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:01

DFMs indsatsområde Metrologisk Infrastruktur er vigtigt for virksomhedernes udvikling af nye produkter, så de up front opfylder standardiseringskrav, kvalitetssikring m.m. og dermed kan afsættes på flest mulige markeder. Det kræver kendskab til internationale standarder, målemetoder og opretholdelse af international sporbarhed.
Yderligere sikrer indsatsområdet videnformidling til industrien, så den nødvendige viden er tilstede hos virksomhederne både direkte og gennem indsatsområdets samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
Derfor fuld støtte fra min side til indsatsområdet, bl.a. fordi man udover de måletekniske metoder, opretholdelse af primærnormaler og deres internationale sporbarhed også dækker den nødvendige videnformidling til virksomhederne. Yderligere samarbejdes med andre organisationer i Danmark, herunder GTS-institutter, så der sikres bedst mulige resultater.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:32

Kære Torben
Mange tak for din fulde opbakning, og for at bekræfte, at metrologi er fundamentet for virksomhedernes udvikling af nye teknologiske produkter og for at opnå adgang til et bredere marked. Opretholdelsen af primærnormaler er vigtigt for at opretholde NMI rollen og international anerkendelse, det glæder mig derfor at du fremhæver at adgangen til primærnormalerne også er essentiel også for virksomhederne. Specialiseret viden mht. standardiseringskrav, kvalitetssikring, kalibreringer, m.m. tager lang tid at opbygge og DFM har derfor meget fokus på at sikre videnspredning om dette til virksomhederne og derved opretholde en god udnyttelse og udvikling af den metrologiske infrastruktur. Det vil vi fortsætte med også i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Johan Hult (Senior Research Engineer, MAN Energy Solutions)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:46

At MAN Energy Solutions we develop the marine propulsion systems of the future, with a large emphasis on new greener fuels. During engine testing we use optical tools for characterising the combustion process and heat loads on critical components. For reliable temperature measurements or IR-based measurements it is important for us to have local access to high quality calibration infrastructure and expertise. For this reason we would be very keen for DFM to continue and expand their successful work in this field.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:46

Dear Johan
Thank you very much for your comment and support to DFMs activities within non-contact thermometry. Actions supporting the transition to a sustainable green energy infrastructure is of high relevance to the Danish society and to DFM. The emphasis at MAN Energy Solutions to address higher energy efficiency and utilization of new green fuels are essential to the green transition in heavy transport and shipping. Making the relevant metrology infrastructure available to such pursuits are of high priority to DFM. The non-contact thermometry lab was transferred from DTU to DFM only a few years ago and your request is important to us in prioritising the advancement of the lab. We look forward to further address these matters with you.
Sincerely,
David Balslev-Harder

Emil Højlund-Nielsen (CEO, Copenhagen Nanosystems Aps)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:54

Jeg hilser forslaget velkomment, som har stor industriel betydning.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:39

Kære Emil
Tak for din støtte til Metrologisk Infrastruktur. Jeg ved at du støtter op om både adgangen til sporbare målinger og til metrologi.dk. Det er en stor fornøjelse at arbejde med en energisk startup som CPHnano, og vi er meget forstående for de udfordringer der ligger i at få en ny teknologi ind på et markedsområde med etablerede metoder. Jeg håber at adgangen til test, demonstration og sporbare målinger kan hjælpe jer på vejen til at overbevise markedet om jeres teknologi.
med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Mikkel Jensen (Adjunkt, Hillerød Tekniske Gymnasium)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 19:21

Som underviser i fysik og teknologi på et teknisk gymnasium, er det fantastisk at finde et initiativ som metrologi.dk. Det er ofte svært at få eleverne til at forholde sig til præcisionen i deres målinger. Samtidig kan det være svært for dem at vurdere om et resultat er godt eller dårligt (relativt set). Materiale omkring målinger og usikker, er en stor hjælp i en ellers travl hverdag som underviser på et gymnasium.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:41

Kære Mikkel
Dejligt at høre at læremidlerne på metrologi.dk også kan finde anvendelse på teknisk gymnasium.
med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Vicente Cutanda Henriquez (Lektor, DTU)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 20:28

I am Associate Professor (lektor) at Acoustic Technology (DTU Elektro) and also part of the Centre for Acoustic-Mechanical Micro Systems (CAMM), a joint group shared by DTU Elektro and DTU Mekanik.
In the area of acoustics, DFM and DTU Acoustic Technology have worked together for many decades, even located on the same building. During this time there have been countless contributions and synergy among us, continuing today. DFM is one of the leading NMIs in the world in the area of acoustics, due to the expertise it has, and also because of maintaining its infrastructure up to date.
The acoustic measurements at DTU and at the many Danish companies in the area of acoustics (electroacoustics, hearing aids, consultancy, etc.) depend on a reliable national reference as the one we have from DFM. Maintaining your infrastructures up to the highest level will have a multiplicative effect in a very important sector of Danish industry and research.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:17

Dear Vicente
Thank you very much for your kind words, and your support for continuous operation of the Acoustics laboratory at DFM. The synergy between ACT and DFM is indisputable, and has contributed to advance the high metrological level of acoustic standards through continuous improvements and innovation. It is needless to say, that the location of the laboratory at DTU contributes significantly to this. DFM acknowledge that this collaboration is paramount in reaching the Danish companies that require strong measurement services within acoustics. DFM seeks to uphold the active, long-term collaboration with ACT, and increase it with Centre for Acoustic-Mechanical Micro Systems.
With best regards,
Salvador and David Balslev-Harder

Dan Bach (Værkfører, J.H Stålindustri)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:45

Vi er en virksomhed som producere rustfri tanke til pharma industrien, hvor der er høje krav til ruhed, derfor er det vigtigt at vi kan få kaliberet vores instrumenter i Danmark, frem for udlandet hvor leveringstiden er meget længere.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:27

Kære Dan
Tak for din kommentar og for at pointere at det er vigtigt for jeres virksomhed at have let og effektiv adgang til nationale kalibreringsydelser for ruhed. DFMs forslag fokuserer på at små og mellemstore danske virksomheder som jeres skal sikres adgang til specialiserede sporbare målinger. Den danske farma industri står for en betydelig del af dansk eksport og det er vigtigt at hele forsyningskæden har adgang til den nødvendige infrastruktur så kvalitetssikringen kan fungerer i alle led. DFM vil forsætte sine bidrag til at sikre dette og vi vil gerne videreudvikle vores kompetencer og ydelser i dialog med jer.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Casper Vildbech Larsen (Uddannelseskonsulent, 3F)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:00

Som repræsentant for en faglig organisation på lønmodtagersiden, Fagligt Fælles Forbund - 3F - og repræsentant for Udviklingsudvalget for Metalindustriel Produktion (et AMU-udviklingsudvalg) vil jeg gerne bakke op om, at vi generelt ser et behov for at styrke de måletekniske kompetencer i DK, og at virksomhederne efterspørger medarbejdere med disse kvalifikationer. Vi bakker derfor op om, at der arbejdes på at styrke undervisernes kompetencer og uddannelsernes indhold, på både AMU-uddannelserne og de erhvervsfaglige uddannelser – til gavn for virksomhederne og vores medlemmer.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:43

