Udviklingscenter for industriel bioøkonomi

Senest opdateret d. 30/4-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi

Indsatsen vil bidrage til en førerposition i den grønne omstilling gennem et industrielt skift fra fossil til biobaseret produktion. Dette demonstreres via optimering af biomasses anvendelse til foder, fødevarer og materialer i en kaskadeproces, hvor alt udnyttes i én værdikæde til mange produkter.

Gennem indsatsen udvikles kompetencer inden for industriel bioøkonomi. Der bygges på en kombination af markedsindsigt, viden om teknologisk produktudvikling og adgang til pilotfaciliteter. Formålet er at udvikle nye biobaserede produkter og byggesten til fremtidens foder, fødevarer, energi og materialer - i en kaskadeproces, hvor alt udnyttes successivt i én værdikæde med forskellige processer til mange produkttyper. Teknologisk Institut råder over flere unikke testbeds til biokonvertering og bioraffinering og har derfor et stærkt fundament til at tage skridtet videre til etablering af et Udviklingscenter for industriel bioøkonomi, hvor målet er en førerposition som demonstrations- og prøvningscenter inden for udvikling af dansk bioøkonomi. Aktiviteterne fokuseres på fermentering af nye råvarer, generisk bioraffinering, samt udvikling og genanvendelse af bæredygtige fibre til tekstiler og kompositter.

109 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Klaus Astrup Nielsen (Direktør, Hedeselskabet)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 17:35

Der er brug for et stærkt udviklingscenter for at sikre udvikling indenfor cirkulær bioøkonomi.
Virksomheder har brug for testcentre og eksterne samarbejdspartnere som Teknologisk Institut for at finde løsninger til at forarbejde biomasser.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:59

Kære Klaus Astrup Nielsen

Mange tak for din kommentar. Vi er helt enig i behovet for et testcenter til at forarbejde biomasse, som indsatsen fokuserer på at udvikle.

Mvh
Mikael Poulsen

Alexander Nielsen (Manager, ALK)
Mandag d. 11/5-20 kl. 10:52

Super godt initiativ! Vi har desperat brug for flere lettilgængelige pilotfaciliteter i Danmark.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:00

Kære Alexander Nielsen

Tak for din meget positive kommentar.

Mvh
Mikael Poulsen

mette boye (sekretariatsleder, Dansk Miljøteknologi)
Mandag d. 11/5-20 kl. 12:08

Godt initiativ, der kan fremme udviklingen af bæredygtige bioøkonomiske produkter. Og helt centralt at der sker samarbejde på tværs mellem GTS'er og virksomheder på dette vigtige område.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:00

Kære Mette Boye

Tak for din kommentar. Vi ser frem til at samarbejde med både vidensinstitutioner og erhvervet på tværs af brancher for at løse denne store opgave.

Mvh
Mikael Poulsen

Annette Bruhn (Seniorforsker, Aarhus Universitet, Bioscience & AlgeCenter Danmark)
Mandag d. 11/5-20 kl. 16:00

Højrelevant og super vigtigt med testfaciliteter til forbehandling og bioraffinering af forskellige biomasser - også makroalger. Det er værdifulde aktiver og kompetencer, der vil styrke Teknologisk Institut i fortsat at være en attraktiv samarbejdspartner i projekter, der dækker hele værdikæden i den cirkulære bioøkonomi.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:01

Kære Anette Bruhn

Vi værdsætter samarbejdet med AlgeCenter Danmark og ser frem til at kunne løse mange bioøkonomiske udfordringer i den kommende periode – også indenfor makroalger.

Mvh
Mikael Poulsen

Kjeld Vodder (Senior rådgiver, KVN Advice)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 08:41

Der er et stort behov for et center, der kan befordre udviklingen af nye biobaserede produkter og materialer med udgangspunkt i Teknologisk Instituts (og samarbejdspartnernes) stærke kompetencer indenfor bioraffinering og produktudvikling - særligt hvis centret etableres og drives med et stærkt fokus på at skabe gensidig nytteværdi og synergi i samarbejdet med virksomhederne.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:02

Kære Kjeld Vodder

Tak for din kommentar – at skabe nytteværdi for virksomhederne er et helt centralt succeskriterie for indsatsen.

Mvh
Mikael Poulsen

Rikke Miklos (Udviklingschef, Organic Plant Protein A/S)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 12:05

Adgang til pilotfaciliteter er af stor betydning for virksomheder, som ønsker at eksperimentere og teste potentialet i nye teknologier forud for egen investering. Mulighed for pilot og løn-produktion i forbindelse med produktudvikling bidrager til at forkorte vejen til markedet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:06

Kære Rikke Miklos

Mange tak for din kommentar, som netop understøtter formålet med indsatsen – at reducere virksomhedernes ”time to market” med et vigtigt led i produktudviklingen forud for en større investering.

Mvh
Mikael Poulsen

Allan Lihme (CEO, Lihme Protein Solutions)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 21:42

Danmark, og mange danske virksomheder, vil få stor nytte af en styrkelse af Teknologisk Instituts faciliteter og ekspertise indenfor Industriel bioøkonomi som beskrevet i denne indsats. Kompleksiteten i at udnytte vores grønne og blå ressourcer fuldt ud - og på et kommercielt forsvarligt grundlag - er enorm, og vi har meget brug for at forstærke videnscentrene i dette felt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:50

Kære Allan Lihme

Mange tak for din kommentar, hvor du deler din positive forventning til Teknologisk Instituts rolle – og ja det er meget komplekst at skifte fra ”enkle” fossile råvarer til mange forskellige typer biomasse. Det kræver en meget stor indsats, som vi gerne vil bidrage til.

Mvh
Mikael Poulsen

Louise Bünemann (Chefkonsulent, DI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:45

DI ser et stort potentiale i bioøkonomi, både for produkter, teknologi og råvarer - og inden for en række brancher. Samtidig vil nye EU-krav om genanvendelse nødvendiggøre tilstedeværelse af nye kompetencer vedrørende eksempelvis tekstiler og emballage. Derfor ser vi forslaget om et udviklingscenter for industriel bioøkonomi som særdeles relevant og noget som mange virksomheder vil kunne have udbytte af - både Teknologisk Insitututs ekspertise og testmuligheder på området.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:50

Kære Louise

Tak for din tilkendegivelse fra DI og din positive kommentar. Indsatsen vil netop tage udgangspunkt i hver enkelt biomasses værdikæde og arbejde på udvikling af nye teknologier, nye råvarer og afsætning til nye produkter i mange forskellige brancher – og succeskriteriet er at mange virksomheder får adgang til de nye faciliteter.

