Vand og vækst: Udnyttelse og beskyttelse af vandressourcer

Michael Butts
R&D Manager
Indsendt af DHI i kategorien Klima og miljø

Den bedste udnyttelse af vand skal tilgodese mange forskelligartede krav til benyttelse (risici for vandforsyning, landbrugsmæssig anvendelse og kunstvanding, omkostningseffektivitet, osv.) og beskyttelse. (rent drikkevand, økosystem-ydelser, naturgenopretning, osv.)

Budget:
2016: 3.780.000 kr.
2017: 3.780.000 kr.
2018: 3.780.000 kr.

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...