Printet elektronik

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

I samarbejde med SMV’er udvikles sensorer og RFID tags på ny digital inkjet produktionsplatform til printet elektronik. Platformen giver sammen med nano-baseret blæk en række design- og produktionsfordele sammenlignet med analoge printprocesser.

Printet elektronik er et teknologiområde med meget stor vækst i både Europa og USA, og der forventes fremadrettet en årlig vækst på næsten 14% til en omsætning på 27 mia. USD i 2022. Start-ups, SMV’er og større produktionsvirksomheder i Danmark har ligeledes udvist stor interesse for printet elektronik, da digital inkjet printning af fx RFID tags og sensorer gør det muligt at fremstille smarte IoT-forbundne produkter.

Formålet i denne aktivitet er at udvikle og etablere en ny digital inkjet produktionsplatform, som tilbyder en række fordele sammenlignet med traditionelle analoge printprocesser. Ved at kombinere inkjet-processen med nye nanomaterialer, som fx nano-kobber blæk i stedet for den nuværende industrielle mikro-sølv blæk, kan hærdetemperaturen af printet sænkes. Dette giver en designfrihed i forhold til underlag, hvor der kan printes lederbaner på både plast, papir, keramik og tekstiler med meget høj linjeopløsning i printet samt med en betydelig reduktion af materialeforbrug og -omkostninger. Hurtig omstilling gør det muligt at producere unikke produkter i variable mængder til lav pris fra dag til dag, hvilket forventes at være særlig interessant for SMV’erne og de større virksomheders udviklingsafdelinger.

Nøgleord

46 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Tomas Ussing (CEO, FluimediX)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 09:54

Jeg ser store muligheder i det beskrevne projekt. FluimediX arbejder med point-of-care -diagnostik; en industri der havde sit udspring i de integrerede kredsløb ("silicium-IC'ere") da de teknologier hvormed man konstruerer integrerede kredsløb var de eneste, der - i sin tid - kunne levere mikrofluide strukturer i mikrometer-dimensioner. Senere blev teknologierne - pga. prisen på fremstillingen af en kubikmillimeter siliciumstruktur - overført til plastik, hvorved man via sprøjtestøbning kunne masseproducere de mikrofluide testenheder, som oftest var designet til engangsbrug.
Seneste innovative bølge indenfor mikrofluid-design er såkaldt "paper diagnostics". De mikrofluide kredsløb printes, præges eller skæres i trækpapir, som således vil udgøre den mikrofluide struktur-base. Efterfølgende kan nødvendige testreagenser printes eller spottes på denne struktur. Første generation af disse "paper diagnostics" baserer sig på simple kalorimetriske test, hvor et farveskifte i et aflæsningsfelt direkte kan identificeres af testbrugeren. Næste bølge vil dog være portering af mere avancerede testteknologier, hvor testresultatet aflæses elektrisk og/eller optisk via indlejrede sensorer. I den forbindelse vil det være afgørende at kunne printe lederbaner med høje ledningsevner og med smalle føringsveje. Derudover vil muligheden for at kunne printe f.eks. enzymatiske sensormaterialer direkte i forbindelse med de elektriske lederbaner, være et vigtigt mål.

Tomas Ussing
(elektroingeniør)
CEO - FluimediX

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 11:52

Kære Tomas Ussing
Tak for din støtte til initiativet og din perspektivering i forhold til "paper diagnostics", der er endnu et område, hvor denne teknologi vil kunne spille en stor rolle, i kraft af den digitale platform kombineret med de næsten uendelige muligheder for at printe forskellige funktionelle materialer på overfladen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Rickelt (Dr, Oxyguard International A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 09:51

Som leder af Oxyguard International A/S forskningsafdeling er jeg meget interesseret i printet elektronik. Vi har i mange år arbejdet med mange forskellige typer af sensorer og er efterhånden blevet førende på verdensmarkedet vedrørende overvågning og kontrol af aquakultures vandkvalitet. Derfor vil vi have stor gavn af udviklingen af fremtidens teknologi på området Printet Electronics, idet udviklingen af nye sensorer er et kerneområde for Oxyguard.

