Styrkelse af Danmarks position inden for computer vision og deep learning

Senest opdateret d. 1/5-2018
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi

Med en ambitiøs og målrettet indsats inden for computer vision-teknologi vil Alexandra Instituttet styrke dansk erhvervsliv i den globale konkurrence inden for anvendt kunstig intelligens og deep learning.

De seneste års udvikling inden for kunstig intelligens og især deep learning har sat gang i en industriel revolution, som kan vende op og ned på vindere og tabere i den globale konkurrence. It-giganter som Google har sat sig tungt på det horisontale marked for kunstig intelligens, men de har også demokratiseret teknologierne, så de nu er ved at komme i hænderne på alle. Det har åbnet op for et kæmpe globalt marked for anvendt kunstig intelligens, og her er computer vision lige nu den teknologi, hvor vækst- og markedspotentialet er størst. Hvis Danmark skal tage andel i dette kæmpe marked, er der behov for en fælles og målrettet indsats. Derfor vil vi gennem Alexandra Instituttets eget Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens booste udviklingen og anvendelsen af deep learning inden for computer vision-teknologi i danske virksomheder. Serviceydelserne sker gennem fælles aktiviteter såsom udviklingscases, workshops og kurser og ved at give virksomheder fri adgang til vores “maskinrum” (fx demoer, kildekode og data).

Nøgleord

44 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jeppe Nielsen (CEO, EIVA A/S)
Tirsdag d. 17/4-18 kl. 09:57

Særedeles relevant tiltag.
Machine Learning / Computer Vision / Deep Learning er nøgleteknologier for samtlige industrier, herunder offshore industrien, hvor EIVA er i fuld gang med at implementere løsninger med eget SW team etableret i 2017.
GTS' rolle er at "løbe foran industrien", så det er yderst relevant at sikre, at der er stærke kompetencer indenfor machine learning området hos Alexandra og at disse bringes i interaction med industrien. Aarhus Universitet har særdeles stærke machine learning kompetencer og uddannelser, så samspil med disse vil naturligvis skulle sikres.
Godt initiativ med åben adgang til demoer og kildekode - faciliterer samspil og forhindrer konkurrence med industrien - og ikke mindst kan det accelerere en del udvikling.
Et forslag kunne være adgang til GPU maskiner - deep learning kræver meget regnekraft og en model for adgang til GPU hardware kunne være understøttende for mange virksomheder, som ikke selv har mulig for at investere (og cloud GPU løsninger er ikke billige).

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 15:41

Kære Jeppe
Tak for dit input. Det er også sådan, vi ser udviklingen; at mange danske virksomheder er i fuld gang med at etablere teams, der arbejder deep learning og computer vision. Jeg er glad for at høre, at vores forslag om at understøtte denne udvikling også er relevant for jer. Det helt rigtigt set, at vi vil accelerere udviklingen og forhindre konkurrence ved at give åben adgang til vores kildekode og demoer. Vi vil meget gerne gøre en aktiv indsats for at sikre adgang til GPU-maskiner. Rigtig god ide!
Mvh. Henrik

Matias Søndergaard
Tirsdag d. 17/4-18 kl. 13:33

Yderst relevant forslag, da alle moderne tech produkter vil blive beriget af AI fremadrettet og vi i DK bør være med til at drive udviklingen!

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 15:41

Kære Matias
Tak for din kommentar. Jeg er helt enig med dig. Der findes heldigvis allerede en række initiativer i Danmark, som skal styrke udviklingen inden for AI i bred forstand. Det er rigtig positivt. Vi oplever dog, at mange virksomheder mangler kritisk masse til at kunne følge med den hastige teknologiske udvikling inden for specifikke fagområder som fx computer vision og deep learning, og det er dét behov, vi gerne vil imødekomme.
Mvh. Henrik

Jørgen Berntsen (Data Mining Manager, Vitrolife A/S)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 14:51

Super relevant forslag!

Vores virksomhed er baseret på computer vision og vi er yderst afhængig af at være med på "the cutting edge" indenfor computer vision, deep learning, machine learning, AI osv. Da der er umuligt internt at følge med i alle nyheder og forskningen indenfor disse områder, er vi afhængige af samarbejder med konsulenter, universiteter og andre forsknings institutter. Derfor kan vi kun bifalde initiativer som understøtter udveksling af erfaringer både mellem forskningsgrupper og virksomheder, ERFA grupper, forsknings samarbejder, seminarer, deling af f.eks. HW ressourcer og i det hele taget har fingeren på pulsen med de seneste teknologier.