Mvh
Mikael Poulsen

Mads Kristensen (CEO, Hedegaard A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 08:00

Vi kan som virksomhed og koncern kun støtte op omkring dette tiltag. Med dansk landbrug i centrum, er der mange muligheder for at få lavet cirkulære samarbejder, hvor man udnytter landbrugets store resurser til forvandle biomasser til energi. Danske landmænd er meget innovative og har allerede investeret store beløb i denne omstilling. Med de relativt korte afstande i Danmark, er der store muligheder for at opnå en høj grad af bæredygtighed, hvor der er et lavt CO2 aftryk på de produkter som bliver produceret – noget som vægter tungt fremover, når nye energiformer skal vurderes. Som sidegevinst er der gode muligheder for at få omplaceret næringsstoffer, så det tildeles markerne endnu bedre, med endnu lavere udledning, til gavn for miljøet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:06

Kære Mads Christensen.

Mange tak for din kommentar. Vi er helt enige i at landbrugets rolle i fremtidens energisystem bliver helt central, ikke mindst fordi biogasanlæggene – udover energiproduktionen - tilbyder en enestående mulighed for recirkulering af næringsstoffer fra det øvrige samfund. Vore aktiviteter vil understøtte og styrke biogasanlæggenes rolle gennem tilvejebringelse og optimering af biomasseressourcerne.

Mvh
Mikael Poulsen

Pia Dahlin (Key Account Manager, BASF A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:18

Som deltager i Det Nationale Bioøkonomipanels virksomhedsgruppe glæder det BASF at se, at anbefalingerne, hvor der ligger et stort potentiale, nu kan testes af - i et udviklingscenter for industriel bioøkonomi faciliteret af Teknologisk Institut. Det er vigtigt at Danmark fortsat er i føretrøjen inden for bioøkonomi. Super godt initiativ.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:51

Kære Pia

Tak for opbakning og kommentar. Fremtidens byggesten til alle typer materialer er biobaserede og Danmark har et stort potentiale for at kunne beholde førertrøjen her. Vi er begejstrede for, at en af verdens førende kemikalievirksomheder bakker op om indsatsområdet, og ser frem til samarbejdet.

Mvh
Mikael Poulsen

John P Jensen (Head of New opportunities, senior Group Advisor, Nordzucker)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:58

Der er helt klar behov for anlæg til fremstilling af prototype af produkter fx som vi har medvirket i mht fødevare protein fra roetop på anlæget I Tåstrup. Den skala som anlæget i Tåstrup har er OK med hensyn til at kunne gøre første erfaringer og i en rimelig skala. Indenfor mange af de igangværende grønne projekter ser jeg nogle generiske behov hvor man med fordel kunne samle krafterne et sted fx på TI. Eksempler på sådanne udviklingsområder, hvor Danmark kunne tage en føretrøje:
- tørring af vandholdige produkter med lavere energiforbrug end idag herunder fjerne mere vand inden selve tørringen
- fraktionerings-teknologier af hydrolysater fx fra halm mfl eller fraktioner fra protein fældning således at rene, nye råmaterialer kan frigøres til fx bioplast mm

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:53

Kære John

Mange tak for de gode input. Ja, det er vigtigt at kunne eftervise, at de nye teknologier der udvikles til produktion af bl.a. fremtidens fødevareprotein er holdbare både i forhold til teknologi, miljø og ikke mindst ift. forretningsmodellen. Dette kræver, netop som du siger, en samling af multidisciplinære kompetencer og en generisk infrastruktur, så der kan udvikles og eftervises processer i produktionsnær skala, hvorved virksomheder står bedre rustet ved en fremtidig etablering af produktion og når det gælder at tiltrække investorer. Dette ønsker vi, at understøtte med dette initiativ på Teknologisk Institut.

Mvh
Mikael Poulsen

Claus Crone Fuglsang (Chief Science Officer, Novozymes A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:34

Det er utrolig vigtigt for at bringe ideer fra ide stadie til skala at der bliver en bred adgang til test faciliteter i skala der muliggør at bringe innovation til markedet. Et anlæg som det foreslåede vil være kritisk i den fremtidige udvikling indenfor bioraffinering og vi kan kun støtte op om dette

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 15:05

Kære Claus

Tak for din opbakning til vores indsatsforslag. Vi vil netop udvide vores pilotanlæg til bioraffinering af mange forskellige biomasser dermed øge hastigheden af udviklingsprocesserne – fra ide til marked, - helt i tråd med din kommentar.

Mvh
Mikael Poulsen

Jens Bo Holm-Nielsen (Sektionsleder - Energiteknologi - AAU - Esbjerg, Aalborg Universitet)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:57

Det er en vigtig national opgave at holde stor højde på innovations kraften for dansk erhvervsliv og ikke mindst til gavn for SMV'ere. Bioøkonomi og bæredygtighed og ikke mindst decentrale bioraffinaderier med mange produkter kommer i højsæde i dette og næste årti til erstatning for råolie produkter. Rigtig godt initiativ og med ønske om et godt samarbejde også med universiteterne til gavn for samfundet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:45

Kære Jens Bo Holm Nielsen

Mange tak for gode input om vigtigheden af innovationshøjde og bæredygtighed i udviklingen af den cirkulære bioøkonomi. Vi ønsker at udbygge Instituttets styrkeposition indenfor bioraffinering, og en udbygning af samarbejdet med universiteterne bliver en af grundstenene heri.