Lars F. Rickelt
Ph.d., kemiingeniør
Oxyguard International A/S

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 12:05

Kære Lars Rickelt
Tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Det er vores forventning, at opbygningen af en digital print platform til printet elektronik, som bl.a. vil kunne understøtte sensorudvikling hos en lang række virksomheder i forhold til deres specifikke forretningsområder, vil have stor værdi i forhold til at udvikle konkurrencedygtige produkter og services.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Drew Rosskelly (Mr, Wahl&Ross)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 18:02

As we aim to be one of the leading Industrial Design and innovation consultantanies, we could have a great benefit with the sampling , prototyping and manufacturing ability, thin flexible printed electronics available in Denmark could offer our clients and their innovation projects to realise their and our ideas. We share the vision of a future with more discrete, miniature, flexible electronics integrated into objects, tools, medical devices and a world of sensors to benefit the lives of the users of future products. While we manufacture both in Denmark and internationally we believe strongly in utilising smart manufacturing principles and if these systems are available locally in Denmark or Europe this could have a large benefit for our current and future business.

Drew Rosskelly
Wahl&Ross Copenhagen
wahlross.dk

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 12:18

Dear Drew Rosskelly
Thank you for your contribution to the debate on the Printed Electronics proposal. We fully agree on the benefit of having a digital platform for printed electronics in Denmark. We believe the timing is perfect and the technology will be of great benefit for a whole range of companies.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Morten Christensen (Development & Quality Manager, Mekoprint - Graphic Electronics)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 12:20

Mekoprint has a long proven record of accomplishment producing flexible printed electronics, and is considered one of the pioneers within the industry. One of the critical parts when developing printed electronics is the inks and the foils - and we do consider this project as a great platform for further pushing the boundaries enabling even higher conductivity inks. High conductive inks are needed in order to really disrupt and create innovative printed electronic applications.
Morten Christensen
Development & Quality Manager.
Mekoprint A/S - Graphic Electronics Division.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 12:31

Dear Morten Christensen
Thank you for your comment and for emphasising the need for further development on conductive inks. Development of nano-inks, utilising conductive nanoparticles (Ag and Cu) is one way to gain higher conductivity inks suitable for flexible substrates.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Christian Dalsgaard (CTO, Ohmatex A/S)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 12:33

Printet elektronik indgår I stadig flere sammenhænge indenfor intelligente tekstiler (smart wearables). Ikke mindst til sensorer for EKG, EMG samt bevægelsesregistrering (motion detection), som trykkes direkte på stoffer. Ohmatex har opbygget en førende position indenfor intelligente tekstiler og printet elektronik er det næste trin i teknologiudviklingen. Vi ser med stor interesse på det beskrevne projekt og samarbejdet med DTI.
Christian Dalsgaard
CTO, Ohmatex A/S

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 12:34

Kære Christian Dalsgaard
Mange tak for støtten til initiativet og din kommentar og perspektivering I forhold til "smart wearables". Vi ser ligeledes "smart wearables" som et vækstområde, hvor printet elektronik vil have en central rolle i forhold til at udvikle nye produkter og services.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Hedegaard (Konsulent; electronics - component engineering and sourcing, ecoes Consulting)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:34

Kære Zachary Davis (Team Manager @ Teknologisk Institut)

I mit virke som konsulent inden for blandt andet afsøgning af elektroniktekniske løsninger og muligheder - så at sige "de rette tekniske løsninger - fra de rette producenter - på rette vilkår" - løsninger der også rækker ud i fremtiden - ser jeg et STORT potentiale i "Printet Elektronik".
Specielt oplever jeg pt. en stor interesse for "intelligente tags" - det være sig simple RFID/NFC Tags løsninger, til integration af sensorer, nogen pre-procesering og sikker kommunikation af data vha f.eks. Sigfox, Lora og Azure Sphere.