Hvis Danmark stadigvæk skal være med fremme er igangsætningen af sådanne initiativer ikke så meget et spørgsmål, men en tvingende nødvendighed!

mvh Jørgen

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 15:54

Kære Jørgen
Mange tak for din kommentar. Jeg er rigtig glad at høre, at vores forslag rammer plet i forhold til jeres behov. Vi vil så gerne være med til at sætte endnu mere skub i udviklingen inden for computer vision-teknologi i Danmark. Jeg noterer mig, at du er nummer to i tråden, der nævner hardware-problematikken. Den vil vi arbejde på, der bliver taget hånd om. Tak.
Mvh. Henrik

Ganesh Ram
Torsdag d. 19/4-18 kl. 11:27

Fokus på Computer Vision og Deep Learning er et yderst relevant forslag for os!

I iværksættervirksomheden, RetinaLyze System A/S, arbejder vi med screening og diagnostik af nethindebilleder med det formål at opspore øjensygdomme i et tidligt stadie. Vi har brug for know-how indenfor deep learning og særligt computer vision for at kunne bruge vores data til at screene for nye sygdomme. Kyndig vejledning, workshops og eksempler på implementationer i computer vision og deep learning vil give os den viden, der skal til for at kunne tage beslutninger om nye forretningsmuligheder og konkrete veje at gå indenfor vores produkt og softwareudvikling.

En anden stor fordel ved at samle kompetencerne hos GTS, er at vi kan komme hurtigere igang med nye konkrete (short-term) udviklingsprojekter og hurtigere i gang med uddannelse af egne medarbejdere (særligt indenfor best practices/design partterns i computervision-feltet).

Vi vil dog også gerne arbejde i feltet mellem computer-vision og tekst-baseret deep learning (patient journaler) for at kunne finde nye sammenhænge mellem symptomer/risikofaktorer og øjensygdomme, så vi kan detektere en forøget risiko for øjensygdomme/andre sygdomme i stedet for udelukkende at diagnosticere dem, når skaden er sket. Særligt indenfor denne mere research-prægede aktivitet, vil en målrettet GTS-gruppes kompetencer og know-how kunne hjælpe os hurtigere i gang med at finde vigtige sammenhænge i en resultat- og anvendelses-orienteret proces.

Mvh
Ganesh

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 16:45

Kære Ganesh
Tak for dit indlæg. Det lyder som et spændende og samfundsmæssigt vigtigt område, I arbejder med. Jeg er glad for at høre, at forslaget også rammer behovene hos iværksættervirksomheder, som gerne vil arbejde med computer vision og deep learning. Vores aktiviteter omkring vidensdeling og fri adgang til vores ”maskinrum” skal lige præcis hjælpe sådan nogen som jer til at komme hurtigt ud på markedet med nye produkter/ideer. Angående jeres efterspørgsel på forskningsaktiviteter i krydsfeltet mellem computer vision og tekstanalyse (eller Natural Language Processing), så er det også et område, vi har fokus på. Det er det, vi i forslaget kalder ”tekstuel beskrivelse af billeder”. Der ligger generelt et kæmpe potentiale i at samkøre billeder fra medicinske skanninger med tekstuelle informationer fra patientjournaler.
Mvh. Henrik

Esben Juul Sørensen
Torsdag d. 19/4-18 kl. 20:54

Hej Henrik,

Talmo støtter initiativet. Med en 25-dobling af markedet, er der store muligheder, men de skal gribes, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis vi samarbejder.
Med nogle superdygtige forskere og studerende på universiteterne i Danmark, er nogle af de nødvendige forudsætninger også til stede, men med førnævnte markedsudvikling, skal der uddannes flere kandidater – eller SW ingeniører skal efteruddannes og indsluses.

Der er behov for afklaring omkring samarbejdet med Alexandra, både for universiteterne og for specialistvirksomhederne inden for computer vision og AI, som f.eks. Talmo. Det skal vi have diskuteret på plads – og i givet fald vil vi tilsammen kunne skabe produkter og udføre projekter, som intet firma eller institut selv kunne løfte, hvilket må være en del af pointen!