Mvh
Mikael Poulsen

Sune Tjalfe Thomsen (Adjunkt, Københavns Universitet, IGN)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:15

Der er udtalt behov for fleksible pilotfaciliteter inden for bioraffinering til energi, foder og højværdiprodukter. Ved opskalering af forskningsbaserede processer (g-skala) via kg-skala og derefter til ton-skala, har vi som oftest været nødsaget til at bygge nyt (og specialiseret) eller til at bruge udenlandske samarbejdspartnere. Nye pilotfaciliteter er derfor meget velkomne!
Jeg vil opfordrer til høj grad af fleksibilitet, for eksempeltvist at kunne håndtere højt tørstofindhold (>25%), organiske opløsningsmidler (ethanol mm), højt proteinindhold (50%), og lignende "ekstreme tilfælde", for på den led at være relevante for så mange interessenter som muligt. Og denne fleksibilitet skal gerne indtænkes i så mange enhedsoperationer som muligt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:25

Kære Sune

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i at der er behov for fleksible pilotfaciliteter til opskalering, bioraffinering og produktudvikling. Og det er netop derfor vi ønsker at udbygge vores pilotfaciliteter så vi kan være med til at sikre muligheden for hurtigt og effektiv at overføre resultater fra forskning til virksomhederne.

Mvh
Mikael Poulsen

Poul Erik Jensen (Professor, Københavns Universitet)
Søndag d. 17/5-20 kl. 13:44

Behovet for at dyrke mikroalger, gerne på sidestrømme fra forskellige industrier, er stor og har et uforløst potentiale vi sammen bør udforske og afsøge. For at hele værdikæden giver økonomisk mening og er skalerbar, er bioraffinering af algebiomassen, i fraktioner eller produkter, der har værdi for virksomhederne ligeså vigtig. Pilotfaciliteter og viden genereret i dialog mellem forskere og virksomheder, medieret af Teknologisk Institut, er derfor yderst værdsat.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:26

Kære Poul Erik

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i at mikroalger har et meget stort potentiale til at udnytte side- og reststrømme i en cirkulær økonomi. Som du skriver er det afgørende, at vi sammen med universiteter og virksomheder kan tage processen hele vejen til egentlige produkter, og at vi kan gøre det i en pilotskala hvor det reelt kan demonstreres at det fungerer.

Mvh
Mikael Poulsen

Lars Villadsgaard Toft (Bioøkonomichef, SEGES)
Søndag d. 17/5-20 kl. 21:28

Der er fortsat et stort uudnyttet potentiale for den nye bioøkonomi indenfor en lang række forskellige brancher. Et stærkt center, der kan levere de nødvendige testfaciliterer og tværfaglige kompetencer er en af nøglestenene til at få realiseret potentialet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:46

Kære Lars Villadsgaard Toft

Mange tak for din kommentar. Vi ser dette projekt som en styrkelse af arbejdet for at fremme den cirkulære tankegang og -økonomi i hele landbrugssektoren. Og samarbejdet med SEGES bliver en af de vigtige grundsten i denne udvikling.

Mvh
Mikael Poulsen

Benni Hansen (Professor, Roskilde Universitet Inst. Naturvidenskab og Miljø)
Mandag d. 18/5-20 kl. 07:59

Som universitet har vi brug for stærke samarbejdspartnere for at realisere vore tværfaglige forskningssamarbejder indenfor specielt mikro og makroalgebiomasse studier. Det vil være et stort løft hvis/når et udviklingscenter for industriel bioøkonomi faciliteret af Teknologisk Institut realiseres. Større testanlæg til at studere og effektivisere vækst og manipulationer med disse organismer er tiltrængt. Algeforskning samt industriel udvikling af tekniske metoder samt anvendelsesmuligheder af biomasse er nødvendig i en tid hvor grønne løsninger skal udvikles.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:27

Kære Benni

Tak for din kommentar. Samarbejdet med universiteterne er en vigtig del af vores fundament, så vi er helt enige. Både på algebiomasse og andre områder er det afgørende at vi kan udbygge vores faciliteter for netop at kunne sikre at vi har den nødvendige teknologi til at drive den industrielle udvikling af de grønne løsninger.

Mvh
Mikael Poulsen

Søren Laurentius Nielsen (Lektor, faggruppeleder, Roskilde Universitet)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:31

Glimrende initiativ! Danmark har brug for bioraffinerings-faciliteter i test- og pilotskala, i mange sammenhænge, men ikke mindst for at kunne udvikle sine kompetencen indenfor marin bioteknologi, hvor vi har mulighed for at kunne indtage en førerposition.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:27

Kære Søren

Tak for din kommentar. Ja, med Danmark geografi er det helt naturligt at vi skal være førende indenfor marin bioteknologi og marin biomasse. Udviklingscenter for industriel bioøkonomi vil derfor være et væsentligt element, da det vil kunne tilbyde de nødvendige pilotfaciliteter til udvikling og demonstration.

Mvh
Mikael Poulsen

Rikke Lundsgaard (Landbrugspolitisk Seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:24

Vi har brug for at identificere de tre - fem vigtigste værdikæder, hvor Danmark kan skabe resultater til gavn for klima, miljø og arbejdspladser. Nogle er allerede langt fremme (protein baseret på græs og ressourcer i naturen), men mangler stadig infrastruktur og udvikling af en decideret kaskadeanvendelse for at blive konkurrencedygtig med importeret soja. På andre områder er viden og teknologi på plads, men der mangler investeringer og konkurrencedygtigheden er slet ikke på plads. Men måske en post-coronatid vil ændre på vilkårene.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:20

Kære Rikke

Mange tak for din kommentar. Ja, bæredygtige forretningsmodellerne er en af de helt essentielle parametre for at eftervise konkurrencedygtig og dermed tiltrække investeringer og få omstillingen mod en biobaseret økonomi til at rulle. Det er vigtigt at brede sig ud over en bred række af biomasseressourcer herunder også rest-og sidestrømme, for at imødekomme sæsonvariationer, markedssikkerhed mv.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jan Kronholm (Biomass.dk)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:44

Endnu et godt initiativ fra TI - med Biogasbranchens kraftige vækst og teknologiske forspring i Danmark vil efterspørgslen efter egnede biomasser til industrien kun stige - hvorfor udviklingarbejde og testfaciliteter inden for denne industri er absolut kærkommen og efterspurgt initiativ.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:46

Kære Jan Kronholm

Mange tak for din kommentar. Vi kan i dén grad registrere den stigende efterspørgsel efter nye og bedre biomasser til biogasproduktion, og projektet skal derfor bidrage hertil, uden at det lægger et øget pres på ressourcer, der kan anvendes til foder og fødevarer. Det skal dels ske ved at bringe ikke hidtil anvendte restprodukter i spil, og dels ved at optimere udbytte fra nye og eksisterende kilder.

