Opfinderrådgivningen - Indsats for fremme af kommercialisering af private opfindelser

Senest opdateret d. 30/4-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Særlige Indsatser
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Kommercialisering af danske borgeres opfindelser gennem licensering til eksisterende virksomheder fører til nye produkter, omsætning og arbejdspladser. Rådgivning til opfindsomme borgere er en effektiv måde at understøtte denne kilde til innovation og vækst i samfundet.

Nogle borgere er gode til at få ideer til nye produkter, men har ikke ønske om at starte egen virksomhed. Her er det oplagt at benytte muligheden for licensering som forretningsmodel gennem samarbejde med en etableret virksomhed. Opfinderrådgivningen hjælper opfindere med prototyper, nødvendig viden om marked, rettighedsbeskyttelse og kommercialisering. Samtidig understøttes gode virksomhedskontakter, forhandlinger og endelig udformning af licenskontrakter, der udgør aftalerne mellem borgere og virksomheder om overdragelse af rettigheder til produktion og markedsføring af produkterne.

Gennem snart 50 år har Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut rådgivet opfindere og bidraget til at kommercialisere opfindelser, der skaber omsætning, vækst og arbejdspladser i danske virksomheder – til gavn for opfindere, virksomheder og samfundsøkonomien.

166 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jacob Thorek Jensen (Museumsinspektør, Danmarks Tekniske Museum)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 08:18

Danmarks Tekniske Museum eksisterer for at engagere borgerne i teknologi, videnskab og innovation. Vi er en del af et større system i Danmark der arbejder inden for dette felt, hvor vores styrke ligger i et nå ud til den brede befolkning. Vi har brug for institutioner som Opfinderrådgivningen, hvor vi kan henvise borgere, der er kommet på en god ide. Samtidig er Opfinderrådgivningen en vigtig samarbejdspartner for museet, da de har et fantastisk netværk og viden om opfinderi i dagens Danmark - en helt afgørende ressource for at museet kan udvikle relevante tilbud for borgerne indenfor dette område.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 16:37

Kære Jacob Thorek Jensen
Tak for din positive kommentar. Vi værdsætter samarbejdet meget og har en fælles interesse i at fortælle om opfinderi og om de fantastiske produkter, der er skabt af borgernes idéer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Hanne & Per Amby (Opfinder :=), Privat)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 06:54

Jeg er helt sikker på at uden Danmarks Tekniske institut vil Danmark være langt fattigere på nye opfindelser.
Hvis vi ikke havde DTI med på sidelinien ville vores opfindelse forlængst lidt haveri.
Hvis vi ikke havde fået den støtte fra DTI havde det forlængst gjort at vi havde opgivet. Så stor tak for DT`sI hjælp og ikke mindst Forretningsleder Nikolaj Ilsted Bech, som er en fantastiks hjælp.
Vi er også i kontakt med Ringkøbing Erhvervs Råd som er meget imponeret over den kompetance som kommer fra DTI
Hjælpen har været at blive ved med at tro på vores opfindelse, og finde samarbejdspartnere mm. og stor hjælp til at formulere vores kontakt med de mulige samarbejdspartnere.
Vi har oplevet at mange af de firmaer som vi har været i kontakt med er meget lidt innovative og meget konservative, her er DTI en stor hjælp.
Så længe leve DTI.
Med stor tak
Hanne & Per Amby
Ølstrupvej 11
6950 Ringkøbing.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 16:42

Kære Hanne og Per Amby
Tak for jeres kommentar. Det er dejligt at høre om jeres positive oplevelse med Opfinderrådgivningen. Held og lykke fremover med opfindelsen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

jens georg hansen (Medico teknisk udstyr, JGGInnovation ApS)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 14:50

Vi har startet nyt firma i 2015 med det formål at udvikle medico teknisk udstyr til optimering af diagnosen akut bihulebetændelse. Formålet med opfindelsen er at begrænse det stadig stigende antibiotika forbrug i verden , der har resulteret i en stigende antibiotika resistens. Især bihulebetændelse er en diagnose der både overdiagnostiseres og overbehandles med antibiotika. I følge WHO udgør antibiotika resistens den største fare for den menneskelige sundhed. På verdensplan skønnes det, at 700. 000 menesker dør årligt på grund af antibiotika resistens. Vi har som nye opfindere fået uvurderlig hjælp fra Rasmus Offersen i Opfinder rådgivningen, der har vejledt og hjulpet os hele vejen igennem med at udvikle produktet. Vi er nu i en fase, hvor vi ønsker at sælge ideen til mulige investorer, og her er rådgivningen også yderst professionel, og uden den hjælp var vi aldrig nået så langt.

Direktion
Jens Georg Hansen, speciallæge, dr. med. CEO
Grete Butler, arkitekt MAA

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 16:47

Kære Jens Georg Hansen
Tak for jeres kommentar og jeres positive tilbagemelding til Opfinderrådgivningen. Antibiotika resistens er jo en meget vigtig problemstilling, som I adresserer og jeg håber, at det lykkes at finde investorer til den næste del af rejsen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Jørgensen (Erhvervskonsulent, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 14:52

Vi har ifm. vejledning af vores lokale medlemmer flere gange henvist til og indgået i dialog med opfinderrådgivningen ved Teknologisk Institut. Dialogen er altid målrettet, konstruktiv og løsningsorienteret til gavn for opfinderne. Vores erfaring er at kompetencer og viden hos opfinderrådgivningen understøtter innovation hos borgere og iværksættere med det klare definerede mål at arbejde henimod en kommerciel aftale eller samarbejde med anden aktør.
Vores kendskab til opfinderrådgivningen har også givet anledning til, at vi sammen dem og andre interessenter har planer om at afvikle et tema arrangement lokalt i vores kommune med fokus på sparring, gode ideer og opfindelser. Opfinderrådgivningen er de rette til også at løfte en sådan opgave:)

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 12:33

Kære Lars Jørgensen
Mange tak for din positive kommentar. Vi værdsætter samarbejdet i et fælles ønske om at nå ud til idérige borgere i hele landet, herunder også at kunne møde borgerne lokalt.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Magnús Pétur Bjarnason Obinah (Opfindelser & Innovation, Obinah)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 15:16

Jeg kom første gang i kontakt med DTI gennem hjemmesiden opfinderrådgivningen.dk / opfind.nu, da jeg søgte efter hjælp med at etablere et samarbejde mellem mig selv og et privat firma omkring produktion og salg af en idé som jeg havde udtænkt og designet en prototype af. Jeg oplevede fra første dag at DTIs medarbejdere havde et stærkt personligt engagement og besad en enorm viden der dækker hele innovations processen, og derfor var de helt rette til at hjælpe opfindere som mig - der besidder et fuldtidsarbejde og derfor ikke kan/vil stå for opstart af egen produktion / virksomhed - med at føre en idé ud i livet. De hjalp mig personligt ved at at gennemgå min idé og komme med idéer og professionel feedback på de tanker jeg selv havde gjort mig omkring forhandling, salg og marketing, samt være personligt tilstede ved flere møder med virksomheden og bidrage med deres juridiske viden til udfærdigelse en licens aftale, der var perfekt for både mig og virksomheden.

Jeg erfarede også ved mine møder på DTI samt fremvisning af deres andre / tidligere projekter, at de er i stand til at træde ind alle tænkelige steder i innovationsprocessen og hjælpe den enkelte præcis der hvor denne står, om så det er med blot en idé på et stykke papir eller et helt færdigt produkt der bare skal sælges til en producerende virksomhed. Jeg har derfor ikke tøvet med at rose dem til skyerne og vil tilskynde alle der sidder med en idé, som de skal bruge hjælp til at komme videre med, til at kontakte DTI og få deres vurdering samt hjælp til at føre den ud i livet.

Tak og stor ros til DTI på alle fronter!

Magnús Obinah
Læge, PhD Stud.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 12:41

Kære Magnús Obinah
Mange tak for din kommentar og din positive tilbagemelding til Opfinderrådgivningen. Det er netop en af vores vigtigste opgaver at støtte opfinderen på det stadie som man er på og hjælpe opfinderen videre i processen. Det er dejligt at høre din erfaring med processen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Bo Bergen Ågren (Faglig kompetence, Pestes skadedyrskontrol)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 16:15

Jeg har ved tre anledninger brugt/trukket på faglig sparring i forbindelse med nogle ideer jeg har haft. Alle gange er mine ideer modtaget med respekt og anerkendelse på en særdeles faglig og kompetent måde. Her gælder det vurderingen af ideerne samt gode råd til at komme videre. Jeg blev inviteret til at give ideer til at gøre det mere enkelt at bruge opfinderrådgivningen med sin ide. Det var lidt tungt før og krævede nøje og vanskelige beskrivelser af sine projekter, men efter lanceringen af opfind.nu, er det forholdsvis enkelt at komme i gang og lige få vurderet sin ide. Jeg tror derfor at mange gode ideer nu kan blive ført ud i verden og skabe vækst og udvikling i Danmark. Jeg har haft flere ideer jeg har vendt med producenter her i landet, bl.a. Kildemos cykler, B&O, senest kom vi rigtigt langt med et universelt reservehjul der passede på alle biler. Vi er nu i gang med et bæredygtigt materiale til bygge sektoren.
Jeg sætter stor pris på DTI og ved de kan gøre en stor forskel.
Med de venligste hilsner.

Bo Bergen Ågren
Hadsundvej 60
9550 Mariager

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 12:45

Kære Bo Ågren
Mange tak for din kommentar og tak for den løbende sparring til at gøre det så nemt som muligt for opfinderne at få testet deres idéer. Held og lykke med dit nye projekt.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kristoffer Bentzon (Opfinder, ingen pt.)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 17:16

Jeg har på det seneste arbejdet på en idé. Jeg har haft og har stadig sparring med Teknologisk Institut. Ud over, at det har været en lærerig proces, så har det absolut hjulpet mig videre med projektet. Jeg havde nok ikke haft det samme gå-på-mod uden den sparring, som jeg har haft.

Mvh

Kristoffer Bentzon

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 12:47

Kære Kristoffer Bentzon
Tak for din kommentar og tak for at dele din oplevelse med Opfinderrådgivningen. Held og lykke med projektet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Tetyana Jensen (Grafisk designer, my-graphics)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 19:06

Stor tak til Opfinderrådgivningen (Teknologisk Institut ) og ikke mindst seniorspecialist Rasmus Bjerring Offersen, for den støtte og professionelle rådgivning ifb med min idé, og hjælp til udarbejdelsen af prototyper til mit produkt.

Uden hjælpen fra Opfinderrådgivningen, kunne jeg aldrig være nået så langt med udviklingen og lanceringen af mit produkt. Der stort set ingen andre institutioner som har været så behjælpelige, dygtige og engagerede, som Opfinderrådgivningen. Jeg vil være ked af det på vegne af de kommende opfindere, hvis Opfinderrådgivningen ikke kunne fortsætte sit arbejde.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 12:51

Kære Tetyana Jensen
Mange tak for din kommentar og din opbakning til Opfinderrådgivningen. Det er helt essentielt, at der eksisterer hjælp til at få kvalificeret og videreudviklet opfindelser, således at idéerne ikke strander inden de bliver færdigudviklet og kommercialiseret.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

TOMMY NØDDEBO MORTENSGAARD (Indehaver, Danish West Coast Gin)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 09:22

Jeg har haft stor hjælp af Opfinderrådgivningen gennem de seneste år. Det har bl.a. resulteret i en solgt licensaftale med en særdeles stor tysk virksomhed. Opfinderrådgivningens råd og sparring er af en helt uvurderlig størrelse for både folk der udvikler nye produkter m.m. Desuden er jeg ikke et eneste sekund i tvivl om, at de ansatte hos Opfinderrådgivningen tjener deres løn hjem igen mange gange.

