Samarbejde om simulatorbaseret undervisning på DTU (dip.ing.) og maskinmesterskoler

Jesper Cramer
Senior Consultant, Afd. for Termisk Energi og Strømningsmekanik

Vi ønsker at nyttiggøre simulatorbaseret undervisning på DTU’s dip.ing.-uddannelse og Københavns og/eller Fredericia Maskinmesterskole.

Vi vil give vores viden om kedler og deres drift videre til de studerende.

Vi ønsker at udbrede simulatorbaseret undervisning endnu mere og dermed videregive vores viden og erfaring til andre undervisningsinstitutioner.

Vi ønsker at give lettere adgang til simulatorbaseret undervisning.

Vi vil samarbejde med DTU’s dip.ing.-uddannelse og Københavns og/eller Fredericia Maskinmesterskole om brug af simulatorer i undervisningen – i første omgang hos FORCE Technology – men senere i et nyt koncept, hvor vi afprøver simulatorbaseret undervisning udenfor FORCE Technology, hvor de studerende får adgang til en simulator i ”skyen”.
Baseret på projektets resultater vil vi kunne tilbyde danske kedelproducenter efteruddannelse af driftspersonale internationalt via et fjernundervisningskoncept.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 250.000 kr.
2018: 250.000 kr.

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...