Udvikling af hybride testmetoder for stor-skala mekaniske og strukturelle systemer

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Informations- og Kommunikationsteknologi
Eric Putnam
Teamleder

Test af storskala mekaniske strukturer behøver nye hybride test- og valideringsmetoder for at fremme udvikling inden for vedvarende energi og infrastruktur. Aktiviteten har fokus på at udvikle disse i samarbejde med danske virksomheder.

Dansk industri er førende internationalt inden for flere strategiske områder, og herunder specielt vedvarende energi og infrastruktur. Denne position er opnået ved at gå forrest på udviklingsfronten og aktivt sætte en industristandard. For at fortsætte denne udvikling er det nødvendigt med adgang til intelligente test- og valideringsmetoder og ”know-how” om disse. Hybride valideringsstrategier, der benytter test-, sensor- og overvågningsstrategier såvel som computersimulering, kan hjælpe dansk industri med at udvikle de næste generationer af avancerede, kosteffektive og sikre løsninger.

Aktiviteten tager afsæt i en tredelt udvikling af nye hybride test- og valideringsmetoder for komponenter i så stor skala og kompleksitet, at simple prototype-test ikke længere kan benyttes til validering. Først ved optimering af eksisterende mekaniske testmetoder, sideløbende med dette designes intelligente måle- og overvågningsprogrammer og endelig udføres en sammenkobling af disse to via computersimulering og virtuelle mekaniske tests. Viden om de nye testmetoder vil blive overført til industrien gennem et tæt samarbejde i de danske testmiljøer og i gennem et nyudviklet industrirettet kursus om testteknik.

 

Nøgleord

72 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Henrik Stiesdal (CEO, Stiesdal A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 22:43

Glimrende forslag!

Ved test af store og komplekse komponenter slår konventionelle testmetoder ikke til, fordi man ved accelererede tests typisk havner i belastninger af en størrelse, som giver ulineære respons og dermed reeelt ikke er repræsentative for, hvad komponenterne udsættes for i praksis. Her er for en gangs skyld et forslag til, hvordan man kan forbedre på denne situation under anvendelse af de teknologiske landvindinger, vi har opnået de sidste 10 år.

Jeg kan give projektet min uforbeholdne støtte og kan se, hvordan det kan forbedre mulighederne for fyldestgørende og retvisende afprøvninger af de store komponenter, der udvikles i mine virksomheder.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 11:16

Kære Henrik,

Mange tak for din kommentar og support. Jeg ser frem til muligheden for at arbejde på dette projekt, samt at arbejde med dig og resten af industrien. Kun via samarbejde kan vi fuldt udnytte den ekspertise der er opbygget til at implementere den bedste valideringsløsning.

Med venlig hilsen
Eric

Ronnie Pedersen (Senior Chief Consultant, Ramboll Offshore Wind)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 20:56

Meget relevant projekt med en videreudvikling af sammenkoblingen mellem komplekse fysiske og virtuelle tests. Dette projekt vil kunne supportere flere af Rambølls igangværende eller fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter. Derfor også en uforbeholden støtte til projektet herfra.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 11:18

Kære Ronnie,

Mange tak for din support. Interaktionen mellem fysiske og virtuelle testplatforme er et af hovedpunkterne i udviklings- og valideringsmetoderne i dette projekt. Jeg ser frem til muligheden for at samarbejde med Rambøll i arbejdet med dette tema.

Med venlig hilsen
Eric

Jacob Seier Nyvang (Design and project manager, Bladt Industries A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 08:41

Meget spændende forslag Eric.

Som dansk producent af komplekse konstruktioner til både infrastruktur og den vedvarende energi branche er dette naturligvis af stor interesse for os. Der er sandsynligvis meget interessante potentialler i bedre muligheder for at teste strukturer i stor skala med mere præcise metoder.

Vi støtter gerne et sådan tiltag.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Mandag d. 7/5-18 kl. 14:19

Kære Jacob,
Mange tak for din støtte til vores projekt. Vi har målrettet vores forslag og planlagte udvikling af testmetoder til netop at kunne supportere flere typer af industrier. Således at firmaer som Bladt Industries A/S kan drage fuldt nytte af det.
Med venlig hilsen,
Eric

Torben Lorentzen (Administrerende Direktør, Lindoe Offshore renewables Center)
Søndag d. 6/5-18 kl. 15:42

Spændende nytænkning

Stor skala test udfordrer vores normale tilgang til at skaffe eksperimentel evidens for komponenter og strukturers styrke og holdbarhed.

Testobjekter bliver store og dyre, og det er ikke længere tænkeligt, at tilvejebringe statistisk evidens for en komponent eller strukturs styrke og holdbarhed. Test bliver One-off tests, og der kommer ikke så meget som en statistisk baseret errorbar på resultaterne.

Derfor må vi gå nye veje for bedre at kunne sandsynliggøre, at disse One-off store og dyre test alligevel tilvejebringer de relevante resultater og den fornødne evidens for holdbarheder og levetider.

Mere intelligente målestrategier knyttet sammen med simuleringer synes en interessant vej frem.

