Udvikling af fremtidens renluftteknologier

Ren luft er essentielt og danske virksomheder har en unik styrkeposition indenfor renluftteknologier. Udvikling af nye teknologier og metoder til identifikation af kilder, til at undgå emissioner og til at rense luft vil udbygge denne position.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Transport
Teknologisk Institut

Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier

Ren luft i det urbane miljø er essentielt. Den danske styrkeposition indenfor renluftsteknologier udbygges gennem udvikling af teknologier og metoder til identifikation af forureningskilder til at undgå emissioner og til at rense luften.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Transport
Teknologisk Institut

Ecodesign

Der indføres i disse år på EU-plan en række såkaldte ”ecodesignkrav” til energi-relaterede produkter, både til produkter der selv er energiforbrugende (eksempelvis varmepumper, ventilationsaggregater, fjernsyn, pumper etc.) samt til produkter, som har direkte betydning for energiforbruget, når de...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Klima og miljø
Teknologisk Institut

Ecodesign

Teknologisk Institut vil hjælpe danske virksomheder med at udvikle produkter, som lever op til de mange nye ecodesign- og energimærkningskrav, som indføres i disse år. Dette bl.a. gennem ekspertrådgivning, vidensoverførelse og ved at stille state-of-the art laboratorier til rådighed for...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Klima og miljø
Teknologisk Institut
Abonnér på RSS - ventilation