Kære Casper
Tak for din kommentar og 3F’s opbakning til aktiviteterne relateret til metrologi.dk. Vi er meget bevidste om behovet for måletekniske kompetencer, hos både virksomheder og undervisere. DFM sætter stor pris på det samarbejdet vi har haft med 3F og ønsker forsat kunne bidrage med relevante læremidler og opkvalificering af undervisning inden for de måletekniske fag. For at opretholde de nye netværk mellem GTS’er, virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det vigtigt at vi også fremover kan afholde arrangementer og aktiviteter som kan bevar det momentum der er skabt med metrologi.dk.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Benny Gøbel (Ingeniør, Ph.d., Ørsted)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:33

Ørsted arbejder med temperaturmålinger af alle typer i forbindelse med drift og miljømæssig optimering af forbrændingsanlæg. Det er vigtigt at der er en dansk aktør på området, som kan levere kalibreringer af høj kvalitet tilpasset nye krav og behov, hjælpe med problemløsning og rådgivning indenfor temperaturområdet.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:37

Kære Benny
Tak for din kommentar og Ørsted’s opbakning til aktiviteter inden for berøringsfri temperaturmåling under indsatsområdet Metrologisk Infrastruktur. DFM er opmærksomme på at der mange nye behov og ændringer af krav mht. temperaturmålinger i jeres branche. Vi stræber efter løbende at justere for de nye vilkår i dialog med branchen og ønsker således fremad at kunne imødekomme jeres behov.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Mikkel Wilmann (Supervisor, Fujifilm Diosynth Biotechnologies)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:45

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies er en førende kontrakt udviklings- og fremstillings organisation (CDMO), der leverer procesudvikling og fremstilling af biologiske mediciner. Vores fokus er at kombinere teknisk ledelse inden for cellekultur, mikrobiel gæring og genterapi med verdensklasse cGMP-produktionsfaciliteter for at fremme morgendagens medicin.
Vores adgang til sporbare og pålidelige målinger, er en forudsætning for, at vi kan afsætte vores produkter på det globale marked. Samarbejdet med DFM og vidensdeling er nødvendigt for en virksomhed som vores. Vi støtter forslaget fuldt ud.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:48

Kære Mikkel
Tak for din fulde opbakning til DFM’s forslag, og din understregning af at sporbare målinger er en forudsætning for at kunne drive jeres forretning inden for medicinalområdet. Det glæder DFM at i har gavn af den metrologiske infrastruktur til dette. Det er enormt spændende at følge udviklingen inden for jeres felt, og vi håber på at styrke samarbejdet med jer, således at i også har adgang til nye relevante kalibreringsmuligheder. Vi forstår at tilgængeligheden af specialiseret arbejdskraft i kvalitetssikring og metrologi også har stor betydning i jeres branche så i kan følge med markedets efterspørgsel og konkurrere internationalt. DFM håber at kunne forsætte sit bidrag med den relevant vidensdeling bl.a. med metrologi.dk og gennem metrologiske undervisningsmaterialer til de danske uddannelser.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Hanne Degn-Pedersen (Specialist, Fertin Pharma A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:34

Fertin Pharma producere medicinske produkter og dokumenterer dagligt valide målinger med henvisning til sporbarhed overfor kunder og myndigheder i ind- og udland. Enhver styrkelse af DFM´s indsatsområder er derfor også en styrkelse af Fertin Pharma´s datavaliditet.
Aktivitetsforslaget, der understøtter DFM´s opretholdelse og udvikling af den nationale metrologiske infrastruktur, hilses velkommen af Fertin Pharma.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:08

Kære Hanne
Mange tak for kommentaren og for at bekræfte at I har brug for at kunne dokumentere meget høje kvalitets krav for at kunne sælge nationalt og internationalt. Forslaget fremhæver netop at DFM skal udvikle kompetencer og ydelser relevante for produktionsvirksomheder med høje myndighedskrav til kvalitetssikringen eller som er afhængige af markedsadgang gennem globalt anerkendte måletekniske ydelser. Vi har mødtes med jer og mødes gerne igen for at afklare ny relevante kompetencer. Tak også, for din indsats i metrologi.dk’s følgegruppe (som repræsentant for FVM), et samarbejde vi håber også kan forsætte fremover.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Sune Bro Duun (Udviklingschef, Topsil GlobalWafers A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:47

Topsil GlobalWafers A/S er en af verdens ledende leverandør af ultra-rent silicium til halvlederelektronikindustrien. Det er essentielt for god kontrol og optimering af en produktion at have præcis måling af procesparametre. Her forventer Topsil at præcis temperaturmåling på fast of flydende silicium i området 1200-1500 C° vil kunne forbedre proceskontrol og deraf også udbytte. En forbedring af måleusikkerhed for temperaturer er derfor essentiel og det er specielt vigtigt for Topsil med høje temperaturer ved smeltepunktet for silicium. En udbygning af DFM’s metrologiske infrastruktur til højtemperatur vil være til gavn for Topsil Globalwafers A/S og den danske industri.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:23

Kære Sune,
Tak for din kommentar og opbakning til DFM's forslag Metrologisk Infrastruktur samt dine input til mulige aktiviteter specielt inden for bestemmelse af overflade temperatur som procesparameter i højtemperaturområdet. DFM arbejder på at udbygge den metrologiske infrastruktur inden for højtemperaturer, f.eks. med udvidelse af kalibreringssystemer og antal temperaturfikspunkter, hvilket vil føre til mindre usikkerhed for kalibreringer og målinger i højtemperaturområdet.
Vi glæder os til at kunne samarbejde med Topsil GlobalWafers om hvordan vi bedst kan bidrage til forbedring af måleusikkerhed for jeres produktionsparametre.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Lise Schmidt Aagesen (Konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:02

Adgang til pålidelige målinger er helt fundamentalt for det danske samfund og danske virksomheders konkurrenceevne på det globale marked. I standardiseringssammenhænge bidrager I med jeres store ekspertise, og hæver barren i det nationale og internationale standardiseringsarbejde inden for elektroakustik, hvor I er med til at opbygge og udvikle grundlæggende viden inden for bl.a. målemikrofoner og kalibrering, hvilket er yderst værdifuldt både for danske stakeholdere og det internationale elektroakustiske community. Jeres arbejde med standardisering bidrager i den grad til opretholdelse og udvikling af viden både nationalt og internationalt.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:10

Kære Lise
Tak for din meget præcise beskrivelse af samarbejdet mellem standardisering og metrologi, og den relevans som DFMs måletekniske bidrag og kompetencer spiller for de danske virksomheders konkurrenceevne på det globale marked. DFM vil opretholde sin rolle i standardiserings arbejde, og vil gennem prænormative forskning sikre grundlaget for at opnå forbedrede og tidssvarende standarder til gavn for de danske virksomheder.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Lars-Ulrik Aaen Andersen (Institutdirektør, DTU Fotonik)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:24

En dansk infrastruktur inden for metrologi ser jeg som en absolut nødvendighed, for at sikre danske højteknologiske virksomheders fremtidige konkurrenceevne. Det gælder både eksisterende virksomheder og områder, men også nye spin-out virksomheder fra universiteterne hvor helt ny teknologi skal implementeres. Her er det altafgørende, at DFM kan bistå med akkreditering og sporbarhed in nye områder. Jeg vil derfor give min stærkeste støtte til dette forslag.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:09

