Øget global specialisering

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

En øget global specialisering – ikke mindst inden for de viden- og teknologiintensive erhverv medfører, at komplekse udviklingsopgaver i stigende omfang gennemføres af virtuelt sammensatte projektteam – på tværs af virksomheds- og geografiske grænser. Dette stiller nye kompetencekrav til ingeniører og teknikere, men også nye muligheder for at lære gennem jobbet.

Med udgangspunkt i internationaliserede og specialiserede teknologiintensive virksomheder vil der blive gennemført casestudier med fokus på, hvordan kvalificeringen foregår i udviklingsteams, samt i hvilket omfang og hvordan tværorganisatoriske udviklingsforløb i større omfang kan udnyttes i læringsøjemed. I samarbejde med blandt andre IDA og den europæiske ingeniørforening og eventuelt DTU, vil der blive udvalgt et antal eksemplariske casevirksomheder med det formål at afdække, hvorvidt en lærende projektteam-organisering fører til mere åbne innovationsprocesser sammenholdt med virksomheder, som har en mere traditionel tilgang til efteruddannelse.

På baggrund af casematerialet vil der blive udviklet og afprøvet modeller – der kobler læring, udvikling og innovation i tværorganisatoriske virksomhedssamarbejder. Modellerne vil blive dokumenteret med henblik på, at de kan indgå i Masters forløb og i GTS-nettets udviklingssamarbejder og efteruddannelsestilbud.