Øget samarbejde med universiteter om erhvervsrettet efteruddannelse

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Danmarks status som højomkostningsland, betyder at der er stigende akademiske kompetancekrav i selv forholdsvis traditionelle erhverv. Her kan fremhæves bygge og anlægsbranchen, stål og vvs, og lign. Det hænger sammen med at virksomhederne i stigende grad er nødt til at anvende mere forskningsbaserede metoder til produktudvikling, og til tilpasning af deres interne processer.

GTS vil i stigende grad indgå i ph.d. samarbejde med universiteterne inden for high-end af de traditionelle erhverv, som f.eks. det brand- og sikringstekniske område, byggematerialeindustrien, og tekstilbranchen

Foruden at deltage i forskeruddannelsen vil GTS medvirke til at opstille behovsspecifikation for efteruddannelse af erhvervslivets aktører, hvor også hjemtagen af viden fra udlandet, skal indgå. GTS vil bl.a. udvikle krav til certificering af personale, så der også fremover er kompetence til at opstille nye certificeringskrav, og implementere ordningerne.