Kære Lars-Ulrik
Tak for din støtte til DFM’s forslag og understregning af hvordan DFM’s metrologiske kompetencer og infrastruktur spiller en fundamental rolle for danske højteknologiske virksomheders konkurrenceevne. Det er en vigtig pointe at det spænder fra lige fra veletablerede virksomheder til start-op’s, som har gavn af adgangen til sporbarhed og akkrediterede ydelser inden for nye områder, og dermed for den overordnede danske innovationskraft. Vi værdsætter meget den gode dialog med dig og de øvrige DTU institutter i bestræbelserne på at imødekomme disse behov mest effektivt.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Toni Torras Rosell (R&D Engineer, DPA Microphones)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:23

DFM er bestemt en international reference inden for mikrofonkalibrering. Bortset fra at levere primære kalibreringstjenester understøtter de også industrien med metrologiske løsninger på højeste niveau og formidler viden om målemetoder og præcision. Det er en kæmpe plus for virksomheder, som løfter både kompetencer og effektivitet. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med DFM og benytte nye ydelser hvor DFMs højteknologisk udstyr supplerer vores kapacitet.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:54

Kære Toni
Tak for din støtte til DFMs forslag og aktiviteter inden for akustik. DFM vil fortsat opretholde de akustik normaler med bedste mulige usikkerheder. DFM vil også fortsætte ved at forbedre disse kalibreringssystemer, således at de kan bruges af virksomheder som DPA, fx ved at øge deres fleksibilitet så vidt det er muligt uden at tabe nøjagtighed. Det gælder også de øvrige af DFMs kalibreringsområder hvis services også kan bruges mht. udvikling, produktion og testning af mikrofoner.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Kirsten Marie Rosenberg (Sektionsleder, DANAK)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:47

DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, og akkreditering af laboratorier baseres i stort omfang på en velfungerende metrologisk infrastruktur. I den forbindelse bidrager DFM med koordination af de danske metrologiske institutter (Designated Institutes) og udgør en væsentlig kontaktflade for DANAK fx via deltagelse i DANAKs Sektorudvalg for Kalibrering. DFMs aktiviteter understøtter de akkrediterede laboratoriers vidensniveau fx ved deltagelse i revision af de grundlæggende dokumenter for evaluering af usikkerhed (GUM). Udover at være koordinator for metrologiinstitutterne stiller DFM et antal tekniske assessorer til rådighed for DANAK. De tekniske assessorer varetager teknisk bedømmelse af laboratorier på alle metrologiske niveauer og bedømmelsen foregår på et meget højt kompetenceniveau. DFM er det nationale kontaktpunkt til den internationale metrologiinfrastruktur (CIPM MRA), som understøtter de akkrediterede laboratoriers behov for metrologisk sporbarhed og gensidig anerkendelse af kalibrerings- og prøvningsresultater.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:10

Kære Kirsten,
Tak for din kommentar og detaljerede beskrivelse af DFM’s bidrag til det måletekniske kvalitetssystem i Danmark. Samarbejdet med DANAK og de akkrediterede kalibreringslaboratorier, er af stor betydning for DFM blandt andet i kraft af, at det hjælper os med identificere, hvor fremtidens metrologibehov på højeste niveau kan forventes at opstå. Det glæder mig at høre, at DANAK værdsætter de høje tekniske kompetence som DFM’s medarbejdere bidrager med i revisionen af de grundlæggende dokumenter for evaluering af usikkerheder, og i deres roller som tekniske assessorer. Jeg værdsætter også DANAK’s anerkendelse af DFM’s koordinerende rolle for de akkrediterede laboratorier både nationalt og internationalt. Det indgår som en naturlig del i vores forslag, at fortsætte alle de nævnte aktiviteter og sikre en stærk og velfungerende metrologisk infrastruktur.
Med venlig hilsen,
David Balslev-Harder

Finn Christensen (Senior QMS Specialist - Metrology, Novo Nordisk A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:25

Novo Nordisk A/S støtter forslaget. Vi er særlig interesseret i følgende dele af forslaget:
• Vedligeholdelse og udvikling af primærnormaler fx udvikling indenfor pH, kemiske blandingsforhold, elektrolytisk ledningsevne.
• Videndeling til industrien - særligt at DFM, via nye læremidler og på anden måde, understøtter den Danske Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi samt udbyder sammenlignende prøvninger for danske virksomheder.
• Udvikling nye akkrediterede ydelser da vi altid foretrækker akkrediterede ydelser, for at sikre sporbare og pålidelige målinger samt international anerkendelse. Kortere vej fra SI enheder til måledata for processer og produkter (”selv justerende og kalibrerende” måleudstyr), med det formål at reducerer antallet af manuelle kalibreringer og øge nøjagtighed i produktionsmiljøet.
• Det europæiske samarbejde om digitale kalibreringsresultater og digitale kalibreringscertifikater (EURAMET EMPIR Project: SmartCom, 17IND02).

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:28

Kære Finn
Tusind to for din kommentar og Novo Nordisk’s konkrete opbakning til indsatsområdet.
DFM ser en stigende relevans for at dække måletekniske behov indenfor kemiske analyser af pH, elektrolytisk ledningsevne og kemiske blandingsforhold. Især første og sidste nævnte byder på fundamentale metrologiske udfordringer samt i praktiske laboratorieanvendelser. DFM drøfter gerne danske prioriteringer på dette område.
DFM ønsker at forsætte aktiviteterne med metrologi.dk heriblandt at sikre de nødvendige læremidler og faglige input den nye kvalitet og måleteknologi-uddannelse. Jeg hilser også opfordringen til at øge fokus mod den direkte videndeling til virksomhederne heriblandt tiltag som fx sammenlignende prøvninger.
Det er en kerne i indeværende forslag at opbygge akkrediterede ydelser. Din efterspørgsel efter en kortere vej til SI enhederne ligger i tråd med international udvikling samt at øget automatisering af kalibreringer er et aktuelt middel til at opnå effektivisering og øget konkurrenceevne. Denne udvikling indgår især i DFM’s internationale forskningsprojekter, men vi drøfter gerne evt. prioriteringer inden for dette og især hvor det vil skabe største effekt.
Tak for at fremhæve, at digitalisering af kalibreringsresultater og kalibreringscertifikater har Novo Nordisk’s interesse. Ud over EMPIR projektet SmartCom er der er flere initiativer i gang inden for EURAMET hvor DFM via TC-IM løbende har fulgt med samt givet input. Vi modtager meget gerne input til konkrete behov, ønsker eller bekymringer mht. dette område.
DFM sætter stor pris på det gode samarbejde med Novo Nordisk, og vi tager meget gerne møde i den nærmere fremtid for at følge op på ovennævnte punkter.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Merete Rasmussen (Lektor, Ph.d., Professionshøjskolen Absalon)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:53