Bedste hilsner
Tommy Nøddebo Mortensgaard

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 08:42

Kære Tommy Nøddebo Mortensgaard
Tak for din positive beretning om den hjælp du har modtaget fra Opfinderrådgivningen og din vurdering af Opfinderrådgivningens betydning for opfindere.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mayasa Mohidin (Landssammenslutningen af Handelsskoleelever)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 09:24

Stor tak til Opfinderådgivningen, som holdt et fantastisk oplæg for vores handelsskoleelever! Virkelig nogle engegerede, dygtige og hjælpsomme mennesker, der ikke er blege for at dele ud af deres erfaringer og viden. Opfinderådgivningen er sådan et vigtigt organ, der fordrer innovationen og entreprenørskabet, ikke mindst for vores elever og studerende.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 08:44

Kære Mayasa Mohidin
Mange tak for at dele din oplevelse med Opfinderrådgivningen. Det er altid særligt glædeligt, når vi kan hjælpe unge mennesker videre med de gode ideer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Hans Ole Olsen (Owner , EuroConsult)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 10:42

Jeg vil se frem til mit første møde med opfinderrådgivningen. Deres hjemmeside opfind.nu er yderst inspirerende og der gives mange gode råd til hele processen. Det er vigtigt, at få kompetent og professionel rådgivning.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 08:46

Kære Hans Ole Olsen
Tak for din positive kommentar til Opfinderrådgivningens hjemmeside og elektroniske rådgivningsunivers. Vi ser frem til at se dig i rådgivningen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anders Berthelsen (Programansvarlig, Akademikernes A-kasse)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 11:10

Opfinderrådgivningen har stillet rådgivere til rådighed for vores iværksættere i vores iværksætterprogram AKA Startup. Det har vi været rigtig glade for. Anette og Rune har både været kompetente til at hjælpe de små virksomheder godt på vej, men samtidig har de været rigtig gode ambassadører for Teknologisk Institut. De virksomheder, som ikke havde behov for rådgivningen her og nu, fik alligevel viden om hvad Teknologisk Institut kan hjælpe med fremover. Det der med at være ude i skyttegravene og hjælpe iværksætterne hvor de er - i hubs, inkubatorer, kontorfællesskaber osv - er i min optik vejen frem. Det er den proaktive måde at få udbredt TI, altså ved at komme til opfinderne, i stedet for at lade opfinderne komme til jer. Det er derfor vi har været så glade for vores samarbejde med Anette og Rune. Vi har opfinderne. De har den nødvendige viden. Det er dæleme et godt match. Tak for det.

Nikolaj Ilsted Bech (Projektleder for Opfinderrådgivningen, Mr)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 15:46

Kære Anders,
Tak for de gode ord og tak for at lede relevante opfindere i Opfinderrådgivningens retning. Vi er glade for at kunne hjælpe iværksættere i AKA's målgruppe, der ønsker at kommercialisere via licensering til virksomheder og ser frem til at fortsætte samarbejdet.
Mvh Nikolaj

Michael Hamann (Direktør, Sønderborg Vækstråd)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 11:38

Vi har gennem flere år haft et fantastisk givende samarbejde med opfinderrådgivningen. Sønderborg Vækstråd er er lokal erhvervsfremmeaktør med primært fokus på opfindere, iværksættere og SMV-virksomheder. Vi bruger løbende råd og vejledning fra opfinder rådgivningen og henviser oftest opfindere til denne rådgivning. Over årene har flere opfindere og opfindere fået uvurderlig hjælp til at lande gode licensaftaler med virksomheder der bragt deres ideer succesfuldt på markedet. Vi har også haft stor succes med nogle event hvor vi lokalt har tilbudt opfindere og iværksættere at mødes med medarbejdere fra opfinderrådgivningen. Så en stor anbefaling herfra.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 08:49

Kære Michael Hamann
Mange tak for din positive beretning om Sønderborg Vækstråds samarbejde med Opfinderrådgivningen. Det er glædeligt, at vi har kunnet hjælpe opfindere fra jeres område. Vi værdsætter samarbejdet og det fælles ønske om at nå ud til idérige borgere i hele landet, herunder også at kunne møde borgerne lokalt.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas Lynnerup (Selvstændig opfinder)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 12:26

Jeg er opfinder og derimod hverken iværksætter, forretningsmand, patentagent... og hvad der ellers skal til for at realisere en opfindelse. Opfinderrådgivningen har rådgivet mig på flere af mine opfindelser med meget kompetent og relevant viden, som har hjulpet mig videre i en ellers uoverskuelig proces.
Jeg ser frem til fortsat at modtage deres meget kompetente rådgivning.
Jeg siger tak herfra.

Mvh Thomas

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 08:51

Kære Thomas Lynnerup
Tak for din kommentar. Det er glædeligt, at du har fundet den rådgivning du søger hos Opfinderrådgivningen. Jeg ønsker dig held og lykke med dit fortsatte arbejde med at kommercialisere din opfindelse.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jesper Schierbeck-Hansen (Opfinderrådgivningen, ValMed A/S)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 12:42

Vi har arbejdet sammen med Opfinderrådgivning om flere sager gennem årene - både projekter som er endt i skuffen igen men også projekter som har resulteret i nye innovative løsninger på markedet. Opfinderrådgivningen fungerer som en kvalificeret brobygger mellem den gode ide og markedsmulighederne. De formår via en pragmatisk tilgang til tingene at få skabt resultater. Vi har kun haft gode erfaringer med Opfinderrådgivningen - de udfylder et værdifuldt hul i markedet.
Mvh,
Jesper

Nikolaj Ilsted Bech (Projektleder for Opfinderrådgivningen)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 17:02

Kære Jesper,
Tak for din kommentar og tak for, at du og dine virksomheder altid kikker åbent på forretningsmuligheder, der ligger i opfindelser og produktideer fra private. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde.
Mvh Nikolaj

Jakob Rothborg (Sekretariatschef, Dansk Erhvervsfremme)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 13:25

Foreningen Dansk Erhvervsfremme er medlemsorganisation for 63 lokale erhvervsfremmeaktører (erhvervsråd, business centre, mv.) fra alle dele af Danmark. Vores medlemmer udtrykker stor tilfredshed med Opfinderrådgivningen. At kunne henvise til specialiseret teknologisk og kommerciel sparring af høj kvalitet er et vigtigt arbejdsredskab i den lokale erhvervsfremme. Der er ikke tvivl om, at rådgivningen har sikret udviklingen af mange nye produkter, som ellers ville være gået tabt/skrinlagt pga. manglende kommerciel adgang hos opfinderen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 08:53

Kære Jakob Rothborg
Mange tak for din beretning om Dansk Erhvervsfremmes medlemmers samarbejde med Opfinderrådgivningen. Det er glædeligt, at vi har kunne hjælpe opfindere, der i første omgang henvender sig lokalt til erhvervsråd, og businesscentre. Vi værdsætter samarbejdet om det fælles formål om at nå ud til idérige borgere i hele landet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mini Jensen (Lektor v/ Leisure Management-uddannelsen, Professionshøjskolen Absalon)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 13:29

Professionshøjskolen Absalon har gennem flere år haft et meget frugtbart samarbejde med Opfinderrådgivningen v/ Teknologisk Institut. I form af oplæg i entreprenørskabsundervisningen og på en årlig dag, hvor vores studerende pitcher og præsenterer deres forretningsidéer og produkter og får dem vurderet af en ekspertkomité. Her har Anette, Niclas og Nikolaj medvirket med superprofessionel feedback i øjenhøjde, baseret på solid viden om entreprenørskab og indsigt i markedssituation, lovgivning etc. Også vores studerende i iværksætterpraktik har gavn af en-til-en sparringer som en del af deres praktikforløb. I vores samarbejde ligger en god pædagogisk forstående for, hvor vores entreprenante studerende er mentalt. Jeg tror helt bestemt, at Opfinderrådgivningen har været en vigtig fødselshjælper på mange af de virksomheder, de studerende har fået etableret og i dag driver med succes. Vi udbygger gerne samarbejdet i fremtiden - jeg ved jo, at I har mange gode idéer og tanker om fremtidige projekter!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 08:55

Kære Mini Jensen
Tak for din kommentar og positive fortælling om Professionshøjskolen Absalons samarbejde med Opfinderrådgivningen. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet om at hjælpe de studerende med at kommercialisere deres gode ideer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Darios Zafari (Founder, ZAFARI Label)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 13:40

Den betydningfuld rolle som opfind.nu har for Zafari Label:
-Fra ide, til prototype fremstilling, til rådgivning , til opnåelse af patent og sidste Fase med implementering af produktet til gavn for virksomheder/ samfundet, ER hvad opfind.nu har af betydning for os!
En personlig tak til hele teamet bag, og ser frem til at projektet kommer i mål!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 08:57

Kære Darios Zafari
Tak for din fortælling og anerkendelse af Opfinderrådgivningens hjælp til dig og din Opfindelse. Jeg ønsker held og lykke på din vej videre med Zafari Label.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Dennis Gade (Direktør, Dennis Gade Holding ApS)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 14:39

DTI har med deres store viden og erfaring indenfor opfindelser og vejen igennem processen, hjulpet os på en måde vi ikke havde forestillet os. Fra ide til virksomhedskontakt har Rasmus Bjerring Offersen været en helt nødvendig sparringspartner. Uden hans utrættelige gåpåmod og stædighed, havde vi nok opgivet projektet.
DTI er helt uundværlig for opfindere i Danmark. Og de er en kæmpe medspiller i at bringe Danmark foran på innovationens sti.
Mvh
Dennis Gade

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 10:33

Kære Dennis Gade
Mange tak for din positive kommentar om Opfinderrådgivningens arbejde og betydning for dit projekt. Jeg ønsker dig al held og lykke med dit projekt.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Rolf Jensen (Direktør, Frydendal Design ApS)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 17:25

Opfind.nu har været en stor hjælp med mit produkt forløb. Dernæst har Opfind.nu en større slagkraft, når kunden skal opsøges. Jeg vil sige det sådan, at hvis jeg ikke havde kontaktet Opfind.nu, så var jeg nok ikke kommet nogen steder. Glæder mig rigtig meget til det fremtidige sammenarbejde og selvfølgelig har jeg anbefalet Opfind.nu til alle mine konkollegaer.
Mvh
Rolf Jensen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 10:35

Kære Rolf Jensen
Mange tak for din kommentar. Det glæder mig at Opfinderrådgivningen har kunnet hjælpe dig og styrket slagkraften i forhold til mulige samarbejdspartnere.
Tak for anbefalingen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jens-Holger Stellinger (Civ.ing., Gistel)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 18:40

I disse videnskabelige kredse vil det være opportunt at minde om, at videnskab og dens resultater ikke afgøres ved demokratiske sfstemninger, jvf Galileis tese om, at det er jorden, som kredser om solen - og ikke den vedtagne - og af paven og samtidens videnskabsfolk sanktionerede tese om, at solen kredser om jorden.
Til trods for det ovenstående eksisterer der ikke Nogen perpetuum mobile
Med venlig hilsen
Jens-Holger Stellinger
Civ.ing.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 10:41

Kære Jens-Holger Stellinger
Tak for din kommentar og for at dele dit synspunkt.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jørgen Jakobsen (Maskiningeniør BSc. Mech. Eng., Privat opfinder)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 23:38

I forbindelse med udvikling af et nyt håndværktøj, har jeg over en længere periode været i kontakt med Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut.
Jeg har fået en masse tekniske, juridiske og strategiske råd som tilsammen med min egen indsats har ført til et fuldt funktionsdygtigt håndværktøj. Et
vigtigt råd var blandt andet at få 3D printet værktøjet i stål på Teknologisk Institut i Aarhus og som netop førte til et funktionsdygtigt værktøj.
I den seneste tid har fokus ligget på at få skabt kontakt til en virksomhed som vil indgå i et samarbejde om produktmodning og fremstilling af
værktøjet, og her er Opfinderrådgivningen god til at trænge ind i virksomheder og få kontakt til beslutningstagere. De er også gode til at fastholde sporet
og optimismen på trods af et par afvisninger, så jeg tror på at vi sammen finder den rigtige samarbejdspartner en skønne dag.
Venlig hilsen
Jørgen Jakobsen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 07:55

Kære Jørgen Jakobsen
Mange tak for din kommentar og for at dele dine erfaringer med Opfinderrådgivningen. Held og lykke med den videre proces med at finde den rigtige samarbejdspartner.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Martin Mogensen (Selvstændig)
Fredag d. 8/5-20 kl. 08:02