Printede Sensor-Tags på diverse dagligdags "objekter" (emballage, værktøjer, råvarer/materialer oma.) er bestemt et stort mål og ønske hos kunderne.
Et printet Tag med en unik ID, der logger temperatur og fugtighed for aftastning af produktionsudstyr eller i logistik sammenhæng, vil være et godt eksempel.

Men ikke nok med det, så er der også det miljømæssige aftryk - bortskaffelse af elektronik på forsvarlig vis.
Vi oplever så rigelig og en desværre stadig stigende mængde af affald i naturen og det gælder både plastik og metaller (herunder med øje for Responsible Minerals - cfsi); forhåbentlig vil "Printet Elektronik" også vise en bæredygtig vej for dette.
Ovenstående Sensor-Tag på en produkt-forpakning må og skal kunne gå direkte til forbrænding som ethvert stykke pap - eller opløse sig selv.

Jeg ser frem til at følge den videre udvikling.

Med venlig hilsen
Lars Hedegaard
ecoes Consulting

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 16:22

Kære Lars Hedegaard
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet, herunder perspektiverne for Sensor-Tags. Din kommentar omkring det miljømæssige aftryk er bestemt også meget relevant og det er ligeledes en integreret del af initiativet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jafar Noori (Researcher, IPM)
Mandag d. 14/5-18 kl. 22:12

We at IPM – Intelligent Pollutant Monitoring are working on developing a sensor platform for detecting chemical contamination in drinking water. In early 2018 we got introduced to the printed sensors concept by DTI. This concept has enormous potentials for our application. It allows fast iteration, test and production of prototype. In addition it will lower production costs. The accuracy of this technology will contribute in making the sensor platform more reliable and trustworthy. At IPM we are closely following the development of this technology and the developments made by DTI in this area and we are looking into all available options of potential collaboration.

Kind Regards
Jafar S. Noori
Intpm.dk

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 16:29

Dear Jafar Noori
Thank you very much for your contribution and your support to the printed electronics initiative. Your application is a very good example of the potential of the technology.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Finn Hunneche (CEO, Blackbird - Smart Data Collection)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:48

Dette er et super godt projekt. Printet elektronik vil være infrastruktur i en lang række produkter i fremtiden. Hurtig adgang til den nyeste viden og praktiske kompetancer inden for dette felt vil være en forudsætning for at dansk industri kan være med på dette meget atraktive område. Jeg kan se mange anvendelses muligeder inden for medical device.
Finn Hunneche, CEO, Blackbird - Smart Data Collection

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 16:33

Kære Finn Hunneche
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Jeg er helt enig i, at det er vigtigt for dansk industri at være med på udviklingen inden for printet elektronik, da det er en væsentlig komponent i fremtidens produkter.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Dan Ninan (Head of Advanced Concepts & Prototyping, Intelligent Energy)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:37

Intelligent Energy is developing lightweight hydrogen fuel cell systems for UAVs. Printed electronics integrated into our products could help further reduce the mass and packaging size of the power module, improve functionality and open up new markets for us. We look forward to getting involved in the outcomes of this research!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 16:38

Dear Dan Ninan
Thank you very much for your contribution and your support to this initiative and for highlighting the potential for the technology within your area of business.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Christian Enggaard (Mech. Engineer, Specialist, Novo Nordisk R&D)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:11