Konkret mener vi, følgende punkter skal diskuteres:
- Hvordan skabes viden horisontalt på tværs af forretningssegmenter, så virksomhederne gøres opmærksom på mulighederne?
- Ved hjælp af demo’er og use cases kan Alexandra i samarbejde med leverandører og aftagere afdække behov og muligheder, som kunne lede til produktudvikling – enten sammen eller selvstændigt ude i IT virksomhederne.
- Hvordan kan Alexandra instituttet og virksomheder som os sammen understøtte konkurrenceevnen og eksportmulighederne i specielt de mindre nystartede IT virksomheder samtidig med, at behovene hos aftagervirksomhederne tilgodeses?
- Hvordan kan Alexandra i samarbejde med os udvikle infrastrukturen omkring computer vision og AI, f.eks.
o Oprettelse af hardwareclusters
o Udvikling af SW udviklingsmiljøer / libraries
o Evaluering af nye trends og algoritmer
o Standardisering / effektivisering, f.eks. for indlæsning af træningsdata og hurtigere træning af AI netværk
- Generel vidensdeling og kompetenceløft.

Vi deltager gerne i yderligere diskussion og håber at initiativet får luft under vingerne. I så fald glæder vi os til at møde ligesindede og dygtige kolleger i branchen.

VH Esben Juul Sørensen & Jakob Kirkegaard
Talmo – Applied Vision

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Fredag d. 20/4-18 kl. 09:18

Kære Esben og Jakob
Tak for støtten og for jeres nyttige kommentarer. Alle i dansk erhvervsliv skal vinde på vores forslag. Derfor vil vi meget gerne invitere til dialog og inddrage jeres input i en endelig ansøgning, så vi rammer jeres (og andre lignende virksomheders) unikke behov så præcist som muligt. Vi har tænkt virksomheder som Talmo ind i vores forslag, idet vi gerne vil understøtte innovation og vækst hos jer ved at agere sparringspartner. Det konkrete samarbejde kunne også være i form af deltagelse i cases og følgegrupper. Jeg synes, I har nogle rigtig gode bud på andre aktiviteter, vi også skal tænke ind i forslaget – fx problematikken omkring adgang til hardware. Jeg ser frem til den videre dialog - og endnu en gang tak for opbakningen.
Mvh. Henrik

søren steen nielsen (senior engineer, Grundfos)
Fredag d. 20/4-18 kl. 10:21

Tak til Alexandra Instituttet for at komme med dette meget relevante forslag. Grundfos ser det som yderst interessant.
På tværs af værdikæden, kan vi se behovene for fokusering på Computer vision og Deep learning. Det er fundamentalt
for bl.a. succesfuld AR & AI implementering.
Hovedparten af vores komponenter er lavet af varianter på rustfrit stål - oftest i komplekse geometrier med forskellige overfladebehandlinger som det menneskelige øje ikke kan detektere forskellen på. Vi bestræber os på Zero Defects, og dertil har vi behov for agile assisted tools som f. eks AR wearables og smartphones, som giver brugeren en nem og intuitive guidance og verifikation på det konkrete materiale, komponent, konstruktion, produkt eller system.
Et sådanne initiativ vil have stor værdi for Grundfos såvel på den korte og den lange bane. Alt fra konkrete prototyper til kompetence opbygning internt. Under dette initiativ, vil vi sammen med Alexandra instituttet bidrage til at Computer Vision og Deep learning bliver demokratiseret, og dermed får fast forankring i vores og andres digitale infrastrukturer.
Grundfos håber at dette initiativ går videre, og ser derpå frem til et samarbejde med Alexandra Instituttet med deltagelse fra andre Internationale vidensinstitutioner og virksomheder.

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Søndag d. 22/4-18 kl. 18:17

Kære Søren
Mange tak for dit indlæg. Det er vigtigt for os, at forslaget også møder opbakning fra store produktionsvirksomheder som Grundfos, som aktivt er med til at vise vejen for dansk erhvervsliv ind i digitaliseringen. Kun ved at arbejde tæt sammen på tværs af virksomheder og institutioner kan vi give hele området det nødvendige løft, som skal sikre, at Danmark også i fremtiden er med helt fremme inden for computer vision og deep learning.
Mvh. Henrik

Kristian Bang Nørgaard
Mandag d. 23/4-18 kl. 10:43

Spændene og relevant

Vi i Funday Factory udvikler klassiske mobilspil, men kigger også mere og mere på spil og playfull oplevelser der sammenkæder det fysiske og digitale. I forhold til disse konkrete anvendelsesområder så er forslaget umiddelbart relevant for alle cases, der søger at skabe en form for integration mellem et fysisk og et digitalt produkt. Vi melder os gerne under fanen og kan se masser af innovations- og markedspotentiale for koncepter og produkter her. Yderligere er der spændende tendenser omkring selve indholdsproduktionen som man eventuelt også kunne kigge på.
Thumbs up herfra!

