3-kantet erhvervsinnovation for brancher – store virksomheder, små virksomheder, videninstitutioner; her med basis i fødevare industriens paradox!

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Innovation er for mange brancher fokuseret på et snævert men stærkt fundament, men ifølge Doblin resultaterne vil en bredere innovationstilgang give et større potentiale.

F.eks. ses ofte i fødevarebranchen:

  • De store aktører (f.eks. Danish Crown, ARLA, Carlsberg osv.) – har relativt meget fokus
  • på procesinnovation hvor driveren er rentabilitet, rationale og effektivitet

  • Mange af de små aktører (f.eks. AQUA Dor, BKI Foods, ISIS, Mikrobryggerier osv.) har relativt meget fokus på produkt- og forretningsmodel innovation, men er modsat de store aktører ikke skalaintensive

Erfaringen viser at de små virksomheder har svært ved at blive større, trods en stærk og fokuseret innovationssatsning. De store virksomheder har modsat, svært ved at omstille deres innovationssatsninger, til at matche markedernes skiftende krav.

En 3 kants-innovationsmodel kan skabe et ”paradigme skifte” og tilføre en væsentlig ny dynamik og udvikling i en sektor. Ved at koble store og små virksomheder med videninstitutioner – som viden- og teknologipartnere og som innovations- og procespartnere - er formålet at etablere generiske modeller for læring af hinanden i en branche på tværs af størrelse.

8 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jacob Vind
Torsdag d. 14/5-09 kl. 12:15

Det er en ekstremt interessant vinkel på innovation. Jeg oplever ofte virksomheder (af vidt forskellige størrelse og i forskellige brancher), der er fanget i et innovationsparadigme.

Per Blenker
Torsdag d. 14/5-09 kl. 16:20

Jeg kan godt lide tanken om at de store skal lære af de små. Alt for meget af vores innovationstænkning hviler på den det skulle være omvendt - at de små skal have et pulver handelshøjskole- og storvirksomhedstænkning. Problet er vel i høj grad at de store virksomheder har mistet den entrepreneurskabskopmpetence som oprindeligt skabte dem.

Søren Hansen
Onsdag d. 20/5-09 kl. 13:22

I Kreativitetslaboratoriet på Aalborg universitet har vi gode erfaringer med at samle deltagere med stor diversitet i viden indenfor et område og lade dem udvikle for hinanden gennem en kreativ proces. Tanken om en 3 kant mellem store, små og vidensinstitutioner er meget interessant fordi den gør det muligt at bryde etablerede mønstre i den enkelte virksomheds innovationstænkning.

Niels Ove Nielsen
Fredag d. 22/5-09 kl. 05:03

Fin ide at koble små og store virksomheder sammen inden for en branche - hvis formålet er at opnå innovation i form af "almindelig" proces- og produktudvikling. Men hvis vi skal videre end det og over i mere radikal innovation - som vel dybest set er ideen med initiativet? - så er der ofte for ringe forskellighed i tankegangen blandt aktører inden for samme branche. Derimod kan det ikke sjældent være det/de totalt "dumme spørgsmål" fra ikke-fagfolk, der leder til eftertænksomhed og frem til den gode ide. Ergo bør vi inden for GTS-området satse mere på systematisk, radikal innovation ved (også) at sammensætte innovationsudvalg med "wild card"-ikke branchekendte.

Niels Ove Nielsen AgroTech

Torben Lorentzen
Fredag d. 22/5-09 kl. 11:00

Kære Jacob

Tak for din positive kommentar og billigelse af forslagets relevans.

Torben Lorentzen
Fredag d. 22/5-09 kl. 11:02

Kære Per Blenker.

Tak for din kommentar, som vi har noteret os.

Thomas Mathiasen
Torsdag d. 18/6-09 kl. 14:15

Et godt initiativ; og jeg er også helt enig i Niels Ove Nielsens idé med "wild-card" deltagere; personer der ikke er hæmmet af den vanlige tankegang.
Fødevareindustrien er jo så meget mere end produktudvikling; det er også værdiskabelse ved logistik, service, produktionsteknologi, kvalitetssystemer...
Så initiativet bør have en drøm om at skabe noget nyt ´på tværs´, en fødevareindustriens svar på Apples íPod og iTunes´.

Torben Lorentzen
Onsdag d. 24/6-09 kl. 13:47

Tak for din kommentar Thomas Matthiasen. Din idé med en fødevareindustriens svar på Apples iPod eller iTunes er interessant. Vi kan nok lære en del om kommunikation af disse, og måske projicere den lærdom overpå hvordan man kommunikere innovation i feltet mellem de helt store og de helt små virksomheder. Hvis du har yderligere præciseringer af hvad du ellers mener med fødevareindustriens svar på Apples iPod eller iTunes, så var det interessant at få det på bordet inden vi skal til at konkretisere vore innovationstiltag.