Jeg underviser Professionshøjskolen Absalons bioanalytikeruddannelse og har i den forbindelse haft et fortrinligt samarbejde med DFM. En stor del af bioanalytikerens arbejde består i at sikre korrekte måleresultater, herunder at kunne forholde sig kritisk til de måleusikkerheder som både prøvetagning og efterfølgende analyser frembringer. Mange af vores studerende er ikke specielt glade for matematik, så her har det været frugtbart at samarbejde med DFM om at udvikle pædagogiske læringsressourcer. Bl.a. har DFM optaget en film fra en klinisk biokemisk afdeling, der beskriver blodprøvens vej igennem det meget avancerede analyseudstyr, og som på pædagogisk vis introducerer forskellige kvalitetssikringsværktøjer og – procedurer. Desuden har DFM udviklet et raffineret redskab til at konstruere normalfordelte datasæt til statistikøvelser, hvor underviseren selv kan definere datasættets parametre og herigennem visualisere, hvordan stikprøvernes størrelse, antal og variation påvirker udfaldet af en signifikanstest. Endeligt har jeg haft god brug af kompendierne ”Introduktion til målinger”, ”pH-målinger” og ”pH-metre”.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:14

Kære Merete
Tak for din positive kommentar og det samarbejde vi har haft hidtil. Vi er glade for at bioanalytikeruddannelsen ved ABSALON har haft gavn af materialet fra metrologi.dk som netop er målrettet de praksisnære uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Mange af jeres studerende vil i fremtiden skulle tage stilling til resultater fra avancerede matematiske algoritmer. Det er en principiel udfordring at være i stand til at forholde sig kritisk til denne type måleresultater, og vil potentielt blive en aktuel udfordring på alle landets analyse laboratorier. Fremtidige aktiviteter for metrologi.dk kunne f.eks. adressere denne digitalisering udfordring. Vi arbejder netop nu med yderligere eksempler inden for PCA analyse som netop også kan være af interessen indenfor bioteknologien. Sådanne måletekniske simuleringer er oplagte mulige tilføjelser for metrologi.dk fremad med betydeligt værdiskabende potentiale.
Mvh.
David Balslev-Harder

jacob hygild soerensen (Quality- & Metrology Engineer, Trelleborg Sealing Solutions)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:07

DFM er uden tvivl en partner som virksomheden som Trelleborg Sealing Solutions drager stor nytte af i dag indenfor kalibrering.

Trelleborg Sealing Solutions så dog gerne at deres støtte/kompetencer blev yderligere udvidet til at omfatte kalibrering af større emner.
(I dag kalibrerer DFM Optomekanisk hulplade på 100 x 100mm men så gerne denne mulighed blive øget til f.eks. 1000 x 1000 mm)

Derudover kunne Trelleborg Sealing Solutions se fordele i at DFM udarbejdede brugervenlig software applikation / excel til at lægge en usikkerhedsbudget for en specifik måleopgave i industrien. Samtidig assisterer i hvordan man kan implementerer brugen usikkerheder i den daglige når tolerance skal sættes, speciel med tanke på ISO/IEC Guide 98-4 og tilhørende standarder.

Måling af overfladebeskaffenhed anvendes jævnligt til verifikation af emner i dag, dog anvendes parameteret Ra oftest af tysk industri. Dette parameter er dog sjældent dækkende for at reelt at beskrive en overflade egenskab. Derfor kunne kompetencer omkring overfladebeskaffenhed og ikke mindst transformation fra Ra til mere dækkende beskrivelse af overflader være en hjælp.

Til sidste vil jeg som repræsentant for Trelleborg Sealing Solutions tilslutte sig indlægget (kommentaren) fra Eva Trudsø (Sjællands Erhvervsakademi) omkring følgegruppemøder og workshops da vi som virksomhed også ser fordele i disse. Trelleborg Sealing Solution har deltaget på foranledning af DFM i forbindelse med uddannelses materiale under Metrologi.dk da virksomheden liggende i Helsingør ved hvor svært det kan være at få de nødvendige kompetencer.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:40

Kære Jacob
Mange tak for din detaljerede kommentar og de gode forslag. DFMs oplæg har netop fokus på produktionsvirksomheder med behov for at styrke kvalitetssikringen og effektivisering i produktionsprocesserne, og markedsadgang gennem globalt anerkendte måletekniske ydelser f.eks. indenfor geometri og overfladeruhed. DFM tager gerne en uddybende dialog mht. at afklare de digitale løsningsbehov til at håndtere usikkerhedsbudgetter på en brugervenlig måde eller til specifikke måleopgaver i industrien. DFM ser også gerne på, hvordan DFM kan hjælpe med hvordan usikkerhedsbudgetter håndteres og anvendes til at sætte tolerancer iht. ISO-98-4 og tilhørende standarder for måleopgave i industrien. Vi har noteret ønsket om kalibrering af større emner, som vi på nuværende tidspunkt ikke har infrastruktur til at efterkomme. DFM vil fortsat samarbejde med DTU Mekanik mht. at udbyde kalibrerede opto-mekaniske hulplader og indgår gerne i en dialog om udarbejdning af nye artefakter. For overfladeruhed vil vi i den kommende periode arbejde på at finde ruhedsparametre til en mere dækkende beskrivelse af overfladers funktion. Vi forventer at samarbejde med FORCE Technology omkring overflader og hygiejne med fokus på rengøringsvenlighed. I dialog med jer vil vi målrettet sikre, at de opbyggede kompetencer også dækker behov for andre overfladefunktioner og at sammenhængen mellem den klassiske Ra parameter og nye funktionelle overfladeparametre afklares og dokumenteres. Vi er glade for at I kan støtte op om kommentaren fra Erhvervsakademi Sjælland og aktiviteterne relateret til metrologi.dk. Det vil være til stor gavn for virksomheder og uddannelsesinstitutioner at der forsat er et aktivt forum hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner definere de fremtidige måletekniske kompetencebehov, og DFM ønsker fortsat at kunne bidrage med de nødvendige tekniske input og evt. nye læremidler som kan sikre virksomhederne adgang til arbejdskraft med de nødvendige måletekniske kompetencer.
Mvh
David Balslev-Harder

Lars Frederiksen (CTO, LED iBond A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:05

LED iBond er et højteknologisk SMV der udvikler avancerede lysløsninger der blandt andet omfatter desinficering med UV-C lys, optimering af døgnrytmebelysning og brug af optimeret lys til både dyre- og planteavl. For at sikre optimering og validering af vores produkter er det vigtigt med samarbejdspartnere der har den højeste målekompetence inden for lysmåling. LED iBond kan derfor helhjertet støtte DFM’s aktiviteter inden for udvidelse af deres metrologiske infrastruktur.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:29

Kære Lars
Tak for din kommentar og helgjertede opbakning til DFM aktiviteter inden for optisk radiometri og spektroradiometri. iBond’s løsninger bidrager med at løse vigtige samfundudfordringer inden for sundhed og fødevare sikkerhed. Det glæder os at DFM’s forslag til metrologiske infrastruktur og nye optiske måletekniske kompetencer bl.a. inden for karakterisring af ultraviolette lyskilder vil være til gavn for jeres virksomhed og jeres samfundsgavnlige indsats.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Harald Simonsen (Senior Fiber Manufacturing Manager, NKT Photonics A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:15

NKT Photonics fremstiller højteknologiske produkter baseret på lys. I denne sammenhæng er adgang til metrologisk infrastruktur vigtig for at sikre en ensartet kvalitet af vores produkter. Her spiller DFM en central rolle da vi typisk har brug for målinger på et meget højt niveau. Vi så dog gerne at udvalget at sporbare kalibreringer på det fiberoptiske område blev udvidet til andre bølgelængdeområder end telecom.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:54

Kære Harald
Tak for kommentar og opfordring til konkrete tiltag. Vi har på det seneste kigget på at udvidde vores ydelser ind i det midt-infrarøde bølgelængde område på baggrund af nye henvendelser. Vi er meget interesserede i at udvide vores område mht. det fiberoptiske og vil meget gerne høre nærmere om jeres behov mht. fx bølgelængder, fiberlængde, modefill diameter osv.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Kent Juul Østberg (General Manager, Ferno Norden A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:27

Hos Ferno Norden beskæftiger vi os med at levere udstyr til præhospitals Danmark. For os er DFM en essentiel samarbejdspartner, som skaber en stor grad af værdi, både i fht. vores kunders opfattelse af os, men også af vores leverandørers opfattelse af både os og af Danmark som land.

