3D printet byggeri

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg og Produktionsteknologi
Mette Glavind
Direktør

Med udviklingen inden for det digitale byggeri synes tiden og nyeste 3D printteknologier modne til at kunne implementeres i byggeriet. Teknologisk Institut vil hjemtage viden om de nyeste teknologier samt videreudvikle, tilpasse og overføre disse til den danske byggebranche. Anvendelsen af 3D print give store muligheder for materialebesparelser, materialevariation, detaljerigdom, nye formgivningsmuligheder, individuelt byggeri og ikke mindst produktivitetsforbedringer.

Markeds- og samfundsbehov
Byggebranchen, der omfatter næsten 17.000 virksomheder, heraf godt 2.200 SMV (tal fra Danmarks Statistik), halter stadig bagefter på produktivitet og innovation i forhold til andre brancher, hvilket også er et indsatsområde i Regeringens byggepolitiske strategi fra 2014. De samfundsmæssige konsekvenser er et fortsat dyrt, ineffektivt og miljøbelastende byggeri. Sammen med behovet for et produktivitetsforbedrende byggeri er der også et samfunds- og brugerbaseret ønske om at sikre individualitet i byggeriet. 3D printteknologier åbner for en helt ny arkitektonisk udvikling, hvilket er overset i den nuværende udvikling, hvor fokus alene rettes mod produktivitetsforbedring.

3D printet byggeri kan blive det næste årtis helt store udviklingsområde i byggebranchen, og det skal Teknologisk Institut være driver for. Byggematerialekompetencer, kombineret med Teknologisk Instituts kompetencer inden for ”additive manufacturing” til andre brancher, skal løfte byggebranchen ind i den praktiske implementering af 3D printet byggeri. En udvikling som er helt i tråd med udviklingen i det digitale byggeri, hvor digital projektering i dag er fuldt integreret hos rådgiverne.

Allerede i dag oplever Teknologisk Institut en efterspørgsel fra branchen på, hvordan nye 3D printteknologier kan udnyttes og implementeres i byggeriet. Tendensen ventes at fortsætte i takt med, at der udvikles kompetencer og serviceydelser. Således vil:

 • bygherrer opnå mulighed for individuelt byggeri med stor eksponeringsværdi, hvor både pris og kvalitet er væsentligt optimeret
 • rådgivere få mulighed for at skabe ny arkitektur, hvor fabrikationsprocesserne bliver en integreret del af design- og projekteringsfasen
 • materialeproducenter opleve hidtil usete muligheder for innovativ anvendelse og udnyttelse af byggematerialer
 • udførende få mulighed for implementering af nye byggeprocesser, der kan sikre produktivt byggeri af høj kvalitet.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Det er ambitionen, at teknologierne bag de forventede, konkrete serviceydelser skal opnå et Technology Readiness Level (TRL) på mindst 7, dvs. at de udviklede teknologier er blevet demonstreret og testet i en virkelig kontekst. I dag vurderes teknologierne at have et TRL på 4-5.

Overordnet vil serviceydelserne være:

 • Rådgivning i materialer og processer indenfor 3D printet byggeri
 • Prototypefremstilling af konkrete bygningskonstruktioner ved anvendelse af 3D printteknologier
 • Dokumentation – kvalitets- og miljømæssig – af nye byggeprocesser

Udviklingen indenfor 3D printet byggeri har de seneste år primært fundet sted på universiteter i udlandet. Enkelte steder, eksempelvis i Kina, er der opført enkelte huse ved anvendelsen af 3D printteknologier. I Danmark er der behov for at hjemtage viden på området og herefter få udviklet og markedsmodnet teknologierne: Det kun få danske byggevirksomheder, som har udviklingskapacitet til at hjemtage den nødvendige viden og nå det nødvendige teknologiske niveau for implementering af de nye teknologier. Derfor er det vigtigt, at der igangsættes initiativer, der skaber den rigtige kobling mellem nyudviklede teknologier og markedsnære produktionsteknologier.

Centrale aktiviteter
Overordnet vil aktiviteten gennemføres i 3 trin:

 1. Hjemtagelse af viden. Der etableres internationale samarbejdsprojekter med fokus på hjemtagning af viden om 3D printteknologier til fabrikation af bygningskonstruktioner fra førende aktører i Kina, USA, Holland, England og Sverige. Hjemtagelse sker gennem besøg, medarbejderudveksling og ansøgning om internationale projektmidler.
 2. Udvikling og markedstilpasning. 3D printteknologier videreudvikles og tilpasses den danske byggebranche. Dette indebærer blandt andet materialeudvikling, udvikling og tilpasning af 3D printteknologier. Målet er at demonstrere proof-of-concept gennem fysiske mock-ups af printede vægge og dæk med ny æstetik og printede detaljer, herunder udsparinger til åbninger og installationer.
 3. Videnoverførsel til danske virksomheder. På baggrund af proof-of-concept udvikles konkrete 3D printede løsninger i samarbejde med danske virksomheder i byggebranchen. Dermed udvikles og demonstreres produktspecifikke og implementerbare løsninger.