Kristian Bang Nørgaard
Funday Factory

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Mandag d. 23/4-18 kl. 14:04

Kære Kristian
Tak for dit indlæg. Super spændende område I arbejder med. Der er mange interessante muligheder i at integrere fysiske og digitale produkter, også inden for smarte produkter, digitale tvillinger og augmented reality. Jeg er meget enig i, at forslaget må være relevant for jer, da computer vision muliggør, at jeres mobilspil kan ”se og forstå” den fysiske verden, og med udviklingen inden for deep learning er det næsten kun fantasien, der sætter grænser. Spændende! Tak for støtten - vi vil meget gerne have jer med på holdet.
Mvh. Henrik

Martin Kjeld Pedersen (Medejer, FieldSense A/S)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 11:36

Relevant forslag, som vi i Ceptu støtter meget op om.
Med vores afsæt ser vi især et potentiale i forslaget for nystartede og mindre virksomheder, der har eller forventer at bygge deres kerneforretning og -produkter op om teknologier som computer vision og machine/deep learning. Anvendelsen af de to teknologier kan dog virke afskrækkende, da de forudsætter meget specifikke kompetencer og derfor også en videnstung og bekostelig aktivitet. Flere workshops, kurser, caseforløb samt adgang til demoer og kildekoder fra "maskinrummet" i en institution som Alexandra Instituttet vil derfor give sådanne virksomheder et bedre udgangspunkt for at anvende teknologien og vil give mulighed for unikke samarbejder på tværs af industrier, virksomheder og udviklingsinstitutioner. Vi melder os også gerne til at deltage i disse aktiviteter for at give indsigt i de områder, hvor vi anvender hhv. computer vision og machine learning. Mon ikke store og små "spillere" inden for dette område kan lære en masse af hinanden?
Det vil for os være interessant at høre, om og hvordan forslaget har til hensigt at arbejde på integrationen mellem digitale løsninger og hardware - eventuelt i forbindelse med IoT-boomet. Her ser vi i særdeles et stort potentiale i fremtiden, hvor computer vision, machine/deep learning og AI vil spille en stærkt stigende rolle.
Et spændende forslag og en relevant debat, som vi ser frem til at følge!

Martin Kjeld Pedersen
Ceptu

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 22:04

Kære Martin
Tak for dit positive indlæg. Jeg er glad for at få bekræftet, at vores forslag rammer behovene hos mindre virksomheder som Ceptu, som bruger computer vision og deep learning i deres kerneforretning og -produkter. Og jo, vi kan og skal lære en masse af hinanden – store som små. Det skal vi nok sørge for kommer til at ske.
Omkring integration mellem digitale løsninger og hardware, så ser vi et stigende behov for at flytte beregninger væk fra ”skyen” og ud på mindre hardware-enheder som smartphones. Deep learning er ekstremt beregningstungt og svært at få til at køre effektivt på små hardware-enheder i forhold til fx energi- og hukommelsesforbrug. Omvendt er der mange ulemper ved at lave alle beregningerne i skyen, bl.a. fordi der opstår forsinkelser og flaskehalse i forbindelse med dataoverførslen. Det er en udfordring, vi allerede har fokus på – og også nogle konkrete løsninger på. Endnu en gang tak for jeres opbakning.
Mvh. Henrik

Jesper Mosegaard (Director of Products, Luxion)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 22:41

Luxion Aps støtter op om dette forslag.

Vi udvikler og sælger produktet KeyShot som er den hurtigste og nemmeste softwarepakke til fotorealistiske produktvisualisering på markedet. Indenfor vores felt kan vi se at deep learning har potentiale indenfor bl.a. støj-reduktion på computer-genererede billeder samt billede-filtre (style transfer) - og derudover specielt også til objektgenkendelse i augmented reality som er en forudsætning for at kunne vise produkter ovenpå virkeligheden igennem fremtidens AR briller.

Særligt for deep learning gælder dog at forskningsresultaterne og frameworks nærmest kommer væltende ind over hinanden - udviklingen går utroligt stærkt. Det er tidskrævende og vanskeligt for små danske virksomheder at følge med, sortere og evaluere de mange spændende resultater - selv hvis man har forudsætningen for det. Her rammer forslaget fra Alexandra Instituttet rent ind i vores behov for at en uafhængig kurator af udviklingen internationalt. I den forbindelse vil jeg bestemt opfordre til at have fokus på en løbende formidling af de mest lovende teknikker og anvendelser via sociale medier og nyhedsbreve - og gerne, som nævnes i forslaget, med demo'er og kildekode for dem af os med hang til den slags.