Jeg blev bekendt med Opfinderrådgivningens eksistens i starten af 2020. Efter at jeg indsendte mit første projekt til OPFIND.nu, er der virkelig kommet skub i processerne. Den hjælp jeg modtager hos Opfinderrådgivningen, ville koste mig dyrt at finde andre steder, hvilket for mit vedkommende ville resultere i, at pengekassen hurtigt ville være tom, og idéerne ville forblive i "skuffen". Jeg er kreativ, og god til at finde løsninger på de udfordringer jeg møder i mit arbejde som håndværker, men når det kommer til at etablere kontakt til "aftager"- virksomheder, og de processer der møder os på vejen til at lande en endelig aftale, er den hjælp jeg modtager fra Opfinderrådgivningen uvurderlig.
Opfinderrådgivningen og jeg er lige gamle, 48 år. Jeg har været igang med at realisere mine opfindelser siden 2013, og bliver først bekendt med Opfinderrådgivningen, helt tilfældigt, da jeg snakker med en anden opfinder. Jeg tror, at flere gode idéer ville se dagens lys, hvis Opfinderrådgivningen blev markedsført med en lille kampagne, en gang hvert år. Ingen i mit netværk, er bekendt med Opfinderrådgivningens eksistens, før jeg nævner det for dem.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 08:01

Kære Martin Mogensen
Mange tak for din kommentar og for at dele dine erfaringer. Vi arbejder hele tiden med synliggørelse af Opfinderrådgivningen, men vil gerne gøre mere i forhold til netop de erfarne håndværkere, som oftest har gode idéer til at løse nogle af de udfordringer de ser i hverdagen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Rikke Larsen (Privat)
Fredag d. 8/5-20 kl. 15:57

Opfinderrådgivningen, særligt Sabine som jeg er knyttet til, har taget imod mig og mine ideer med åbne arme. Før jeg fik kendskab til Opfinderrådgivningen har jeg forsøgt at få mine ideer ud i verden - uden held. I dag er vi stadig ikke i mål, men har lært meget af processen indtil nu og vi kæmper bravt videre med at få en aftale i hus somewhere. Vi skal nok finde en samarbejdspartner en dag. Hvis ikke med den ide som vi arbejder på nu - så en af de mange andre- Den personlige kontakt og behandlingen af min sag har været uvurderlig. Jeg vil klart anbefale opfinderrådgivningen til andre der vil lande en aftale. Om nogen jeg er glad for behandlingen og hjælpen hos jer - I gør det godt!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 08:03

Kære Rikke Larsen
Mange tak for din kommentar og for at dele dine erfaringer med Opfinderrådgivningen. Held og lykke med den videre proces med at finde en samarbejdspartner.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jeppe Michaelsen (Kloakmester)
Lørdag d. 9/5-20 kl. 08:21

Opfinderrådgivningen har for mig været nøglen til kontakt med mulige fabrikanter af min opfindelse, det er dog ikke lykkes endnu, men vi tror stadig på, at det kan lykkes og finde en medspiller. Sabine er skide god til det med at kontakte og snakke med de store virksomheder.
Jeg tror, at det med at få den første kontakt med virksomheder kræver autoritet, og det har Teknisk Instistut (Opfinderrådgivningen)

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:20

Kære Jeppe Michaelsen
Mange tak for at dele dine erfaringer med Opfinderrådgivningen. Kontakten til virksomhederne kan godt være en barriere for mange, så det er en af Opfinderrådgivningens kerneopgaver at skabe kontakt til relevante fremtidige samarbejdspartnere.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Vinnie Neerup (Direktør, Stiffer Vet)
Lørdag d. 9/5-20 kl. 11:12

Stor tak til Opfinderrådgivningen for den meget kompetente og værdifulde rådgivning og sparring, som vi har mødt. I den forbindelse må vi nævne Rasmus Bjerring Offersen, som vi heldigvis kom i kontakt med på et tidligt tidspunkt i processen. Uden hans support, vejledning og engagement hele vejen gennem projektet, havde vi givet op. Vi er ikke i hus endnu, men det kommer vi.

pva. Stiffer Vet ApS

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:23

Kære Vinnie Neerup
Mange tak for din positive kommentar om Opfinderrådgivningens support og sparring. Held og lykke med den næste del af rejsen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Claus Buhl Sørensen (Ms.Sc Forestry and Woodtechnology, Lån en skovrider)
Lørdag d. 9/5-20 kl. 22:01

i 2019 har jeg haft fornøjelsen af at bruge opfinderådgivningen ved DTI. Det er min klare opfattelse, at hjælpen fra opfinderrådgivningen, har hjulpet mit projekt på vej, uden vi dog endnu der kommet i mål. Men det har vi jo også hele 2020 til.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:12

Kære Claus Buhl Sørensen
Tak for din kommentar om samarbejdet med Opfinderrådgivningen. Vi er glade for, at du har kunnet bruge vores hjælp – og vi står naturligvis fortsat til rådighed i det fortsatte forløb frem mod målet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mounim korchi (Privat)
Søndag d. 10/5-20 kl. 08:46

Jeg kontaktede opfinderråsgivingen Mhp at høre mulighederene for at få udviklet og kommercialiseret min ide. Jeg må indrømme jeg var meget positiv overrasket over den tid og den engagement jeg mødt hos den agent jeg snakkede med. Fik både forklaret muligheder, lovningen og ligeledes faciliteret kontakt til interessenter i den private sektor. Det var virkelig en de meste værdifuld sparring jeg fik. Godt arbejde !

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:15

Kære Mounim Korchi
Mange tak for din positive beretning om dit møde med Opfinderrådgivningen. Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at give borgere den nødvendige viden i forbindelse med forløbet omkring kommercialiseringen af deres opfindelser. Vi er derfor rigtig glade for at høre, at du har fået brugbar viden med dig videre i processen og en god indgang til relevante interessenter.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Peter Gustenhoff (Civilingeniør)
Mandag d. 11/5-20 kl. 09:17

Jeg er i øjeblikket i dialog med opfinderrådgivningen fordi jeg har udarbejdet prototypen til en ide. Jeg har fra dag ét modtaget kompetent og værdiskabende rådgivning. Jeg har længe haft denne ide, men manglet erfaringen med at "tage det næste skridt" og gøre den kommmercielt klar. Opfinderrådgivningen har givet mig lektier for efter hver rådgivningssession og jeg er nu så langt at jeg kan kontakte firmaer med min konkrete business case.
Jeg er MEGET glad for at vi i Danmark har en gratis service som denne, og jeg vil til hver en tid anbefale andre at tage kontakt til opfinderrådgivningen for at få trykprøvet en ide.

Mvh Peter Gustenhoff

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:17

Kære Peter Gustenhoff
Tak for din positive kommentar. Det er altid en stor glæde at se, at idéer, der kommer direkte fra borgeren, kommer ud at virke i samfundet til gavn for mange flere end blot opfinderen selv. Held og lykke med det næste skridt i processen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Søren Peter Dalby Andersen (CEO, KlimaZirkus - Building Workshop)
Mandag d. 11/5-20 kl. 09:43

Succesrige innovationsprocesser kræver mange forskellige kompetencer, inputs, tanker, koncepter, fagligviden, ”ikke/tavs-” viden osv. I den forbindelse taler man ofte om homogenitet versus diversitet. De fleste er enige om, at homogenitet på mange måde fremmer samarbejde,
dels fordi vi er tiltrukket af dem, der ligner os, dels fordi det er så let at samarbejde og blive enige. Samtidig viser forskning diversitet fremmer kreativitet og innovation, men det skat dog pointeres, at den blote tilstedeværelse af diversitet langt fra er nok (Justesen 2008). Tværtimod medfører diversitet i mange tilfælde konflikt, fordi folk opfatter ting på vidt forskelligt og derfor kommer op at skændes om, hvad der er godt eller skidt, rigtigt eller forkert, vigtigt eller ligegyldigt. Forskning viser også at (Darsø 2001) er et vist mal af dynamisk eller kreative spændinger fremmer for innovation, men diversitet kræver ledelse, for eksempel ved hjælp of effektive procesredskaber eller social teknologier. Her kan opfinderrådgivning være med til at:
1) Rådgive hvordan diversitet håndteres og ledes.
2) Stille netværk til rådighed – så opfindere kan konfronteres med den nødvendige diversitet.
Netværk kan i høj grad medvirke til provokationer og konstruktive forstyrrelser for innovative teams/opfindere. Også set i lyset af åben innovation er samarbejde med andre netværk af stor betydning.

Med ovenstående i mente så er det godt at Opfinderrådgivningen findes og bygger bro mellem danske virksomheder, så de møder hinanden og deres diversitet samt opfindelserne får liv.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:19

Kære Søren Peter Dalby Andersen
Tak for din kommentar til Opfinderrådgivningens samfundsmæssige bidrag.
For os gælder det i høj grad om at få opfindelserne frem i lyset og ud og blive testet på brugere og kunder, der kan give den indsigt, som opfinderen ikke selv besidder – så vi derved får sat diversiteten i spil.
Vi råder altid de opfindere, der kontakter os til at søge input fra de relevante personer og blive udfordret på de centrale områder af opfindelsen. Så det du her påpeger, er helt centralt for at opnå succes for sin opfindelse.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Flemming Licht (Iværkstætteri og TI´s rolle, Unigroup ApS)
Mandag d. 11/5-20 kl. 10:13

Covid-19 hærger og det er en udfordring for alle virksomheder, men specielt iværksættere er hårdt ramt. Iværksættere bliver ikke støttet med hjælpepakker og man kan heller ikke sende sine medarbejdere hjem, det vil betyde at udviklingsprojekterne vil gå i stå.
Der er brug for en indsats for at støtte iværksættere på alle fronter og Teknologisk Instituts Opfinderrådgivningen er nu vigtigere end nogensinde som link mellem virksomheder og opfindere.

Der eksisterer en del forskellige offentligt støtte ordninger, og initiativer der skal bakke op om at iværksætteri, disse med forskellige succesrater.
Vores erfaring er at Opfinder Rådgivningen leverer konkrete resultater og value.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:21

Kære Flemming Licht
Tak for din kommentar til Opfinderrådgivningens bidrag til iværksættermiljøet.
Det er netop skabelsen af forbindelsen mellem opfinder og virksomhed, der er hovedformålet med indsatsen, så det glæder os meget, at du kan se en værdi i vores bidrag på dette område.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mads Lillelund Poulsen (Industriel design studerende, Designskole Kolding)
Mandag d. 11/5-20 kl. 12:37

Jeg har været i kontakt med Opfinderråsgivingen for at få rådgivning i forbindelse med at et projekt jeg har lavet på Designskolen Koldinger, dette projekt blev ønsket af ekstern samarbejdspartner at videreudvikle (ansættelse af mig) og at sætte produktet i produktion.
Her har Opfinderråsgivingen rådgivet mig i forhold til hvilke aftaler jeg ville kunne forvente, i forhold til betaling, hvilke lønning, råd til kontraktforhandling samt udarbejdelse af kontrakt mellem mig og virksomhed.
Dette har været en meget stor hjælp og jeg blev mødt af venlige, veloplagte og professionelle ansatte der gjorde hele processen overskuelig og sørgede for at denne forhandling endte det bedst tænkelige sted både for mig og virksomheden. Hvis jeg selv eller bekendte stod i ligende situation ville jeg ikke tøve med at kontakte eller anbefale Opfinderråsgivingen igen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:23

Kære Mads Lillelund Poulsen
Mange tak for din positive beretning om din oplevelse med Opfinderrådgivningen. Det er dejligt at høre, at din opfindelse ser ud til at blive sat i produktion. Vi står gerne klar med råd og sparring, hvis du skulle få brug for os igen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jeanette Hvam og Jesper Haugaard (CEO, AmiNIC ApS)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:36

Vi har fået sparring omkring samarbejde med studerende ved Designskolen Kolding, hvor Opfinderrådgivningen har hjulpet os med at sammenfatte en passende kontrakt, der både kommer os og den studerende til gode.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:25

Kære Jeanette Hvam og Jesper Haugaard
Tak for jeres positive kommentar om jeres kontakt med Opfinderrådgivningen. Vi er glade for at have kunnet hjælpe jer med at skabe et godt fundament for samarbejdet med opfinderen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Dorthe Bramsen Clausen (COO, Green Tech Center)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:55

Vi har et rigtigt godt samarbejde med TI, bl.a. med opfinderrådgivningen. Det er et tilbud der er guld værd for opstarts virksomheder der er i den tidlige fase som har brug for sparing til test af ide, mulig patent og hvordan de kommer videre. Vi har ofte fat i dem inden - altså fødekanal til opfinderrådgivningen via vores netværk eller efterfølgende i forhold til forretningsudvikling eller netværk mellem Start ups og etablerede virksomheder, investeringer mv. . Vi håber at opfinderrådgivningen fortsætter. hvis vi også i fremtiden skal sikre innovation og at der skabes nye opfindelsen er opfinderrådgivningen en nødvendighed for Danmark