Havde vi ikke fået et samarbejde istand med DFM, så ville vi være tvunget til at søge udenfor de danske grænser for at tilkøbe den ydelse, vi nu kan holde i DK.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:27

Kære Kent
Tak for din kommentar, og godt at høre at DFMs aktiviteter inden for metrologisk infrastruktur er til stor gavn for jeres virksomhed og renome i nationalt og internationalt. En af DFM’s vigtigste roller er netop at bidrage med sporbarhed til den danske industri, og hele tiden at videreudvikle den så den stemmer overens med de aktuelle behov. Denne prioritering kan ikke tilsvarende forventes fra udenlandske aktører.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Dorte Ydemann Pedersen (Uddannelseschef, Erhvervsakademi aarhus)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:35

Metrologi.dk har været en altafgørende faktor i forbindelse med den nye uddannelse indenfor metrologi - AU i Måleteknologi.
Uden Metrologi.dk og alle de dygtige medarbejder der står bag, havde vi ikke formået at få uddannelsen op og stå. Måleteknologi er et abstrakt og svær tilgængeligt emne. Ikke destro mindre er det af altafgørende betydning for produktionsvirksomheders konkurrenceevne, kvalitetsikring og susses. Det er yderst vigtigt at materialet holdes opdateret, at det videreudvikles og at der fortsat bruges mange midler på at formidle de mange og meget specialiserede emner. Jeg håber virkelig at der fortsat vil være fokus på metrologi - Danmark er bagud på området, i sær når vi sammenligner os med storebror Tyskland og vi haler kun langsomt ind.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:19

Kære Dorte
Tak for din opbakning til DFMs forslag og aktiviteter med metrologi.dk. Du har en meget vigtig pointe med hvordan metrologi er langt højere prioriteret i vores europæiske nabolande. Igennem min egen deltagelse i TC-IM’møderne kan jeg se hvordan metrologi er langt bedre integreret i deres uddannelser og nogen steder har egne retninger på universitetsniveau. Videnspredning om metrologi ved universiteterne bør derfor også prioriteres. Det er vigtigt at vi adresserer dette så danmark stadig kan være på teknologisk forkant og levere højteknologiske produkter af høj kvalitet. Tak for det utrolig gode samarbejde og vi ønsker fortsat at kunne hjælpe jer med nye læremidler. Vi håber selvfølgelig også at jeres nye uddannelse vil blive en bragende succes.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Kristoffer Haldrup (Seniorforsker, DTU Fysik)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:16

Som en af ankerpersonerne på DTU Fysiks igangværende projekt med at inkludere eksperimentelle aktiviteter i samtlige de introducerende Fysik-kurser på DTU’s ingeniøruddannelser vil jeg gerne udtrykke min støtte til DFM’s indsatsområde. At vores ingeniør-studerende bliver i stand til aktivt at tage kvantitativt stilling til kvaliteten i målinger og de medfølgende usikkerheder er et af kerneområderne i vores nye aktiviteter, og dette fokus er glimrende orienteret med DFM’s aktiviteter indenfor vidensspredning og i særdeleshed med det materiale, som er gjort tilgængeligt på metrologi.dk. Jeg ser betydelige muligheder for samarbejde med DFM i forbindelse med denne og lignende aktiviteter på DTU.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:34

Kære Kristoffer
Tak for din kommentar og opbakning til metrologi.dk. Som det fremgår af forrige svar til Dorte Ydemann Pedersen så er udlandt langt foran med at integrere metrologi i deres uddannelsessystem. Det vil utvivlsomt være af stor betydning for de danske STEM studerendes forståelse og kritiske sans over for målinger og eksperimentelle aktiviteter, hvis de på et tidligt tidspunkt bliver introduceret til fundamental metrologi. Vidensspredning om den metrologiske infrastruktur vil helt klart være til gensidig gavn og vi vil meget gerne afsøger mulighederne for et samarbejde om dette med jer.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Anne Juul (Uddannelsesleder, Erhvervsakademi Aarhus)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:18

Vi har startet uddannelsen Kvalitets- og måleteknologi op og i den proces trækker vi på kompetencerne fra DFM og Force, såvel i form af uddannelse af os som undervisere for at være godt rustet til opgaven og dels som leverandører af undervisningsmateriale til vores forberedelse af hvert modul i uddannelsen. Hjemmesiden, Metrologi.dk er u-undværlig for os! Der kan vi nemlig finde den litteratur, som vi har behov for eller vi kan finde den rette ekspert. Området metrologi bør til stadighed opdateres og udvikles, fordi vores kursister kommer fra virksomheder, der i større og større grad anvender automatiserede processer og derfor har installeret mange forskellige målinger, herunder også mere avancererede typer.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:54

Kære Anne
Tak for din tydelige formulering af jeres behov for de læremidler og videnspredningsaktiviteter, som bliver tilbudt igennem metrologi.dk. Vi deler dit ønske om at metrologien skal udviddes mht. automatiserede processer og de forhold som knytter sig dertil, et ønske som også Finn Christensen nævner ovenfor. Det er naturligt at videnspredningen og læremidler også skal følge op på denne digitalisering. DFM håber at vi kan opretholde det gode samarbejde om opbygning og konsolidering af jeres nye uddannelse både med nye læremidler og praksisnære faglige input.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Hans Rudi Brent (Lektor og koordinator på Kvalitet og måleteknik, Erhvervsakademi Aarhus)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:03

På Erhvervsakademi Aarhus udbyder vi et undervisningsforløb som hedder AU i Kvalitet og måleteknik. Denne kursusrække består af adskillige moduler med hver sit fokusområde indenfor metrologien. Formålet med forløbet er at give kalibreringsteknikere og andre interesserede i hele Danmark mulighed for at blive dels opkvalificeret inden for dette felt samt for manges vedkommende at få dokumentation for at de har de rette kvalifikationer og kompetencer til at udføre det arbejde de udfører til dagligt i deres respektive virksomheder. Materialet på Metrologi.dk har været uvurderligt i forhold til den undervisning vi nu har afholdt fra efteråret 2019 og indtil nu: 58 kursister har været igennem Grundlæggende måleteknik og 17 af de første fra denne gruppe straks er gået videre med modulet temperatur og tryk.
Endvidere har samarbejdet med DFM også givet mulighed for relevante besøg med kursisterne så de kunne opleve at se et nationalt referencelaboratorium på nærmeste hold. Besøgene på DFM er også blevet ekstra spændende for kursisterne ved at de har kunnet udføre praktiske eksperimenter på instituttet der kunne sætte teorien ind i en praktisk referenceramme.
Personligt ser jeg frem til det fortsatte gode samarbejde med DFM om dels udvikling af mere undervisningsmateriale både indenfor teoretisk meteorologi og praktiske øvelser der understøtter teorien i forhold til AU i Kvalitet og måleteknik.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:34