Med venlig hilsen

Jesper Mosegaard
Director of Products
Luxion Aps

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 12:12

Kære Jesper
Mange tak for dit indlæg. Det er et utroligt spændende område, I arbejder med hos Luxion. Vi har i øjeblikket stort fokus på samspillet mellem netop fotorealistisk rendering, computer vision og deep learning. I forbindelse med en eksisterende resultatkontrakt (Interaktiv AR og VR til industriel træning og instruktion) har vi således udviklet deep learning algoritmer, som er trænet på fotorealistiske renderinger, og som kan genkende og tracke de tilsvarende fysiske objekter til brug i fx AR briller. Der er mange spændende tendenser i den retning, vi gerne vil kigge på i vores forslag – og meget gerne i samarbejde med virksomheder som Luxion.
Vi ser det som vores fornemste opgave at følge med den hastige udvikling og skabe rammerne for, at virksomheder som jeres har adgang til – og kan arbejde med – de nyeste teknologier inden for computer vision og deep learning. Vores nyetablerede partnerskab med NVIDIA, som er verdens førende producent af deep learning hardware, skal være med til at sikre dette, bl.a. gennem afholdelse af workshops/kurser og formidling via sociale medier etc.
Tak for støtten.
Mvh. Henrik

Thomas Moeslund (Professor, Aalborg Universitet)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 13:57

Der er vist ingen tvivl om, at data-drevet analysemetoder giver mening i rigtig mange sammenhænge - givet de store mængder af data der i tiden høstes i alle brancher.
Metoder til at lave datamining (BigData, AI, Machine Learning, Deep Learning – eller hvad man nu vælger at kalde det) på store mængder af ”simple data”, er efterhånden tilgængelige for virksomheder gennem forskellige cloud løsninger, fx IBM’s Watson.
Men når det kommer til komplekse data, som fx billeder, video, 3D data, så er der stadigvæk brug for en dedikeret indsats før en virksomhed kan benytte de nyeste metoder til at gøre deres data værdiskabende. Derfor giver det rigtig god mening, at definere en fokuseret indsats hvor et GTS institut opbygger kompetencer (fx i samarbejde med universiteterne) indenfor dette område.

Vores Computer Vision lab på Aalborg Universitet bakker derfor op om dette forslag.

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 11:19

Kære Thomas
Mange tak for dit indlæg. Jeg er meget enig i din analyse. Fei-Fei Li, som er internationalt anerkendt professor i kunstig intelligens og computer vision ved Stanford University og Chief Technologist hos Google Cloud, har udtalt, at Google og andre it-giganter hverken kan eller vil bevæge sig vertikalt ned i enkeltstående brancher og teknologier inden for kunstig intelligens. Det tror jeg, er hovedforklaringen på, at cloud-baserede maskinlæringsværktøjer som fx IBM Watson og Googles Cloud AutoML kun egner sig til at løse standardproblemer med "simple data". Når man arbejder med komplekse data/problemer, som man gør inden for computer vision, så har man brug for at kunne pille ved alle dele af "motoren", og det kan man ikke med proprietære cloud-løsninger.
Vi ser mange spændende muligheder i at samarbejde med jeres gruppe på Aalborg Universitet og vil rigtig gerne have jer med på holdet, hvis/når aktiviterne i forslaget skal præciseres yderligere. Tak for opbakningen.
Mvh. Henrik

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 11:21

Intet indhold

Jesper Søderberg (Lead Producer, LEGO System A/S)
Søndag d. 6/5-18 kl. 23:35

Fra LEGOs synspunkt, er dette et meget relevant tiltag.

Der er ingen tvivl om at computer vision i kombination med deep learning i neurale netværk vil revolutionere mange områder i tiden fremover. Vi kan se sammenlignelig performance på områder, hvor andre teknologier er ved at nå deres maksimale potentiale, mens CNN tilgangen kun er i sin vorden, og har et langt højere potentiale. Udfordringen er dog, at dette er et fagområde, hvor det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft der virkelig forstår teknologien i dybden - og ikke kun anvendelsen af den.

Derfor vil det være af stor værdi for alle, hvis der kan skabes et fora, hvor viden, ideer og erfaringer med disse teknologier kan udveksles.

