Sikre og effektive offshore operationer - Simulatorbaseret maritimt testcenter

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet, Produktionsteknologi og Transport
John Koch Nielsen
Senior projektleder, F&U koordinator

Den danske offshore sektor er konstant udfordret i forhold til at forbedre effektiviteten under skrappe sikkerhedskrav, på større vanddybder og i dårligere vejr. I denne aktivitet vil der blive udviklet nye simulatorbaserede værktøjer, der understøtter innovation inden for følgende maritime sikkerhedskritiske operationer:
• Kranoperationer f.eks. fra skib til fast eller flydende platform
• Robotoperationer og avancerede bevægelseskompenserede personoverførselssystemer, m.m.

Den danske offshore-sektor, havvindmølleindustrien samt olie- & gassektoren, omsætter for mere end 110 mia. kr. om året, hvoraf halvdelen kommer fra eksport.
På mange områder har Danmarks offshore-industri en absolut førerposition i verden, men er konstant udfordret på at forbedre effektiviteten under stadigt stigende sikkerhedskrav.

I dag har man ikke simulatorbaserede værktøjer, der kan opfylde industriens krav og forventninger i forhold til de komplekse integrerede scenarier med f.eks. kraner og dynamisk positionerede skibe/platforme. Designudfordringerne løses i dag delvist gennem modelforsøgsbaserede feasibility-studier, mens træningsudfordringerne primært forsøges løst gennem ombordbaseret – og dermed forsigtig og tidskrævende – erfaringsopbygning og sidemandsoplæring (uden garanti for at opleve kritiske situationer).

For at fastholde og udbygge den danske offshore-sektors førerposition og yderligere stimulere innovationen i de danske virksomheder i takt med, at offshore installationerne placeres på dybere og dybere vand, vil der gennem denne aktivitet blive udviklet nye simulatorbaserede værktøjer, der imødegår dette og understøtter:
• design/feasibility-simuleringer,
• udvikling og indtuning af reguleringssystemer
• udvikling af operationelle procedurer
• vurdering af operationsgrænser
• risikovurdering
• træning af mandskab

inden for følgende maritime sikkerhedskritiske operationer:
• Kranoperationer fra flydende skib til fast eller flydende platform på stadigt dybere vand
• Robotoperationer (ankerhåndteringsrobotter, pile-grippere/up-ending udstyr, o.lign.)
• Bevægelseskompenserende udstyr (gangbroer, avancerede personoverførselssystemer, bevægelseskompenserende løfteudstyr m.m.)

Ambitionen er at udvikle et simulatorbaseret testcenter, der er helt i front på verdensplan, og som kan understøtte industrien med den teknologi og viden, der er forudsætningen for udvikling og udbygning af Danmarks førerposition inden for havvindmøllesektoren og offshore olie & gas.

De helt nye state-of-the-art værktøjer til kran- og robot-simulering udvikles som integrerede komponenter i FORCE Technology’s maritime simulatorkompleks, hvor der er særligt fokus på manøvreegenskaber og bevægelser i vind, strøm og bølger.

Budget:
2016: 3.600.000 kr.
2017: 3.600.000 kr.
2018: 3.600.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Sikre og effektive offshore operationer - Simulatorbaseret maritimt testcenter

Nøgleord