Produktinnovation med virtuelle tvillinger

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Materialeteknologi
Svend Skovgaard Petersen
Projektleder

FORCE Technology ønsker at fremme produktinnovation i danske virksomheder via virtuelle værktøjer, og skabe yderligere værdi med en digitalisering af vores unikke erfaringer indenfor materialer, levetidsforbedring og funktionsoptimering.

Som et resultat af den 4. industrielle revolution udvikles metoder til virtuelle designs og produktinnovation, der kan spare både tid og penge i udviklingsstadiet og sikre bedre performance og konkurrenceevne for det endelige produkt. FORCE Technology (FT) ønsker, at vores unikke kompetencer indenfor materialer, skader og levetidsforbedring skaber bedst mulig værdi i dette nye paradigme via transformation til virtuelle modeller og brug i en virtuel tvilling. Ved en virtuel tvilling forstås en digital kopi af det fysiske produkt indeholdende alle fysiske egenskaber, der løbende tilpasses gennem produktets levetid.

 

Nøgleord

70 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Mads Ravn (Teknisk Direktør, EnerDry A/S)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 11:52

Hej Svend,

Vi ser absolut et behov for følgende:
Visualisere komplekse geometrier, således problemstillinger lettere kan kommunikeres
Sammenkobling af hvorledes partiklers bevægelse giver resulterende slid. Dette i et miljø hvor der sker en kraftig volumen forøgelse i forbindelse med overophedet damp der flasher til atmosfærisk tryk. Den resulterende flytning af partikler og deraf slid på konstruktionen, der består af forskellige materialer.
Ligeså foregår der en flytning af dem omkringliggende geometri, hvorfor randbetingelserne også ændrer sig løbende.

Ovenstående er en ganske kompleks problemstilling, da den indeholder flere elementer, hvorfor det evt. beregningsmodeller skal laves i kombination med forsøg/erfaringer, for at sikre troværdige resultater.

Mvh.
Mads Ravn
EnerDry A/S

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 14:19

Hej Mads

Tak for din kommentar og input - Det glæder mig at du ser flere behov der kan afdækkes gennem forslagets aktiviteter.
Visualiseringen af komplekse geometrier og muligheden for at gennemgå disse med kunden, omkring forskellige design og teknologiske udfordringer, er netop en af de ting vi gerne vil tage til et nyt niveau gennem aktiviteten der omhandler virtuel reality.
Problemstillingen med eroderende partikler i sammenspil med det strømningsmekaniske og rette materialevalg vil lettere kunne løses gennem den digitale virtuelle tvilling, da alle afgørende parameter netop kan medtages her. Eventuelle korrosive effekter fra dannelse af syre/baser vil også mere effektivt kunne forebygges med tvillingen, da den giver den rummelige forståelse for problemet.
Som du skriver er det meget komplekse problemstillinger, hvorfor vi også gerne ser demonstrationscases med input fra og eftervisning af modellerne på fysiske forsøgsopstillinger sammen med jer.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Martin Sander Nielsen (M.Sc. Mechanical Engineering, ReliBond)
Fredag d. 27/4-18 kl. 10:23

Som nystartet virksomhed arbejder vi i ReliBond på at udvikle nye produktionsmetoder til kabelindustrien. Metoder som er hurtigere, bedre og mere fleksible til at løse specifikke opgaver. Det er afgørende for vores succes at vi har en konkurrencefordel som blandt andet er sikret gennem innovation og fremstilling af fuktionsdygtige og pålidelige produkter. Fremtidens virksomheder, som endnu ikke er dannet, skal tilsvarende skabes på dette grundlag.

En tilsvarende tankegang bag denne aktivitet - Produktinnovation med virtuelle tvillinger.
I ReliBond mener vi at en sådan aktivitet i høj grad er med til at forme fremtiden. Det er af afgørende værdi og meget tidsbesparende for virksomheder der udvikler komplicerede produkter at de første prototyper og procesteknologiers indvirkning kan simuleres og undersøges før en den omkostningstunge del af udviklingen hvor prototypen bygges fysisk igangsættes. Efterfølgende sådanne simuleringer kan et nyt produkt designes med den korrekte fleksibilitet og fuktionalitet. Samtidig med en minimeret risiko for uforudsete udfordringer i design processen. Efter vores overbevisning ligger der et stort potentiale som kan understøttes af forskellige business casees som endnu er ukendt. Dette må være op til Force Technology at bevise, og vi ønsker dem held og lykke med ansøgningen.

Martin Sander Nielsen
Medejer i ReliBond

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 30/4-18 kl. 10:31

Hej Martin - Tak for kommentaren og lykønskningerne.
Vi er meget enige i din holdning omkring værdiskabelsen der ligger i den hurtigere produktudvikling samtidigt med risikoafdækningen der ligger i brugen af virtuelle modeller. Disse kan netop både bruges til at designe, skabe indsigt i produktet før produktion, tilrettelæggelse af målinger på prototyper og re-designe på baggrund af feedback fra målekampagner eller færdige produkter hos kunderne.
De mange forskellige business cases håber vi selvfølgelig at kunne hjælpe med og det er vores mål at den virtuelle tvilling skal være så generisk og fleksible som mulig med muligheden for at favne bredt.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Tine Boye Andersen (Projektleder, Niras)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:22

Hej Svend.
Jeg arbejder med renseanlæg, og har læst oplægget med interresse. Jeg kunne se en mulighed for at forsyningerne kunne få testet deres renseanlægs levetid ud fra en 3D model og muligvis værktøjer fra jer. Hvis I ser muligheder for samarbejder i den branche, er du meget velkomme til at kontakte mig.
Mvh Tine Boye Andersen