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Mandag d. 7/5-18 kl. 14:11

Kære Jesper
Tak for dit indlæg. Vi er glade for at høre, at vores forslag også er relevant for Lego. Vi skal have løftet hele området for computer vision og deep learning i Danmark, og det kan vi kun gøre ved at samarbejde og udveksle viden mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Jeg synes, det tegner til, vi kan samle et rigtigt stærkt hold.
Mvh. Henrik

Thomas Sangild Sørensen (Product Manager and CBCT Reconstruction Team Leader, 3Shape Medical)
Mandag d. 7/5-18 kl. 09:04

Spændende initiativ. Mit personlige arbejdsområde, medicinsk billedrekonstruktion og billedbehandling, vil uden tvivl ændre sig betydeligt i de kommende år, når nye algoritmer baseret på maskinlæring vil blive integreret i de mange produkter på området. For at følge med udviklingen, og ikke mindst forblive førende på vores område, ser jeg derfor store fordele i etableringen af et dansk forum som følger udviklingen og løbende sorterer i den enorme mængde af nye forskningsresultater for på den måde at fremhæve de vigtigste computer vision relaterede resultater. Forslaget om at stille små prototyper og eksempler på løsninger bredt til rådighed, ser jeg også meget positivt på.

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Mandag d. 7/5-18 kl. 14:42

Kære Thomas
Mange tak for din kommentar. Deep learning har allerede revolutioneret medicinsk billedrekonstruktion og billedbehandling, og der ligger et kæmpe markedspotentiale for danske virksomheder i at køre med på den bølge. Vi er flere hos os, der har forskningsbaggrund inden for netop denne gren af computer vision, og vi hjælper gerne med at til at følge med den hastige udvikling og sortere i resultaterne.
Mvh. Henrik

David Fischer
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:01

Virker som et relevant initiativ. Ingen tvivl om at der investeres massivt inden for området fra alle de store teknologispillere på den internationale scene. Det direkte samspil mellem computer vision og deep learning viser allerede stort potentiale, og ser ud til f.eks. at være en af hovedingredienserne indenfor selvkørende biler. Ser dog også et kæmpe potentiale i at anvende deep learning på højniveaus data baseret på computer vision – f.eks. analyse og design baseret på 3D geometri fra 3D scannere – noget som vi hos 3Shape har stor interesse indenfor

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:35

Kære David
Mange tak for dit indlæg. Det er helt rigtigt, at deep learning og computer vision er en af drivkrafterne inden for udviklingen af selvkørende biler. Bilproducerende lande som Tyskland oplever lige nu, at eksperterne inden for området forsvinder ind i bilindustrien. Den udfordring har vi heldigvis ikke i Danmark, og det skal vi selvfølgelig udnytte. Vi ser mange spændende muligheder i anvendelsen af deep learning og computer vision på 3D data, og her er medicinsk billedrekonstruktion og billedbehandling jo meget oplagt. Vi vil gerne have nogle aktiviteter omkring analyse af 3D data med i en endelig ansøgning, og der vil vi gerne inddrage 3Shape.
Mvh. Henrik

Kasper Risbjerg
Fredag d. 11/5-18 kl. 09:37

Meget relevant foreslag, som jeg kun kan bakke op omkring, da computer vision og deep learning er yderst relevante teknologier for virksomheder som vores i flere led af værdikæde. Samtidig er det et felt der udvikles meget indenfor, hvorfor det er essentielt at kunne være på forkant. Et foreslag som dette kan styrke flere danske virksomheders konkurrencemæssige position og sikre, at vi også i fremtiden er med helt fremme.

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:45

Kære Kasper
Tak for din opbakningen. Med forslaget vil vi gerne skubbe på udviklingen - især inden for de områder, vi på Alexandra Instituttet er gode til, som særligt er idegenerering og forretningsudvikling.
Mvh. Henrik

Henrik Birk (Salgschef, JLI vision a/s)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:05

Kære Henrik Pedersen
JLI vision (JLI) vil gerne tilsluttet sig koret, der er begejstrede ved udsigten til mere anvendt forskning indenfor Machine Learning/ Deep Learning i relation til Computer Vision. Hos JLI betragter vi Machine Learning som en nøgleteknologi, der fremadrettet vil kunne åbne op for mere dedikerede machine vision opgaver, der tidligere ikke har været løsbare. JLI har allerede løst opgaver hvor Machine Learning indgår som en del af løsningen indenfor glas og træ industrien, men har brug for sparringspartnere inden for forskningsverdenen. JLI bakker derfor op om dette forslag, og kan bidrage med samples/data og input omkring, hvor vi gerne ser forskningen målrettet.
Mvh Henrik Birk
Salgschef JLI vision

