Vidensdeling og netværksarbejde

Senest opdateret d. 18/1-2022
Afsluttet
Teknologisk Institut
Indsatsområdet Intelligente og autonome robotter under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Robot- og droneteknologi er en styrkeposition i Danmark. For at indfri det store vækstpotentiale for robotbranchen og slutbrugerne, er det afgørende, at mere intelligente og autonome robotter udvikles og implementeres i nye og eksisterende brancher.

Robot- og droneteknologi er solide styrkepositioner i Danmark. I de kommende år bliver det vigtigt at fastholde og udbygge positionerne, så robotteknologi fortsat kan medvirke til en øget produktivitet, konkurrenceevne og i flere tilfælde også bidrage til den grønne omstilling. I dag er det især inden for robotter til fremstillingsindustrien, at den store volumen ligger, men der sker også en hastig udvikling inden for robot- og droneløsninger til fx landbrug, logistik og byggeri m.m. Vigtige teknologiske katalysatorer for fremtidens robotter er øget intelligens (AI) og autonomi. Indsatsen vil udbygge Test-, Demonstrations- og Udviklingsfaciliteter (TDU) hos Teknologisk Institut, der kan bidrage til, at Danmark fastholder og udvikler sin stærke, globale position inden for robotteknologi. Dette i tæt dialog med og inddragelse af den danske robotindustri.