Ud over Teknologisk Instituts kompetencer inden for ”additive manufacturing” bygger aktiviteten blandt andet på udviklingsarbejdet inden for digital fabrikation af komplekse betonkonstruktioner. De seneste 8 år har Teknologisk Institut været med til at drive udviklingen frem mod implementering af nye, digitale metoder og værktøjer til realisering af komplekse betonkonstruktioner.

Mulige samarbejdspartnere
På grund af aktivitetens store nyhedsværdi er indholdet ikke direkte relateret til eksisterende initiativer – men dækker derimod et hul i det danske forsknings- og innovationssystem. Udover at bygge på udenlandske initiativer, bygger aktiviteten i høj grad på udviklingen inden for fabrikationsmetoder til det digitaliserede byggeri. Her har projekter som Unikabeton (HTF 2007-2010) og TailorCrete (EU, FP7 2009-2013) påvist, hvordan Teknologisk Institut både kan fungere som omdrejningspunkt for udviklingen af digitaliserede byggeprocesser vha. robotteknologi og som pilotproduktionssted i forbindelse med fuldskala-demonstrationsbyggeri. De nævnte udviklingsprojekter har medført at Instituttet har et stort netværk til danske virksomheder og universiteter inden for digitaliserede byggeprocesser.

Aktiviteten bygger i høj grad på et solidt samarbejde med parter fra hele verden. Opdelt i de førnævnte 3 trin, vil Teknologisk Institut:

 1. i samarbejde med internationale samarbejdspartnere som Loughborough University (UK), University of California (US), Dus Architects (NL), MIT (US), Skanska (SE), Dini Italiano (IT) og Winsun Decoration Design Engineering China (CN) hjemtage nyeste viden om 3D printteknologier til byggeriet.
 2. i samarbejde med danske byggematerialeproducenter og brancheforeninger for byggematerialer, danske robotvirksomheder og entreprenørvirksomheder videreudvikle og tilpasse den nye viden om 3D printteknologier til danske markedsforhold.
 3. i samarbejde med aktører i den danske byggebranche overføre viden om de udviklede og tilpassede teknologier.

Nøgleord

62 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Christian Munch-Petersen (Partner, Civilingeniør, EMCON A/S)
Fredag d. 10/4-15 kl. 19:22

Beton er oplagt produkt til anvendelse i en 3D printer. Helt tilbage i 1986 kom en af mine fremsynede kolleger med et sådant forslag, men dengang var teknologien ikke moden.

Det må den være nu, og netop beton er egnet, fordi det kan fremstilles flydende og printbart, det kan bringes til at størkne på få minutter og få fuld styrke på få dage, og fordi det er så billigt! Beton i høj kvalitet egnet til fx en Øresundsbro koster kun godt 1 kr. pr. liter!
Problemet er derfor at få gennemtænkt de mange muligheder i 3D printet beton, og især få afklaret hvilke muligheder og begrænsninger, der er i produktet.
Herunder om 3D printet beton kan anvendes arkitektonisk korrekt (altså om det ser ordentligt ud) og hvilke geometriske begrænsninger der er på produktet i praksis. Det er fx åbenbart, at et væggene i et hus kan printes, men hvad med huller til vinduer, hvad med lofter og etageadskillelser og hvad med taget. Og kan det isoleres på fornuftig vis og opfyldes samfundets krav til 0-energihuse?
Støttemure, kajkanter, højvandssikringer, paddehegn og afvandingskanaler er indlysende områder for anvendelsen af 3D printet beton. Måske skal man også tænke ud af posen og se på om 3D printning kan give beton nye muligheder.
Det er desuden klart, at der parallelt med disse anvendingsmæssige forhold skal ske en teknologisk hård udvikling af en beton egnet til printning. Denne opgave ligger efter min erfaring sikkert i Teknologisk Instituts favn.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 11/4-15 kl. 09:56

Kære Christian
Det er interessant, at nogle har tænkt tanken om at 3D printe beton i 1986. Og ja, teknologien er moden nu. Det gælder generel 3D print teknologi og betonteknologi, og så har vi også en del års erfaring med anvendelse af robotter til betonproduktion at basere den nye udvikling på. Udfordringerne er mange, men potentialet er stort.
Med venlig hilsen
Mette

Christian Munch-Petersen (Partner, Civilingeniør, EMCON A/S)
Lørdag d. 11/4-15 kl. 13:14

Kære Mette

Jeg kom til at tænke på, at udover at kunne printe selve betonen - gerne med fibre, skulle man overveje om printeren samtidigt kunne indlægge armering.

Fx kunne man i stedet for at udføre en silo eller en elevatorskakt i glideforskalling simpelthen printe den op.

Printning af elevatorskakte i eksisterende bygninger kunne være et meget interessant indsatsområde til opgradering af den eksisterende boligmasse således at gangbesværede kan bo på fx femte sal!