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 30/4-18 kl. 12:56

Hej Tine
Lyder spændende med muligt samarbejde. En af fordelene med denne virtuelle digital tvilling er netop at den kan tilpasses til en lang række produkter og processer. Dette gør det også til et godt værktøj hvis der skal foretages trouble-shooting eller evaluering af eksisterende produkter mht. hvilke tiltag der ville være mest hensigtsmæssige ift. levetidsforbedringer. Kunne forestille mig at der vil være en del erosion af anlægget fra skidt og affald der bliver ført rundt og muligvis nogle korroderende forhold også. Dette er nogle af de problemstillinger vi ønske at adressere ved kombinationen af vores materialeviden og fluidmekaniske beregningsværktøjer i den virtuelle tvilling.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Simon Baagøe (Netværksleder, Innovationsnetværk for Miljøteknologi)
Mandag d. 30/4-18 kl. 15:01

Anvendelsen af virtuelle tvillinger har et kæmpe potentiale for at spare tid og ressourcer i virksomhederne, til både drift og prototypeudvikling. Især det sidstnævnte er enormt vigtigt for SMV'erne så de ikke skal investere i dyre anlæg der ikke fungerer.

FORCE er nået langt i anvendelsen af visualisering og digitale tvillinger, og igennem Innovationsnetværket for Miljøteknologi har virksomheder allerede haft gavn af disse kompetencer hos FORCE til prototypeudvikling. Inno-MT støtter denne ansøgning, og ser frem til at samarbejde med FORCE om formidlingen af resultaterne.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 30/4-18 kl. 15:37

Hej Simon
Tak for dine gode input og oplæg til samarbejde omkring formidling af aktiviteterne hvilket jo er en essentiel del. Vi sætter stor pris på anerkendelsen omkring hvor vi allerede er i dag på visualiseringer og digitale tvillinger inden for det strømningsmekaniske og styrkeberegninger. Det er bl.a. derfor vi mener vi kan lykkes med at få vores unikke viden indenfor materialer, skader og havarier digitaliseret og kombineret med eksisterende virtuelle ydelser.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Jan E. S. Hjort (Manager, Lesni A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 08:53

Jeg ser generelt store muligheder indenfor brugen af denne type teknologi med virtuelle modeller når det kommer til produktinnovation. Vi finder derfor forslaget meget relevant for de danske SMV’er for at følge med i en hård konkurrence hvor adgangen til avancerede simuleringsværktøjer og faglig specialistviden fra GTS institutterne er vigtig. Aktiviteterne omkring automatiserede designoptimeringer finder vi særligt relevant for at FORCE Technology kan levere hurtige løsninger til konkurrencedygtige priser.

Lesni A/S
Jan E. S. Hjort

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 09:34

Hej Jan
Mange tak for din kommentar. Aktiviteten omkring automatiserede designoptimeringer er central for os i projekter med mange designvariabler for at sikre en hurtig gennemregnet løsning og samtidig afdække en masse potentielle løsningsforslag og risici. Det er selvfølgelig også essentielt at kunne levere en ydelse til en pris som I kan rumme i jeres udviklingsaktiviteter. Ved at lade computeren gøre en del af arbejdet kan vores timer bruges mere værdiskabende andre steder i projektet.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Anders Skibdal (CEO, PureteQ A/S)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:42

PureteQ ser gode udviklingsmuligheder af vores allerede konkurrencedygtige scrubbere med en virtuel tvilling som denne. Specielt integreringen af korrosionsmodeller og materialeviden med fluiddynamiske beregninger ville understøtte en hurtigere udvikling frem mod bedre og mere konkurrencedygtige scubbere. Muligheden at spare, under et udviklingsforløb, med FORCE Technology og deres mange specialister på en gang gennem det virtuelle miljø rummer også mange muligheder.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:02

Hej Anders
Mange tak for kommentaren. Det glæder os at du ser muligheder for brugen af den virtuelle tvillingen og dens materiale og fluidmodeller indenfor scrubberbranchen. Et af fokus områderne for den virtuelle tvilling vil netop være renluftsteknologier grundet den ofte stærke kobling mellem fluider og materialevalg, hvor vi mener vi kan bidrage med et ekstra løft.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Thomas Krogh Hansen (Udviklingschef, Turbovex)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:38

Udviklingsarbejde efter trail and error metoden hører fortiden til. Denne ”analoge” måde at udvikle på er for langsom og er ikke præcis nok. Hos Turbovex udvikler og producerer vi ventilationsanlæg med varmegenvinding, der sælges i det meste af Europa. Vi skal blandt andet overholde det europæiske direktiv, Ecodesign, hvor kravene til produkterne bliver højere og højere indenfor f.eks energiforbrug og varmegenvinding. For at efterleve disse krav skal vi ind og optimere på alle de enkelte dele i vores produkter.
Vi kan løse udfordringerne ved at indføre virtuelle værktøjer som er hurtigere, bedre og mere præcise at arbejde med, alså digitalisere udviklingsprocessen endnu mere end vi allerede har gjort. ”Produktinnovation med virtuelle tvillinger” er et perfekt bud på sådanne værktøjer. Udover at give os mere pålidelige, præcise og hurtigere resultater, vil vi også kunne få meget større indblik i hvordan vores produkter fungerer, og det vil give et meget mere detaljeret grundlag for at optimere/udvikle vores produkter.
Vi er en lille virksomhed, og derfor er ikke basis for at ansætte en person, som kan håndtere disse værktøjer. Vi har derfor brug for dygtige samarbejdspartnere, og er derfor meget glade for dette udspil fra Force Technology.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:18