Fra Lindø Offshore Renewables Center støtter vi fuldt ud det beskrevne projekt.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Mandag d. 7/5-18 kl. 14:20

Kære Torben,
Mange tak for din indsigtsfulde kommentar. Som du helt korrekt skriver er disse store, intensive test meget dyre og komplekse og det er derfor kritisk at vi maksimerer udbyttet fra dem. Jeg ser koblingen mellem disse store One-off tests og avanceret monitorering samt virtuelle tests som vejen frem for at opnå mere kost-effektive tests med en høj evidens for holdbarheder og levetider.
Med venlig hilsen,
Eric

Henrik Böhmer (Project Manager, Offshoreenergy.dk)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 10:34

"Bigger is better" er konceptet for de fleste offshorevirksomheder, der kæmper om at få prisen ned på offshore projekter. Hvad enten vi snakker olie/gas eller vind. Samtidig med det bliver projekterne mere komplekse og for at holde tiden og omkostningerne nede, er der behov for at kunne fremskynde flere dele af processen, bl.a. testfasen. FORCE Technology's forslag om hybride testmetoder stemmer godt overens med ønskerne fra branchen og desuden behovet for at kunne teste og validere styrkerne af de store komponenter før vi sender dem ud på havet og mange år i drift. Dette muliggør den fortsatte udvikling af større komponenter og desuden ses også potentiale for at sænke LCOE. Offshoreenergy.dk bakker op om denne form for innovation.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 09:51

Kære Henrik,
Mange tak for din kommentar. Vi har også observeret den trend du beskriver mod større og mere komplekse offshore projekter, hvilket skaber større krav til hele udviklings- og valideringsprocessen, inklusiv test programmer. Vores mål med dette projekt er at sikre at den danske industri har de nødvendige værktøjer til at forsætte dens vækst og samtidig arbejde på at sænke LCOE.
Med venlig hilsen,
Eric

Ingrid Marie Vincent Andersen (Senior Naval Architect, AP Møller-Mærsk)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:26

Interessant forslag.

Hos Mærsk Line opererer vi nogle af verdens største containerskibe. Det ville være meget spændende at blive i stand til at verificere vore designantagelser med storskalatests. Ofte er komponenter på skibet designet og verificeret enkeltvist, men det er deres opførsel i et dynamisk og ikke-lineært system, der er interessant.

Hybridtests kan også være et spændende værktøj til at verificere modeller af fx respons og interaktion mellem skib og last.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:25

Kære Ingrid,
Mange tak for din kommentar. Jeg er helt enige i din betragtning om at skridtet fra test af enkelte komponenter til fuldskala dynamiske test er interessant, men også yderst kompliceret. De avancerede hybrid test- og modelleringsprogrammer vi har skitseret i forslaget er valgt så vi kan takle komplekse problemstillinger som den du beskriver. Jeg er meget taknemlig for din støtte og ser frem til at fortsætte vores diskussion og finde en løsning.
Med venlig hilsen,
Eric

Mark Larsen (Sales Manager, SSAB Danmark)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:24

Det lyder rigtig spændende Eric.
Som Nordisk Stålværk med fokus på produktion af højstyrkestål, og som partner ved mange komplekse problemstillinger indenfor infrastruktur og vedvarende energi, stiller vi os meget positive for denne type testfacilitet. Vi ser ofte ønsker om test af større strukturer inden for disse segmenter, derfor bakker vi gerne op om sådan et tiltag.

Vi støtter gerne et sådan tiltag.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:26

Kære Mark,
Mange tak for din kommentar. De to industrier du udpeget er særlig relevante for os i dette forslag. Vi ser frem til at kunne udvikle test- og valideringsmetoder til komplekse, ikke-standard struture som er relevante for jer og jeres kunder. Mange tak for din support og jeg er overbevist om at det er gennem samarbejde med industrien at vi bedst muligt kan fremme testmetoder.
Med venlig hilsen,
Eric

Bjørn Andersen (CEO, Shute Sensing Solutions ApS)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 21:22

SHUTE Sensing Solutions er en ung virksomhed stiftet i 2015 og vi tilbyder en ny sensor teknologi baseret på polymeroptiske fibre. Disse sensorer er ekstremt følsomme overfor strain samt meget enklere at montere ifht traditionelle strain gauges. På samme fiber kan være adskillige sensorer, hvorved man med en enkelt fiber kan opnå mange målepunkter på en konstruktion. Herved simplificeres sensor løsningen, der samtidig også bliver mere robust i drift. Projektet er særdeles relevant for SHUTE og vi deltager gerne med vores teknologi. www.shute.dk

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:27

Kære Bjørn,
Mange tak for din kommentar og support. En del af aktiviteterne i vores forslag vil gøre brug af avancerede sensorteknologi, da mere traditionelle sensorteknologier kan have ulemper der begrænser hvad vi ønsker at opnå. Det er derfor dejligt at høre at du finder projektet interessant og vi er meget motiverede for at forsætte diskussionen med jer.
Med venlig hilsen
Eric

Søren Porse (COO, Scankab Cables A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:29

Spændende projekt
Med afsæt i udviklings projekter til den ”tungere” industri, ser vi nogle spændende muligheder i dette.
Som kabelproducent ønsker vi at bidrage til udviklingen ligesom, tilpasning og test til de mere komplekse løsninger og har vores opmærksomhed.
Lindø Industripark er vel den mest oplagte base for dette og har vores fulde støtte og interesse.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:55

Kære Søren,
Mange tak for din support og kommentar. Målet med dette forslag og efterfølgende projekt er at finde løsninger, der kan fungere på tværs af industrier. Vi vil fortsætte dialogen med alle interesserede parter for at kunne involvere så mange industrier så muligt.
Med venlig hilsen,
Eric