Det er et glimrende forslag, som jeg glæder mig til at følge.
Jeg ser to potentialer i teknologien, som ikke nødvendigvis går hånd i hånd. Det første er, at skabe nye produktmuligheder og forbedre performance i eksisterende applikationer. Det er der konstant efterspørgsel efter. At nå højere, længere, hurtigere har altid været en vigtig parameter til at drive udviklingen. Det andet potentiale er pris og kompleksitet. Hvis det med ny teknologi er muligt at reducere omkostningerne til allerede eksisterende applikationer er muligt at udvide markedet eksplosivt. Produkter der allerede er efterspurgt, men har begrænset udbredelse pga. prisen, vil kunne udbredes i et meget stort volumen. Hvis et sådan projekt som det foreslået kan være med til at skabe en øget bevisthed om hvorfor man skal skifte teknologi – Er det omkostningerne, udviklingshastigheden eller performance man kan vinde på, ja så vil deltagerne have et meget stærkt kort på hånden.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 16:45

Kære Christian Enggaard
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Jeg er helt enig i, at der er flere perspektiver ved teknologien, dels er teknologien meget anvendelig til hurtig produktudvikling, da teknologien er meget fleksibel og dels er der et perspektiv omkring omkostningseffektivitet og reduktion af materiale forbrug, som også er en væsentlig parameter. Igennem projektet er det forventningen at styrkerne bliver endnu tydeligere gennem udvikling, test og dialog med interessenter.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kenneth Callesen (Innovation manager, The LEGO Groupe)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:01

As a part of The LEGO groups Innovation department, then we are constantly looking for new functionalities and here circuits inside our product is interesting. One challenge we very often face is that we are running out of space inside our constructions. This new way of creating circuits could be a good steep in the right direction, when it comes to making designs more compact. That and the possibility that the process of making electronics can be simplified is of cause also appalling.
Kenneth Callesen
Innovation manager

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 16:52

Dear Kenneth Callesen
Many thanks for your contribution and your support to the initiative. I fully agree, that being able to make the electronics design more compact and on a variety of substrates will be of great benefit.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Bo Brummerstedt Iversen (Professor, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 17:41

Printet elektronik er et meget spændende projekt med en innovativ anvendelse af funktionelle nanomaterialer. DTI har arbejdet haardt på at udvikle fremstillingsmetoder i stor skala til nanometaller, og der er er mange potentielle anvendelser. Projektet kan involverer mange forskellige kompetencer inklusiv anvendelse af synkrotron og neutronfaciliteter og andre avancerede metoder. Jeg ser meget frem til fortsat samarbejde.

MVH
Bo Brummerstedt Iversen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 16:58

Kære Bo Brummerstedt Iversen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi ser ligeledes stor gavn af at kunne foretage analyser med avancerede metoder og vi sætter stor pris på samarbejdet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Fatima Alatraktchi (PhD, forsker, Danmarks Tekniske Universitet)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 21:55

As an electrochemist with specialty in sensors, I see a great potential in this project. One of the main issues in sensor fabrication is to achieve satisfying reproducibility and sensitivity, which are solvable by the proposed project of printed electronics and custom designed inks. I foresee that this technology will have an enormous impact on near-future sensor development and open up new markets for custom target specific applications. I also foresee that there will be an increasing demand for this technology, especially within the health care industry. This is indeed a project that will be followed closely.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 17:04

Dear Fatima Alatraktchi
Thank you for your contribution and your support to the initiative. I fully agree on your prediction of the potential of the technology.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Andersen (Converging Minds ApS)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:20

Ingen tvivl om at det at er og bliver et stort og relevant område som vi gerne bakker op om og deltager i med projekt og tekniske kompetencer. Der er virkelig stort potentiale.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 17:08

Kære Henrik Andersen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi indgår meget gerne i en dialog om samarbejde med vores interessenter.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

javier sacristan (ACCIONA)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:29

The consrtuction sector generates about 9% of gross domestic product (GDP) in the European Union and provides 18 million direct jobs. however, it is still facing many challenges such as being more suistainable... In this context Fibre reinforced composites represents one of the best alternatives to traditional contruction materials. In order to widen their use, Embedding sensors with decision-making capabilities in large composite structures has many advantages because are able to extend the functionality of the composite materials to be information-aware, which directly contributes to reduce maintenance costs and increase safety. I also foresee that in the next few years more complex strucutres will be built in FRP composites with strictest requirements regarding sensorizitation and safety. Printed electronic will play a major role in this scenario.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 17:17