Hej Thomas
Mange tak for din meget flotte kommentar. Er meget enig i dit syn på den "analoge" udviklingsmetode kontra den digitale. Man kan komme langt med empiriske data og udvikling men i takt med højere krav fra myndighederne, fx det Ecodesign direktiv du henviser til, og øget global konkurrence er det vigtigt at kunne "presse citronen" en ekstra gang med virtuelle simuleringsværktøjer. Specielt kommer modellerne til sin ret hvis der er behov for radikale designændringer i komplekse systemer hvor konsekvenserne kan være svære at overskue.
Din vinkel med at man får et meget større indblik i hvordan produktet fungere gennem digitale visualiseringer er tit en overset værdi, der er svær at gøre op i kroner og øre, men hjælper helt sikkert virksomhederne frem mod mere viden om produkterne de udvikler og dermed en udviklingsfordel.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Henrik Blangsted (Senior CIM Platform Manager, Vestas Wind Systems)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:13

Umiddelbart ser jeg stor værdi af en digital tvilling, der løbende bliver opdateret på performance og driftsparametre med brugsdata. Analyser og designændringer kan, på baggrund af opdateringerne, løbende foretages ud fra kvalificeret data. Dette giver nye kosteffektive muligheder for at udføre løbende forbedringer af produkter. Jeg vil følger forslaget med interesse.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:56

Hej Henrik - Tak for dine input.
At kunne følge op på ens produkt og monitorere, evaluere og løbende lave designændringer baseret på den viden performance og driftsparametrene giver er jeg sikker på bliver en afgørende konkurrenceparameter. Vi vil gerne på sigt tilbyde dette i kombination med den detaljerede viden man kan hive ud af en virtuel model hvor man ikke er begrænset til målepunkter men har hele modellens funktionalitet og interaktion med miljøet til rådighed. Herved skabes bedre forståelse for hvorfor måledata er som de er, sikring af de virtuelle modellers nøjagtighed og dybere forståelse for produktet.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Susanne Winther (Adjunkt, Martec)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:53

Behovet for bedre simuleringsværktøjer og en større samhørighed mellem de forskellige simuleringsplatforme vil helt klart være et større krav fra virksomhederne. Da udviklingen på flere områder sker med lynets hastighed og differentiering bliver mere og mere fokus området hos de enkelte. Vil et virtuelt simuleringsværktøj være banebrydende for mange både som udvikler af produkter men også som sælger af produktet. Som udvikler ved at man kan udvikle produkter både i forhold til kvalitet og anvendelighed men også i forhold til fremtidig vedligehold. Dernæst vil en virtuel simulering også kunne bruges salgsfremmende i forhold til at man kan vise produktets finesser men også hvornår og hvilke vedligehold man skal tage med i betragtning når man køber et produkt - dette vil med denne form for simulering kunne synliggøre hvilke former for investeringer der skal foretages fremadrette for at hold produktet kørende.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 16:16

Hej Susanne
Tak for dit indspark fra den akademiske side. Det er helt korrekt at en virtuel tvilling med levetidsmodeller kan være et stærkt værktøj til planlægning af inspektion og service fremfor til tider uplanlagte dyre produktionsstop.
Som salgs og marketingsværtøj er virtuelle modeller i sagens natur enormt visuelle. Dette skaber lynhurtig forståelse for produktets egenskaber og fordele for kunderne gennem fx animationer og produktet i drift.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Michael Bo Hansen (Head of R&D, Dantec Dynamics)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:10

Den digitale tvilling er et tydeligt eksempel på en metodik hvor brugen af eksperimentelle målinger og numeriske analyser/beregninger kan gå hånd i hånd til at levere ikke bare et, men flere produkter: Predictive Maintennance, bygge bro mellem det kendte og ukendte ved at sammenholde målinger og beregninger op mod hinanden 1:1. Man kan forestille sig at produkter bliver mere trimet og designet til den enkelte applikation, hvorved unødige komponenter og materiale kan optimeres og fjernes.
Kommende fra den ene del af den verden, målesiden, holder vi skarpt øje med udviklingen i den digitale tvilling, og dette forslag vil kunne løfte os til at være en aktiv part indenfor dette.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 20:01

Hej Michael
Mange tak for din kommentar. Som du skriver kan/bør en virtuel tvilling anvendes mange steder både i udviklingen, predictive maintennance og brobygningnen mellem det det er kendt gennem fx målinger og det som man mangler indsigt i. Med denne tvilling og dens mange simuleringsmuligheder håber vi derfor at kunne rådgive vores kunder på et helt nyt niveau.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Lars Agner Hansen (Testingeniør, Nov Flexibles I/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:51

Den virtuelle tvilling åbner helt nye muligheder for at udføre virtuelle tests frem for dyre prototypeforsøg. Jeres afsæt i FORCE’s testfaciliteter lyder som en god og gennemtænkt fremgangsmåde, idet enhver virtuel model bør forankres i eksperimentelle forsøg.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 20:06

Hej Lars, tak og jeg er helt enig. Med FORCE Technologys mange testfaciliteter og store vidensdatabase mener vi derfor at vi står stærkt for at højne denne type ydelser.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Jeppe Holt (R&D Ingeniør, SonoSteam)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:24