Finn D Madsen (Project & Innovations manager, Siemens Gamesa )
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:09

Et spændende og relevant projekt.
Konstruktionerne som frembringes i dag bliver mere og mere komplekse, og vi ønsker samtidig at reducere omkostningerne - dette vil kræver smartere og hurtigere metoder til test og validering. Jeg anser projektet at være vigtigt for os, som virksomhed og samfundet, da det på kort og lang sigt kan være med til at nedbringe prisen på vedvarende energi.
Derfor også en uforbeholden støtte til projektet herfra. Finn D Madsen - SiemensGamesa

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:55

Kære Finn,
Mange tak for din kommentar og support. Vi vil arbejde på at kunne supportere industrien med smartere og hurtigere testmetoder således at ”time to market” kan reduceres for nyudviklede produkter. På den korte og lange bane er målet med dette projekt at kunne reducere omkostninger, hvilket fx kan nedbringe prisen på vedvarende energi.
Med venlig hilsen,
Eric

Søren Andreas Nielsen (Director Technology, Universal Foundation A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:13

Meget spændende og relevant projekt med innovativ sammenkoblingen mellem komplekse fysiske og virtuelle tests. Dette projekt vil kunne udnyttes i kommende udviklingsprojekter indenfor vores kerneteknologi indenfor stålsrukture til Mono Bucket konceptet. Uforbeholden støtte til projektet Universal Foundation.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:55

Kære Søren,
Mange tak for din kommentar. Vi stiler efter at anvende relevante og praktiske interaktioner mellem fysiske og virtuelle miljøer til stor-skala udviklings- og valideringsprogrammer. Som du helt rigtigt pointere kan Mono Bucket konceptet en god case for disse nye testmetoder. Jeg sætter stor pris på din support.
Med venlig hilsen,
Eric

Jesper Vejlø Carstensen (Specialist, Ph.D., MAN Diesel & Turbo)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:52

Vi hilser dette projekt velkommen, idet det retter sig mod vores kerneområde: design og udvikling af store dieselmotorer.
Idag valideres nyudviklede motorkomponenter typisk ved destruktive laboratorietests efterfulgt af fuldskala servicetests. Dette er en tidskrævende og omkostningstung proces, og man kunne forestille sig, at hybride valideringsstrategier kunne erstatte nogle af de traditionelle metoder i bestræbelserne efter at opnå en hurtigere og billigere valideringsproces.
Stor interesse og fuld støtte til dette projekt fra vores side.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:13

Kære Jesper,
Mange tak for din kommentar og support. Jeg er helt enig med dig angående, at disse nye test- og valideringsmetoder også kan bruges for store dieselmotorer. En af vores kerne strategier i udviklingen af testmetoder er interaktion med industrien og dermed med sikre os at den løsning vi kommer frem til, vil leve op til industriens krav samt at være tids- og kosteffektiv.
Med venlig hilsen,
Eric

Jimmy Gehring (Head of Wind - Sales, SH Group as)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:52

Interessant og Innovativt projekt.
Test og validering er nøglen til udvikling og den mest effektive metode til at påvirke standarder på. Som producent af kundetilpassede løsninger bruger vi selv mange resurser på test internt og i samarbejde med kunder. Vi bifalder derfor alt den viden som andre kan bidrage med i dette tilfælde Force Technology. Ved anvendelse af allerede gennemtestede materialer/dimensioner bliver vores slutprodukter også mere innovative.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:19

Kære Jimmy,
Mange tak for din kommentar. Mens vi ser et forøget fokus på computer simulering i udvikling- og valideringsprocessen, er jeg enig i at en væsentlig del af valideringsprocessen for nye produkter og standarder bør og skal være fysiske tests. Ved at kombinere test i forskellige målestok med et hybridt testmiljø af virtuelle og fysiske test, kan vi opnå en meget effektiv metode til at validere produkter og udvikle standarder.
Med venlig hilsen,
Eric

Gorm Ellegaard Andersen
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:50

Har kigget på innovationsprojektet og det er et meget spændende og interessant projekt ….

GEA-SAT som IT og Televirksomhed kan bakke op om projektet ……og i den udstrækning vi kan bistå vil vi naturligvis gerne gøre dette.

Mvh Gorm Ellegaard

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:03

Kære Gorm,
Mange tak for din support. I testprogrammer er fokus ofte på de mekaniske og fysiske elementer, men i vores forslag vil vi også fokusere på at involvere avanceret instrumenteringsløsninger og virtuelle miljøer. Derfor ligger der også en stor opgave i at finde de IT-løsninger der bedst løser de mange udfordringer vi vil stå overfor i udviklingen af nye testmetoder.
Med venlig hilsen,
Eric

Troels J. Ankerstjerne (Forretningsudvikler, Fyns Maritime Klynge)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:21

Spændende projekt
For den maritime industri vil dette udviklings projekt give nogle spændende muligheder for test og dermed optimering af komponenter til skibe og off-shore installationer, disse kan medvirke til at eftervise den fornødne evidens for holdbarheder og levetider.
Dertil kommer, at Lindø Industripark er vel den mest oplagte base for dette, så derfor vores fulde støtte og interesse for projektet

