Teknologier og processer til DataDreven Innovation

Senest opdateret d. 22/8-2016
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi, Service og offentlig innovation, Sundhed og medicoteknologi og Transport
Ole Lehrmann Madsen
Adm. Direktør

Vi vil hjælpe danske virksomheder med at udnytte potentialet i (big) data til datadreven innovation (DDI).
Vi vil udvikle følgende konkrete DDI ydelser: teknisk løsningopbygning, algoritmer og software komponenter, analyseværktøjer, visualiseringsredskaber, forretningsudvikling, samkøring og analyse af anonymiserede data samt brug af open data. Disse ydelser understøtter alle "trappetrin" i IRIS Group analysen "Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv"

1. Markeds- og samfundsbehov

Iflg. Gartner er Big Data en af teknologierne med størst værdiforventning.
IRIS Group (IG) har i en analyse vist at danske virksomheder ikke udnytter potentialet heri, og anbefaler at skifte perspektiv fra bagudrettet dataanalyse til at gøre data til et drivende element i forretnings­udvikling: Vi kalder det datadreven innovation (DDI). IG skitserer en trappemodel – vores ydelser hjælper på alle trin.
IG viser at der kun er få frontløbere indenfor DDI, især ikke SMVer. Interxion viser endvidere at Danmark halter efter EU ifht. DDI. Potentialet i øget DDI er svært at gøre samlet op, men McKinsey estimerer fx 50% mindre omkostning i produktion indenfor 3-5 år.

Flere brancher vil blive påvirket af DDI, men vi forventer at især ikt, energi, sundhed, finans, samt transport & logistik vil efterspørge de nye ydelser.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

IG finder barrierer vedr. forståelse, kompetence, sikkerhed, tilgængelighed og økonomi.

Ifht. forståelse vil vi ikke udvikle nye ydelser, da der allerede er udbydere heraf. Under aktiviteten vil vi dog udføre vidensspredning fx ved webkampagner, kurser, netværks-/gåhjemmøder rettet mod ”forandringsagenterne” i SMV’erne, gerne i samarbejde med eksisterende aktører.

Ifht. kompetencer udvikles forskningsbaserede ydelser til at behandle og analysere egne og andres data, herunder billed-, video- og punktsky-data fra bl.a. mobile enheder, medicinske scanninger, tekst baseret samt realtids sensor data. Hertil udvikles avancerede dataanalyser inkl. datamining-, machine­learning-, tekstmining- og voicerecognition-algoritmer samt nye avancerede algoritmer til innovative visualiseringer af data og feature udtræk fra billede/video.

Ydelser:

 1. Rådgivning og udviklingshjælp til teknisk løsningsopbygning i DDI: arkitektur, performance, skalerbarhed og specifikke valg af metoder, algoritmer og beregningsplatforme
 2. Produktionsklare realiseringer af nye software komponenter til DDI: Data Drevet Optimering, løsninger til planlægning baseret på sensor data
 3. Tekst mining: brug af nye Natural Language Processing (NLP) og Deep Learning algoritmer
 4. Analyse og udtræk af informationer fra billed-, video- og punktsky-data
 5. Redskaber til visualisering af og interaktion med (Big) Data, til at udforske og skabe mening fra data
 6. Rådgivning om forretningspotentialerne i DDI målrettet SMVer udfra nye forskingsbaserede teorier om ’sofistikeret business modelling’ og ’dynamiske forretningsmodeller’

Ifht. sikkerhed udvikles og forfines teknologier, der kan forebygge utilsigtet afsløring/brug af følsomt data. Bla. avanceret anonymisering (fx. baseret på Multiparty Computation - MPC), algoritmer til at detektere følsomt data i tekst/billeder, teknologier til sikker analyse/samkøring af data fra forskellige anonymiserede kilder og algoritmer til at afgøre/sikre integritet af data.

Ydelser:

 1. Sikker eksponering: Rådgivning og implementeringshjælp ifht. at åbne for virksomhedsdata uden at kompromittere it infrastruktur & kerneforretningsmodeller
 2. Sikker samkøring: Anonymiseret samkøring af datasæt
 3. Analyser af anonymiserede samkørte datasæt
 4. Identifikation af følsomt data i datasæt (baseret på ydelse 3)

Desuden samarbejdes med juridiske partnere, som vi kan henvise til vedr. juridiske aspekter ved brug af egne/andres data, fx ifht. persondatalovgivningen.

Ifht. tilgængelighed vil vi rådgive om open source løsninger, og/eller open data kilder og teknologier, som vi afdækker i aktiviteten. Ydelse 5 og 7 er også relateret.