Kære Rudi
Tak for dit indlæg og beretning om situationen for AU i Kvalitet og måleteknologi hos jer på EAAA. Det er dejligt at høre at der er kommet godt gang i undervisningen, og tak for din beskrivelse af hvordan læremidlerne på metrologi.dk og DFM’s videnspredningsaktiviteter har betydning for jeres kursus. Vi er overordentlig tilfreds med samarbejdet og betragter det som en god arbejdsfordeling til at sikre en effektiv vidensspredning samtidig med at optimerer brugen af vores respektive spidskompetencer. DFM håber at vi fortsat at sikre grundlag til at forsætte aktiviteterne relateret til metrologi.dk og samarbejdet med jer hvor vi især har mange praktiske øvelser som det ville være relevant at implementere.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Morten Røn Andersen (SQE - Supplier Quality Engineer, FOSS Analytical A/S)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 00:09

Jeg er helt enig i, at industrien har brug for de kvalifikationer som kursister kan erhverve sig ved disse forløb!

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 03:14

Kære Morten
Tak for at bidrage med denne tilkendegivelse på vejene af FOSS.
mvh
David

Christine Hvidberg (Lektor/Studieleder for KU fysik, Niels Bohr Instituttet, Købehavns Universitet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:20

Som studieleder for fysikstudiet på Købehavns Universitet vil jeg gerne støtte op om DFM’s rigtig gode initiativ. Vi har eksperimentelle elementer på alle de obligatoriske kurser på fysikstudiet, som vi løbende opdaterer, og vi er lige nu i gang med at udvikle et nyt eksperimentelt kursus til første år. I den forbindelse er DFM's initiativ med metrologi.dk yderst relevant for os. Metrologi er meget vigtigt for validiteten af videnskabelige eksperimenter, og herudover uddanner vi fysikstuderende til jobs, hvor det er til stor gavn at have en grundlæggende viden om metrologi. Vi vil gerne have adgang til DFM's ekspertise inden for metrologi for at integrere i både eksisterende og nye kurser, og ser muligheder for udbygge samarbejdet med DFM inden for disse aktiviteter.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:09

Kære Christine
Tusind tak for din kommentar, og understregning at at DFM’s videnspredning om metrologiske infrastruktur også er relevant for jeres kurser til de fysik studerende ved Niels Bohr Instituttet. Der er en masse aspekter af fysikken som falder helt naturligt på plads når man inkluderer den fundamental metrologi, hvilket jeg er sikker på vil være til gavn for mange studerende, samt i deres fremtidige jobs. DFM ser meget gerne at vi kan etablere et samarbejde med Niels Bohr Instituttet, om at integrere metrologi i jeres kurser. I kraft af at DTU søger tilsvarende samarbejde, taler det for at realisere fælles læremidler om metrologi rettet mod kurser på universiteterne. Endelig vil det være til gavn for virksomhederne at der bliver en bredere kendskab til den metrologiske infrastruktur blandt de højtuddannede inden for STEM fagene.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Poul Zimmermann Nielsen (Space Solutions Manager, ESA BIC Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:53

Det er faktisk ret vigtigt at danske firmaer, og specielt SMVer, har let adgang til national metrologisk støtte når de skal udvikle løsninger til dagens globale økonomi. Og specielt også at adgangen til nye og innovative løsninger bliver gjort tilgængelige for danske firmaer. ESA BIC Danmark arbejder for at teknologiske udviklinger og patenter, innovationer, hos ESA bliver benyttet mere i Danmark end de gør idag. Specielt indenfor rumfart er målinger og nøjagtigheder af stor betydning, og mange nye specielle teknologier er blevet udviklet til dette formål. ESA BIC Denmark støtter med glæde op om DFMs "Metrologisk Infrastruktur" initiativ. Hvis der er noget udviklet til rummet som kan tjene DFMs ønske om at hjælpe danske firmaer bedre er vi klar til dette.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:44

Kære Poul
Tak for dit indlæg og støtte til DFM’s forslag til indsatsområdet Metrologisk Infrastruktur og identificering af hvilken rolle den kan spille for dansk space-industri. DFM har over de senere år vundet to ESA udbud relateret til stabiliserede lasere og har derigennem erfaring med de metrologiske krav inden for rumfarts industrien. Det er rigtig glædeligt at Danmark er blevet en del af ESA BIC og tillykke med åbningen her tidligere i år. Det vil være højest relevant at være i tæt kontakt med jer både omkring hvordan den metrologiske infrastruktur kan være til gavn for jeres kommende incubator-projekter og hvilke ESA teknologier der kunne være relevante for DFM.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Maria Hansen (Chefkonsulent, DTU Diplom)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:21

Metrologi er et vigtigt fagområde for i stort set alle de ingeniørs faglige områder der er på DTU Diplom. Diplomingeniørsuddannelsen er en praksisnær uddannelse der inkluderer praktik hos virksomheder og de studerende skal kunne løse praktiske problemer fra første dag som nyuddannet ingeniør. Udover relevans for vores uddannelser og diplomingeniørstuderende er metrologi et relevant fagområde i forhold til udviklingsaktiviteter på DTU Diplom, da vi ofte arbejder med implementering af nye løsninger og teknologier, og hvor metrologi mange gange har en central rolle.
Mvh Maria

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 00:42

Kære Maria
Tak for din kommentar og din støtte til vores forslag. Jeg husker fra tidligere drøftelser med DTU Diplom at især digitalisering og automatisering inden for måleteknikker var relevante emner. Dette er områder som andre også nævner, og det vi drøfter gerne muligheder for konkrete virksomhedsorienterede aktiviteter som kan adressere de relaterede metrologi-udfordringer og evt. udvikling af læremidler som retter sig mod disse problemstillinger.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Louise Pagh Sperling (Gymnasielærer, Brøndby Gymnasium)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:59

I fysik- og matematikundervisningen i gymnasiet har jeg været glad for materialet på metrologi.dk, der giver mulighed for at dykke ned i teori ang. måling af størrelser. Materialet giver også inspiration til tværfaglige projekter.
Jeg vil sætte pris på at der bliver udarbejdet mere materiale.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 00:03

Kære Louise
Tak for din kommentar og ønske om at der udarbejdes flere læremidler til metrologi.dk platformen. Vi er glade for at du som underviser i gymnasiet også har gavn af læremidlerne på metrologi.dk og DFM vil gerne udvide med materiale rettet mod gymnasierne, hvis muligt inden for vores rammer.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Jørgen Meinertz (Direktør, Foreningen for Værkstedsteknisk Metrologi)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:08

Forslag:
Vi har i et antal tilfælde blandt vores kunder fået forelagt deres problemer med det at kunne gennemføre de i ISO 10360 seriens beskrevne krav om interrim check af koordinatmåleudstyr.
Derfor er der en række ønsker om at kunne leje/købe et artefakt, som er dokumenteret og kalibreret. Et sådant emne vil, gennem en hensigtsmæssig konstruktion, være særdeles anvendelig som dokumentation måleevnerne i de forskellige virksomheder og for forskellige typer af udstyr. Hvis der benyttes samme artefakt, vil det være muligt at sammenligne måleevnen i kunde – leverandør relationer. Hvis det er muligt at konstruere et sådant artefakt til brug i forbindelse med forskellige typer af koordinatmålesystemer som fx taktile CMM, optiske CMM, multisensormaskiner og fotometrisystemer, så vil det være et meget værdifuldt hjælpemiddel til dokumentation af virksomhedernes måleevner. Vi opfordrer derfor, at muligheder for at udvikle et sådant eller et antal artefakter i forskellige dimensioner.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 00:05