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:26

Kære Dorthe Bramsen Clausen
Tak for din beretning om Green Tech Centers samarbejde med Teknologisk Institut og Opfinderrådgivningen. Det glæder os, at vi har kunne hjælpe de opfindere, I har været i berøring med. Vi sætter stor pris på samarbejdet med Green Tech Center om at hjælpe ideer og opfindelser med at komme ud og leve.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jesper Falck Legaard (Ansvarlig for industrielt design på DSKD, Designskolen Kolding)
Mandag d. 11/5-20 kl. 15:38

På designskolen har vi flere gange brugt opfinderrådgivningen til at hjælpe studerende (og virksomheder) til at få lavet gode aftaler når projekter har resulteret i fælles produkter der skal kommercialiseres.
Vi har et godt samarbejde med dem, hvor de (ud over den nævnte 1:1 rådgivning af studerende) også giver generel introduktion til vores studerende om kontrakter (eks. Royalty aftaler) og den slags.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:27

Kære Jesper Falck Legaard
Mange tak for din positive kommentar om samarbejdet med Opfinderrådgivningen. Vi er glade for at de studerende på Designskolen i Kolding har haft gavn af både 1:1-rådgivningen og oplæg om, hvordan et formaliseret samarbejde mellem opfinder og virksomhed kan se ud.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Hans Henrik Hauerslev
Mandag d. 11/5-20 kl. 17:53

I forbindelse med at jeg har udviklet af en idé, rettede jeg henvendelse til Opfinderrådgivningen og fik kontakt med Sabine Bendix Gosden.
I min kontakt med Sabine fik jeg for første gang yderst kompetent sparring og brugbar hjælp til at komme videre med min opfindelse.
Samarbejdet med Sabine og Opfinderrådgivningen bragte mig ligeledes i kontakt med virksomheder med henblik på at give min opfindelse vinger så at sige.
Opfinderrådgivningen hos DTI er afgørende vigtig for mig som opfinder.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:35

Kære Hans Henrik Hauerslev
Mange tak for din kommentar og for at dele din erfaring med Opfinderrådgivningen. Held og lykke med den næste del af rejsen med at få opfindelsen ud at flyve.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Islann Farbøl (Henrik, MKB Undervisning)
Mandag d. 11/5-20 kl. 21:48

Jeg er målløs over, hvor god og professionel hjælp det er muligt at få gennem opfind.nu
Den rådgivning vi fik samt direkte tilstedeværelse ved møder med samarbejdspartner var langt over, hvad man kunne forvente. Tusind tak for hjælpen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 21:10

Kære Henrik Islann Farbøl
Mange tak for din positive kommentar om din oplevelse med Opfinderrådgivningen. Held og lykke i den fortsatte dialog med samarbejdspartneren omkring din opfindelse.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jimmy Elkjær
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 06:12

Opfinderrådgivningen har hjulpet mig igennem et længere forløb med alt fra gode råd om patentering til deltagelse i møder med eventuelle licenstagere. En utrolig god hjælp, der har gjort at min opfindelse der kan rense fastsiddende turboer på dieselbiler, nu bliver solgt i Danmark via en samarbejdspartner. En licensaftale er kommet i hus, efter et utroligt stort arbejde fra Opfinderrådgivningens side. Mange tak.

Mvh. Jimmy Elkjær

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 21:12

Kære Jimmy Elkjær
Tak for din historie om, hvordan Opfinderrådgivningen har hjulpet dig på vej til en licensaftale. Det er altid en fornøjelse, når der opnås et godt match mellem opfinder og licenstager.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Flemming Eriksen (Director of Research & Innovation, Liftup A/S)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 10:41

Jeg er forsknings & Innovations direktør hos Liftup A/S, vi har igennem en årrække samarbejdet med Opfinderrådgivningen, omkring nye innovative produkter. Særligt bør nævnes vores Raizer løftestol, som Liftup blev opmærksom på via Opfinderrådgivningen. Raizer bliver i dag solgt over det meste af verdenen, og har giver Liftup enorm branding værdi.
Vi har som direkte følge af Raizer succesen oprettet en særlig afdeling, som udelukkende fokuserer på samarbejdet med eksterne opfindere. Vi har set lyset i at "rigtig" innovation starter ved brugerne, og ikke ved ingeniørerne. Opfinderrådgivningen har løbende sendt opfindere vores vej, ligesom Liftup har sendt opfindere videre til Opfinderrådgivningen, når det drejede sig om produkter og teknologier udenfor Liftups fokusområde. Vi er i skrivende stund i gang med et nyt forflytnings-projekt, som er kommet i stand via Opfinderrådgivningen, produktet vil i den grad komme til at lette hverdagen for mange i plejesektoren.
Liftup ser det som værende altafgørende for fremtidens produkter, at der findes centrale hubs som Opfinderrådgivningen, som kan formidle kontakten imellem brugerne/opfinderne og virksomhederne.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 21:21

Kære Flemming Eriksen
Mange tak for din positive beretning om, hvordan Liftup samarbejder med Opfinderrådgivningen. Vi er meget glade for jeres store engagement ift. nyttiggørelse af opfindelser, der kommer fra brugerne. Licensering som forretningsmodel kræver, at der står en virksomhed i den anden ende, som kan se en mening med den opfindelse, det drejer sig om og som har mod på at indgå i et samarbejde og derigennem få tilført innovation til virksomheden.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anne-Sofie Dideriksen (Leder, MIND FACTORY by ECCO)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 10:57

I arbejdet med unge iværksættere på ungdomsuddannelserne og med iværksættere generelt i Tønder Kommune har vi brug for et så professionelt led at henvise til som Opfinderrådgivningen. Vi ønsker henover de næste år at intensivere kontakten med og brugen af Opfinderrådgivningen. Vi har et stort strategisk fokus på ungt iværksætteri og har behov for partnere, der især kan løfte unge videre, når deres projekter bliver mere specialiserede og sværere at løfte med lokal og regional rådgivning.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 21:23

Kære Anne-Sofie Dideriksen
Tak for din kommentar om dit samarbejde med Opfinderrådgivningen om understøttelse af de unge iværksættere i Tønder Kommune. Vi ser frem til vores fortsatte samarbejde om at hjælpe kommunens iderige borgere med at give deres gode ideer luft under vingerne.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Christian Vintergaard (CEO, Fonden for Entreprenørskab)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 11:08

Entreprenørskab skal være for alle, for det giver børn og unge evner til at skabe, forandre og gøre en forskel i verden.
Det gør Fonden for Entreprenørskab ved at hjælpe skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende. Målet er, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.
Helt konkret arbejder Fonden for at sikre, at alle elever og studerende færdiggør skole og uddannelse med evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi som både talentfulde iværksættere og værdifulde medarbejdere til gavn for Danmark. Vi kalder det entreprenant dannelse.

Her vil jeg sig en særligt tak til Anette Høng Sonnichsen, Rune Rex og Nikolaj Ilsted Bech fra Opfinderrådgivningen som løbende deltager som dommere og rådgivere ved vores mange events. De er altid klar til at give en hånd med og yde en meget kvalificeret rådgivning af vores unge iværksættere og innovatører. Tak for jeres arbejde og dygtige og imødekommende tilgang – I gør alle en stor forskel.

Mvh
Christian Vintergaard
CEO
Fonden for Entreprenørskab

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 21:24

Kære Christian Vintergaard
Tak for de rosende ord til Opfinderrådgivningens medarbejdere om deres dommer- og rådgivergerning i forbindelse med Fonden for Entreprenørskabs events. Det er meget givende for os at indgå i dialog med de motiverede og iderige unge mennesker og vi stiller altid gerne op igen til fremtidige events.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Hansen (Idemand/opfinder, privat person)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:42

Jeg Fandt på en god ide og kontaktede opfinder rådgivningen. I produktion og innovation
Er i kontakt med Sabine Bendix Gosden som vejleder og hjælper med at skabe kontakt.
Uden denne rådgivning vil tingene være meget anderledes og sikker på at en masse gode ting vil gå tabt,
da de færreste ville vide hvor man skulle gå hen med en god ide.
Denne Kontakt er uundværlig hvis vi skal have innovation i DK
Jeg er super glad for den service som Sabine har gjort for mig indtil videre og meget professionelt. Stor ros herfra.
Hilsen en glad ide mand
Henik Hansen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 21:26

Kære Henrik Hansen
Mange tak for din positive beretning om Opfinderrådgivningens hjælp til dig og din opfindelse. Held og lykke i det fortsatte forløb med din opfindelse.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Helle Juul Tegner (Innovationsansvarlig, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:03

Zealand har et tæt og givrigt samarbejde med Opfinderrådgivningen og har delt megen viden og erfaringer. Altd klar til at bidrage: Opfinderrådgivningen stod bl.a. klar med en spændende work-shop for vores studerende i praktik igen virksomhed, hvor de fik et indblik i lean-startup, interview teknikker og prototyping. Ligeledes vil Opfinderrådgivningen også være en del af vores årlige innovationsworkshop (InnoDays) - med over 200 studerende - hvor de vil bidrage til workshop og one-to-one sparring med de enkelte studerende og grupper. Vi har et særligt tæt forhold til Anette Høgh fra Opfinderrådgivningen, som er en fantastisk samarbejdspartner, der altid bidrager med positiv energi, solid viden og stærkt netværk. TAK for det!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 21:28

Kære Helle Juul Tegner
Tak for din kommentar om Zealands samarbejde med Opfinderrådgivningen. En af vores opgaver er netop at gøre viden tilgængelig for blandt andet studerende om iværksætteri, licensering og ideudvikling, så vi er rigtig glade for at høre, at de studerende har haft gavn af vores tilstedeværelse. Vi ser frem til det fortsatte gode samarbejde.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Christoffer Høeg (Travelit.dk)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 20:06

Gennem opfinderrådgivningen har vi i Travelit en værdifuld partner i vores netværk som ikke kun hjælper os efter behov men også løbende holder sig opdateret på virksomhedens status og henviser til nyttige arrangementer, links og advisors.
Som nyopstartede virksomhed direkte fra studiet har støtten og opbakningen gennem opfinderrådgivningen været eksistentiel for Travelits succes.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:51

Kære Christoffer Høeg
Mange tak for din kommentar om Travelits relation til Opfinderrådgivningen. Det glæder mig, at du til stadighed oplever at Opfinderrådgivningen engagerer sig i Travelits rejse. Jeg ønsker dig held og lykke med virksomhedens fortsatte udvikling.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Gunnar Näsman (Udviklingskonsulent & Start up coach, KEA)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:25

Vi har på KEA over flere år haft et virkelig frugtbart samarbejde præget af en gensidig interesse for at støtte studerende med en (forretnings)ide eller drømmen og et drive i en livsbane som iværksætter.
Ud af de mange kendetegn ved opfinderrådgivningen er at de i så udpræget grad walk the talk. Det oplever vi i fx i bl.a. Anettes og Runes ufravigelige fokus på konstant at udvikle og forbedre produkter og processer til det bedre - til fordel for KEA studerende.

I seneste semester var Rune og Anette ind over vores Start up forløb for studerende, der er i praktik i egen virksomhed og igen slog det mig, hvor usædvanligt dygtige de er både hvad angår skarp faglig kompetence og hvordan de gennem deres relationelle egenskaber evner at nå vores studerende på en meget menneskelig måde.
Der er virkelig mange i ’iværksætter industrien’ der kunne lære meget af jeres tilgang til at få ideer omsat til virksomheder samtidig med at I har blikket fast på både mennesket, ideen og forretningen.