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Søndag d. 20/5-18 kl. 21:30

Kære Henrik
Mange tak for din kommentar. Vi er rigtig glade for den positive modtagelse, vores foreslag får fra virksomheder som JLI Vision, der lever af at lave computer vision-løsninger. Vi vil rigtig gerne sparre med jer omkring deep learning og computer vision. Hvis vores forslag går videre til næste runde, skal vi selvfølgelig have en snak om, hvordan vi konkret hjælper jer bedst muligt. Tak for støtten.
Mvh. Henrik

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Søndag d. 20/5-18 kl. 21:30

Kære Henrik
Mange tak for din kommentar. Vi er rigtig glade for den positive modtagelse, vores foreslag får fra virksomheder som JLI Vision, der lever af at lave computer vision-løsninger. Vi vil rigtig gerne sparre med jer omkring deep learning og computer vision. Hvis vores forslag går videre til næste runde, skal vi selvfølgelig have en snak om, hvordan vi konkret hjælper jer bedst muligt. Tak for støtten.
Mvh. Henrik

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:35

Dansk Standard anerkender at de seneste års udvikling inden for kunstig intelligens og deep learning har sat gang i en industriel revolution. Den stadigt stigende implementering af intelligente løsninger, der gøres mulige ved hjælp af kunstig intelligens, rejser en række vigtige spørgsmål, som grundlæggende handler om hvorvidt teknologien er sikker at bruge. Det danske standardiseringsudvalg har derfor stort fokus på dataetik og ambitionen er, at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder inden for kunstig intelligens som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:54

Kære Kim
Tak for dit indlæg. Alexandra Instituttet har også stort fokus på de dataetiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med den anvendelse af kunstig intelligens. Vi vil gerne være bidrage til at debattere og udvikle standarder inden for området.
Mvh. Henrik

John Paulin Hansen (Professor, Technical University of Denmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 23:26

Meget spændene forslag. Vi er især interesseret i brugen af deep learning og computer vision inden til oplæring af autonome systemer. Det er eksempelvis muligt at træne en drone op til at undgå at flyve ind i træer og højspændingsledninger ved at oplære den i en computermodel skabt af game-engine. Den får RGB informationer at træne sig på direkte fra computermodellen som den siden vil se i sit kamera når den flyver i virkligheden. Og så slipper man for at skulle reparere dronen hvergang den er styrtet. Microsoft og MIT har nogle spændene projekter som måske kan inspirere: https://github.com/Microsoft/AirSim og http://news.mit.edu/2018/virtual-reality-testing-ground-drones-0517
Med venlig hilsen
John Paulin Hansen, professor
DTU Management

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:11

Kære John
Mange tak for dit indlæg. Det lyder rigtig, rigtig spændende. I Visual Computing Lab har høj faglig ekspertise inden for både computer grafik og computer vision. Vi har således flere års erfaring med at anvende fotorealistiske syntetiske billeder til at træne kunstig intelligens. Konkret har vi i regi af en eksisterende resultatkontrakt om augmented reality udviklet et system, hvor man kan træne et dybt neuralt netværk til at genkende objekter og estimere kameraets position relativ til objektet alene ud fra 3D CAD data - altså ved brug af 100% simulerede data/billeder. Vi vil meget gerne fortsætte vores arbejde inden for dette område, og det lyder til, I også kunne være interessede.
Som en lille sidebemærkning kan jeg fortælle, at NVIDIA, som vi samarbejder med, også har udviklet et simuleringsmiljø til selvkørende biler. Det hedder NVIDIA Automotive Simulation: https://www.youtube.com/watch?v=booEg6iGNyo
Mvh. Henrik

Dennis Micky Jensen (Senior DevOps & AI Engineer, Tattoodo ApS)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:46

Tak til Alexandra Instituttet for at endelig tage hul på plumben med et forslag, som direkte kan gavne det danske erhvervsliv, ved åbne dørene til Computer Vision & Deep Learning.
Hos os, Tattoodo.com, som er et social medie, er teknologier som dette (bla. billedklassicering og segmentering) en hovednøgle i at give vores brugere den bedst mulige oplevelse.
Vi har tænkt os at bruge AI til at genererer unikke cover-ups til tatoveringer som en bruger vil kunne bruge i deres mobile applikation.
Initiativer som dette, vil gøre indgangen til disse emner mere praktiske, præcise og knap så skræmmende.
Der er brug for flere initiativer som dette, da med brug af teknologier som fx. Computer Vision, for mange firmaer kan gøre en kæmpe forskel.