Dear Javier Sacristan
Thank you very much for your contribution and your explanation on how sensors and printed electronics will play an important role in the construction sector in the future.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Munch (System Specialist, Danfoss A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:45

En spændende teknologi at få videreudviklet, så det når et niveau af modenhed og et prisleje, så det kan bruges i en bredere vifte af produkter. På nuværende tidspunkt har vi ikke produkter i vores område af Danfoss, hvor vi bruger eller forventer at bruge det, men holder øje med teknologien. Jeg kan nemt forestille mig at der kommer produkter, hvor brugen af printet elektronik kan løse nogle af de udfordringer vi kan møde i fremtiden. Det bliver spændende at følge projektet og se de resultater som kommer frem undervejs.

MVH.
Lars Munch

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 17:24

Kære Lars Munch
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Det glæder mig, at I vil følge teknologien, for jeg forventer, at vi gennem projektet vil få afklaret mange af de spørgsmål, der altid opstår med implementering af ny teknologi, så det bliver meget tydeligt, hvor teknologien har sine særlige fordele - både i forhold til performance og cost.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jais Ask Hansen (Managing Partner, TPU A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 06:35

Teknologien har nogle store fordele ift. til mere konventionelle teknikker som eksempelvis screen printing, blandt andet ved lavere materiale forbrug, hurtigere omstilling i udviklingsstadiet/produktion, "customiserede" ledermaterialer og blækformuleringer, mindre begrænsning i antal tryk gange, non-contact på følsomme substrater mm. Det bliver spændende at følge projektet fremadrettet og det bliver forhåbentligt en teknologi som vi vil anbefale til vores kunder i fremtidig udvikling af elektro-mekaniske produkter bl.a. indenfor medical devices men også andre brancher.

Vi ser frem til samarbejdet i et virkelig spændende projekt med stort potentiale.

Med venlig hilsen
Jais Ask Hansen
Managing Partner
TPU A/S

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:41

Kære Jais Ask Hansen
Mange tak for dit bidrag og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at teknologien har nogle meget håndgribelige fordele i forhold til andre teknikker og vi samarbejder meget gerne med vores interessenter omkring udvikling og test af teknologien.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Camilla MacGregor Magnussen (Research Engineer, Otometrics/Natus)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:41

Otometrics/Natus udvikler bla. prober til hørescreening af spædbørn samt diagnostiske prober til undersøgelser af mellem - og indre øre. Derudover anvendes der elektroder i vores områder indenfor elektrofysiologi, elektronystagmografi og electrocochleografi.
Printet fleksible elektronik kan bruges til at udvikle ny prober og elektroder, samt integrere nye sensortyper i vores diagnostiske udstyr. Mulighederne med at lave elektronik i nye formfaktorer, som ikke kan laves med traditionel PCB teknologi, kunne give anledning til innovative designs inden for vores branche.
Vi er spændt på at se udviklingen inden for printet elektronik og de muligheder det vil kunne give i vores branche.

Mvh Camilla Magnussen, Research Engineer, PhD.
Otometrics/Natus

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:45

Kære Camilla MacGregor Magnussen
Mange tak for dit bidrag og din støtte til initiativet, herunder perspektiveringen i forhold til jeres produkter og forretningsområde samt diagnostisk udstyr generelt.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Charanjeet Singh
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:47

CPI focuses on the integration and manufacturing of new innovative electronic devices, developing the technologies that will drive the manufacturing process forward. These new processes, including the printing of electronic functionality open up a host of design opportunities and will lead to the creation of a range of future electronic applications in key market sectors such as print and packaging, healthcare, built environment, automotive and aerospace.

