Øget produktivitet i den økologiske sektor

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Økologisk landbrug i intensivt dyrkede landbrugsområder giver i dag et mindre udbytte per hektar end det konventionelle. Samme forhold gør sig gældende på flere områder i den animalske produktion, hvor tilvækst, mælkeydelse og ægproduktion stadig er mindre hos økologiske producenter end hos konventionelle.

Der foreslås aktiviteter hvis mål er at opbygge viden om bæredygtige teknologier som under hensyn til økologiske balance og helhedssyn, kan bidrage til en øget produktivitet. En øget produktivitet vil betyde billigere økologiske fødevarer og en større mulighed for at den økologiske sektor kan konkurrere både på hjemmemarked og verdensmarked.

Aktiviteterne vil endvidere omfatte forskning, videnoverførsel og uddannelse, der skal konkurrenceevnen for den økologiske produktion indenfor hovedområderne planteavl, husdyrproduktion og gartneri.

Forskningen skal udvikle teknologier og produktionsmetoder og samtidig omfatte indsatser som sikrer høj kvalitet af råvarerne – både ernæringsmæssigt og som grundlag for forarbejdning og forædling i fødevareindustrien.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Bodil Hjarvard
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 16:06

Globalisering, strukturudvikling og væksten i specialvare området skaber nye udfordringer og muligheder for økologien – men udfordrer også forbrugernes tillid og de økologiske produkters troværdighed. En væsentlig konkurrenceparameter for økologien er de økologiske regler, som sikrer en grundlæggende balance i forhold til produktionens påvirkning af det omgivende miljø. Men, inden for reglerne er et stor spillerum for udviklingen af den økologiske produktionspraksis. En udvikling der i øjeblikket sigter på at balancere vækstfremme gennem effektivisering og stordrift og samtidig beholde økologien som et reelt alternativ til den konventionelle jordbrugsproduktion.

Økologien skal derfor bruge de nye muligheder for at producere særlige kvalitetsorienterede produkter netop på baggrund af de økologiske principper, gennem innovation, ved at afprøve nye alternative udviklingsveje og gennem udvikling af ny teknologi.

Et væsentligt spørgsmål er derfor hvad den øgede produktivitet betyder for den økologiske kvalitet? Den almindelige forbruger, som køber en økologisk kylling, køber den bl.a. fordi den er økologisk, men også fordi den har haft bedre pladsforhold og adgang til udearealer. At den økologiske kylling har særlige opvækstvilkår, skal derfor også afspejles i slagteprocessen og i forarbejdningsleddet – kroppen skal nedkøles langsomt og skal have lov til at modne. Økologi tager tid, og derfor skal den øgede produktivitet bl.a. hentes i sammensætning af produktionssystemer og en bedre ressource udnyttelse. Indsatsområderne kunne handle om økologisk gødning, økologisk halm og f.eks. planter som proteinkilde, herunder udbytteforhold og udnyttelsesgrad i plantesorter med henblik på bl.a. udvinding af højværdiprotein til de økologiske foderblandinger.