Jeg vil i særlig grad fremhæve opfinderrådgivningen i ft jeres evne til at

- Bringe alle ideer og koncepter ned på jordens forretningsperspektiv uden at grund-idéen taber flyvehøje
- Med seriøsitet og professionalisme at favne alle studerende og virksomheder fra dem, der der fik en flyvsk idé i går til dem, der over år har opbygget en virksomhed i drift og se det næste trin for (forretnings)udvikling
- Væres fagligt skarpe og rigtig gode til at møde både virksomheden og iværksætteren bag, så både forretningen og mennesket bag gå styrket ud af et møde med jer
- Møde KEA fra et åbent, professionelt og fagligt meget kvalificeret sted

Jeg ser frem til at blive klogere i vores samtaler, frugtbare samarbejde og -naturligvis, glæder jeg mig mest af alt til at se, hvordan I med jeres engagement, kompetencer og vedvarende ihærdighed hjælper flere af KEAs studerende på vingerne i deres start ups

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:52

Kære Gunnar Näsman
Tusind tak for din kommentar til KEAs samarbejde med Opfinderrådgivningen. Vores udgansgpunkt er altid at møde opfinderen der hvor han/hun er i processen, så det glæder mig at høre, at det er én af de styrker, du ser hos Opfinderrådgivningen. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med KEA om at understøtte studerende i deres iværksætterdrømme.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Robert Jønsson (Advokat, Synch advokater)
Fredag d. 15/5-20 kl. 08:08

Som praktiserende advokat oplever jeg et meget konstruktivt og professionelt samarbejde med Opfinderrådgvningen, der er præget af kompetente og engagerede medarbejdere, der inviterer til dialog og samarbejde. Opfinderrådgvningen bringer efter min opfattelse mange opfindere i mål med at kommercialisering, men evner også at sende tilfælde videre, hvor der er behov for yderligere rådgivning. Efter min opfattelse er det et yderligere kvalitetstegn, når det er klart defineret, hvornår det er tid til at overlade sagen til andre. Jeg har kun gode erfaringer med rettighedshavere, der har fået hjælp hos Opfinderrådgivningen forud for at søge videre rådgivning fra mit kontor.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:55

Kære Robert Jønsson
Tak for din kommentar om dit samarbejde med Opfinderrådgivningen. Vi er glade for at kunne henvise videre til andre eksperter, når vi har taget en opfindersag så langt, som vi kunne.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Martin Schwartz Wiig (Ingeniør, Wiig)
Fredag d. 15/5-20 kl. 08:19

Jeg har igennem årene udviklet en lang række produkter og fået dem på markedet. I den forbindelse har Opfinderrådgivningen været uundværelige. De har ydet en kæmpe hjælp til sparring og specielt udformning samarbejdsaftaler. Virkelig en service, man som "fattig" opfinder/iværksætter, kan være taknemmelig for at ha' adgang til.
Jeg sætter desuden stor pris på deres hurtige svartider. Hvis du sender en ide ind går der sjældent mere end et par dage og du har svar på om ideen allerede findes eller virker til at være unik.
Kan kun anbefale at Opfinderrådgivningen forsætter i sin nuværende form!!
mvh. Martin Schwartz Wiig

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:56

Kære Martin Schwartz Wiig
Mange tak for din positive beretning om dine oplevelser med Opfinderrådgivningen. Vi bruger en del tid på at sørge for at almindelige borgere får adgang til den viden, de har brug for, for at kunne komme videre med deres idéer – så det glæder mig at høre at Opfinderrådgivningens sparring har gjort en forskel for dig. Du er naturligvis også velkommen til at sende os dine fremtidige ideer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lasse Danborg (Læge, Danborg Innovation V/lasse Danborg)
Fredag d. 15/5-20 kl. 08:39

Mine varmeste anbefalinger til opfinder rådgivningen på DTI.
Min opfindelse, der gav arbejde til mere end 50 personer, ville ikke være skarpt uden den store hjælp jeg fik fra DTI.
Jeg fik hjælp i form af engageret rådgivning, hjælp ved forhandlinger.
Det var en ny situation for mig, var meget usikker. Men kloge råd fra engageret personale gjorde at jeg fik landet en aftale med en producent.
Med venlig hilsen
Lasse Danborg

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:59

Kære Lasse Danborg
Mange tak for din positive kommentar om den hjælp, du har modtaget fra Opfinderrådgivningen til licensering af din opfindelse. Det er en rigtig god historie, når en opfindelse som din gør det så godt – så tak, fordi du deler det her. Jeg ønsker dig held og lykke i dit fortsatte arbejde med opfindelsen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kristine Kuni Buccoliero (Forretningsrådgiver, Akademikernes A-kasse)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:58

Vi driver Aka Startup, som er en inkubator for early stage Startups. Vores deltagere oplever stor hjælp fra opfinderrådgivningen. Så stor tak her fra
Mvh Kristine

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:00

Kære Kristine Kuni Buccoliero
Tak for din kommentar til AKAs samarbejde med Opfinderrådgivningen. Vi er glade for at kunne hjælpe de deltagende startups og ser frem til det fremtidige samarbejde.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

David Bonde (User experience designer / opfinder, GN)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:13

Efter endt speciale, som udmundede i en konceptidé, bistod Opfinderrådgivningen med sparring ift licencering og eventuel kommercialisering.
Det er fantastisk at sådanne muligheder findes for opfinderi i Danmark.

Venligst,
David Bonde

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:01

Kære David Bonde
Tak for din kommentar om den sparring du har modtaget fra Opfinderrådgivningen i forbindelse med din idé. Det glæder mig at høre, at du har haft gavn af ordningen. Held og lykke med det fremtidige arbejde med din idé.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Niels Krogsgaard Otten (Ejer, Insektprotein)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:30

Insektproduktion i Danmark
Opfind.nu er mere en et kontor. Det er mennesker, der forstår det at være opfinder. Med deres progressive drive, fremkaldte de det der virkede rigtige for min idé. Jeg har jævnligt sparret med opfind.nu og oplever hver gang kompetence bliver bragt i spil som jeg ikke selv har. OK, det er en vild ide vi har søsat med mange barrier. Det er bare som opfind.nu forstår at finde vejen uden om. Projektet ville aldrig være blevet til noget uden hjælp, ikke på dansk jord. Jeg håber at opfind.nu får mulighed for at være en fast del af opfinder miljøet. De er en stærk spiller der er med til at skabe det fremtidige Danmark.
Med venlig hilsen
Niels Krogsgaard Otten

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:02

Kære Niels Krogsgaard Otten
Mange tak for din positive kommentar til den rådgivning, du har modtaget i forbindelse med din idé. Det glæder mig, at din idé er blevet realiseret og at du har fået den sparring, du havde brug for. Held og lykke fremover.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Gert Helenius (Erhvervsdirektør, Haderslev Erhvervsråd)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:43

Det er lidt pinligt, men som lokal erhvervsfremmeaktør har vi været alt for langsomme om at opdage og bruge Opfinderrådgivningen hos DTI, men vi er kommet i gang og har en rigtig fin og god dialog om mulighederne, som vi nu gør, hvad vi kan for at få lokale opfindere og iværksættere til at gøre brug af. Opfinderrådgivningen kan nemlig en masse, som vi ikke selv har kompetencer og ressourcer til i vores arbejde med lokal innovation og iværksætteri. Så vi skal da bare have udbredt tilbudene endnu mere...
mvh. Gert Helenius

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:04

Kære Gert Helenius
Mange tak for din kommentar til den dialog Haderslev Erhvervsråd har haft med Opfinderrådgivningen. Ordningen er landsdækkende, så vi sætter altid pris på at komme en tur ud i landet og få sat skub i de gode idéer. Vi glæder os til at levere rådgivning om licensering og iværksætteri til jeres lokale innovationsmiljø.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Johan Skjellerup (President & CEO, DesignerTag International, Inc.)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:54

Jeg er dansker og bosiddende i Florida, USA. Jeg har arbejdet med opfindelser siden 1972 og har ca. 40 patenter worldwide. Jeg arbejdede første gang med Teknologisk Institut 1979, hvor jeg sammen med en tidligere medarbejder Eddie Stenild (nu min partner) udviklede et indfarvningssystem for pengetransport. Jeg kom igen i berøring med DTI, da mine danske venner bad mig om at hjælpe med et nyt produkt. Mine venner havde allerede kontakt til Rasmus Bjerring Offersen, der generelt vejledte dem igennem processen med patentansøgning og mere. Dette var en uvurderlig støtte. Efter min ankomst og en del samarbejde med Rasmus blev vi enige om at trække patentet tilbage, idet der var et større arbejde med produktionsmodning af produktet. DTI har i mange, mange år været grundstammen indenfor teknisk støtte til danskerne og dansk erhvervsliv. De udgør en livsvigtig funktion med støtte og vejledning til udviklere, der ellers ville gå tabt. Dette betyder særdeles meget for det danske samfund, hvor vi er førende på verdensplan indenfor mange sektorer. Hvis vi som et lille samfund skal kunne klare os på verdensplan, så har vi brug for DTI. Danskerne har altid været kreative og skabt udviklinger på et særdeles højt niveau. Det er hvad vi er kendt for, og det er hvad der skal bevares. En stor tak til DTI og Rasmus Bjerring Offersen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:05

Kære Johan Skjellerup
Tak for din positive beretning om den rådgivning du har modtaget fra Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut. Opfinderrådgivningen har snart 50 år på bagen og din historie er en del af den efterhånden lange historik, som ordningen har opbygget. Det glæder mig, at en opfinder som dig, der har været processen igennem flere gange med forskellige produkter, kan se den værdi, der kan skabes ved at stille viden, sparring og rådgivning til rådighed for alle danske borgere gennem en ordning som Opfinderrådgivningen. Held og lykke med dine fremtidige opfindelser.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

kenneth Wilken (teknisk montør, Halsnæs forsyning)
Fredag d. 15/5-20 kl. 18:00

hej uden opfinder rådgivning var jeg ikke kommet videre med min opfindelse jeg har fået stor hjælp til at finde firmaer samt fået rådgivning så tak for hjælpen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:06

Kære Kenneth Wilken
Tak for din positive kommentar om din oplevelse med Opfinderrådgivningen. Jeg ønsker dig held og lykke med din opfindelses videre forløb.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Trine Bruun Andersen (Souschef, Lån & Spar)
Fredag d. 15/5-20 kl. 19:58

Efter at jeg havde udviklet min prototype, kunne jeg ikke rigtige komme videre i processen. Jeg tog derfor fat i opfinderrådgivningen, hvor jeg løbende blev vejledt. Med professionel hjælp til forhandling af licensaftale opnåede Rasmus Bjerring Offersen en aftale, hvilket jeg aldrig selv kunne have opnået. Jeg er derfor meget taknemmelig over al den hjælp, jeg har fået fra opfinderrådgivningen og heriblandt Rasmus Bjerring Offersen. Tusind tak til jer !

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:08

Kære Trine Bruun Andersen
Mange tak for din beretning om forløbet med din opfindelse og den rådgivning du har modtaget. Vi er glade for at kunne være behjælpelige i forbindelse med forhandling af licensaftalen på din opfindelse.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Hanne Lindegaard (Etnolog.phd - forsker, Forsker og Konsulent)
Fredag d. 15/5-20 kl. 20:41

Opfinderrådgivningen er vigtig , da Danmark er fuld af aktører med innovative ‘skuffe-ideer’ som bør komme frem i lyset . Opfinderrådgivningen hjælper netop enkeltpersoner, studerende , organisationer mfl til at turde komme frem med ideerne og modne dem til produkter , der kan komme os alle til gode . Opfinderrådgivningens medarbejder er virkelig dygtige til at rådgive og dele viden Og støtte enkeltpersoner i at få bygget relevante netværk op .

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:09

Kære Hanne Lindegaard
Tak for din kommentar til Opfinderrådgivningens rolle i forhold til at hjælpe individer med gode ideer. Det er præcis de ideer, der ligger ’gemt’ ude hos enkeltpersoner, studerende, og andre der ikke har et kæmpe netværk af virksomheder og samarbejds- og sparringspartnere, de kan trække på, som vi er sat i verden for at hjælpe frem til kommercialisering. Derfor glæder det mig at høre, at det netop er her, du ser Opfinderrådgivningens væsentligste bidrag.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Therese Thorstholm (Antropolog og brugerkonsulent, Sundhed.dk)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 12:42

Som iværksætter og nysgerrig sjæl har jeg sjældent oplevet magen til modtagelse og energi, som jeg gjorde, da jeg kom forbi Opfinderrådgivningen. Jeg oplevede coaching, forretningskritisk fokus, åbne arme ud til medarbejdernes egne netværk i forbindelse med mit produkt og en entusiasme, som man skal lede længe efter at finde andre steder. Jeg har ofte henvist andre iværksættere til Opfinderrådgivningen og længe fulgt deres gode arbejde. Jeg håber det fortsætter!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:10

Kære Therese Thorstholm
Mange tak for din kommentar til den modtagelse du har fået i Opfinderrådgivningen. Jeg er glad for at høre, at du oplevede den rådgivning, du modtog, som professionel og værdiskabende. Al held og lykke med dit fremtidige iværksætter-virke.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kurt Lind Jørgensen
Lørdag d. 16/5-20 kl. 12:48

Uden Opfinderrådgivningen var min opfindelse aldrig blevet en realitet, men nu hvor jeg fik hjælp har alle involverede fået et udbytte.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:12

Kære Kurt Lind Jørgensen
Tak for din positive kommentar. Det er glædeligt at din opfindelse er blevet realiseret på et grundlag, der gavner alle parter. Held og lykke fremover.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Erik Skiold (Privat)
Søndag d. 17/5-20 kl. 03:30

Det er helt fantastik at der findes et sted som opfinder rådgivningen i Danmark. Jeg er kommet der jævnligt det sidste års tid med en opfindelse jeg har gjort, og som nu er blevet modtaget med begejstring af det firma jeg har gjort opfindelsen til. Det ville aldrig have ladet sig gøre uden den fantastiske hjælp og støtte, patentering og samtaler og møder med firmaet jeg har fået , især af Rasmus Offersen. Tusind tak. PS. Jeg er nu igang med en ny opfindelse, som jeg får gode råd til.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:13

Kære Erik Skiold
Tak for din positive kommentar om din opfindelses vej fra idé til realisering. Det glæder mig at du har fået den faglige sparring, der skulle til for at komme i mål. Held og lykke med din nye opfindelse.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

poul-ernst meier (opfinder, poul.e meier aps)
Søndag d. 17/5-20 kl. 17:21

Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut får min absolut største anbefaling.
De er usædvanlig kreative, og har stor erfaring med kontakt til den usikre nye opfinder, men også de store firmaer, som er næste skridt i en opfindelses liv.
I mit tilfælde var licenskontrakten, fra DTI perfekt, forståelig og tog behørig hensyn til alle parter.
Min største anbefaling.
Poul-E Meier

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:14

Kære Poul-Ernst Meier
Mange tak for din positive beretning om den licenskontrakt, du har indgået med hjælp fra Opfinderrådgivningen. Almindelige borgeres gode ideer har et kæmpe potentiale for at bidrage positivt til samfundet, og det er netop derfor, at licensering er en god model for dem, der ikke ønsker at være iværksættere, men gerne ser deres idé realiseret. Det er dejligt at høre, at din idé er kommet ud og virke.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mikkel Bering (produktudvikler og designer, mikkelbering.dk)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:07

Jeg henvendte mig for første gang i 2004 til teknologisk institut, da jeg havde brug for hjælp til at komme videre med en ide. En ide jeg havde fået brugsmodel beskyttet. Jeg havde selv fundet en potentiel samarbejdspartner men var totalt 'grøn' på dette felt i at tage det vigtigste skridt (kontrakten) Jeg fik udelukkende på baggrund af teknologisk institut min licenskontrakt i hus - med stor myndig erfaring fra Rasmus Offersen.

Siden er det blevet til flere licenskontrakter, her i blandt en udenlandsk med et firma i Malaysia (2013). Grundet diverse sprogbarrierer og en anden kultur var det en lidt sværere og snørklet vej til at nå til enighed i kontrakten end 'normalt' og jeg havde aldrig fået min kontrakt 'hjem' hvis jeg ikke havde fået hjælp fra teknologisk.dk og herunder igen Rasmus Offersen.

Som ide mand, designer /opfinder, arbejder man ofte alene og har behov for at holde sin nyskabelse forholdsvis tæt på kroppen. Enhver der har siddet med tanken om at man har gang i en ide, ved også at det ofte er en jungle at bevæge sig rundt i. Samtidig, uden at jeg skal kategorisere, tager jeg selvfølgelig udelukkende udgangspunkt i mig selv - kan jeg i den kreative proces godt være ganske distræt og så er det fantastisk at man kan sparre med fagfolk der kender til innovation og ideer.

Jeg har senest (2019), skulle have hjælp til min 3. licenskontrakt, og kunne atter benytte en uvurderlig hjælp til at få min kontrakt i hus.

Jeg vil på baggrund af mine erfaringer og aktiver, sige at det har været af afgørende karakter, at jeg har fået hjælp fra teknologisk institut. Uden deres hjælp havde jeg ikke fået mine ideer ud!
Jeg finder teknologisk institut som en meget vigtige i Danmarks ønske om at være innovative. Hvis vi skal bruge vores viden og kreativitet ude i verden, er teknologisk institut en meget vigtig spiller.
Jeg håber at jeg fremover kan benytte samarbejdet med teknologisk institut når jeg skal have hjælp til mine kommende ideer, enten i form af sparring på selve ideen men ikke mindst til hjælp med at få ideen gjort ’aktiv’.

Med venlig hilsen
Mikkel Bering

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:16

Kære Mikkel Bering
Tak for din kommentar vedrørende den vejledning og sparring du har modtaget fra Opfinderrådgivningen. Det er ganske forståeligt hårdt at stå alene, når man skal have sin idé virkeliggjort, og derfor glæder det mig at høre, at du gennem Opfinderrådgivningen har fået den hjælp og støtte, du havde brug for ved flere lejligheder.
Du er altid velkommen til at henvende dig igen med kommende ideer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jens Keinicke Hansen (Produktchef, Jørgen Kruuse A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:53

KRUUSE har i mere end 25 år samarbejdet med Opfinderkontoret, der gennem årene har hjulpet med at knytte kontakt til adskillige private opfindere rundt omkring i Danmark. Det har ikke kun været med til at hjælpe de private opfindere til at realisere deres gode idéer, men det har samtidig også hjulpet KRUUSE til at introducere nye innovative produkter i hele verden. Mange af de private opfindelser har været med til at positionere KRUUSE, som et innovativt og nytænkende firma inden for vores branche til stor gavn for såvel KRUUSE som Danmark. For enkelte produktkategoriers vedkommende udgør idéer fra private opfindere i dag en betydelig del af omsætningen. Opfinderrådgivningen yder altid en yderst professionel indsats som mellemmand for private opfindere og et firma som KRUUSE. Vi har altid følt, at rådgivningen har været professionel og upartisk og til gavn for såvel opfindere som vores firma. Vi ser frem til et forsat godt samarbejde med Opfinderrådgivningen i mange år fremover.

Med venlig hilsen
Jens Keinicke Hansen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:20

Kære Jens Keinicke Hansen
Mange tak for din positive kommentar om KRUUSEs samarbejde med Opfinderrådgivningen. Det er helt centralt for licenseringsmodellen, at der findes virksomheder som jeres, der er villige til at lægge en indsats i at opdyrke de gode ideer og få dem ud at leve. Vi ser frem til at fortsætte det gode arbejde med at få borgernes ideer ud på markedet til gavn for samfundet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Marianne Haller Vesterholt (Privat)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:51

Da jeg fik kontakt til Opfinderrådgivningen, var jeg selv kørt fast i min søgen efter en virksomhed, som var villig til at indgå i et samarbejde om at producere mit aktiveringslegetøj til hunde.

Rasmus Offersen hjalp mig med sparring både omkring, hvordan jeg skulle præsentere min opfindelse og hvordan det var bedst at gå videre. Skulle jeg selv producere? Skulle jeg forsøge at sælge min idé? Eller skulle jeg indgå en licensaftale - og hvilke virksomheder kunne det så være interessant at henvende mig til?

Jeg endte med, med Rasmus Offersens hjælp, at indgå en licensaftale med et stort dansk firma, og hvis jeg ikke havde fået kontakt til Rasmus Offersen, var det helt sikkert ikke blevet til noget. Men nu bliver aktiveringslegetøjet produceret, og det er en stor glæde at kunne se, hvordan den bliver brug at hunde over hele verden.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:21

Kære Marianne Haller Vesterholt
Tak for din kommentar til den rådgivning, du har modtaget fra Opfinderrådgivningen. Det glæder mig, at du har fået den fornødne hjælp til at skabe forbindelsen mellem din opfindelse og en potentiel licenstager. Jeg ønsker dig held og lykke med den fortsatte udbredelse af din opfindelse.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Charles Daumerie (Kunstner, designer, Reflexxions Aps)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:54

Som opfinder er det helt centralt at kunne få bistand og sparring i så mange aspekter af udviklingsprocessen af et nyt produkt. Folk i Opfinderrådgivning har mange af de kompetencer bla. på det kommercielle og juridiske, som jeg har kunne bruge i jagt på en producent. Ikke mindst på kommunikationsplan.
Jeg er super taknemmelig, at denne service findes, og tror det giver de mindre virksomheder både tryghed i dets uafhængighed og et boost til at komme videre. Jeg agter at bruge Opfinderrådgivning mage gange i fremtiden.
Med venlig hilsen,

Charles Daumerie

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:23

Kære Charles Daumerie
Mange tak for din positive kommentar til din oplevelse med Opfinderrådgivningen. Det glæder mig, at du har haft gavn af den sparring og bistand, du har modtaget. Du skal være meget velkommen i rådgivningen en anden gang.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anders Brehm Pedersen (Opfinder af Easy-Plant, Easy-Plant)
Mandag d. 18/5-20 kl. 21:34

Jeg har benyttet mig af opfinderrådgivningen ifm. min opfindelse Easy-Plant.
Jeg har modtaget rådgivning når der har været spørgsmål som har presset sig på. Jeg har altid kunnet ringe og mail - og hurtig fået svar tilbage.
Jeg er til en hver tid taget seriøst - og har stort set fået svar på det som jeg søgte.
Opfinderrådgivningen har være med til samtale - da jeg havde fået en aftale i hus med en mulig køber af patentet (licensaftale)
De var meget inde over forskellige spørgsmål og blandede sig i samtalen - på en positiv måde, og fik spurgt om det jeg ikke vidste - at man skulle spørge om.
Opfinderrådgivningen var meget hjælpsomme med at ”øve mit pitch” da jeg skulle i Løvens Hule.

Alt i alt en god oplevelse.

Mvh
Anders Brehm Pedersen (indehaver af Easy-Plant)

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:24

Kære Anders Brehm Pedersen
Tak for din positive beretning om forløbet med Easy-Plant og Opfinderrådgivningens bidrag. Det er altid glædeligt, når en opfindelse kommer ud over rampen og jeg ønsker dig al held og lykke med din opfindelse i fremtiden.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Dorthe Lynnerup (Leder SCIENCE Innovation Hub, SCIENCE, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:20

I SCIENCE Innovation Hub på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har vi årligt 200 kreative studerende med over 100 ideer til forretning.

Vores partnerskab med Opfinderrådgivningen de sidste to år har skabt enorm værdi hos vores early-stage studenter start-ups, fordi de systematisk er introduceret til Opfinderrådgivningens services og har fået styrket deres entreprenørielle mindset i deres ECTS-givende “virksomhedsprojekt i egen ide”.
Partnerskabet giver også værdi til det strategiske arbejde i SCIENCE Innovation Hub med at styrke sammenhængen i iværksætter-økosystemet fra vidensbaseret ide ->forretning samtidig med, at begge parters services bliver skærpet i et gensidigt og udbytterigt samarbejde a la “Train the trainers”.

De fleste med iværksætterdrømme (gælder også SCIENCE studerende) erkender tidligt, at det at komme fra ide til forretning er en temmelig kaotisk proces, og de studerende har brug for hjælp og guidance fra forskellige eksperter i start-up økosystemet.

I partnerskabet de sidste mere end to år har vi lært jer at kende som:
• Topprofessionelle når I med jeres viden, værktøjer og entreprenørielle mindset bidrager med at lære SCIENCE studerende metodiske kompetence i ideudvikling og iværksætteri.
• Et passioneret team med en kreativ, anerkende og motiverende tilgang til de studerende når I faciliterer en læreproces fra ide til validering og kommercialisering.
• Netværkseksperter i det danske økosystem om iværksætteri, test, kommercialisering & licenssalg.

Kort sagt: Danmark har brug for Opfinderrådgivningen - som i endnu højere grad kan spille en rolle i at understøtte nye generationer af videns-iværksættere fra universiteterne i at udvikle nye produkter og services til markedet.