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:17

Kære Troels,
Mange tak for din kommentar og jeg er glad for, at du finder forslaget interessant. Offshore og den maritime industri har konkrete udfordringer når det kommer til udviklingen af egnede test- og valideringsprogrammer. Sammen med industripartnere, hvor er en del er repræsenteret i Fyns Maritim Klynge, vil arbejde mod udviklingen af praktiske løsninger.
Med venlig hilsen,
Eric

Susanne Willers (Head of Communication & Relations, LINDØ port of ODENSE A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:46

Her på Lindø kan vi slet ikke rose denne slags initiativer nok. Et både spændende og særdeles relevant projekt, som i høj grad understøtter de industrier, som har aktiviteter på vores industri- og havneområder.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:21

Kære Susanne,
Mange tak for din support. Vi ser frem til potentielt at kunne styrke vores services her på Lindø, ved at udvide vores testmulighed. Vi ser dette som en fordel for både Lindø industripark og de virksomheder der holder til her, idet endnu en ressource vil være tilgængelige.
Med venlig hilsen,
Eric

Peter Ulrikkeholm (Business Director, R&D Test Systems)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:23

Meget relevant projekt!
Projektets fokus imødeser en af vindindustriens største udfordringer - nemlig hvordan man kan sikre levetiden af komponenter og sub-systemer, der konstant vokser i omfang.
Det virker som et meget spændende tiltag at integrere simuleringer som en del af teststrategien - så denne alene ikke baseres på fuldskalatest.
Vi bakker op om projektet og håber, det kan opnå støtte.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:53

Kære Peter,
Mange tak for din kommentar. Jeg er helt enig i din betragtning om, at vindmølleindustrien har en stor udfordring i at sørge for at valideringsprogrammerne kan følge med udviklingen i turbine størrelse. Dette er en vigtig pointe for os når vi skal finde en løsning. Den skal nemlig være effektiv uanset størrelse og kompleksitet. Ved at involvere simulering i både udvikling og udførelsen af test- og valideringsprogrammer kan vi også tilbyde et ekstra sæt værktøj som bringer hele processen sammen. Din støtte er meget værdsat.
Med venlig hilsen,
Eric

Dariusz Eichler (Senior Lead Structural Engineer, Vattenfall Vindkraft A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:15

Det var på tide!
I takt med at havvindenergi strukturer bliver større og mere komplekse er der voksende behov for at teste dele af strukturen i forholdsvis stor skala. Samtidigt bliver brug af simulering af disse strukturer mere attraktiv og udbredt på baggrund af udvikling af bedre simulations metoder og voksende beregnings hastighed. Der er spændende at vidne at de to reel og virtuel verdner kommer tættere på hinanden. Og det er lige så spændende at se at forslaget imødekommer denne udvikling. Det er vores overbevisning at det er det rigtig vej til at sikre at vores behov for at validere fremtidige design bliver godt dækket. Vi er også glade for at forslaget omfatter bredt samarbejde mellem industriaktører og forskningsverden. Det vil sikkert bidrage positivt i at forkorte afstanden mellem teori og praksis og øge indbyrdes forståelse. Vi støtter forslaget og ser frem til et samarbejde.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:22

Kære Dariusz,
Mange tak for din kommentar. Som du rigtig skriver, bliver strukturer til offshore vindmøller større og mere komplekse. Det er vores mål at kunne forsætte med at hjælpe industrien med denne udvikling. Ved at foretage fysiske test af store og komplekse hele systemer kan vi minimere potentielle problemer med skaleringseffekter eller utilstrækkelige grænsevilkår eller belastninger. Denne tilgang er dog både dyr og tidskrævende. På den anden side har databehandlingsressourcer og virtuelle metoder udviklet sig enormt. Derfor vil vi arbejde hen mod at forene test af komponenter og delsystemer med brugen af repræsentative og kalibrerede modelleringsværktøjer i test- og valideringsprogrammer. Din support er meget værdsat og jeg ser frem til samarbejde i fremtiden.
Med venlig hilsen,
Eric

Vikas Arora (University of Southern Denmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 00:14

The project is very exciting and relevant .
This development project proposes to integrate the simulations and experiments to predict the life of the complex real-life structures, which can be further used for improving the design by developing new design standards. For SDU, this project is very relevant and it will increase the collaboration between SDU and Force Technology.
SDU supports the project and recommends funding for this project.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:02

Dear Vikas,
Thank you very much for your comment. As you have highlighted we think that the methods and tools that we will work on developing in the project will be useful for evaluating complex structures and systems. Our goals will be to improve design and validation testing programs to be more cost and time efficient, and if possible to influence design standards as well. We would look forward to further cooperation and working together in this project.
Best Regards,
Eric

Erik Andreassen (rektor, Maskinmesterskolen København)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:15

Vi ser en stærk relevans og gode samarbejdsmuligheder inden for dette forslag. Vi arbejder på at uddanne fremtidens maskinmestre, som kompetencemæssigt bliver nogen af de mest teknisk alsidige blandt uddannelserne i Danmark. De vil i deres arbejdsliv typisk kunne møde udfordringer og være involveret helt fra produktdesign, gennem drift og til vedligeholdelse og dekommissionering.

At kunne deltage i dette projekt med blandt andet praktik- og bachelorforløb vil give vores elever eksponering for næste generations testmetoder og give dem et unikt perspektiv i deres studier. Vi ser frem til at samarbejde med jer om dette projekt. Held og lykke med forslaget!

