Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Nye sensorbaserede testmetoder til at monitere hygiejne i lukket produktionsudstyr og metoder til tilstandsvurdering af overflader skal understøtte et stærkt dansk brand på eksportmarkederne knyttet til høj fødevaresikkerhed.

Høj fødevaresikkerhed er et dansk varemærke med afgørende betydning for fødevareindustriens konkurrenceevne og eksport. En hygiejnisk og ren produktion er derfor helt centralt i branchen. De løbende udgifter til opretholdelse af et højt hygiejneniveau i produktionen er store og dermed også interessen for nye metoder og teknologier, der på en kosteffektiv måde kan understøtte ´ren produktion´. Med aktiviteten vil vi udvikle nye testmetoder, der gør os i stand til at kunne monitere hygiejneniveauet i lukket procesudstyr: 1) En sensorbaseret metode, der kan monitere skyllevandets renhed og dermed afgøre, om rengøringen er foretaget tilstrækkeligt og 2) Metoder til at tilstandsvurdere udstyrets overflader, hvor man kan identificere, hvor rengøringen ikke kan foretages tilstrækkeligt pga. revner, tæringer o.l. i overfladerne samt vurdere, hvor meget af udstyret, der er skadet. Den primære målgruppe for aktiviteten er fødevareproducenter med fortrinsvis lukket produktionsudstyr, samt pharmaindustrien, der har tilsvarende behov.

Budget:
2019: 2.762.500 kr.
2020: 2.762.500 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr

Nøgleord