I SCIENCE Innovation Hub håber vi fortsat at kunne drage nytte af et partnerskab med fokus på studenterentreprenørskab i samarbejde med Opfinderrådgivningen i den kommende kontraktperiode. Vi drømmer om et styrket samarbejde og om at videreudvikle:
• Metoder og værktøjer til online og fysiske workshops fra ide til kommercialisering målrettet studerende i ECTS forløb i “virksomhedsprojekt i egen ide”.
• Synergi og samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner, der har partnerskab med Opfinderrådgivningen.
• Det tværfaglige start-up team: hvordan kan vi udvikle metoder til at facilitere, at fagligheder fra forskellige uddannelsesinstitutioner mødes, og til at fremme teamdannelse, kreativitet og ideudvikling?

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:06

Kære Dorthe Lynnerup
Mange tak for din positive beretning om samarbejdet mellem SCIENCE Innovation Hub og Opfinderrådgivningen.
Jeg er glad for at høre, at jeres studerende har følt sig godt hjulpet i den krævende proces det er at kommercialisere sin ide. Det er netop en af de ting, vi lægger allermest vægt på i vores dialog med studerende om iværksætteri, entreprenørskab og opfinderi.
Vi ser frem til at udvikle samarbejdet med jer, så vi sammen kan understøtte endnu flere studerende i at gøre alvor af deres ideer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ole Friis Petersen (Grafisk designer)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:10

Ole Friis Petersen (Grafisk designer)

Stor tak til Teknologisk Institut og Sabine Bendix Gosden for at jeg kom videre med med mine ideer
og den store hjælp med lanceringen af mine produkter. Uden den professionelle hjælp var jeg ikke kommet videre.
Venlig hilsen
Ole Friis Petersen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:07

Kære Ole Friis Petersen
Tak for din kommentar til den hjælp, du har modtaget fra Opfinderrådgivningen. Vi er glade for at du har kunnet bruge vores rådgivning og jeg ønsker dig held og lykke med din opfindelse.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik V Hendriksen (Opfinder, Clean Technology Systems)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:36

Positive kommentarer er ikke svære at komme med når det gælder Opfinderrådgivningen og specielt Senior konsulent Rasmus Offersen. Hr Offersen og hans kolleger har været til uvurderlig hjælp når det gælder være produkter.
Vi har fået rådgivning omkring Patent og design og Hr Offersen har været så venlig at deltage i flere kundemøder hvor være produkter har været præsenteret.
Den sparring vi har modtaget fra rådgivningen har været og er enestående, så stor tak til alle der.
Med venlig hilsen
Henrik

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:08

Kære Henrik V. Hendriksen
Mange tak for din positive kommentar om den rådgivning, du har modtaget. Det glæder mig at du har haft en god og brugbar oplevelse med Opfinderrådgivningen. Held og lykke med dine produkter.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Sune Rasmussen (Maskinmester)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 09:01

At kunne få en fortrolig og objektiv sparring af sine indledende idé er en fantastisk mulighed for en potentiel opfinder. Tit er netop faglig sparring af sin idé forbundet med risiko for tab af ophavsretten, hvorfor man ikke tør fortælle nogen steder om sin idé. I mange tilfælde betyder det nok, at idéer ikke bliver trykprøvet og derfor bare ender hjemme i skrivebords-skuffen. Med muligheden for at få faglig og fortrolig sparring fra opfinder-rådgivningen kan ideer hjælpes fra skrivebordet til virkeligheden, og uden dem ville langt færre projekter uden tvivl aldrig blive gennemført. Stor tak for deres sparring på potentielle idéer, som mødes med respekt og fortrolighed.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:11

Kære Sune Rasmussen
Tak for din kommentar til din oplevelse med Opfinderrådgivningen. Netop hemmeligholdelse er et tema, vi vender tilbage til igen og igen, når vi taler med borgere om deres ideer, og som du siger, så kommer man ingen vegne med sin ide ved at holde kortene for tæt til kroppen.
Men der er naturligvis tale om en balancegang, hvorfor den rådgivning, man modtager hos os, også foregår i et fortroligt rum, som du også påpeger. Her rådgiver vi bl.a. omkring, hvordan man beskytter sin ide, når man skal præsentere den for andre.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Keld Andersen (Personlige oplevelser med GTS institutterne., Privat)
Søndag d. 24/5-20 kl. 22:00

Personlige oplevelser med GTS institutterne.
Man skal ikke tro på alt, hvad man læser og får fortalt, og man skal slet ikke følge de råd som oplyses via link: https://vimeo.com/207267512?ref=fb-share&fbclid=IwAR1y52IgF7t-MpFPnhjG7J...
Det er min erfaring og jeg har desværre aldrig oplevet, at konsulenter står på spring for at hjælpe en god ide på rette vej.
Så længe det hedder ”kan få rådgivning” og ikke, at man skal have hjælp/rådgivning fra en konsulent, så luk samarbejdet med konsulenterne og brug i stedet for de 2-300 millioner kroner på produktudvikling (et panel på 15 investorer samt 15 ”almindelige personer” ville sandsynligvis bedre kunne validere et projekt).
Hvis omtalte panel siger god for en ide, så er der efterfølgende behov for konsulenter til at søge støtte fra staten.
Hvornår er en ide en god ide. Er det, når der er sandsynlighed for, at ideen kan skaffe to arbejdspladser (eller generere et overskud på en million kr.) eller skal ideen kunne generere 500 arbejdspladser (eller et overskud på 100 millioner kr.)?
Jeg har haft kontakt med rådgivende konsulenter, og det har aldrig været nogen succes. Mine ideer blev afvist uden nogen særlig begrundelse, og kunne derfor ikke modtage support/rådgivning.
Jeg har sendt oplæg på 4 projekter, hvoraf det i dag kan bevises, at 3 af projekterne alligevel har været rigtig gode ideer. Alle 3 ideer er i dag på markedet og er blevet solgt i millionvis.
Noget af det vigtigste ved en ide/nyt produkt er at komme først på markedet med sit produkt. (Justeat, Endomondo og Trustpilot er jo ikke raketvidenskab, men ideerne opstod på det rigtige tidspunkt og er derfor førende på markedet og har i dag millionomsætninger.
Jarkeyen er også en rigtig god ide og er egentlig ”bare en forstørret øloplukker”, men den er blevet en stor succes, fordi den har en vigtig funktion i forhold til ældre mennesker.
På grund af jarkeyen kunne jeg erfare, at selv om øloplukkeren havde været kendt i mange år, så var der alligevel mulighed for at få registreret et produkt ved at ændre på nogle detaljer og dermed få et produkt med en ny funktion.

I 1994 var lysdioder så småt begyndt at komme på markedet. I den forbindelse fik jeg en ide med, at man kunne fremstille trafiklys med lysdioder. Ved at benytte lysdioder i stedet for datidens glødepærer kunne der spares på elforbruget. Dioder brugte kun ca. 1/8 strøm i forhold til glødepærer og lysdioder havde en længere levetid. Derved kunne der samtidigt spares tid og penge på vedligeholdelsen i forhold til glødepærer.
Jeg var 99 % sikker på, at trafiklys med lysdioder ikke var på markedet i 1994 og forelagde derfor ideen for en konsulent. Jeg mente, der var sandsynlighed for, at dioder i trakfiklys kunne registreres som en brugsmodel, da det ikke krævede så stor opfinderhøjde. Jeg troede, at konsulenten havde kompetencen til at bekræfte/afkræfte, om der var noget lignede på markedet. Det lykkes mig dog aldrig at få rådgivning fra den konsulent, jeg videregav ideen til – ej heller gode råd om, hvordan jeg kunne arbejder videre med ideen.
I dag tror jeg faktisk ikke, at der fremstilles et trafiklys/lysregulering uden LEDer.

I forbindelse med et besøg hos en advokat i 1996 kunne jeg se, at advokaten havde mange dokumenter at holde styr på. Derfor fik jeg en ide om, at man med fordel kunne fremstille små indexfaner fremstillet i papir eller plastik, som med fordel kunne klistres fast på siden af et dokument (Jeg sendte to primitive prototyper til teknologisk institut som hjælper ideer på rette vej).
Ved at benytte indexfaner kunne man nemmere finde frem til de vigtigste sider i sine dokumenter eller bøger. De kunne med fordel benyttes af studerende, advokater og andre faggrupper, som til dagligt havde behov for hurtigt at kunne finde frem til de sider, som var relevante. Jeg er næsten 99 % sikker på, at de i 1996 ikke var på markedet, men fik desværre afslag på projektet og de kunne da i det mindste hjælpe med at forklarer hvorfor ideen blev skudt ned.
I dag kan man se, at det havde været en rigtig god ide, da indexfaner er på markedet i dag og kan købes mange steder og er blevet solgt i milliardvis siden 1996.

I 2009/10 fik jeg en ide til et nyt produkt (starten på det der i dag bliver kaldt IOT), men selv med sikkerhedsstyrelsens og to virksomheders positive tilkendegivelser om projektet samt 150.000 kr. i støtte fra en fond, en investorers underskrevet kontrakt og de fremtidsmuligheder, der var i projektet, så var det komplet umuligt at få support fra de statsstøttede rådgivende konsulenter. Jeg undrer mig næsten hver dag over, at de instanser som får statsstøtte og som skal vurdere og godkende projekter til rådgivning, er, som de eneste, dem der ikke kunne se mulighederne med mit produkt.
Jeg kunne derfor ikke få rådgivning og support til produktudvikling eller til at finde en samarbejdspartner.
Jeg er også næsten 99% sikker på, at der ikke var noget lignende på markedet i 2010 og det blev bekræftet endnu engang, da jeg læste en artikel om, at Google i 2014 betaler 17.000.000.000 kr. for et projekt, der havde nogle af de funktioner, der skulle indbygges i mit produkt.
To meget primitive videoklip med "lidt af de funktioner/indsamling af data" som skulle indbygges i mit produkt fra 2010, kan ses via linket længere nede i teksten.
Det var ikke et krav, at kontrolpanelet skulle indbygges i gruppetavlen, og de eksterne brandalarmer kunne fremstilles med batteri/fast strømforsyning (de skulle sende/modtage data frem og tilbage). De eksterne brandalarmer skulle også kun fremstilles som stand alone brandalarmer uden IOT indbygget. De var til den målgruppe, som kun havde behov for én eller to brandalarmer uden for mange trådløse funktioner f.eks. til ældre mennesker eller handicappede. Samtidig var de også designet til at forbygge faldulykker fra stol/stige ved batteriskift f.eks i Sydeuropa, hvor boligerne ofte har 3-4 meter til loftet.
Et almindeligt 9 volts batteri har en levetid på 2-3 år, så der var sandsynlighed for udskiftning af 300,000.000 batterier om året. Der ville kunne sælges nok brandalarmer til en fornuftig omsætning.
Brandalarmsystem: https://youtu.be/mvTggu_krIg
Eksterne brandalarmer: https://www.youtube.com/watch?v=AsgP--Wup7c&t=24s

Alle tre ovenstående beskrivelser til et produkt er i dag på marked. Så jeg undrer mig stadig næsten hverdag over, at konsulenterne ikke har talent til at spotte en god ide. Kunne de spotte en god ide, ville de i mine tilfælde hjælpe med at skyde ideerne ned eller undersøgt sagen grundigere og evt. kommet med dokumentation på, at det f.eks. var et produkt, som allerede var på markedet, i stedet for at afvise mine ansøgninger uden begrundelse overhovedet udover: ”Vi kan desværre ikke hjælpe dig i denne sag”.
En konsulent nævnte en gang, at jeg troede bare, at jeg kunne få en ide og blive millionær med det samme.
Jeg ved godt, at man ikke bare kan få en ide og få udbytte med det samme.
Ideen til et nyt produkt kræver produktudvikling og derefter produktion, før det kommer på markedet.
Og selv om produktet kommer på markedet, er det langt fra 100 % sikkert, at det er et produkt, der kan sælges med overskud.
Har i dag 4, måske gode ideer, men dem holder jeg for mig selv, fordi jeg ved at de alligevel ikke bliver til noget.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:52

Kære Keld Andersen
Tak for at dele din historie med os. Vi er selvfølgelig kede af, at din oplevelse ikke har været positiv. Tidligere var det indlagt i Opfinderrådgivningens dynamik, at der blandt indkomne opfindelser skulle vælges hvilke der kunne prioriteres hjælp og hvilke der måtte fortsætte på egen hånd. Dette er siden ændret, så alle der henvender sig med deres opfindelser hjælpes fremad mod næste skridt
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Keld Gade Andersen (Privat, År)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 22:31

Hej Anne-Lise
Det har jeg aldrig læst eller fået oplyst om (skal det forstås som et budget der skulle overholdes). I har ellers altid reklameret med, at i er får støttet af staten for at hjælpe gode ideer på rette vej.
Hvornår er de regler blevet ændret?