Kommentaren er givet på baggrund af konkret drøftelse om samarbejde.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:42

Kære Erik,
Mange tak for din kommentar og support. I vores forslag har vi lagt stor vægt på samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at kunne styrke uddannelse og uddannelsesplaner indenfor mekanisk og strukturel test og validering. Jeg mener at det er vigtigt at vi samtidig med den tekniske udvikling i projektet, inddrager studerende, undervisere og forskere i industrirelevante tekniske løsninger. Mange tak for din støtte og jeg ser frem til et samarbejde.
Med venlig hilsen,
Eric

Arno van Wingerde (Chief scientist, Fraunhofer Institute for Wind Energy Systems (IWES))
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:42

The proposal is an excellent match for work underway in Bremerhaven and Hamburg, Germany. We have enjoyed close cooperation with both CASMaT and FORCE, reinforcing a Danish-German cooperation, also in the framework of wider European cooperation between the large research institutes in Europe. As we are also in the process of developing large component tests, we look forward to learn from FORCE and vice versa. Together with the facilities of CASMaT, this project offers the Danish industry an excellent experimental basis - necessary for future developments in the wind energy industry and beyond.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:45

Dear Arno,
Thank you very much for the comment and support. As you have identified there is a synergy between current activities in Denmark and Germany. We look very much forward to continuing and strengthening the cooperation with Fraunhofer IWES.
Best regards,
Eric

Christian Berggreen (Lektor og laboratorie-leder (CASMaT - DTU Structural Lab), DTU Mekanik)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:54

Dette er et godt forslag, som i høj grad ligger tæt op af mangeårig (6-7 år) hybrid-test forskning og udvikling på både DTU Mekanik og DTU Byg, hvor de avancerede strukturelle testfaciliteter i DTU Structural Lab under CASMaT er nødvendige og anvendes i vid udstrækning indenfor hybrid-test og simulering. Et nært samarbejde med FORCE på dette område vil derfor være helt nærliggende, idet den teknologi og viden indenfor hybrid-test, der allerede er udviklet på DTU, kan deles med FORCE og industrien. Derudover kan de komplementerede test-faciliteter på hos FORCE på Lindø og på DTU i CASMaT bringes i anvendelse med et industrielt implementeret sigte.
Især strukturelle problemstillinger, som involverer ikke-lineær opførsel, og hvor det er vanskeligt at genskabe de virkelige strukturelle forhold i en simpel komponent-test vil i høj grad kunne undersøges betydeligt mere kost-effektivt og præcist ved anvendelse af hybrid-test. Det stiller dog store krav til test-infrastrukturen, idet mange problemer kræver anvendelse af avancerede multi-aksielle belastnings- og kontrol-systemer, avancerede sensor-teknologi og særligt udviklede hybrid-test simulerings-værktøjer med tilhørende CPU-kraft - faciliteter som DTU allerede har opbygget over en længere periode igennem en række forskningsprojekter.
DTU har i disse projekter undersøgt en række ikke-lineære problemstillinger indenfor flere industrielle områder ved anvendelse af hybrid-test, herunder test af dele af vindmøllevinger og ikke-lineære problemstillinger indenfor den maritime industri. Vi vil derfor meget gerne samarbejde tættere med FORCE, således at implementering af hybrid-test teknologi i industrien kan øges og eventuelt tilbydes som et kommercielt test-produkt til den danske industri.
DTU hilser derfor dette forslag velkomment og ser frem til et tæt samarbejde med FORCE på området.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:43

Kære Christian,
Mange tak for dine stærke support og interesse i samarbejde. DTU og CASMaT centeret er ledende indenfor forskning i test og validering; specielt indenfor vindmølleindustrien. Som har skriver er implementeringen af hybrid test ikke nogen nem proces der kræver tid, viden, erfaring og infrastruktur. Jeg synes at vi kan se fra alle kommentarerne fra industrien at yderligere løsninger for test og validering er nødvendige. Jeg ser meget frem til et potentielt projekt og mod et stærkere samarbejde med dig, DTU og CASMaT henimod udvikling og implementering af hybrid og næste generations test- og valideringsmetoder.
Med venlig hilsen,
Eric

Poul Kyvsgaard Hansen
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:32

Et meget spændende og relevant projektforslag. Modenheden af de rene virtuelle simuleringsmetoder er endnu ikke tilstrækkelig høj, og det fører modsat den oprindelige intention til at udviklingstid og optimeringstiltag forsinkes. Endvidere betyder det stor finansiel risiko for de nødvendige pionerer i den fortsatte udvikling. En nyttig metode til at sikre fremdrift vil være, at søge en tættere kobling mellem test og simulering. Det aktuelle forslag bygger meget elegant på den tankegang og kan bidrage til et stort skridt mod en mere effektiv datavalideret udviklingsmetode, som vil have stor nytte i forhold til storskala produkter.
AAU hilser initiativet velkomment, og ser frem til at kunne samarbejde i forhold til en realisering af visionerne.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:43

Kære Poul,
Mange tak for din kommentar. Jeg er helt enig i at kapabiliteten af simuleringer og virtuelle tests er konstant under udvikling. Relationen til den fysiske verden samt en robust verifikation og kalibrering af disse virtuelle værktøjer er ofte påkrævet. Ved at udbygge viden og kapabilitet for både fysiske test og virtuel simuleringer vil vi forsøge at sammenpasse de stærke siden fra begge tilgange til test- og valideringsmetoder. Mange tak for din support og jeg ser frem til yderligere samarbejde med AAU.
Med venlig hilsen,
Eric

Anja Pedersen (Chefkonsulent, Vindmølleindustrien)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:25

Vindmølleindustrien kan tilslutte sig alle de mange gode ovenstående argumenter for støtte til aktiviteten. Derudover har vindmøllebranchen i flere år efterlyst bedre testkompetencer og mere fokus på test i ingeniøruddannelserne.

