Undervisning i Metrologi

Senest opdateret d. 22/8-2016
DFM
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Produktionsteknologi
Jan Hald
Teamleder

Idébeskrivelsen omhandler styrkelse af de måletekniske kompetencer på tekniske uddannelser ved samarbejde mellem DFM, FORCE Technology, DELTA og uddannelsesinstitutionerne. GTS institutternes metrologikompetencer kombineres med uddannelsesinstitutionernes undervisningskompetencer til en målrettet indsats. Herved sikres, at industriens medarbejdere fremadrettet har kvalifikationerne til at imødekomme de voksende krav til måleteknologi fra øget udbredelse af innovativ produktion i Danmark.

Dansk industri er udfordret af mangel på teknikere med tilstrækkelige måletekniske kompetencer, da der ikke findes en uddannelse målrettet mod måleteknikker og metoder. Formålet med dette projekt er derfor at skabe rammerne for en bedre uddannelse i måleteknik og udbrede kendskabet til metrologi.

Aktiviteten omfatter udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale målrettet til og udviklet i samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner, blandt andre Professionshøjskoler og Erhvervsakademier. Undervisningsmaterialet implementeres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, bl.a. ved undervisning af undervisere, som herved får et kompetenceløft.

Danske virksomheder inviteres til at deltage i aktiviteten for at sikre fokus er på de kompetencer der efterspørges af erhvervslivet. Virksomhederne kan bidrage med udvælgelse af særlige indsatsområder, viden om måleteknikker og metoder der anvendes, og helt konkrete cases der kan indgå i læringsmaterialet.

Samarbejdet vil sikre at GTS institutternes, virksomhedernes og uddannelsesinstitutionernes respektive kompetencer kombineres til en målrettet indsats, som vil styrke det generelle kompetenceniveau hos medarbejdere på de danske produktionsvirksomheder.

Budget:
2016: 2.800.000 kr.
2017: 2.800.000 kr.
2018: 2.800.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Undervisning i Metrologi

Nøgleord