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 12/4-15 kl. 12:50

Kære Christian
Tak for en rigtig god ide. Vi har brug for alle kreative tanker og ideer.
Med venlig hilsen
Mette

Mette Seiding (arkitekt maa, partner, Dall & Lindhardtsen A/S)
Mandag d. 20/4-15 kl. 20:45

Spændende projekt, som jeg ser frem til at følge det.
Tænker umiddelbart at det kunne være af værdi for projektet, allerede i fase 1, at inddrage arkitekter og ingeniører - sammen med entreprenører - for kortlægning af viden og udvikling af muligheder og gevinster i både projektering og udførelse.
Bedste hilsener
Mette

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 08:59

Kære Mette
Det er godt at høre, at der er interesse for emnet blandt arkitekter. Tak for ideen om at inddrage arkitekter sammen med andre aktører tidligt i aktivitetsplanen. Det lyder ret oplagt. Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Mette

Jacob Drachmann (Civilingeniør/Computational Design Specialist, CN3)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 14:49

Enormt interessant projekt, der uden tvivl har et stort potentiale, nationalt og internationalt.
Jeg er helt enig med Christian Munch ift. at muligheden for at printe armering vil give teknologien en væsentlig konkurrencefordel ift. eksisterende metoder og arbejdsprocesser, og derfor bør være et fokuspunkt i udviklingsarbejdet.
Der findes i forvejen flere støbemetoder der baserer sig på additive processer; jeg tænker f.eks. på sprøjtestøbning og glidestøbning - så 3D printning er på mange måder en naturlig videreudvikling af betonens potentiale. De nye muligheder der åbnes op for ift. formgivning og konstruktionsoptimering, bliver spændende at se resultaterne af når teknologien får fat i markedet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 21:31

Kære Jacob Drachmann
Vi er glade for at høre, at CN3 synes, at aktiviteten er relevant og har potentiale. Det synes åbenlyst, at vi skal tænke armringsarbejdet ind. Mon du har nogen gode ideer til, hvordan vi skal håndtere denne udfordring?
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jesper Sand Damtoft (R&D Director, Aalborg Portland, Cementir Holding)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 16:54

Vi får jævnligt henvendelser om mulighederne for 3D print af cementbundne materialer. Der er imidlertid stadig yderst begrænset hvad forskningen har bragt af praktisk anvendelige løsninger og vi har derfor vanskeligt ved at rådgive vores kunder på dette område. Samtidig ser vi et spændende vækstpotentiale på området. Derfor er der et indlysende behov for et vidensløft på området der på sigt kan gøre det muligt at udvikle ny anvendelsesområder eller produktionsmetoder for cementbundne materiale, der kan skabe vækst i byggesektoren og samtidig øge effektiviteten i byggerier.

Det vil derfor være af interesse for Aalborg Portland hvis dette projekt realiseres.

Venlig hilsen
Jesper Sand Damtoft
Aalborg Portland

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 21:19

Kære Jesper
Det er rart at få bekræftet, at der er et markedsbehov for udvikling af teknologier til 3d-printet byggeri. Vi håber, at Aalborg Portland er interesseret i at indgå i samarbejde om dette, så vi sammen kan få udviklet praktisk anvendelige løsninger til glæde for jeres kunder og andre, der producerer og anvender cementbaserede materialer.
Med venlig hilsen
Mette

Lotte Bjerregaard Jensen (Lektor, DTU byg)
Søndag d. 26/4-15 kl. 19:33

Det ville være en revolution at kunne slippe for de ressourcekrævende støbeforme, som kræves når spændende geometrier i arkitektur skal realiseres.
Måske kunne der i forhold til LCA, på lang sigt, også være et potentiale. 3D print af bygninger kunne i fremtiden involvere genbrug af byggematerialer samt andre materialer end den beton vi kender, og potentielt være en metode hvor råmaterialer fra lokaliteten blev forarbejdet til at blive en konstruktion. (Jeg mindes engelske og amerikanske artikler fra 1980'erne om 3d print af bygninger - f.eks. rumstationer, hvor man brugte byggemateriale fra 'stedet' :)
Historisk har vi i Danmark været gode til 'fri frembygning' indenfor brokonstruktioner. Det virker rigtigt at vi skal satse på 3d print med beton i byggeriet nu.
Med venlig hilsen
Lotte

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 26/4-15 kl. 19:58

Kære Lotte Bjerregaard Jensen
Vi er glade for at høre, at DTU Byg er enige med os i, at tidspunktet er kommet til at udvikle teknologi til 3d print med beton. Det er interessant det med at indtænke genbrug og lokale materialer. Udfordringen bliver ikke mindre af denne tilgang, men potentialet mere perspektivrigt.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Thomas Bo Jensen (Lektor, Kunstakademiets Arkitektskole)
Søndag d. 26/4-15 kl. 23:35

Det virker som en meget visonær satsning Teknologisk Institut her har gang i. For mig at se bliver det afgørende, at man kan styre betonens sammensætning og overflader. Den æstetiske gevinst ved in situ er de mange muligheder for overflader man har. 3D print med beton har et stærkt rationaliseringspotentiale, men hvis arkitekter skal vælge det fremfor andet, så bliver frihedsgraden for geometrier og overfladens behandling afgørende. Det kunne være sjovt at slippe en flok arkitektstuderende løs i jeres laboratorier en dag.
Held og lykke med satsningen!
Venlig hilsen
Thomas Bo Jensen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 27/4-15 kl. 09:12

Kære Thomas
Du har helt ret i, at betonens sammensætning og overfladers æstetik kan blive afgørende. Og det kræver nok både dygtige betonteknikere og arkitekter at få det på plads. Vi vil gerne invitere Kunstakademiets Arkitektskole til at samarbejde om udfordringen, herunder at lade studerende folde sig ud i laboratoriet.
Med venlig hilsen
Mette