Udvikling af et efteruddannelsesprogram for ingeniører og teknikkerer og samarbejde med danske og internationale universiteter og forskere om udvikling af teoretisk og praktisk uddannelse er derfor også af meget stor vigtighed for branchen.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:44

Kære Anja,
Mange tak for din kommentar og support. Det er min klare overbevisning at vi kan levere tiltrængte værktøjer til industrien på mere end en måde, og i dette forslag forsøger vi at opnå dette i en flergrenet tilgang. Mange danske virksomheder, små som store, har selv testfaciliteter. I vores forslag vil vi sideløbende med udvikling af testmetoder, arbejde på at udbygge vidensbasen for praktiserende ingeniører inden for mekanisk og strukturel test.
Med venlig hilsen,
Eric

Rasmus Rossen Kristensen (CEO, HH Instruments A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:53

Som tidligere projektleder i Siemens Wind Power's prototype test afdeling, i dag kaldet SGRE, samt i mit nuværende erhverv i HH Instruments A/S, ses tydeligt relevansen af dette projekt. En kombination af simuleringer og test/valideringer er alfa omega for optimering af mekaniske og strukturelle systemer, som der beskrives i dette projekt. Med en hverdag inden for instrumentering, altså måling på komponenter og projekter, som ligger op ad dette, ses det stigende behov for forsat at udvikle og implementere løsninger, som kan udvikle denne sektor. Ser frem til, og håber på, at projektet bliver til noget.
Med venlig hilsen, Rasmus Rossen Kristensen

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:53

Kære Rasmus,
Mange tak for din support og kommentar. Jeg er enig i vigtigheden af at forene simulering og fysiske tests i en samlet valideringsmetode. Derudover vil vi optimere den instrumentering, måling og overvågning, som vi også kan anvende i udviklingsprogrammet for at hæve niveauet for hvad vi kan opnå inden for test og validering.
Med venlig hilsen
Eric

Henrik Stang (Professor, Vicedirektør, Centerleder CASMaT, DTU Civil Engineering)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:29

Jeg hilser forslaget om udvikling af hybride testmetoder meget velkomment!
Forslaget er yderst relevant og vel-timet i forhold til udviklingen på området. Den seneste udvikling inden for styrings-, kontrol- og måleteknik - sammen med udviklingen i avanceret konstruktionssimulering - peger netop i denne retning. Det er meget vigtigt at I tager denne udfordring op – disse testmetodikker kommer givetvis til at blive standardværktøjer på en lang række industrielle områder i femtiden.
Netop hybride testmetoder var bl.a. i fokus, da vi opbyggede forskningsfaciliteten CASMaT på DTU med specielt fokus på at muliggøre forskning i sammenkobling af fysiske og virtuelle tests og således bane vejen for avanceret tolkning af fysiske tests og intelligent testning af delkomponenter eller delsystemer.
Aktivitetsforslaget er velstruktureret og indholdsmæssigt velafbalanceret, og jeg håber meget at det bliver en realitet. Jeg giver forslaget min uforbeholdne støtte og vil i givet fald se frem til et givende samarbejde om udvikling af disse spændende testmetodikker.

Med venlig hilsen
Henrik Stang

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:56

Kære Henrik,
Mange tak for din kommentar. Din stærke support er værdsat meget højt og jeg ser frem til at styrke samarbejdet mellem FORCE og DTU og CASMaT. Som du og flere andre har pointeret så er både industrien og forskningsverden lige nu i en position hvor der kan gøres betydelige fremskridt indenfor test- og valideringsmetoder, ved at koordinere de fremskridt der er gjort indenfor test og simulering. Jeg ser frem til muligheden for at kunne arbejde med dette emne, samarbejde med DTU og CASMaT og bringe nye, spændende serviceydelser til den danske industri.
Med venlig hilsen,
Eric

Carsten Kiholm (Head of Section, test&laboratories, Siemens Gamesa)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:09

Hi Eric, A very interesting project, that point in the direction of more intelligent testing and verification.
Scalability in the test-specimen itself and test-stimuli’s is an area that has a huge potential, for simplifying validation programs, both for revealing known and unknown failure modes, and also for raising the confidence level as Torben Lorentzen is mentioning, when specimens can be brought systematical to an affordable material level or sub-component level.
Looking forward to follow this project, including how empiric industry testing data will find its way to analytical tools, and how new engineers will be educated testing specialists, building on this knowledge.
br Carsten Kiholm

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:55

Dear Carsten,
Thank you very much for your comment and support. There are of course a number of parameters that we will need to look at in the development of the testing method and the testing approaches. We will be looking towards good integration with industry in the project that we are seeking solutions that align with the needs of the industry. As you and Torben Lorentzen had highlighted we have the potential in this project not only to work on the development of more cost and time efficient test and validation solutions, but also on increasing the confidence level in the validation program when a larger set of representative specimens can be tested.
Best regards,
Eric

Michael Nielsen (Sales Manager, Awilco)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:29

Super spændende, og højaktuelt i industrien.

Kan se mange områder som har gavn af dette. Udfordringer er ofte manglende strøm ved off grid installationer.

Her vil vi meget gerne bidrage med vores miljøvenlige brændselsceller, som måske kan hjælpe til med anvendelsen i endnu større grad.

Med Venlig Hilsen
Michael

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:57

Kære Michael,
Mange tak for din kommentar. Som du kan læse her, ser vi frem til at arbejde sammen med virksomheder på tværs af en række industrier, for bedst at kunne udvikle test- og valideringsmetoder. Vi vil arbejde på at udvikle så fleksible metoder og løsninger som muligt, således de at kan bruges af mange industrier og virksomheder.
Med venlig hilsen,
Eric

Steffen Engberg (Senior Project Manager, Energinet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:35

Kære Eric Putnam,

Energinet designer og udvikler samt driver anlæg til gas og elektrisk transmission. Det indebære opførelse og drift af Offshore Substations, gas transmissionsledninger ( land og offshore) samt master, højspændingskabler og højspændings, synkronkompensatorer og kompressor stationer på land.
Energinet er derfor interesseret i at medvirke til at undersøge alternative metoder til inspektion af vores anlæg.

Projektet vil primært kunne anvendes i forbindelse med Energinets offshore konstruktioner, hvor det må forventes at kunne bidrage til optimering af design af nøgle elementer, så som knudesamlinger.
Vh
Steffen Engberg

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:48

Kære Steffen,
Mange tak for din kommentar. Formålet med dette projekt, og de testmetoder der vil blive udviklet i det, er at levere brugbare værktøjer til udviklings- og valideringsprojekter. Derfor er optimering af design, som du har udpeget, også en del af målgruppen.
Med venlig hilsen,
Eric

Jesper Bernhardt (Direktør, cand.techn.soc, SIMAC)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:48

Meget spændende projekt som netop understreger vigtigheden af nytænkning med inddragelse af simulation i en række nye områder. SIMAC har gennem en lang årrække benyttet simulation i forbindelse med vores uddannelser og vi ser derfor store perspektiver i denne udvikling.
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC, uddanner hver år Maskinmestre, Dual Officerer og Skibsførere der får beskæftigelse i såvel danske som internationale virksomheder indenfor en lang række forskellige områder både til søs og i land.
Det er helt afgørende for vores konkurrenceevne at vores studerende stifter bekendtskab med den nyeste viden både i deres praktikperioder og i forbindelse med deres bachelorprojekt fx gennem disse simulationsmuligheder og læring om meget store konstruktioner.
SIMAC er derfor meget interesseret i at understøtte udviklingsprojekter fx gennem samarbejde og gennem at vores studerende bliver en del af projekterne i praktik eller bachelorforløb.
SIMAC bakker derfor fuldt ud op om projektforslaget.
Jesper Bernhardt

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:48

Kære Jesper,
Mange tak for din kommentar og support. I projektet lægger vi stor vægt på uddannelse og træning inden for strukturel og mekanisk test og validering, hvor især simulering bliver en nøglekomponent. Vi ser frem til muligheden for at kunne arbejde med studerende fordi de kommer med masser af energi, ideer og entusiasme.
Med venlig hilsen,
Eric

Jon V. Kringelum (R&D Roadmap Coordinator, Ørsted Wind Power)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:42

Det er interessant at der igangsættes aktiviteter der kan optimere tilgangsvinklen til storskala-test ved at koble modulære tests sammen med computersimuleringer. Brug af testresultater til målrettet at validere specifikke punkter i en overordnet computer-model af f.eks. en struktur, vil have potentiale til at reducere antallet og omkostningerne ved sådanne tests. Vi ser positivt på at projektet også aktivt inddrager instrumentering- og måleområdet samt erfaringer fra udenlandske test-institutter.
Projektet bør også fokusere på at udvikle en fleksibilitet i detaljegraden af resultater der leveres fra sådanne services. Forskellige kunder og samarbejdspartnere vil have meget varierende behov afhængig af størrelse og interne kompetencer.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:50

Kære Jon,
Mange tak for din kommentar. For os er den holistiske løsning på et test- og valideringsprogram den korrekte blanding af test og simulering til at afbalancere konfidensniveauer, omkostninger og tid. Med udvikling af muligheder der er for test og simulering, virker som et naturligt skridt at vi arbejder frem mod at integrere dem, så vi kan drage fordel af deres synergier. Endelig har du identificeret et meget vigtigt punkt for os i dette projekt. Det er selvfølgelig udfordrende nok at skulle bringe den tekniske løsning til det rigtige niveau. Men det er endnu vigtigere, at vi udvikler fleksible metoder og tjenester, der er tilgængelige, nyttige og passende for små såvel store partnere og kunder.
Med venlig hilsen
Eric

Niels Bo Kristensen (Head of Section, DNV GL)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:22

Der er stor fokus på at optimere mekaniske og strukturelle systemer og dermed reducerer omkostningerne indenfor vindmølleindustrien. Komponenterne og strukturerne bliver større og mere komplekse og udsættes for påvirkninger der giver dynamisk respons og komplicerede spændingstilstande. Der designes ofte til grænseværdierne efter standarder og beregningsmetoder, hvor forudsætningerne for anvendelse af disse ikke altid er tilvejebragt.
Der er essentielt at der udvikles relevante og pålidelige testmetoder til validering af mekaniske og strukturelle systemer med henblik på at med at skabe evidens for at den strukturelle integritet er tilvejebragt med det forventede sikkerhedsniveau og levetid.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:55