Jeg ser et stort potentiale i brugen af virtuelle tvillinger, både ifm. udviklingen af nye produkter, hvor der kan spares tid og penge ved prototypedesign samt i løbende evaluering af driften, hvor der kan analyseres på komplekse datasæt, hvilket vil være guld værd i optimeringsøjemed.
Derudover ser jeg muligheden for at benytte en virtuel tvilling til at skræddersy produktløsninger til specifikke kundebehov/-ønsker hvilket vil være en kæmpe konkurrencefordel.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 20:13

Hej Jepper
Mange tak for din kommentar. Din pointe med at skræddersy til et specifikt kundebehov ud fra eksisterende basis design med en virtuel tvilling mener vi åbner op for en større kundegruppe og giver en konkurrence fordel i leveringstiden.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Torben Henriksen (Produktchef, Migatronic A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:59

Som producent af avanceret svejseudstyr på Migatronic, ser vi et stigende krav fra både danske og specielt udenlandske virksomheder, der ofte spørger på levetidsberegninger i forskellige belastningsmiljøer - eller kræver forcerede levetidstest før beslutningsprocessen. I sagens natur har vi lang erfaring med eksisterende produkter, men med nyudviklinger der fordrer IOT eller måske AR, eller dokumentationskrav/ønske om dataopsamling - vil det være en fantastisk innovation, at kunne prædiktere/simulere på bagrund af komponentviden og erfaring, holdt op imod levetidsvurderinger i udvalgte miljøer - også mhp. reduktion af nedbrud og længere frekvens mellem service. Potentialet er stort og vil selvfølgelig kræve en del iterationer, men ideen har gang på jord og er realistisk. Vi vil følge projektet tæt, og vil også gerne stille op i køen af virksomheder der vil bidrage med specifik viden og erfaringsudveksling
Torben Henriksen

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 21/5-18 kl. 20:18

Hej Torben
Det er klart at for meget komplekse systemer kræves der grundig validering og datasæt for at udarbejde en grundlæggende virtuel tvilling af produktet. Når denne så tilgengæld er på plads vil det være en kosteffektiv metode hurtigt at redesigne produktet, levetidsbestemme dets komponenter og sende i produktion. Der kan også hurtigere leveres skræddersyet løsninger efter kundespecifikke behov.
Som der også er nævnt i tidligere kommentarer kan tvillingen med fordel dernæst benyttes til bedre at forudsige service og undgå nedbrud.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Mads Reck (Vice President - Head of Product Development, GEA)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:43

Anvendelsen indefor store procesanlæg, som fx GEAs verdensledende fødevareprocesserende anlæg, kan næppe overvurderes. Sideløbende simulering i virtuelle tvillinger for løbende at analysere, optimere, afprøve og udvikle på kørende processer for at opnå bedre kvalitet og øget bæredygtighed og større produktsikkerhed er essentiel.

Jeres projekt er ovenud relevant for virksomheder som vores, og vores kunder.

med venlig hilsen
Mads Reck

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 21/5-18 kl. 20:31

Hej Mads
Tusinde tak for din kommentar. Det glæder mig at du finder projektet så relevant. Som du skriver så er både kvalitet, bæredygtighed og produktsikkerhed essentielle og vigtige konkurrenceparameter. For et process anlæg ville det dermed både være produktet som anlægget producerer der kan forbedres men også selve anlægget hvor levetiden og sikkerheden særligt kommer i spil. En reduktion af energiforbruget bliver også en større og større konkurrenceparameter, både for driftsøkonomien og bæredygtigheden.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Jens Bruun Andersen (Head of Marine Operations, UltraShip)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:28

Jeg ser perspektiver i en virtuel tvilling som et værktøj til hurtige designændringer, hvilket vil øge responstiden på levering af kritiske reservedele, som er en stor udfordring inden for vores branche. Hvis den virtuelle tvilling samtidig kan levere dokumentation til godkendelse fra klasseselskaberne, kan der spares mange penge. Den virtuelle tvilling vil sammen med 3D-print være interessante teknologier, som vi vil holde øje med i fremtiden.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 21/5-18 kl. 20:43

Hej Jens
Tak for kommentaren. En af fordelene ved at have en virtuel digital kopi af ens fysiske produkt er netop at tiden fra problemstilling til produktion kan reduceres væsentligt idet der ikke først skal ud og måles op og laves tegninger inden.
Mht dokumentation levere vi allerede idag dokumentation til klasseselvskaberne indenfor pH-sinuleringerne af skrubbervand fra skibe. Jeg er sikker på at det finder indpas andre steder med tiden hvis der bliver efterspurgt det fra rederierne.
Omkring 3D print så er det jo en forudsætning at der ligger en digital 3D CAD geometri af produktet for at man kan printe. En sådan geometri er første niveau for tvillingen om man vil. Den simple udgave af en digital tvilling er derfor nødvendig for at printe. Vores foreslog er at der samtidig kan foretages styrke og levetidsberegninger på dette produkt inden det fx printes.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Claus Svend Simonsen (Direktør, CS Solutions)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 17:59

Vi er en virksomhed, CS Solutions, der bidrager med udvikling og implementering af industrianlæg i energisektoren, primært vindindustrien.
Ideen om en virtuel tvilling er derfor yderst interessant og anvendelig, da der i denne sektor er en fysisk og økonomisk udfordring i konventionelt testarbejde, grundet dimensionerne på anlæggene og emnerne der fremstilles i denne sektor.
Vi ser det klart som en mulighed at anvende en virtuel tvilling, til at teste og udvikle løsninger i stor-skala under designfasen.
Som en mindre Dansk virksomhed er det dyrt at udvikle og vedligeholde specielle kompetencer, såsom simuleringsopgaver, hvorfor vi oftest vil gå til en specialist, som Force Technology, for at få opgaven udført.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 22:23

Hej Claus
Mange tak for sin klommentar. En del af det at være GTS virksomhed er netop at hjælpe de danske SMV’er med ydelser og kompentencer som er svære eller dyre at opretholde i små firmaer hvor kerneforretningen skal være i fokus istedet.
Virtuelle modeller har som du nævner en klar fordel, frem for traditionelle testmetoder, når det kommer til test af meget store komponenter eller i barske utilgængelige miljøer. Planen er dog at modellerne i tvillingen tager udgangspunkt i fysiske data fra vores mange testfaciliteter, men er fysisken og modellerne først på plads kan disse hurtigt benyttes på større emner.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Morten Ryge Bøgild (R&D Engineer, B&W Vølund)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:53

Meget spændende og relevant projekt! Virtuel produktudvikling og anvendelse af prediktiv analyse har stort udviklingspotentiale
i mange forskelligartede brancher. I energibranchen kan jeg se mange muligheder for bedre bestemmelse af levetid, korrosion, errosion etc.
Udfordringen/kunsten er at have hurtige modeller der er gode nok og fanger de relevante fænomener, hvis der også tænkes i en "condition monitoring"-anvendelse, som oveni kan svare sig omkostningsmæssigt for mindre virksomheder at udvikle.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 22:29

Hej Morten
Tak for kommentaren og jeg tager gerne en nærmere dialog omkring hvor i ser udfordringerne specifikt.
En af de værktøjer vi vil benytte til “hurtige” modeller er netop aktiviteten omkring automatiserede algoritmer for hurtigere at finde løsninger..

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Frederik Brandt (Ingeniør, LM Wind Power (GE Renewables))
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:48

Hej Svend,
Det lyder som et spændende projekt, og jeg ser bestemt et stort potentiale i teknologien. Eksempelvis i forbindelse med fuldskalatests af vindmøllevinger kunne jeg se nogle klare fordele. En ting er, at det generelt er svært at påføre de rigtige designlaster, noget andet er, at jo større vingerne bliver, jo længere tid tager et fuldt testprogram. Gennem en iterativ process mellem tests og den digitale tvilling, forestiller jeg mig, at vi både kan spare tid og penge på de kostbare tests samt opnå signifikante produktopimeringer.
Hvor ligger begrænsningerne for den digitale tvilling ? Kan man fx simulere 80-90m vinger og i så fald i hvor stor detaljegrad?

Mvh.
Frederik Brandt

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:02

Hej Frederik
Mange tak for kommentaren. Man kan sige at fordelen med en virtuel digital tvilling her er at lasten meget nemmere kan påskrives vingen fremfor en mekanisk opstilling. Man kunne endda forestille sig at man tog vindlastprofilet fra en virkelig vinge og implementerede denne i tvillingen.
Størrelsen er ikke som udgangspunkt et issue jo mindre der skal modelleres meget små detaljer over hele den store vinge. Her bliver det et spørgsmål om computerkapacitet og denne går kun en vej, nemlig op.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Mads Hellegaard Andersen (Lead Engineer, Instrumentation & Control, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:36

I forbindelse med drift og vedligehold af biomassekraftværker ser jeg et stort potentiale i en digital tvilling, da korrosionsproblemer på nuværende tidspunkt kun kan identificeres under ét årligt vedligeholdsstop af anlæggene i vores organisation. På grund af ændrede brændselstyper er der ofte grimme overraskelser under disse vedligeholdelsesstop, og ethvert tiltag der gøres kan så først vurderes året efter.
Man kunne forestille sig, at en digital tvilling kunne give bedre indikationer af, hvordan ændring af tryk og temperaturer kunne afhjælpe korrosionsproblemer, og i så fald, hvor store ændringer der skulle være tale om. Ligeledes kunne man evt. få en idé om konsekvensen af et brændselsskift og dermed forebygge korrosion ved at fravælge et brændsel.

Mvh
Mads Hellegaard Andersen

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:12

Hej Mads
Mange tak for din kommentar. Ja, biomasse fyrede anlæg kan gemme på nogle grimme overraskelser - især på overhederne. En fuld virtuel tvilling med koblingen af både røggassen og forbrænding med vand/damp siden, overlagt en levetidsmodel på baggrund af korrosionsforholdene rummer store perspektiver for forebyggelse og indsigt men også mange faldgruber. Her vil vi kunne trække på vores mange års erfaringer indenfor materialer og korrosion i kombination med det proces og forbrændingstekniske.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Kasper Jønck (ErhvervsPhD, Rockwool International)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:24

Brugen af virtuel produktudvikling og virtuelle tvillinger har et stort potentiale til at fremme dansk industri i kraft af styrket udvikling der fører til bedre og mere pålidelige produkter og processer.
Dette kan opnås ved at koble brugen af simuleringsværktøjer i udviklings- og troubleshootingfasen med eksperimentelle data.
Således kan man skabe en kontinuert design- og optimeringsproces hvor design ændringer hurtigt kan testes og implementeres eller forkastes.
Yderligere værdiskabelse opnås ved brug af prædiktive analyser af levetid for at bestemme inspektionsintervaller og forhindre nedbrud.
Dette er ekstra vigtigt i produktionsprocesser såsom hos Rockwool hvor nogle af de primære mål er at øge længden på de kontinuerte driftsperioder og minimere antallet og længden af driftsstop på grund af vedligeholdelse.

Mvh
Kasper Jønck

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:00

Hej Kasper

Mange tak for din kommentar. Som det fremgår af din kommentar kan en virtuel tvilling med levetidsmodellering benyttes lige fra udviklingsstadiet frem til planlægning af inspektion og service samt yderlige redesign på baggrund af feedback fra tvillingen og brugere deraf. Endelig kan den benyttes til root cause analysis ved skade/havari og som værktøj her, til udbedrende løsninger.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Jan Depenau (CEO, Euro Therm AS)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:34

Euro Therm har ved flere lejligheder samarbejdet med FORCE om skabe modeller af forskellige del-elementer af vores anlæg. En samlede model af vores anlæg, hvor forskellige del-systemet og komponenter spiller sammen i en helhed, vil være yderst interessant og relevant. Ud over de fordele der peges på i projektbeskrivelsen, vil jeg også fremhæve muligheden for at simulere og genskabe fejlsituationer for nærmere årsagsanalyse samt foretage levetidsanalyser via simulering.
Et superspændende projekt!
Venlig hilsen
Jan Depenau

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:19

Hej Jan
Tusinde tak for din kommentar. Den virtuelle tvilling kan være et stærkt redskab til at genskabe fejlsituationer og finde root cause til problemet. Herefter vil en udbedring være mere konkret. Desuden ligger muligheden der jo også for at teste det redesignede anlæg efterfølgende.
Levetidsvurderinger er en af de centrale dele vi ønsker at få med ind i den virtuelle tvilling idet mulighederne her er markante på mange områder.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Ingeborg Rosenvinge (cand.merc.jur, Thürmer Tools )
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:02

Thürmer Tools arbejder med udvikling af næste generation af skærende værktøjer, hvor additiv manufacturing bruges produktionsmetode.
Vi kigger rigtig meget på hvordan kan optimere de værktøjer som vi arbejder med idag - og netop digitale tvillinger har været oppe at vende.
Det kan give os dels en helt anden indsigt i værktøjerne - tilrette produktionen samt ændre og forbedre værktøjerne samt simulere brugen af det. Vi støtter fuld op om projektet, og synes det er rigtig spændende.
Venlig Hilsnen og held og lykke
Ingeborg Rosenvinge

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:23

Hej Ingeborg
Mange tak for kommentaren. Du har en vigtig pointe omkring det med at få en anden indsigt i sit produkt. Ofte kan det være svært at få billeder, data eller lignende fra ens produkt i aktion grundet de arbejdsbetingelser de operere under. Her er virtuelle simuleringer et stærkt værktøj da det kan skabe sammenhæng og forståelse for de forskellige processer og parametre der yder indflydelse på processen. Endelig kan en virtuel tvilling jo også bruges i selve fremstillingsprocessen hvis der tænkes i AM baner.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Jens Dall (Direktør, Dall Energy)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:37

Hej Svend
Det lyder som et rigtigt spændende og relevant projekt. Jeg håber at I vinder det og at vores projekt i Sindal - som I jo har hjulpet med at designe - kan få en virtuel tvilling.

Med venlig hilsen

Jens Dall Bentzen

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:29

Hej Jens
Mange Tak for din kommentar. Projektet i Sindal kunne være aktuel for brugen af en mere generisk tvilling hvor fx brugen af sensorer kunne give feedback til CFD simuleringen. Der kunne også tænkes i styrkeberegninger eller korrosive miljøer for videre brug af virtuelle modeller andre steder i anlægget. Endelig vil de automatiserede designalgoritmer være aktuelle for fx dysedesign og placering.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Jesper Jacobsen (Senior Project Manager, Københavns lufthavne A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:06

Den virtuelle tvilling åbner for nye muligheder til designoptimere stort set alt lige fra de mindste skruer til store bygninger og deres indretning. En billig og nøjagtig metode til at "kopiere" allerede udførte emner til den virtuelle verden vil have utroligt store anvendelsesmuligheder på tværs af hele samfundet.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:35

Hej Jesper
Mange tak for din kommentar. Mht. at kopiere allerede udførte emner til den virtuelle verden kan udføres allerede nu ved brug af 3D skannere. Disse har dog sine begrænsninger og man får "kun" overfladen med. Dette kan være brugbart ved flow simuleringer hvis man fx skulle undersøge ventilationen i en stor bygning som der jo er et par stykker af hos jer. En kompatible og automatiserede proces til fx tvillingen, med eventuel flere features, kunne være ønskværdig og vi vil tage ideen med videre.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Ole Wenzel (Founder & CEO, Sens4 A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:00

Simulering af levetid, fejltilstande og vedligeholdelsesintervaller er særdeles værdiskabende i industriel sammenhæng. Sammenholdes simuleringsdata med løbende dataopsamling og intelligent analyse af faktiske data såsom tryk, temperatur og vibration kan der ydermere foretages løbende forbedring af simuleringsparametre og dermed optimere nøjagtigheden af resultaterne. Spændende projekt.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:53

Hej Ole
Mange tak for din kommentar. Glæder mig du finder projektet spændende. Der er ingen tvivl om at suppleringen af simuleringer med måledata og omvendt forhøjer værdiskabelse og forståelsen.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:12

This is an interesting proposal. Digital twins are used to speed up the development and implementation of new products and production processes in product design, manufacturing processes, logistics within the factory and the end to end value chain. The use of these models has traditionally been in association with the automotive industry where the time to introduce new car models needs to be shorter and designing and manufacturing the new product in the digital world enables many fast design iterations. The proposed initiative is a good approach to develop these methods within the area of product design for Danish SME's. The proposal could be even stronger if it is linked to the development of digital twins in production which can be used to optimize the manufacturing and logistical processes of the designed product. Mvh Nigel Edmondson

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:42

Hi Nigel
Thank you so much for your comment. As you mention the digital twin can be used both in the design development phase in order to engineer the product according to the desired specs and as tool in the manufactoring and logistic processes afterwards. The latter was not the original intend but will of course be taken into consideration. At least to have these possibilities in mind for the next step and investigate these possibilities in this current activity.

Best Regards
Svend Skovgaard Petersen

Jacob Mogensen (Innovation Manager Biomass & Netværksleder INBIOM, Agro Business Park)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:56

Super spændende tema. Produktudvikling i relation til udnyttelse af bioressourcer er ofte karakteriseret ved lang udviklingstid og høje omkostninger. Gensalg er svært uden små tilpasninger. Metoder og værktøjer som bidrager hurtigere og mere effektivt til at nå målet, herunder at "fail fast" er efterspurgt blandt netværkets medlemmer. I INBIOM ser vi overlap mellem dette forslag og eget virke om at frembringe nye teknologier, koncepter og bæredygtige forretninger og støtter således forslaget.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:12

Hej Jacob
Mange tak for din kommentar. I kraft af vores allerede stærke fundament og viden indenfor biomasseområdet finder jeg det meget interessant med dine betragtninger.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Jon V. Kringelum (R&D Roadmap Coordinator, Ørsted Wind Power)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:43

Ørsted følger med interesse arbejdet med Digitale Tvillinger (DT) og ser specielt potentiale i projekter der udvikler idéer og teori der kan understøtte udviklingen i virksomhederne. Dette omfatter bl.a. input til hvordan Big-data udnyttes i digitale tvillinger. Derudover er det positivt hvis projekterne fokuserer på mindre generiske moduler der kan implementeres i virksomhedernes eget DT-arbejde frem for selve analysen af data og udvikling af store omfangsrige metoder og modeller.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:45

Hej Jon
Mange tak for jeres kommentar og vinkel på forslaget. Vores ambition er at de forskellige ydelser skal ses som moduler. For nogen vil det være interessant kun at kigge på levetidsbestemmelser and big data og IoT. Ambitionen må derfor også være at tvillingens håndtering af data skal være så tilpas generisk og fleksible at den både kan samarbejde med kundernes data systemer og ikke kun FORCE Technologys egen.
Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Thomas Helmer (Adjunkt, Aalborg Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:40

Interessant og yderst relevant forslag. De mange fordele ved digitale tvillinger og deres potentialer er allerede nævnt i de mange overstående kommentarer. I min optik ligger impacten i dette forslag koncentreret i "udvikling af generisk viden på det digitale område", hvilket skal have høj prioritet. Altså, hvis der kan skabes en "værktøjskasse" indholdende Best practice guidelines, baseret på tidligere erfaring, ekpertsviden indenfor specifikke områder samt ny viden opnået indenfor udvikling af digitale tvillinger gennem et sådant projekt. Sådan en "værktøjskasse" vil skabe merværdi i alle brancher, der ønsker at udvikle digitale tvillinger eller videreudvikle ditto.

Mvh. Thomas Helmer

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:53

Hej Thomas
Tak for din kommentar og bidrag. Som GTS virksomhed har FORCE Technology netop den mulighed at stille en sådan værktøjskasse til rådighed for alle virksomheder. Vores afsæt i vores mange testfaciliteter og tilknyttede specialister vil i høj grad bidrage til et højt niveau af denne viden. Dertil kommer at vi ønsker tvillingen udviklet gennem samarbejde med en lang række virksomheder for at sikre relevansen her.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Georg Herborg Enevoldsen (Director of R&D, Danfoss, High Pressure Pumps)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:11

Hej Jan
Jeg finder i det store hele dette forslag meget relevant og hilser det velkommen.

Der er dog nogle ting jeg ser som risicis:
Jeg vil vurdere at når man bevæger sig fra de områder hvor FT i dag har og klart viser sine styrker, til dette ny meget produkt specifikke område, at så er der en stor barriere for at videreformidle den viden der er nødvendig for at bygge en digital twin. Der kan endda være mekanismer i spil som er meget uklare og som derfor i endnu højere grad vil kræve at de mennesker der bygger den digitale tvilling har en ekstrem intuitiv og erfaringsbaseret viden om hvordan produktet virker (eller er tiltænkt at virke). Er denne barriere for høj, vil det give mere mening for kunden at investere i selv at opbygge de kompetencer der skal til for at opbygge, i detalje, en digital tvilling af et eller flere af deres produkter. Og så måske i højere grad gøre brug af FT’s viden og erfaring til at modellere enkelte features/interfaces.
Det at komme meget meget tæt på en kundes mest intime IP detaljer, vil med stor sandsynlighed begrænse (umuliggøre) videreformidling af viden i forskellige fora.
Når det så er sagt, og som jeg indledte denne mail med, synes jeg stadig ideen er interessant og bestemt relevant. Hvordan samspillet mellem FT og en kunde (Danfoss?) så ender med at se ud, kan diskuteres og tilpasses gennem dialog.

Mvh..Georg Herborg Enevoldsen
Danfoss, High Pressure Pumps

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:53

Hej Georg
Mange tak for din kommentar og input til hvilke barriere du ser for de. Digitale tvilling.
Som forslaget er nu er oplægget også at netop disse barriere med IP detaljer og data der ønskes udforsket. Når dette så er sagt har vi allerede idag projekter på designstadiet med kunder ved brug af forskellige eksisterende værktøjer. Hovedformålet er derfor at udvide disse ydelser med vores viden fra fx materialer, levetidsbestemmelse, normer og stander. Vi ved at der er et behov- specielt i de små virksomheder der ikke har resourcerne til at opbygge disse simulleringskonpetencer. Det er klart at jo større virksomheden bliver desto flere kompetencer har de til rådighed, hvorfor tvillingen netop skal være modulær og generisk. På den måde kan dele af tvillingen blot fra eller tilvælges efter behov.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Jesper (Halkjær, Hounö A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:31

Produktinnovation med en virtuel tvilling lyder yderst relevant, som jeg ser det vil det kunne give nogle helt nye muligheder for udvikling af eksisterende samt nye produkter, netop fordi man vil kunne fastholde de gode egenskaber man allerede har styr på også bruge mere energi på at udvikle der hvor man har udfordringer. Det vil samtidig kunne forcere hastigheden betydeligt på udviklingsprocessen der jo er så vigtig i et konkurrence præget marked.
Mvh.
Jesper Halkjær

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:57

Hej Jesper
Mange tak for din kommentar. Glæder mig at du ser mulighederne for jer med hurtigere produktudvikling. Med Force Technology mange specialister er det nemlig tit først når vores kunder render imod store udfordringer at vi bliver tilkaldt, så passer godt til jeres beskrevne behov.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Jan Thomsen (Development Engineer, SKAKO Vibration)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:38

Hej Svend,
Da vi altid kikker på om det er muligt at optimere designet og derved reducere udgifterne, lyder virtuelle tvillinger meget interessant. Vi har en vibrations rende som er fremstillet i varmefast materiale og som bliver brugt i forbindelse med en hærdeovn. En del af vores produkt er inden i ovne som har en temp. på 800 - 1000°C. og resten udenfor ovnen.
Det kunne være meget interessant at få undersøgt indvirkningen fra varmen kombineret med vibrationerne på vores svejst konstruktion samt materialet.
Mvh
Jan Thomsen

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:05

Hej Jan
Tak for kommentaren og relationen til en konkret problemstilling.
Det lyder som en meget interessant case hvor vi får mulighed for at teste både det fluidmekaniske, varmetransmission, materialeegenskaber og potentielt styrkeberegninger. Håber vores interesser kan forenes når/hvis projektet bliver en realitet.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Torben Jensen (Ingeniør, Howden)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:56

Hej Trine
2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
FT bidrager allerede i dag med teknologiske services baseret på virtuelle designs bl.a. indenfor struktur- og styrkeberegninger og fluidmekanik.
Her på Howden vil vi kunne få stor glæde af den service, der tænkes udviklet i dette projekt. Kombinationen af de mange kompetencer i én og samme model er unikt, og vil passe lige præcis med, hvad vi efterspørger. Simulering af luft/vand flow kombineret med mekaniske beregninger samt viden om materialer og korrosion passer rigtig godt til vores produkter. Vi deltager gerne i et projekter.
MVH
Torben

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:10

Hej Torben
Mange tak for din kommentar. Glæder mig at efterspørgslen er så stor. Howden er meget velkommen til at byde ind med en case for udvikling af tvillingen på de nævnte områder.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Elisabeth Akoh Hove (CFD specialist, Haldor Topsøe)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:42

Hej Svend,
Jeg ser en stor værdi i udviklingen af en platform for implementering og anvendelse af virtuelle tvillinger. Listen over fordele og potentialer i udnyttelsen af teknologien er lang, og projektet vil være relevant på tværs af mange brancher. Jeg finder det positivt, at projektet ser ud til at kunne udmønte sig i fleksible værktøjer, der kan understøtte den udvikling og udnyttelse af virtuelle tvillinger, som foregår i de enkelte virksomheder. Alt i alt et meget spændende og relevant projekt!

Med venlig hilsen
Elisabeth Akoh Hove

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:17

Hej Elisabeth
Mange tak for din kommentar og overvejelser. Tror du rammer meget godt med din kommentar omkring at den skal understøtte eksisterende tiltag/tvillinger i de forskellige virksomheder. Mange virksomheder benytter sig allerede idag af forskellige grene der kan relateres og kobles på en tvilling. Vi ønsker blot at kunne dække/komplimentere de dele hvor virksomhederne ikke selv vurdere deres resourcer er tilstrækkelige.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Kristian Tolmose Hansen (Ingeniør, Omme Lift)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:02

Det virker spændende med et værktøj, som kan give mindre virksomheder muligheden for at kunne kombinere viden om dimensionering og materialevalg med topologioptimering i produktudviklingsfasen. Dette vil give mulighed for en bedre optimering af de enkelte produkter inden for en kortere tidshorisont. Kombineres dette yderligere med produktspecifikke normer og standarder vil udviklingsfasen bestemt kunne forkortes.
Den yderligere kombination af viden om termiske spændinger i materialet, korrosion, udmattelse og muligheden for løbende at arbejde videre med en digital tvilling af produktet, vil muliggøre bedre estimater af levetiden.
Projektet er meget relevant og lyder spændende.
Mvh
Kristian Tolmose Hansen

JENS HONORE WALTHER (Professor, Technical University of Denmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:23

Kære Svend,
tak for et særdeles rettidigt initiativ: at udforske hvorledes man kan fastholde sammenhængen mellem fysisk data, modeller, og numeriske beregninger (inklusive grafisk identifikation og illustration) ligger præcist i tråd med de krav vi ser i forbindelse med publicering af forskningsresultater. Det konkrete forslag vedrørende korrosion, og erosion af materialer ligger meget nært på vores nuværende forskningsområde, og vil derfor nemt kunne konkretiseres.
Med venlig hilsen
Jens Honore Walther