Henrik Wolfhagen (Projektleder byudvikling, Egedal Kommune)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:46

Der er ingen tvivl om, at overfladeæstetikken p.t. er en udfordring, som der skal arbejdes med. En anden i forhold til de hidtil gennemførte projekter er vores krav til isolering/kuldebrosløsninger m.v.
Jeg tror på, at teknikken vil give anledning til helt nye konstruktionsformer f.eks. inspireret af vores natur, som vil give mulighed for anvendelse af langt mindre materiale uden tab af bæreevne.
Hvis man tænker 3-printeren som en storskala plotter vil det være muligt at lave en produktionsproces hvor ikke bare beton, men også isoleringsmaterialer, plastkanaler (trækrør) m.v. printes i en og samme proces. Jeg er personligt ikke i tvivl om, at vi teknikken vil får meget stor indflydelse på effektivitet og muligheder i byggeriet.
Med venlig hilsen
Henrik Wolfhagen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 27/4-15 kl. 21:11

Kære Henrik Wolfhagen
Det er godt at se, at også kommuner har en interesse i nye produktionsmetoder til byggeriet. Du har ret i, at den ultimative løsning er den du beskriver med storskala printeren, hvor alt er med i "printningen". Vi håber, at det er muligt med denne aktivitet at nå så langt.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Bo Jacobsen (Ejer, Dupont Lightstone ApS)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 06:20

Koblingen mellem ny teknologi og cementbaserede materialer er et styrkeområde i Danmark. 3D print teknologi buldrer frem globalt set, og det er et meget relevant forslag fra Teknologisk Institut i forhold til at bringe nye muligheder til den danske byggebranche. Dupont Lightstone arbejder netop med indlejring af avanceret teknologi i cementbaserede materialer og ser også muligheder for at arbejde med lysledere i forbindelse med 3D printet byggeri.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 08:38

Kære Bo
Vi er glade for, at Dupont Lightstone kan se relevansen af at udvikle 3d print teknologier til byggebranchen. Der er helt sikkert potentialer hvad angår indlejret teknologi i cementbaserede materialer. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette

Per Thomas Dahl (Produktionsdirektør, NCC Bolig A/S)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 08:56

Innovation af produkter og processer indenfor byggeri er essentielt for vor branches udvikling og produktivitetsforbedring. 3D print af beton er med til at løfte barren og integrere design- og produktionsprocesser. Kan man med ny teknologi opnå at kunne bygge nye, ellers uopnåelige, designs, kombineret med større rationalitet, lavere materialeforbrug, lavere ressourcekrav til design og projektering, osv. - så er vi et godt stykke på vej....

Interessant og yderst relevant for den videre udvikling af branchen!

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:35

Kære Per
Tak for opbakningen. Vi er glade for at høre, at NCC Bolig synes, at aktivitetsforsalget er både interessant og relevant. Vi skal gøre vores bedste for at få udløst potentialet med nye designs, større effektivitet og formindsket ressourceforbrug.
Med venlig hilsen
Mette

Niels Thorsund (Projektleder, CG Jensen)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:41

Selvom vores viden om 3D-print er begrænset, så kan man jo læse om at der bliver printet alt fra millimetersmå batterier, implantater, pistoler, legetøj og også huse, så lader det til at der ikke er grænser for de muligheder der er.

Det er selvfølgelig oplagt at undersøge emner som allerede er nævnt, men det kunne være utrolig interessant at få andre indgangsvinkler. Det kunne være nogen med en mere "krøllet" tankegang end vi i byggebranchen har generelt.
Det individuelt designet produkt er der meget fokus på når man læser om 3D-print, og det er ofte det færdige produkt som omtales, men måske kan det være at vejen dertil har brug for 3D-print. Her tænker jeg for eksempel på specialværktøj, støbeforme til alle slags materialer, personlige værnemidler, osv.

Det lyder som et projekt med et meget stort udviklingspotentiale og det falder naturligt at det er Teknologisk Institut som skal være tovholder.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:51

Kære Niels Thorsund
Tak for støtten til projektet og for tilliden til, at det er Teknologisk Institut, der kan være tovholder. Det burde være muligt med 3d print teknologi både at lave "krøllede" bygninger og bruge "krøllet" tankegang til at udvikle processen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Niels Jakubiak Andersen (Adm. Direktør og Studielektor , Krydsrum Arkitekter og KADK)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 12:00

Som praktiserende (og undervisende) arkitekt synes jeg at der er vigtigt også at sikre fokus på de æstetiske og kulturelle aspekter, dvs. det man kunne kalde en ny teknologi-håndværksmæssig finish og ikke mindst en genintroduktion af det ornamentets rolle i fremtidens byggeri.

Både hvad angår arkitekters arbejde med nybyggeri og renovering ser jeg store potentialer for at teknologien her kan hjælpe med at udvikle tidlige tiders håndværksmæssig viden og tradition, samt æstetisk og rumlig artikulering.

At nybyggeriernes dødssyge dilatationsfugede lofter produceres i lange baner har sine årsager, men mon ikke det kunne ændre sig i fremtidens byggeri? Særligt funktionelle ornamenter synes pga den teknologisk udvikling igen (på rentabel vis) at kunne finde plads i byggeriet efter årtier med byggerier uden stuk, gesimser, friser og deslige detaljer der, som vi kender det fra ældre byggeri, udtrykker en særlig opmærksomhed forholdet mellem mennesker og bygninger som noget andet end blot funktionelt.

Vi arbejder hos Krydsrum meget med energi- og helhedsrenovering hvor vi har fat i mange ældre ejendommes rige udtryk. Jeg ser her store muligheder for at 3D print i fremtiden kan spille en rolle i konkrete situationer hvor stuk og andre detaljer må flyttes forskydes/genskabes eller endda fortolkes til nye udtryk i fremtidens renoveringer og transformationer.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 1/5-15 kl. 16:04

Kære Niels Jakubiak Andersen
Tak for gode indlægget om muligheden for med 3d print at kunne skabe et æstetisk udtryk, som minder om tidligere tiders spændende bygninger med stuk, ornamenter osv. Det er et spændende perspektiv, og et godt ord, du bruger om det, nemlig "teknologi-håndværksmæssig finish".
Jeg vil mene, at vi med den robotbaserede teknologi til at lave støbeforme til beton, som vi har arbejdet med de senere år, allerede kan skabe noget af det, du efterlyser. Men der er ingen tvivl om, at vi kan komme længere i den retning med 3d print.
Vi arbejder gerne sammen med Krydsrum og andre arkitekter om dette.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Ib Bælum Jensen (Teknologichef, Unicon A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 08:27

Udviklingen af 3D printteknologi vil være med til at gøre nemmere at bygge in situ støbte betonkonstruktioner med ambitioner – Arkitektonisk, konstruktionsmæssigt og mere effektivitet på byggepladserne.
Nogle taler om, at skal man i dag støbe en betonvæg på en byggeplads, skal man først bygge en trævæg (forskallingen), så støbe væggen og derefter fjerne trævæggen. Med 3D printning af betonvægge vil man helt kunne spare trævæggen.
3D printede betonkonstruktioner vil også være med til at give en kvantespring på byggepladserne, hvor der i dag i nogle tilfælde stadig udføres meget manuelt arbejde med ikke altid optimalt arbejdsmiljø.
Efter vor opfattelse vil den tilhørende materialeteknologiske udvikling, gerne inklusiv høj grad af anvendelse af fibre, ligge godt i regi af Teknologisk Institut.
Som producent af færdigblandet i flere europæiske lande vil det derfor være af interessant for Unicon, hvis dette projekt realiseres.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:37

Kære Ib
Det er godt at høre, at en stor betonproducent som Unicon kan se perspektivet i aktivitetsforslaget. Hvis det lykkes at kunne spare forskallingen, så må der alt andet lige være produktivitetsgevinster, og hvis den færdige bygning samtidig har en arkitektonisk merværdi, så burde teknologien kunne finde anvendelse i praksis.
Du har ret i, at anvendelse af fibre højst sandsynligt vil være en nødvendig del af teknologien.
Med venlig hilsen
Mette

Michael Hansen (Faglærer (bygningsmaler), Euc nordvestsjælland )
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:17

Hej Mette
vi var på besøg, og så den helt fantastiske skammel som så helt organisk ud.Håber virkelig det vil kunne bruges til at "dræbe" betones renommé som grå og kedeligt.
Vi så også jeres mursten med huller til lysledere ,helt vildt spændende, tror der er stor muligheder der også.
Tak for et super spændendebesøg. (overfladebehandlings kuerss beton)
mvh MICHAEL HANSEN

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:22

Kære Michael
Betonskammelen og lyslederbeton er spændende eksempler på nye betonløsninger. Det er godt at høre, at det har været inspirerende at opleve. Og vi skal videre med at få udløst andre potentialer i byggeriet for bedre produktivitet og ny arkitektur med 3d print. Vi håber at kunne have spændende prototyper at vise inden for dette i løbet af et par år.
Med venlig hilsen
Mette

Kasper Sánchez Vibæk (Systemarkitekt, Kvadrat Soft Cells)
Mandag d. 4/5-15 kl. 21:11

Et spændende projekt med mange perspektiver!
Som arkitekt i designvirksomhed/byggevareproducent indenfor akkustiske løsninger tænker jeg, at beton har en stor udfordring at slås med indenfor dette felt. Det kunne være interessant at se, om dette kunne foldes ud som en del af projektet i form af overflader, struktur eller materialetilsætning? Nu læser jeg ikke beskrivelsen som udelukkende at være møntet på men dog at tage udgangspunkt i erfaring med print i beton, men som en anden kommentator ovenfor er inde på, skal dette måske foldes ud til at omfatte et langt bredere materialespektrum.
Et andet 'svagt punkt' vedr. beton er efter min mening bæredygtigheds- og genbrugsdimensionen. Der skal godt nok sikkert laves mange veje i verden endnu, men der må findes andre og bedre genanvendelsesmuligheder, der peger mere mod cirkulær økonomi, hvis man indtænker dette fra starten i byggeprodukter og byggeri baseret på beton.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 08:38

Kære Kasper Sanchez Vibæk
Tak for dine kommentarer. Det er godt, at du kan se, at det er spændende og perspektivrigt. Vi vil selvfølgelig overveje din anbefaling om at kigge på andre materialer end beton. Der er som du skriver udfordringer omkring akustikken, men de kan dog løses.
Det er noget forsimplet at konkludere, at beton har et svagt punkt hvad angår bæredygtighed/genbrug. Miljøstyrelsen har netop udgivet en rapport om emnet, som vi er forfattere til, se http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2015/04/978-87-93352-03-2.pdf. Aspektet omkring cirkulær ressourceøkonomi, hvori indgår beton- og byggeaffald er et stort emne, som vi har et selvstændigt forslag til, se http://bedreinnovation.dk/cirkul%C3%A6r-ressource%C3%B8konomi#sthash.Yap....
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Kasper Guldager Jensen (Direktør, Partner, Arkitekt, 3XN arkitekter, GXN innovation)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 03:40

3D printning er ikke morgendagens løsning i byggebranchen, der mangler stadig meget udvikling på materiale, volumen, og pris. Men 3D printning utvivlsomt nøglen til fremtidens byggeplads, uden materialespild, støj og støvgener, og naturligvis fri leg som arkitekt. 3D printning vil blive større end internettet. Et forsknings- og udviklingsområde er ikke kan prioriteres nok!

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 08:40

Kære Kasper
Tusinde tak for din korte og præcise vurdering af perspektiverne ved 3d printning i byggebranchen. Vi er enige i, at der mangler meget udvikling, men det er netop derfor vi har foreslået, at der anvendes resultatkontraktmidler til det. Vi arbejder meget gerne sammen med 3XN og andre aktører om at løse udfordringerne.
Med venlig hilsen
Mette

ove skov (direktør , Betonværket Brønderslev A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:39

jeg vil meget gerne støtte initativet, det er et område vi følger meget nøje I fabriksbeton regi, og er enig I at det kan blive meget stort.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:18

Kære Ove Skov
Tusinde tak for din støtte. Det er godt at høre, at du tror, at 3d printning i byggeriet kan blive stort.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

ole viggo andersen (ingeniør, NIRAS)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:17

Som specialister i anlægsarbejder - broer, tunneler, havne m.m. kan vi bl.a. se et potentiale i forbindelse med produktion og formgivning af denne type konstruktioner. Efter min mening er det især et spørgsmål om at styre betonens konsistens under udstøbningen, hærdeprocessen og muligheder for armering. Det er oplagt at fiberarmering vil kunne indgå i dette. Jeg er spændt på at se hvorledes overfladerne kan udføres!

Med venlig hilsen

Ole Viggo Andersen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:35

Kære Ole Viggo
Det er godt med inspiration til, hvor den nye 3d print teknologi kan anvendes. Lad os tage en dialog om anvendelsen til anlægskonstruktioner, når vi skal udarbejde det endelige aktivitetsforslag.
Med venlig hilsen
Mette

Lars A. Reimer (Teknisk Chef, CRH Concrete A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 07:57

3D print vil give nye muligheder for formgivning og fleksibilitet i produktion af betonelementer.
Gennemførelsen af dette projekt vil give hele beton branchen viden om nuværende muligheder og potentialet i 3D print i beton.
Et spændende og vigtigt projekt, som kan bringe besparelser i hjælpematerialer og omstillingstider.
Klarhed over overflade æstetik, materiale egenskaber, samspil med andre materialer og omkostning vil kunne bringe 3D print fra eksperimental stadet mod reel produktionsklarhed.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 20:50

Kære Lars
Det er godt at høre, at en betonelementproducent kan se mulighederne med den nye teknologi. Og tak for så kort og klart at beskrive, hvad der skal til for, at teknologien bliver moden nok til produktion.
Med venlig hilsen
Mette

Rasmus Stoklund (Erhvervspolitisk konsulent , Dansk Metal)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:27

Spændende projekt som forhåbentlig kan medvirke til øget resurseeffektivitet samt - på længere sigt - at øge byggeriets produktivitet, som jf. Produktivitetskommissionen, er uhensigtsmæssig lav.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 20:52

Kære Rasmus Stoklund
Det er godt at høre, at også Dansk Metal kan se potentialet i projektet. Vi har noteret os, at fokus fra jeres side er på at få højnet byggeriets produktivitet. Det burde der være mulighed for.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Tore Banke (Head of Computational Design, BIG - Bjarke Ingels Group)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:59

Spændende og interessant projekt.

I dag er forskningen inden for 3D-printede bygninger hovedsageligt styret af en teknisk diskussion. Eksempelvis spørgsmål om hærdnings-metoder, armering, on-site-print eller støbeforme diskuteres heftigt. Som arkitekt synes jeg det vil være interessant at supplerer denne diskussion ved at overveje hvilke æstetiske kvaliteter (læs påvirkning af alle vores sanser) 3D-print teknologien kan have for arkitekturen. Den aktuelle arkitektur bærer i stor stil præg af at sammensætningen af standardiserede materialer (inklusiv forskallingsmaterialet ved in-situ-støbning), dimensioneret så de kan placeres af en kran eller en håndværker. Hvis man ønsker (helt eller delvist) at løsrive sig for denne bygningsmetode, ville det være interessant at stille spørgsmål ”Hvordan et 3D-printet hus vil se ud, og hvordan vil det vil opleves? ”

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 20:55

Kære Tore Banke
Det er godt, at vi har jer arkitekter til at brede diskussionen ud til også at omfatte æstetik. Vi skal helt klart have styr på det tekniske for, at teknologien bliver en succes, men det er godt at blive udfordret på nogle andre parametre også. Vi vil gerne invitere BIG og andre arkitektvirksomheder til et samarbejde om dette.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Mette Mens Rasmussen (Arktiekt, Dansk Byggeri)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 22:43

Spændende projekt med et stort potentiale. Det er oplagt at kunne omsætte 3D-modellering til fysisk print og på den måde udnytte værdien af det digitale byggeri endnu bedre. Jeg er sikker på, at efterspørgslen vil være stor både hos arkitekter og materiale producenter.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 8/5-15 kl. 07:45

Kære Mette Rasmussen
Tak for kommentaren. Det er godt at høre, at Dansk Byggeri tror, at efterspørgslen vil være stor.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Lene Vissing (kvalitetschef, Strøjer Tegl A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:33

Som teglproducent oplever vi en stigende efterspørgsel på nye udtryk og former i tegl. Her vil 3D print give en fantastisk mulighed for at efterkomme mere organiske og detaljerede teglemner og samtidig opnå produktivitetsforbedringer. Samtidig ser vi at BIM og digitalisering som nødvendige midler til det murede byggeris fortsatte udvikling. Vi ser gerne dette forslag realiseret.

Lene Vissing (kvalitetschef, Strøjer Tegl A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:34

Som teglproducent oplever vi en stigende efterspørgsel på nye udtryk og former i tegl. Her vil 3D print give en fantastisk mulighed for at efterkomme mere organiske og detaljerede teglemner og samtidig opnå produktivitetsforbedringer. Samtidig ser vi at BIM og digitalisering som nødvendige midler til det murede byggeris fortsatte udvikling. Vi ser gerne dette forslag realiseret.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:46

Kære Lene Vissing
Det er interessant, at teglproducenter også finder 3d print teknologi interessant og relevant. Det er en god ide at tænke digitalisering ind sammen med teknologien.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Rune Asholt (Formand, Arkitekter Uden Grænser)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:57

Det bebyggede miljø bliver i stigende grad ramt af katastrofer i mange dele af verden. En af de store udfordringer er at tiden presser de beslutninger og metoder der bliver anvendt til genopbygningen.

Oftest bliver der valgt at lave midlertidige boliger i lettere materialer, til at give de nødlidte en mere tryg og bekvem tilværelse. Dette i stedet for telte frem mod at deres huse bliver genopbygget. Det er en meget bekostelig aktivitet, en midlertidig bolig koster typisk op imod to tredjedele af hvad genopbygning af de permanente huse koster.

3D printning af beton er et fantastisk spændende udviklingsområde. Hvis man kan sætte en produktion op og programmere forskellige scenarier, så kan man relativt hurtigt efter katastrofen er ramt begynde genopbygningen med tilpassede modeller. Cement er tilgængeligt i det meste af verden, så man ville, tilpasningen taget i betragtning, spare dyrebar tid også i selve produktionen.

Det ville blive muligt at springe hele fasen med de midlertidige boliger i lette materialer over. Derved spare kæmpe summer i nødhjælp og samtidig få de nødslidte hurtigere tilbage i deres hjem, hvorfra de langt bedre kan være med til at genopbygge deres samfund.

Jeg vil med stor optimisme og interesse, følge de muligheder 3D printning af beton kan få for produktionen af byggeri i mange dele af verden.

Med venlig hilsen

Rune Asholt
Formand i Arkitekter Uden Grænser

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 21:19

Kære Rune Asholt
3d print til midlertidige boliger i katastrofeområder er et interessant anvendelsesområde. Vi vil tage den gode ide med i det videre arbejde. Men inden vi kan tilbyde løsningen til denne anvendelse har vi brug for at få modnet teknologien i laboratorieomgivelser.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Henriette Hall-Andersen (Programchef, Københavns Erhvervsakademi (KEA))
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:21

Yderst relevant og timingmæssigt godt ramt forslag, der ligger fint i tråd med den rivende udvikling inden for både BIM og materialer. 3D print er allerede godt i gang med at ændre markant ved den måde, der tænkes fremstilling på – og her skal byggeriet også med.
Dette initiativ kan blive startskuddet til en ændring i branchen, som udover at kunne ses i selve konstruktionerne, nok også vil afspejle sig i både processer og virksomhedsstrukturer.
Som uddannelsesinstitution er vi meget optaget af, at der findes udviklingsmiljøer, hvor vores studerende og undervisere både kan få indsigt i morgendagens byggeri, men også miljøer hvor de kan få mulighed for at arbejde med tingene i praksis. Vi bistår selvfølgelig meget gerne med pkt. 3.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 21:22

Kære Henriette
Det er gode nyheder, at en uddannelsesinstitution som KEA ønsker at have fingeren på pulsen med hensyn til nye teknologier. Vi vil glæde os til at kunne byde jeres studerende velkommen i vores laboratorier, når vi har fået sat gang i 3d print udviklingen.
Med venlig hilsen
Mette

Søren Lodberg
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:41

In-situ betonbranchen har været under pres igennem krisen og derfor er det vigtigt at kigge efter nye markeder for fabriksfremstillet beton. Vi har selv i vores brancheforening Dansk Beton taget fat på at undersøge mulighederne med 3D printet beton. Det er en teknologi, hvor udviklingen går stærkt og vi tilslutter os Teknologisk Instituts synspunkter om, at det er vigtigt at komme med på vognen. Det kunne potentielt være et nyt og spændende marked for os.
På vegne af:
Branel Automatik A/S; K.G. Beton A/S; Kaas-Pandrup Betonvarefabrik I/S; NCC Roads A/S; Skagen Beton A/S; VK Beton og Byggemarked A/S; Wewers Belægningssten A/S

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 21:26

Kære Søren Lodberg og in-situ betonbranchen
Vi er glade for, at I kan se potentialet i 3d print med cementbaserede materialer. Det viser, at I er en innovativ branche, når I kigger på nye teknologier til at finde nye markeder efter en hård krise.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Gitte Normann Munch-Petersen (Lektor, VIA University College)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 23:05

3D-printet byggeri kan være med til at bringe byggeriet ind i en ny tidsalder, og det er vigtigt at Danmark satser på at være med i front, når den nye teknologi skal udvikles. Sammenkædningen med 3-D projektering og 3-D print, vil være spændende for studerende at arbejde med, på tværs af mange uddannelsesretninger. Mange studerende er allerede i gang med 3-D print i miniudgave, og de vil være lette at motivere til at arbejde med den ny teknologi.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:48

Kære Gitte
Det er store ord, at 3d-printet byggeri kan bringe byggeriet ind i en ny tidsalder, men vi er slet ikke uenige. Og vi må selvfølgelig ikke glemme uddannelsesinstitutionerne og de studerende. Det skal udnyttes, at studerende kan være lette at motivere til at arbejde med den nye teknologi.
Med venlig hilsen
Mette

Anette Berrig (Chefkonsulent, Dansk Beton Fabriksbetongruppen)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:18

Dansk Beton Fabriksbetongruppen følger med stor interesse udviklingen indenfor 3D print med beton.
Det er branchens vurdering at konceptet indeholder store potentialer men der er stadig behov for meget konceptudvikling før at det vil være muligt at 3D printe huse i beton som kan opfylde gældende byggelovgivning fx mht energiklasser.
Fabriksbetongruppen støtter derfor op om dette projekt og det er vigtigt at Teknologisk Institut sætter de beskrevne aktiviteter i gang således, at branchens kan blive klar til implementering når konceptets udfordringer er blevet afklaret

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:50

Kære Anette
Tak for støtten fra Dansk Beton Fabriksbetongruppen. Vi er glade for, at branchen finder forslaget interessant. Du har fuldstændig ret i, at der er et stykke vej endnu, inden de første 3d-printede huse står klar. Men det går stærkt i andre lande. F.eks. har jeg lige læst, at der skal 3d-printes en større bygning i Dubai, så det gælder for os i Danmark om at være med på forkant med ny teknologi for at sikre konkurrenceevnen.
Med venlig hilsen
Mette

Michael Royal Petersen (Videncenterchef, Erhvervsakademiet Lillebælt)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:19

Vi uddanner på Erhvervsakademiet Lillebælt Bygningskonstruktører.

Vi ser store muligheder i 3D printning i fremtidens byggerier. Det er måske her igennem vi får skabt bedre produktivitet i byggesektoren uden for mange fejl og mangler.
Derfor vil Erhvervsakademiet Lillebælt gerne støtte op omkring projektet netop dette projekt.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:53

Kære Michael Royal Petersen
Teknologisk Institut er glade for, at Erhvervsakademiet Lillebælt kan se mulighederne i forslaget. En øget produktivitet vil være en fantastisk effekt af den nye teknologi. Vi ser frem til at samarbejde med jer og andre uddannelsesinstitutioner om teknologien.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Anette Berrig (Chefkonsulent, Dansk Beton Fabriksbetongruppen)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:46

Kære Mette
Jeg er fuldstændig enig med dig i at det går rigtig stærkt i andre lande - også i vores nabolande - så det er vigtigt at I får mulighed for at komme i gang med det samme.

Christina Daél (Styrings- og Administrationschef, Øens Murerfirma A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:25

Det ser rigtig interessant ud.
Kunstakademiets Arkitektskole har pt. en udstilling over byggeri, der påtænkes at blive opført indenfor de næste 5 år i hovedstadsområdet - og arkitektforslagene savner ud over bedre lysforhold i de små celler, som man påtænker at presse mennesker ind i - i den grad en eksperimenteren med former som 3D-print i byggeriet åbner op for. Jeg glæder mig til at få mulighed for at få helt nye former ind i byggeriet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:49

Kære Christina Daél
Tak for din kommentar. Vi håber at kunne indfri forventningerne til at skabe nye former i byggeriet samtidig med en bedre produktivitet og på den måde påvirke byudviklingen positivt både i København og andre byer.
Med venlig hilsen
Mette Glavind