Accelerer innovation med open source-software

Senest opdateret d. 5/12-2018
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Morten Kyng
Distinguished Scientific Advisor, Professor, Dr. Scient.

Netflix gør det og alle de andre gør – eller burde gøre det, altså anvende og udvikle open source-software. Det kan nemlig effektivisere, øge kvalitet og billiggøre udvikling af nye, innovative produkter, både softwareprodukter og fysiske produkter.

Open source-software kan dramatisk effektivisere og billiggøre udvikling af nye produkter og services – og mange lande er allerede godt i gang baseret på store spillere, fx Netflix, Red Hat, Google, Microsoft og Uber, og startups med risikovillig kapital. Også EU har siden 2000 arbejdet med strategier for øget brug og udvikling af open source (OS). I Danmark er OS mindre udbredt, men hvis ikke vi skal gå glip af en lang række muligheder, og på sigt falde tilbage som digitalt foregangsland, så skal vi markant accelerere brug og udvikling af OS. Det kræver nye typer af samarbejde mellem leverandører og kunder og mellem delvist konkurrerende firmaer. Samarbejde om udvikling af communities af brugere, om udvikling af OS-software og om governance, dvs. styring og kvalitetssikring. Her kan GTS-institutter spille en central rolle som katalysator for en udvikling, som danske SMV’er ikke selv kan initiere.

Nøgleord

10 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Lars Kruse (Rainmaker, Digital Transformer, Entrepreneur, Prolike + Praqma + Phable)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:28

I vores virksomhed har vi udviklet Open Source til vores kunder i snart 10 år. I begyndelsen var kunderne tøvende overfor konceptet: "hvorfor skal vi betale for at få udviklet software, hvis vi ikke engang ejer det selv?". Argumenter som Continuous Delivery, Åbenhed, Filantropy havde ikke den store effekt, det virkede til at være den væsentligste faktor var at kunderne fik en ganske høj grad af sikkerhed for, at det var det rigtige problem de var ved at løse. Ved at gør det synligt og dele løsninger kunne man etablere et meget kort feed-back loop til andre brugere, som kunne koble sig på, som brugere, bidragsydere, eller som kom med bud på nye features, som medvirkede til at gør produkterne mere generiske.

Vi har udviklet plugins og værktøjer til software udvikling - vi har 1000 vis af betalte timer på software som ligger frit tilgængeligt for enhver på GitHub, vi har været vært for mere end 30 praktikanter fra IT relaterede uddannelser.

Der er INTET skidt at sige om Open Source - hvis blot man gør det rigtigt. Der gælder nogle lidt andre spille regler, det er meritokratiet (Dem der ved mest, bestemmer mest.) der hersker i den verden. Det skal man respektere.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:20

Hej Lars
Dejligt at hørte at I har succes med open source! De erfaringer du beskriver – og den udvikling I har været igennem for at få succes – tror jeg bestemt andre kan få glæde af. Jeg drøfter gerne hvordan vores projektforslag kan være med til at facilitere det – og samtidig være med til at udvikle jeres netværk og software.

Bjarne Hansen
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:42

Lyder som en god ide at guide og motivere flere danske virksomheder til at benytte sig af open-source software, og samtidigt begynde at give mere tilbage.

Som Lars skriver ovenfor er der helt sikkert et aspekt af meritokrati i den verden, og jeg har på fornemmelsen af at det også ofte holder en række virksomheder/enkeltpersoner fra at "udstille" deres frembringelser. Derfor kunne en række guides eller meet-ups måske være en god katalysator for hvordan man kommer godt igang.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:00

Hej Bjarne
Du er helt ”spot on” på, hvad vi vil med projektforslaget, når du skriver ”at guide og motivere flere danske virksomheder til at benytte sig af open-source software, og samtidigt begynde at give mere tilbage.”
I rigtig mange til fælde er open source både det bedste og billigste valg. Men en af de ”nye” ting, man skal vænne sig til, er at man får allermest ud af open source ved at dele med andre – og ved selv at bidrage med open source kode. Og her tror jeg du har ret i at meet-ups – og hackatons – kan være en god ide.

Thomas Hansen (Kite Invent)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:10

I min tidligere virksomhed som leverede sundhedsydelser til hospitalerne brugte vi 100+ Open Source komponenter i vores løsninger. Jeg tør ikke gætte på hvor meget dyre det havde været hvis vi selv skulle have udviklet alle komponenterne fra bunden eller have købt dem. Nogle af dem passede ikke helt til vores formål, men her er fordelen ved open source jo, at man har alle mulighederne for at lære koden at kende og forbedre den. Disse forbedringer gav vi tilbage til community’et. Jeg er ikke nødvendigvis fortaler for alt skal være Open Source, men Hybrid-modeller bliver i stort omfang anvendt allerede med stor succes. Dette projekt ser jeg som rigtig vigtigt da det kan være med til at udvikle interessante modeller og framework for hvordan open source integreres bedst i eksisterende og kommende løsninger og udbud.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:48

Hej Thomas
Spændende at høre hvor meget I har brugt open source, at I har haft så stor glæde af at kunne forbedre eksisterende kode, og at I også har leveret kode til bage til community’et. Det er jo netop muligheder, der kun findes med open source. Og så er det selvfølgelig rigtigt, at alt ikke behøver være opne source, men der er brug for, at langt flere danske firma kommer i gang, og f. eks. udnytter mulighederne for at forbedre eksisterende kode.

Klaus Marius Hansen
Fredag d. 25/5-18 kl. 18:33

Det lyder som et glimrende tiltag. Jeg tror det er vigtigt at satse på områder, hvor der er en særlige danske styrker, hvilket I også lader til at ville gøre ifm. OS2.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:52

Hej Klaus
Super at du synes om forslaget – og en rigtig god pointe at satse på danske styrkepositioner! Det vil vi tage med i det videre arbejde.

Berit Aadal (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:41

Dansk Standard anerkender, at vi ved at accelerere open source-software kan styrke danske virksomheders konkurrenceevne og fastholde Danmarks position som et digitalt foregangsland. Dansk Standard ser positivt på, at standardiseringsarbejdet er nævnt specifikt i forslaget, og vil samtidig fremhæve, at der er god grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at danske vidensmiljøer sætte fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:20

Dejligt at Dansk Standard ser open source som et vigtigt element i at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og fastholde Danmarks position som et digitalt foregangsland. Jeg er meget enig i dine betragtninger om betydningen af en dansk indsats i forhold til standardisering. Vi deltager således netop i denne uge i Continua summit i Amsterdam med tre oplæg, hvor vi fortæller om vores brug af FHIR og de gaps, vi har identificeret i forhold til Continua - herunder vores forslag til profilering af CTG. Og det har allerede ført til megen interesse og mange spørgsmål og diskussioner.
Det snakker vi meget gerne videre med jer om.