Kære Niels,
Mange tak for din kommentar. Som du skriver, har vindmølleindustrien altid arbejdet på at sænke omkostningerne og system optimering er et af midlerne til at opnå dette. Denne strategi kan bruges i en række af industrier. Jeg mener, at du har identificeret en meget vigtig pointe nemlig at vi også har brug for at sikre at det forventede niveau af sikkerhed og levetid overholdes i vores test- og valideringsprogrammer. Vi ser frem til at diskutere test- og valideringsstrategier med DNV GL.
Med venlig hilsen
Eric

Kim Branner (Seniorforsker, Laboratorieleder, Teamleder, DTU Vindenergi)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:36

Jeg giver forslaget min uforbeholdne støtte og finder det meget relevant.
Vi har på DTU Vindenergi etableret et strategisk samarbejder med Fraunhofer IWES hvor vi arbejder imod innovative testmetoder der kobles sammen med digitale tvillinger. Hermed arbejder vi også mod at udvikle og demonstrere intelligente måle- og overvågningsmetoder. Vi ser et stort potentiale for mere intelligent test og verifikation af strukturer og vil meget gerne samarbejde igennem CASMaT med FORCE Technology og andre inden for dette område.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:56

Kære Kim,
Mange tak for din support. Jeg ser et stort potentiale for at opbygge en meget kompetent samarbejdsgruppe for hybrid og intelligente teststrategier, avancerede måle- og overvågningsmetoder og vidensformidling. Med sådan en gruppe kan vi give industrien værktøjer til arbejdet med accelereret innovation og sænkning af omkostninger.
Med venlig hilsen
Eric

Lennart Kuhlmeier (Senior Blade Advisor, Nordex Blade Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 19:44

Det er et rigtigt godt forslag. Hos Nordex Blade Technology Center har vi et konkret behov for samarbejde med testinstitutter der er i stand til at teste strukturdetaljer i større skala. Det er en rigtig svær disciplin med store laster og vanskelige randbetingelser. Jeg ser stor gavn af et dedikeret projekt der ser på udvikling af metoder til disse testmetoder. Jeg støtter til fulde forslaget.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:01

Kære Lennart,
Mange tak for din kommentar og support. Test af store strukturer og strukturdetaljer er ganske rigtigt en svær disciplin, men jeg er overbevist om, at vi med vores erfaring og med udviklingen af nye raffinerede test-, måle- og valideringsmetoder, kan støtte virksomheder som Nordex Blade Technology Center, med fortsat at forny deres produkter.
Med venlig hilsen,
Eric

Jesper Uth (Senior Director - Test and Validation, Vestas)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:20

Den viden der vil blive resultatet af projektet er yderst relevant for fremtidige test og valideringer af vore designs. Kombinationen af simulering og fysiske test sikrer en højere valideringsgrad og dermed reduceret projektrisiko. Projektet ide om at teste på delsystem og komponenter til brug af simulering af det komplette system eller konstruktion vil klart bringe os fremad. På sigt vil en udvidet brug af simulering reducere testtiden og behovet for test, så den totale økonomisk vil være bedre.
Kompetencemæssigt er det i dag udfordrende at finde ingeniører med rette viden om testteknik og måleteknik så det er glædeligt at projektet også vil fokusere på erhvervsrettet efteruddannelse af ingeniører som udfører test i dagligdagen.
Ser frem til at følge projektet.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:42

Kære Jesper,
Mange tak for din support og kommentar. Med de fremskridt, der er blevet gjort i testmetoder og simulering, og ved at koordinere dem i udviklings- og valideringsprogrammer og på tværs af størrelsesskalaer, vil forhåbentligt give os et bedre indblik i adfærd og ydeevne for strukturer og systemer. Dette projekt vil kræve tæt samarbejde med industrien. Vi vil gerne bruge dette samarbejde til at gøre test- og valideringsprogrammerne mere tids- og omkostningseffektive. Derudover vil vi gerne bruge dette samarbejde til målrettet at kunne forbedre validering og reducere risiko. Mens projektet omfatter højteknologi, har vi ofte set at test- og måleteknologi er en "on the job"-uddannelse. Derudover er disse områder brede i deres tekniske krav og under konstant udvikling.
Med venlig hilsen,
Eric

Tine Unden
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:38

Dette synes at være et Interessant projekt hos Force
Test og nytænkning er nøglen til udvikling og den mest effektive metode fremadrettet. Vi har som rådgiver og producent af kundetilpassede løsninger og produkter har brug for dette i samarbejde med nye kunder. Alt det nytænkning og viden som andre kan bidrage med er en hjælp. Vi kan således henvise og bidrage med validerede løsninger og det hjælper i sidste ende projekterne hurtigere og mere effektivt i mål.

Eric Putnam (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:50

Kære Tine,
Mange tak for din kommentar. Dit synspunkt er værdsat og vi vil arbejde mod en løsning der er relevant for forskellige industrier og dermed en lang række af virksomheder. Vi vil meget gerne forsætte dialogen med dig.
Med venlig hilsen,
Eric