Ydelser:

 1. DDI open data og open source hjælp: Rådgivning og programmeringshjælp til open-data og open-source teknologier relevante for DDI

Ifht. økonomiske barrierer kan vi indirekte hjælpe ved den nævnte videnspredning og ydelserne 6 og 11. Og vi kan hjælpe specifikke virksomheder igennem sparringsforløb fx vha InnoBooster. Samlet set vil ydelserne begrænse de økonomiske risici ved at give sig i kast med DDI.

Jf. IG er det endnu kun få frontløbere af danske virksomheder, da barriererne gør det svært for markedet selv at udvikle disse ydelser.
Til opbygning af viden bag disse ydelser er der endvidere behov for en stærk tilknytning til dansk og international forskning. Dette har kun få danske virksomheder, mens vi har 15 års erfaring hermed.
Ydelserne adresserer barriererne direkte, og vil derfor være en stor forbedring af teknologisk service i Danmark.

3. Centrale aktiviteter

Kompetenceopbygning og teknologiudvikling: år 1-3

 • Afdækning af relevante juridiske aktører
 • Synergi med 2 igangværende PhD forløb:
  1. Big Data, skalerbarhed & data drevet optimering
  2. It-støtte til mindre afstand mellem menneske og data
 • Udvikling af nye algoritmer/arkitekturer til data- & tekstmining, NLP & machine learning
 • Videreudvikling af MPC og anonymisering
 • Deltagelse i internationale forsknings- og industrikonferencer
 • Udvikling af demonstratorer af DDI teknologier og processer
 • Nye algoritmer til visualisering af big data og udtræk af info fra store mængder billed-, video- & punktskydata

Videnspredning: ultimo år 1 t.o.m. år 3

 • Inspiration til virksomhedernes forandringsagenter via netværksmøder eller virksomhedsbesøg
 • Arrangementer med Service Platform og InfinIT interessegruppe Big Data
 • Artikler, webkampagner, gå-hjem møder

Caseforløb: år 2-3

 • Kompetenceopbyggende prototype forløb med SMVer. 10+ cases indenfor 5 brancher. Evt. InnoBoosters

Forretningsudvikling: år 1-3

 • Viden om det forretningsmæssige i DDI-caseforløb opbygges i forretningsplaner
 • DDI forretningsmodellering med fokus på offentlig/open data
 • Løbende afprøvning og markedsmodning af ydelserne

MPC bygger på resultater fra projekterne PRACTICE, CACE & SIMAP samt resultatkontrakt IoT.
Accellerede beregning, fortolkning og visualisering af store data bygger på resultater fra resultatkontrakt ”Massive Data”.
Ifht. Open Data bygges på erfaringer fra ODAA og EU-projektet OUTSMART. Der ventes stor synergi med de 2 PhD forløb, og EU-projekterne CityPulse (realtids data analyse) og OrganiCity (eksperimentiel arbejde med specifikke åbne data).

4. Mulige samarbejdspartnere

Innovationsnetværk, fx InfinITs Big Data gruppe, Service Platform.
Vi forventer at byde på Big Data Samfundspartnerskab og Tema: Big Data, Industriens Fond.
Vi inviterer til samarbejde med evt. eksisterende aktører, herunder juridiske, samt kommuner, regioner og SMV’er mhp. case samarbejder.
Forskning: DIKU, AU, ITU, DTU.

Nøgleord

14 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kevin Leig Bengtsson (CEO, UdbudsVagten A/S)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 10:29

Af de foreslåede udviklingsområder er Datadreven innovation det område, der indeholder det største værdipotentiale for danske virksomheder. Det appellerer bredt til mange erhverv, og området kan potentielt tilføre mange danske virksomheder afgørende konkurrenceparametre i den internationale konkurrence.

Thomas-Bo Huusmann (Huusmann Media)
Søndag d. 19/4-15 kl. 17:58

Big Data eventyret,

At kunne finde samarbejde med firmaer/personer der analyserer Big Data, er meget relevant, for mig og Huusmann Medias fremtid.

Det er min overbevisning, at vil man eksisterer som virksomhed der har grænseflade med internettet. Ja så er forståelsen af at trække releveant data, fra Big Data en nødvendighed.

Dog har det være svært for Huusmann Media, som skalerende kreativ virksomhed, at finde redskaber eller mandskab i Aarhus området, til at sikrer kvalificeret Data, til at reagerer på.

Jeg vil personligt mene, at denne industri, er og skal være i fokus for fremtidens erhverv.

For hvad er et bibliotek, uden viden om, hvad man søger for at øge sin intelligens.

Bo Eskerod Madsen (CEO, PhD, ReMoni)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 07:53

Vi skal kunne arbejde sammen for at gøre de nye teknologier til byggestene i løsningerne på de problemer vi står over for.

ReMoni er en R&D tung SMV der arbejder intensivt med Internet of Things (IoT) og BigData. IoT teknologierne hjælper os til at skabe de data vi har brug, og BigData metoderne hjælper os til at oversætte disse data til den viden vi har brug for, for at kunne spare på verdens ressourcer.

I denne udvikling har vi stor gavn af at kunne samarbejde med andre videntunge virksomheder og videninstitutioner. Netop her er GTS institutternes særlige rolle som brobygger yderst værdifuld, da den giver os mulighed for at udveksle denne viden, uden de mange barrierer der er kendt fra andre lande.

De to aktivitetsforslag ” Udvikling af smarte produkter med fokus på integration af service og Internet of Things (IoT)” og ” Teknologier og processer til DataDreven Innovation” giver tilsammen et godt basis for at vi kan udnytte vores danske styrkepositioner, og rykke op i feltet af innovative spillere som forstår at anvende de nye teknologier til at skabe løsninger på nogle af de globale udfordringer vi står over for.

Vi håber derfor meget at disse aktiviteter understøttes, og ser frem til et godt fremtidigt samarbejde på områderne.

Carsten Fosvang (Forretningsudvikler, SEAS-NVE Holding A/S)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 14:14

Som ansvarligt energiforsynings selskab og aktør i vores region er vi yderst interesseret i dette projekt.
SEAS-NVE er en virksomhed der bearbejder millioner af datatransaktioner fra vores distributionsnet.
Udvikling på smartmåler området og internet of things åbner nye muligheder for at udvikle anvendelse af data til at forstå vores kunders forbrugsmønstre og anvendelse af energi og tilrettelægge produktion og distribution efter disse.
Vi ser samspillet mellem forbrugeren og dennes tilgang til oplysninger om energimæssig adfærd, relateret til energiselskabets evne til at reagere hurtigt på analyser af denne adfærd som vitalt for styring af fremtidens energi.
Smart Energi kræver at vi kan håndtere en diversitet af store datamængder og vi kan analysere på disse.
Vi er derfor yderst interesseret i dette projekt.

J A (fadeit ApS)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 22:42

I think that it's a terrific idea to pursue DDI!

At fadeit, we have been pursuing the vision of open data and transparent society for as long as we exist. We have been leveraging open data (and open linked data) in our projects for a while now and contributed to the implementation of a few open data portals in Denmark and abroad. In addition to transparency, we also focus on user experience, security, open software/stardards and business efficiency.

Regarding big data business- it seems like entry barriers are too great at the moment. Frankly, I think that it's unfair that only the big companies should benefit from the potential it offers. That is why efforts like these are really appealing to us.

I hope that we all can create an infrastructure where data is available and usable to whomever needs it and at the same time the privacy of individuals is preserved.

Kennie Nybo Pontoppidan (CEO, Effektor)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 04:13

Vi arbejder inden for BI og vores firma har baggrund i Rehfeld, som har mere end 16 års erfaring med at levere BI konsulent ydelser i Danmark. DDI er en naturlig forlængelse af BI, og vi mangler i den grad i Danmark både forskning, uddannelse af kandidater og anvendelse af DDI. Vores erfaringer med BI markedet i Danmark (manglen på viden, uddannelse og anvendelse) stemmer godt overens med hvad man mange andre steder i verden siger.

Jesper Algren (Projektleder, Region Midtjylland, Regional Udvikling)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 19:48

Interessant Projekt. Det er vigtigt, at de danske virksomheder bliver bedre til at udnytte (big) data og derved bliver mere datadrevne. Dette både ift. at benytte data som beslutningsgrundlag, men også at bruge data til at berige produkter og services, såvel eksisterende som nye. For at dette kan lade sig gøre, er der nogle udfordringer som skal takles eks. forståelse for brug af data, nye kompetencer, sikkerhed, tilgængelighed mm. og det er derfor vigtigt med et initiativ, som netop adresserer dette.

Martin Tom-Petersen (Client Director & Partner, Smart City Catalyst )
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:48

Super relevant projekt, da vi selv har arbejdet meget med det område og desværre er der mangel på kompetencer lokalt på området.

Jens Ulrich Nielsen (Afdelingschef, SEGES VSP )
Søndag d. 10/5-15 kl. 13:22

En konstant innovativ optimering af den danske svineproduktionen, er en forudsætning for sektorens fortsatte overlevelse. En konkurrencedygtig produktion af svin er særdeles kompliceret og anvendelsen af bigdata, vil være et vigtigt værktøj i udviklingen af fremtidens danske svineproduktion.
Aktiviteterne inden for bigdata er derfor relevante.

Tom Togsverd (Underdirektør, DI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:58

DI ser et kæmpepotentiale for DDI. Som led i DI's produktivitetsindsats har jeg mødt mange virksomheder med betydelige potentialer, der langt fra er udnyttet, hvilket kalder på en særlig målrettet indsats. Det er vigtigt at inddrage virksomhederne tidligt i indsatsen, så løsningerne drives af netop den enkelte virksomheds behov.

Anders Pall Skött (Seniorkonsulent, Innovationsnetværket for Finans IT / CFIR)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:30

Big data, processer og datadreven innovation er meget relevant for finans. Nogle af nøgleudfordringer er compliance, privacy og hastighed. Vi i CFIR og Innovationsnetværket for Finans IT indgår gerne i dialogen om Big Data sammen med Alexandra Instituttet, der er partner i Innovations-netværket for Finans IT for at udforske udfordringer og muligheder for konkret anvendelse og udvikling af big data i finans. Vi håber derfor, at DDI bliver bevilget.

flemming madsen (sekretariatschef, DOLL green lab for belysning og smart city)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:41

Alexandra Instituttet peger på nogle meget centrale forudsætninger for at udnytte potentialet i Big Data til at gøre byerne mere effektive og øge konkurrenceevnen hos virksomhederne. Udviklingen af værktøjer til teknisk løsningsopbygning, softwareudvikling og samkøring af forskellige datasæt og realtidsdata, vil skabe en platform for udvikling af helt nye virksomheder og vækst i allerede etablerede.
Energistyrelsen har med bevilling til etablering af Green Lab platformen ’SUS – Smart Urban Services’ ydet støtte til at etablere praktiske test-beds for IOT og sensorer i de urbane infrastrukturer og serviceområder samt disses komponenter og enkeltdele, såvel fysiske som softwaremæssige og serviceorienterede ydelser. SUS etableres ovenpå DOLL Green Lab for Belysning og Fotonik.
Der vil være overordentlig god synergi imellem iværksættelse af de af AI foreslåede aktiviteter og udbygning af DOLL Green Lab med SUS-platformen, hvor virksomheder kan teste og demonstrere nye produkter og løsninger i praksis. Vi er meget positive overfor et tæt samarbejde og kan se store fordele i et sådant.

Ole Lehrmann Madsen (CEO, professor, Alexandra Instituttet A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 15:22

Alexandra Instituttet vil her benytte lejligheden til at takke for de gode og konstruktive kommentarer der er kommet til vores forslag om at styrke kompetencerne indenfor DataDreven Innovation (DDI) igennem dette aktivitetsforslag.
Kommentarer styrker vores konklusion omkring potentialet i DDI og at der er behov for it- og forretningsmodel relateret kompetenceopbygning, der kan tilbydes de danske (også mindre) virksomheder for at realisere potentialet.

Udover kommentarerne har IRIS Group siden forslaget blev indsendt offentliggjort en undersøgelse, der følger op på den undersøgelse fra 2013, som vi refererer til i aktivitetsforslaget: “Datadreven Vækst i Danmark” (http://irisgroup.dk/datadreven-vaekst-i-danmark-potentialer-og-udfordrin...). Heri understreges argumenterne for vores aktivitetsforslag, og der nævnes specifikt i afsnit 7.1 "De fleste virksomheder mangler kompetencer inden for strukturering, analyse, fortolkning og visualisering af data”, og “Big data er (…) tæt knyttet til udvikling af nye forretningsmodeller…”, og senere under overskriften “Uvildig sparring…” (side 36) at "Det er vigtigt at understrege, at de nuværende aktører i erhvervsfremmesystemet formentlig ikke eller kun i begrænset omfang besidder de nødvendige kompetencer. Opgaverne kan i princippet løftes af fx GTS-institutter, Væksthuse og universiteter. Men det vil i mange tilfælde kræve, at der rekrutteres personer til de pågældende funktioner, eller at der investeres i en betydelig grad af kompetenceopbygning”.

Vi vil gerne med dette aktivitetsforslag stå for en vigtig del af denne kompetenceopbygning.

Preben Birr-Pedersen (CEO, CLEAN)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:08

CLEAN og Innovationsnetværket Smart Energy støtter forslaget og deltager gerne i videnspredningen.