Mvh
Mikael Poulsen

Milica Folic (Haldor Topsoe A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:49

Det er et dejligt initiativ, som man kunne allerede se virker i andre lande. Det kan hjælpe både små og store virksomheder med at udvikle hurtigere og afprøve ideer. Resultaterne kan bruges til global vækst. Godt med fokus på bio ressourcer som er tilgængelige i Danmark og de største indsats områder afspejler en god strategisk match med de danske styrkepositioner.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:25

Kære Milica

Mange tak for din kommentar. Ja, det er bestemt vigtigt at Danmark kigger ud i verden og er opmærksom på den udvikling der sker internationalt. Dette er også et af fokuspunkterne, at vi netop gennem netværkssamarbejde og deltagelse i internationale projekter indenfor området sikrer at danske virksomheder har de bedste præmisser og afgang til den nyeste forskning og teknologi, og netop med afsæt i lokale ressourcer.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Flemming Hynkemejer (CEO, Convert A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:32

Arbejdet med at skabe bæredygtige og profitable forretninger ud fra biofraktioner er en balancegang på en knivsæg, men ikke destomindre en af de løsninger som skal skabe vores fremtid.
Her er det vigtigt at have let adgang mellem startups og veletablerede virksomheder, mellem vidensinstitutioner og entreprenører. Vi har stor gavn af det arbejde som udføres i regi af at skabe forretningsudvikling mellem parterne, og hvor TI supplerer med viden, netværk og altid stort engagement.
Det er helt rigtigt !

mvh
Flemming Hynkemejer

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:39

Kære Flemming

Mange tak for din kommentar. Ja, det er altafgørende at kunne skabe bæredygtige forretningsmodellerne for virksomheder der udvikler og producerer nye bæredygtige produkter og materialer. Til dette er det som du siger yderst fremmende for processen at der skabes løsningsorienteret samarbejde mellem forskellige dele af værdikæden og på tværs af vidensinstitutioner og virksomheder.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jan B. Sommer (CEO, House og Asia A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:58

Vi har i samarbejde med DTI udviklet et Algebaseret produkt, som kan erstatte visse plastic typer og som er meget hurtigt bionedbrydeligt. Resultatet af samarbejdet har ført til, at der er indsendt patentansøgning på produktet.
DTI's andel i denne forskning har været afgørende for det særdeles vellykkede resultat og der giver grobund for yderligere forskning i samarbejde med DTI i forbindelse med udvikling af erstatning af visse plastic.

med venlig hilsen

Jan Sommer

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:43

Kære Jan,

Jeg er glad for at du har haft gavn af at samarbejde med Teknologisk Institut omkring udnyttelse af bioressourcer.
Vi arbejder fremadrettet på at finde flere løsninger til udnyttelse af bioressourcer til brug i materialer. Det er et af de områder, hvor vi ser frem til yderligere samarbejde.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Nana Winkler (Specialkonsulent, Dansk Affaldsforening)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:22

Vi følger bioøkonomien med spænding. Den kan komme i spild i forhold til at upcycle nogle af vores affaldsressourcer til højere niveauer i bioøkonomi-hierarkiet, selvom meget udvikling sker på jomfruelige ressourcer. På andre områder - som fx tekstil - har vi næsten ingen genanvendelsesløsninger, så her kan bioøkonomien hjælpe med overhovedet at komme igang.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:26

Kære Nana

Tak for din kommentar. Ja, der er mange affaldsressourcer som stadig besidder potentiel værdi og dermed kan hjælpes højere op i værdikæden enten gennem kaskadeudnyttelse, konvertering eller ved genanvendelse. Det er samtidig vigtigt, at vi i denne proces har affaldsforeningerne med indover, så vi sikrer, at der ikke opstår nye og svært håndterbare affaldsstrømme, som vanskeliggør en fremtidig ressourceudnyttelse gennem f.eks. genanvendelse eller direkte genbrug.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Mette Jørgensen (Programkoordinator, Bioøkonomisk vækstcenter - Guldborgsund kommune)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:33

Der er helt sikkert stor opbakning til udviklingscenteret fra hele ”Biomasse-Danmark”. Transformationen fra grøn ide til god grøn forretning med udgangspunkt i lokal biomasse er afgørende for at indløse potentialerne for lokal værdiskabelse og nye arbejdspladser i landområderne. Helhedsperspektivet, som åbner for kaskadeudnyttelse af flere og nye afgrøder og biomasser og dokumenter reelle klimaeffekter, er vejen frem.
Ros for også at fokusere på små og mellemstore virksomheder, som måske kræver ekstra hjælp med validering og implementering af nye ideer og finansiering heraf; men som har en vigtig rolle i at bidrage til, at Danmark får en bred pallette af nye grønne og bæredygtige løsninger.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:24

Kære Mette Jørgensen

Teknologisk Institut vil gerne være hele ”Biomasse Danmarks” udviklingscenter og hilser jeres positive kommentar velkommen. Vi ser frem til fortsat at samarbejde med lokale initiativer som Bioøkonomisk Vækstcentret i Guldborgsund kommune om mange nye ideer – og gerne sammen med lokale SMVere.

Mvh
Mikael Poulsen

Niels Agerbo Nielsen (CEO Vogelsang AS-DK)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 17:59

Teknologisk Institut har et godt blik for hvordan vore produkter kan anvendes i biogassammenhæng. Vi håber at vi kan fortsatte samarbejdet omkring udvikling, demonstration og test af vore produkter i biogassammenhæng.

Niels Agerbo Nielsen (CEO Vogelsang AS-DK, Vogelsang AS DK)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 17:59

Teknologisk Institut har et godt blik for hvordan vore produkter kan anvendes i biogassammenhæng. Vi håber at vi kan fortsatte samarbejdet omkring udvikling, demonstration og test af vore produkter i biogassammenhæng.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:42

Kære Niels

Mange tak for din kommentar. Vi er glade for, at Vogelsang A/S har udbytte af samarbejdet. Vi er ikke i tvivl om, at der fremover i endnu højere grad vil blive efterspurgt nye løsninger til biogasbranchen, herunder ikke mindst udstyr til forbehandling af biomassen. I dette projekt ser vi frem til at udbygge samarbejdet med branchen, således at der sikres et tilstrækkeligt og bæredygtigt biomassegrundlag for den fortsatte udbygning af sektoren.

Mvh
Mikael Poulsen

Siamak Elmi (Adm. Direktør, Disposal CC)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:04

Vi har deltaget i et projekt med Teknologisk Institut og har oplevet Teknologisk Institut i den grad har fingeren på pulsen når det drejer sig om muligheder og nyudviklinger indenfor biogas som forretning og klimavirkemiddel. Jeg ser frem til fortsat frugtbart samarbejde i udviklingen af min virksomhed og deltagelse i flere projekter.

m.v.h
Siamak Elmi

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:43

Kære Siamak

Mange tak for din kommentar. Det er helt afgørende for Teknologisk Institut at være fuldt opdateret om udvikling af teknologi inden for biogasbranchen, og vi er glade for at I i Disposal også oplever dette. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet i det aktuelle projekt til gavn for industrien og biogasbranchen .

Mvh
Mikael Poulsen

Olav Csiky (Founder, C-Biotech)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 22:07

C-biotech har haft stor glæde af Teknologisk Institut. Som iværksætter har jeg glæde af Teknologisk Institusts netværk, kompetencer til udvikling/test og demonstration af de nye teknologier vi har med på rejsen indenfor biogas; både nu og fremadrettet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:44

Kære Olav Sciky

Mange tak for din kommentar. Vi ser frem til gennem dette projekt fortsat at kunne understøtte virksomheder – såvel etablerede som iværksættere, i deres udvikling af teknologi og services inden for biogasområdet. Vi er glade for at høre, at C-Biotech har udbytte af samarbejdet.

Mvh
Mikael Poulsen

Irini Angelidaki (Professor, Danmarks Teknisk Universitet)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 00:35

Teknologisk Institut er en vigtig samarbejdspartner for os i udviklingen af nye innovative løsninger til biogasbranchen. TI er især et godt bindeled til virksomhederne med inspiration og ideudvikling. En styrkelse heraf vil også være til gavn for os.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:31

Kære Irina

Tak for din kommentar og tak for godt samarbejde. Vi håber og forventer at det fortsætter.

Mvh
Mikael Poulsen

bjarne foged larsen (Technical Development Manager, Daka Denmark)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:28

Daka har gennem tiden anvendt forskellige kompetencer hos TI til både test og udviklingsforsøg, og finder det vigtigt der i Danmark er et kompetent tests- og udviklingscenter, der altid er opdateret nyste viden og teknologi samt sikre de bedste kompetencer er til rådighed.
Vi finder det både for os som virksomhed og for samfundet genneralt, er vigtigt at have et center for bioøkonomi hos TI hvor vi som virksomhed kan købe forskellige ydelser. Men også et center der kan skabe brede rammer for at facilitere nye udviklingsprojekter, hvor der dannes partnerskaber på tværs af forskellige sektorer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:54

Kære Bjarne

Tak for din kommentar. Indsamling og brug af data fra produktionen vil helt sikkert være et meget vigtigt værktøj i den grønne omstilling af vores fødevareproduktion, både til at gøre produktionen mere energieffektiv, reducere pesticidbelastningen og til at kunne få den nødvendige registrering og dokumentation. Så vi er helt på linje her, og ser frem til et forsat samarbejde.

Mvh
Mikael Poulsen

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:51

Vi finder dette indsatsområde spændende og innovativt. CenSec bidrager gerne med at vidensprede mulighederne i centret samt involvere vores store virksomhedsnetværk i Danmark og udlandet for at udbrede det store potentiale, som indsatsområdet indeholder for forsvars- og sikkerhedsindustrien.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:02

Kære Klaus

Tak for din støtte og opbakning til dette initiativ. Vi stiller gerne op til relevante arrangementer hos CenSec og vi vil også gerne samarbejde med netværkets medlemmer omkring udviklingsopgaver og andre udfordringer.

Mvh
Mikael Poulsen

Henrik Schmidt Hansen (Group CSR Director, Ege Carpets A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:34

Et Udviklingscenter for bioøkonomi vil være et stort skridt i den rigtige retning mod en mere bæredygtig fremtid for dansk industri og for Danmark generelt.
For mange i tekstil industrien, er der et stort ønske om at kunne producere med materialer der kan minimere de miljømæssige omkostninger, og som enten kan nedbrydes eller indgå i et kredsløb. Der findes i dag, så vidt vides, ikke systematisk forskning på området i en grad som dette Udviklingscenter lægger op til, så det vil være oplagt at TI tager dette initiativ for at fremme denne udviklingen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:45

Kære Henrik Schmidt Hansen

Mange tak for din meget relevante kommentar. Vi er helt enige i, at der er et stort behov for et eller flere kraftcentre for den cirkulære bioøkonomi i Danmark. Vi ser frem til – i tæt samarbejde med branchen - at etablere Udviklingscentret, således at virksomhedernes erfaringer og behov kommer til at danne grundlag for arbejdet.

Mvh
Mikael Poulsen

Anil Thilsted (Direktør, Spectro Inlets)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:09

Vi som er en højteknologisk virksomhed indenfor procesovervågning på biogasanlæg bruger Teknologisk Instituts styrkede kompetencer som en del af vor fortsatte teknologiudvikling og vores forretning.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:46

Kære Anil Thilsted

Mange tak for din kommentar. Vi er glade for at Spectro Inlets har kunnet gøre brug af Instituttets kompetencer på området, og vi ser frem til gennem dette projekt yderligere at kunne understøtte virksomhedernes innovation til gavn for hele biogasbranchen.

Mvh
Mikael Poulsen

Henrik Møller (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:31

Jeg har gennem en længere årrække haft et godt samarbejde med Teknologisk Institut på biogasområdet. Det er mit håb at den nye resultatkontrakt kan udbygge Teknologisk Instituts position som en stærk formidler af innovation og samarbejde mellem os og virksomhederne til gavn for den fortsatte udvikling af bioøkonomien.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:44

Kære Henrik Møller

Mange tak for din kommentar. Vi sætter også stor pris på det gode samarbejde og ser frem til at kunne styrke det yderligere gennem dette projekt, hvor et af fokusområderne jo er at styrke biogasvirksomhederne gennem tilvejebringelse og optimering af biomassestrømme.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Keld Riis Olsen (Adival A-S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:09

Der er behov for et testcenter der kan bistå med teknik og processer til at videreudvikle og udvide anvendelsen af rest- og spildprodukter. Samtidig er der behov for at arbejde videre i at optimere værdien i de produkter der anvendes idag.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:56

Kære Keld

Tak for din kommentar. Øget indsigt i den værdiskabelse som der unægtelig findes i flere rest- og spildprodukter, men som ikke er tilstrækkelig undersøgt pt, er i fokus i vores forslag. Dette kan fx være at kortlægge og karakterisere særlige proteiner eller fedtstoffer som kan valoriseres som ingredienser til foder og fødevarer.

Mvh
Mikael Poulsen

Thorkild Frandsen (Teamleder, Bioressourcer, Agro Business Park)
Søndag d. 24/5-20 kl. 09:01

Adgang til nyeste viden og state-of-the-art udstyr i både laboratorie- og pilot-skala vil accelerere udviklingen af nye løsninger til f.eks. biogasproduktion, græsbaseret protein, biobaserede emballager og byggematerialer og bæredygtige tekstiler. -Det samme gælder en række andre forretnings- og teknologiområder med stort potentiale for både små og store danske virksomheder. Der er med andre ord et stort behov for et udviklingscenter for industriel bioøkonomi.

Food and Bio Cluster Denmark understøtter danske virksomheder indenfor fødevarer og bioressourcer, så de bliver verdens førende -også indenfor miljø- og klimavenlige løsninger. Vi ser frem til samarbejdet med Teknologisk Institut omkring dette indsatsområde!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:45

Kære Thorkild Frandsen

Mange tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at behovet for kraftcentre inden for den industrielle bioøkonomi konstant øges, og vi ser frem til at stærkt samarbejde med den nye Food and Biocluster Denmark.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Ebbe Nørgaard (DryingMate A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:45

Danmark har uden tvivl brug for et kompetent test og udviklingscenter til at understøtte mulighederne for danske virksomheder i kommercialiseringen af nye og eksisterende produkter inden for bioøkonomien. Teknologisk Instituts forslag dækker bredt mht. at understøtte flere af de indsatsområder som kan hjælpe virksomhederne videre – ikke mindst i forhold til processering af råvarer, som falder inden for DryingMates interesser.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:57

Kære Ebbe

Tak for din kommentar. Vi bestræber os i høj grad på at skabe et udviklingscenter som kan være relevant for danske virksomheder gennem hele den bioøkonomiske værdikæde fra råmateriale via produktion og processering og ud til slutbrugerne i form af relevante produkter.

Mvh
Mikael Poulsen

Laila Thirup (Senior Scientist, Hamlet Protein)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:19

Et vigtigt indsats område for Danmark og fremtiden, som vi kun kan støtte. Hamlet Protein har allerede glæde af TI pilotfaciliteter til dyrkning af mikroalger i samarbejdsprojektet ReMAPP.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:28

Kære Laila

Vi ser frem til at kunne syrke samarbejdet med Hamlet Protein yderligere med en udbygning af vores pilotfaciliteter, både på mikroalger og på andre proteinkilder. Vi glæder os ligeledes til det fortsatte samarbejde.

Mvh
Mikael Poulsen

Ann-Sofie Hviid (CEO, hviid hviid)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:51

Vi har brug for at følge med udviklingen i Danmark. Derfor har vi også brug for udviklingscentre, som bl.a. Teknologisk Institut, der kan teste på de resultater vi finder.

I mit arbejde genanvender vi kasserede tekstiler, som vi fremstiller nye tekstiler af.
Teknologisk Institut er med i udviklingsprocessen for, at finde den bedste cirkulære kvalitet, målt på levetid, økonomi og komfort.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:21

Kære Ann-Sofie

Tak for din kommentar. Ja, sikring af optimal ressourceanvendelse og -genanvendelse bliver kun mere vigtig fremadrettet, men at egenskaber og kvalitet samtidig sikres så det lever op til standarder og krav til materiale og produkt er nøglen til at disse nye produkter accepteres på markedet.

Mvh
Mikael Poulsen

Emil E. Thybring (Lektor i Trævidenskab, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:59

Dejligt at TI satser stort på bioøkonomien og nyttiggørelsen af restbiomasse til materialer, kemikalier og produkter. Jeg håber at fokus ikke kun bliver på landbrug og fødevarer, men også den store mængde biomasse fra skovbruget. For tiden anvendes en stor del til energi, men der er potentiale for større positiv klimaeffekt, hvis biomasse anvendes til materialer og/eller kemikalier. Københavns Universitet besidder kompetencer inden for hele værdikæden omkring værdistrømmene fra skovbruget og anvendelse af biomasse (til materialer, biogas, kemikalier, mv.) herfra. Det vil være oplagt at koble denne forskning med TI's kompetencer inden for forskning & udvikling omkring bioøkonomi.
Mvh.
Emil E. Thybring

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:22

Kære Emil

Tak for din kommentar. Det er, som du siger, vigtig at se ind i alle potentielle ressourcestrømme, bl.a. også så vi sikrer den fremtidige biodiversitet.

Mvh
Mikael Poulsen

Bente N. Christensen (Polymerspecialist, Plast Center Danmark)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:40

Der er brug for mere viden og flere kompetencer indenfor biomaterialer, så forslaget hilses velkomment herfra. Vi vil meget gerne være med til at sprede de kommende resultater i vores Innovationsnetværk.
Med venlig hilsen
Bente N. Christensen, Plast Center Danmark

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:03

Kære Bente

Tak for din støtte og opbakning til dette initiativ. Vi stiller gerne op til relevante arrangementer hos Plast Center Danmark og vi vil også gerne samarbejde med netværkets medlemmer omkring udviklingsopgaver og andre udfordringer.