Kære Jørgen
Tak for dit indlæg og forslag til konkrete aktiviteter. DFM forventer også fremadrettet at udbyde kalibrerede opto-mekaniske hulplader i samarbejde med DTU Mekanik. Hulpladerne har et særligt design, som gør dem velegnede til check og kalibrering af både optisk og taktilt måleudstyr. DFM indgår meget gerne i en dialog med FVM omkring andre typer af artefakter til check af koordinatmåleudstyr. Det vil bestemt også være en mulighed, at DFM udlejer geometriske artefakter – vi har tidligere gjort tilsvarende på andre kalibreringsområder.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Per Reinholdt (Sekretariatsleder, Dansk Center for Lys)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:39

Opretholdelse og udvikling af den nationale metrologiske infrastruktur i Danmark er vigtig. i forhold til belysning. Der kommer hele tiden nye ting til; såsom i 2021, hvor opdateringen af Ecodesign-direktivet medfører, at der skal kunne dokumenteres nye værdier for måling af flimmer i armaturer og lamper. Dette kræver igen nye instrumenter, som igen kræver kalibrering og sporbarhed. DFM har her arbejdet sammen med Viso Systems, som derigennem kan køre en målrettet kampagne nationalt og internationalt med en række instrumenter, ikke mange andre lande er nået til endnu. Praktisk anvendt forskning, til gavn for Danmark og vores eksport. Vi kan kun støtte op om, at området også i fremtiden står stærkt i landskabet.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 00:55

Kære Per
Tak for din kommentar og anerkendelse af vores bidrag til danske virksomheder der arbejder med lys. Det er højst relevant at adressere forestående ændringer inden for lys branchen og DFM bidrager gerne med relevante ekspertiser inden for optiske målinger og kalibrering. DFM værdsætter den gode relation til Dansk Center for Lys og vil gerne fastholde samarbejde om at afdække de nationale måletekniske behov på lys området.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Martin Gertz Andersen (Chef for Eksterne Relationer, DTU Miljø)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:02

Dette er vi opmærksomme på allerede på DTU Miljø og ønsker gerne denne del udbygget så man i den grønne omstilling kan satse yderligere på at en bedre og mere omfattende dataopsamling finder sted (inkl. Forbedre datakvaliteten), fokusere på dataservices herunder PaaS (Platform as a Service) hvor data og datainfrastruktur stilles til rådighed for yderligere forskning dels retroaktivt dels mhp. prediktion.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 03:47

Kære Martin
Mange tak for din kommentar og opbakning til DFM’s forslag. Metrologi til den grønne omstilling vil være et primært fokusområde for DFM i de kommende år. DFM arbejder tæt sammen med en række andre nationale metrologiinstitutter blandt andet for at udvikle bedre metoder til måling af emission. Vi ser både dataopsamling og datakvalitet som vigtige for den grønne omstilling og DFM vil arbejde for at udvikle denne del af metrologien. Miljømålinger byder på mange metrologiske udfordringer og vi ser gerne et styrket samarbejde med DTU Miljø og gerne i form af fælles projekter.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Søren Jaral (Senior Technician - Matrology, ALK - Abello)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:03

Forslaget fremhæver produktionsvirksomheder med høje krav til kvalitetssikringen og produktionsvirksomheder som er afhængige af markedsadgang gennem globalt anerkendte måletekniske ydelser.
ALK Albelló er en danskbaseret international virksomhed, der forsker i allergi og producerer vacciner hertil. Som producent oplever vi høje krav til dokumentation af fx overfladekvalitet og vi kan bekræfte at videreudvikling af kompetencer indenfor sporbare og pålidelige målinger er overordentligt vigtig.
Specielt vil det være meget relevant hvis kompetencer til udmåling af ruhed på svært tilgængelig områder blev styrket, og gjort nemt og hurtigt ved f.eks. optisk måling i stedet for mekanisk måling, som idag.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 01:22

Kære Søren
Tak for jeres kommentar og opbakning til DFM aktiviteter inden for ruhedsmålinger. Der er adskillige virksomheder ovenfor der også har efterspurgt udmåling af ruhed på svært tilgængelig områder og vi håber at kunne starte aktiviteter rettet mod målinger baseret på lysspredning. Det kunne være et mål at udvikle og validere en målemetode der kan bruges til at eftervise at høje krav til en overflades kvalitet er overholdt, selv hvis overfladen er svært tilgængelig.
med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Steen Hansen (Formand, FVM, Foreningen for Værkstedsteknisk Metrologi)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:47

Foreningen for Værkstedsteknisk Metrologi (FVM) blev stiftet i 1982.
FVMs primære fokusområde er sammenhængen mellem specifikationer, måleteknik og kalibrering samt anvendt måleteknik.
Gennem tiltag som temadage, netværk, udgivelse af fagbøger, messerejser og virksomhedsbesøg har vi skabt et forum for udveksling af viden og erfaring for foreningens medlemmer. FVM har udgivet en hel række publikationer indenfor geometrisk måleteknik (GPS) der er vidt udbredt i danske virksomheder og bruges i stor udstrækning når der skal samarbejdes med udenlandske virksomheder.
FVM har i mange år været den eneste interesseforening i Danmark som dækker dette område.
Vores seneste tiltag er Aukom uddannelsen der sikrer måletekniske operatører forståelse for GPS og anvendelsen af koordinat målemaskiner.
FVM har igennem mange år været en aktiv medspiller for at højne det måletekniske niveau og har gentagne gange påpeget, at der mangler uddannelsesmuligheder for måleteknikere, senest har vi deltaget udbredelsen af kendskabet til "Akademiuddannelse i Kvalitet og Måleteknik".
FVM hilser de nye tiltag fra metrologi.dk velkommen, og vil samtidig gøre opmærksom på:
• at er behov for dedikeret fokus på geometrisk måleteknik set i forhold til at den udgør to tredjedele af alle de målinger der foretages i dansk industri
• at der ses på det vigtigheden af at have styr på samspill mellem specifikationer og måleteknik
• at det allerede udviklede undervisningsmateriale virker meget spændende, gennemarbejdet og brugbart
FVM ser frem til det fremtidige samarbejde og stiller os gerne til rådighed for sparring, ideer og at kunne udbyde de nye tiltag til vores mere end 300 medlemsvirksomheder.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 01:55

