Accelereret udvikling af brandsikre biobaserede og genanvendte byggevarer

Senest opdateret d. 3/5-2020
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg, Materialeteknologi og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Christian Fundby Schou
Projektleder

DBI vil støtte producenter af biobaserede og genanvendte byggevarer med at udvikle nye produkter og vise, at brandkrav ikke er en barriere i udviklingen. Det skal medføre en hurtig og effektiv produktudvikling og understøtte den grønne omstilling.

Brandkrav står i vejen for producenter af biobaserede og genanvendte byggevarer, når deres produkter skal udvikles, godkendes og sælges. Af hensyn til den grønne omstilling i Danmark og eksporten af byggevarer vil DBI demonstrere, at det ikke behøver at være tilfældet. DBI vil forske i brandtekniske barrierer og løsninger for genanvendte og biobaserede materialer samt tilbyde adgang til materialedatabaser, brandkompetencer og testfaciliteter til producenter. Dermed vil DBI gøre det lettere at håndtere de brandtekniske krav i produktudviklingen, hvilket skal gøre det hurtigt og effektivt at udvikle brandsikre, bæredygtige og holdbare produkter. Det skal f.eks. lede til, at mindst fem nye produkter introduceres i samarbejde med producenter.

168 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jesper Sørensen - REXCON (Ejer, REXCON system Aps)
Mandag d. 4/5-20 kl. 09:40

Brandkrav er helt klart en af stopklodserne i udviklingen af innovative og biobaserede produkter til byggeriet. Særligt for produkter der er sammensat på innovativ vis og derfor ikke bare lige passer ind i en brandteknisk anskuelse/kategori.
Som producent af et egenudviklet og biobaseret byggesystem har vi i høj grad mødt en barrier af brandkrav. Brandkrav der er vanskelige at dokumentere eller redegøre for som lovgivningen er i øjeblikket. Et sparringsforløb med DBI helt tidligt i udviklingsfasen hilses derfor meget velkommen.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 09:11

Hej Jesper, Mange tak for din opbakning! Hvis at der nogle som har et innovativt byggeprodukt, så er det dig. Jeg ser frem til at holde kontakten og fortsætte dialogen både inde og udenfor projektet.

Flemming Hynkemejer (Godkendelse af nye innovative byggeløsninger, Convert a/s)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 10:18

Introduktion af nye bæredygtige byggematerialer bremses i høj grad af uigennemskuelige love og bestemmelser for eks brændkrav, som ikke virker hverken tidssvarende eller fornuftsbestemte. Som procesvirksomhed af bla byggematerialer er det såvel forsinkende og fordyrende at skulle navigere i så uklart farvand. Vi hilser dette initiativ velkommen således at nye materialer kan finde hurtigere og lettere vej frem til markedet og forbrugerne, så vi kan levere både sikre og bæredygtige boliger.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 14:00

Hej Flemming.
Tak for din bekræftende kommentar! Jeg kan godt forstå at "brandverdenen" er en stor mundfuld for nyankomne. Derfor er det også DBI's målsætning at gøre regler og brandkrav mere overskuelige for mindre virksomheder som jo bruger sine ressourcer og kapacitet på meget andet end at forstå denne "verden".
Jeg håber at Convert er interesseret i at medvirke i projektet, da jeres produktions processer i sig selv har afgørende betydning for densitet og overfladekvalitet, som har betydning for brandtekniske egenskaber.
Mvh Christian

Claus Møller (Filial- og Teknisk Chef, James Hardie)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 17:18

Et glimrende initiativ.
Det virker til, at mange nye ‘miljørigtige initiativer’ kan blive dræbt I en, lad os bare kalde det: lidt konservativ byggebranche... herunder til tider også brandregler.

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Onsdag d. 6/5-20 kl. 14:19

Hej Claus
Tak for din kommentar.
Ja, konservatisme er en generel udfordring. Har du et bud på hvor vi skal ændre på dette? Er det reglerne der skal gøres mere fleksible? Eller rådgivere/entreprenører/bygherrer der skal være mere åbne for nye løsninger (og måske en anelse mere risikovillige)? Eller er det noget helt tredje?
M.v.h. Anders

Torben Damm (CEO, Firestop Nordic)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 21:42

Hej Christian.
Vi arbejder med en håndfuld store spillere indenfor biobaserede produkter og vil gerne byde ind med viden og brandhæmme
Mvh
Torben

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 13:52

Hej Torben,
Mange tak for din interesse i at medvirke i projektet. Vi vil meget gerne samarbejde med leverandører af brandhæmmere, da dette er et vigtigt område at blive klogere på. Både ift. hvilken effekt brandhæmmere har ved forskellige koncentration på forskellige materialer, samt hvordan det opfører sig over tid. Det er iblandt fokusområderne i dette projekt. Jeg tager positivt imod jeres interesseerklæring og tolker det som et udtryk for at projektet taler ind i jer og jeres kunders behov.
Mvh Christian

Anders Mølgaard (Founder, BurntWood)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 23:01

Hos Burntwood overfladebehandler vi træ bla. for at optimere de brandtekniske egenskaber. Dette har jeg erfaret er lettere sagt end gjort. Uden de rette kompetencer og erfaringer vil jeg ikke vide hvilken konsekvens diverse behandlinger har på et givent materiale. Adgang til små-skala forsøg og data vil kunne hjælpe mig med at træffe de rigtige beslutninger hurtigere.

Jeg er glad for at høre at DBI vil arbejde imod en lettere proces for at introducere genanvendte byggevarer på markedet. Genbrugt træ som behandles til nye anvendelser efterspørges, men ikke før at brandkrav kan efterleves, kan det blive en realitet som vores ReWood. Spændende og relevant projekt.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 14:50

Hej Anders,
Mange tak for din kommentar.
I dette indsats område ønsker DBI at skabe testfaciliteter som tillader simpel prototype udvikling og retrofit af eksisterende løsninger for at udføre hurtigere og billigere indikative brandtest sammen med producenter. Det skulle medvirke til at man tidligt i udviklingen får data og beslutningsstøtte til netop at træffe de svære designvalg som du efterspørger. Du er ikke den første som efterspørger et system som kan medvirke til at afdække og dokumentere brandteknisk egenskaber på allerede anvendte byggematerialer. Vi ved at det ikke bliver let. tværtimod vil det kræve mobilisering af mange aktører på tværs af hele byggeriets værdikæde, da dokumentation skal tænkes ind fra start til flere forskellige potentielle slutninger....
Mvh Christian

Thomas Mark Venås (Udviklingschef, Frøslev Træ A/S)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 12:23

Et meget lovende forslag og noget som mange "biomateriale-producenter" vil kunne drage nytte af. Det vil være særdeles nyttigt at kunne få genereret data, som kan være med til at udfordre den særlige danske tolkning af begrebet reaction to fire; det såkaldte materialeklasse-begreb i Bygningsreglementet. Vi skal have flere biobaserede løsninger ind i eksempelsamlingen til Bygningsreglementet og gerne nogen, som er baseret på de produkter som findes på markedet i dag eller må forventes at komme. Som det er nu, er der krav om gennembrandimprægnering af træ, for eksempel, og det er ikke teknisk muligt for de fleste relevante træarter. På europæisk plan er opfattelsen en helt anden end den danske. Hvis DBI med denne aktivitetsplan kan være med til at kaste mere lys på disse problemstillinger, vil udviklingen helt sikkert blive væsentligt accelereret.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 22:44

Hej Thomas,
Mange tak for din kommentar. Jeg er enig med dig i at vi på baggrund af data og viden fra brandtest skal oplyse om hvilke konflikter som opstår som konsekvens af den danske materialeklasse anskuelse. DBI føler sig forpligtiget til at stille viden og data til rådighed, som tillader at vi kan navigere i det udviklingsparadoks som opstår når man vil udvikle både innovativt, biobaseret og brandsikkert. Det skal være muligt for producenter at gøre alle tre dele, og DBI vil i dette projekt i samarbejde med b.la. biomateriale producenter, vise at det er muligt.
Jeg er helt enig i at de Pre-accepterede løsninger (tidligere kendt som eksempelsamlingen) skal udvides og afspejle de løsninger som udvikles og efterspørges idag. DBI vil gerne biddrage til at foreslå og dokumentere nye biobaserede pre-accepterede løsninger, som kan give grundlag for en evt. implementering af Trafik, Bygge og Bolig Styrelsen (TBST).
Mvh Christian

Kenny C. Holm (Grundlægger, Holdbar)
Mandag d. 11/5-20 kl. 13:45

Hej Thomas.
I har jo hos Frøslev + DBI + TI et udviddet materiale / datagrundlag fra tidligere tests, ift. hvordan imprægnering af in-homogene materialer og SBI test hænger sammen - Måske I kunne bringe det i spil!?

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 21:05

Hej Kenny,
Jeg tillader mig at knytte en kommentar.
Da langt størstedelen af brandtest som bliver udført ved DBI, er kundeejet, er det begrænset hvor meget data DBI har rettigheder til og kan dele. Men hvis at branchen er villig til virkelig at samarbejde og dele erfaringer på tværs, kunne det f.eks. blive en mulighed at kunder kan vælge at "offentliggøre" test data anonymt og i en selvvalgt detaljegrad, så andre virksomheder kan få gavn af rådata og brandtest værdierne. Denne vision kræver dog høj grad af velvillighed hos producenter. Hvad kunne du forestille dig skulle være motivationen for at virksomheder ville dele deres data?
Mvh Christian

Anders Bach Vestergaard (Brandteknisk rådgiver, COWI)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 12:51

Brandkrav er som udgangspunkt af det gode, da det sikre et ensartet sikkerhedsniveau. Men brandkravene skal være smart og formålet med dem skal være klare, således at de ikke blot tilgodeser tradition men tilgodeser produkter med styr på dokumentationen. Derfor er forskning og udvikling i emnet vigtig, så brandkravene bliver målbare.

Genbrug af materialer kan give mening, men det er er nødvendigt at kunne kortlægge de brandtekniske egenskaber på forskellige tidspunkter i byggevarens liv og anvendelse. Derfor et vigtig projekt

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 19:33

Hej Anders,
Tak for din kommentar. Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg vil måske gå så langt som at sige at brandkrav skal tilgodese at byggeriet samlet set opnår et acceptabelt sikkerhedsniveau, hvilket jo helt klart kun opnås ved at benytte nogle byggematerialer som kan dokumentere at dets brandtekniske egenskaber også opretholdes over tid. Ældningsforsøg og udvask af brandhæmmere er vigtige aspekter i vores indsatsområde.
Der skelnes mellem 1:1 genbrug af en byggevare og genanvendelse af materialer som indgår i nye byggevare. Genanvendte byggevarer kan have den udfordring at rå-materialerne varierer i indhold og kvalitet hvilket giver udsving i brandtekniske egenskaber. Ambitionen er at vi i projektet opbygger viden som kan gøre os i stand til at udvikle metoder til at bestemme egenskaber uden nødvendigvis at destruere emnet. Forestil dig en ikke-destruktiv brandtest eller simulering.
Endnu engang tak for din anerkendelse.
Mvh Christian

Bjarne Pedersen (Chefkonsulent, Rambøll / Renovering & Bygningsfysik)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 12:55

Det er min erfaring, at krav til de brandtekniske egenskaber af byggevare kan være vanskelige at opfylde, når der anvendes ikke traditionelle byggevare eller kombinationer af samme.
Vi kender til de brandtekniske egenskaber af eksempelvis kalkmørtel, træ og stenuld.
Men når vi bringer produkter sammen i nye kombinationer kan vi opleve, at de brandtekniske egenskaber ikke bliver som man kunne forventet.
På den baggrund er det fornuftigt, at DBi tilbyder knowhow og faciliteter til understøttelse af udviklingen af sådanne nye produkter.
Det kan dog på samme tid være fornuftigt, at skabe tilsvarende facilitet til test og undersøgelse af andre tekniske egenskaber,.
Det er ikke min vurdering, at vi skal ændre på krav i BR. BR give vel faktisk mulighed for at anvende produkter med en dårlig klassifikation i det danske byggeri, hvis byggeriet indrettes under hensyn til de anvendte materialers klassifikation.

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Onsdag d. 6/5-20 kl. 14:29

Hej Bjarne
Tak for din kommentar.
Du har helt ret i, at vi - i udviklingen af branchen - ikke skal overse mulighederne i at benytte kendte materialer. Og så finde nye måder at kombinere og anvende dem. Ved at tage velkendte og veldokumenterede materialer fjernes en del af usikkerheden om de bygningsfysiske egenskaber.
Mht. undersøgelse og test af andre egenskaber end brand, så samarbejder vi allerede med Teknologisk Institut - men det kan vi helt klart blive endnu bedre til.
Kravene i BR kan vi ikke ændre på. Men vi kan selvfølgelig være med til at gøre opmærksom på krav der måtte være for ufleksible til at rumme innovation i byggeriet.
M.v.h. Anders

Simone Kongsbak (Partner, Smith Innovation)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 20:43

Det fremstår som et meget relevant projekt. Brandgodkendelser og -krav er en stor barrierer for introduktion af nye biobaserede materialer til byggeriet. Forhåbentlig vil projektet også undersøge miljøvenlige brandhæmmere og deres effekt. Det i dag er en udfordring at finde brandhæmmere, der understøtter de bæredygtige ambitioner som i første omgang har igangsat udviklingen af mange biobaserede byggematerialer.
Derudover vil det have stor værdi at gøre det nemmere at gennemskue brandkravene for hele værdikæden - uden der selvfølgelig skal slækkes på sikkerheden.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 21:54

Hej Simone,
Mange tak for din kommentar. Med din rolle hos Smith, må du være vidne til mange byggetekniske udfordringer i udviklingsprojekter, så det er bekræftende at du kan verificere brand som en stor barrierer. Trykimprægnering af brandhæmmer er en udbredt metode at forbedre et biobaseret produkts brandtekniske egenskaber på. Om brandhæmmeren er miljøvenlig vil DBI overlade til andre eksperter (herunder GTS institutter) at afgøre. DBI vil i projektet demonstrere brandhæmmere og deres effekt på brandtekniske egenskaber i biobaserede produkter. Der skal b.la. udføres brandtest af f.eks. træbeklædninger med forskellige behandlinger og ældning.
At overskueliggøre og formidle brandkrav er et generelt ønske som DBI møder tit. Som producent i udviklingsfasen er det utrolig vigtigt at vide hvilke krav man bliver mødt med inden man via. klassifikationstest låser sig fast på materialevalg og geometri. Derfor vil DBI som del af indsatsen etablere workshops, webinarer og kurser med producenter som kan have gavn af viden omkring hvilke krav som er gældende for deres produkter under forskellige anvendelser.
Mvh Christian

Martin Green (Produkt ansvarlig, CBI Danmark A/S)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 08:09

Vi hos CBI Danmark. levanedør af Isocell papirisolering som er et godt bæredygtig isolerings materiale som er veldokumenteret og testet gennem mange år, trods dette møder vi ofte en svær modstand fra rådgiver i forbindelse med projekter, brandkrav er vanskelige at dokumenter, der er ingen standart løsninger i de præaccepteret løsninger i BR18 der beskriver det er muligt at anvende cellulose baseret isolering ( papir / Træ) , vi har behov for dialog og test for at synligøre vores kvaliteter og efterfølgende blive indskrevet som brugbar løsninger i henhold til de resultater test giver, samt ændring BygErfa for Alternativ isolering så vi kan få den nyeste erfaring ind i stedet samt SBI anvisninger således det bliver bygbart at arbejde med Cellulose basseret isolering, et forløb med DBI vil kunne hjælpe os på vej i den rigtige retning med mere anvendelse af cellulose baseret isolering, som efter hånden er en standart i tyskland, østrig osv. hvor det kan anvendes uden samme modstand som i Danmark

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 14:17

Hej Martin,
Mange tak for din kommentar.
Cellulosebaseret isolering vil, ligesom en række andre biobaserede isoleringsmaterialer være i fokus i dette projekt når det kommer til udvikling, test og demonstration. Vi er frem til at have en åben dialog med branchen om hvilke pre-accepterede løsninger der efterspørges og hvilke områder som ikke tilgodeser de biobaserede isoleringsmaterialer. Jeg tror på at brandtest, formidling og videndeling kan medvirke til at afmystificere de biobaserede materialer generelt. DBI ønsker at medvirke til dialogen om hvordan vi bedst imødekommer de behov som måtte være. Dette kunne fx resultere i nye forslag til branchespecifikke brugsvejledninger. Jeg noterer dine ønsker og bringer dem med i den videre detaljering af aktiviteterne.
Mange tak for dine kommentarer.
Mvh Christian

LARS DALSGAARD JOHANSEN (Kombination af produkter, Keflico A/S)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 09:57

Som leverandør af træbaserede materiale til indvendig og udvendig brug, oplever vi en del projekter hvor der er beskrevet produkter, som ikke nødvendigvis findes - men der er et ønske/krav til at anvende produktet alligevel. Vi ser også sager hvor træ decideret bliver fravalgt til fordel for uorganiske materialer.
Den vej vil vi helst ikke ned af, og derfor støtter vi op omkring dette projekt, og bidrager gerne til udviklingen er flere produkter som kan anvendes i fremtidens byggeri. Vi er kommet langt med træ til facade og udvikling af lamel løsninger som overholder brandkrav. Vi kan dog være udfordret af produkter til indvendigt brug - primært i kombination med andre produkter/materialer, og her er FORNAX projektet et godt eksempel på hvordan vi - forhåbentlig - bliver klogere på at løse en udfordring.
Mit personlige ønske vil være et setup hvor produktudvikling skete i samarbejde med eksempelvis DBI, og en dybere dialog omkring test af produkter til End Use, i stedet for Reaction to Fire.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 14:43

Hej Lars,
Mange tak for din kommentar.
Selvom at projektet her fokuserer på organiske (biobaserede) materialer, mener DBI ikke at organisk er bedre end uorganisk. DBI's mission er at sikre liv og værdier gennem brand- og sikringsydelser til vores kunder. Vi har fokus på brandsikkert byggeri og de brandtekniske egenskaber i et givent materiale. Når det så er sagt har samfundet et nyt behov og nogle brandtekniske udfordringer indenfor netop det biobaserede område, som vi så vil angribe, b.la i dette projekt.
"Innovative" indvendige overflader som består af flere lag, forskellige materialer og komplekse geometrier (i brandteknisk forstand) kan udgøre nogle udfordringer ift. brandtest, især hvis produktet afviger fra teststandarden. Vi forventer kun at se flere af disse innovative systemer og hér vil DBI agerer proaktivt for at finde værktøjer og metoder som vi kan anvende for ikke at brandtest og evaluering bliver en stopklods for innovationen. Dette er b.la. en af årsagerne til at DBI ønsker at re-evaluere den danske materialeklasse beskrivelse i vejledningerne.
FORNAX projeket, som er en del af DBI's nuværende resultatkontrakt, er et glimrende eksempel på at vi har kastet os ud i at afdække hvordan geometrien omkring trælameller er afgørende for de brandtekniske egenskaber og materialeklassifikation. Vi ser frem til at offentliggøre resultaterne og dele dem med jer i løbet af sommeren.
Jeg er glad for at høre at tæt samarbejde og sparring med DBI i produktudviklingen er noget du kan se værdifuldt. Jeg ser frem til fortsat positivt samarbejde fremadrettet.
Mvh
Christian

Horst G Günther, Scandibyg (teknisk chef, Scandi Byg A/S)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 12:53

DBI’s kommende indsatsområde kaldet Accelereret udvikling af brandsikre biobaserede og genanvendte byggevarer, ønsker at støtte producenter af biobaserede og genanvendte byggevarer med at udvikle nye produkter, uden at brandkrav står i vejen for udviklingen.
Scandi Byg A/S ønsker at følge og eventuelt bidrage til denne udvikling i bestræbelsen på at højne og effektiviserer udviklingen af den grønne omstilling.
I Scandi Byg A/S sættes nye standarder for fremtidens bæredygtige byggeri, men oplever til stadighed udfordringer i bl.a. lovgivningen, specielt på traditionsbundne brandkrav, der bremser vores udvikling mod et endnu mere grønt og bæredygtigt byggeri.

Scandi Byg A/S fremstiller industrielt modulbyggeri med bærende konstruktioner i træ, og har ca. en årskapacitet på 100.000 m2 færdigt byggeri.

Træ, som binder CO2, anvendes som bærende konstruktion, og Scandi Bygs produkter har derfor en betydelig fordel, hvad angår indlejret energi og bidrag til udledning af drivhusgasser til atmosfæren i sammenligning med materialer som f.eks. stål og beton.
Produktionen foregår i haller under tag, hvormed en af de mest energiforbrugende processer i et byggeforløb, nemlig udtørring af materialer, helt undgås. Transporten af modulet til byggepladsen udgør ca. 5% af byggeriets CO2-belastning (set over hele dets livscyklus), og samlet set har produktionsmetoden adskillige fordele i sammenligning med traditionelle byggemetoder og bruger samlet set væsentligt mindre energi under opførslen.
Derudover kan vi leve op til kravene om lavenergiklasser i bygningsreglementet, og sikrer dermed en god driftsøkonomi for de kommende beboere.
Scandi Byg er den eneste byggevirksomhed i Danmark, der har grundlicens til produktion af Svanemærkede byggerier.

FOKUSOMRÅDER
- Præaccepterede løsninger for bærende konstruktioner i træ over 4 etager.
- Brandtest / løsninger med indblæst biobaserede isoleringsmaterialer i lodrette og vandrette bygningsdele.
- Simplificering af krav til sprinkling (som f.eks. Norge).
- Præaccepterede biobaserede facadeløsninger / imprægnering / overflader.

Som led i Scandi Bygs strategi og vision står bæredygtighed og innovation øverst på vores agenda, og vi bestræber os altid på at bygge et sikkert kvalitetsbyggeri med mindst muligt miljømæssige fodaftryk.

Med Venlig Hilsen

Horst G Günther
Teknisk Chef

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Fredag d. 8/5-20 kl. 05:55

Hej Horst,
Mange tak for din kommentar og din opbakning til DBI's indsats.
Det er en nogle specifikke ønsker du har. Flere af dem ligger nok uden for scope i netop dette indsatsområde, som fokuserer på udvikling af brandsikre biobaserede og genanvendte byggevarer. Dine ønsker er mere i tråd med de ambitioner som ligger i DBI's andet indsatsområde kaldet "Dokumenteret brandsikkerhed for bæredygtigt byggeri" som min kollega Mie B. Wester står i spidsen for. Mie vil meget gerne i dialog og drøfte nærmere med dig, så du kan forvente at blive kontaktet engang i næste uge.
Når det så er sagt forventer vi at isolering og facader vil være omfattet af dette indsatsområde, så jeg noterer dine ønsker og håber at vi kan medvirke til at rykke i retningen af højere byggeri med biobaserede bærende konstruktioner. Det er ikke DBI som ændrer lovgivning, men vi vil medvirke til at skabe viden og data som kan understøtte evt. nye pre-accepterede løsninger.
Jeg takker for jeres støtte og ser frem til fremtidigt samarbejde.
Mvh Christian

Martyn Scott McLaggan (Research fellow, The University of Queensland)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 14:29

Biobased materials are an important upcoming innovation in the built environment. They offer a whole range of benefits but can only be realised if the correct research is done first. Industry often struggles to understand the fire requirements, and often the requirements are not well suited for innovative products anyway. Universities also struggle as the intricacies of bringing products to market are not trivial, especially international markets, and this can be difficult to achieve. Specific expertise is required in understanding the market and the constraints of industry.

This proposal is promising in that it can overcome these issues and can help enable the safe use of biobased materials. The connection with other GTS institutes is also important to ensure that the properties of the materials can be optimised. The inclusion of recycled materials in this project is an particularly interesting aspect as it has great potential to reduce waste but has received little research or investigation so far.

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Mandag d. 11/5-20 kl. 10:09

Dear Martyn,
Thanks for your comment and interest in our proposal.
Do you - at UQ Fire - have any experience that would be relevant to feed into future projects within the proposed impact area? Are biobased and reused materials a focus area for you? To significantly move technologies and industry, it is crucial that we strengthen our activities with collaboration with academia. For example by initiating joint PhD or postdoc projects.

Best regards,
Anders

Tom Eiken Abildgaard (Teknisk Chef, Scandi Supply A/S)
Mandag d. 11/5-20 kl. 09:41

Når vi taler om brand i forhold til BR 18 og ikke mindst projekteringen, så taler vi også om store omkostninger for bygherre og ikke mindst et system, hvor løsningen ikke altid er givet. Dette gør at leverandører/producenter/bygherre/rådgiver/brandrådgiver/entreprenør skal opfinde den dybe tallerken hver eneste gang, at man skal afvige fra reglerne. (Forskellige byggerier, forskellige rådgiver - honoraret starter forfra) Her kommer der så endeløse diskussioner om måder, hvorpå man kan kompensere for den "manglende" brandsikring og hvordan man kan dokumentere at det samme sikkerhedsniveau er nået. (+ byggeriet går i brandklasse 3-4). Det vi mangler er helt klare pre-definerede løsninger som rådgiverne kan bruge ved gængse afvigelser. Kald dem gerne præaccepterede løsninger, men jeg ser behovet for en top 10 i klassiske afvigelser for brugen af bæredygtige materialer. Eksempelvis: Ønsker du at benytte materialer i facaden som ikke overholder kravene til reaktion på brand, så kompenser ved at benytte brandstop der virker fra 1. sekund. (Ja, Scandi Supply har løsningen, men det var mere for at vise et konkret eksempel) Hvis vi kan få disse løsninger beskrevet og blive enige om det sikkerhedsniveau der skal til, så spare vi kroner på projektering og udførelse, fordi løsningerne bliver anerkendt og brugt af alle.
Ovenstående vil sikre, at byggeriet ikke står overfor store omkostninger hver eneste gang en afvigelse skal projekteres/dimensioneres.
Og selvfølgelig er det dejligt hvis producenterne får hjælp til udvikling af produkter, men jeg ser gerne ressourcerne brugt på at finde et fælles nationalt brandsikkerhedsniveau hvori bæredygtige byggematerialer kan indgå. Det kunne evt. være et spin-off til ovenstående, når man har en masse erfaring med de barriere og så faktisk komme med løsningerne.
Held og lykke med projektet!

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 10:58

Hej Tom,
Mange tak for din kommentar.
Det er en meget relevant problemstilling du bringer op, som påvirker alle aktører i byggekæden. Manglende viden kan resultere i at man skal starte fra Adam og Eva ved hvert projekt. Derudover vil ny certificerings ordning vil sætte større fokus på dokumentation af byggevarer inden at de kan tænkes ind i systemløsninger. Jeg kan godt lide din tanke omkring en "top-10" liste over klassiske afvigelser, som vil være et tidsbesparende initiativ til projekterende parter. Især hvis at afvigelserne kunne komme med dertilhørende potentielle løsninger.
Jeg er enig i at DBI også skal have fokus på et fælles nationalt brandsikkerhedsniveau, som tilgodeser biobaserede materialer. Dette vil vi b.la. gøre i kraft af revurderingen af materialeklassen i dette projekt samt gennem nye metoder til at vurdere brand og bæredygtighed i DBI's andet indsatsområde indenfor byggeri kaldet "Dokumenteret brandsikkerhed for bæredygtigt byggeri" (LINK:http://bedreinnovation.dk/dokumenteret-brandsikkerhed-b%C3%A6redygtigt-b...). Jeg vil anbefale dig at læse videre ved dette område.
Mvh Christian

niels (R@D, KOMPROMENT, Komproment Danish Building Design)
Mandag d. 11/5-20 kl. 13:28

Godt projekt som vil kunne skabe et fundament for udvikling og dokumentation af nye bæredygtige materialer. En i forvejen konservativ branche behøver trykhed og overbevisende dokumentation hvis nye materialer skal have en chance. Hvis det lykkedes at gennemføre disse 5 fyrtårns projekter og etablere denne dokumentation samtidig med at disse materialer kan blive en del af de præaccepterede løsninger så vil dette give genlyd ikke kun i DK men også på eksportmarkederne.
Alle vil gerne være bæredygtige men ikke tage chancer.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:22

Hej Niels,
Tak for din kommentar og anerkendelse af projektets vigtighed ift. at skabe trykhed i en konservativ branche. Vi forventer at demonstrationsprojekterne skal skabe inspiration og flytte grænserne for hvad man tidligere har anset som værende "alternative" løsninger.
Vi håber at Komproment vil samarbejde med os på denne rejse.
Mvh Christian Fundby Schou

Morten Risom Nielsen (Konsulent, Lendager Group)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:28

I Lendager arbejder vi dagligt med affald og udvikling heraf til nye byggematerialer. En væsentlig del af vores innovationsproces omhandler test og dokumentation ift brand.
I denne forbindelse har vi ofte udfordringer med de gældende krav på området. Dette inkluderer især:
1) Dokumentationskravene til uniformitet af input materialet og/eller oparbejdningsprocessen.
2) Ikke-logisk favorisering af visse A1 byggematerialer
3) Begræsninger ved testsetup, der ekskluderer visse materiale og/eller designløsninger

Med DBIs projekt ser vi stort potentiale i hurtigere at kunne genanvende og gennemføre flere affald-til-resource projekter.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 15:12

Hej Morten,
Mange tak for din støtte til projektet.
Det er nogle relevante udfordringer som du nævner, og som jeg gerne vil høre nærmere om i detaljer, for at kunne se om vi kan håndtere dem i projektet. Vi vil gerne understøtte udviklingen af genanvendte affaldsprodukter til byggevarer, så arbejdet ved Lendager Group er i høj grad interessant at følge fremadrettet.
Det glæder mig at du kan se at vores projekt kan medføre hurtigere gennemførsel af jeres projekter. Det må komme an på en prøve!
Mvh Christian Fundby Schou

Fanny Guay (Public Affairs Manager, ROCKWOOL Group)
Mandag d. 11/5-20 kl. 15:23

Når man tænker circular economy og genbrug, er det afgørende at kunne teste de brandegenskaber for alle genanvendte byggevarer. Man kan hurtig glemme at når man bygger eller renoverer for at være bæredygtig og energieffektiv, skal man også vælger byggematerialer med de nødvendige brandegenskaber. En af de støsrte nuværende samfundsudfordringer er at reducere CO2-udledning ved renovering af bygninger i hele Europa. DBIs projekt kan være med til at sikre at de materialer som bliver brugt til energirenovering har de nødvendige brandegenskaber og derfor er med til at støtte et sikrere samfund.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 08:10

Hej Fanny,
Mange tak for din kommentar. Du har helt ret i, at på trods af den stigende fælles interesse for CO2-reducerende byggeri og renovering, så må vi ikke gå på kompromis med brandsikkerheden. Det er derfor at vi alle skal være bedre til at balancere mellem brand og bæredygtighed, og kun ved at der er faciliteter, rådgivning og erfarings-udveksling, kan vi biddrage til at udviklingen går i den rigtige retning, og i det rette tempo. Vi er glade for at projektet har ROCKWOOLs anerkendelse.
Med venlig hilsen
Christian

Kenny C. Holm (Grundlægger, Holdbar)
Mandag d. 11/5-20 kl. 17:32

Som passioneret og selvudråbt 'træ-nørd' kan jeg kun hilse dette initiativ velkommen!
Der er i stor grad behov for at der kan laves småskala (billige) brandtests der kan vise / indikere om et ikke-homogent materiale evt. kan bruges, eller behandles så det kan bruges, i vores byggerier.
Jeg er i den grad enig, i at der hersker en del forvirring om, hvordan biobasserede materialer kan anvendes, når vi taler om - og især - store bærende konstruktioner af træ. Det virker ikke som om lovgivningen / BR18 er særlig konsekvent!
Til eksempel; det giver ikke meget mening, at jeg må bruge stål i en bærende konstruktion, men at man samtidig ikke må bruge træ! - lad os sige at stålet er behandlet, til at klare en brand i 120min. Det har vi accepteret…!
- Når de 120 minutter er gået, så må stålbygningen i bund og grund gerne kollapse!
MEN, en høj bygning i træ, selvom vi kan dokumentere at den kan blive stående i de samme 120min. må vi ikke opføre! For det er ikke et "u-brandbart" materiale...

Så i min optil, er BR18 en stor del af den udfordring!

Et andet eksempel; Isoleringsmateriale... igen virker det for mig, meget rodet, hvordan tingene er skruet sammen!
Til eksempel:
Uddrag fra BR18 vedr. isolering og brand:

- ”Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til mindst materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], kan anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer.”

-> OK, så vidt så godt...

- ”Isoleringsmaterialer, der ikke mindst er materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], kan anvendes:
I bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 9,6 m over terræn, når:

- Isoleringsmaterialet er afdækket med mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel, såfremt der ikke er hulrum mellem isoleringsmaterialet og beklædningen, eller
- Isoleringsmaterialet er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel.”

-> OK. Så jeg kan isolere min bygning med sort krudt, bare, jeg sørger for, som minimum en Beklædning klasse K1 10 B-s1,d0... i en bygning med gulv i øverste etage, højst 9,6 meter over jorden

MEN så:

-”Isoleringsmaterialer, der ikke mindst er materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale], må ikke anvendes i bygninger, hvor højde til gulv i øverste etage er mere end 5,1 m over terræn, og som har bærende konstruktioner, der ikke er udført af mindst klasse A2-s1,d0 [u brændbart materiale].

-> Konsekvens: Jeg må altså ikke bruge et bedre isoleringsmateriale, end sort krudt, (som eksempel, træfiber, der er dårligere end B-s1, d0) i et bygning der er over 5,1 meter hvis denne er opført i træ / CLT - men gerne sort krudt, hvis det er beskyttet…!
HVORFOR må jeg ikke bruge en, som eksempel, D-s2,d2 (eller bedre, D-s2,d0) isolering her? - HVIS jeg bare beskytter den, som i eksempel 1 med en k1 10 B-s1,d0 overflade... ??

Dertil kommer, at en SBI test ikke er egnet til materialer der ikke er homogene - eller testen kan muligvis være god nok, men måden som et resultat tolkes på, og måden som man skal verificere hvor meget brandhæmmer man har i sit produkt, virker ikke på ikke homogene materialer... Der skal være en form for tolerance-tilladelse for materialer der ikke er homogene, efter min mening.

I sidste ende, siger jeg bare, at det vil være fantastisk, om dette projekte også kunne være med til at få øjnene op, hos de der skriver BR og andre standarder - og som andre også nævner - få lavet nogle præ-accepterede løsninger for byggeri med materiale der er brand klassificeret B og D (Klasse 2 materiale) og et projekt som samtidigt gør det muligt for dem / os der skal brandteste at gøre det på en økonomisk overkommelig måde, da det ofte er "start-ups" der har brug for at teste nye løsninger og systemer...

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Mandag d. 11/5-20 kl. 21:50

Hej Kenny
Tak for dine input. De er særdeles relevante for både dette indsatsområde og et andet af vores forslag til indsatsområder "Dokumenteret brandsikkerhed for bæredygtigt byggeri" (https://bedreinnovation.dk/dokumenteret-brandsikkerhed-b%C3%A6redygtigt-...).

Du har formentlig ret i, at de præskriptive vejledninger til Bygningsreglementet udgør en udfordring. Man kan dog spørge sig selv om det havde været lettere, hvis der ikke var nogen præskriptive vejledninger overhovedet. Så vi kun havde haft muligheden for funktionsbaseret brandteknisk dimensionering.

Mht. de stramme krav (eller rettere præskriptive vejledninger) til bærende konstruktioner af træ, så skal jeg spare dig for en reference til de store brande i København. Man må bare konstatere, at vi i Danmark i nyere tid har registreret "et tilpas antal branddøde" ved anvendelse af et Bygningsreglement, der primært tager udgangspunkt i tegl, stål og beton. Et opgør med dette er nok først og fremmest et spørgsmål om at skabe tillid til, at en øget anvendelse af trækonstruktioner ikke ændrer statistikken i forkert retning. Denne tillid vil DBI meget gerne være med til at etablere.

Mht. de præskriptive vejledninger omkring isoleringsmaterialer, så er jeg helt enig med dig i at der er behov for en forenkling. Det er unødigt kompliceret, at navigere i vejledningerne når man skal kombinere isolering, beklædning, regnskærm og bygningens højde. For så vidt synes jeg det er helt fint, at der ikke er noget mindstekrav til isoleringens brandegenskaber. Det giver mulighed for at anvende isoleringsmaterialer der scorer højt på andre parametre. "Prisen" er så, at kravene til brandbeskyttelse af isoleringen skærpes.

Mht. brandimprægnering af ikke-homogene produkter (her mener du formentlig primært massivtræ), så er det en problemstilling som vi skal løse i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

DBI har ikke mulighed for at ændre hverken Bygningsreglementet eller de præskriptive vejledninger. Men vi bidrager gerne med forslag til løsninger der kan gøre vejledningerne mere simple og/eller mere rummelige. Men her er vi afhængige af, at aktører i branchen er med til at udpege de løsninger - og ændringer - der har størst potentiale. Så endnu engang tak for dit bidrag.

Med venlig hilsen
Anders

Dorte Walzl Bælum (Netværksdirektør, Dansk Materiale Netværk faciliteret af Plast Center Danmark)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:44

Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk med sine ca. 175 virksomhedsmedlemmer bakker op om aktiviteten, da den kan hjælpe de danske virksomheder endnu et skridt i retningen af den grønne omstilling.

For vores medlemmer kan det være svært i deres travle hverdag med produktion, salg og mange andre gøremål at afsætte tid til at arbejde med substitution af CO2-intensive materialer med mere miljøvenlige og biobaserede materialer.

De, som allerede har arbejdet med problematikken, har ofte oplevet brandkrav som en barriere. DMN hilser det derfor velkommen, at DBI gennem en række demonstrationsprojekter vil vise, at denne barriere kan overvindes.

Dansk Materiale Netværk vil med glæde bidrage til klynge- og formidlingsaktiviteterne i forbindelse hermed og ser frem til godt samarbejde på tværs af GTS-institutter, universiteter, industri og innovationsnetværk med det fælles overordnede mål at reducere CO2-udledningen og bidrage til den grønne omstilling.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 10:18

Hej Dorte,
Mange tak for støtten fra dig og dine medlemmere i DMN.
Vi ser frem til godt og tværgående samarbejde i udviklings-, demonstrations- og formidlingsaktiviteter.
Med venlig hilsen
Christian

Jeespeer Dalgaard (CEO, Gaia Wood Technology)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:16

Med de udfordringer og barrierer byggebranchen og producenter møder for at øge omfanget af biobaserede materialer og produkter, byder jeg DBI's nye tiltag meget velkomment. Mange virksomheder står med de samme udfordringer og DBI har en masse erfaring og ekspertise, der nu kan komme mange til gode og forhåbentligt skabe samarbejder på tværs.
Som ny teknologileverandør (der gør der muligt at producere fuldimprægneret træ i alle dimensioner og træsorter til brandhæmning og holdbarhed i meget ensartet kvalitet) til eksisterende producenter, ser vi meget frem til samarbejdet med et professionelt team, der kan forkorte vejen til nye certificerede produkter.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:34

Hej Jeespeer,
Mange tak for din invitation til samarbejde og din anerkendelse af, at DBI har de rette kompetencer til at sikre at producenter kan imødekomme disse nævnte udfordringer og reducere time-to-market. Vi ser frem til et spændende projekt hvor også nye teknologier for imprægnering af træ kunne få en betydning.
Jeg takker for din kommentar.
Med venlig hilsen
Christian Fundby Schou

Emil Engelund Thybring (Lektor i Trævidenskab, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN))
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 16:54

Udvikling af nye brandhæmmere til biobaserede byggevarer er et højaktuelt emne, hvor der sker en hel del inden for forskningsverdenen. Vi mangler dog endnu at se løsningerne fra laboratorierne blive anvendt og demonstreret i praksis ude i ”den virkelige verden”. Det gælder både demonstration af de brandtekniske egenskaber i realistiske brandtests med større emner, men i høj grad også, hvordan brandhæmmere - både nye og gamle - performer over tid. Hvad sker til eksempel med ældning og udvaskning fra regnpåvirkede facader? Det er et helt centralt emne – også for traditionelle brandhæmmere – som pt. er underbelyst. Det glæder mig, at DBI, med deres faglige ekspertise inden for materialer og brand samt deres testfaciliteter, tager udfordringen op. På Københavns Universitet (IGN) forsker vi bl.a. i træmaterialers holdbarhed ved udendørs brug, samt moderne måder at forbedre holdbarheden gennem kemisk modificering. Her vil det være oplagt at samarbejde om nye metoder til brandhæmning af biobaserede materialer med minimal udvaskning.

Mvh.
Emil E. Thybring
Sektion for Skov, Natur & Biomasse
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 08:41

Hej Emil,
Mange tak for din kommentar og jeg er helt enig i at vi skal samarbejde omkring dette emne. Jeres (KU, IGN) viden og forskning indenfor materialers egenskaber og modificering af disse vil kunne give projektet et kæmpe videnløft, som kan komme virksomhederne til gavn i deres udvikling. Det lader til at der endnu ikke er draget entydige konklusioner om hvordan man opnår en optimal beskyttelse, hvilket giver mening at undersøge samt blive klogere på hvilke forudsætninger producenter af træ, behandlinger og brandhæmmere har for at træffe fornuftige og vidensbaserede valg. Det glæder mig at have en stærk videnpartner med ombord, når nu vi har sat os i selen imod et ambitiøst mål.
Mange tak dit ønske om samarbejde, og tak for din kommentar endnu engang.
Venligeste hilsner
Christian

Kristoffer Buch (Business Developer, DTU Skylab)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:21

I early stage startupmiljøet omkring DTU, arbejder forskere og studerende på projekter, der ofte er på eller over kanten af det kendte. Det går også hurtigt. Så det er godt når der kommer initiativer som dette, der kan hjælpe med at løsne op dér hvor eksisterende processer og lovgivning kan være flaskehals for innovation og forretning.
Vh Kristoffer, DTU Skylab

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 10:12

Hej Kristoffer,
Tak for din kommentar.
I DBI's ønske om at styrke udvikling for startups og SMV'er vil et tæt samarbejde med DTU Skylab og jeres accelerationsprogrammer såsom DTU Ignite skabe nogle spændende muligheder. Det gælder netop om at understøtte de innovative spirende ideer som kommer fra universiteterne og skabe bro til hvervslivet. Det er ét af kerneområderne i vores indsatsområde at skabe faciliteter og programmer som kan bringer ideer til markedet, så din anerkendelse er meget værdsat Kristoffer.
Med venlig hilsen
Christian

Henrik Bygbjerg (Global Director R&D | Service | EHS&Q, Danfoss Fire Safety A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:02

Interessant aktivitet omkring at fjerne barrier for udbredning af biobaserede og genanvendte byggevarer i dansk byggeri for at imødegå den grønne omstilliing. ud over nævnte tiltag, har DBI tænkt i alternative baner så som om andre muligheder i sammen med biobaserede og genanvendte byggevarer kunne give den ønskede brandsikkerhed ?
Udvikling af nye test metoder for producenter er vigtige, hvis de skal kunne dokumentere brandsikkerheden af deres byggevarer og disse testmetoder bør så vidt muligt kunne blive inddraget i standardiseringsarbejde på europæisk og internationalt plan, så danske virksomheder kan eksportere deres løsninger og generere danske arbejdspladser og bidrage til den grønne omstilling også uden for Danmarks grænser

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:51

Hej Henrik,
Tak for din kommentar.
Jeg vil gerne høre om du har noget specifikt i tankerne, når du nævner alternative baner? Når DBI gerne vil fremme den biobaserede udvikling, er det ikke med en tanke om at der skal bygges i 100% træ. Byggevarer har forskellige egenskaber og egnethed til at udfylde forskellige roller i byggeriet, så materialer vil formegentligt benyttes dér hvor det giver mening. Så derfor vil dette projekt også tænke i systemer med forskellige kombinationer af materialer, som samlet set kan opnå den ønskede anvendelse og brandkrav.
En anden "vinkel" kunne være at tænke brandsikkerhed i form af aktive systemer. Dette er dog ikke primært fokusområde i dette projekt.
Jeg er helt enig i at testmetoder bør såvidt som muligt følge de harmoniserede europæiske standarder, hvilket vi ved DBI også bestræber os på. Vi søger meget aktivt at involvere os i standardiseringsarbejde for at sikre at producenter som tester ved DBI, kan finde anvendelser i resten af Europa.
Tak for din anerkendelse og kommentar.
Mvh
Christian

Henrik Bygbjerg (Global Director R&D | Service | EHS&Q, Danfoss Fire Safety A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:30

Hej Christian,
Tak for tilbagemeldingen.
Jeg tænker på om aktive systemer kunne være et supplement for brandsikkerheden, hvis den passive brandbeskyttelse ikke efterlever eksempelvis de præskriptive løsninger. Herved kunne projektets perspektiv udvides til ikke ensidigt at fokusere på den passive brandbeskyttelse.
En komparitiv analyse på eksempelvis omkostninger for at opnå samme sikkerhedsniveau med henholdsvis aktive samt passive løsninger kunne indgå i projektet.
Mvh
/Henrik

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 09:28

Interessant forslag Henrik, som jeg sagtens kan se åbne nye døre, men også nye udfordringer, såsom at definere "samme sikkerhedsniveau". Men jeg er enig i at bygningers brandsikkerhed i højere grad bør kunne anvende aktive systemer som alternativ / supplement til at opnå acceptabelt sikkerhedsniveau og måske indgå i pre-accepterede løsninger. Jeg vil notere dit forslag som måske kan bringes i spil i DBI's indsats for "Dokumenteret brandsikkerhed for Bæredygtigt Byggeri".
Mvh Christian

Marianne Jakobsen (Netværksleder, InnoBYG)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:31

Der stilles store krav til materialeproducenterne og bæredygtighed i deres produkter. Denne indsats tager fat på at se nærmere på mulighederne for genanvendelse der samtidigt indtænker brandsikringsspørgsmål. Det er meget relevant - især når man kigger på biobaserede materialer. Vi ser frem til at følge dette projekt og tror, at den nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg, der ser dagens lys i 2021, også vil finde projektet interessant.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:25

Hej Marianne,
Mange tak for din kommentar.
DBI har igennem mange år haft et godt samarbejde med InnoByg og dets medlemmere, og vi ser frem til at fortsætte det frugtbare samarbejde med en den nye erhvervsklynge for Byggeri og Anlæg i 2021.
Men venlig hilsen
Christian

Magnus Henriques (Co-founder, HavnensHænder)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:44

Testning af nye bæredygtige materialer er afgørende for, at de kan komme i spil som reelle alternativer til større byggeprojekter hvor mængden af m2 virkelig kan rykke noget ved klimatrykket i branchen.
Debatten er meget på recycling for tiden, men flere og flere får øjnene op for biobaserede byggematerialer- særligt dem fra hurtigt fornybare ressourcer som hamp, hør, strå.
Disse afgrøder binder hurtigt CO2 fra atmosfæren og kan høstes flere gange årligt.
Vi forhandler en byggeblok af hamp og kalk der virkelig er bæredygtig og har mange gode fordele.
Materialet udvikler ingen røg eller flammer ved brand, men ulmer blot og forkuller.
Det kunne vi godt tænke os, at få testet herhjemme,og derfor støtter vi op om dette forslag.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:35

Hej Magnus,
Tak for din støtteerklæring til vores projekt.
HavnensHænder har et rigtigt spændende koncept og jeres materialer taler bestemt ind i projektets ånd. Det er b.la. materialer som dem du nævner som vi oplever stigende efterspørgsel på, og derfor vil vi i projektet styrke udbredelsen af brandkteknisk viden og erfaringer i Danmark generelt.
Tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Christian

Jakob Frank Cadi (konceptmager, kvadratum®)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:21

Hej Christian,

Håber alt er vel ved jer,

Hvad med at i brandtestede mit system U/B, du kender det, det er både cirkulært og Co2 Neutralt, 0 beton, modulært og designet og simuleret til at modstå 70 m/s
Samt kunne bygges på 20 meter tørvejord uden pilotering...
Det er dog siden vi talte ændret lidt, så systemet samtidig kan anvendes til efter isolering af eksisterende bygninger i over 22m ........
+ det ville skabe arbejdspladser i DK med eksport for øje, for produktionen bliver her hvis det står til mig, og så længe jeg har patentet bestemmer jeg jo også,
Det er jo desværre ikke gratis at udvikle, så jeg bliver nok på et tidspunkt tvunget til at få investorer ind over, men jeg fik heldigvis 300 timer fra FORCE forleden,
Men vi kan jo tale donation ved lejlighed, havde blot en god samtale med Anders Frost forleden der gjorde mig opmærksom på dette forum, så jeg tænkte jeg lige ville hilse på :)

De bedste Hilsner Jakob F. Cadi //kvadratum®

Jakob Frank Cadi (konceptmager, kvadratum®)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:44

Men jeg ser bestemt frem til at se hvad i kommer frem til med projektet, rigtig god vind til alle ildsjæle :)

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:49

Hej Jakob,
Tak for din kommentar og velkommen til forummet :)
I dette projekt har DBI fokus på at støtte producenter af biobaserede og genanvendte byggevarer med at udvikle nye produkter. Vi vil gerne samarbejde bredt for at løse de fælles udfordringer som branchen har, og skabe viden, erfaringer, teknologier og serviceydelser som kommer til gavn for så mange som muligt.
Jeg vil gerne fortsætte vores dialog og drøfte hvordan DBI bedst muligt kan hjælpe dig videre imod at nå dine mål med dit system.
Du ønskes også god vind, Jakob!
Mvh Christian

Søren Meyer (Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:38

GI bakker op om en bæredygtig udvikling i byggeriet. Dette projekt vil lette nye materialers introduktion på markedet, og dermed hjælpen en bæredygtig udvikling.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 16:08

Hej Søren,
Mange tak for din opbakning og støtte til vores indsats.
Mvh
Christian

Sune Nygaard (brandrådgiver, Brandfaglig ApS)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 16:19

Dette er bestemt et område som bør undersøges. Både for at lette adgangen for biobaserede og genbrugelige byggematerilaer og for at skabe bedre forståelse for de reelle brandsikkerhedsmæssige udfordringer. Brandregler er i de fleste tilfælde ikke så svære at forstå - De er bare svære at efterleve hvis man ikke bygger mineralsk.
Initiativet vil øge sandsynligheden for at de brandmæssigt mest kvalificerede produkter kan bringes frem til byggepladserne, og samtidigt hjælpe med tidligt at indikere de grønne produkter som man måske ikke behøver at gå videre med.

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Fredag d. 15/5-20 kl. 16:27

Hej Sune
Tak for din kommentar.
Ja, brandregler kan være svære at efterleve. Men for mange, der ikke arbejder med brand til daglig kan reglerne også være svære at forstå. Med vores initiativer håber vi både at øge forståelsen for brandreglerne OG få flere "grønne" produkter gennem nåleøjet. For nogle produkter er det ikke muligt at komme i mål inden for rammerne af de præskriptive regler. Her skal vi finde en anden vej til at dokumentere at brandsikkerheden er tilstrækkelig.
M.v.h. Anders

Lau Raffnsøe (Teknisk Direktør, Green Building Council Denmark)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:43

Accelereret brug af biobaserede fornybare ressourcer, er en af de mest effektive veje til drastisk reduktion af drivhusgasser fra byggeriet. Det er også vores oplevelse af brandkrav er en af de vigtigste barrierer for brug af biobaserede byggematerialer. På den korte skala ser jeg et behov for:
- Flere præaccepterede løsninger ift. brand for bærende konstruktioner såvel som organiske isoleringsmaterialer.
- Simplificering af krav til sprinkling.
Men alle tiltag der kan fremme bandsikring af biobaserede produkter eller løsninger er vigtig del af den grønne omstilling af byggeriet.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:57

Hej Lau,
Det er dejligt og bekræftende at høre at Green Building Council Denmark anerkender at brandsikring af biobaserede produkter er en vigtig del af den grønne omstilling i Danmark.
Mange tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Christian

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 09:35

Hej Lau,
Ift. pre-accepterede løsninger, så er det helt bestemt noget vi ved DBI vil indtænke i vores projekter. At den viden og erfaringer vi opbygger skal kunne oversættes til forslag til pre-accepterede løsninger, heriblandt også bærende konstruktioner.
Du nævner simplificering af krav til sprinkling, kan du måske give et eksempel på krav som bør gøres mere simple?
Mvh Christian

Minik Jørgen Helborg (Direktør, Upcycling Scandinavia ApS)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:33

Hej DBI, Christian,
Det er ikke alene et behov, men det er også et "MOST" at I, DBI gøre det lettere at håndtere de brandtekniske krav i produktudviklingen. Vi har pligt til at være med på den grønne omstilling og reducere Co2 udslippet ved at benytte biobaserede materialer i byggeriet nu.
Desværre er det som at lede efter en nål i en høstak når det gælder godkendelser og mærkninger hvilket vi skal gøre op med så vi hurtigt og effektivt kan udvikle brandsikre, bæredygtige og holdbare produkter.
Vi hilser Jeres støtte velkommen. Ser frem til mindst fem nye bæredygtige spændende produkter, der ville kunne genanvendes igen og igen. Gerne med en form for "Smiley" ordning så det er nemmere at vælge de rigtige materialer..

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:13

Hej Minik,
Jeg er helt enig med dig i, at Danmark som helhed har en pligt ift. at nedbringe CO2 i byggeriet. Det er præcis derfor at DBI ønsker at medvirke til at bygge broen mellem brandsikkerhed og bæredygtighed for byggevare.
Mange tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Christian

Gunnar Agerskov Madsen (Partner, Sould)
Mandag d. 18/5-20 kl. 12:56

For en startup som os, der arbejder med at udvikle nye bæredygtige produkter af biobaseret materiale, så er brandtekniske krav en stor barriere. Nemmere adgang til f.eks. forsøgsfaciliteter, ville gøre vores udvikling væsentlig mere effektiv, da vi netop er startet ud helt fra nul med et nyt materiale og skal foretage mange iterationer, før vi er klar med et produkt på markedet. På samme tid, ville det også minimere vores risiko, hvis det var muligt at få uvildig rådgivning omkring muligheder for brandhæmning af produktet.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:01

Hej Gunnar,
Tak for din kommentar. Ikke nok med at jeres virksomhed Sould / Søuld udgør en del af målgruppen ift. prototypeværksted og indikative brandtest. Jeres materiale (ålegræs) vil også komme i betragtning iblandt biobaserede alternative isoleringsmaterialer i dette indsatsområde. Beklædning og akustikanvendelser kunne være spændende, så derfor håber vi selvfølgelig også at vi må vende tilbage til jer når projektets aktiviteter bliver mere detaljeret.
Jeg er glad for at at du kan se hvordan vores faciliteter kan nedbringe risikoen og måske højne villigheden til at udvikle nye produkter.
Med venlig hilsen
Christian

Frank Lund Lærsen (Direktør, Södra Timber Danmark)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:05

Hej Chrstian. Et fint initiativ, som vi gerne støtter. Vi oplever på markedet megen usikkerhed om, hvad og hvilke regler der gælder, når det kommer til at brandsikre biobaserede byggevarer. Vi savner helt klart en relevant og værdiskabende information til markedet, som kan skabe tryghed for byggeriet beslutningstagere. Godt initiativ.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:09

Hej Frank,
Mange tak for dine kommentarer! Vi håber at vi med dette indsatsområde kan medvirke til at skabe og dele viden som kan skabe den tryghed i byggeriet som du efterspørger. Vi ser også frem til at invitere Södra med i denne proces.
Tak for din støtte og anerkendelse.
Mvh Christian

Mikael Koch (Direktør, Træinformation)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:58

Først og fremmest et rigtig relevant projekt vi gerne vil støtte. Det handler meget om brand imprægnering, vedligehold og ældning, og på den måde kan man overse at bærende trækonstruktioner ikke nødvendigvis skal imprægneres, vedligeholdes eller ældes før om mange hundrede år. Det er samtidig de bærende konstruktioner der har det største co2 reduktionspotentiale, da det har det største volumen, og flest afledte effekter, som mindre fundamenter, mindre transport og mindre byggekraner.
Måske skal udfordringerne deles op i 2, da udfordringen for de bærende trækonstruktioner mere går på lovgivning og dokumentationskrav. Og ikke på imprægnering og aldring.
Potentialet bør tages med i betragtning så det ikke kun ender med fokus på marginale produkter.
Der hvor i også kan gøre en stor forskel er at bringe flere parter/ leverandører sammen som ikke kan løse opgaven alene. Det gælder især i de lette konstruktioner hvor hvert lag har en funktion, som kan kombineres fra flere leverandører i mange kombinationer, men som skal testes sammen. Det er kostbart og uoverskueligt for de enkelte leverandører. Samtidig skal vi tænke ud af boksen da der er en tendens til silotænkning. Fx hvem siger at alt isoleringen skal være mineralsk for at opfylde brandkrav. Hvorfor skal det hele være biologisk, hvis tynde lag af andre materialer kan øge den samlede mængde fornybare ressourcer, og reducere mængden af den ikke fornybare, men som måske kan løfte den samlede ydelse.
Deltager gerne i en uddybning og deltagelse til dette nødvendige projekt.
Mikael Koch
Træinformation

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:51

Hej Mikael,
Det er utrolig vigtigt for DBI at modtage opbakning, input og indsigt fra Træinformation, som med over 800 medlemmere og årevis erfaring med at samle, producere og formidle viden om anvendelse af træ i byggeriet, vil være helt essentiel for at løfte og målrette aktiviteterne i projektet. Jeg er enig med dig i at CO2 potentialet ift. bærende elementer er større end overflader, og at der i vores nuværende indsatsområde beskrivelse ikke er nævnt bærende konstruktioner. Dette skyldtes primært 1) at dette område har fokus på byggevareproducenter, og at det mig bekendt er begrænset hvor mange producenter af bærende trækonstruktioner (limtræ, CLT, m.fl.) som vi har i Danmark og 2) Som du rigtigt nok påpeger, så er det lovgivning som sætter de største barrierer for udbredelse af bærende træ i dansk byggeri - ikke udfordringer i udviklingsfasen ift. at opnå nødvendig dokumentation. Dette er dog ikke ensbetydende med at vi ved DBI ikke vil arbejde med området, og det kan da sagtens være at der er et reelt behov for viden, erfaringer, test og assistance i udvikling.
Jeg vil gerne takke ja til dit tilbud og uddybning og deltagelse i den videre proces, især ift. bærende konstruktioner.
Mange tak for kommentar og støtte fra Træinformation. Det er vi glade for.
Med venlig hilsen
Christian

Lars Keller (direktør, Feldballe Naturelementer ApS / EcoCocon)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 03:20

Hej DBI / Christian, Anders
Først en Disclaimer. Min indgangsvinkel er tyve års arbejde i et globalt netværk der har udviklet, testet, bygget og uddannet med henblik på at gøre byggesektoren til en del af klimaløsningen, og vi er stolte af nu at stå med EcoCocon - et bærende og isolerende præfab ydervægs-modul bestående af (i vægt:) 65% upcyclet halm fra landbruget, 34% træ (C24 tømmer, finér, og træfiberplader), og 1% stål (skruer). Ét af mange gode løsningselementer der kommer på banen for tiden.

Dernæst: fuld opbakning til Jeres gode initiativ.
Der er altid god samfundsøkonomi i at investere i vækstlag, som I her foreslår via facilitering af samarbejde, overvindelse af barrierer, forenkling, vidensdeling m.m. Det samfundsøkonomiske afkast ses ikke med det samme, men det vil uundgåeligt komme. Det er den slags velstand og velfærd kommer af.

Udover at Jeres forslag generelt er meningsfuldt, giver det særligt mening at fokusere som I gør på biobaserede byggevarer, det er perfekt timing.

Der er ikke noget at tage fejl af. Vi står for enden af en tidsalder.
Vi er ved at forstå, at uendelig vækst er en fysisk umulighed, at planetære grænser er et faktum.
Og vi samler nu mod til at se konsekvensen af denne indsigt i øjnene.

Udover de konkrete resultater I kan skabe med dette program, så tror jeg det vil have lige så stor en værdi qua den tværfaglige og systemiske tilgang, altså hvor I kobler producenter, testfolk m.fl. Jeg tror det vil give uventede positive effekter.

Som det nævnes er der enerti. Og når man for alvor vil ændre noget, så kan man også komme til at træde nogen over tæerne. Derfor er det vigtigt at italesætte de større bevæggrunde. For derved at inspirere alle til at deltage i at blive en del af løsningen. Så selvom I skriver at I er materiale-neutrale, så tror jeg det kan betale sig at forklare tingene overordnet. Jeg er klar over at det er udenfor Jeres felt, men jeg kunne drømme om at der blev initieret en dialog mellem biomasse-iværksættere og Rockwool. 2+2 er mere end 4 og det er altid godt at afmystificere. Der kan komme meget godt ud af at bygge bro.
Samarbejdet på tværs at landegrænser og institutter som i lægger op til er godt. Kan man også fokusere på at trække eksisterende udenlandske resultater ind i Jeres materialedatabaser, så er det billige lavthængende frugter.
Vi har selv oplevet udfordringer ift den danske måde at håndtere materialeklasser på ift sammensatte konstruktioner, som umiddelbart ikke virker logiske ift slutproduktets ydeevne. Så godt at se på det som I foreslår.
Ideen om adgang til en række udviklingsværktøjer er fantastisk, og vil uden tvivl give investeringen mangefold retur.
Kombinér det gerne med uformel netværksdannelse. Kan der skabes koblinger til erfarne iværksættere vil det være guld værd.
At lave et prototypeværksted som er ubureaukratisk, som giver studerende og iværksættere mulighed for med supervisering at prøve ting af, lyder som en super idé. Det ville have været en fantastisk hjælp for tyve år siden. Fuld opbakning.
Åben materialebase er igen en vigtig ting. Det er klart at etablerede firmaer vil overveje at gå udenom, men iværksættere og studerende kan få enorm glæde af det.
Potentialet for at geare udviklingen mener jeg er meget rigtigt set.
Mvh Lars Keller

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:03

Hej Lars
Tusind tak for din opbakning og perspektivering!
Jeg hæfter mig særligt ved dit håb om at skabe dialog mellem "de biobaserede producenter" og "de mineralske producenter". Der er en tendens til at man placerer sig med begge ben i én lejr. Vi tror også på at der kan komme noget godt ud af at kombinere det bedste fra begge verdener.
Vi ser frem til samarbejdet.
M.v.h. Anders

Thomas Bruun (Adm. Direktør, ETA-Danmark A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:42

Vi syntes I har fat i et utroligt væsentligt projekt, og vi støtter det fuldt ud.
I forhold til at genbruge og genanvende byggevarer er dokumentationen af produktet egenskaber ekstremt vigtige for at rådgiver og bygherre kan være sikker på, at produktet er egnet til anvendelsen og opfylder de krav som stilles i de enkelte anvendelser af produktet og ikke midst at produktet har en fornuftig restlevetid.
Især ved de biobaserede byggevarer er dokumentationen af de brandmæssige egenskaber relevante.
I ETA-Danmark har vi mange års erfaring med at bedømme og dokumentere både kendte og innovative byggevarer, og vi vil meget gerne bidrage til jeres projekt i det omfang det er relevant. I må endelig kontakte os.
Vi er enige i, at det kan være en barriere for anvendelsen af de produkter, som projektet handler om, at BR i brandklasserne alene italesætter præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i BR's vejledning til kapitel 5. Det kan være komplekst at gennemskue. Derfor arbejder vi i ETA-Danmark på, at tydeliggøre at innovative produkter, med en fyldestgørende dokumentation fra en uvildig tredjepart kan omfattes af de præ-accepterede løsninger og behandles som sådan.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:12

Hej Thomas,
Tak for din støtte og invitation til samarbejde. Jeg ser frem til at bringe ETA Danmarks viden og erfaring i spil, b.la. i de foreslående demonstrationsprojekter som vi har ambitionen om at gennemføre med biobaserede og genanvendte materialer.
Mange tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Christian

Jesper Isø-Nielsen (Teknisk Rådgiver - R&D - Brand, Troldtekt A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:23

Troldtekt hilser dette projekt velkommen. Som producent af delvist biobaseret, akustikforbedrende, beklædningsplader til både loft og væg, som er i traditionelle og nye innovative designs, har vi ved flere lejligheder stødt på udfordringer specielt mht. til de danske særkrav i BR18/præ-accepterede løsninger: (Klip fra: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 – Brand - 1.7.2. Brandteknisk klassifikation: ”Efter det europæiske klassifikationssystem skal den samlede byggevare, som markedsføres, brandtestes og leve op til klassifikationen. Byggevaren prøves fra overfladen svarende til, hvordan de anvendes i det konkrete byggeri (end use condition).
Ved anvendelse af de præ-accepterede løsninger i bilag 1-10 forudsættes det dog, at en byggevare eller bygningsdel lever op til den aktuelle klassifikation både for den samlede byggevare og på materialeniveau. Hvis en byggevare eller bygningsdel er lagdelt eller inhomogen, skal hver delkomponent/lag brandprøves for sig, og hver delkomponent/lag skal opfylde den beskrevne materialeklasse for reaktion på brand.”).
Vi har oplevet en vis rådvildhed om, hvordan det danske krav til delkomponent/lag, skal brandtestes, dokumenteres/klassificeres, da der ikke ligger nogen test- eller klassifikationsstandard for, hvordan en delkomponent/lag, som indgår i et lagdelt eller inhomogen byggevare, skal testes og dokumenteres/klassificeres. -Delkomponenten/laget vil således blive testet for nogle Reaktion på brand egenskaber, som Delkomponenten/laget sandsynligvis ikke ville udvise, når det indgår i det samlede bygningsdel/beklædning (end-use). -Det er derfor ikke retvisende for brandsikkerheden af det samlede bygningsdel/beklædning.
Initiativer som: Opbygning af brandtekniske udviklingskompetencer og et fysisk prototypeværksted. Udvikling af åben materialedatabase. Forslag til forenkling af bygningsreglementet ift. materialeklassifikation. -Ser vi også som nyttige emner, som mange aktører vil kunne drage gavn af.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:44

Hej Jesper,
Tak for meget specifik konkretisering af hvordan Troldtekt har stødt på "udfordringer" i den brandtekniske vurdering af reaktion på brand vi har i de danske vejledninger til BR18. Jeg noterer jeres frustration og vil gøre hvad der står i vores magt for at finde et ståsted som kan medvirke til at vi kan understøtte en mere "simpel" fortolkning som kan understøtte bæredygtighed, innovation og brandsikkerhed. Vi har det som et punkt i vores nuværende aktiviteter, så det vil blive undersøgt som del at dette indsatsområde.
Mange tak for din kommentar.
Mvh Christian

Niels Neye (Markedschef, Moelven)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:11

Hos Moelven syntes vi at det er et interessant initiativ. Fremtiden byder på flere byggematerialer som er bæredygtige og som
kan genanvendes, her spiller træ en central rolle. Samtidig er der behov for at få klarhed over dokumentions krav og udformning
af løsninger til kompletterende vægge, således at de enkelte brandrådgivere kan får klarhed over hvad de skal se efter og kunne
gennemskue den dokumentation de enkelte producenter anvender i deres salg og markedsføring.
Mvh Niels Neye

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:22

Hej Niels,
Mange tak for din kommentar.
Vi er glade for at Moelven finder området relevant og interessant. De behov for klarhed som du nævner vil vi forsøge at adressere. Vi håber at Moelven vil deltage når vi skal dykke mere ned i præcist hvilke løsninger til kompletterende vægge som i savner.
Med venlig hilsen
Christian

Claus Skov (Teknisk Direktør, Papiruld Danmark A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:19

Det er et meget velkomment tiltag, der er stort behov for at skabe overensstemmelse imellem testmetoder og virkeligheden i anvendelsen af biobaserede materialer i byggeriet.
Vi vil gerne deltage i projekter og ser frem til værktøjer der gør det nemmere at projektere med disse materialer.
Bedste hilsen Claus Skov

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:41

Hej Claus,
Tak for din kommentar og støtte til projektet. Vi ser frem til at gøre en indsats for at undersøge hvilke uoverensstemmelser som ift. brandtest ikke afspejler virkeligheden og arbejde imod at skabe nye veje bygget på fornuft. Vi ser frem til at have Papiruld Danmark med på rejsen.
Mvh Christian

Thomas Lindner Nielsen (Produktchef, Moelven Danmark A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:47

Et meget vigtigt projekt som bør have fokus på en mere ensartet forståelse/fortolkning af de Europæiske brandregler, så vi i Danmark ikke opfinder innovative produkter der ikke kan bruges inden for EU men kun i Danmark. Her tænker jeg på gennembrandimprægnering og materialeklasserne, og vores mangel på fuldskala tests mv.
BR18 viser tydeligt at der er mangel på viden omkring brugen af biobaserede bygningsdele i Danmark.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:28

Hej Thomas,
Det er et problem når producenter i Danmark bliver stillet andre (strengere) krav end i EU. som kan medføre dårligere vilkår for udvikling og innovation. Jeg kan godt forstå hvis nogle gerne havde set et projekt som dette før. Men bedre sent end aldrig. Vi oplever et momentum i øjeblikket på dette område, så det taler for at tiden er moden til et projekt som dette.
Tak for din kommentar Thomas. Det er bekræftende at høre at Moelven syntes at det er et vigtigt projekt.
Med venlig hilsen
Christian

Henrik Fanø (Teknisk Chef, Promat-Etex)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:48

Der er endnu et parameter, som i bør overveje og som også kan påvirke den samlede accept/godkendelse af genanvendte byggevarer.

Genanvendelse af brandsikre produkter fx indeholdende materialer/kemikalier godkendt under krav i en tidligere EU miljøforordning, kan fx 15 år senere – med skærpede krav – gøre det nødvendigt med andre miljøkrav for genanvendte produkter end for nye produkter.

Krav om miljødokumentation – uanset om det er lov- eller markedskrav - vil sandsynligvis ikke blive mindre og de fx Svenske markedskrav fra miljøorganisationer som fx Byggvarubedömningen, SundaHus, BASTA & deres nationale tillægskrav kan på sigt også komme til at udfordre EU’s REACH miljøforordninger i Danmark.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:02

Hej Henrik,
Tak for din kommentar.
Tak for også at fremhæve de relevante udfordringer forbundet med genanvendte byggematerialer. Det er som om at det biobaserede område taler til flest aktører. Dermed ikke ment at det genanvendte er mindre komplekst, tværtimod.
Jeg tror at du har helt ret i at kravene for miljødokumentation kun bliver skærpede, og det kan medvirke til nye (strengere) dokumentations krav for byggevarer i fremtiden. Dette taler for endnu mere fokus på dokumentation.
Mvh Christian

Jens Ulrik (Master studerende, DTU)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:08

I forbindelse med udarbejdelse af mit afsluttende projekt på uddannelsen Master i brandsikkerhed har jeg i samarbejde med DBI fået mulighed for at benytte DBI´s brandlaboratorier til at brandteste et nyt eksperimenterende biobaseret byggemateriale. Brandtest er udført i lille skala, og resultater fra brandtest har betydet afgørende viden for udvikling af byggematerialet. I og med at brandtest er udført i lille skala har det været muligt at afprøve flere typer af brandhæmmende imprægnering i forskellige koncentrationer. Det er afgørende for producenter af nye og eksperimenterende byggematerialer at få kendskab til de brandmæssige egenskaber i de materialer, som de arbejder med og udvikler på. Da de brandmæssige egenskaber har en afgørende betydning for, hvilken brandmæssig klassifikation, som er mulig at opnå og deraf afledt, hvor stor anvendelsesområdet potentielt kan blive.
Når små og nystartede virksomheder som, også i denne sammenhæng, passende kan benævnes ildsjæle, er drevet af lyst og nysgerighed til at afprøve nye materialer eller kendte materialer i nye kombinationer, er det derfor vigtigt at understøtte denne udvikling med brandteknisk viden.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:22

Hej Jens Ulrik
Mange tak for at dele dine erfaringer og projekt, som et virkelig fint eksempel på hvordan forskning og praktiske forsøg kan bane vejen for at udvikle et produkt som skal på markedet. Den værdiskabende effekt som du beskriver at en brandteknisk "eksperimenterende" indgangsvinkel og small-skala test medfører vil vi gerne udbrede til studerende, start-ups og små SMV'er som har brug for brandteknisk viden, rådgivning og adgang til faciliteter.
Vi skal understøtte de ildsjæle som med lyst, nysgerrighed og passion driver materialer, byggeri og samfund i den rigtige retning!
Tak for din inspirerende kommentar
Mvh Christian

Jørgen Sloth (Head of Research & Development, Knauf A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:28

Vi hilser absolut et sådant tiltag velkommen, da det givetvis er de 2 punkter inden for byggeri som er mest oppe at vende i øjeblikket. Vi vil selvfølgelig gerne bakke op og deltage i sådant et projekt. Tror helt sikkert at der ofte kan komme noget godt ud af at arbejde lidt på tværs.
mvh Jørgen Sloth
Knauf A/S

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:42

Hej Jørgen,
Tusinde tak for din støtte og opbakning. Kudos til dig for at række ud og tænke positivt om bredt samarbejde.
Vi er ved DBI sikre på at gevinsten ved at vidensinstitutter og materialeproducenter på tværs tænker i samarbejde vil medføre mere helstøbt byggeri.
Mvh Christian

Patrick van Hees (Professor, Lund University Division of fire safety engineering)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:48

Setting up a project which takes into account all aspects of recycling and sustainability is very interesting and important. It is also important to look into the fire properties in an early stage so that the correct decision can be taken in society. I hope that the project also can consider all aspects of sustainability ie. environmental, social and economical aspects. As we are active in fire and sustainability at Lund University, division for FSE, I feel that this project allows for collaboration and future joined activities.

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:20

Thanks for your support, Patrick.
As part of the impact areas, we hope to develop decision-making tools and data for all parties in the building industry. To make it complete, we must combine fire properties with all three main pillars of sustainability.
We will be happy to continue our good collaboration with LTH Brandteknik.
Best regards, Anders

Anne Steen-Hansen (Professor, NTNU (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet))
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:22

Dette er et veldig bra initiativ, som vil være viktig både for Danmark, og internasjonalt. Det er mange muligheter her for samarbeide mellom DBI og NTNU, i tillegg til andre norske fagmiljøer. Bruk av biobaserte byggematerialer, og gjenbruk av byggematerialer blir stadig viktigere også i Norge. Vi støtter initiativet, og håper det får finansiering.

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:32

Hej Anne
Tak for din opbakning. Samarbejde med vores nordiske naboer har stor værdi for vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vi ser frem til at udvikle fælles projekter med NTNU.
Med venlig hilsen
Anders

Torbjørn Laursen (Fire Eater A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:35

Det er et rigtig godt initiativ. Og helt klart noget der bør prioriteres midler til så nye bæredygtige materialer ikke begrænses af manglende viden, og muligheder for større bæredygtighed fortabes.
Jeg synes at der i oversigten bør afsættes dedikerede punkter til brandsikringen som kan indgå som både løsning, men som selvfølgelig bør dokumenteres. Nye materialer og metoder kan stille andre krav til både detektering og slukning. Og omvendt kan detektering og slukning, rigtigt anvendt og dokumenteret, åbne muligheder for sikker anvendelse af materialer og metoder.
MVH Torbjørn

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 13:53

Hej Torbjørn,
Mange tak for din kommentar. Det bekræfter os i at vi er på rette spor med de aktiviteter som vi foreslår. Dog vil jeg give dig ret i at dokumenteret brandsikring og aktive systemer såsom detektering og slukning er vigtige elementer i bygningers samlede brandstrategi. Der er også et behov for at vi ved DBI kigger nærmere på aktive systemer og alternative slukning. Jeg vil notere din kommentar, så må vi se om det kan finde en plads i DBI's indsatsområde.
Mvh Christian

Rasmus Krag (KMA og bæredygtighedschef, G. Tscherning A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:24

Et meget velkomment projekt, som forhåbentligt kan forkorte vejen for upcyclede produkter fra udvikling til marked.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 13:57

Hej Rasmus,
Mange tak for din kommentar. Dét er ambitionen at gøre vejen kortere og mere gennemsigtig for producenter som vil genanvende byggevarer. Dette vil Tscherning A/S forhåbentligt kunne gavne af.
Mvh Christian

Daniel Nielsen (Konstruktionsingeniør, MOE A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 07:25

Utrolig spændende og vigtig debat for virkelig at kunne rykke på branchen.
Når vi som rådgivere sidder og projekterer, projekterer vi typisk efter gældende krave, og ikke med specifikke produkter. Produktvalget står entreprenøren frit for, så længe at produktet overholder kravene. Hvis der ikke er noget dokumentation af de ønskede produkter, er entreprenøren velkommen til at anvende produktet alligevel, men det er en projektafvigelse og ansvaret tilfalder derfor entreprenøren selv. Det er sjældent at entreprenøren er villig til at tage et unødvendigt ansvar for et grønnere produkt, når han istedet kan anvende den kendte løsning som måske endda også er billigere.
Det hele er et spørgsmål om hvem der tager ansvar for produkterne, og for at det virkelig kan rykke skal det gøres interessant for rådgiverne at tage ansvar. Og dette sker kun hvis produkterne er veldokumenterede.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 08:56

Hej Daniel,
Tak for din kommentar og indspark til debatten om hvorfor at det er vigtigt med veldokumenterede løsninger som efterlever brandkrav. Da de pre-accepterede løsninger afgør hvilken bygnings klasse byggeriet ender med at være i, vil det også i højere grad være interessant for producenter at efterleve/ passe ind i de pre-accepterede løsninger. Vil du mene at veldokumenterede løsninger kan medvirke til at gøre det interessant for rådgivere at tage et ansvar? og vil "ansvaret" for et biobaseret produkt med samme brandtekniske dokumentation og materialeklasse blive vurderet på lige fod med et f.eks. mineralsk produkt til samme anvendelse?
Tak for dit biddrag til debatten.
Mvh Christian

Anne Hedegaard (Bæredygtighedschef, Frandsen & Søndergaard K/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 11:10

Jeg mener I har fat i et utroligt relevant projekt.
I forhold til at genbruge og genanvende byggematerialer er dokumentationen af materialets egenskaber ekstremt vigtige for at rådgiver og bygherre kan være sikker på, at materialet er egnet til anvendelsen og opfylder de krav som stilles til de enkelte materialers anvendelse, og ikke midst at materialerne har en fornuftig restlevetid.
Opbakning til projektet herfra.
Mvh Anne Hedegaard

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 09:03

Hej Anne,
Mange tak for din opbakning!
Du nævner egnethed, levetid og krav (herunder brandkrav) er vigtige at dokumentere. Hvordan ville du prioritere disse, og er hvilke andre parametre vil du som bæredygtighedchef vægte højt ift. valg af byggevarer?
Tak for din kommentar.
Mvh Christian

Helene Anisimov (Fire Safety Manager, CPH Københavns Lufthavne)
Søndag d. 24/5-20 kl. 13:11

Som repræsentant for en professionel bygherre ser jeg store muligheder i, at DBI vil støtte producenter af biobaserede og genanvendte byggevarer således, at usikkerheden omkring opfyldelsen af lovgivningens og de tilhørende vejledningers krav til materialers brandmæssige egenskaber bliver gennemsigtige, overskuelige og fjerner den lurende usikkerhed, der er. CPH vil som bygherre meget gerne, også i vores byggerier, kunne demonstrere en grøn tankegang, men hindres af mangel på data for materialers brandmæssige egenskaber og ikke ensartede prøvningsmetoder.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 21:36

Hej Helene,
Mange tak for din kommentar. Bygherrens rolle er afgørende, da balancen mellem pris og bæredygtighed af et byggeri træffes af bygherre. Det er relevant at høre at du kan se forbindelsen og mener at mangel på data og ensartede prøvningsmetoder for biobaserede byggevarer kan forhindre et potentielt "grønt" CPH byggeri.
Tak for perspektiv og relevant eksempel som bygherre.
Mvh Christian

Anders Bach-Sørensen (Abson Industry)
Søndag d. 24/5-20 kl. 13:12

Hos WorldFlexHome har vi ambitionerne om at levere fremtidens fleksible modulbyggesystem. Vi oplever stor efterspørgsel efter moduler med grønne materialer, men de brandteknisk krav og udfordringer skaber en barriere for implementeringen.
DBI’s indsat lyder som et positivt skridt i den rigtige retning. Hvis at flere biobaserede materialer bliver gjort tilgængelige med den rette dokumentation, så vil det øge mulighederne for at vi som system og boligleverandører kan bygge bedre, bæredygtige og mere brandsikre boliger i fremtiden.
WorldFlexHome byder forslaget velkommen.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 21:43

Hej Anders,
Mange tak for din kommentar.
Det er meget relevant at biobaserede løsninger bliver gjort tilgængelige og kommer på markedet med kortere "time-to-market" så at virksomheder som jeres kan skabe bæredygtige og billige boliger.
Med venlig hilsen
Christian

Morten Steen Johansen (Certificeret brandrådgiver/Indehaver, SafeDesign ApS)
Søndag d. 24/5-20 kl. 17:21

Hvis biobaserede og genvendte byggevarer skal anvendes fremover i det danske byggeri, så er det vigtigere end nogensinde før, at dette kan dokumenteres. Ikke kun fordi at det er utrolig vigtigt at kunne dokumentere det brandtekniske egenskaber af de anvendte materialer og bygningsdele, men også fordi at der sammen med den indførte certificerings ordning for brandrådgivere ikke kommer til at være den store fleksibilitet i anvendelse af ikke dokumenterede materialer.
Dette betyder at der på nuværende tidspunkt ikke kan anvendes et ikke dokumenteret materiale, beklædning, bygningsdele mm. i uden at bringe ”hele” byggeriet i en højere brandklasse hvor dette projektspecifikt kan vurderes. Hvilket vil have følgeudgifter for byggeriet og krav om anvendelse af en brandrådgiver der er certificeret til mindst brandklasse 3/4, som der på nuværende tidspunkt er stor mangel på.
Det lyder til at være et rigtig spændende projekt der kan skabe stor værdi, men det bør i projektet overvejes hvordan output/dokumentation for materialer mm. bliver således at dette bliver noget der kan anvendes på alle byggerier og alle brandklasser på samme niveau som et klassificeret materiale. Eller alternativt indgå en dialog med TBST om dokumentationsniveau.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 21:57

Hej Morten,
Tak for din kommentar. Jeg er helt enig. Der er flere forskellige årsager (såsom certificeringsordning) som skaber et øget kritisk behov for at understøtte producenter og rådgivere i at kunne bygge uden at "hæve byggeriet" til 3. og 4. brandklasse.
Jeg er enig med dig i at vi har en opgave for ift. at skabe dokumentation som er produktspecifikt, men afspejler nogle "generisk" anvendelige konstruktioner som muligt. Projektets brandtests og data vil skulle tjene flere formål. TBST vil blive inddraget i processen.
Med venlig hilsen
Christian

Signe Sand (Arkitekt, AKT og Den Grønne Studenterbevægelses Byggeriudvalg)
Søndag d. 24/5-20 kl. 18:12

Det er så dejligt og så nødvendigt med dette initiativ.
I Den Grønne Studenterbevægelse har vi en arbejdsgruppe med fokus på byggebranchens udledning, og vi har også et stort ønske om lettere adgang til byggepladsen for de grønne materialer. Det er så ærgerligt at se på hvordan grøn omstilling bremses af unødvendige, bureaukratiske regler, mens konventionelle, klima- og miljøbelastende produkter bliver brugt som standard.
De bedste hilsner

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 22:05

Hej Signe,
Mange tak for din kommentar, som også er dejlig og nødvendig for os!
Vi er glade for at have opbakning fra dig og din arbejdsgruppe. Vi håber at vores indsatsområde kan give dig det som at du ønsker; lettere adgang til byggepladser for danske producenter af bæredygtige løsninger.
Mvh Christian

Natalie Mossin (Institutleder, KADK)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:01

Super vigtigt projekt der gerne måtte få støtte til at øge omfanget fra det beskrevne (via "gearing" som nævnt i projektforslaget eller via øget andel i puljen). Det er vigtigt at indsatsen ift. producenterne følges "hele vejen ud" til rådgiverne så f.eks. de arkitekter der former et projekts tidlige faser bliver klædt på til at indtænke biobaserede og genanvendte materialer fra starten.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 23:29

Hej Natalie,
Vi er glade for jeres anerkendelse af indsatsområdet, da vi ved at arkitekter i høj grad er med til at sætte dagsordenen for byggeriets design, materialevalg og bæredygtighed.
Jeg er helt enig i at indsatsområdets aktiviteter og vidensspredning skal nå ud til hele byggeriets "fødekæde". Vi vil forsøge at klæde branchen bedre på, med ny viden, erfaring, demonstration og teknologiske serviceydelser. At DBI sideløbende har en ambition om at opnå "gearing" via. offentlige og private fonde, skal naturligvis være igennem samarbejde med virksomheder, universiteter og vidensinstitutter såsom f.eks. KADK.
Mange tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Christian

Niels Jakubiak Andersen (Founder, Næste)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:05

Super relevant og vigtigt emne. Det er afgørende at vi får mere "manøvredygtighed" i fht at kunne genbruge byggematerieler i byggeriet. Hos Næste leverer vi sekundært byggeri - renovations-, materiel- og cykelskure til boligforeninger, institutioner og skoler bygget af genbrugsmaterialer. Inden for genbrug er brandforhold og manglende standarder, samt ringe eller dyre mulighed for at påvise brandmodstandsevne i genbrugsmaterialer en barriere for udbredelsen. Særligt når disse skal ind i det primære byggeri. Vi støtter i høj grad væsentlig mere udvikling på området.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 23:42

Hej Niels,
Mange tak for din støtte.
Ja, listen er lang over udfordringer forbundet med at genbruge byggematerialer til nye anvendelser i det primære byggeri, og brand er blot ét af dem. Er der nogle særlige anvendelseområder som du savner helt specifikt?
Mvh Christian

Jesper Staal-Thomsen (Produktchef, Nature Impact A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:14

Som producent af løsninger til grønne tage og facader er problematikken omkring brandgodkendelse af vores produkter noget vi bliver mødt af meget ofte. Da de grønne tage for 10 år siden begynde at blive udbredt i stor stil herhjemme var anbefalingerne fra Byg Erfa, som er de retningslinjer der oftes følges, at de anvende løsninger skulle have en godkendt brandtest, B(roof)T2. I den seneste version fra 2017 beskrives der også andre tiltag man kan benytte sig af for at sikre sig mod brandspredning på et grønt tag, men tros disse nye muligheder bliver vi stadig i stor stil mødt med krav om brandtest af vores løsninger.
Når vi i dag får brandtestet løsninger tager vi til RISE i Borås i Sverige, hvor de har mulighed for at lave denne test. Et ønskescenarie for os vil uden tvivl være at vi kunne lave disse test i Danmark. Det vil give os en bedre mulighed for dialog omkring produktet og brandrisiko som i dag er svær at tage med en leverandør man ikke bare lige svinger forbi på samme måde.
Vi ønsker i de kommende år at sende en del nye produkter på marked, både at tagløsninger og facadeløsninger, og vil derfor få brug for at have en partner som fx DBI med på sidelinjen til at guide os i brandteknins rådgivning samt til løbende at teste vores løsninger. Vores ønske er at alt vi sender på marked er brandgodkendt eller er forsyntes med et brandteknisk notat, det er derfor mit ønske at disse test i fremtiden vil være muligt at få lavet hos DBI.
Med venlig hilsen Jesper Staal

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 23:53

Hej Jesper,
Mange tak for din kommentar. Jeg er da glad for at høre at du kan se et behov for brandteknisk sparring og rådgivning til dine udviklingsprojekter.
Ift. brandtest formoder jeg at du henviser til facadetest SP105 som DBI hidtil ikke har kunne udføre? Dette kan vi dog nu, da vi har udvidet faciliteter til netop jeres anvendelsesområde, så det kan være at vi allerede kan hjælpe jer på vej imod at komme på markedet med jeres nye produkter. Vi høres ved Jesper!
Mvh Christian

Carsten Strüwing Hansen (Brandteknisk rådgiver, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:54

Meget relevant oplæg til projekt. Skal vi fremadrettet kigge på nye materialer/produkter af biobasserede eller genanvendelige byggevarer er det yderst vigtigt, at brandkravene ikke bliver en stopklods. Der er helt sikker brug materialedatabaser biobasserede materialer der kan danne grundlag for den brandtekniske dimensionering.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 00:00

Hej Carsten,
Tak for at bekræfte behovet for mere data til brandteknisk dimensionering og at du ser materialedatabase som et middel til at nå målet i branchen.
Selvfølgelig SKAL vi kigge fremad fremadrettet.
Mvh Christian

Jørgen Søndermark (Arkitekt, Projektleder, Realdania By&Byg A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:35

Realdania By&Byg sætter i eksperimenterende nybyggerier fokus på den fortsatte udvikling i bæredygtig retning. Her spiller klimakrisen og reduktion af CO2 fodaftryk naturligvis en væsentlig rolle; dog ikke på bekostning af hverken sikkerhed og sundhed. Derfor lyder projektbeskrivelsen positiv og nødvendig - i det omfang, det er muligt at fremme byggematerialer med lavt CO2 aftryk og af regenerativ natur uden at kompromittere sikkerheden for at der mistes menneskeliv til bygningsbrand, og uden at fortsætte med at ‘løse’ problemerne med tilsætning af fremmede stoffer der kompromitterer sundheden hos brugerne , vil der være aftagere til denne viden. Og de vil blive stadigt flere i talt med at flere og flere bygherrer søger mod mere bæredygtige standarder for deres nybyggeri.
Ø

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:15

Hej Jørgen,
Mange tak for din positive kommentar. Realdania By&Byg medvirker i høj grad til at demonstere i form af jeres byudviklingsprojekter og eksperimenterende nybyggerier. Der kunne godt tænkes at man kan finde fælles interesser med afsæt i biobaserede og genanvendte løsninger som har brandtekniske barrierer. Det kunne danne nogle spændende projekter.
Med venlig hilsen
Christian

Hanne Hansen (Bæredygtighedsingeniør, Søren Jensen Consulting Engineers)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:48

Bedre dokumentation og standardisering for brand - herunder røggasudvikling, dryp og modstandsevne er essentielt for at byggebranchen kan komme i mål med en bæredygtig omstilling. Dette gælder biomaterialer, genbrugsmaterialer og materialer med højt indhold af genanvendte materialer.
Det er vigtigt, at formålet med arbejdet ikke udelukkende fokuserer på at forbedre vidensniveauet hos specialister, men at arbejdet bidrager til at højne det generelle vidensniveau om brand og biomaterialer. Det viser sig nemlig, at basis-niveauet for viden om dette er meget begrænset på uddannelserne og der er dermed et efterslæb på viden.

En af de store udfordringer bliver også, at der ligger mange rådgivertimer i brand, hvilket opleves som en enorm hæmsko i implementeringen i dag. Resultatet af DBI's arbejde med emnet bør derfor bidrage til en forenkling og videndeling omkring godkendte løsninger, så anvendelse af biomaterialer, genbrugte byggevarer og byggevarer med højt indhold af genanvendte materialer ikke vil medføre væsentligt større udgifter til rådgivning og dokumentation end for konventionelle byggevarer.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:28

Hej Hanne,
Mange tak for din kommentar. Du er inde på rigtig mange gode ting.
Jeg er enig med dig i at jo bedre vi kan klæde rådgiverne på, jo bedre vilkår vil der være for at kunne nedbringe tid og omkostninger for det samlede byggeri. Forenkling og videndeling omkring godkendte løsninger vil derfor have en høj prioritet i vores indsatsområde.
For at imødekomme det nævnte "efterslæb" af viden ved uddannelserne, vil DBI's indsats også rette fokus imod uddannelse, hvor viden og eksperimenterende brandteknisk undervisning og kurser kan supplere eller integreres i undervisning for producenter, konstruktører, arkitekter og bygningsingeniører, m.fl.
Med venlig hilsen
Christian

Carsten Jørgensen (Corporate Product Engineer, Sika Services AG)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:00

Hej Christian, det her project er en rigtig god ide, lad os få kravene analyserede, vægtede og gjort oveskuelige, så alle de nye bæredygtige muligheder kan blive tilgængelige og ikke bremset af nogle exstrme krav. mvh Carsten

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:38

Hej Carsten,
Tak for din kommentar.
Jeg vil citere Anders Vestergaard fra COWI: "Brandkrav er som udgangspunkt af det gode, da det sikre et ensartet sikkerhedsniveau". Krav bør være så klare og entydige som muligt og afspejle et sikkert byggeri og ikke blot tradition. Vi ønsker at søge forbedringspotentialer pba. inddragelse fra branchen og udvikle forslag til forenkling, hvor det findes nødvendigt.
Med venlig hilsen
Christian

Martha Lewis (Head of Materials, Henning Larsen Architects)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:08

Resultatet af dette initiativ vil absolut være nyttig for vores dåglig arbejde, hvor vi er konstant udfordredt med usikkerheden og konflikten mellem biobaseret materialer og brandevne. "Brandkrav behøver ikke at være en barriere for biobaserede og genanvendte byggevarer." det er en sætning som skal uddybbes med gode, brugbare eksampler, ellers har vi det enormt svært med at aflevere projekter som faktisk reducere den indlejrede mængde CO2 i bygningsmasse. Alle aktiviteter vil gavn en realt grønne omstilling i byggebranchen i DK, og vil være vigtig for os som rådgiver. Her lister jeg mine prioretering:
top prioretering - udføres brandtest af f.eks. træbeklædninger med forskellige behandlinger (forskning og videnspredning).
top prioretering - Udvikling af åben materialedatabase
top prioretering - Udvikling af nationalt system for bedømmelse og klassifikation af genanvendte materialer og byggevarer

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:09

Hej Martha,
Mange tak for din kommentar og prioritering af vores aktiviteter. Jeg er glad for at høre at I ved Henning Larsen finder vores indsatsområde nyttigt i jeres daglige arbejde.
Vi ser frem til at løfte opgaven og komme med gode brugbare eksempler som rådgivere og producenter kan benytte som rettesnor. Målet er yderligere at komme med forslag til pre-accepterede løsninger.
Mange tak for din opbakning og støtte.
Mvh Christian

Christian Vædele-Larson (Direktør / Grundlægger, HempCrete Aps)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:33

Et godt initiativ der vil fremme bæredygtigt byggeri. 
Hos HempCrete Aps leverer vi et bio-composit-beton "Hampebeton" som er isolerende, stærkt bindende, miljørigtigt, diffusionsåbent og CO2-negativt.  Vores produkt har gode brandtekniske egenskaber, men vi ønsker at implementere det flere steder, hvor afprøvning og dokumentation er nødvendigt.  At bygge bæredygtigt og klimavenligt er desværre ikke lig med lavere omkostninger og problemfri sagsbehandling.  Det koster mere tid og større indsats at have en "grøn gennemdokumenteret  profil".  Desværre møder vi ofte en mindre tilbageholdenhed fra rådgivere og investorer i forbindelse med nye projekter, det skyldes ofte; økonomi, mangel på information, dokumentation, afprøvninger og test.
Et projekt som dette vil fremme processen, sagsbehandlingen og gøre det væsenligt nemmere at gennemskue og realisere.

Som du selv nævner -  nationale krav og brandtest standarder som afviger fra visse europæiske lande - er det unødvendigt besværligt at frembringe branddokumentation som giver solidt eksportpotentiale, da f.eks. beklædningskravet K-10 ikke bruges andre steder end i Danmark.

Udvikling af nye testmetoder og nemmere adgang til data for grønne producenter vil sætte en ny standard for biobaserede byggematerialer i Danmark og muligvis et eksportpotentiale.
Hos Hempcrete ser vi meget positivt på dette indsatsområde og vi biddrager gerne til at opnå projektets bæredygtige mål sammen.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:25

Hej Christian,
Mange tak for din kommentar og invitation til samarbejde. Det er nogle relevante udfordringer som også du hér beskriver at du møder. Vi håber da meget, at vi ved at hjælpe virksomheder med at opnå den rette dokumentation, sikre at processen i byggeriet foregår med færre afbrydelser og forsinkelser.
Med venlig hilsen
Christian

Patrik Gustavsson (Direktør, Fonden Amager Bakke)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:41

Måder at håndtere og efterleve de gældende brandkrav er et vigtigt parameter for at kunne accelerere og udvide brugen af genanvendelige materialer ved fremtidens byggeri.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:27

Hej Patrik,
Tak for at fremhæve vores projekt og indsatsområde. Tak for din kommentar
Mvh Christian

Palle Thomsen (Adm. Direktør, Danske Byggecentre)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:33

Godt projekt som kan danne grobund for bæredygtige produkter. Vi i Danske Byggecentre støtter op om projektet og håber det kan resultere i at materialer hurtigere kan finde vej til markedet. Det er der behov for

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:17

Hej Palle,
Dejligt også at modtage opbakning fra Danske Byggecentre. Vi skal jo gerne have flere løsninger som kan komme på hylderne med rette dokumentation og CE-mærkninger, så vi håber at projektet kan have positive afledte effekter for jer og jeres kunder også.
Med venlig hilsen
Christian

Annette Christensen (Branchedirektør, Træ- og Møbelindustrien, DI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:50

Tak for et godt forslag til indsatsområde. Sikkerheden skal være i top, men brandtekniske krav må heller ikke blive unødige forhindringer for en grøn udvikling, hvor de biobaserede byggematerialer af træ kan gøre en forskel. Derfor er det meget relevant, at I med dette indsatsområde vil gøre det nemmere at håndtere brandtekniske krav og udfordringer i forbindelse i produktudvikling. Der er meget fokus på brandimprægnering, vedligehold og ældning, som især er vigtige områder for eksponerede overflader. Det dog også vigtigt at have fokus på de bærende bygningsdele som fortrinsvist er gemt inde i konstruktionen. Her er der typisk hverken behov for imprægnering eller vedligehold, men brandreglerne spiller stadig afgørende for, om og hvordan der kan bruges biobaserede byggematerialer. Her er det vigtigt at holde sig for øje at det største reduktionspotentiale findes netop i de bærende bygningsdele, hvor der spares meget CO2 ved at skifte fra tunge energikrævende til lette biomaserede materialer.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:21

Hej Annette,
Mange tak for at understøtte relevansen af vores indsatsområde. På de bærende elementer skal der ligeledes søges viden og erfaring, jeg er helt enig. Det er meget relevant at du fremhæver de bærende bygningsdele. Dette vil vi bestemt arbejde på for at kunne understøtte den udvikling som vi også ser i vores nabolande med træbyggerier i højden. Vi skal b.la. hjemtage viden og erfaringer men også gøre os vores egne og skabe data som vi kan benytte og dele med branchen som f.eks. nationale branchevejledninger. Da pre-accepterede løsninger er meget efterspurgt vil dette helt klart også ligge højt på vores prioriteringsliste.
Vi er glade for at at have Dansk Industris opbakning til vores område.
Med venlig hilsen,
Christian

Jens Bomholdt Ravnsbæk (Udviklingschef, Fire retardant technology, Teknos A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 21:22

Hej Anders og Christian,

Et meget spændende initiativ med mange rigtige spændende aktivitetsforslag, som TEKNOS støtter klart op omkring og ser frem til at lære mere om og eventuelt deltage i.
Her tænker jeg specielt at aktiviteten "Demonstration af ældningseffekt på brandtekniske egenskaber i biobaserede produkter." er yderst relevant og noget vi er meget interesseret i at lære mere om.
Derudover synes jeg det lyder meget spændende med jeres forslag omkring "udvikling af åben materialedatabase med fokus på brandteknisk dokumentation for biobaserede materialer til gavn for producenter, rådgivere, entreprenører og arkitekter."
Kan I måske fortælle lidt mere om hvilken data der skal indsamles her, hvordan I tænker det delt og hvordan dette tænkes gennemført?
Tilslut hilser jeg det meget velkommen at I ønsker at "geare" jeres RK midler. Det er vigtigt at der gennemføres flest mulig aktiviteter igennem perioden og det er min klare overbevisning af gearing gennem større innovationsprojekter både nationalt og internationalt er den helt rigtige vej at gå. TEKNOS er meget interesseret I at lære mere om hvordan vi eventuelt vil kunne deltage i en gearing af aktiviteter i dette projekt.
Bestemt et projekt som er støtteværdigt og som kan være med til at skabe vækst og nye arbejdspladser igennem meget tiltrængt innovations indenfor et område med et meget stort vækst potentiale.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:40

Hej Jens,
DBI er glade for det samarbejde som vi har haft med TEKNOS, bl.a i nuværende resultatkontrakt, så det er også med stor glæde at høre at I gerne vil deltage aktivt og bidrage til dette foreslåede indsatsområde også. Du stiller gode og relevante spørgsmål til vores aktiviteter, som jeg endnu ikke kan svare entydigt på, da vi stadigvæk er i høringsfase, og afventer behandling af vores foreslag af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU). Vi vil meget gerne i dialog når aktivitetsplanerne skal udformes, da vi i indsatsområdet ønsker at samarbejde bredt med relevante aktører, og her ser vi meget positivt på samarbejde med TEKNOS ift. flere af de nævnte aktiviteter, ikke mindst gearing via. nationale og internationale innovationsprojekter. Vi høres ved Jens. Tak for din støtte og opbakning.
Med venlig hilsen
Christian

Tine Aabye (Civilingeniør, Forsikring & Pension)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:04

Meget interessant og super aktuelt i forhold til de verserende politiske drøftelser.
Et forsikringsselskab overtager en risiko og for dette betaler bygningsejeren en præmie. For at kunne vurdere en risiko er det vigtigt at man har kendskab til materialernes og dermed bygningens robusthed. Derfor er dokumentation for disse nye materialer super vigtig.
Oplysninger om materialers egenskaber og levetid er vigtig. Forskning og udvikling i emnet er vigtig, og genbrug af materialer kan give mening, men det kræver viden om de brandtekniske egenskaber på forskellige tidspunkter i byggevarens liv og anvendelse. F&P kan kun bakke op om mere åbenhed om materialers egenskaber, der vil være i alles interesse.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:49

Hej Tine,
Mange tak for din kommentar, og tak for at bringe forsikringsselskabernes perspektiv med i debatten. Èn ting er for en producent at opnå krav som tillader et byggeri med et givent materiale, men dokumentation for de brandtekniske egenskaber har, som du selv nævner, indflydelse på vurdering af samlet risiko. Vi forventer at opnå et styrket vidensniveau, som gør branchen i bedre stand til at træffe beslutninger og vurderinger som har konsekvenser for det samlede byggeri og dets involverede aktører.
Tak for at understøtte hvor vigtig forskning og udvikling er indenfor emnet, set fra F&P's perspektiv.
Med venlig hilsen
Christian

Jesper Salling Nielsen (Branchechef, Dansk Byggeri/Træsektionen)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:33

Indledningsvis vil vi bakke op om et meget relevant projekt, som vi gerne vil støtte.
Overordnet mener vi, at der er stor fokus på brandimprægnering, vedligehold og ældning, som vi primært opfatter som relevant i forbindelse med beklædninger og lignende. Det er selvfølgeligt vigtigt. Et andet stort og vigtigt område er bærende konstruktioner, hvor der ikke er de samme udfordringer med brandimprægnering, vedligehold og ældning. Det er i de bærende konstruktioner. at det store CO2-besparelser ligger i forhold til de traditionelle byggematerialer. For bærende konstruktioner er problemet manglende klarhed omkring regler mht. brand. Det gør, at rådgivere og bygherre dels viger tilbage for at anvende fx træ i bærende konstruktion, fordi det kræver ekstra arbejde i projekteringen og dels oplever problemer med godkendelse af konstruktioner, fordi kriterierne er uklare.
Vi er enige i, at brandkrav ikke behøver/bør at være en barriere for biobaserede byggevarer. Vi mener heller ikke, at brandkrav behøver at gøre det dyrere at bruge biobaserede byggevarer, som det antydes. Helt overordnet har vi mange bygninger, hvor der fx er anvendt træbjælkelag, så vi har tidligere kunne bygge med biobaserede materialer, så det kan vi gøre igen med den rigtige udvikling af løsninger og produkter.
Vi er enig i , at bygningsreglementet favorisere de traditionelle byggematerialer (læs: de materialer der er brugt de sidste 60 år).
Med hensyn til potentielle aktiviteter vil vi lægge lige meget vægt på de to hovedområder, som vi ser dem, brandimprægnering, vedligehold og ældning og så bærende konstruktioner.
Hvorfor skal der være et nationalt system for bedømmelse og klassifikation? Er der ikke internationale standarder, vi kan bruge og derved sikre muligheder for eksport, som nævnes andet steds?
Vi deltager gerne i en uddybning og deltagelse til dette nødvendige projekt.

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:09

Hej Jesper
Tusind tak for opbakningen fra Dansk Byggeri og for dine kvalificerende input.
Det er rigtigt læst, at nærværende indsatsområder primært fokuserer på "sekundære" bygningsdele, dvs. alt det der ikke er er en del af den bærende konstruktion. Bærende trækonstruktioner ligger mere naturligt i indsatsområdet "Dokumenteret brandsikkerhed for bæredygtigt byggeri" som du også har kommenteret på. Men der er selvfølge fællesnævnere.
Og ja, det største potentiale for CO2-besparelser (og -lagring) ligger formenlig i de bærende konstruktioner. Men der er efterspørgsel efter løsninger til alle dele af byggeriet.
Det "nationale system for bedømmelse og klassifikation" er tiltænkt produkter/løsninger baseret på genanvendte materialer, hvor kravene til fx sporbarhed og ensartet materialesammensætning kan være svære at honorere. Vi skal så vidt muligt tage udgangspunkt i det gældende system i EU og et nationalt system vil forhåbentlig kun være nødvendigt i en overgangsperiode.

Med venlig hilsen
Anders

Kasper Lynge (Udviklingschef, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:41

Vi bakker op om dette projektforslag. Byggebranchen kan være et svært marked at komme ind på hvis man ikke har sin dokumentation i orden. Og dette gør sig nok især gældende for biobaserede materialer - de kan jo både brande og rådne - så derfor tyer man nok ofte til gammelkendte materialer man er tryg ved. Dette er ikke fordrende for innovation og udvikling og noget som byggebranchen især har brug for i forhold til at bidrage til den grønne omstilling. Biobaserede byggematerialer har en umiddelbar CO2-gevinst og derfor er det vigtigt at få dem på markedet så hurtigt som muligt (forudsat at de har dokumenterede egenskaber der er tilfredsstillende). Hos os i Aarhus Universitet der indgår vi gerne med sparring på andre elementer end de brandtekniske af sådanne materialer (f.eks. statiske og konstruktive vurderinger og undersøgelser).
Med venlig hilsen
Kasper Lynge

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 20:14

Hej Kasper,
Mange tak for din og AU's opbakning til vores indsats. Du har ret i at dokumentation er vitalt for at komme på markedet i byggebranchen, hvorfor vi nu tager fat i netop de materialer som af mange ønskes, men også halter bagud ift. dokumentation. Vi vil meget gerne samarbejde og sparre med ingeniørhøjskolen AU omkring andre elementer end brand.
Mange tak for din kommentar.
Mvh Christian

allan malskær (landsformand, cand. polit., Parcelhusejernes Landsforening)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:57

"Parcelhusejernes Landsforening deltagere i en del regier i arbejdet omkring genanvendelse af byggematerialer, ligesom vi er stærke fortalere for et mere bæredygtigt byggeri. Vores ufravigelige holdning er, at det skal være sikre løsninger, der, selv om disse måtte rumme gavnlige effekter for f.eks. miljø og energi, – ikke må gå på kompromis med brandsikkerheden.

Skønt vi gerne ser mere biobaseret byggeri og anvendelse af genanvendte byggevarer, kan og vil vi ikke anbefale produkter til vores medlemmer uden den rette dokumentation og godkendelse. Vi erkender, at der er en udfordring i at få undersøgt materialer i denne for mange ”nye verden”. Men netop derfor skal et projekt som dette kunne være med til at alle parter i et byggeri og dermed også boligejerne føler sig sikre på løsningerne, - også fremadrettet, når boligerne bruges og slides.

Sporene skræmmer omkring byggematerialer, hvis anvendelse ikke var gennemtænkte. Vi behøver vel kun at nævne de ”fantastiske” MgO-plader.

Vi hilser derfor dette forslag meget velkommen og håber at finde nye, grønne og dokumenterede brandsikre byggeløsninger til brug hos vores medlemmer inden for de næste år. PL stiller sig til rådighed med sparring mv. hvis dette skulle ønskes.
Med venlig hilsen
Landsformand Allan Malskær cand.polit. "

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 20:26

Hej Allan,
Mange tak for dit vigtige indspark. MgO sagen er netop det scenarie vi ønsker at undgå ved at vi som branche og samfund bliver klogere, og mere opmærksom på, hvad der skal kræves af dokumentation for producenter af genanvendte byggevarer. Det er vigtigt at understrege at DBI ønsker at bringe en løsnings orienteret tilgang til vores undersøgelser og analyser i dette projekt. Vi ønsker at vise og demonstrere, i tæt samarbejde med producenter, hvad der er muligt og dele hvordan et udviklingsforløb kan se ud. Samtidig er det også vigtigt at demonstrere og formidle relevante worst case scenarier, mhp. at oplyse ikke at skræmme.
Vi er meget glade for at PL byder sig til med sparring. Det vil vi gerne gøre brug af når vi finder den rette vinkel.
Med venlig hilsen
Christian

Peter Andreas Sattrup (Chefkonsulent, Danske Arkitektvirksomheder)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:32

Øget anvendelse af biobaserede og genanvendte byggevarer er et vigtigt skridt i retningen af den grønne omstilling af byggebranchen og reduktion i byggeriets samlede mængde af indlejret CO2.
Iblandt de barrierer som i dag forhindrer byggevarer i at komme på markedet, er opnåelse af brandkrav en væsentlig faktor, som Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut med dette forslag vil understøtte ved at styrke danske producenters evne til at udvikle bæredygtigt og brandsikkert.
Danske Arkitektvirksomheder støtter forslaget og dette indsatsområde som et skridt i den rigtige retning for dansk arkitektur og byggeri.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 20:36

Hej Peter,
Vi er utrolig glade for støtte og anerkendelse fra Danske Arkitektvirksomheder. Tak for at i også kan se at vores indsats er et skridt imod grøn omstilling og rette vej for Dansk arkitektur og byggeri.
Med venlig hilsen
Christian

Rob Marsh (Head of Sustainability, C.F. Møller Architects)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:43

Meget fint initiativ! Under 'punkt 4 Potentielle aktiviteter' savner vi en fokus på en simplificering af bygningsreglementet for at sikre at de præaccepterede løsninger IKKE diskriminerer i mod biobaserede materialer såsom træ til de bærende konstruktioner i bygninger som er mere end 4 etager i højde. Vi mener DBI bør igangsætte en forsknings- og udviklingsaktivitet i samarbejde med de relevante myndigheder, som:

1. Tilføjer et ekstra niveau i de præaccepterede løsninger, som omfatter en brandmodstandsevne svarende til 90 minutter. På nuværende tidspunkt er der kun løsninger for 30,60 og 120 minutter. Vores nordiske erfaringer viser, at ved at udvide de præaccepterede løsningerne til 90 minutter, vil det være muligt at anvende trækonstruktioner i bygninger i op til 8 etager. Det vil sikre at træ kan bruges i stort set all bymæssige situationer i Danmark.

2. Tilvejebringer præaccepterede løsninger for træbyggerier som opfylder en brandmodstandsevne svarende til 90 minutter.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 20:57

Hej Rob,
Tak for dine konkrete og relevante forslag til forsknings og udviklingsaktiviteter omkring bærende trækonstruktioner, og muligheden for at komme over 4 etager, indenfor de præaccepterede løsninger. DBI har noteret de forslag og kommentarer som vi har fået, og der tegner sig et klart billede af mangel på præaccepterede løsninger for bærende trækonstruktioner. Vi håber at vi kan tage aktiv del i at indfri jeres ønsker og forventninger, da det jo ikke er DBI, men TBST som kan ændre og tilføje til Bygningsreglementet.
Mange tak for godt input.
Med venlig hilsen
Christian

Poul Møller Hansen (Head of R&D, Flügger Group A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:31

Projektet er meget velkomment. Fokus på bæredygtige byggematerialer og deres brandtekniske egenskaber essentielt.

Vi skal hele tiden sikre, at løsninger der kommer på markedet overholder de brandtekniske krav. Nye bæredygtige løsninger kommer hele tiden til med ukendte brandtekniske egenskaber. En væsentlig barriere for indfasning af nye løsninger kan være dokumentation i forhold til brand. Hurtige metoder, der kan anvendes i udviklingsforløbet, vil være en stor fordel i forhold til at komme hurtigere på markedet. På den måde undgår man uventede overraskelser sent ud udviklingsforløbet.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:25

Hej Poul,
Du rammer plet ift. at undgå omkostlige og tidskrævende "uventede overraskelser" i udviklingsforløbet. Vores erfaring er at især "dumpede" brandtest sent i udviklingen kan resultere i kritiske ændringer i materialevalg, som sender virksomhederne tilbage til start. Dette vil vi gerne forhindre ved at hjælpe virksomheder med at tænke brand ind i processen tidligere.
Vi takker for at fremhæve vores projekt og understøtte dets relevans.
Med venlig hilsen
Christian

Finn Larsen (forretningsleder Trækonstruktioner, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:52

Vores klimaomstilling kræver øget brug af biobaserede materialer. Dette kan næppe benægtes. Biobaserede materialer ønskes ofte brandsikret på forskellig vis, men det er vigtigt at indtænke, at vi ikke indbygger imprægnerede, eller på anden måde behandlede, biobaserede materialer, som for eftertiden bliver et miljøproblem. Her tænkes både i en cirkulær (genanvendelsesbetragtning i byggeriet) og i slutanvendelsen, om det er forbrænding eller anden deponering. Udfordringen er selvfølgelig at skabe produkter, som dels opfylder funktionskravene ved dets initielle anvendelse, dels er genkendeligt og har genkendelige egenskaber, når det skal genanvendes. Dette for at produktet ikke forveksles med andre produkter, som ligner og grundet et forsigtighedsprincip så i sidste ende som unødvendig kassation og tvivlsomt deponi.
Jeres oplæg vil bidrage positivt til denne udvikling.

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:35

Hej Finn
Tusind tak for din kommentar.
Vi regner med at nærværende indsatsområde kan være en anledning til at udvide det gode samarbejde med TI.
M.v.h. Anders

Lars Schiøtt Sørensen (Associate Professor, DTU Byg (Dep. of Civil Engineering))
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:54

DTU Byg er interesseret i et samarbejde med DBI på dette indsatsområde. Der er behov for forskning i brandtekniske barrierer og løsninger på området, som der rigtigt er anført i oplægget. Der er endvidere behov for anvendt forskning indenfor brandtekniske materialeegenskaber, så forslaget om en åben database hviler på et solidt grundlag, udover resultater fra brandtest naturligvis. Dette indsatsområde er formentlig knyttet til indsatsområdet om dokumenteret brandsikkerhed i bæredygtigt byggeri, idet begge områder indeholder noget om biobaserede materialer, bæredygtighed, data, dokumentation.

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:31

Hej Lars
Mange tak for opbakningen fra DTU Byg og interessen for samarbejde.
Vi har afgjort behov for forskningsnær viden for at realisere visionerne. Denne viden skal især komme fra universiteter som DTU. Og den anden vej kan vi forhåbentlig være med til at inspirere til fremtidige forskningsområder ved at analysere industriens behov og udfordringer.
Og ja, nærværende indsatsområde er tæt forbundet med indsatsområdet "Dokumenteret brandsikkerhed for bæredygtigt byggeri", så der vil være oplagte synergier at udnytte.

Mvh Anders

Anders V. Sonnichsen (Arkitekt og bæredygtighedsansvarlig, PLH Arkitekter)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:10

Jeg har følgende kommentarer til reglerne om brand og træhusbyggeri, som jeg kan se er meget i tråd med flere af de øvrige kommentarer:
- Der er ikke klar enighed i branchen om hvordan et brandsikkerhedsniveau beskrives og opnås. For at gøre denne vurdering lettest, er der introduceret præaccepterede løsninger (Eksempelsamlingen), som kan erstatte en kompliceret beregning. Disse løsninger er historisk baseret og giver ikke mange muligheder for udvikling. Dette er særligt udtalt, når bæredygtige materialer som træ introduceres. Eksempelsamlingen indeholder ikke løsninger for de typer trækonstruktioner, som markedet efterspørger for tiden.
- Der er derfor brug for forskning og undersøgelser, der kan tilvejebringe præaccepterede løsninger, der ikke alene er baseret på historiske erfaring. Det vil tage alt for mange år ad den vej. Der vil helt sikker være detaljeringer i løsningerne, som ikke kan være enslydende for materialetyperne, men det kan udredes med de rette forudsætninger.
- Denne udvidede samling af præaccepterede løsninger er særligt relevant for arkitekter, fordi de derved kan sammenligne forskellige løsningsmuligheder i deres oplæg til et bæredygtigt byggeri. Dette er meget vanskeligt i dag, hvor forudsætningerne for en sammenligning mellem eks. træ- og betonkonstruktioner er uforholdsmæssig besværlig, og derfor ofte ender med den tilgængelige betonløsning.
- Yderligere er kravene til brandbeskyttelse logaritmisk fordelt, med 30 minutter/1 etage – 60 min./4 etager – 120 min./op til 16 etager. Her forslår Rob Marsh (CF Møller) et niveau med 90 min./op til 8 etager, hvilket jeg mener er fint forslag, da det inkludere de typiske byggehøjder i Danmark.

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:44

Hej Anders
Tak for din kommentar med konkrete forslag.
Ønsket om flere præskriptive løsninger går igen i mange af kommentarerne her på Bedreinnovation. Og vi hører det samme når vi i øvrigt taler med aktører i branchen. Så det er helt sikkert et vigtigt emne som vi skal tage fat på i den kommende tid.
Bærende trækonstruktioner er et særskilt vigtigt emne som vi vil håndtere i indsatsområdet "Dokumenteret brandsikkerhed for bæredygtigt byggeri".
M.v.h. Anders

Lauritz Rasmussen (Seniorrådgiver, Taasinge Elementer A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:06

Fint projekt, som vil kunne skabe et godt fundament for udvikling og dokumentation af nye biobaserede materialer og materialekombinationer og dejligt for en gangs skyld at se at brandsikring kædes sammen med bæredygtighed.
Erfaringsmæssigt kan det være vanskeligt at opfylde krav til de brandtekniske egenskaber, når der anvendes ikke traditionelle, biobaserede materialer og det er selvsagt fint, at DBI tilbyder knowhow og faciliteter til test og undersøgelse af brandtekniske egenskaber.
Men det er vigtigt, at DBI i projektet også fokuserer på, hvordan byggeriets parter undgår det store ressourcespild, som følger af, at der mangler pre-accepterede løsninger, som rådgiverne og industrien kan henvise til. Biobaserede materialer som f.eks. facadebeklædninger i træ, træfiberisolering ol. bliver alt for ofte valgt fra, fordi dokumentationskravene er for omfattende og i sidste ende fordyrende.
DBI kan ikke ændre på kravene i Bygningsreglementet, men biobaserede, bæredygtige produkter er stærkt underrepræsenteret i eksempelsamlingen med præaccepterede løsninger og i nærværende projekt bør man i høj grad have dette for øje og i høj grad fokusere på at skabe input/dokumentation til flere biobaserede pre-accepterede løsninger og ikke mindst til færdige kombinationsløsninger, hvis produktet i sig selv ikke overholder kravene til reaction to fire.
Som det fremgår handler projektaktiviteterne meget om forebyggelse, vedligehold og ældning, og der savnes måske i forslagene også fokus på de bærende biobaserede konstruktioner (læs trækonstruktioner), som jo repræsenterer et stort CO2 reduktionspotentiale, med et stort volumen og mange afledte effekter.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:02

Hej Lauritz,
Mange tak for din kommentar og input. Vi er også selv ved DBI spændte på de muligheder det åbner op, når man ser på brandtekniske egenskaber som en parameter ift. byggeriets samlede bæredygtighed. Tak for at dele jeres erfaringer omkring udfordringer ved anvendelse af ikke traditionelle materialer, og i den forbindelse mangel på præ-accepterede løsninger som rettesnor. Det er tydeligt at markedet efterspørger præ-accepterede løsninger til konstruktioner med materialer som indeholder brandtekniske egenskaber svarende til eller ringere end træbaserede produkter. Det vil DBI selvfølgelig forsøge at imødekomme. Jeres input vægter højt i den videre tilretning af vores indsatsområder, så mange tak for at bidrage i processen.
Med venlig hilsen
Christian

Grunde Jomaas (Professor, University of Edinburgh)
Fredag d. 29/5-20 kl. 00:20

This is a current and relevant project that is of tremendous interest for many stakeholders due to the enormous benefits it can yield through the entire product chain. From a research perspective, it has the potential to provide numerous advances and novel findings that will benefit the fire safety research community beyond this project.

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:53

Dear Grunde,
Thank you very much for your positive comment.
When specific research projects are developed within this impact area, we will be very interested in discussing collaboration with UoE for the more research-oriented activities.

Best regards,
Anders

Kurt Braarup Vestergaard (Direktør, Tripplex A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 06:04

Vi hilser initiativet meget velkomment. Fokus på organiske materialer og upcycling af materialer til anvendelse i byggeriet og deres brandtekniske egenskaber er meget vigtig.
Første prioritet i arbejdet bør være at klassifikation af bæredygtige materialer og kravene i forbindelse med anvendelsen af bæredygtige materialer skal være ens i hele Europa. Anden prioritet bør være udvikling af hurtigere/billigere metoder, der kan anvendes i forbindelse brandteknisk vurdering af bæredygtige materialer, således at vi hurtigere i udviklingsforløbene kan afgøre om de bæredygtige materialer kan anvendes. Tredje prioritet bør være en åben database hvor forskellige bæredygtige materialer og løsninger er brandtestet og at resultaterne frit kan anvendes af alle producenter, ingeniører og arkitekter.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:19

Hej Kurt,
Mange tak for at fremhæve de aktiviteter som du finder mest relevante. Jeg er enig i at de tre aktiviteter du nævner er yderst vigtige, og vil have høj prioritet fra DBI side også.
Tak for din kommentar
Med venlig hilsen
Christian

Frank Markert (DTU byg)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:15

Det er et vigtig initiativ om bedre kendskab til bæredygtig materials egenskaber. Intensivering af projekt sammenarbejde mellem DBI og DTU byg på uddannelses projekter, phd niveau eller udviklingsprojekter ville skabe et meget givene vidensoverførelse til DTU bygs samt Master i Brandsikkerheds studerende til gavn for hele branchen. Især emner der understøtter anvendelse og udvikling af nye byggematerialer samt at udvide og validere teorier, modeller og praksisnær anvendelse af performance based brandvurdering er et vigtig led i anvendelse af nye materialer og design. Herunder vil forbedret forståelse føre til en mere økonomisk udvikling af brandsikrede nye materialer og komponenter.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:34

Hej Frank,
Vi sætter stor pris på vores samarbejde med DTU Byg, og forventer god synergi i fælles relevante forsknings og udviklingsaktiviteter herunder P.hd og udviklingsprojekter. Ligeledes vil videnoverførsel fra DBI til DTU byg's studerende og vice versa være essentielt for at nye viden og erfaringer skaber grobund i samfundet.
Vi ser meget frem til videre dialog og tæt samarbejde med DTU Byg. tak for din kommentar
Med venlig hilsen
Christian

Anne-Mette Manelius (Arkitekt PdD, Tegnestuen Vandkunsten)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:33

Super væsentligt emne. Der er udfordringer nok ved at implementere flere genbrugte komponenter og massivtræ, samt ubehandlet træ i byggerier. Vigtigt med åbenheden og at gøre resultater og udfordringer mere tilgængelige.

Christian Fundby Schou (Projektleder, Dansk Brand- og Sikringteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:05

Hej Anne-Mette,
Mange tak for at understøtte de udfordringer som vi i projektet også har identificeret og løsningen omkring åbenhed, data og demonstrationsprøvninger som gør branchen klogere på de brandtekniske egenskaber for biobaserede og genanvendte produkter.
Mange tak for din kommentar.
Mvh Christian

Anne Sønderskov Nielsen (Risikoingeniør, If Skadesforsikring)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:31

Super spændende projekt, hvor vi forhåbentlig også får en større viden omkring holdbarheden af mange forskellige typer brandhæmmere, overfladebehandlinger etc. Netop robusthed og pålidelighed er afgørende for en "blåstempling". Det har manglet, og derfor er projektet et skridt i den rigtige retningen. Vi ser dersværre mange brande (og andre skader) hvor produkters pålidelig ikke er til stede ved høje temperaturer, forkert montering samt ældning. Ligeledes ser vi mange produkter performe godt ved en lille brandtest mens vi senere ser produktet brænde fantastisk i virkeligheden. Et andet håb er også at se mere på produkterne og hvor de anvendes. I mange bygningskategorier er et brandbart produkt i sig selv ikke det største problem hvis det tænkes ind. Problemet opstår når der sammen med branden udvikles giftig eller ødelæggende røg og det er besværligt at slukke/opdage branden. Mange industrivirksomheden må lukke i længere perioder pga. røgskader. Derfor vil jeg klart anbefale en mere holistisk mærkning. Vi har jo set materialer udvikle giftigt røg ved høje temperaturer (med mærkning at det er brandsikkert), det kan nok accepteres ved kontorbyggeri mens der kan være andre steder, f.eks. lejlighedskomplekser hvor det er en problemstilling.
I projektet er mit håb ligeledes at der ses på erfaringer og regler internationalt, vil være dumt at udvikle produkter der udelukkende kan benyttes I DK.

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:01

Netop nytænkning ift at genanvende materialer er vigtigt for den grønne omstilling, hvor ressourcer skal tænkes på en ny måde. At man kan tænke nye produkter, og får dem hurtigere på markedet ved hjælp af dette initiativ kan man kun støtte op om.