The integration of electronics (such as sensors, RFID tags etc) with flexible form factors increases the freedom for product designers to embed technology and functionality into their designs, creating the opportunity for new, innovative components that are wireless, smarter, interactive, conformable, thinner, lightweight, rugged and able to blend into our surrounding environment. These new ways of manufacturing electronics will give rise to a wide range of new, novel applications such as flexible displays for mobile devices, smart therapeutic bandages for managing and monitoring recovery of wounds, wearable electronics for monitoring and improving performance, wireless medical devices for rapid diagnostics using printed sensors, conformable lighting and intelligent packaging for consumer goods and industrial products, to name but a few.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:24

Dear Charanjeet Singh
Thank you for your contribution and the description of the potential of the technology and the emphasis on how this will contribute to a wide range of new and novel applications.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Erling Ringgaard (Principal Materials Scientist, Meggitt Sensing Systems)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 22:23

I Meggitt Sensing Systems anser vi printet elektronik og de underliggende teknologier for at være et meget vigtigt udviklingsområde. Dels ser vi frem til at kunne deponere elektroder med høj opløsning ved brug af inkjet printing, og dels håber vi at kunne printe PiezoPaint(TM), vores fleksible piezoelektriske materiale, med digital teknologi. Hvis sidstnævnte lykkes, vil det give nye muligheder for at udvikle integrerede sensorer, der kan måle tryk og bevægelse.
Derfor støtter vi dette aktivitetsforslag varmt.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:28

Kære Erling Ringgaard
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Deponering af elektroder med høj opløsning er netop et af de områder, hvor teknologien har vist et særligt potentiale.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Per Kokholm (director of Engineering, Widex A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:40

Spændende initiativ. Som høreapparatvirksomhed er kombinationen af sensorer og miniaturisering altid interessant. Hvis det ovenikøbet kan kombineres med en produktionsmetode på industriel niveau, bliver det ekstra spændende.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:32

Kære Per Kokholm
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Teknologien er skalerbar og processer udviklet på pilotanlæg kan umiddelbart overføres til et industrielt anlæg.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Tommy Höglund (Affärsutvecklare Tryckt Elektronik, RISE Acreo)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:53

Printed Electronics Arena Manufacturing (PEA Manufacturing) is a pilot line for the development and small-scale production of printed electronics, and is run by the research institute RISE Acreo in Sweden. PEA Manufacturing was founded in 2008, and since then has worked with entrepreneurs, large and small enterprises, and trade associations. The results of the world leading research in printed and organic electronics from Linköping University and RISE Acreo drives the development in the Pilot line.
In the pilot line RISE Acreo has a highly specialized pre-industrial workspace for Inkjet printing activities. The Current inkjet printing facility is capable of deposition of conducting tracks using commercially available silver and copper ink. However, we are aiming at substitution of silver with other metals such as zinc and nickel in order to significantly reduce both, the technology costs and the environmental impact. We are also interested in Platinum Group Metal nanoparticles which may be used for electrode coating for various electrochemical applications such as fuel cells. As we know already, DTI has a unique expertise in material science and a potential to synthesize raw nanoparticles of a broad range of materials. We consider DTI as a significant partner in these activities, as they have a flexibility in material selection as well as adequate production capacity. Together RISE Acreo and DTI have a big potential to create important and dispruptive new knowledge for the emerging Printed Electronics industry. RISE Acreo strongly support the R&D conducted by DTI in Printed Electronics.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:31

Dear Tommy Höglund
Thank you for your contribution and your support to the initiative. It is very important, that we work closely together on the inkjet printing technology in order to support the companies in developing new products. Our combined facilities and knowledge base will form an important R&D capacity for the emerging printed electronics industry.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:31

Printet elektronik er et område i massiv vækst. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:38

Kære Kim Skov Hilding
Mange tak for din kommentar og dit indspil omkring standardisering. Jeg er ikke pt. klar over, hvilke standardiseringsudvalg der omfatter printet elektronik, men det vil vi undersøge.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre