Teknologier og værktøj til udnyttelse af Big Data

Senest opdateret d. 22/8-2016
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi, Service og offentlig innovation, Sundhed og medicoteknologi og Transport
Anders Kofod-Petersen
Vicedirektør, professor

Der er stort uudnyttet værdipotentiale for danske virksomheder i udnyttelsen af Big Data. En række undersøgelser, bl.a. fra Erhvervsstyrelsen, har identificeret et hul i markedet og specifikke barrierer for danske virksomheder i at udnytte potentialet. Desuden mangler virksomhederne adgang til kompetencer inden for teknologier og forretningsprocesser, der addresserer Big Data for at overkomme deres barrierer.
I dette projekt gennemføres en række aktiviteter og resulterende ydelser, som direkte adresserer en række af de identificerede barrierer og hermed forbedrer virksomhedernes mulighed for at få andel i værdipotentialet i Big Data. Den primære målgruppe er virksomheder inden for: IKT, energi og forsyning og e-handel.

Budget:
2016: 2.940.000 kr.
2017: 2.940.000 kr.
2018: 2.940.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Teknologier og processer til DataDreven Innovation

Nøgleord