Sikker og effektiv besejling

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Transport
John Koch Nielsen
Senior Project Manager, R&D Coordinator

Projektet udvikler en hydrodynamisk skibsmodel til nøjagtig beregning af skibes bevægelser på lægt vand, i havne, sejlrender og kanaler og understøtter træning og analyse af sikker og effektiv besejling af trafikerede og snævre farvande.

Formålet med aktivitetsplanen er at udvikle en forbedret hydrodynamisk skibsmodel til nøjagtig manøvreringssimulering på lægt vand og i bølger, strøm, havne, sejlrender og kanaler.

Den nye teknologiske serviceydelse er baseret på en nøjagtig simulering af skibes manøvrering på lægt vand, i havne, sejlrender og kanaler. Hensigten med projektet er at understøtte optimal udnyttelse af de danske vandveje ud fra sikkerheds- og effektivitetsmæssige overvejelser. For at opnå dette udvikles en beregningsmodel, som kan beregne bølger og vandstrømninger omkring skibe og bestemme hydrodynamiske kræfter med højere præcision, end man har kunnet tidligere.

Målgruppen for den nye serviceydelse er danske havne, rederier, lodserier, slæbebådsoperatører, maritime uddannelsesinstitutioner, maritime træningscentre og rådgivende ingeniørfirmaer.

Forbedret skibsmanøvreringssimulering på lægt vand, i havne og kanaler vil give et mere kvalificeret beslutningsgrundlag til design af nye havne, udvidelse af eksisterende havne, uddybning af kanaler og sejlrender samt drift af havne og vandveje, og det vil øge sejladssikkerheden for rederierne gennem øget kvalitet af simulatortræningen af besætningerne.

De primære aktiviteter omfatter udvikling af en ny beregningsmodel til skibshydrodynamik og ny realtidsvisualisering af de beregnede strømningsmønstre. Den nye beregningsmodel og visualisering integreres i FORCE Technologys simulator SimFlex4. Beregningsmodellen skal ydermere integreres i besejlingsprognose- og planlægningsværktøjer.

Budget:
2019: 1.875.000 kr.
2020: 1.875.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Sikker og effektiv besejling

Nøgleord