3D-printet byggeri

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg og Produktionsteknologi
Thomas Juul Andersen
Faglig leder

Formålet med denne aktivitetsplan er at opbygge et nyt forretningsområde inden for robotbaseret 3D-print af konstruktionsdele til byggeriet, fx søjler, vægge og bjælker – et yderligere skridt på vejen mod digitalisering af den fysiske produktion, som vil medvirke til at styrke den danske byggebranches konkurrenceevne.

3D-printmetoden tager udgangspunkt i standard industrirobotter, hvorpå der monteres nye printværktøjer. Materialemæssigt fokuserer udviklingen primært på 3D-print af cementbaserede materialer – men også på hvorledes disse materialer indgår i samspil med armering, isolering, installationer mv.

Denne udvikling vil føre frem til en række nye teknologiske serviceydelser, herunder rådgivning og dokumentation omkring 3D-print af cementbaserede materialer, fremstilling af fysiske materialeprøver, prototypefremstilling og fuldskala mock-ups samt et Living Lab for virksomheder og institutioner. Det forventes, at de nye kompetencer og serviceydelser vil blive efterspurgt bredt i byggebranchens værdikæde. Således vil bygherrer, rådgivere, materialeproducenter og udførende opnå muligheder for at sikre væsentlige produktivitets- og miljøforbedringer i byggeriet samt skabe ny arkitektur.

Aktivitetsplanen er inddelt i fire aktiviteter; Muligheder og barrierer med 3D-printede konstruktionsdele, Udvikling af robotbaseret metode til 3D-print af konstruktionsdele, Materialeudvikling samt Vidensamarbejde og videnspredning. Alle aktiviteter udføres i tæt samspil med danske institutioner og virksomheder. Desuden etableres samarbejder, fx via initiering af Horizon 2020-projekter, med førende internationale institutioner og virksomheder om udvikling af nye metoder til 3D-print af konstruktionsdele.

Budget:
2016: 2.240.000 kr.
2017: 2.240.000 kr.
2018: 2.240.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  3D printet byggeri

Nøgleord