Mvh
Mikael Poulsen

Sven Erik Lanng (Senior Technical Advisor, Pindstrup Mosebrug A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:29

Hvis kloden skal have en fremtid, må der udvikles produkt- og produktionsløsninger, der baseres på fornybare ressourcer. Danmark har gode muligheder og forudsætninger for at være en del af førerfeltet i denne globale trend. Et Udviklingscenter for industriel bioøkonomi kan effektivt understøtte aktiviteter, der bringer os i den rette retning.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:47

Kære Sven Erik Lanng

Mange tak for din meget relevante kommentar. Vi er glade for samarbejdet med Pindstrup Mosebrug A/S i projektet Biosubstrate, og vi håber, at vi gennem etablering af et udviklingscenter for bioøkonomi kan bidrage til yderligere at forbedre virksomhedernes position på de nationale og internationale markeder, hvor der i stadig stigende omfang stilles krav om bæredygtighed og cirkulær tankegang.

Mvh
Mikael Poulsen

Poul-Erik Jørgensen (Chefkonsulent, VIA University College)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:31

En nødvendig indsats, som også kan understøtte den grønne omstilling inden for tekstil, gennem udvikling af bæredygtige fibre og teknologier til oparbejdning af fibre fra genanvendte tekstiler. Godt at have fokus på lokale værdikæder og udnyttelse af f.eks. alger og hamp. Indsatsen vil være med til at styrke forskning, udvikling og innovation inde for området.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:48

Kære Poul-Erik

Tak for din kommentar. Projektets ambition om at etablere et videncenter for bæredygtige tekstiler fordrer et stærkt samarbejde inden for de etablerede netværk, og vi er meget glade for samarbejdet med VIA University College.

Mvh
Mikael

Michael Michelsen (Business Development Manager, Paboco - the paper bottle company)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:02

Som en bruger af naturlige fiber materialer i det Danske erhvervsliv, har et center som dette mulighed for at skabe endnu et led i kæden mod omstilling til den bio-baserede cirkulære økonomi. Et dedikeret center som dette har ikke blot muligheden for at fremskaffe forslag til fremtidens brug af fiber materialer, men supplerer også viden om en fremtidig portefølje af forskellige fiber materialer til industrien der allerede i dag benytter disse. Indsatsen kan kun ses som gavnlig for Dansk fremtidig omstilling til cirkulær økonomi.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:32

Kære Michael Michelsen

Mange tak for din støtte.. Vi er meget enige i at der er behov for en dedikeret vidensinfrastruktur, som kan støtte op om de industrielle initiativer inden for omstillingen til den cirkulære ressourceøkonomi.

Mvh
Mikael Poulsen

Lars Olesen (Produktudviklingschef, AG SNUS A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:01

Kære TI
Jeg har, gennem mange år, haft stor gavn af faciliteterne og kompetancen i Sdr. Stenderup. Der er altid en åben dør og et åbent mind. Jeg håber bare at dette fortsætter.
Mvh Lars Olesen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:08

Kære Lars Olesen

Tak for din positive kommentar. Vi vil bestræbe os på at fortsætte de gode takter – og kunne tilbyde endnu flere muligheder.

Mvh
Mikael Poulsen

Nanna Viereck (Viceinstitutleder for Forskning og Innovation, Lektor, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:40

Det er et spændende og yderst relevant forslag, som vi på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet også bakker op om og føder ind til i forlængelse af vores allerede gode og tætte samarbejde med Teknologisk Institut. Som I skriver, er grøn omstilling og bioøkonomi helt central for gennemførelsen af klimamålene. Og virksomhederne har i den grad brug for en test- og pilotfacilitet inden for bioøkonomi, således at de nye innovative processer og biobaserede produkter – herunder nye bæredygtige fødevarer – hurtigt kan skabe værdi og vækst. Vi ser et sådant udviklingscenters rolle som den mere udviklende, optimerende og implementerende del af nyudviklet viden. Særligt er jeres viden og infrastruktur inden for pilot plants vigtig for at sikre opskalering og afsluttende tests forud for virksomhedernes endelige implementering af nye produkter eller processer. Vi vil fortsat rigtigt gerne samarbejde – gerne yderligere styrket – da vore kompetencer supplerer hinanden rigtigt godt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:08

Kære Nanna Viereck

Tak for din kommentar og vi ønsker at fortsætte det gode samarbejde med universiteter som KU, hvor vi kan bygge videre på den gode indsigt i hinandens faglige kompetencer herunder test og pilotfaciliteter og sammen få sat fart på den grønne omstilling.

Mvh
Mikael Poulsen

Mette Lübeck (Lektor, medstifter af BiomassProtein, Aalborg Universitet/ BiomassProtein Aps)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:19

Det er et yderst relevant forslag, som vi på Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, bakker op om. Grøn omstilling og bioøkonomi helt central for gennemførelsen af klimamålene, og både små og store virksomheder har i høj grad brug for test- og pilotfaciliteter inden for bioøkonomi, således at nye innovative processer og biobaserede produkter kan blive færdigudviklede og opskalerede. Derudover har jeg som medstifter af en start-op virksomhed, BiomassProtein, også et ønske om et frugtbart fremtidigt samarbejde med TI.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:58

Kære Mette Lübeck

Mange tak for din kommentar. Vi er glade for at høre, at relevansen af et udviklingscenter med relevante testfaciliteter er efterspurgt og ser ligeledes frem til et frugtbart samarbejde med BiomassProtein.