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:48

Kære Dennis
Mange tak for opbakningen. Tattoodo er et fremragende eksempel på en start-up, som har forstået at tage demokratiseringen af kunstig intelligens til sig. Jeres resultater med anvendelse af deep learning og computer vision på tatoveringer har vakt international opsigt, og det er heller ikke gået vores næse forbi. I vil være super interessante at få med ombord som en case i en resultatkontrakt omkring deep learning og computer vision, så vi kan få udviklet de helt rigtige ydelser til at hjælpe sådan nogle som jer.
Mvh. Henrik

Niels Jul Jacobsen (CSO, Mobile Industrial Robots ApS)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:39

Et meget relevant og aktuelt forslag, som vi fra MiR fuldt ud kan tilslutte os. Vores nuværende og kommende generationer af robotter vil i høj grad skulle gøre brug af vision og AI for sikkert at kunne navigere i omgivelser med mennesker.
Her er muligheden for at kunne få adgang til support, sparing og uddannelse indenfor feltet vigtigt, og derfor passer de fire nye ydelser i forslaget os perfekt.
Mvh Niels Jul Jacobsen
Chief Strategy Officer, Mobile Industrial Robots ApS

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:57

Kære Niels
Mange tak for dit indlæg og for opbakningen. Vi oplever også, at der i øjeblikket er stort fokus på sikkerhed omkring kollaborative robotter, og der vil computer vision og kunstig intelligens komme til at spille en større og større rolle. Rigtig spændende, at MiR også arbejder i den retning. Jeg er glad for at høre, at ydelserne i vores forslag også passer ind i jeres behov.
Mvh. Henrik

Rasmus Engholm (Senior Data Scientist, Terma Group)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:55

Hej Henrik

Dejligt forslag - fra Terma kan vi kun hilse det velkomment. Som en virksomhed, der blandt andet producerer radar og overvågningssystemer, er computer vision og ikke mindst machine learning (herunder deep learning) allerede begyndt at spille en rolle for os. Vi ser absolut dette som en trend, der kun bliver mere udtalt de næste mange år. Computer vision og machine learning flytter sig så hurtigt, så værdien i at have en top kvalificeret sparringspartner med fokus på dette emne tæt på, er stor, for en virksomhed som vores. Samtidig håber vi også, at dette fokus vil tiltrække flere studerende til emnet, der på sigt forhåbentligt vil medføre, et bedre og bredere rekrutteringsgrundlag. Vi ser frem til følge med og bidrager gerne i yderligere diskussioner.

Mvh

Rasmus Engholm

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:21

Kære Rasmus
Mange tak, fordi Terma hilser vores forslag velkomment. Forslaget skal bl.a. ramme behovene hos virksomheder, som allerede arbejder med computer vision og deep learning, men som har brug for kvalificerede sparringspartnere. Der lyder det til, at Terma passer rigtig godt ind i den målgruppe.
Vi har netop afholdt et "prøve-kursus" om deep learning og computer vision i samarbejde med NVIDIA Deep Learning Institute. Kurset var gratis og forbeholdt studerende og universitetsansatte, og interessen omkring kurset var enorm. Disse kurser kan noget andet end traditionelle universitetskurser; de er meget lavpraktiske, så kursisterne får noget med hjem i hånden, det kan bruge med det samme på deres egne problemer/data. Det er vores ambition fremover at kunne udbyde flere sådanne gratis/lavpraktiske kurser til studerende og derved være med til at sikre et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag for virksomhederne. Vi håber, vi kan finde midler til sådanne gratis aktiviteter i en eventuel RK-bevilling.
Mvh. Henrik

Stig Pedersen (Senior Projektleder Machine Learning, Topdanmark Forsikring)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:28

Computer vision bliver et væsentligt parameter indenfor Forsikring. Arbejdet er i fuld gang lokalt, men generel forskning indenfor dette felt vil hjælpe til at øge tempoet i udviklingen.

Henrik Pedersen (Teamleder, ph.d., Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:27

Kære Stig
Tak for din kommentar. Det er super spændende, at forsikringsbranchen også udforsker mulighederne i computer vision og deep learning. Der ligger mange besparelser i at kunne automatisere processer, som involverer visuel inspektion, video/foto dokumentation og skanning af dokumenter, som jeg forestiller mig kunne være relevante problemstillinger inden for forsikring. Spændende.
Mvh. Henrik