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:33

Hej Keld
Der er jo altid nogle økonomiske rammer forbundet med sådanne indsatser og det er der også her.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Keld Gade Andersen (Legig, Privat)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:11

Man undrer sig også tit over, at når sikkerhedsstyrelsen, en fond, og en investorer mente at der var fremtidsmuligheder med projektet, at I så ikke kunne se de/nogle mulighederne der var.
Med jeres netværk, koster vel ikke en formue for at lede efter en licenstager.

Camilla Huge-Lind (Projektleder og Daglig leder, Musicon Sekretariatet og Vækstfabrikken)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:18

Teknologisk institut er med til at fremme et stærkt netværk på tværs af aktører, der alle har fokus på at fremme iværksætteri i Roskilde og omegn for især studerende. Vi ser frem til et endnu stærkere samarbejde fremadrettet, hvor Teknologisk institut har meldt sig på banen med sparring, oplæg og 1:1 forretningsudvikling for de helt unge iværksætterspirer ifm. vores lokale accelerator program Selvstarter. Anette Høegh er altid klar på nye tiltag, innovative samarbejder og faglig sparring. Kæmpe anbefaling her fra til at fortsætte det gode arbejde.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:53

Kære Camilla Huge-Lind
Tak for din positive beretning om dit samarbejde med Opfinderrådgivningen. Det er glædeligt at Musicon har haft gavn af de netværksskabende aktiviteter, som Opfinderrådgivningen har bidraget med.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med jer om at levere sparring og rådgivning til de helt unge iværksættere.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

kent Martin Madsen (Montør / kommende opfinder)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:40

Jeg har nu gennem en længere periode været igang med en opfindelse . Og i den forbindelse har Rasmus Offersen og TI hjulpet mig med uvuderlig hjælp ang. AutoCad tegninger ,3D print, div. kontakter og kontrakater.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:57

Kære Kent Martin Madsen
Tak for din kommentar om dit samarbejde med Opfinderrådgivningen. Vi stræber altid efter at vores rådgivning er konkret i forhold til opfindelsens forløb. Jeg ønsker dig held og lykke med din igangværende opfindelse.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Niels Uth (Patentrådgiver, direktør, Tropa ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:36

Jeg har som patentrådgiver og dagligleder i rådgivningsvirksomheden Tropa gennem en årrække set resultatet af den rådgivning, som Rasmus Offersen og andre personer i Opfinderrådgivningen har bidraget med. Jeg har således oplevet og fulgt en række opfindere, som efter kyndig vejledning af Rasmus Offersen og andre personer i Opfinderrådgivningen er blevet i stand til at starte innovative virksomheder, der nu markedsfører deres produkter nationalt og internationalt. Nogle af opfindelserne er tilmed patenteret.

Jeg kan derfor varmt anbefale, at den nuværende ordning fortsætter til gavn for opfindere og Danmark.

Niels Uth
Patentrådgiver og direktør i Tropa ApS

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:34

Kære Niels Uth
Tak for din positive kommentar til din oplevelse af Opfinderrådgivningen. Det glæder mig at høre, at du gennem dit professionelle virke er stødt på succesfulde opfindere, der har haft gavn af ordningen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Daniel Bar-Shalom (Lector/Associate Professor, Københavnuniversitet og Bioneer a/s)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:31

Jeg betragter Opfinderrådgivningen hos Teknologisk som en fantastisk eksempel for den danske fornuft og "hands-on" logik. Jeg har oplevet Opfinderrådgivningen både som opfinder og som den instans som kunne hjælpe de opfindere som jeg har mødt på Universitetet og under min konsulent arbejde hos Bioneer A/S (en anden GTS institut). Genialt som koncept og effektiv i dets virke. Tak fordi I eksisterer.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:36

Kære Daniel Bar-Shalom
Tak for din kommentar om dine oplevelser som både opfinder og vidensperson i forhold til Opfinderrådgivningen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Christian Wienberg
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:06

Vi stiftede tilfældigvis bekendtskab med Opfinderrådgivningen, som skulle bistå os med juridisk vejledning. Vi kendte ikke til deres eksistens tidligere, og var ærlig talt positivt forbløffet over at sådan en service stod til rådighed. Efter en positiv oplevelse, tog jeg mig selv i at fortælle flere personer i mit netværk om, hvor fantastisk det er at sådan et tiltag eksiterer og står til rådighed i Danmark. Det skal ikke tages for givet. Jeg håber det kommer til at eksistere i mange år fremover til gavn for mange af Danmarks fremtidige opfindelser.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:38

Kære Christian Wienberg
Tak for din kommentar til den rådgivning, du har modtaget i Opfinderrådgivningen. Det glæder mig at høre, at du har haft en god oplevelse og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte rådgivningen igen, hvis det skulle blive aktuelt. Tak for din hjælp med at sprede kendskabet til ordningen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Robert Kirstejn Schmidt (Head of Sustainability, Rudolph Care A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:22

Jeg har i en årrække som sparringspartner for opfindere og iværksætter henvist adskillige gange til Opfinderrådgivning, og har altid fået positiv feedback på den sparring, iværksætterne har fået her. En af flere styrker ved Opfinderrådgivningen er, at iværksætterne får sparring på både materiale- og produktionsmuligheder sammen med den kommercielle vinkel - som licensaftaler, IPR mv. Mit håb er derfor, at Opfinderrådgivningen vil fortsætte med at styrke dansk innovation og vores stærke iværksætterkultur.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:42

Kære Robert Kirstejn Schmidt
Mange tak for din positive kommentar til din oplevelse af Opfinderrådgivningen. Vi er glade for, at du har stillet dig til rådighed som sparringpartner gennem dit tidligere virke, da en af de vigtigste aspekter af ordningen er at skabe forbindelse mellem de aktører, der kan understøtte processen mod en succesfuld kommercialisering.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Søren Skovbo Larsen (Industriel designer, Atelier & Tegnestue)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:34

Det er helt essentielt at have en hjælpehånd som Opfinderrådgivningen, når man som undertegnede, iværksætter / opfinder, døjer med dét som mange opfindere døjer med - at være bedst til at sidde ved tegnebrættet. Dén evne går dog hyppigt hånd i hånd med, at man aldrig kommer ud over stepperne, af simpel frygt for at blive udnyttet. Når man har arbejdet intensivt i mange måneder, måske år, på ét eller flere projekter med nyhedsværdi, kan det være en helt uoverskuelig opgave at beslutte, hvem der skal tiltros synet af ens "baby" for første gang. Jeg har fået uvurderlig hjælp fra Opfinderrådgivningen, både med juridiske spørgsmål, udarbejdelse af licenskontrakter, forhandling, samt etablering af kontakter til "de helt rigtige". Udover at det er trygt og vanvittigt kompetent at gå til Opfinderrådgivningen, er Opfinderrådgivningen også en fuldstændig afgørende og uundværlig partner at have, i et iværksætterland som Danmark.

Søren Skovbo Larsen, Industriel designer

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:44

Kære Søren Skovbo Larsen
Tak for din kommentar til den hjælp du har fået gennem Opfinderrådgivningen. Det er præcis folk som dig, der har det bedst ’ved tegnebrættet’, vi er specialiseret i at hjælpe videre med deres opfindelse – så det glæder mig meget, at du har haft gavn af ordningen. Vi agerer gerne sparringspartner for dig igen en anden gang, hvis du skulle få brug for det.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Steen Carlsen (civil ingeniør / direktør, Carlsen Power Electronics)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:41

I 1995 kom jeg - efter en årrække som lektor ved Ingeniørhøjskolen i Aarhus - i kontakt med Henning Sejer på Danmarks Technologiske Instituts afdeling for opfindelser og kreativitet. Den støtte og sparring, som jeg modtog fra Henning Sejer (og dermed fra DTI), blev en forudsætning for etableringen af firmaet Carlsen Power Electronics - og at Carlsen Power Electronics i 1997 blev tildelt den danske miljøpris og indstillet til den europæiske miljøpris. I årene fra 1997 og frem til i dag har der bestået et tæt samarbejde mellem mit firma og afdeling for opfindelser og kreativitet - et samarbejde, der der har været til stor gensidig gavn. Ikke mindst afdelings grand old man - Rasmus Bjerring Offersen er jeg overmåde megen tak skyldig. Det var den opmuntring og støtte jeg modtog fra afdelingen for opfindelser og kreativitet, der blev udslagsgivende for, at jeg fik 25 fantastisk spændende år som selvstændig.
Med venlig hilsen
Steen Carlsen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:48

Kære Steen Carlsen
Mange tak for din kommentar og for at dele dine erfaringer med Opfinderrådgivningen gennem mange år og skønt at høre din historie omkring etableringen af din virksomhed.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mikkel Bertelsen (KLASK opfinder :-), KLASK)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:32

Jeg har fået stor hjælp fra Rasmus og opfinderrådgivningen hos DTI i forbindelse med min ide omkring brætspillet KLASK.
Da jeg for ca. 6 år siden stod med et færdigt spil og et finsk firma som viste stor interesse for spillet, var Rasmus en fantastisk hjælp og sparring i forbindelse med indgåelse af en kontrakt mellem det finske firma og jeg.
Jeg kan derfor varmt anbefale DTI's opfinderrådgivning som hjalp mig videre til der hvor jeg er nu - specielt med viden og kommerciel indsigt.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:52

Kære Mikkel Bertelsen
Mange tak for din kommentar. Det er dejligt at høre at vores kommercielle indsigt og viden om kontraktforhold var en støtte i processen omkring kontraktindgåelsen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas Bisgaard (Virksomhedsejer, Partners - Udvikler af Brætspil)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:09

Da jeg tilbage i sommeren 1998 henvendte mig til DTI ved Rasmus Offersen modtog jeg en meget fin rådgivning, som medvirkede til, at Brætspillet Partners gik fra ide til produktion.
Jeg har i perioden frem til i dag været i kontakt med Rasmus Offersen for fortsat sparring. Senest da brætspilsproduktionen skulle skifte hænder fra Top Toy til GameInventorS. Det var igen meget afgørende for spillets fortsatte salg i Danmark/Norden og nu i flere europæiske lande.
Partners er i dag et af de mest solgte brætspil i Danmark og nu også I en App udgave.
Uden Rasmus hjælp, den gang som nu, var spillets udvikling ikke blevet til hvad det er i dag.
Mange tak!
mvh Thomas Bisgaard

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:56

Kære Thomas Bisgaard
Mange tak for din kommentar og for at dele dine erfaringer med Opfinderrådgivningen med os. Det er dejligt at høre at din gode ide er blevet til en solid kommerciel succes.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Pernille Gade Larsen (Tak for god rådgivning og støtte, Multilock ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:02

Multilock ApS har over 8 år haft stor hjælp af teknologisk institut med råd og vejledning i vores opfinderi. En særlig stor tak til Rasmus Offersen der altid er klar med et råd, deltagelse og støtte i vores vigtige møder og i vores udviklingsfaser. En stor tak og vi ser frem til vores fremtidige samarbejde.
De bedste hilsner
Martin Larsen &
Pernille Gade Larsen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:59

Kære Martin Larsen og Pernille Gade Larsen
Tak for jeres kommentar og for at dele jeres erfaringer med Opfinderrådgivningen. I skal være meget velkomne, hvis der igen byder sig en lejlighed til at diskutere nye ideer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:25

Opfinderrådgivningen er en helt essentiel del af systemet. Opfinderrådgivningen hjælper mange opfindere videre, der ellers ville være gået i stå i deres produktudvikling. Der er brug for dette initiativ, der hjælper med alt fra prototyper, markedsafdækning, rettigheder og markedsstrategier. Opfinderrådgivningen er til gavn for alle, og vi hører løbende i SMVdanmark om virksomheder, der har fået god hjælp herfra.