Mvh
Mikael Poulsen

Jan Mousing (Direktør, Plantcarb ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:40

Cirkulær økonomi er andet end et modebegreb. Det er sund fornuft. Det tænker vi i Plantcarb, der udvikler et af fremtidens materialer til brug i komposterbare biomaterialer. Vores materiale - amylose - har stærke brugsegenskaber, men komposterer helt igen i naturen på nogle uger. Vi udvinder vores materiale direkte fra specialdesignede planter, hvor resten af planterne kan anvendes til bl.a. foder, anden-generations bioraffinering, eller kulstofbinding i jorden. Plantcarb har brug for et stærkt teknologisk udviklingsmiljø, der kan udvikle fremtidens biobaserede materialer og processerne, der ligger bag. Derfor har vi brug for et uvildigt og kompetent miljø på Teknologisk Institut. TI kan ikke alene udgøre den nødvendige teknologiske spydspis, TI har tillige en vigtig rolle som brobygger på tværs af værdikæderne.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:09

Kære Jan Mousing

Mange tak for din positive kommentar til vores indsats indenfor bioøkonomi. Dejligt at I som lille innovativ virksomhed tilkendegiver behovet for Teknologisk Instituts kompetencer og rolle som brobygger på tværs af værdikæderne.

Mvh
Mikael Poulsen

Peter Bay (Administrerende Direktør, J. Krebs & Co A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:06

Udviklingen af nye biobaserede produkter og byggesten er en vigtig konkurrenceparameter for dansk industri. En virksomhed, som den jeg driver, er baseret på produktion med diverse plastmaterialer. Der findes biobaserede alternativer, men vi har kun set begyndelsen og rejsen mod løsninger der ligeledes er reelt biologisk nedbrydelige er mindst lige så vigtig. Vi ser det i gentagne kundedialoger, at det er et tema, som der er stor interesse for, men fortsat begrænsede muligheder. Et udviklingscenter med dette fokus kan blive grundstenen til en fremtidig konkurrence-fordel for dansk industri og et vigtigt bidrag til at løse nogle af de problemer vi står overfor på globalt plan.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:53

Kære Peter

Tak for din positive kommentar til vores forslag om et udviklingscenter inden for industriel bioøkonomi. Jeres engagement som sprøjtestøbevirksomhed inden for grøn omstilling er højt værdsat og vi ser frem til fortsat godt samarbejde fremover.

Mvh
Mikael Poulsen

Robert Kirstejn Schmidt (Head of Sustainability, Rudolph Care A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:12

Vi har som produktionsvirksomhed et afgørende behov for stærke kompetencer og faciliteter til afprøvning og udvikling af nye materialer, der for os betyder, at vi medvirker til et skift fra fossile materialer til biobaserede materialer. Derfor støtter vi om om indsatsen og hilser et center for industriel bioøkonomi meget velkommen. I dag har vi allerede flere gode samarbejder med relevante centre hos TI, hvor der er stærke kompetencer indenfor materialer, tests, industrielle produktionsmetoder mv., og jeg ser et behov for at få samlet disse kompetencer i et dedikeret center, så det danske erhvervsliv kan skalere den grønne omstilling i et - nødvendigt - hurtigere tempo.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:23

Kære Robert

Det er en spændende udvikling der skabes blandt virksomhederne ifh omstilling fra et fossilt til et biobaseret samfund. Det er vigtig for os at multidisciplinære kompetencer er samlet så vi sikre den mest agile og bæredygtige løsning hos producenterne.

Mvh
Mikael Poulsen

Stig Groven (Director, Technical Sales, KMC amba)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:38

En endnu bedre indsigt i, og forståelse af biomassers og højværdiprodukters (specielt proteiner) potentiale i industriel foder- og fødevareproduktion vil være til stor gavn for både primærproducenter og fødevareproducenter i en verden med stigende befolkning og et ønske om bedre, sundere og billigere fødevarer. I en branche hvor der til stadighed er mange sidestrømme og biomasser som ikke udnyttes optimalt eller ikke udnyttes i det hele taget, hilses det velkomment at der tages initiativ til at sætte emnet på dagsordenen og at der samtidig skabes rammer og faciliteter for et fortsat arbejde inden for området. Så et rigtig godt forslag.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:24

Kære Stig Groven

Mange tak for din positive kommentar til vores indsats indenfor bioøkonomi. Der vil netop være stort fokus på at udnytte højværdiprodukter fra biomasser og især sidestrømme til nye produkter. Vi er glade for at KMC støtter udvikling af nye faciliteter til fortsat at forbedre udnyttelse alle sidestrømme optimalt.

Mvh
Mikael Poulsen

Andreas Blennow (Lektor, Københavns Universitet samt Plantcarb ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:19

Jeg vil som lektor på Københavns Universitet samt innovationsansvarlig på vores spinoff Plantcarb ApS udtrykke min fulde støtte til etablering af et udviklingscenter for industriel bioøkonomi ved Teknologisk Institut. Samabejdet med Teknologisk Institut er utroligt vigtigt både for det akademiske arbejde og for Plantcarb. Det muliggør at de idéer der skabes fra vores side, især indenfor designede polysakkarider, kan effektivt føres ud og afprøves i større skala.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:08

Kære Andreas

Tak for din klare støtte til vores forslag – og din kommentar som både forsker og ansvarlig for udvikling i en SMV virksomhed - understreger netop hvor vi gerne vil være - nemlig samlende omkring opgaven at få produkterne hurtigere klar til markedet.

Mvh
Mikael Poulsen

Alexander Gamborg (Direktør, Møllerup Gods)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:50

Det er projekter som dette der giver os mulighed for at tage en førerposition i omstillingen til den cirkulære økonomi. Godt arbejde!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:09

Kære Alexander Gamborg

Tusind tak for din umiddelbare ros til vores forslag. Vi skal gøre vores bedst efor at leve op til forventningerne

Mvh
Mikael Poulsen

Morten Andersen Linnet (Forskningspolitisk chef, Landbrug & Fødevarer)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:46

Den cirkulære bioøkonomi og bioraffinering er et vigtigt element i den grønne omstilling og på vejen til et klimaneutralt fødevareerhverv. Der er behov for en forstærket innovationsindsats på dette område både for anvendelse af nye råvarer og for kaskadeudnyttelse af biorestprodukter. Vi ser frem til at samarbejde om den videre udvikling af indsatsområdet. Ambitionerne om mere deltagelse i BBI er meget vigtige så Danmark kan få del i den internationale viden på området.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:10

Kære Morten

Tak for din kommentar og opbakning til vores indsatsforslag. Vi ser også frem til samarbejdet med L&F som en stærk aktør i den kommende periode for at få ambitionerne levet ud.

Mvh
Mikael Poulsen