Kære Steen
Tusind tak for din fine kommentar og betænksomme input. Tak for opbakningen til DFMs aktiviteter med metrologi.dk og især forslaget om udbygge materialet med hensyn til samspillet mellem specifikationer og måleteknik. Prioriteringen af geometriske målinger er også noteret og jeres nærmere input til konkret prioritering modtages gerne. Jeg husker yderligere en samtalte ved et af jeres arrangementer, som kom ind på at mange virksomheder døjer med, at udviklere og teknikere har svært ved at kommunikere sammen omkring hvad der er nødvendigt og hvad der er praktisk muligt, især indenfor geometrisk måleteknik. Det kunne således også være relevant at lave et materiale som henvender sig til de højere uddannelser hvor udviklerne typisk kommer fra. FVM’s mangeårige indsats for at løfte kvaliteten af geometriske målinger blandt danske virksomheder er beundringsværdig og samspillet med jer og jeres medlemmer har stor værdi for DFM. Det vil vi gerne fastholde fremover.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Michael Drewsen (Professor i fysik, Aarhus Universitet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:36

Hvis danske virksomheder i fremtiden skal kunne stå distancen internationalt indenfor højteknologisektoren, er det yderst vigtigt, at vi har et metrologisk institut som DFM, der kan levere den nødvendige ekspertise hvad angår standarder og kalibrering. Med den hast som fx informations- og kommunikationsteknologier udvikler sig med i dag, er cutting-edge kompetencer indenfor fotonik og kvanteteknologi derfor helt essentielt hvis Danmark skal være med i front, og bidrage til den fremtidige udvikling.
Som forsker i atomar, molekylær og optisk (AMO) fysik ved Aarhus Universitet, ser jeg ydermere mange forskningsmæssige fordele ved at have en national institution som DFM, der har en stor ekspertise indenfor optiske frekvensstandarder. En stor del af frontforskningen indenfor mit forskningsområde er nemlig direkte afhængig af adgangen til ultrapræcise referencebølgelængder. Hvis vi forskningsmæssigt i Danmark indenfor mit felt således skal kunne konkurrere med lande som vi normalt sammenligner os med, er det helt nødvendigt at vi satser markant på en metrologiorienteret infrastruktur som DFM.
Set i et uddannelsesperspektiv er det vigtig at Danmark har et fyrtårn som DFM at referer til eller direkte benytte i undervisningen af studerende på vores højere læreranstalter. Således har jeg personligt haft stor glæde af at have Jan Hald fra DFM som gæsteforelæser omkring de nyeste udviklinger inden for frekvens- og længdemetrologi gennem flere år.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 03:12

Kære Michael
Tusind tak for din positive kommentar og din perspektivering af hvordan nationale metrologiinstitutter bidrager til den højteknologiske konkurrenceevne globalt. En vigtig del af at være et nationalt metrologiinstitut er varetagelsen af primærnormaler. Kontinuer udvikling af primærnormaler afgørende for at være i metrologisk front og dermed kunnen understøtte udvikling af højteknologiske cutting-edge kompetencer og produkter. Forskningssamarbejde mellem universiteterne og NMI skaber en betydelig synergi mellem infrastruktur og kompetencer som er med til at understøtte denne fremgang. Fotonik og Lasere udgør en afgørende del i realisering af de syv SI-enheder og understreger hvor vigtige laserteknologiske kompetencer er for moderne metrologi, forskning og teknologi. Derfor er samarbejder på dette område særlig relevant. Gæsteforelæsninger er en god måde at skabe denne vidensdeling og styrke de faglige netværk, og kunne måske udvides til også at sprede mere generel viden om den metrologiske infrastruktur både ved AU og de øvrige universiteter. Vi takker for godt samarbejde og jeg er sikker på, at Jan Hald gerne kommer forbi som gæsteforelæser igen.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Jørgen Bække (System Engineer, G.R.A.S. Sound & Vibration)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:45

GRAS er en virksomhed, der udvikler og producerer avancerede akustiske måletransducere, som skal holdes indenfor gældende normer og standarder. Det er vigtigt for os at kunne bruge DFM som sparringspartner under udviklingen og som akkrediteret referenceinstitut til dokumentation og sporbarhed af kalibrering af vores produkter.
Vi har brug for at DFM besidder den seneste know-how indenfor forskellige typer af kalibreringer af mikrofontyper, pistonfoner og kalibratorer. Det er vigtigt at metoderne kan overføres til gængse og nye mikrofonteknologier, således at vi kan bruge DFM som godkendende myndighed.
mvh
Niels Erik Holm Christensen og Jørgen Bække
GRAS RD

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 02:18

Kære Niels og Jørgen
Tak for jeres kommentar og opbakning til DFMs forslag til indsatsområdet Metrologisk Infrastruktur og prioritering af aktiviteter inden for akustik. Hovedelen af DFMs akustik område stemmer godt til GRAS’s forretning. I denne forstand vil DFM fortsat udvikle og tilpasse kalibreringssystemerne så de kan bruges sammen med jeres nye transducer baserede teknologier, fx mht. udvidet frekvensområde eller miljøparametre. Det er vigtigt for DFM at indsatsområdet reflekterer fremgang i de danske virksomheder. Bidrag til nye standarder som kan fremhæve de gode egenskaber af danske produkter, er vigtige vidnesbyrd om dette. DFM ser frem til udvidet samarbejde med GRAS.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Erling Sandermann Olsen (M.Sc.E.E., Research & development, Microphones, Department Manager, BKSV-DPLA Microphones, Brüel & Kjær Sound & Vibration A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:02

DFM spiller en samlende og koordinerende rolle i den decentrale danske metrologiske infrastruktur, og samlet står dansk metrologi internationalt stærkt takket været denne struktur. BKSV-DPLA anser det for at være af stor betydning at DFM vedligeholder og udbygger den metrologiske infrastruktur, både ved at DFM selv vedligeholder og udbygger sine primærnormaler og ved at DFM plejer det nationale metrologiske samarbejde, blandt andet i Daniamet.
Som Designated Institute udpeget af Sikkerhedsstyrelsen er BKSV-DPLA en del af den decentrale danske metrologiske infrastruktur. Inden for akustik i luft og strukturer er aktiviteterne samlet i DPLA (Danish Primary Laboratory for Acoustics) samarbejdet, hvor BKSV-DPLA varetager primærkalibrering af trykfølsomhed af mikrofoner og ladnings-og spændingsfølsomhed af accelerometre, mens DFM varetager primærkalibrering af mikrofoner i frit felt. Den samlede aktivitet i DPLA sikrer at vi kan udbyde og udvikle kalibreringer på absolut højeste niveau.
Vi finder DFMs deltagelse i det internationale metrologiarbejde i EURAMET og BIPM af essentiel betydning for den danske og den internationale metrologiske infrastruktur.
Med venlig hilsen
Erling Sandermann Olsen og Jacob Holm Winther, BKSV-DPLA

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 00:33

Kære Erling
Mange tak for din kommentar og beskrivelsen af jeres rolle i den danske metrologiinfrastruktur. Metrologisk samarbejde er en betydelig og vigtig opgave for DFM, både i international og danske sammenhæng. Vi er enige i at de danske virksomheder står stærkere i kraft af en betydningsfuld, aktiv tilstedeværelse i de Internationale organisationer, og samarbejder som også inkluderer de øvrige danske metrologiaktører som jer, BKSV-DPLA. DFM vil holde fast samarbejdet og fortsætte sin deltagelse i både EURAMET og BIPM, herunder ved at koordinere og udføre internationale sammenligninger og pilot studier. Koordineringen mellem de danske medlemmer vil fortsat udføres under DANIAmet. Ligeledes vil DFM varetage og støtte standardiseringsarbejde til gavn for det danske samfund og danske virksomheder.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder